Inžinjerijski puk 1.KK

Inžinjerijski puk 5.Korpusa JNA, kasnije preimenovan u inžinjerijski puk 1.KK

INŽINJERIJSKI PUK u RATU

U pregledu planova razvoja ratnih jedinica JNA u Opštinskom sekretarijatu za narodnu odbranu, za 1991. godinu nalazi se inžinjerijski puk brojnog naziva 5401 vojne pošte 6817 Banja Luka, sa mobilizacijskim mjestom Laktaši, zbog blizine rejona upotrebe ove jedinice, oko r.Save.

Po planu popune 333 pripadnika ratne jedinice, a mobilizacija je izvršena sa 92 vojna obveznika.

ratna jedinica Ima sleduje oficira podoficira vojnika
komanda 2 333 5 19 309
vod veze 2
1.pionč/pionb 45
2.pionč/pionb 19
četa inž.mehanizacije 10
građevinska četa 9
vod teh. snabdijevanja 1
vod teh.održavanja 2
sanitetski vod 2

Prva ratna upotreba i dejstva na Zapadno-slavonskom ratištu u razminiranje minskih polja, maskiranju i utvrđivanju komandnih mjesta i vatrenih položaja sredstava podrške.