1994.ratna

1.lpbr

Ratni put 1.lpbr Prnjavor  i 1/27.mtbr u 1994. godini- 1.059 dana

ratište Opstina brigada Dana  zapovjest  KM %
Dobojsko  Doboj lpbr 139 osiguranje Stanovi 3,16%
Maglajsko Maglaj lpbr -3.lpb 12 osiguranje s.Bradići HVO 0,27%
Ozrensko  Zavidovići lpbr 462 odbrana Zavidovići 10,51%
Teslićko  Teslić 27.mtbr 446 odbrana s.Bijelo Bučje 10,15%

Brojno stanje 1.lpbr u 1994.godini je povećano sa mobilizacijom i prvim rasporedom za 492 boraca,  U  brigadi bilo raspoređeno 4.500 boraca tokom rata.

54 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. 31 poginulih, 1 umrlih, 1 samoubistvo,  19 teško ranjenih i 2 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).

Brojno stanje po kategoriji

Pregled po strukturi osnovnih jedinica brigade u 1994. godini rata

jedinica Starost    svega     % 1992. 1993. 1994.
1.pb 29,22 615 13,57% 305 106 78
2.pb 30,69 797 17,59% 551 60 67
3.pb 31,53 511 11,28% 228 55 124
4.lpb 43,21 1363 30,08% 1079 167 91
čmb120 29,40 30 0,66% 16
iv 23,11 52 1,15% 42 1
k-dabr 40,80 25 0,55% 20 3 1
ks 30,32 59 1,30% 35 8 8
lpav 26,53 39 0,86% 27 3 3
mbLRL 25,34 6 0,13% 2
mpov 27,42 13 0,29% 11
odredVV 24,89 90 1,99% 40
pionv 32,27 26 0,57% 23 1 1
pozč 32,17 144 3,18% 78 18 22
rb 44,16 227 5,01%
rjVV 26,16 401 8,85% 290 90 21
tv 28,95 19 0,42% 17
vv 26,69 38 0,84% 20 4 10
vvp 24,90 76 1,68% 57 5 8
ukupno 30,41 4531 100,00% 2783 521 492

 

Prosječna starost boraca brigade u trećoj godini rata po popuni  je oko 30 godina života. Prvi i drugi pješadijski bataljon su bili i dalje popunjeni preko formacije (422), dok je i  treći pješadijski bataljon bio popunjen po formacije. Pozadinska četa popunjena preko formacije (71), dok minobacačka četa 120mm od 66 pripadnika i baterija lrb 128mm od 67 pripadnika , počela  popunjavati. Formirana je i posebna jedinica- odred „Vukova sa Vučijaka“. Komanda i prištabske jedinice bili formirane u okviru formacije prebvišenim brojem boraca.

Pregled ranjenih pripadnika lpbr u 1994. godini- 150

ratna jedinica     Ukupno 1992. 1993. 1994.
1.lpb 165 76 43 46
2.lpb 176 119 20 37
3.lpb 87 48 6 33
4.lpb 5 1 1 3
čmb120 1 1
inžv 1 1
iv 8 7 1
jro 1 1
ks 4 3 1
larv 11 11
lpa 4 1 3
mb120 1 1
pionv 1 1
pov 4 4
pozč 4 4
pv 1 1
rjVV 64 40 3 21
tv 4 4
vv 1 1
vvp 15 12 3
558 327 81 150

Pregled poginulih pripadnika 1.lpbr u 1994. godini- 31

ratna jedinica Ukupno 1992. 1993. 1994.
1.lpb 23 9 5 9
2.lpb 23 13 4 6
3.lpb 16 2 5 9
4.lpb 2 1 1
iv 5 4 1
k-abr 1 1
lpav 1 1
pozč 3 3
rjVV 9 2 7
tv 1 1
vvp 2 2
Ukupno poginulih 86 36 19 31