1.mtb 27.mtbr

Brojno stanje 1.mtb 27.motorizovane brigade 1.KK VRS Derventa

Prema prikupljenim podacima brojno stanje bataljona na rasporedu bilo  1.457 boraca, od  preformacije (20.5.1992.) formiranjem  1.mtb 27.mtbr 1.K VRS[1] sa područja opštine Prnjavor.

mobilisano 1.016, još popunjeno sa 441 , prekomandama od 375 borca. I 1.832 boraca prošlo kroz bataljon,

Prosječno mjesečno učešće od 1408 raspoređenih pripadnika iznosi preko 20 mjeseci učešća u ratu u bataljonu, 31 pripadnika poginulo.

Organizaciono-formacijska struktura bataljona je 719 po formaciji JA četnog sastava: 3 pješadijske-motorizovane čete  sa  četama za podršku, komandom , vodom pvo,  prištabskim jedinicama ( veze, izviđačka i vojnu policiju)  i pozadinski vod.

Pregled strukture popune 1.mtb po kategoriji i polu vojnih lica

kategorija    popuna     % muški    ženski    Prosek    sleduje    %popune
vojnici 1.273 87,37% 1268 5 31,34 667 191%
podoficiri 138 9,47% 138 30,95 16 862%
oficiri 46 3,16% 45 1 34,56 36 128%
Ukupno 1.457 100,00% 1451 6 32,29 719 203%

 

Slika 1. Broj raspoređenih pripadnika 1.mtb prema kategoriji vojnih lica,

Na grafikonu se vidi da broj raspoređenih sve manji i da je naveći nivo dostigao u početku rata, odnosno domobilizacijom.

Osim što je došlo do smanjenja popune u ratne jedinice, povećava se i razlika između kategorija vojnih lica, što je razumljivo, jer je ratna fomacija mtb znatno veća kod vojnika

Na linijskom dijagramu

Prikaz kretanja mobilizacije u početku rata i kretanje popune po godinama mobilizacije.

 

 

Popuna u 1992.godine je duplo veća u odnosu na 1994. godinu, a višestruko veća od popune iz 1995. i 1996. godine

Slika 3. Struktura raspoređenih pripadnika 1.mtb prema kategoriji vojnih lica- učešća

 

 

 

Organizaciona šema 1.mtb

Brojno stanje mtb prema kategoriji i nižim jedinicama

jedinica svega     % voj   podf    of    Starost
komanda 38 2,61% 8 13 17 34,84
veza 39 2,68% 33 5 1 31,71
1.pč 284 19,49% 253 27 4 30,13
2.pč 269 18,46% 249 13 7 31,83
3.pč 362 24,85% 325 32 5 31,74
4.pč 125 8,58% 109 11 5 30,12
četa MB120 48 3,29% 40 7 1 30,00
poč 53 3,64% 44 7 2 28,16
vodmb82mm 32 2,20% 26 5 1 30,92
larvPVO 33 2,26% 27 4 2 29,69
pozadinski vod 166 11,39% 151 14 1 34,46
tenkovski vod 8 0,55% 8 25,68
Ukupno 1.457 100,00% 1273 138 46 30,77

 

 

 

 

 

 

Pregled strukture starosti prema kategoriji vojnih lica u 1.mtb

godine života svega    % voj   podf   of   Starost
15-19 godina 76 5,22% 74 2 19,24
20 do 29 godina 615 42,21% 532 72 11 24,81
30 do 39 godina 522 35,83% 454 44 24 34,67
40 do 49 godina 212 14,55% 185 16 11 43,66
50 do 59 godina 31 2,13% 27 4 52,45
preko 60 godina 1 0,07% 1 63,10
Ukupno 1.457 100,00% 1.273 138 46 39,66

[1]  Po ličnoj formaciji mtb sleduje 719 pripadnika,

Pregled prema mjestu stanovanja boraca 1.mtb

Naselje svega      % voj   pof   of   Starost
Babanovci 30 2,06% 28 2 33,30
Banja Luka 7 0,48% 5 1 1 28,11
Brezik 3 0,21% 3 36,41
Čivčije 13 0,89% 11 2 32,60
Čorle 13 0,89% 13 28,54
Crkvena 12 0,82% 12 33,93
Derventa 2 0,14% 1 1 43,82
Doboj 1 0,07% 1 23,09
Doline 6 0,41% 4 2 26,99
Donja Ilova 48 3,29% 41 7 29,01
Donja Mravica 13 0,89% 11 2 32,89
Donji Galjipovci 8 0,55% 5 3 33,13
Donji Palačkovci 43 2,95% 38 5 30,36
Donji Smrtići 75 5,15% 69 6 31,22
Donji Štrpci 62 4,26% 57 5 32,42
Donji Vijačani 32 2,20% 30 1 1 28,39
Drenova 14 0,96% 13 1 29,53
Gajevi 3 0,21% 3 27,18
Galjipovci 1 0,07% 1 28,73
Gornja Ilova 45 3,09% 43 2 29,62
Gornja Mravica 15 1,03% 12 2 1 32,90
Gornji Galjipovci 6 0,41% 4 2 31,38
Gornji Grabik 1 0,07% 1 28,13
Gornji Palačkovci 62 4,26% 57 4 1 30,35
Gornji Smrtići 189 12,97% 174 11 4 31,28
Gornji Štrpci 40 2,75% 32 6 2 33,82
Gornji Vijačani 28 1,92% 22 5 1 25,58
Grabik Ilova 57 3,91% 49 6 2 32,98
Gusak 3 0,21% 2 1 36,67
Hrvaćani 40 2,75% 35 4 1 31,86
Jadovica 8 0,55% 5 3 30,28
Jasik 2 0,14% 2 28,71
Karać 1 0,07% 1 43,24
Kokori 11 0,75% 11 29,70
Konjuhovci 2 0,14% 1 1 35,75
Kremna 15 1,03% 14 1 29,26
Kulaši 25 1,72% 22 2 1 32,30
Laktaši 1 0,07% 1 18,53
Lišnja 5 0,34% 5 32,73
Lužani 15 1,03% 12 1 2 29,50
Maćino brdo 7 0,48% 5 1 1 30,78
Mlinci 5 0,34% 5 29,89
Mračaj 2 0,14% 1 1 35,80
Mravica 2 0,14% 2 34,97
Naseobina Lišnja 1 0,07% 1 41,67
Okolica 21 1,44% 17 3 1 32,02
Orašje 4 0,27% 4 40,42
Otpočivaljka 9 0,62% 8 1 27,51
Paramije 3 0,21% 3 32,72
Pečeneg Ilova 59 4,05% 52 6 1 30,27
Popovići 4 0,27% 3 1 23,81
Potočani 14 0,96% 11 2 1 33,72
Prnjavor 183 12,56% 146 23 14 33,05
Prosjek 8 0,55% 7 1 32,09
Ratkovac 20 1,37% 18 2 31,39
Šarinci 22 1,51% 17 3 2 29,49
Šereg Ilova 17 1,17% 13 2 2 34,97
Šibovska 10 0,69% 8 1 1 34,80
Skakavci 13 0,89% 12 1 31,19
Srpovci 2 0,14% 2 48,88
Štivor 3 0,21% 1 1 1 42,16
Velika Ilova 51 3,50% 48 2 1 29,81
Vršani 40 2,75% 38 2 31,76
Ukupno 1.457 100,00% 1.273 138 46 32,02

Pregled prema nacionalnosti boraca u 1.mtb

Narodnost    svega   % voj podf    of    Starost
Srbi 1.388 95,26% 1214 133 41 31,28
Hrvati 27 1,85% 25 1 1 34,14
Muslimani 6 0,41% 5 1 35,53
Ukrajinci 29 1,99% 27 2 32,67
Poljaci 1 0,07% 1 20,10
Česi 4 0,27% 2 2 38,99
Italijani 2 0,14% 1 1 40,80
Ukupno 1.457 100,00% 1.273 138 46 33,36