1993.ratna

Ratni put lpbr, 1/27.mtbr i „Vukova“ u 1993. godini- 1.537 dana

ratište Opstina   brigada  Dana     zapovjest       KM %dana
Bratunačko  Bratunac 27.mtbr 29 odbrana Kravica 0,73%
Dobojsko Doboj lpbr 60 odbrana Stanovi 1,51%
Brčansko Brčko lpbr 265 odbrana Brčko 6,66%
Benkovačko Benkovac 27.mtbr 10 napad Benkovac 0,25%
Teslićko  Teslić 27.mtbr 274 odbrana s.Bijelo Bučje 6,89%
Vozućko  Zavidovići lpbr 222 odbrana Stog 5,58%
Maglajsko  Maglaj 27.mtbr 177 napad Liješće 4,45%
Vozućko  Zavidovići 27.mtbr 408 odbrana Zavidovići 10,26%
Benkovačko  Benkovac lpbr 92 odbrana Benkovac 2,31%

 

Brojno stanje lpbr je 6.346 pripadnika, u 1993. godini mobilisano 524 boraca i popunjeno sa 260 boraca, ukupno raspoređeno u 1993. godini 784 pripadnika sa 4.lpb u z/d

Pregled gubitaka brigade u 1992. – 93.

137 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju.  57 poginulih, 1 umrlih, 3 samoubistvo,  61 teško ranjenih i 6 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).

Pregled gubitaka pripadnika lpbr u 1992.-93. godini

Dogadjaj jedinica svega % 1992. 1993.
rana 1.lpb 18 13,14% 14 4
rana 2.lpb 22 16,06% 19 3
rana 3.lpb 10 7,30% 8 2
rana 4.lpb 1 0,73% 1
rana larv 1 0,73% 1
rana pov 1 0,73% 1
rana rjVV 4 2,92% 4
rana tv 2 1,46% 2
rana vvp 2 1,46% 2
povreda 1.lpb 1 0,73% 1
povreda 2.lpb 1 0,73% 1
povreda rjVV 1 0,73% 1
samoranjavanje rjVV 2 1,46% 1 1
bolest 2.lpb 4 2,92% 3 1
bolest 3.lpb 1 0,73% 1
bolest rjVV 1 0,73% 1
zarobljavanje 1.lpb 2 1,46% 2
poginuo 1.lpb 14 10,22% 9 5
poginuo 2.lpb 18 13,14% 12 6
poginuo 3.lpb 7 5,11% 2 5
poginuo 4.lpb 2 1,46% 1 1
poginuo iv 6 4,38% 5 1
poginuo k-abr 1 0,73% 1
poginuo lpav 1 0,73% 1
poginuo pozč 3 2,19% 3
poginuo rjVV 3 2,19% 3
poginuo tv 1 0,73% 1
poginuo vvp 1 0,73% 1
nestao 2.lpb 2 1,46% 2
umro 2.lpb 1 0,73% 1
samoubistvo 1.lpb 1 0,73% 1
samoubistvo 2.lpb 1 0,73% 1
samoubistvo rjVV 1 0,73% 1
Ukupno 137 100,00% 103 34

Broj poginulih pripadnika lpbr u 1993. godini- 36