1993.ratna

1992.-93.

Ratni put 1.lpbr, 1/27.mtbr i „Vukova“ u 1993. godini- 1.537 dana

ratište Opstina   brigada  Dana     zapovjest       KM %dana
Bratunačko  Bratunac 27.mtbr 29 odbrana Kravica 0,73%
Dobojsko Doboj 1.lpbr 60 odbrana Stanovi 1,51%
Brčansko Brčko 1.lpbr 265 odbrana Brčko 6,66%
Benkovačko Benkovac 27.mtbr 10 napad Benkovac 0,25%
Teslićko  Teslić 27.mtbr 274 odbrana s.Bijelo Bučje 6,89%
Vozućko  Zavidovići 1.lpbr 222 odbrana Stog 5,58%
Maglajsko  Maglaj 27.mtbr 177 napad Liješće 4,45%
Vozućko  Zavidovići 27.mtbr 408 odbrana Zavidovići 10,26%
Benkovačko  Benkovac 1.lpbr 92 odbrana Benkovac 2,31%

 

Brojno stanje 1.lpbr je tokom rata bilo oko 4.500 pripadnika, u 1993. godini mobilisano i prvi put raspoređeno  521 boraca (784 pripadnika sa 4.lpb u z/d)

jedinica   starost svega     % 1992. 1993.
1.lpb 29,22 615 13,57% 305 106
2.lpb 30,69 797 17,59% 551 60
3.lpb 31,53 511 11,28% 228 55
4.lpb 43,21 1363 30,08% 1079 167
čmb120 29,40 30 0,66%
iv 23,11 52 1,15% 42 1
k-dabr 40,80 25 0,55% 20 3
ks 30,32 59 1,30% 35 8
lpav 26,53 39 0,86% 27 3
mbLRL 25,34 6 0,13%
mpov 27,42 13 0,29% 11
odredVV 24,89 90 1,99%
pionv 32,27 26 0,57% 23 1
pozč 32,17 144 3,18% 78 18
rb 44,16 227 5,01%
rjVV 26,16 401 8,85% 290 90
tv 28,95 19 0,42% 17
vv 26,69 38 0,84% 20 4
vvp 24,90 76 1,68% 57 5
30,41 4.531 100,00% 2.783 521

 

 

Pregled gubitaka brigade u 1992. – 93.

137 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju.  57 poginulih, 1 umrlih, 3 samoubistvo,  61 teško ranjenih i 6 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).

Prosječna starost boraca brigade u drugoj godini rata po popuni  je oko 30 godina života. Prvi i drugi pješadijski bataljon su bili i dalje popunjeni preko formacije (422), dok je treći pješadijski bataljon bio popunjen ispod formacije. Pozadinska četa popunjena preko formacije (71), dok minobacačka četa 120mm od 66 pripadnika i baterija lrb 128mm od 67 pripadnika , nije formirana. Komanda i prištabske jedinice bili formirane u okviru formacije prebvišenim brojem boraca.

Pregled gubitaka pripadnika lpbr u 1992.-93. godini

Dogadjaj jedinica svega % 1992. 1993.
rana 1.lpb 18 13,14% 14 4
rana 2.lpb 22 16,06% 19 3
rana 3.lpb 10 7,30% 8 2
rana 4.lpb 1 0,73% 1
rana larv 1 0,73% 1
rana pov 1 0,73% 1
rana rjVV 4 2,92% 4
rana tv 2 1,46% 2
rana vvp 2 1,46% 2
povreda 1.lpb 1 0,73% 1
povreda 2.lpb 1 0,73% 1
povreda rjVV 1 0,73% 1
samoranjavanje rjVV 2 1,46% 1 1
bolest 2.lpb 4 2,92% 3 1
bolest 3.lpb 1 0,73% 1
bolest rjVV 1 0,73% 1
zarobljavanje 1.lpb 2 1,46% 2
poginuo 1.lpb 14 10,22% 9 5
poginuo 2.lpb 18 13,14% 12 6
poginuo 3.lpb 7 5,11% 2 5
poginuo 4.lpb 2 1,46% 1 1
poginuo iv 6 4,38% 5 1
poginuo k-abr 1 0,73% 1
poginuo lpav 1 0,73% 1
poginuo pozč 3 2,19% 3
poginuo rjVV 3 2,19% 3
poginuo tv 1 0,73% 1
poginuo vvp 1 0,73% 1
nestao 2.lpb 2 1,46% 2
umro 2.lpb 1 0,73% 1
samoubistvo 1.lpb 1 0,73% 1
samoubistvo 2.lpb 1 0,73% 1
samoubistvo rjVV 1 0,73% 1
Ukupno 137 100,00% 103 34

Broj poginulih pripadnika lpbr u 1993. godini- 36