Srpski puk

Zakonom o odbrani i Zakonom o oružanim snagama BiH, od 1.1.2005. godine formiran je 3. RS puk, sastava:

 

 

  1. pb 6.pbr smješten u Prijedoru, dio u Banja Luci po jedinicama:
    1. pč i komanda bataljona u Prijedoru,
    2. pč i komandna četa,
    3. pč u Banja Luci.
  2. pb 5.pbr smješten u Bileći,
  3. pb 4.pbr smješten u Bijeljini.

Pripadnik Oružanih snaga BiH, nakon polaganja zakletve BiH (RS ) na Manjači , 2005. godine. Zadnja generacija regruta RS koja je služila vojni rok u RS,  komandant 1.KKVRS puk Dragan Vuković i Načelnik Generalštaba VRS general Novak Đukić.