Dnevne arhive: 19. maj 2023.

Analiza popune 327.mtbr JA

Popuna 327.motorizovane brigade JA

Kroz brigadu  je prošlo, odnosno bilo na rasporedu  1.297 pripadnika od mobilizacije 5.10.1991. godine  do preformacije (19.5.1992.) formiranjem 27.mtbr [1]

604 boraca mobilisano u brigadu, sa 4.mtč mobilisano 196 pripadnika 327.mtbr JA, popunjena još 398 borca, ukupno raspoređeno 1.002 boraca

Organizaciono-formacijska struktura brigade je po formaciji JA bataljonskog sastava: 4 pješadijska-motorizovana bataljona  sa divizijonima-četama za podršku, komandom , prištabskim jedinicama ( veze, izviđačko i vojnu policiju)  i pozadinski bataljon.

Pregled  mobilisanih pripadnika po nižim jedinicama brigade

jedinica svega % voj  podf  of
1.mtb 39 4,00% 35 2 2
2.mtb 21 2,15% 15 4 2
3.mtb 478 48,98% 394 58 26
4.mtb 2 0,20% 2
4.mtč 190 19,47% 172 15 3
čv 5 0,51% 4 1
čvp 11 1,13% 8 2 1
had122 10 1,02% 7 2 1
2 0,20% 1 1
inžb 17 1,74% 16 1
k-dabr 3 0,31% 1 1 1
ks 4 0,41% 4
ladPVO 16 1,64% 12 4
1 0,10% 1
mpoad 28 2,87% 21 6 1
pozb 40 4,10% 34 5 1
rjVV 95 9,73% 85 9 1
14 1,43% 11 3
ukupno 976 100,00% 823 113 40

Najveći procenat popune je kod 3 .mtb je 478 i iznosi oko 50% popune brigade.

Pregled raspoređenih pripadnika 327.mtbr

JEDINICA Ukupno    % MOBILIZACIJA PREKOMANDA
1.mtb 47 3,93% 39 8
2.mtb 28 2,34% 21 7
3.mtb 566 47,36% 477 89
4.mtb 2 0,17% 2
4.mtč 258 21,59% 196 62
čv 6 0,50% 6
čvp 12 1,00% 11 1
had122 11 0,92% 10 1
2 0,17% 2
inžb 25 2,09% 25
k-dabr 4 0,33% 3 1
ks 6 0,50% 5 1
ladPVO 17 1,42% 16 1
1 0,08% 1
mpoad 38 3,18% 28 10
pozb 44 3,68% 39 5
rjVV 113 9,46% 112 1
15 1,26% 15
UKUPNO 1.195 100,00% 1.008 187

U jedinice 327.mtbr sa područja opštine raspoređeno-prošlo je 1.297 boraca

Pregled popune po kategoriji vojnih lica od 792 u brigadi:

Grupa Svega % Prosjek Najmladji Najstariji
vojnici 644 20,67% 30,27 14 57
podoficiri 98 3,15% 32,11 9 55
oficiri 50 1,61% 34,9 22 70
ukupno 792 25,43% 32,42 15 60,66

Ljudstvo u punoj fizičkoj snazi za izvršavanje borbenih zadataka. Najmlađi pripadnik je imao 14 a najstariji 70 godinu.

Prema polu i prosječnom brojnom stanju jedinice:

Pol Svega % Prosek StDev Var Min Mak %M15-64 %S
muški 783 64,60% 30,80 8,12 65,91 9 70 4,62% 1,66%
ženski 9 0,74% 30,00 11,17 124,75 18 54 0,05% 0,02%
ukupno 792 65,35% 30 9,64 95,33 13,5 62 4,68% 1,68%

Odstupanje od prosječne starosti iznosi u prosjeku 9 godina. Učešće od 4,62% od ukupnog broja radno-sposobnog stanovništva od 15 – 64 godine opštine, odnosno 1,66% od broja stanovnika opštine Prnjavor po popisu iz 1991. godine.

Starost Svega % Pol jedinica
15-19 godina 1 0,13% 1 1.mtb
15-19 godina 9 1,14% 1 3.mtb
15-19 godina 1 0,13% 2 3.mtb
15-19 godina 1 0,13% 1 čv
15-19 godina 1 0,13% 1 pozb
15-19 godina 1 0,13% 2 pozb
15-19 godina 20 2,53% 1 rjVV
20 do 29 godina 13 1,64% 1 1.mtb
20 do 29 godina 8 1,01% 1 2.mtb
20 do 29 godina 176 22,22% 1 3.mtb
20 do 29 godina 1 0,13% 1 4.mtb
20 do 29 godina 3 0,38% 1 čvp
20 do 29 godina 2 0,25% 1 had122
20 do 29 godina 3 0,38% 1
20 do 29 godina 9 1,14% 1 inžb
20 do 29 godina 1 0,13% 1 ks
20 do 29 godina 9 1,14% 1 ladPVO
20 do 29 godina 20 2,53% 1 mpoad
20 do 29 godina 4 0,51% 1 pozb
20 do 29 godina 1 0,13% 2 pozb
20 do 29 godina 75 9,47% 1 rjVV
20 do 29 godina 3 0,38% 2 rjVV
20 do 29 godina 6 0,76% 1
30 do 39 godina 24 3,03% 1 1.mtb
30 do 39 godina 10 1,26% 1 2.mtb
30 do 39 godina 211 26,64% 1 3.mtb
30 do 39 godina 3 0,38% 1 čv
30 do 39 godina 4 0,51% 1 čvp
30 do 39 godina 6 0,76% 1 had122
30 do 39 godina 5 0,63% 1 inžb
30 do 39 godina 3 0,38% 1 k-dabr
30 do 39 godina 1 0,13% 1 ks
30 do 39 godina 6 0,76% 1 ladPVO
30 do 39 godina 12 1,52% 1 mpoad
30 do 39 godina 19 2,40% 1 pozb
30 do 39 godina 1 0,13% 2 pozb
30 do 39 godina 15 1,89% 1 rjVV
30 do 39 godina 1 0,13% 1
40 do 49 godina 4 0,51% 1 1.mtb
40 do 49 godina 3 0,38% 1 2.mtb
40 do 49 godina 51 6,44% 1 3.mtb
40 do 49 godina 1 0,13% 1 čv
40 do 49 godina 1 0,13% 1 čvp
40 do 49 godina 2 0,25% 1 had122
40 do 49 godina 1 0,13% 1 inžb
40 do 49 godina 1 0,13% 2 ks
40 do 49 godina 1 0,13% 1 ladPVO
40 do 49 godina 6 0,76% 1 mpoad
40 do 49 godina 10 1,26% 1 pozb
40 do 49 godina 2 0,25% 1 rjVV
50 do 59 godina 1 0,13% 1 1.mtb
50 do 59 godina 1 0,13% 1 2.mtb
50 do 59 godina 10 1,26% 1 3.mtb
50 do 59 godina 4 0,51% 1 pozb
50 do 59 godina 1 0,13% 2 pozb
50 do 59 godina 2 0,25% 1 rjVV
preko 60 godina 1 0,13% 1 3.mtb
792 100,00%

Najzastupljeni period starosti je od 30 do 39 godini je 27%

Grafički prikaz godina starosti
Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

Prema narodnosti stanje popune:

Najviše ima Srba sa 96% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine srbi su činili  preko 72% populacije opštine.

Narodnost svega %
Srbi 755 95,33%
Hrvati 11 1,39%
Muslimani 1 0,13%
Ukrainci 24 3,03%
Česi 1 0,13%
792 100,00%

Pregled prema starješinskoj dužnosti u brigadi

Najviše nižih starješina na dužnostima komandira vodova i četa.

 
STARJEŠINSKE duznosti svega %
pomoćnik komandanta brigade 3 2,54%
komandant bataljona 3 2,54%
zamjenik komandanta bataljona 3 2,54%
pomoćnik komandanta bataljona 6 5,08%
komandir čete 24 20,34%
zamjenik komandira čete 6 5,08%
komandir voda 60 50,85%
referenti 6 5,08%
četne/baterijske starješine 4 3,39%
komandir samostalnog odjeljenja 3 2,54%
Ukupno 118 100,00%

Pregled prema rodu-službi u nižim jedinicama.

Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 76% pripadnika.

rod/sluzba svega %
Pješadija 601 75,88%
Artiljerija 44 5,56%
ARJ PVO 30 3,79%
Oklopno-mehanizovane jedinice 7 0,88%
Inžinjerija 9 1,14%
Veza 21 2,65%
Tehnička služba KOV 11 1,39%
Vazduhoplovnotehnička služba 1 0,13%
Intendantska služba 21 2,65%
Sanitetska služba 16 2,02%
Saobraćajna služba 31 3,91%
792 100,00%

Na ratištu Zapadne Slavonije (oktobar 91-maj 92), od ukupno angažovanih boraca odreda 88 odsto činili su borci pješadije.(znatno iznad formacije). Angažovanjem na težištu odbrambenih i napadnih zadataka u protivpješadijskoj borbi i POB kao pridodata jedinica okbr.

Prema statusu kategorije borca

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, još nije kategorisano 220 pripadnika brigade.

Svega <> 1 2 3 4 5 6 7
792 220 280 46 42 47 42 45 70

23,29% pripadnika ima status RVI.U statusu vojnih invalida ima 126 pripadnika odreda

Svega % RVI VRS RVI MUP
174 21,97% 172 2

16 pripadnika nagrađeno ili 2,02% u toku rata .21 pripadnika odreda ili 2,65% je odlikovano  u toku rata,

Najviše je bilo raspoređeno iz naselja Prnjavora 30% pripadnika.
naselje Svega %
Babanovci 8 1,01%
Brezik 2 0,25%
Čivčije 2 0,25%
Čorle 17 2,15%
Crkvena 8 1,01%
Doline 1 0,13%
Donja Ilova 14 1,77%
Donja Mravica 13 1,64%
Donji Galjipovci 6 0,76%
Donji Palačkovci 12 1,52%
Donji Smrtići 9 1,14%
Donji Štrpci 44 5,56%
Donji Vijačani 31 3,91%
Drenova 3 0,38%
Gajevi 5 0,63%
Galjipovci 1 0,13%
Gornja Ilova 16 2,02%
Gornja Mravica 20 2,53%
Gornji Galjipovci 6 0,76%
Gornji Grabik 1 0,13%
Gornji Palačkovci 33 4,17%
Gornji Smrtići 32 4,04%
Gornji Štrpci 35 4,42%
Gornji Vijačani 26 3,28%
Grabik Ilova 9 1,14%
Gusak 3 0,38%
Hrvaćani 5 0,63%
Jadovica 2 0,25%
Jasik 2 0,25%
Karać 1 0,13%
Kokori 7 0,88%
Kremna 34 4,29%
Kulaši 5 0,63%
Lišnja 1 0,13%
Lužani 8 1,01%
Maćino brdo 3 0,38%
Mlinci 6 0,76%
Mračaj 5 0,63%
Mravica 5 0,63%
Naseobina Hrvaćani 2 0,25%
Naseobina Lišnja 2 0,25%
Novo Selo 1 0,13%
Okolica 15 1,89%
Orašje 5 0,63%
Otpočivaljka 1 0,13%
Paramije 4 0,51%
Pečeneg Ilova 13 1,64%
Popovići 17 2,15%
Potočani 12 1,52%
Prnjavor 174 21,97%
Prosjek 15 1,89%
Ratkovac 10 1,26%
Šarinci 13 1,64%
Šereg Ilova 3 0,38%
Šibovska 4 0,51%
Skakavci 11 1,39%
Srpovci 1 0,13%
Velika Ilova 24 3,03%
Vršani 8 1,01%
Čelinac 5 0,63%
Derventa 2 0,25%
Doboj 5 0,63%
788
Najviše komandira četa i vodova prema  komandnoj dužnosti:
Komandne duznosti svega % jedinica
pomoćnik komandanta brigade 1 0,13% 3.mtb
pomoćnik komandanta brigade 2 0,25% k-dabr
komandant bataljona 1 0,13% 3.mtb
komandant bataljona 1 0,13% inžb
komandant bataljona 1 0,13% rjVV
zamjenik komandanta bataljona 1 0,13% 3.mtb
pomoćnik komandanta bataljona 1 0,13% 1.mtb
pomoćnik komandanta bataljona 3 0,38% 3.mtb
pomoćnik komandanta bataljona 1 0,13% mpoad
pomoćnik komandanta bataljona 1 0,13% rjVV
komandir čete 1 0,13% 1.mtb
komandir čete 1 0,13% 2.mtb
komandir čete 6 0,76% 3.mtb
komandir čete 1 0,13% čvp
komandir čete 1 0,13% mpoad
komandir čete 2 0,25% rjVV
zamjenik komandira čete 1 0,13% 2.mtb
zamjenik komandira čete 1 0,13% 3.mtb
komandir voda 1 0,13% 1.mtb
komandir voda 1 0,13% 2.mtb
komandir voda 11 1,39% 3.mtb
komandir voda 4 0,51% had122
komandir voda 2 0,25% ladPVO
komandir voda 4 0,51% mpoad
komandir voda 4 0,51% pozb
komandir voda 4 0,51% rjVV

Prema VES_u

VESR Formacijsko mjesto svega % 3 4 5
11101 strelac 508 64,14% 445 52 11
11102 izviđač u pješadiji 6 0,76% 6
11103 nišandžija mitraljeza-PM 8 1,01% 7 1
11103 poslužilac mitraljeza 8 1,01% 7 1
11104 nišanija na BsT 6 0,76% 6
11104 poslužilac na BsT 6 0,76% 6
11105 nišandžija MB M60 i 82 9 1,14% 7 1 1
11105 poslužilac MB M60 i 82 9 1,14% 7 1 1
11107 nišandžija VP 6 0,76% 5 1
11107 poslužilac VP 6 0,76% 5 1
11107 vojni policajac 6 0,76% 5 1
11117 nišandžija ručnog bacača 2 0,25% 1 1
11117 poslužilac ručnih bacača 2 0,25% 1 1
11119 nišandžija na MB120mm 12 1,52% 11 1
11119 poslužilac na MB120mm 12 1,52% 11 1
11121 radiofonista 5 0,63% 5
11121 radio-poslužilac 5 0,63% 5
11121 telefonista 5 0,63% 5
11122 izviđač u artiljeriji 1 0,13% 1
11122 mernik 1 0,13% 1
11122 osmatrač 1 0,13% 1
11201 PO topovska-vučna nišandžija 13 1,64% 11 2
11201 PO topovska-vučna poslužilac 13 1,64% 11 2
11205 haubička-samohodna podrška-nišandžija 1 0,13% 1
11205 haubička-samohodna podrška-poslužilac 1 0,13% 1
11207 izviđač-mjernička 7 0,88% 5 2
11209 računar-planšentist 2 0,25% 2
11217 operator PO RPA vođene 5 0,63% 5
11221 radio-telefonska 3 0,38% 3
11223 topovka i haubičarska poslužilac 1 0,13% 1
11223 topovska i haubičarska nišandžija 1 0,13% 1
11301 poslužilac PAT PVO 22 2,78% 20 2
11314 osmtrač-planšetnista 3 0,38% 2 1
11326 poslužilac raketnog sist.PVO 1 0,13% 1
11401 nišandžija tenka T55 3 0,38% 3
11403 radiofonista-mitraljezac 1 0,13% 1
11405 vozač b/v točkaša 1 0,13% 1
11406 vozač T55 1 0,13% 1
11451 стелац на БВП М-80 1 0,13% 1
11701 пионир 3 0,38% 3
11702 послужилац понтор.амфибијска 1 0,13% 1
11704 возач-послужилац дозера 1 0,13% 1
11725 возач-послужилац ланирног мост 1 0,13% 1
11740 извиђач 2 0,25% 2
11801 радио-телеграфист 8 1,01% 6 2
11807 радио-релејац 1 0,13% 1
11808 радио-телепринтерист 3 0,38% 3
11812 телефонист-линијаш 3 0,38% 3
11815 послужилац 1 0,13% 1
12101 механичар за пјешад.наоружање 1 0,13% 1
12102 механичар за возила точкаше 2 0,25% 2
12106 механичар за опт.инст.и НС 2 0,25% 2
12107 pogonski manipulant goriva 2 0,25% 2
12143 ауто-лимар 1 0,13% 1
12202 avio-mehaničar 1 0,13% 1
12401 пекар 4 0,51% 4
12403 кувар 15 1,89% 13 1 1
12417 столар 1 0,13% 1
12501 болничар 10 1,26% 10
12503 медицински техничар 1 0,13% 1
12701 возач аутомобила 31 3,91% 27 4
21001 KO-KV opšti kurs, SŠ u građanstvu 2 0,25% 1 1
21101 SVŠ smjer pješadija 8 1,01% 2 4 2
21104 KO-KV uMB120 kurs ,SŠ u građanstvu 1 0,13% 1
21203 KO-KV PO topovska 2 0,25% 2
21213 PO raketna 1 0,13% 1
21301 SVŠ RViPVO spec.ARSMD 1 0,13% 1
21302 KO LATPVO20mm kurs ,SŠ u građanstvu 1 0,13% 1
21801 SVŠ veze 1 0,13% 1
21802 radiotelegrafist, SŠ,kurs KO 3 0,38% 3
21815 Teleprintersko-šifrerska,SŠ,kurs KO-TŠ 1 0,13% 1
22113 KO-za naoružanje kurs,SŠ u građanstvu 2 0,25% 1 1
22141 KO-municiju,MES,SŠ,kurs 2 0,25% 2
22503 KO-med.tehničar kurs,SŠ u građanstvu, 2 0,25% 2
31001 Pješadija-VA ili ŠRO 4 0,51% 1 3
31101 Pješadija-Vojna akademija KOV 19 2,40% 2 2 15
31102 Pješadija-Škola rezervnih oficira 3 0,38% 3
31104 VAKoV – vojna policija 1 0,13% 1
31201 VA-ŠRO raketna podrška 2 0,25% 2
31202 ŠRO artiljerije 4 0,51% 2 2
31209 VA-ŠRO PO raketna 2 0,25% 2
31302 VAKoV ili ŠRO 2 0,25% 2
32501 Medicinski fakultet i [RO 3 0,38% 2 1
866 109,34%
Prema činu, najviše bilo vodnika od podoficira i kapetana I klase od oficira.
knjige Sančanin

Nedeljko Sančanin

Kolektivno naoružanje prema formaciji brigade

Muzej 1.KK

[1] Prema podacima Vikipedije, slobodne encikolopedija 27.motorizovana brigada VRS imala je prosječno brojno stanje 2000 boraca, Kroz jedinicu prošlo 5000 boraca. Poginulo je 438 boraca. Komandant Ljubo Obradović. Jedinica je osnovana 13.maja 1992. godine u derventi. Borci su uglavnom bili iz Dervente, Broda i prnjavora. Brigada je ratovala na cijeloj teritoriji Republike, sa težištem na dobojskom ratištu. Brigada je učestvovala u dve velike operacije VRS. Koridor 92 i Drina 93.

JNA je u   1. vojnoj oblasti (dio BiH) imala nekoliko brigada u R statusu: 6.pmtbr, 16.pmtbr, 343.mtbr, 327.mtbr…. i jednu oklopnu brigadu 329.okbr u Banja Luci…, tri korpusa: 4.K Sarajevo,  5.K Banja Bluka i 17.K Tuzla. Izvor. www.oklop.net23.net

Borbeni put 1.lpbr Prnjavor 1991.-1996.

Karta ratnog puta 1.lpbr Prnjavor

Pregled ratnog puta 1.lpbr

ratište OpŠtina Komandno mjesto Dana % 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
Formiranje brigade Prnjavor Prnjavor 30 1,61% 1
Proboj koridora Derventa D.Cerani 18 0,96% 1
Modričko ratište Modriča Garevac 5 0,27% 1
Odžačko ratište Odžak Odžak 16 0,86% 1
Prnjavor Prnjavor Prnjavor 27 1,44% 1
Brodsko ratište Brod s.Grk- Sijekovac 108 5,78% 1
Gradačansko ratište Gradačac 10 0,54% 1
Teslićko ratište Teslić Banja Vrućica 1 0,05% 1
Operacija Jajce Jajce Jajce 3 0,16% 1
Dobojsko ratište Doboj Stanovi 27 1,44% 1
Vozućko ratište Zavidovići Stog 89 4,76% 1
Dobojsko ratište Doboj Stanovi 60 3,21% 1
Brčansko ratište Brčko Ulice 265 14,18% 1
Vozućko ratište Zavidovići Stog 222 11,88% 1
Benkovačko ratište Benkovac s.Popovići 92 4,92% 1
Dobojsko ratište Doboj Stanovi 51 2,73% 1
Maglajsko ratište Maglaj Donja Bočinja 8 0,43% 1
Dobojsko ratište Doboj kasarna Potočani 102 5,46% 1
Trebavsko ratište Modriča s.Donja Paležnica, škola 1 0,05% 1
Ozrensko ratište Zavidovići s.G.Brijesnica 213 11,40% 1
Ozrensko ratište Zavidovići s.Nenići 248 13,27% 1
Oraško ratište Orašje Lončari 10 0,54% 1
Novigradsko ratište Novi Grad s.Vodičevo 88 4,71% 1
Jajce ratište Jajce Jajce 3 0,16% 1
Mrkonjićko ratište Mrkonjić Grad Bjelajci 1 0,05% 1
Sansko ratište Sanski Most 1 0,05% 1
Bronzani Majdan Prijedor B.Majdan 0 0,00% 1
Krupsko ratište Krupa na Uni 1 0,05% 1
Ključko ratište Ključ Manjača 21 1,12% 1
Lomovita-Omarska Prijedor Omarska 11 0,59% 1
Dobojsko ratište Doboj s.Vitkovci 136 7,28% 1
Prnjavor Prnjavor Prnjavor 1 0,05% 1
Ukupno 32 1869 100,00% 11 4 5 11 1

Brojno stanje 1.lpbr tokom rata mobilisano  3.889 pripadnika brigade,  a u brigadu je raspoređeno još  2.457 , ukupno 6.346 boraca

336 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i koji nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. Nestali vode se 19 pripadnika, 197 poginulih, 5 umrlih, 6 samoubistvo,  98 teško ranjenih i 11 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).

jedinica   Ukupno % popune   mob popunjeno
1.lpb 834 13,14% 547 287
2.lpb 1011 15,93% 731 280
3.lpb 859 13,54% 423 436
4.lpb 1461 23,02% 1293 168
čmb120 89 1,40% 22 67
iv 105 1,65% 47 58
k-dabr 46 0,72% 24 22
ks 147 2,32% 53 94
lpav 71 1,12% 36 35
mbLRL 41 0,65% 6 35
mpov 39 0,61% 11 28
odredVV 203 3,20% 79 124
pionv 30 0,47% 24 6
pozč 247 3,89% 127 120
rb 534 8,41% 28 506
rjVV 439 6,92% 324 115
tv 38 0,60% 16 22
vv 52 0,82% 31 21
vvp 100 1,58% 67 33
Ukupno 6.346 100% 3.889 2.457

Prema podacima Boračke organizacije opštine Prnjavor, 15.5.2012.godine, podaci ratnog komandanta 1.lpbr, brojno stanje lpbr brojalo je 4.063 boraca.

Ratna jedinica  Broj boraca
1.lpb 604
2.lpb 882
3.lpb 658
4.lpb 943
bre
brp 4
čmb120
hav105
inžv 19
iv 46
k-dabr 32
ks 49
lpav 35
mab
mpov 30
pozč 152
pv
rb
rjVV 502
tv 17
vv 36
vvp 56
Ukupno 4.063

Kraj rata, 31.3.1996. godine prema podacima iz Vob-8 brigada broji 4.248 pripadnika.

Podaci Boračke organizacije govore da je kroz 1.lpbr prošlo 5.129 boraca.

Nepovratni gubici-

 
Kategorija Ukupno % 1992.g 1993.g 1994.g 1995.g 1996.g
Nestali 19 5,65% 2 0 0 17
Poginuli 197 58,63% 35 49 31 109 3
Umrli 5 1,48% 0 1 1 2 1
Samoubistvo 6 1,78% 2 1 1 2
Teško ranjeni 98 29,16% 44 8 19 27
Bolesni 11 3,27% 3 1 2 4 1
Ukupno  336 99,97%   86   60   54  161   5

Od 1991. godine i zaštite srpskog naroda u Zapadnoj Slavoniji do ratnih dejstava u BiH i RSK  brigada je neprekidno bila u pokretu i angažovana kada je bilo potrebe i najteže

Napisan je rukopis Borbeni put 1. prnjavorske lake pješadijske brigade od 1991. – 1995. godine

pripremljen je u organizaciji organa za moral, politički rad i informisanje komande Prnjavorske brigade krajem 1996. i početkom 1997. godine.

 

 

 

 

 

Korekcija , Tomić Srđan 3.8.1997. godine

Objava na sajtu http://lpbr-prnjavor.info/ povodom 20 godina od mobilizacije TO opštine, 13.10.2012. godine

Ratni put napisan je na osnovu borbene dokumentacije brigade (naredbi, zapovjesti, naređena i borbenih izvještaja podčinjenih jedinica. Takođe, korišćen je ratni dnevnik brigade i ratni dnevnici podčinjenih jedinica, bataljona i četa.

borbeni put-korekcija

U četvorogodišnjem ratu borci prnjavorskih jedinica boreći se na drugim opštinama čitave Republike Srpske, časno i uspješno izvršavali su postavljene zadatke i time dali neizmjeran doprinos odbrane srpskog naroda i slobode u RS.

Za uspješno izvršene zadatke.i za hrabrost, predsjednik Republike odlikovao je Prnjavorsku brigadu , kao najbolju od  lakih brigada u 1.KK,  Medaljom Petra Mrkonjića,  Vukova sa Vučijaka Ordenom Obilića, a Motajički bataljon je predložen  za orden Karađorđe.

Prnjavorska brigada proglašena je za najbolju pješadijsku brigadu lakog tipa u 1.KKVRS. Za svoj doprinos u Otadžbinskom ratu odlikovano je 328 boraca, kao i svi komandanti ovih jedinica, a u toku rata mobilisano je preko 8.000 boraca u ratne jedinice VRS sa područja opštine.

Značajno je da je procenat mobilizacije stanovništva opštine Prnjavor u Vojsku Republike Srpske bio oko 18%[1], što je više od teoretskih normi, koji predviđaju maksimalno naprezanje od 15%. U nekim opštinama RS bilo je 2%

IZ GLASA BORCA 1.LPBR PRNJAVOR

VOD VOJNE POLICIJE

GLAS BORCA U VODU VEZE

 

GARNIZONSKOM ORGANU KOMANDE BRIGADE

 

GLAS BORCA U POZADINSKOJ ČETI

 

NEZABORAVLJENI

[1] U odnosu na broj stanovnika opštine Prnjavor po popisu od 1991. godine od 47.055 stanovnika i evidentiranih 8.365 učesnika rata u nadležnom opštinskom organu uprave iz 2019. godine

Za stvaranje republike Srpske patriotski živote položiće 564 boraca, (200 iz lpbr)  27 umrlih pripadnika VRS,  nestalo 19 iz lpbr, odnosno 31, a 1.786 je ranjenih Prnjavorčana.

U 2021. godini izašla knjiga:

Tomić Srđan

19. maj 2023.

327.motorizovana brigade JA 5.KK 

kasarna

Brojno stanje raspoređenih u brigadi je 1.102 pripadnika od mobilizacije 5.10.1991. godine  do preformacije (19.5.1992.) formiranjem 27.mtbr VRS[1] sa područja opštine Prnjavor.

604 mobilisano u brigadu, još kasnije  popuneno sa 398 boraca (sa 264 boraca 4.mtč koja je branila kasarnu u maju1992.), Prosjek starosti raspoređenih boraca je 32 godine života.

Prošlo kroz  brojno stanje brigade 1.297 boraca, 6 boraca poginulo.

Organizaciono-formacijska struktura brigade je po formaciji JA bataljonskog sastava: 4 pješadijska-motorizovana bataljona  sa divizijonima-četama za podršku, komandom , prištabskim jedinicama ( veze, izviđačko i vojnu policiju)  i pozadinski bataljon.

Pregled strukture popune  po kategoriji vojnih lica  27.mtbr sa područja opštine Prnjavor:

kategorija   svega     % Prosek    mob    popuna
vojnici 840 83,83% 29,74 501 339
podoficiri 118 11,77% 30,58 73 45
oficiri 44 4,39% 34,52 30 14
Ukupno 1.002 100% 31,61 604 398

Nastavite sa čitanjem

Analiza popune teritorijalne odbrane

Popuna ratnih jedinica TO sa prekomandama

Zakonom o ONO iz 1984. godine svaka opština u BiH imala je obavezu da formira jedinice i štabove teritorijalne odbrane u skladu sa zahtjevima i potrebama prema mobilizacijskim razrezima.

Operativna popuna jedinica i štabova TO izvršena je kroz formiranje šest manevarskih ratnih jedinica TO opštine: opštinski štab TO sa zaštno-štabnom četom TO,  odred TO, protivdiverzantski vod TO i pozadinska baza TO jačine izvršenja popune od 682 pripadnika). Veće opštine ili više opština formirale su partizanske brigade TO. U mjesnim zajednicama formirane su prostorne snage TO za čuvanje objekata i kontrolu svojih teritorija.

Kroz [1] ratne jedinice TO opštine je prošlo   preko 5600 pripadnika od mobilizacije  do preformacije (19.5.1992.) sa unutrašnjim prekomandama i otpuštanjem.

Sa prvim odredom TO u sastavu 329.okbr na ZSR, mobilisano je i raspoređeno u TO без prekomandi je 3694 pripadnika TO

 Preko 5.680 boraca prošlo kroz jedinice TO, odnosno bili na rasporedu, 5 poginulih.

Operativna popuna ratnih sastava i jedinica pred mobilizaciju u jesen 1991. godine iznosila je po formaciji 508 pripadnika ( Štab TO sa zšč, odred TO, pdv TO, PoB TO).

Organizaciono-formacijska struktura TO razvijana je kroz novoformirani Drugi odred koji je po formaciji TO četnog sastava tipa II: 3 pješadijske čete TO sa pratećom četom sastava voda MB82mm i PO vodom BsT 82mm, komandom odreda, prištabskim odjeljenjima: veze, izviđačko i kurirsko odjeljenje i pozadinski vod.

Zatim, opštinski štab za rukovođenje i komandovanje u TO:

Ratna organizacija opštinskog štaba TO:

komandant, načelnik štaba (organ za operativno nastavne poslove, organ za obavještajne poslove, organ za ratnu popunu i personalne poslove, ARJ PVO, Inžinjerija, Veza, ABHO i Zaštitno-štabna četa

Zaštitno-štabna četa TO, sastava:

  1. vod, komanda stana sa odjeljenjem za opšte poslove,kurirsko odjeljenje i pozadinsko odjeljenje,
  2. vod veze,
  3. zaštitni vod sa odjeljenjem vojne policije i streljačkim odjeljenjem

Samostalne pješadijski vodovi i čete TO u sastavu rejonskjih štabova TO u mjesnim zajednicama

Pregled izvršene popune ljudstvom po polu i kategoriji koji su raspoređeni u RJTO

Grupa svega % muški     ženski     Prosek OdStarost
vojnici 4444 84,34% 4423 21 32,62
podoficiri 638 12,11% 637 1 32,10
oficiri 187 3,55% 187 35,07
ukupno 5269 100% 5247 22 33,27

Prema kategoriji v/o: izvršena popuna vojnicima je 84%, podoficirima 12% i oficirima 4% sa 99,5% muđkog pola u ratne jedinice TO opštine i jedinice formirane prema ukazanoj borbenoj potrebi: OpŠTO sa zšč, pdv,PoBTO,  2 i 3. odred TO, lpav, pionv, pov, RJ „Vukovi sa Vučijaka“, haubička baterija 122mm M38, vod MB120mm, i vod T-12 100mm nastali na osnovu raspada 329.mtbr Derventa.

Pregled izvršene popune rapoređenih RJ TO opštine 3694 pripadnika je brojno stanje TO po mobilizaciji  i popunjavanju do dana preformacije (27.5.1992.), a sa prekomandama u osnovnim jedinicama TO opštine je iznosio 5.269 pripadnika na rasporedzu, što je podatak za dalju analizu

Sledovanje ljudstva po formaciji ratnih jedinica TO iznosilo je oko 2.300,  a izvršena popuna RATNIH JEDINICA sa ojačanjima od 5.700 v/o.

Popuna sa 26 motornih vozila, a plan je predviđao i popunu stoke sa 76 grla.

Pregled strukture izvršenja popune ratnih jedinica TO opštine po kategoriji i osnovnim jedinicama:

kategorija svega % mob.   popuna    prekomande PrStarost
vojnici 4444 84,34% 3027 152 1265 32,62
podoficiri 638 12,11% 359 35 244 32,10
oficiri 187 3,55% 106 14 67 35,07
ukupno 5269 100,00% 3492 201 1576 33,27

Mobilisano je 3492 pripadnika, na prvoj popuni 201 lice i kroz prekomande u osnovne jedinice TO opštine  izvršenje popune je iznosilo 5.269 boraca

jedinica svega % vojnici podoficiri oficiri Starost
2.mtb 200 3,80% 175 22 3 30,79
2.OdTO 1249 23,70% 1075 138 36 30,73
3.OdTO 97 1,84% 66 25 6 28,31
hab122 103 1,95% 85 12 6 30,46
lpav 117 2,22% 105 10 2 28,31
mb120 14 0,27% 12 2 33,04
odredTO 742 14,08% 562 138 42 29,06
OpŠTO 30 0,57% 4 26 41,68
PbTO 75 1,42% 59 12 4 33,49
pdv 87 1,65% 73 12 2 25,39
pionv 30 0,57% 30 32,93
pov 33 0,63% 32 1 28,73
rjšto 47 0,89% 18 18 11 40,89
rjtomz 2002 38,00% 1773 197 32 37,21
rjVV 227 4,31% 203 17 7 26,01
vT-12 38 0,72% 32 5 1 27,65
vvp 59 1,12% 50 7 2 24,90
zšč 119 2,26% 94 18 7 29,45
ukupno 5269 100,00% 4444 638 187 31,06

Stanje izvršene popune ratnih jedinice TO opštine prema osnovnim jedinicama iznosi 84% vojnici, 12% podoficiri i 4% oficiri

U toku 1991. godine izvršena je mobilizacija sa 1.750 pripadnika (samo u septembru 1284 lica),  dok u 1992. godini  sa mobilizacim od 1743 pripadnika RJ TO opštine. Ukupno na rasporedu u TO bilo 3493 pripadnika TO opštine Prnjavor po izvršenoj mobilizaciji.

Stanje popune jedinice prema godinama rata

Grafički prikaz popune RJ TO

torj1

Prosječna starost pripadnika iznosi  31 godina,

u punoj fizičkoj snazi za izvršavanje borbenih zadataka. Najmlađi pripadnik je imao 14 a najstariji 68 godinu. Odstupanje od prosječne starosti iznosi u prosjeku 6 godina.

Prema broju mjeseci učešća, statističko stanje je :

jedinica popuna % popuna Sum   Min   Max   Range   Avg   StDev  Var
2.mtb 199 3,69% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
2.OdTO 1254 23,25% 1190,00 0,00 3 3 1 1 0
3.OdTO 95 1,76% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
hab122 104 1,93% 131,00 0,00 2 2 1 1 1
lpav 118 2,19% 105,00 0,00 2 2 1 1 1
mb120 14 0,26% 12,00 0,00 2 2 1 1 0
odredTO 858 15,91% 2085,00 0,00 9 9 2 2 5
OpŠTO 30 0,56% 58,00 0,00 8 8 2 3 6
PbTO 76 1,41% 64,00 0,00 2 2 1 1 1
pdv 87 1,61% 55,00 0,00 8 8 1 1 1
pionv 30 0,56% 11,00 0,00 2 2 0 1 0
pov 34 0,63% 14,00 0,00 2 2 0 1 0
rjšto 46 0,85% 68,00 0,00 8 8 1 2 5
rjtomz 2009 37,25% 5329,00 -5,00 36 41 3 3 7
rjVV 226 4,19% 71,00 0,00 2 2 0 0 0
vT-12 38 0,70% 22,00 0,00 2 2 1 1 0
vvp 59 1,09% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
zšč 117 2,17% 209,00 -1,00 37 38 2 4 15
Ukupno 5.394 100,00% 9424 -5 37 1 1,10 16,41

Prosjek starosti pripadnika RJTO 31 godina, sa odstupanjem u prosjeku od 6,25 godina, 17,91 odsto od ukupnog broja radno-sposobnog stanovništva od 15 – 64 godine opštine, odnosno 6,49% od broja stanovnika opštine Prnjavor po popisu iz 1991. godine.

U odnosu na kraj rata 31.12.1995.,  79 odsto od ukupno raspoređenih sa područja opštine u VRS, odnosno 6,6% u odnosu na broj stanovnika opštine krajem 1995. godine,

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

Grafički prikaz godina starosti

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

godine života svega %  voj   podf   of Starost
15-19 godina 230 4,26% 206 17 7 18,80
20 do 29 godina 2359 43,73% 1994 306 59 24,95
30 do 39 godina 1593 29,53% 1304 213 76 34,71
40 do 49 godina 842 15,61% 695 106 41 44,45
50 do 59 godina 347 6,43% 314 23 10 53,57
preko 60 godina 23 0,43% 20 1 2 62,85
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 39,89

Prema pregledu nacionalne strukture jedinica TO stanje popune:

Najviše ima srba sa 95% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine nacionalna struktura stanovništva je bila sljedeća: srba 71,60% , bošnjaka 15,22%, hrvata 3,70% populacije opštine.

Narodnost   svega     % vojnici   podf   oficiri   Starost
Srbi 5104 94,62% 4275 649 180 32,66
Hrvati 44 0,82% 43 1 30,36
Muslimani 122 2,26% 111 5 6 31,52
Ukrajinci 111 2,06% 95 10 6 32,70
Poljaci 2 0,04% 2 20,01
Česi 2 0,04% 2 43,27
Crnogorci 4 0,07% 3 1 29,25
Italijani 5 0,09% 4 1 32,61
Ukupno 5394 100,00% 4533 666 195 31,55

Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 86% pripadnika.

Angažovanjem na težištu odbrambenih i napadnih zadataka u protivpješadijskoj borbi i POB kao i pridodate jedinice 327.mtbr i okbr

Pregled strukture rapoređenih prema rodu-službi u jedinicama

rod-služba svega % voj   podf   of Starost
pješadija 4652 86,24% 3941 558 153 32,88
artiljerija 108 2,00% 85 13 10 30,69
PVO 103 1,91% 91 8 4 28,86
OMJ 3 0,06% 3 22,65
inžinjerija 36 0,67% 34 2 31,80
veza 114 2,11% 83 27 4 29,71
ABHO 6 0,11% 4 2 31,56
JEIiPED 1 0,02% 1 26,30
tehnička služba 46 0,85% 28 14 4 33,61
JVOJ 5 0,09% 5 31,25
intendantska služba 89 1,65% 68 16 5 34,20
sanitetska služba 56 1,04% 40 10 6 29,68
veterinarska služba 5 0,09% 3 1 1 31,14
saobraćajna služba 167 3,10% 145 17 5 31,06
finansijska služba 2 0,04% 1 1 42,05
služba informatike 1 0,02% 1 35,76
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 31,45

 

 

 

 

 

Prema statusu kategorije borca[2]  od 2152 što čini preko 45% u odnosu na ukupan broj od 4764 kategorisanih boraca u 2011. godini

status svega % vojnici   podf   of Starost
bez statusa 1061 19,67% 994 53 14 34,66
kategorisani borac 2554 47,35% 2126 330 98 33,04
RVI 814 15,09% 640 152 22 28,00
RVI MUP-a 13 0,24% 13 23,70
poginuli 280 5,19% 236 40 4 30,17
nestali 14 0,26% 14 30,23
zarobljeni 3 0,06% 3 26,03
umrli 14 0,26% 12 2 41,50
umrli poslije rata 479 8,88% 356 74 49 36,58
odselili 15 0,28% 13 1 1 29,97
ranjeni bez statusa 80 1,48% 74 5 1 25,76
povrijeđeni 6 0,11% 6 25,35
bolesni 61 1,13% 46 11 4 31,96
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 30,53
Svega <> 1 2 3 4 5 6 7
3.560 1625 174 249 238 194 281 799

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, još nije kategorisano 882 pripadnika RJTO.

Najviše boraca prve kategorije

15% pripadnika ima status RVI.
U statusu vojnih invalida ima 663 pripadnika RJTO
90 pripadnika nagrađeno ili 2,97% u toku rata .
90 pripadnika odreda ili 3% je odlikovano  u toku rata,

Najviše je bilo raspoređeno iz naselja Prnjavora 687 pripadnika, odnosno 12,74%

Naselje svega   %  vojnici   podf   oficiri   Starost
Babanovci 50 0,93% 43 6 1 33,46
Banja Luka 28 0,52% 21 1 6 32,73
Bijeljina 1 0,02% 1 28,19
Brezik 37 0,69% 37 28,72
Brod 3 0,06% 3 29,88
Čelinac 28 0,52% 25 3 25,33
Čivčije 15 0,28% 13 2 30,74
Čorle 81 1,50% 68 9 4 30,60
Crkvena 57 1,06% 55 2 31,12
Derventa 8 0,15% 7 1 31,79
Doboj 14 0,26% 11 2 1 23,50
Doline 5 0,09% 4 1 34,57
Donja Ilova 149 2,76% 129 17 3 29,90
Donja Mravica 106 1,97% 88 18 32,22
Donji Galjipovci 78 1,45% 64 13 1 30,71
Donji Palačkovci 90 1,67% 84 6 30,83
Donji Smrtići 114 2,11% 103 9 2 32,54
Donji Štrpci 242 4,49% 208 34 34,57
Donji Vijačani 288 5,34% 254 32 2 35,47
Drenova 117 2,17% 101 16 32,10
Gajevi 14 0,26% 14 28,41
Galjipovci 31 0,57% 30 1 30,91
Gornja Ilova 140 2,60% 128 12 31,83
Gornja Mravica 114 2,11% 104 7 3 34,09
Gornji Galjipovci 40 0,74% 35 5 33,27
Gornji Palačkovci 143 2,65% 126 13 4 28,96
Gornji Smrtići 301 5,58% 263 34 4 33,61
Gornji Štrpci 257 4,76% 207 41 9 32,66
Gornji Vijačani 197 3,65% 176 21 33,16
Grabik Ilova 152 2,82% 132 12 8 36,32
Gradiška 2 0,04% 2 31,65
Gusak 29 0,54% 27 2 31,50
Hrvaćani 71 1,32% 57 13 1 34,05
Jadovica 8 0,15% 5 3 28,00
Jasik 2 0,04% 1 1 31,54
Karać 3 0,06% 3 24,89
Kneževo 13 0,24% 11 2 28,56
Kokori 28 0,52% 26 1 1 28,99
Konjuhovci 14 0,26% 13 1 32,78
Kotor Varoš 1 0,02% 1 26,99
Kremna 111 2,06% 95 14 2 32,97
Kulaši 68 1,26% 57 10 1 32,80
Laktaši 4 0,07% 4 25,25
Lišnja 68 1,26% 66 1 1 32,58
Lužani 44 0,82% 32 6 6 29,87
Maćino brdo 18 0,33% 16 2 30,21
Mlinci 15 0,28% 13 1 1 33,29
Mračaj 18 0,33% 15 3 35,40
Mravica 6 0,11% 5 1 31,77
Naseobina Hrvaćani 1 0,02% 1 46,97
Naseobina Lišnja 23 0,43% 17 5 1 34,10
Novo Selo 14 0,26% 13 1 34,17
Okolica 85 1,58% 78 5 2 33,94
Okučani 2 0,04% 2 39,55
Orašje 51 0,95% 48 3 30,13
Otpočivaljka 27 0,50% 22 5 28,91
Paramije 21 0,39% 21 31,36
Pečeneg Ilova 173 3,21% 146 26 1 34,22
Popovići 144 2,67% 122 20 2 30,25
Potočani 121 2,24% 95 20 6 31,15
Prijedor 1 0,02% 1 35,10
Prnjavor 687 12,74% 442 145 100 33,59
Prosjek 60 1,11% 54 5 1 31,58
Ralutinac 2 0,04% 2 23,92
Ratkovac 63 1,17% 52 9 2 32,89
Rudanka 1 0,02% 1 26,19
Šarinci 95 1,76% 82 12 1 32,01
Šereg Ilova 78 1,45% 63 11 4 30,24
Šibovska 42 0,78% 36 6 31,28
Skakavci 17 0,32% 14 3 28,15
Srbija 1 0,02% 1 36,68
Srpovci 29 0,54% 27 1 1 30,95
Štivor 9 0,17% 8 1 36,15
Teslić 5 0,09% 5 23,81
Velika Ilova 167 3,10% 151 12 4 34,64
Vršani 52 0,96% 50 2 29,68
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 31,54

Prema komandnoj strukturi dužnosti u ratnim jedinicama TO opštine:

Najviće komandira vodova i četa od brojnog stanja

komandir-komandant svega     % vojnici    podf   oficiri   Starost
bez dužnosti 4.555 84,45% 4.179 332 44 32,42
komandant TO opštine 2 0,04% 2 42,26
zamjenik komandanta TO 1 0,02% 1 50,43
pomoćnik komandanta TO 14 0,26% 14 41,82
komandant odreda TO 12 0,22% 12 43,78
zamjenik komandanta 6 0,11% 1 5 32,44
pomoćnik komandanta 38 0,70% 5 8 25 38,33
komandir čete 53 0,98% 4 25 24 34,29
zamjenik komandira čete 29 0,54% 8 17 4 31,90
komandir voda 234 4,34% 65 131 38 34,98
zamjenik komandira voda 62 1,15% 36 22 4 34,50
komandir odjeljenja 275 5,10% 203 68 4 30,21
referenti u komandama 55 1,02% 10 29 16 38,35
četne starješine 31 0,57% 10 20 1 34,25
komandiri samostalnih odjeljanja 27 0,50% 13 13 1 30,47
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 36,70

 

Najviše bilo vodnika od podoficira od brojnog stanja RJTO i kapetana I klase od oficira

Pregled komandne strukture i čina u jedinicama TO opštine

Komandne duznosti svega   % voj  podf   oficiri  čin  Starost
komandant TO opštine 1 0,18% 1 34 36,32
komandant TO 1 0,18% 1 41 48,19
zamjenik komandanta TO-NŠ 1 0,18% 1 34 50,43
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 21 44,09
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 23 38,82
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 24 40,69
pomoćnik komandanta 2 0,35% 2 32 33,02
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 33 38,11
pomoćnik komandanta 8 1,42% 8 34 44,72
komandant odreda 1 0,18% 1 32 37,29
komandant odreda 2 0,35% 2 33 34,51
komandant odreda 8 1,42% 8 34 46,07
komandant odreda 1 0,18% 1 41 50,50
zamjenik komandanta odreda 1 0,18% 1 25 21,65
zamjenik komandanta odreda 2 0,35% 2 32 32,68
zamjenik komandanta 2 0,35% 2 33 33,51
zamjenik komandanta 1 0,18% 1 34 40,62
pomoćnik komandanta 4 0,71% 2 2 10 42,81
pomoćnik komandanta 2 0,35% 2 12 38,17
pomoćnik komandanta 5 0,89% 1 3 1 21 32,69
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 22 42,53
pomoćnik komandanta 5 0,89% 4 1 23 48,76
pomoćnik komandanta 5 0,89% 5 31 31,99
pomoćnik komandanta 5 0,89% 5 32 31,15
pomoćnik komandanta 5 0,89% 5 33 33,60
pomoćnik komandanta 6 1,06% 6 34 45,93
komandir čete 3 0,53% 3 10 29,91
komandir čete 4 0,71% 1 3 13 30,71
komandir čete 13 2,30% 11 2 21 27,74
komandir čete 3 0,53% 3 22 35,45
komandir čete 9 1,60% 8 1 23 39,69
komandir čete 1 0,18% 1 24 23,21
komandir čete 3 0,53% 2 1 25 38,04
komandir čete 1 0,18% 1 31 22,80
komandir čete 4 0,71% 4 32 30,41
komandir čete 2 0,35% 2 33 38,32
komandir čete 10 1,77% 10 34 42,21
zamjenik komandira čete 5 0,89% 4 1 10 30,93
zamjenik komandira čete 5 0,89% 3 2 13 30,36
zamjenik komandira čete 1 0,18% 1 14 31,34
zamjenik komandira čete 12 2,13% 10 2 21 30,01
zamjenik komandira čete 2 0,35% 2 22 36,97
zamjenik komandira čete 2 0,35% 2 23 40,28
zamjenik komandira čete 1 0,18% 1 32 28,05
zamjenik komandira čete 1 0,18% 1 34 44,70
komandir voda 1 0,18% 1 48,48
komandir voda 51 9,04% 43 6 2 10 36,90
komandir voda 4 0,71% 3 1 12 33,87
komandir voda 31 5,50% 18 12 1 13 35,85
komandir voda 4 0,71% 4 14 33,95
komandir voda 88 15,60% 73 15 21 31,09
komandir voda 5 0,89% 5 22 36,61
komandir voda 21 3,72% 20 1 23 42,41
komandir voda 8 1,42% 8 24 39,47
komandir voda 1 0,18% 1 25 30,19
komandir voda 4 0,71% 4 31 27,12
komandir voda 6 1,06% 1 5 32 31,14
komandir voda 5 0,89% 5 33 31,75
komandir voda 5 0,89% 5 34 52,79
zamjenik komandira voda 2 0,35% 2 35,77
zamjenik komandira voda 19 3,37% 18 1 10 38,53
zamjenik komandira voda 3 0,53% 3 12 29,78
zamjenik komandira voda 15 2,66% 11 3 1 13 32,45
zamjenik komandira voda 13 2,30% 2 10 1 21 28,46
zamjenik komandira voda 4 0,71% 4 22 35,74
zamjenik komandira voda 5 0,89% 5 23 41,32
zamjenik komandira voda 1 0,18% 1 25 39,76
referenti 9 1,60% 8 1 10 33,60
referenti 2 0,35% 1 1 13 31,38
referenti 1 0,18% 1 14 34,26
referenti 12 2,13% 8 4 21 34,16
referenti 3 0,53% 3 22 44,52
referenti 17 3,01% 1 13 3 23 41,29
referenti 1 0,18% 1 24 48,97
referenti 1 0,18% 1 25 46,16
referenti 2 0,35% 2 31 34,77
referenti 3 0,53% 3 32 29,71
referenti 4 0,71% 4 34 52,69
četne starješine 9 1,60% 8 1 10 36,03
četne starješine 3 0,53% 1 2 13 29,91
četne starješine 1 0,18% 1 14 27,21
četne starješine 15 2,66% 14 1 21 33,63
četne starješine 1 0,18% 1 22 44,80
četne starješine 2 0,35% 2 23 35,68
komandir samostalnog odjeljenja 8 1,42% 7 1 10 34,98
komandir samostalnog odjeljenja 7 1,24% 6 1 13 30,52
komandir samostalnog odjeljenja 11 1,95% 10 1 21 27,02
komandir samostalnog odjeljenja 1 0,18% 1 23 31,99
Ukupno 564 100,00% 151 266 147 36,44

 

Pregled formacijskih VES i čina prema rasporedu VES i čina u TO

VESR cin svega % Formacijski položaj FVES FČ TO
31101 Major 1 0,03% Komandant TO 31102 major
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% Komandant TO 31102 major
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% Nacelnik štaba /zam.k-danta/ 31102 kap
31001 Kapetan 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% PK za MVPP 31001 k1k
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% PK za pozadinu 31001 kap
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% PN za ObP 31001 kap
31001 Poručnik 1 0,03% Načelnik bezbjednosti 31001 kap
31001 Stariji vodnik 1 0,03% PN za garnizonske poslove 31001 k1-maj
31001 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% PN za popunu i pers poslove 31001 kap
31101 Vodnik 1 0,03% PK za pozadinu 31001 kap
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31102 Poručnik 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31202 Kapetan 1 klase 1 0,03% Načelnik imžinjerije 31702 kap
31302 Poručnik 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31702 Kapetan 1 0,03% Načelnik imžinjerije 31702 kap
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% četni starješina čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 sv1k
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% strelac streljačkog voda TO MZ Palačkovci 11101 voj
31101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% izviđač 11102 voj
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% k-dir teh održ 12401 mlv
32402 Kapetan 1 klase 1 0,03% zamjenik k-dira čete 21001 svik
21001 Stariji vodnik 1 0,03% k-dir nastavnih vodova 21001 svik
21101 Zastavnik 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
31101 Kapetan 1 0,03% teleprinterista 11808 voj
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% PN za ObP 31001 kap
11101 Stariji vodnik 1 0,03% kurir 11101 voj
11101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% kurir 11101 voj
21001 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% nišandžija 11105 voj
21101 Vodnik 1 0,03% komandir prv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 ppor-p
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zamjenik komandir čete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
31101 Vodnik 1 0,03% ppožo 12117 des
31101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% kurir 11101 voj
31101 Zastavnik 1 0,03% PN za popunu i pers poslove 31001 kap
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% komandir čete 31001 kap
31102 Potporučnik 1 0,03% komandir čete 31001 kap
31102 Stariji vodnik 1 0,03% komandir 2.so voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
31302 Mlađi vodnik 1 0,03% ref.SnSl/k-dir sno 32501 por
11101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% pkč za mv 31001 por
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zkpč-pmvp 31102 por
11101 Vodnik 1 0,03% komandir 2.so voda TO MZ Lišnja 21101 sv1k
11101 Vodnik 1 0,03% komandir 2.so voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
11101 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandir čete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
11101 Zastavnik 1 0,03% puškomitraljezac 11103 raz
11102 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zamjenik k-dira voda 31102 por
11701 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% komandir odjeljenja 21103 v1k
21001 Kapetan 1 klase 1 0,03% komandir 3.sv čete TO mjesne zajednice Velike Ilove 21101 sv1k
21001 Vodnik 1 0,03% puškomitraljezac 11103 raz
21101 Desetar 1 0,03% puškomitraljezac 11103 raz
21101 Stariji vodnik 1 0,03% komandir prv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 ppor-p
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% Načelnik ABHO 31902 kap
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% radiofonist 11801 voj
21101 Vodnik 1 0,03% četni starješina čete TO mjesne zajednice Potočani 21101 sv1k
21101 Vodnik 2 0,07% zamjenik komandirčete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% strelac streljačkog voda TO mjesne zajednice Šibovska 11101 voj
21101 Zastavnik 1 0,03% zamjenik komandirčete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
21103 Stariji vodnik 1 0,03% zamjenik k-dira voda 31102 por
22113 Stariji vodnik 1 0,03% k-dir nastavnih vodova 21001 svik
22141 Stariji vodnik 1 0,03% k-dir kuvarskog odjeljenja 11101 des
22404 Stariji vodnik 1 0,03% upravnik terit.opšt.baze 31001 por
31102 Kapetan 1 0,03% komandir voda-DIO 31702 kap
31702 Potporučnik 1 0,03% komandir voda-DIO 31702 kap
11102 Mlađi vodnik 1 0,03% k-dir sno 12501 des
21001 Vodnik 1 klase 1 0,03% daktilograf 11101 voj
21101 Major 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 2 0,07% k-dir sno 12501 des
21101 Stariji vodnik 1 0,03% komandir streljačkog voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 1 0,03% referent opšt poslova 21001 v1k
21101 Stariji vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% komandir 2.sv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Kokori 21101 sv1k
21101 Vodnik 2 0,07% k-dir sno 12501 des
21101 Vodnik 1 0,03% komandir streljačkog voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Vodnik 1 0,03% referent opštih poslova RjŠTO Donji Vijačani 21101 sv1-z
21101 Vodnik 2 0,07% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
21101 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Kokori 21101 sv1k
21101 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Vodnik 1 klase 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Kokori 21101 sv1k
21101 Vojnik na k-noj dužnos 2 0,07% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Zastavnik 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
21102 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21109 Vodnik 1 0,03% Načelnik bezbjednosti 31001 kap
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% referent za MV, IP 31001 kap
31001 Razvodnik 1 0,03% komandir 1.sv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 sv1k
31001 Stariji vodnik 1 0,03% referent za garn.poslove 31001 kap
31101 Potporučnik 1 0,03% komandir streljačkog voda TO MZ Kokori 21101 sv1k
31801 Kapetan 1 klase 1 0,03% Nacelnik veze 31805 kap
31805 Kapetan 1 klase 1 0,03% Nacelnik veze 31805 kap
32144 Vodnik 1 klase 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
32144 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
32402 Stariji vodnik 1 0,03% Načelnik InSl 32402 kap
32501 Kapetan 1 klase 1 0,03% zamjenik komandirčete TO- pomoćnik za moral MZ Prnjavor 31101 ppor-p
32501 Poručnik 1 0,03% Načelnik SnSl 32501 kap
32602 Poručnik 1 0,03% evidentičar 11101 voj
32702 Kapetan 1 klase 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
32702 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
33142 Kapetan 1 klase 1 0,03% PN za garnizonske poslove 31001 k1-maj
11101 Vodnik 1 0,03% daktilograf 11101 voj
21101 Vodnik 1 0,03% vojnici 11101 voj
12503 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% k-dir teh snab 12401 mlv
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% k-dir oop 21001 zast
21109 Vodnik 1 0,03% k-dir 1.ovp 11107 des
21109 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% k-dir 1.ovp 11107 des

Kolektivno naoružanje prema formaciji RJTO.Muzej 1.KK,

u Odredu, u 1. četi bilo je na rasporedu jedna snajperska puška M76 i mitraljez M84.

[1] Analiza podataka rađena na osnovu baze podataka prikupljenih podataka od ratnih jedinica, bivšeg OMO . Godišnje se vrši ažuriranje i obrada podataka.

[2] Izvještaj o broju korisnika  Odjeljenja za BICZ opštine za 2011. godinu, Izvještaj o radu NO i AS za 2011.sjednica SO_e 22.