Mobilizacija JNA

Mobilizacija ratnih jedinica JNA

 

Pregled izvršene mobilizacije RJ JNA po VES-u:

VES Svega % 3164 Derventa 3780 Banja Luka 4352 Banja Luka 5290 Banja Luka 6510 Derventa 6817 Banja Luka 8840 Banja Luka 9396 Banja Luka
11101 720 51,39% 627 13 17 2 2 49 10
11102 9 0,64% 7 1 1
11103 11 0,79% 9 1 1
11104 9 0,64% 9
11105 16 1,14% 15 1
11107 12 0,86% 9 1 2
11108 1 0,07% 1
11117 1 0,07% 1
11119 22 1,57% 21 1
11121 3 0,21% 3
11122 1 0,07% 1
11201 16 1,14% 16
11205 1 0,07% 1
11207 6 0,43% 6
11209 3 0,21% 2 1
11214 1 0,07% 1
11217 8 0,57% 8
11221 4 0,29% 3 1
11223 5 0,36% 2 3
11301 27 1,93% 25 2
11304 1 0,07% 1
11314 5 0,36% 3 2
11323 3 0,21% 3
11326 2 0,14% 2
11401 19 1,36% 2 17
11402 2 0,14% 2
11403 5 0,36% 3 2
11404 2 0,14% 2
11405 1 0,07% 1
11406 7 0,50% 2 5
11408 3 0,21% 1 2
11410 2 0,14% 2
11411 2 0,14% 2
11451 3 0,21% 3
11452 2 0,14% 2
11701 77 5,50% 4 1 68 4
11702 1 0,07% 1
11704 3 0,21% 3
11706 4 0,29% 1 3
11707 1 0,07% 1
11709 2 0,14% 2
11713 1 0,07% 1
11725 2 0,14% 2
11740 5 0,36% 4 1
11741 2 0,14% 2
11749 1 0,07% 1
11801 16 1,14% 13 1 1 1
11808 2 0,14% 1 1
11812 13 0,93% 8 1 3 1
11815 1 0,07% 1
11901 1 0,07% 1
11903 1 0,07% 1
12101 4 0,29% 1 1 2
12102 6 0,43% 2 2 2
12103 2 0,14% 1 1
12105 1 0,07% 1
12106 1 0,07% 1
12107 2 0,14% 1 1
12108 1 0,07% 1
12110 1 0,07% 1
12117 3 0,21% 1 1 1
12118 1 0,07% 1
12119 1 0,07% 1
12123 1 0,07% 1
12126 2 0,14% 2
12143 2 0,14% 1 1
121o2 1 0,07% 1
12210 1 0,07% 1
12401 17 1,21% 2 1 11 3
12402 4 0,29% 1 2 1
12403 33 2,36% 15 7 3 7 1
12412 6 0,43% 6
12413 8 0,57% 8
12417 2 0,14% 1 1
12418 1 0,07% 1
12501 14 1,00% 9 4 1
12601 1 0,07% 1
12701 103 7,35% 38 14 2 6 1 28 8 6
21001 1 0,07% 1
21102 8 0,57% 5 1 1 1
21302 1 0,07% 1
21402 1 0,07% 1
21701 3 0,21% 3
21702 1 0,07% 1
21801 1 0,07% 1
21802 1 0,07% 1
21812 1 0,07% 1
21815 1 0,07% 1
21901 1 0,07% 1
21902 1 0,07% 1
22141 1 0,07% 1
22401 2 0,14% 1 1
22503 3 0,21% 2 1
22701 2 0,14% 2
31001 1 0,07% 1
31101 3 0,21% 2 1
31102 52 3,71% 47 1 4
31202 5 0,36% 5
31209 1 0,07% 1
31302 5 0,36% 4 1
31402 2 0,14% 1 1
31701 1 0,07% 1
31702 8 0,57% 8
31801 1 0,07% 1
31805 1 0,07% 1
32501 3 0,21% 3
32701 1 0,07% 1
32702 1 0,07% 1
Ukupno 1401 100,00% 976 37 3 68 5 143 145 24

Najviše mobilisanih ima u rodu pješadije na dužnosti strelca 720 boraca, kod podoficira 7 pješadije i oficira pješadije 52 borca.

Pregled izvršene mobilizacije RJ JNA po činu:

Čin Svega % 3164 Derventa 3780 Banja Luka 4352 Banja Luka 5290 Banja Luka 6510 Derventa 6817 Banja Luka 8840 Banja Luka 9396 Banja Luka
voj 1019 72,73% 683 29 3 61 5 105 111 22
voj-d 18 1,28% 15 3
raz 59 4,21% 47 2 6 4
des 146 10,42% 112 3 3 13 14 1
mlv 23 1,64% 19 4
vod 65 4,64% 51 2 5 7
v1k 8 0,57% 4 1 1 1 1
stv 25 1,78% 15 2 1 4 3
stv1k 2 0,14% 2
zast 1 0,07% 1
ppor 7 0,50% 5 1 1
por 11 0,79% 8 1 2
kap 3 0,21% 3
k1k 12 0,86% 11 1
maj 2 0,14% 1 1
ukupno 1.401 100,00% 976 37 3 68 5 143 145 24

Od podoficira najviše bilo vodnika 65, a od oficira kapetana 1 klase 12

Pregled izvršene popune ratnih jedinica JNA na području opštine:

Vojna pošta svega % mobilizacija   popuna
3164 Derventa 1108 71,35% 976 132
3780 Banja Luka 37 2,38% 37
4352 Banja Luka 5 0,32% 3 2
5290 Banja Luka 69 4,44% 68 1
6510 Derventa 5 0,32% 5
6817 Banja Luka 143 9,21% 143
8840 Banja Luka 162 10,43% 145 17
9396 Banja Luka 24 1,55% 24
Ukupno 1.553 100,00% 1401 152

Pregled mobilisanih boraca JNA prema mjestu stanovanja:

naselje Svega % vojnici    podoficiri    oficiri
Babanovci 25 1,78% 21 4
Banja Luka 1 0,07% 1
Brezik 3 0,21% 3
Čelinac 5 0,36% 4 1
Čivčije 8 0,57% 6 2
Čorle 15 1,07% 13 2
Crkvena 13 0,93% 13
Derventa 3 0,21% 3
Doboj 4 0,29% 2 2
Doline 1 0,07% 1
Donja Ilova 25 1,78% 23 2
Donja Mravica 21 1,50% 19 2
Donji Galjipovci 16 1,14% 13 2 1
Donji Palačkovci 25 1,78% 22 2 1
Donji Smrtići 48 3,43% 44 4
Donji Štrpci 76 5,42% 65 10 1
Donji Vijačani 49 3,50% 47 2
Drenova 20 1,43% 18 2
Gajevi 6 0,43% 6
Galjipovci 1 0,07% 1
Gornja Ilova 28 2,00% 26 1 1
Gornja Mravica 26 1,86% 24 1 1
Gornji Galjipovci 8 0,57% 7 1
Gornji Grabik 2 0,14% 1 1
Gornji Palačkovci 57 4,07% 48 7 2
Gornji Smrtići 91 6,50% 87 2 2
Gornji Štrpci 50 3,57% 43 4 3
Gornji Vijačani 42 3,00% 37 4 1
Grabik Ilova 20 1,43% 18 2
Gusak 10 0,71% 10
Hrvaćani 11 0,79% 9 1 1
Jadovica 7 0,50% 5 2
Jasik 1 0,07% 1
Karać 4 0,29% 4
Kokori 12 0,86% 8 1 3
Kremna 34 2,43% 31 1 2
Kulaši 9 0,64% 8 1
Lišnja 4 0,29% 3 1
Lužani 15 1,07% 12 2 1
Maćino brdo 9 0,64% 8 1
Mlinci 10 0,71% 9 1
Mračaj 8 0,57% 7 1
Mravica 2 0,14% 2
Naseobina Hrvaćani 3 0,21% 2 1
Naseobina Lišnja 2 0,14% 2
Novo Selo 3 0,21% 3
Okolica 26 1,86% 21 4 1
Orašje 7 0,50% 6 1
Otpočivaljka 10 0,71% 9 1
Paramije 8 0,57% 8
Pečeneg Ilova 49 3,50% 41 7 1
Popovići 23 1,64% 20 3
Potočani 14 1,00% 10 3 1
Prnjavor 267 19,06% 201 46 20
Prosjek 25 1,78% 24 1
Puraći 1 0,07% 1
Ratkovac 26 1,86% 21 1 4
Šarinci 26 1,86% 22 4
Šereg Ilova 11 0,79% 7 3 1
Šibovska 10 0,71% 9 1
Skakavci 13 0,93% 11 2
Srpovci 4 0,29% 3 1
Velika Ilova 28 2,00% 24 4
Vršani 20 1,43% 19 1
Ukupno 1.401 100,00% 1.194 153 54
Najviše mobilisano iz grada Prnjavora.

Zaključak

Opština Prnjavor je preko nadležnog vojno-teritorijalnog organa izvršila, po naredbi ratnih jedinica 5.KJNA, pozivanje i mobilizaciju 1.401 vojnog obveznika i kasnije vršila popunu od 152 v/o, takođe.
Na rasporedu u jedinicama bilo 1.553 borca sa područja opštine Prnjavor. Plan, odnosno razrez za mobilizaciju je 691 v/o za 5.KJNA i 1.066 v/o za 7.KJNA, ukupno 1.757 vojnih obveznika, a bilo je raspoređeno 1.553 ili 88,33%, što je značajni uspjeh u odnosu na druge opštine.
Od prvih mobilizacija vojnih obveznika za popunu ratnih jedinica JNA i teritorijalne odbrane opštine i dobrovoljačkih jedinica do preformacije, odnosno stvaranje VRS  izvršena je mobilizacija 5.136 vojnih lica, sa prosjekom starosti od 30 godina, najviše od 20 do 29 godina starosti   65,45%, što  čini 16,93% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,  6,11% učešća stanovništva opštine i  2,14% u odnosu na oko 215.670 lica po evidenciji resornog ministarstva koji su učestvovali u otadžbinskom ratu ili 54,42% po evidenciji nadležnog opštinskog organa za vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u odnosu na 8.477 evidentiranih učesnika ratu na području opštine.[2]

U odnosu na kraj rata 1995.[3] , Opština je  31.12.1995. godine prema evidenciji OMO u odnosu na ukupan broj stanovnika opštine od 45.995, imala 11.987 v/o u evidenciji ili 26,06%. Rapoređeno u VRS 4.382 lica ili 73,30%. Ukupno rapoređenih u strukture odbrane RS 5.978 ili 49,87% u odnosu na broj v/o.

Izbačeno iz stroja:  361 poginuli i 1.575 ranjenih, što iznosi 35,94% u odnosu na broj v/o, odnosno 3,4% u odnosu na broj stanovnika samo su opštine Sanski Most 6,8%, Kneževo 5,3%, Kotor Varoš 3,7%, Prijedor i Čelinac 3,5% imale više gubitaka.

[1] Prema pregledu planova razvoja RJ i ostalih struktura u opštini Prnjavor 1991. godini ukupan razrez iznosio je 2.085 ljudstva i 96 motornih vozila.

[2] Sajt Vlade RS_MRBIZ, 7.3.2017. godine, odnosno podaci iz Informacije o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, koju je skupština opštine usvojila na 2. sjednici održanoj 15.12.2016. godine.

U sastavu TO opštine (T-22206) u 2.Odredu TO opštine na platnom spisku za period  od 16-30.4.1992. godine i tokom maja, nalazili su se i pripadnici 1.mtb 77 lica, 2.mtb 278 lica 327.mtbr i 1. čete TO iz Trstenaca, opština Derventa u brojnom stanju od 204 pripadnika, u četri voda, vezi, poz.odjeljenju, vod Pjevalovac, i vod mb82mm i 120mm.

[3] Izvještaj obuhvata opštine regije za popunu jedinica 1.KK :Banja Luka, Gradiška, Kneževo, Kozarska Dubica, Kotor varoš, Laktaši, Novi Grad, prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Srbac, S.Kostajnica i Čelinac. Ukupno 514.528 stanovnika, 132.414 broj v/o u evidenciji , što čini 26%, dok je 63.437 bilo raspoređeno u VRS. preko 60% u odnosu na broj v/o. Broj izbačenih i stroja je 14.177, poginulih 3.944 i ranjenih 10.233 ili 22% u odnosu na broj raspoređenih v/o.[1] Prema izvještaju o popuni RJ VRS sekretarijata Banja Luka MO RS od 31.12.1995. godine.