Ranjeni, povređeni i bolesni borci VRS

Pogled na 3.029 povređenih u opštini Prnjavor

2022.

Prema prikupljenim podacima došlo se do 3.029 povređenih pripadnika vojske i policije sa područja opštine Prnjavor u jugoslovenskom ratu 1991-1995. godine raspoređenih u 146 vojne pošte.[1]

Boračka organizacija opštine Prnjavor i opština Prnjavor kod obilježavanja značajnih datuma opštine  organizuje služenje parastosa i pologanja  vijenca za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor, kao i sjećanje na sve ranjene, povređene i bolesne borce sa područja opštine.

Na osnovu podataka iz informacije o ostvarivanju prava ratnih vojnih invalida u opštini Prnjavor na dan 30.9.2022. godine, od 3.029 povređenih u ratu, ukupan broj korisnika prava na ličnu invalidninu je 1.021 lica ili 34%, odnosno 3,36% u RS,  razvrstanih u deset kategorija utvrđenih po procentu oštećenja organizma po osnovu ranjavanja, povređivanja i bolesti, i to:

  • Lična invalidnina 1 kategorije 8
  • Lična invalidnina 2 kategorije 57
  • Lična invalidnina 3 kategorije 22
  • Lična invalidnina 4 kategorije 55
  • Lična invalidnina 5. kategorije 83
  • Lična invalidnina 6 kategorije 166
  • Lična invalidnina 7 kategorije 117
  • Lična invalidnina 8 kategorije 220
  • Lična invalidnina 9 kategorije 200
  • Lična invalidnina 10 kategorije 93

Ukupan broj prava koja ostvaruju ova lica je 1.597, među kojima 274 lica ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa zdravstvenom zaštitom, a ostala prava se odnose na ortopedski dodatak od 1. do 4. stepena, dodatak na njegu i pomoć, te 2. i 3. stepena i dopunsko materijalno obezbjeđenje invalidima od prve do četvrte kategorije. Navedena prava ostvaruju se po zahtjevu stranke izuzev u slučajevima kada se radi o privremenim rješenjima, gdje se postupak vodi po službenoj dužnosti, po isteku roka privremenosti.

Pregled ranjenih pripadnika VRS sa područja opštine Prnjavor [2]

Vojna pošta Prezime i ime
7286 Ključ Adamović Dane, rođen 1957.rana od MES-a, 11.10.1995. Jelova Gorica, Petrovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 17.lpbr
7519 Prnjavor AKSENDIĆ VINKO, rođen 1961. zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona 1.lpbr
7127 Derventa Aksentić Dragan, rođen 1959.bolest  1.3.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona 27.mtbr
7127 Derventa AKSENTIĆ DRAGOMIR, rođen 1959.bolest  od oboljenja, 2.12.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka AKSENTIĆ GORAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 1.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona TO 329.okbr JA
8840 Banja Luka AKSENTIĆ Goran, rođen 1966.bolest od oboljenja, 30.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
3164 Derventa AKSENTIĆ NIKOLA, rođen 1971.povreda od udes  4.5.1992. Ribnjak, Prnjavor. vojnik tenkovski vod 327.mtbr JA
7127 Derventa AKSENTIĆ VOJISLAV, rođen 1961.rana od streljačko, 26.11.1993. Nekolje, Maglaj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa AKSENTIĆ ŽELJKO, rođen 1970.rana od MES-a, 1.7.1992. Rabić, Derventa. desetar 1.čete,5.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka AKSENTIĆ ŽELJKO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 30.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa ALEKSIĆ Boško, rođen 1967.rana od MES-a, 22.11.1992. Koraće, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ALEKSIĆ DRAGAN, rođen 1970.rana od MES-a, 12.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr
7001/45 Prnjavor ALEKSIĆ DRAGAN, rođen 1970.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ALEKSIĆ Dušan, rođen 1963.bolest od oboljenja, 17.8.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ALEKSIĆ GORAN, rođen 1972.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
T-22206 Prnjavor ALEKSIĆ JEZDIMIR, rođen 1950.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa ALEKSIĆ MARKO, rođen 1949.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ALEKSIĆ MILADIN, rođen 1958.rana od MES-a, 14.7.1993. Kremenjaši, Zavidovići. desetar protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ALEKSIĆ MILENKO, rođen 1959.rana od MES-a, 14.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ALEKSIĆ MILIVOJ, rođen 1951.rana od MES-a, 8.9.1992. Potočani-Gašnjača, Brod. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ALEKSIĆ MLADEN, rođen 1960.rana od streljačko, 26.2.1993. Stalići, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ALEKSIĆ NENAD, rođen 1961.rana od MES-a, 12.12.1993. Ramići, Benkovac. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ALEKSIĆ RADENKO, rođen 1971.rana od streljačko, 11.7.1992. Odžak, desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7183 Derventa ALEKSIĆ Siniša, rođen 1966.rana od MES-a, 15.7.1992. Derventa, vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ALEKSIĆ Siniša, rođen 1966.bolest od oboljenja, 7.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik veza,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka ALEKSIĆ SLAVIŠA, rođen 1971.bolest od oboljenja, 27.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor ALEKSIĆ SLOBODAN, rođen 1973.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ, vojnik odred „Vukova sa Vučijaka“
7519 Prnjavor ALEKSIĆ SLOBODAN, rođen 1973.rana od MES-a, 22.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV „Vukova sa Vučijaka“
7519 Prnjavor ALEKSIĆ SREDOJE, rođen 1956.povreda od MES-a, 19.7.1994. Brijesnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ALEKSIĆ SRETKO, rođen 1957.rana od MES-a, 19.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ALEKSIĆ VUJADIN, rođen 1955.rana od MES-a, 10.7.1992. Odžak,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ANČIĆ BRACO, rođen 1948.rana od MES-a, 21.10.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ANČIĆ ĐURO, rođen 1945.rana od MES-a, 13.7.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ANČIĆ ŽIVKO, rođen 1956.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3164 Derventa ANČIĆ ŽIVKO, rođen 1956.rana od MES-a, 2.4.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo ANDRIĆ OSTOJA, rođen 1953.rana od MES-a, 10.8.1995. Klupe, Banovići. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Aničić Dijana, rođen 1972.bolest od oboljenja, 10.5.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7577 Sarajevo ANIČIĆ MILE, rođen 1976.rana od MES-a, 15.4.1995. Treskavica, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.gmtbr GŠVRS
7519 Prnjavor ANIČIĆ ŽELjKO, rođen 1966.povreda od MES-a, 2.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik prateći vod
3164 Derventa ANIČIĆ ŽIVKO, rođen 1958.povreda od MES-a, 3.4.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ANIČIĆ ŽIVKO, rođen 1958.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ANTUNOVIĆ Duško, rođen 1973.rana od MES-a, 30.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 120
7127 Derventa ANTUNOVIĆ VELEMIR, rođen 1962.rana od MES-a, 30.3.1994. Kamenica, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ANTUNOVIĆ VELEMIR, rođen 1962.rana od streljačko, 17.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ARDAN GORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
9840 Brčko Ardan Vajin, rođen 1971.rana od MES-a, 16.12.1992. Brčko,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa AREŽINA RADENKO, rođen 1946.bolest od oboljenja, 26.12.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7183 Derventa ARIVUKOVIĆ Milan, rođen 1949.bolest od oboljenja, 8.4.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ARSENOVIĆ MILOŠ, rođen 1949.bolest od oboljenja, 17.10.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Arsić Boban, rođen 1963.rana od MES-a, 18.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa ASENTIĆ Milenko, rođen 1967.bolest od oboljenja, 23.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa AULIĆ DRAGO, rođen 1958.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3164 Derventa AULIĆ Miroslav, rođen 1956.bolest od oboljenja, 5.4.1992. Kostreš, Derventa. vojnik voda mb 3.pješadiskog bataljona
8840 Banja Luka AULIĆ SRETKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 17.10.1991. Donji Bogićevci, Nova Gradiška. kapetan komande 1.pješadiskog bataljonaTO
7127 Derventa AULIĆ SRETKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 8.9.1993. Vučija planina, Teslić. kapetan komande 1.pješadiskog bataljonaTO
7519 Prnjavor AVRIĆ OBRAD, rođen 1974.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor BABIĆ DANKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 7.9.1995. Novi Grad, desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac BABIĆ DUŠKO, rođen 1967.rana od MES-a, 1.12.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac BABIĆ DUŠKO, rođen 1967.samoranjavanje od streljačko, 10.9.1995. Korita, Drvar. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BABIĆ MILIVOJE, rođen 1972.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BABIĆ MILIVOJE, rođen 1972.bolest od oboljenja 1.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka BABIĆ MILIVOJE, rođen 1972.bolest od oboljenja, 14.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor BABIĆ MILIVOJE, rođen 1972.povreda od MES-a, 12.11.1993. Smiljčići, Benkovac. desetar protivoklopni vod 1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BABIĆ MILORAD, rođen 1952.povreda od udes/udar, 26.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. stariji vodnik 1 klase ko,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka BABIĆ MILORAD, rođen 1952.bolest od oboljenja, 21.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor BABIĆ MIODRAG, rođen 1957.bolest od oboljenja, 11.9.1995. Podsijelovo, ZavidovićI. vojnik brigadna veza
7001/45 Prnjavor BABIĆ NEDELJKO, rođen 1969.rana od MES-a, 1.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BABIĆ PETAR, rođen 1948.bolest od oboljenja, 11.1.1996. Vitkovci, Doboj. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7954 Tuzla BABIĆ PREDRAG, rođen 1972.rana od MES-a, 15.5.1992. Tuzla, vojnik poslužilac u okb 92.mtbr JNA
1709 Svilajnac BABIĆ PREDRAG, rođen 1972.rana od MES-a, 26.11.1991. Mirkovci, Vukovar. vojnik pozadinskog voda inž. bataljona JNA
7127 Derventa BABIĆ RANKO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 31.12.1993. Novi Šeher, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BABIĆ SVETOMIR, rođen 1973.rana od MES-a, 7.7.1992. Dabor kula, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor BABIĆ VESELKO, rođen 1972.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BABIĆ VESELKO, rođen 1972.rana od MES-a, 11.11.1992. Prnjavor,  vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BABIĆ Vlado, rođen 1968.zarobljavanje  31.7.1992. Kalačka, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BABIJ NIKOLA, rođen 1949.bolest od oboljenja, 16.1.1994. Vučija planina, Teslić. razvodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BAJIĆ GOJKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 14.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7446 Drvar BAJIĆ JOVAN, rođen 1967.rana od MES-a, 10.1.1995. Kula, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr
7127 Derventa BAJIĆ Milivoj, rođen 1954.rana od MES-a, 16.12.1992. Kunjarac, Bratunac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BAJIĆ Petar, rođen 1951.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BAJIĆ RADENKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 1.4.1993. Brčko, Brčko. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BAJIĆ SLOBODAN, rođen 1972.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa BAJIĆ SLOBODAN, rođen 1972.rana od MES-a, 30.6.1992. Duga kosa, Botajica, Modriča. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV („Vukova sa Vučijaka“)
T-22206 Prnjavor BAJIĆ SLOBODAN, rođen 1972.rana od MES-a, 26.5.1992. Derventa,  vojnik 1.čete,.pješadijskog bataljonaTO
7446 Drvar BAJIĆ STEVO, rođen 1954.rana od MES-a, 11.11.1994. Tihotina, Bihać. vodnik pov 1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar BAJIĆ VLADO, rođen 1968.rana od MES-a, 24.11.1994. Grabež, Bihać. desetar brigadni izviđač
7446 Drvar BALABAN ŽELJKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 15.8.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BANIĆ MIĆO, rođen 1960.bolest od oboljenja, 1.4.1994. Ulice, Brčko. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7529 Kupres BARIŠIĆ MILORAD, rođen 1967.rana od MES-a, 10.9.1995. Pokraj-Vlašić, Kneževo. vojnik brigadni izviđač 7.mtbr 2.KK VRS
7529 Kupres BARIŠIĆ TANASIJE, rođen 1944.zarobljavanje od zarobljen, 1.11.1994. Busovača?, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres BARIŠIĆ VASILIJE, rođen 1947.povreda od MES-a, 30.11.1994. Suhova, Kupres. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BARUKČIĆ ZORAN, rođen 1970.rana od streljačko, 25.6.1992. kasarna, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most BASARA ŽARKO, rođen 1960.rana od streljačko, 26.10.1992. Jajce,  razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 11.lpbr
7519 Prnjavor BAŠIĆ SLOBODAN, rođen 1972.povreda od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BAŠIĆ VESELjKO, rođen 1971.povreda od MES-a, 24.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
9069 Vinić BASTA MIJODRAG, rođen 1965.rana od MES-a, 30.1.1993. Rastig, Tesnograd. desetar vojna policija VRSK
7519 Prnjavor BATINIĆ ĐOKO, rođen 1962.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
9164 Pakrac BAŽDAR NENAD, rođen 1967.rana od MES-a, 16.8.1992. Gavrinica, Pakrac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona VRSK
7127 Derventa Bek Ivica, rođen 1967.rana od MES-a, 10.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BEKIĆ RADOJKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 16.3.1996. Vitkovci, Doboj. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BEKIĆ Uroš, rođen 1964.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor BENCUN NENAD, rođen 1964.rana od MES-a, 7.9.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BENIĆ MILENKO, rođen 1973.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odredaVV
7519 Prnjavor BENIĆ SINIŠA, rođen 1976.bolest od oboljenja, 1.3.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BERIĆ Zoran, rođen 1970.bolest od oboljenja, 12.10.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik brigadna veza
7519 Prnjavor BIBER BLAGOJE, rođen 1961.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 2.čete,1.pješadijskog odreda VV
7001/45 Prnjavor BIBER MIRO, rođen 1970.rana od MES-a, 14.8.1992. Turići, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor BIBER MIRO, rođen 1970.rana od MES-a, 18.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor BIBER NEĐO, rođen 1972.rana od MES-a, 20.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik protivoklopni vod brigade
7001/45 Prnjavor BIBER NEĐO, rođen 1972.rana od MES-a, 20.9.1992. Unka, Brod. vojnik protivoklopni vod brigade
7001/45 Prnjavor BIBER SVETOZAR, rođen 1947.rana od MES-a, 14.8.1992. Turići, Gradačac. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa BIBER SVETOZAR, rođen 1947.rana od MES-a, 24.6.1992. Dobar kula, Odžak. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor BIBER VUKAŠIN, rođen 1956.rana od MES-a, 24.8.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BIBER ZORAN, rođen 1970.bolest od oboljenja, 14.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa BIJELIĆ BOŽO, rođen 1967.povreda od MES-a, 10.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. desetar 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BIJELIĆ BRANE, rođen 1960.povreda od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor BIJELIĆ LjUBINKO, rođen 1974.rana od MES-a, 20.8.1994. Svinjašnica, ZavidovićI. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor BIJELIĆ Marjan, rođen 1972.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BIJELIĆ MLADEN, rođen 1956.rana od MES-a, 17.9.1992. Unka, Brod. stariji vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BIJELIĆ RADOMIR, rođen 1957.rana od MES-a, 19.7.1992. Babino Brdo, Derventa. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BIJELIĆ SINIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 20.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BIJELIĆ ŽELjKO, rođen 1963.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vodnik pat
8840 Banja Luka BIJELIĆ ZORAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 4.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7446 Drvar BIJELJAC LUKA, rođen 1936.rana od MES-a, 10.6.1995. Turski kozjak, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BIJELONIĆ LjUBINKO, rođen 1964.rana od MES-a, 27.5.1993. Koraće, Brod. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BIJELONIĆ LJUBIŠA, rođen 1965.bolest od oboljenja, 31.10.1992. Brod, Brod. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor BIJELONIĆ LJUBIŠA, rođen 1965.rana od streljačko, 8.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7577 Sarajevo BIJELONIĆ MIROSLAV, rođen 1976.rana od streljačko, 6.6.1995. Stražići, Kalinovik. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.gmtbr
7127 Derventa BIJELONIĆ NEDELjKO, rođen 1957.bolest od oboljenja, 14.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik sanitet,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BIJELONIĆ NOVAK, rođen 1959.rana od MES-a, 27.5.1993. Koraće, Brod. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BIJELONIĆ Zoran, rođen 1956.bolest od oboljenja, 17.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. mlađi vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa BILEK NIKOLA, rođen 1968.bolest od oboljenja, 7.10.1993. Vučija planina, Teslić. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BILEVSKI RAMIZ, rođen 1957.rana od MES-a, 17.8.1992. Čardak, Derventa. vojnik sanitet brigade
7001/45 Prnjavor BJEGOJEVIĆ ŽELJKO, rođen 1971.samoranjavanje od streljačko, 2.8.1992. Kremna, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7484 Banja Luka BJELETIĆ MARIO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 31.8.1993. Glamoć, Glamoć. vojnik pozadinskog voda avijacijske jedinice
7463 Petrovac BJELIĆ MIRKO, rođen 1944.rana od , 26.8.1995. Ribički klanac, Bihać. stariji vodnik, vodnik voda mb120mm 3.lpbr 2.KK
7225 Banja Luka BJELOŠEVIĆ Dragomir, rođen 1965.rana od MES-a, 6.3.1993. Okučani, vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV 1.okbr 1.KK
7001/45 Prnjavor BLAGOJEVIĆ BORISLAV, rođen 1954.bolest od oboljenja, 21.6.1993. Naseobina Lišnja, Prnjavor, razvodnik voda,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ ILIJA, rođen 1971.rana od MES-a, 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik brigadni izviđač
8840 Banja Luka BLAGOJEVIĆ LjUBO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 16.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. stariji vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ LjUBOMIR, rođen 1955.rana od MES-a, 28.9.1992. Vakuf-Dubočac, Srbac. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ MILENKO, rođen 1958.rana od streljačko, 16.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BLAGOJEVIĆ MILENKO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 10.7.1992. Brijesnica, Lukavac. vojnik
7001/45 Prnjavor BLAGOJEVIĆ MILENKO, rođen 1970.zarobljavanje  10.7.1992. Brijesnica, Lukavac. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ MILENKO, rođen 1958.rana od streljačko, 6.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BLAGOJEVIĆ MILENKO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 6.2.1996. Vitkovci, Doboh. vojnik pozadinske čete
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ Milorad, rođen 1963.rana od MES-a, 14.7.1993. Dubravice-Kremenjaši, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BLAGOJEVIĆ NEDO, rođen 1964.rana od streljačko, 8.7.1992. Cvek, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BLAGOJEVIĆ Rade, rođen 1972.rana od streljačko, 19.3.1993. Doline, Prnjavor. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ RADISLAV, rođen 1960.rana od MES-a, 6.9.1992. Sedlići, Derventa. vojnik protivoklopne čete 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ SLAVIŠA, rođen 1968.povreda od MES-a, 30.7.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo BLAGOJEVIĆ Slobodan, rođen 1951.zarobljavanje  10.9.1995. Lozna, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 2.lpbr 1.KK
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ SVETO, rođen 1956.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLAGOJEVIĆ TOMISLAV, rođen 1955.bolest od oboljenja, 16.3.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BLAGOJEVIĆ VIĆO, rođen 1963.bolest od obolenja , 5.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BLAGOJEVIĆ ŽELjKO, rođen 1971.rana od MES-a, 29.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. mlađi vodnik vojna policaja
7519 Prnjavor BLAGOJEVIĆ ŽELjKO, rođen 1971.povreda od MES-a, 20.4.1995. Krčevine, Zavidovići. mlađi vodnik vojna policija
7519 Prnjavor BLATEŠIĆ Manojlo, rođen 1969.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLATEŠIĆ RADENKO, rođen 1957.rana od streljačko, 5.7.1993. Dubravice-Kremenjaši, Zavidovići. stariji vodnik .2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BLATEŠIĆ RADENKO, rođen 1957.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo Brdo, Derventa. stariji vodnik 2.čete,4.pješadijskog bataljona
7225/tg-1 Banja Luka BLATEŠIĆ Zoran, rođen 1960.bolest od oboljenja, 18.7.1995. Donji Svilaj, Ođak. vojnik 1.čete, pješadijskog bataljona-rb 1.okbr
7127 Derventa BOBAR BRANISLAV, rođen 1963.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. razvodnik vod PVO 1.ladPVO
7127 Derventa BOBAR BRANISLAV, rođen 1963.rana od streljačko, 4.8.1993. Dubravice, Zavidovići. razvodnik vod PVO 1.ladPVO
7127 Derventa Bobar Luka, rođen 1946.bolest od oboljenja, 25.4.1994. Vučija planina, Teslić. major komande inžinjerijskog bataljona
7519 Prnjavor BODNAR JOSEF, rođen 1961.rana od MES-a, 29.7.1993. Rogozan, Brčko, vojnik veza 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BOGDANOVIĆ GOJKO, rođen 1961.rana od streljačko, 15.7.1992. Kostreš, Derventa. vojnik protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BOGDANOVIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 3.7.1992. Rabić, Derventa. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BOGIĆEVIĆ LjUBOMIR, rođen 1967.bolest od oboljenja, 8.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik veza 1.pješadiskog bataljonaTO
7034 Manjača BOGIĆEVIĆ LjUBOMIR, rođen 1967.rana od MES-a, 28.7.1995. Hodžići, Doboj. stariji vodnik tenkovski izviđač 2.okbr 1.KK
7001/45 Prnjavor BOGIČEVIĆ Boro, rođen 1955.rana od streljačko, 16.8.1992. Prnjavor, kapetan komandir čete1.čete,4.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOGIČEVIĆ DRAGIŠA, rođen 1968.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BOJANOVIĆ DUŠAN, rođen 1959.rana od streljačko, 17.2.1993. Vlasenica, Vlasenica. razvodnik protivoklopnog voda 2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BOJANOVIĆ MILORAD, rođen 1952.bolest od oboljenja, 18.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik kurir,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor BOJANOVIĆ NENAD, rođen 1975.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BOJANOVIĆ Trivun, rođen 1953.bolest od oboljenja, 11.10.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOJANOVIĆ VOJKO, rođen 1963.rana od MES-a, 8.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOJIĆ MILAN, rođen 1975.rana od MES-a, 22.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOJIĆ MIODRAG, rođen 1968.rana od MES-a, 1.9.1992. Kostreš, Derventa. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
9162 Prijedor BOJIĆ NENAD, rođen 1964.rana od MES-a, 21.10.1991. Bajri, Lipovac. vojnik 2.čete,pješadijskog bataljona TO
9162 Prijedor BOJIĆ NENAD, rođen 1964.bolest od zarobljen, 5.12.1991. Otočac,  vojnik 2.čete,pješadijskog bataljona TO
9162 Prijedor BOJIĆ NENAD, rođen 1964.zarobljavanje 12.1.1994. Bajir, Lipovac,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BOJIĆ SPASOJE, rođen 1961.povreda od udes, 25.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOJIĆ Stojadin, rođen 1947.povreda od udes 3.1.1996. Ratkovac, Prnjavor. desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOJIĆ ZORAN, rođen 1971.rana od streljačko, 17.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOJKO IVAN, rođen 1971.rana od streljačko, 30.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar voda vojne policije brigade
7519 Prnjavor BOJKO IVAN, rođen 1971.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar voda vojne policije
7519 Prnjavor BOKUR MILORAD, rođen 1955.bolest od oboljenja, 27.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7484 Banja Luka BOKUR SLAVIŠA, rođen 1975.rana od MES_a , 17.5.1994. Banja Luka,  vojnik, vozač u vazduhoplovnoj bazi
7127 Derventa Bokur Staniša, rođen 1946.bolest od oboljenja, 23.10.1992. Derventa,  vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BORIĆ DŽENAN, rođen 1960.bolest od oboljenja, 30.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7218 Doboj BOSIĆ MILAN, rođen 1964.rana od MES-a, 18.10.1992. Crni Vrh, Teslić. vojnik komande stana brigade
7577 Kalinovik BOSNIĆ DOBRO, rođen 1976.rana od MES-a, 2.7.1995. Ljeljena, Kalinovik. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr 5.SRK
7127 Derventa BOŠNJAK DRAGO, rođen 1960.povreda od MES-a, 1.10.1995. Čađavica, Ključ. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŠNJAK GORAN, rođen 1968.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BOŠNJAK GORAN, rođen 1968.povreda od udar, 9.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor BOŠNJAK MLADEN, rođen 1960.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč Bošnjak Žarko, rođen 1967.povreda od MES-a, 29.6.1995. Mala Golija, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 5.lpbr 2.KK
7127 Derventa BOŽIĆ Milivoje, rođen 1958.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Prnjavor. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOŽIĆ MLADEN, rođen 1955.rana od streljačko, 23.11.1993. Zemunik Gornji, Benkovac. razvodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽIĆ NEDELJKO, rođen 1948.rana od streljačko, 18.11.1994. Šujanac, Zavidovići. poručnik komande 2.pješadiskog bataljona
7127 Derventa BOŽIĆ NEDELJKO, rođen 1948.rana od streljačko, 8.9.1992. Koraće, Brod. poručnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽIĆ PERO, rođen 1948.bolest od oboljenja, 22.3.1993. Ulice, Brčko. razvodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor BOŽIĆ PETAR, rođen 1960.rana od MES-a, 8.5.1992. Orljak-Motajica, Derventa. mlađi vodnik haubičar
7127 Derventa BOŽIĆ VELIBOR, rođen 1973.bolest od oboljenja, 27.4.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik ,vozač komande stana
7519 Prnjavor BOŽIĆ VESELKO, rođen 1970.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽIĆ VLASTIMIR, rođen 1969.rana od streljačko, 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vojnik voda vojne policije brigade
7001/45 Prnjavor BOŽIĆ ZDRAVKO, rođen 1971.rana od MES-a, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽIĆ ŽIVKO, rođen 1946.bolest od oboljenja, 4.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 1, klase vodnik komande stana
7001/45 Prnjavor BOŽIČIĆ BRACO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 19.8.1993. Ulice, Brčko. vojnik, 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka BOŽIČIĆ LjUBO, rođen 1955.rana od MES-a, 24.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pionv 1.pješadiskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor BOŽIČIĆ Slavko, rođen 1961.rana od MES-a, 24.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽIČIĆ Slavko, rođen 1961.rana od MES-a, 6.9.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOŽUNOVIĆ BORKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 24.1.1996. Prnjavor,  stariji vodnik komande pozč
7127 Derventa BOŽUNOVIĆ JASMINKO, rođen 1962.rana od MES-a, 18.7.1992. Bijelo brdo, Derventa, vojnik protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOŽUNOVIĆ Milan, rođen 1971.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOŽUNOVIĆ Miroslav, rođen 1973.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOŽUNOVIĆ VELjKO, rođen 1974.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽUNOVIĆ Vid, rođen 1951.rana od , 24.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BOŽUNOVIĆ Vid, rođen 1951.rana od MES-a, 6.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BOŽUNOVIĆ ŽELjKO, rođen 1974.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BOŽUNOVIĆ ŽELjKO, rođen 1968.rana od MES-a, 16.7.1992. Begluci, Derventa. razvodnik vozač saniteta tenkovske čete
7127 Derventa BOŽUNOVIĆ ZORAN, rođen 1959.bolest od oboljenja, 17.3.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7527 Kupres BRATIĆ DRAGAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 15.3.1994. Kupres, Kupres. vojnik intendantskog voda
7519 Prnjavor BRDAN RANKO, rođen 1955.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik pripadnik odreda „Vukova sa Vučijaka“
7127 Derventa BRKOVIĆ SLAVKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 25.9.1994. Vučija planina, Teslić. kapetan 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BRKOVIĆ ŽARKO, rođen 1970.rana od MES-a, 30.5.1992. Simića Brdo, Derventa. vodnik, komandir čete 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka BRKOVIĆ ŽARKO, rođen 1970.rana od streljačko, 4.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor BUČAK SLAVKO, rođen 1953.rana od streljačko, 18.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BUČAK SLAVKO, rođen 1952.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo BUCALO ILIJA, rođen 1941.bolest od oboljenja, 8.5.1995. Grahovo,  vojnik, brigadna veza 9.lpbr 2.KK
7127 Derventa Budak SLAVIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 10.6.1992. Cer, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa Budak SLAVIŠA, rođen 1971.rana od streljačko, 9.3.1993. Kašić, Benkovac. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonavv
7377 Banja Luka BUDAK SLAVKO, rođen 1972.rana od MES-a, 2.11.1993. Cerovica-Križ, Doboj. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona CŠRO VRS
7519 Prnjavor Budak Vlado, rođen 1964.rana od streljačko, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. potporučnik k-dir1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka Budak Vlado, rođen 1964.rana od MES-a, 3.1.1992. Medari, Nova Gradiška. vodnik komande 1.pješadiskog bataljonaVV
7519 Prnjavor BUDIMIR MILENKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 21.9.1995. Novi Grad,  desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo BUDIŠA NEĐO, rođen 1965.rana od streljačko, 2.11.1994. Plazenica, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo BUDIŠA OBRAD, rođen 1953.rana od MES-a 30.11.1994. Čeprazlije, Grahovo. desetar, 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BUKOVICA Borivoje, rođen 1970.povreda od MES-a, 8.6.1995. Čevaljuša, ZavidovićI. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/44 Osinja Bukovica Boro, rođen 1952.povreda od udes 7.12.1992. Prnjavor,  major komande brigade
7001/44 Osinja Bukovica Boro, rođen 1952.rana od MES-a, 28.10.1992. Jajce,  major komandant BG 1.lpbr 1.KK
7001/44 Osinja Bukovica Boro, rođen 1952.rana od MES-a, 7.7.1992. Derventa,  major komande brigade
7127 Derventa BUKOVICA BRANISLAV, rođen 1966.bolest od oboljenja, 4.2.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik haubićar
7519 Prnjavor BUKOVICA LjUBIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 13.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BUKOVICA LjUBIŠA, rođen 1973.povreda od MES-a, 19.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BUKOVICA Miroslav, rođen 1975.povreda od MES-a, 31.7.1995. Lučlovik-Hrastovac, Trnovo. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BUKOVICA Miroslav, rođen 1975.povreda od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7057 Doboj BUKOVICA MOMIR, rođen 1961.rana od MES-a, 24.7.1992. Zborište, Brod. vojnik tenkista
7519 Prnjavor Bukovica Nebojša, rođen 1972.rana od MES-a, 7.9.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BUKOVICA RADOSLAV, rođen 1962.rana od MES-a, 16.8.1992. Markovac-Bošnjaci, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BUKOVICA RADOSLAV, rođen 1962.rana od MES-a, 31.5.1994. Podvolujak, Stog Zavidovići. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BUKOVICA ŽIVKO, rođen 1955.rana od MES-a, 11.7.1992. Mordički Lug, Modriča. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor BUKOVICA ŽIVKO, rođen 1955.rana od MES-a, 30.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor BUKOVICA ŽIVKO, rođen 1955.rana od MES-a, 8.6.1995. Čevaljuša, ZavidovićI. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7529 Kupres BUKVIĆ VUKAN, rođen 1951.rana od streljačko, 8.1.1993. Zanaglinska šuma, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
TO Kupres BUKVIĆ VUKAN, rođen 1951.bolest od zarobljen, 6.4.1992. Donje Ravno, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa BUNIĆ ČEDO, rođen 1962.rana od MES-a, 15.7.1992. Derventa,  vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor BUNIĆ SREDO, rođen 1950.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor BURIĆ PREDRAG, rođen 1969.samoranjavanje od streljačko, 2.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor BURIĆ Staniša, rođen 1954.bolest od oboljenja, 4.12.1995. Tunjice, Novi Grad. desetar veza
7519 Prnjavor BURIĆ ZORAN, rođen 1972.povreda od MES-a, 30.5.1995. Krčevine, Zavidovići. vodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČAJIĆ MILENKO, rođen 1958.rana od , 27.7.1995. Borovci, Banovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7033 Vogošća Čapljak DRAGIŠA, rođen 1962.rana od MES-a, 21.1.1993. Rajlovac, Sarajevo. razvodnik izviđač 1.lpbr 5.SRK
7519 Prnjavor Čapljak DRAGO, rođen 1950.rana od MES-a, 28.7.1993. Rogozan, Brčko. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Čapljak Milenko, rođen 1946.bolest od oboljenja, 8.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Čapljak SAVO, rođen 1947.rana od MES-a, 27.7.1993. Rogozan, Brčko. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Čapljak Sretko, rođen 1961.bolest od oboljenja, 12.12.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3164 Derventa Čavić Đuro, rođen 1956.rana od MES-a, 24.4.1992. Kulavice, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč ČEGAR VID, rođen 1947.bolest  od oboljenje 1.3.1995. Grahovo, razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĆELIĆ MILADIN, rođen 1975.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7225 Banja Luka ČEPRNIĆ PETAR, rođen 1948.bolest od oboljenja, 30.4.1993. Odžak,  vojnik strelac mehanizovanog voda 1.okbr
7127 Derventa ČEREKOVIĆ MILANKO, rođen 1971.rana od MES-a, 10.8.1992. Markovac-Bošnjaci, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČEREKOVIĆ MILORAD, rođen 1973.rana od MES-a, 28.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik, komandir protivoklopnog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČEREKOVIĆ MILORAD, rođen 1973.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik, komandir protivoklopnog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ČEREKOVIĆ Miro, rođen 1971.bolest od oboljenja, 12.7.1992. Odžak, vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka ČEREKOVIĆ OBREN, rođen 1969.rana od MES-a, 23.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka ČEREKOVIĆ OBREN, rođen 1969.povreda od oboljenja, 6.6.1992. Drenova, Prnjavor. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor ČEREKOVIĆ RADIVOJE, rođen 1943.rana od MES-a, 10.8.1993. Purići, Brčko. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ČEREKOVIĆ RADIVOJE, rođen 1943.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ČEREKOVIĆ SINIŠA, rođen 1970.rana od MES-a, 15.7.1992. Donja Dubica, Odžak. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČEREKOVIĆ SLOBODAN, rođen 1973.rana od MES-a, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka ČEREKOVIĆ ZORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 22.12.1991. Donja Subocka, Pakrac. potporučnik tenkovski vod
7127 Derventa ČERKETA RANKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 7.6.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČERKETA ŽELjKO, rođen 1964.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor ĆETOJEVIĆ DRAGAN, rođen 1969.rana od MES-a, 2.5.1992. Simića brdo, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljonaTO
7057 Doboj ĆETOJEVIĆ DRAGOLjUB, rođen 1972.rana od MES-a, 31.5.1995. Ševarlije, Doboj. poručnik komande brigade
7519 Prnjavor ĆETOJEVIĆ MILORAD, rođen 1950.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik protivoklopnog voda 2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĆETOJEVIĆ MIROLjUB, rođen 1971.bolest od oboljenja, 18.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7519 Prnjavor ĆETOJEVIĆ MLADEN, rođen 1975.samoranjavanje od streljačko, 11.10.1995. Novi grad, Novi grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĆETOJEVIĆ RANKO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 15.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĆETOJEVIĆ RANKO, rođen 1954.bolest od  14.1.1993. Stanovi, Doboj. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĆETOJEVIĆ RANKO, rođen 1954.bolest od  31.7.1995. Vučija planina, Teslić, vojnik, bataljonska inžinjerija
7519 Prnjavor ČIKOJEVIĆ BRANISLAV, rođen 1968.rana od MES-a, 7.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĆIRIĆ LjUBIŠA, rođen 1969.bolest od oboljenja, 15.1.1995. Prnjavor,  vodnik 1.čete 4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČOLIĆ ČEDO, rođen 1952.rana od streljačko, 3.10.1994. Humka, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČOLIĆ MILENKO, rođen 1957.rana od MES-a, 27.7.1995. Gornja Bijesnica, Banovići. desetar, voda mb 120mm brigadne čete
7519 Prnjavor ČOLIĆ MILENKO, rođen 1957.rana od streljačko, 24.6.1993. Stog, Zavidovići. desetar voda mb 3.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor ČOLIĆ MILUTIN, rođen 1944.rana od MES-a, 31.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ČOLIĆ Miroslav, rođen 1973.rana od , 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik, 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7033 Vogošća Čolić Miroslav, rođen 1956.rana od , 27.12.1993. Poljine, Vogošća. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ČOLIĆ MOMIR, rođen 1968.bolest od oboljenja, 28.9.1992. Prnjavor,  desetar 1.čete,.pješadijskog bataljona
7529 Kupres ČOLIĆ Obrad, rođen 1946.bolest od oboljenja, 14.11.1995. Kupres, razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ČOLIĆ Petar, rođen 1953.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČOLIĆ SLAVOLjUB, rođen 1972.rana od streljačko, 12.4.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ČOLIĆ VLADO, rođen 1946.bolest od oboljenja, 25.10.1995. Novi Grad,  vojnik, 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ČOLIĆ VLAJKO, rođen 1956.rana od , 28.11.1992. Derventa,  vojnik, brigadna veza
7127 Derventa ČOLIĆ VLAJKO, rođen 1956.bolest od , 27.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik, brigadna inžinjerija
7127 Derventa ČOLIĆ ZORAN, rođen 1964.rana od streljačko, 17.7.1992. Begluci, Derventa. stariji vodnik , bataljonski izviđač
7127 Derventa ČOLIĆ ZORAN, rođen 1964.rana od MES-a, 15.8.1993. Vinište Dubravice, Zavidovići. stariji vodnik poč
7001/45 Prnjavor ČOLIĆ ZORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vodnik komandir 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7039 Banja Luka ĆORIĆ ČEDO, rođen 1965.rana od , 8.9.1993. Ulice, Brčko. poručnik, komandir pionirske čete inžinjerijskog bataljona  43.mtbr 1.KK
7519 Prnjavor ĆORIĆ Pero, rođen 1966.bolest od oboljenja, 17.7.1995. Nikolino brdo, Zavidovići,  vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč Ćubić Siniša, rođen 1968.rana od MES-a, 8.12.1994. Golija, Glamoč. vojnik brigadni izviđač 5.lpbr 2.KK
7500 Glamoč Ćubić Siniša, rođen 1968. rana od MES-a, 13.4.1992. Korićina, Glamoč. vojnik, vojna policija
7057 Doboj ĆUĆIĆ DRAGAN, rođen 1962.rana od MES-a, 24.7.1995. Trebava, . vojnik vezista 1.lpbr
7057 Doboj ĆUĆIĆ DRAGAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 20.4.1996. Doboj, vojnik vezista 1.lpbr
T-22206 Prnjavor Ćućić Jasminko, rođen 1964.bolest od oboljenja, 23.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor ĆUĆIĆ VLADO, rođen 1951.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĆUĆIĆ Zlatko, rođen 1965.rana od MES-a, 15.8.1992. Unka, Brod. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĆULIBRK Slavko, rođen 1956.bolest od , 14.12.1995. Vitkovci, Doboj. desetar, 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĆULIBRK Slavko, rođen 1956.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar, 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac ĆULIBRK STANKO, rođen 1959.rana od MES-a, 28.6.1992. Grmuša, Bihać. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor ČUPELJIĆ BORISLAV, rođen 1970.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor ČUPELJIĆ DESIMIR, rođen 1963.bolest od , 25.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik komanda stana
7127 Derventa ČUPELJIĆ MOMČILO, rođen 1956.rana od MES-a, 7.4.1995. Vučija planina, Teslić. desetar
7127 Derventa ČUPELJIĆ MOMČILO, rođen 1956.rana od MES-a, 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. desetar voda mb 3.pješadiskog bataljona
7127 Derventa ČUPELJIĆ MOMČILO, rođen 1956.povreda od udes, 29.8.1993. Novi Šeher, Teslić. desetar, 3.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor ČUPELJIĆ SLOBODAN, rođen 1954.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik, 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĆURAN Zijada, rođen 1959.rana od MES-a, 28.7.1993. rejon Zavidovići, Zavidovići. vojnik bataljonski sanitet
7001/45 Prnjavor CVETIĆ VOJISLAV, rođen 1971.rana od streljačko, 23.9.1992. Žeravac, Brod. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa CVIJANOVIĆ BORKO, rođen 1969.rana od streljačko, 30.6.1992. Jakeš, Modriča. zastavnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3164 Derventa CVIJANOVIĆ BORKO, rođen 1969.rana od MES-a, 2.5.1992. Bijelo brdo, Derventa. zastavnik, komandir 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor CVIJANOVIĆ BORKO, rođen 1969.rana od streljačko, 30.8.1992. Cerik, Gradačac. zastavnik, komandir 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa CVIJANOVIĆ BORKO, rođen 1969.rana od streljačko, 9.6.1992. Cer, Derventa. zastavnik, komandir  1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7221 Petrovo CVIJANOVIĆ BORO, rođen 1966.rana od streljačko, 30.12.1993. Gornja Bočinja, Maglaj. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa CVIJANOVIĆ Brane, rođen 1956.bolest od oboljenja, 11.1.1994. Vučija planina, Teslić. desetar haubička
7127 Derventa CVIJANOVIĆ DOMINKO, rođen 1962.rana od , 21.11.1994. Balabanovci, Teslić. vojnik, brigadna inžinjerija
8840 Banja Luka CVIJANOVIĆ DRAGAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 17.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor CVIJANOVIĆ DRAGAN, rođen 1965.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7225/tg-1 Banja Luka CVIJANOVIĆ LjUBOMIR, rođen 1955.bolest od oboljenja, 15.8.1995. Svilaj, Odžak. vojnik 1.čete,1.radničkog bataljona 1.okbr
7001/45 Prnjavor CVIJANOVIĆ MLADEN, rođen 1951.rana od MES-a, 13.9.1992. Grk, Brod. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor CVIJANOVIĆ MLADEN, rođen 1951.rana od MES-a, 30.7.1992. Unka, Brod. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka CVIJANOVIĆ NIKO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 14.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka CVIJANOVIĆ NIKO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 27.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor CVIJANOVIĆ PETAR, rođen 1946.bolest od oboljenja, 1.7.1995. Kesten, Zavidovići. vodnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo CVIJANOVIĆ Vinko, rođen 1965.bolest od oboljenja, 1.9.1994. Vozuća, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona 4.lpbr 1.KK
7029 Petrovo CVIJANOVIĆ VUJADIN, rođen 1969.bolest od oboljenja, 18.12.1994. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik, 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa CVIJANOVIĆ ŽELJKO, rođen 1965.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. poručnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor CVIJANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1963.bolest od oboljenja, 12.2.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik, četa mb120mm
7001/45 Prnjavor CVIJANOVIĆ ŽELJKO, rođen 1965.rana od MES-a, 11.9.1992. Gradačac, Gradačac. poručnik voda mb 1.pješadiskog bataljonaVV
7519 Prnjavor CVIJANOVIĆ Zoran, rođen 1961.povreda od MES-a, 18.9.1995. Tunjica, Novi Grad. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor CVIJANOVIĆ Zoran, rođen 1961.bolest od oboljenja, 25.9.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor CVIJETIĆ LUKA, rođen 1955.bolest od oboljenja, 6.4.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar CVRKALJ DUŠAN, rođen 1948.rana od , 21.12.1994. Grabež, Bihać. desetar, pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DABIĆ MILADIN, rođen 1953.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa ĐAJIĆ DARKO, rođen 1971.rana od streljačko, 4.11.1994. Škrebin potok-Vlašić, Kotor Varoš. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐAJIĆ DARKO, rođen 1971.rana od streljačko, 7.6.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐAJIĆ DARKO, rođen 1971.povreda od udes, 26.3.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik, 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐAJIĆ DRAGO, rođen 1975.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐAJIĆ MILORAD, rođen 1961.rana od MES-a, 15.7.1992. Donja Dubica, Odžak. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐAJIĆ NENAD, rođen 1969.rana od MES-a, 7.7.1992. Jakeš, Modriča. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor ĐAJIĆ ŽELjKO, rođen 1967.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik izviđači
8840 Banja Luka DAKIĆ MILADIN, rođen 1955.povreda od udes/udar, 25.4.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor DAKIĆ MIROSLAV, rođen 1960.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DAKIĆ NEĐO, rođen 1969.rana od streljačko, 19.7.1992. Sedlić, Derventa. vojnik, vozač u tenkovskoj četi
7519 Prnjavor DAKIĆ RADOJE, rođen 1974.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DAKIĆ RADOJE, rođen 1974.rana od MES-a, 21.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐAKOVIĆ ZDRAVKO, rođen 1962.rana od streljačko, 2.7.1992. Rabić, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7529 Kupres DAMIĆ Ile, rođen 1964.povreda od MES-a, 31.7.1995. Voloder, Kupres. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DAMJANČUK MIHAL, rođen 1966.bolest od oboljenja, 2.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa DAMJANČUK MIHAL, rođen 1966.bolest od oboljenja, 2.2.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
9062 Pakrac DAMJANOVIĆ Borivoj, rođen 1952.zarobljavanje od zarobljen, 4.5.1995. Pakrac, Pakrac. vojnik had
7519 Prnjavor DAMJANOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
3164 Derventa DAMJANOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1974.rana od streljačko, 2.5.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa DANČUK ŽELjKO, rođen 1961.bolest od , 16.12.1994. Vučija Planina, Teslić,  vojnik pozadinski bataljon
7127 Derventa DANILOVIĆ SLAVKO, rođen 1964.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7480 Kotor Varoš DANILOVIĆ ŽARKO, rođen 1964.rana od MES-a, 1.4.1994. Vlašić, Kotor Varoš. vojnik pionir
7001/45 Prnjavor DANJKO PAVLE, rođen 1969.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik vodnik,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DANJKO PAVLE, rođen 1969.rana od MES-a, 2.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik vodnik,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DANOJEVIĆ DUŠKO, rođen 1974.rana od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DANOJEVIĆ MITO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DANOJEVIĆ MITO, rođen 1965.povreda od MES-a, 31.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DARADAN MILORAD, rođen 1964.povreda od MES-a, 18.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DARADAN MILORAD, rođen 1964.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa DARADAN MILORAD, rođen 1964.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlići, Derventa. vodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
3164 Derventa DARADAN PREDRAG, rođen 1972.rana od streljačko, 5.5.1992. Derventa, Derventa. desetar 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DARADAN RADOSLAV, rođen 1972.samoranjavanje od streljačko, 18.10.1992. Brod, Brod. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa DARADAN VESELJKO, rođen 1964.bolest od oboljenja, 22.7.1994. Vučija planina, Teslić. mlađi vodnik pozadinskog voda pozadinskog bataljona
7127 Derventa Daradan ŽELjKO, rođen 1963.bolest od oboljenja, 26.2.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DAVIDOVIĆ BRANKO, rođen 1950.rana od streljačko, 25.8.1995. Donje Vodičevo, Novi Grad. stariji vodnik komande 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor DAVIDOVIĆ BRANKO, rođen 1950.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik komande 1.pješadiskog bataljona
7322 Banja Luka DAVIDOVIĆ MILE, rođen 1974.bolest od oboljenja, 19.9.1995. Teslić, Teslić. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa DAVIDOVIĆ MLADEN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 4.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DAVIDOVIĆ NEDELjKO, rođen 1933.povreda od udes, 31.12.1994. Potočani, Prnjavor. kapetan 1 klase komande brigade
7001/45 Prnjavor DAVIDOVIĆ NEDELjKO, rođen 1933.povreda od streljačko, 30.9.1992. Lužani Bos., Derventa. kapetan 1 klase
7127 Derventa DAVIDOVIĆ NENAD, rođen 1966.rana od MES-a, 30.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik
7127 Derventa DAVIDOVIĆ NENAD, rođen 1966.rana od MES-a, 10.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor DAVIDOVIĆ SLOBODAN, rođen 1971.rana od MES-a, 26.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DEBELJAK GORAN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 18.4.1996. Prnjavor, Prnjavor. vodnik 1 klase
7519 Prnjavor DEBELJAK GORAN, rođen 1966.bolest od oboljenja, 15.9.1995. Podsijelovo, zavidovićI. vojnik čete mb 120
8840 Banja Luka DEBELJAK MILADIN, rođen 1957.bolest od oboljenja, 21.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik komandir 1.pč
7127 Derventa DEBELJAK MIROSLAV, rođen 1966.rana od MES-a, 15.7.1992. Derventa, Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor DEBELJAK NENAD, rođen 1962.rana od MES-a, 4.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DEBELJAK SLAĐAN, rođen 1974.samoranjavanje od MES-a, 23.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DEBELJAK VELIBOR, rođen 1963.bolest od oboljenja, 21.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik vod BsT 1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa DEBELJAK ZORAN, rođen 1963.rana od MES-a, 15.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7004 Banja Luka DEDIĆ ŽELjKO, rođen 1967.povreda od udes/udar, 30.7.1992. Slatina, Laktaši. vojnik  pov 1.mpoabr  1.KK
7519 Prnjavor ĐEKANOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1966.bolest od oboljenja, 31.12.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik  1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐEKANOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1966.povreda od MES-a, 26.6.1994. Svinjašnica, zavidovićI. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐEKANOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1966.samoranjavanje od streljačko, 28.12.1992. Kulaši, Prnjavor. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐEKANOVIĆ NENO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 19.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐEKIĆ ANĐELKO, rođen 1970.rana od streljačko, 23.2.1993. Vranjevača, Brčko. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐEKIĆ ANĐELKO, rođen 1970.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐEKIĆ ANĐELKO, rođen 1970.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐEKIĆ ĐURAĐ, rođen 1947.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. desetar pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ LjUBINKO, rođen 1970.rana od MES-a, 7.7.1992. Markovac s.Kuljenovc, Derventa. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ LjUBINKO, rođen 1970.rana od MES-a, 24.7.1993. Vinište, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐEKIĆ LjUBIŠA, rođen 1966.rana od MES-a, 23.2.1993. Ulice, Brčko. potporučnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐEKIĆ LjUBIŠA, rođen 1966.rana od MES-a, 19.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. potporučnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐEKIĆ MIĆO, rođen 1967.bolest od , 30.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ MILORAD, rođen 1956.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ MILORAD, rođen 1956.rana od MES-a, 27.5.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ MLADEN, rođen 1958.povreda od udes, 1.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor ĐEKIĆ Nemanja, rođen 1954.rana od MES-a, 8.9.1995. Lisičina, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona policije
7127 Derventa ĐEKIĆ RADISLAV, rođen 1965.bolest od oboljenja, 12.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7491 Ilijaš ĐEKIĆ RADOMIR, rođen 1965.rana od MES-a, 29.8.1992. Čekrkići, Visoko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr 5.SRK
7127 Derventa ĐEKIĆ RADOVAN, rođen 1955.rana od MES-a, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ RADOVAN, rođen 1955.zarobljavanje od zarobljen, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐEKIĆ VELIBOR, rođen 1973.rana od MES-a, 14.12.1993. Pridraga-Ramići, Benkovac. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐEKIĆ VOJIN, rođen 1961.bolest od oboljenja, 30.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DELIĆ Miladin, rođen 1975.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7007 Banja Luka DELIĆ NIHAD, rođen 1973.bolest od , 14.8.1993. Banja Luka, . vojnik korpusna vojna policija 1.bvp 1.KK
7029 Petrovo DEMONIĆ GOJKO, rođen 1974.rana od , 29.5.1995. Đurića Vis, Zavidovići. vojnik brigadni izviđač 4.lpbr 1.KK
7029 Petrovo DEMONIĆ MILODRAG, rođen 1936.povreda od udes 8.11.1992. Seona, Banovići. vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona 2.lpbr
7029 Petrovo DEMONJIĆ MILUTIN, rođen 1960.rana od MES-a, 30.7.1992. Seona, Banovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona 2.lpbr
7519 Prnjavor DERAJIĆ Bogomir, rođen 1974.samoranjavanje od streljačko, 29.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor DERAJIĆ DARKO, rođen 1972.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DERAJIĆ DUŠKO, rođen 1974.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepenica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor DERAJIĆ MILADIN, rođen 1971.bolest od oboljenja, 25.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DERAJIĆ MILOŠ, rođen 1963.rana od MES-a, 16.7.1993. Dubravice, Zavidovići. kapetan protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DERAJIĆ MILOŠ, rođen 1963.rana od MES-a, 18.7.1992. Bijelo Brdo, Derventa. kapetan protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DERAJIĆ MILOŠ, rođen 1963.rana od streljačko, 29.1.1995. Kantarevac, Velika Kladuša. kapetan protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7177 Bijeljina DERAJIĆ MILOŠ, rođen 1963.rana od MES-a, 7.4.1994. Teočak, Lopare. kapetan specijalna brigada VRS
7127 Derventa DERAJIĆ MILOŠ, rođen 1963.rana od streljačko, 3.8.1993. Glavica, Zavidovići. kapetan protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DERAJIĆ MLADEN, rođen 1964.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DERAJIĆ Pelivan, rođen 1964.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DERAJIĆ RADENKO, rođen 1971.rana od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DERAJIĆ RADENKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 6.9.1992. Grk, Brod. vodnik komanda stana
8840 Banja Luka DERAJIĆ RADENKO, rođen 1967.povreda od MES-a, 17.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik kurirsko odjeljenje
8840 Banja Luka DERAJIĆ RADENKO, rođen 1967.rana od MES-a, 22.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik kurirsko odjeljenje
7519 Prnjavor DERAJIĆ ŽIVOJIN, rođen 1954.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DEREH PETAR, rođen 1957.rana od MES-a, 8.6.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DERENJ SLAVKO, rođen 1963.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐERIĆ BORIVOJE, rođen 1956.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino Brdo, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐERMAN DUŠKO, rođen 1974.bolest od oboljenja, 5.12.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐERMAN MILENKO, rođen 1970.rana od , 20.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7519 Prnjavor ĐERMAN MILENKO, rođen 1970.rana od MES-a, 4.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
8840 Banja Luka DESIĆ BRACO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 9.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa DESIĆ BRACO, rođen 1953.povreda od udes, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DESIĆ DRAGOMIR, rođen 1972.rana od MES-a, 31.7.1992. Unka, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DESIĆ DRAGOMIR, rođen 1972.rana od , 24.7.1993. Ulice, Brčko. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DESIĆ DRAGOMIR, rođen 1972.rana od streljačko, 10.9.1992. Unka, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DESIĆ GORAN, rođen 1977.povreda od MES-a, 22.6.1994. Svinjašnica, ZavidovićI. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor DESIĆ GORAN, rođen 1977.rana od streljačko, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka DESIĆ RATKO, rođen 1947.povreda od MES-a, 25.4.1992. Dragalić, Nova Gradiška. kapetan 1 klase zamjenik komandira 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor DESIĆ RATKO, rođen 1947.rana od streljačko, 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. kapetan 1 klase komandant 3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DESIĆ RATKO, rođen 1947.bolest od oboljenja, 29.4.1992. Prnjavor, Prnjavor. kapetan 1 klase zamjenik komandira 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7183 Derventa DESIĆ SLAVIŠA, rođen 1969.bolest od oboljenja, 22.12.1995. Vučija planina, Teslić. stariji vodnik vojna policija
7225 Banja Luka DEVIĆ DANKO, rođen 1973.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik mb 1.okbr
7519 Prnjavor DEVIĆ Igor, rođen 1973.bolest od oboljenja, 20.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DEVIĆ LJUBIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 5.7.1993. Krenjaši, Zavidovići. razvodnik labPVO
7127 Derventa DEVIĆ LJUBIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 5.8.1992. Kuljenovci, Derventa. razvodnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DEVIĆ SLOBODAN, rođen 1974.rana od MES-a, 20.8.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona VV
7519 Prnjavor DEVIĆ SLOBODAN, rođen 1974.povreda od MES-a, 2.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7001/45 Prnjavor DEVIĆ Veliša, rođen 1968.povreda od MES-a, 7.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DOBRIĆ GORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 30.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vojnik brigadni izviđač
7001/45 Prnjavor DOCIĆ DRAGAN, rođen 1968.rana od MES-a, 8.9.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar izviđačkog voda
7001/45 Prnjavor DOCIĆ GORAN, rođen 1970.rana od MES-a, 30.9.1992. Zborište, Brod. desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7319 Petrovac DODIG ŽELjKO, rođen 1949.rana od MES-a, 19.4.1995. Oštrelj, Petrovac. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7033 Vogošća ĐOKIĆ KOSTA, rođen 1940.rana od MES-a, 19.9.1992. Žuč-Rajlovac, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐOKIĆ RADOMIR, rođen 1957.bolest od oboljenja, 16.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka DOMSKI BRANE, rođen 1964.rana od MES-a, 27.11.1992. Lepnica, Orašje. vojnik strelac u mehanizovanoj četi 1.okbr
7127 Derventa DOMSKI STEVO, rođen 1948.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7304 Manjača DOMUZ BRANKO, rođen 1969.rana od MES-a, 7.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona 27.mtbr
7127 Derventa DOMUZ BRANKO, rođen 1969.povreda od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik tenkovske čete 2.okbr
7127 Derventa DOMUZ LjUBIŠA, rođen 1967.rana od MES-a, 16.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,5.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DOMUZ SLAVICA, rođen 1965.bolest od oboljenja, 20.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik sanitet 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor DOMUZ STANKO, rođen 1952.rana od , 15.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DOSTANIĆ MILE, rođen 1952.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7029 Petrovo DOSTANIĆ MILENKO, rođen 1972.rana od streljačko, 7.10.1992. Bradinj, Zavidovići. stariji vodnik 1 klase, 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo DOSTANIĆ MILENKO, rođen 1972.povreda od MES-a, 10.6.1993. Bradinj, Zavidovići. stariji vodnik 1 klase, 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo DOSTANIĆ MILIVOJE, rođen 1945.rana od , 16.8.1993. Alamić Vozuća, Zavidovići. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa DOSTANIĆ MIROSLAV, rođen 1956.bolest od oboljenja, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor DOSTANIĆ MIROSLAV, rođen 1956.rana od streljačko, 8.9.1992. Gašnjača, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor DOSTANIĆ MOMČILO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 26.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog odred VV
7029 Petrovo DOSTANIĆ NOVICA, rođen 1968.rana od , 19.10.1992. G.Ulišnjak, Maglaj. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo DOSTANIĆ NOVICA, rođen 1968.rana od MES-a, 29.7.1995. Markovića vis, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo DOSTANIĆ RADENKO, rođen 1963.bolest od oboljenja, 10.9.1995. Vozuća, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DRAGANIĆ PREDRAG, rođen 1964.bolest od oboljenja, 30.10.1993. Ulice, Brčko. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7256 Drvar DRAGAŠ SRETKO, rođen 1955.rana od streljačko, 21.4.1993. Bihać,  vojnik vojna policija brigade
7519 Prnjavor DRAGIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar protivoklopnog voda 2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DRAGIĆ MILE, rođen 1972.rana od streljačko, 5.7.1993. Ulice, Brčko. razvodnik izviđač brigadni
7421 Sanski Most DRAGIČEVIĆ DRAGAN, rođen 1968.bolest od oboljenja, 9.5.1993. Sanski Most,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DRAGOJEVIĆ BRATISLAV, rođen 1975.rana od streljačko, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DRAGOJEVIĆ BRATISLAV, rođen 1975.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DRAGOJEVIĆ Nemanja, rođen 1955.povreda od udes, 21.2.1993. Hrvaćani, Prnjavor. vojnik pozadinskog voda pozadinskog bataljona
7001/45 Prnjavor DRAGOJEVIĆ SINIŠA, rođen 1971.rana od streljačko, 30.7.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7033 Vogošća DRAGOLJEVIĆ DRAGAN, rođen 1973.rana od MES-a, 12.10.1992. Briješće, Vogošća. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DRAGOMIROVIĆ DESIMIR, rođen 1958.bolest od oboljenja, 18.12.1995. Vitkovci, Doboj. stariji vodnik komande 3.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor DRAGOMIROVIĆ Miloš, rođen 1960.rana od streljačko, 2.6.1995. Krčevine, ZavidovićI. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Dragoslav BOŠKO, rođen 1959.rana od MES-a, 27.6.1995. Stog,Vozuća, Zavidovići. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DRINIĆ ĐURO, rođen 1963.rana od MES-a, 4.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DRINIĆ MILOMIR, rođen 1959.rana od MES-a, 10.11.1993. Smiljčići, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DRINIĆ MILOMIR, rođen 1959.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa DRINIĆ SRETKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 31.10.1992. Brod, Brod. stariji vodnik pozadinac
7127 Derventa DRINIĆ STANOJE, rođen 1961.bolest od oboljenja, 17.7.1992. Kasarna, Derventa. razvodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DRINIĆ Strahilo, rođen 1958.rana od streljačko, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7404 Kneževo DRINIĆ VOJKAN, rođen 1944.rana od MES-a, 14.8.1995. Galica, Kneževo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DRINIĆ VOJKAN, rođen 1944.rana od MES-a, 10.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7452 Pale Drinić Zdenko, rođen 1952.bolest od oboljenja, 2.3.1994. Lukavica, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 5.SRK
7127 Derventa DUBRAVAC Borko, rođen 1950.bolest od oboljenja, 14.12.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,32.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DUBRAVAC DRAGAN, rođen 1974.rana od streljačko, 8.4.1994. Gornji Pridjel, Doboj. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DUBRAVAC SLAVIŠA, rođen 1971.povreda od MES-a, 8.10.1993. Brčko, Brčko. razvodnik pionirci brigade
7519 Prnjavor DUBRAVAC SLAVIŠA, rođen 1971.rana od streljačko, 1.4.1993. Ulice, Brčko. razvodnik pionir brigade
7519 Prnjavor DUBRAVAC TOMISLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DUBRAVAC VESELKO, rođen 1960.povreda od MES-a, 28.5.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DUJAKOVIĆ BORO, rođen 1972.bolest od oboljenja, 7.7.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DUJAKOVIĆ DRAGAN, rođen 1968.rana od MES-a, 7.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona TO
7127 Derventa DUJAKOVIĆ DRAGOMIR, rođen 1965.rana od MES-a, 1.9.1992. Begluci, Derventa. vojnik strelac u mv
7519 Prnjavor DUJAKOVIĆ DUŠKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 29.10.1993. Grabik Ilova, Prnjavor. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DUJAKOVIĆ GOJKO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 7.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor DUJAKOVIĆ MARIJAN, rođen 1971.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. potporučnik kv1.čete,1.pješadijskog odredaVV
7519 Prnjavor DUJAKOVIĆ MARIJAN, rođen 1971.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. potporučnik kv1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7127 Derventa DUJAKOVIĆ MIODRAG, rođen 1957.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DUJAKOVIĆ MLADEN, rođen 1973.rana od MES-a, 22.6.1995. Krčevine, Zavidovići. mlađi vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DUJAKOVIĆ NEĐELjKO, rođen 1964.povreda od MES-a, 28.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DUJAKOVIĆ NEĐELjKO, rođen 1964.samoranjavanje od streljačko, 3.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DUJAKOVIĆ RAJKO, rođen 1966.rana od MES-a, 31.7.1992. Unka, Brod. stariji vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DUJAKOVIĆ RAJKO, rođen 1966.rana od MES-a, 29.9.1992. Unka, Brod. stariji vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7218 Doboj ĐUKANOVIĆ Stojan, rođen 1955.rana od MES-a, 7.10.1992. Ivine vode, Doboj. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7218 Doboj ĐUKANOVIĆ Stojan, rođen 1955.rana od MES-a, 13.5.1994. Vijenac, Lukavac. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor ĐUKARIĆ DRAGOMIR, rođen 1963.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
8840 Banja Luka ĐUKARIĆ Ranko, rođen 1961.bolest od oboljenja, 1.6.1992. Drenova, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa DUKIĆ GORAN, rođen 1959.rana od MES-a, 23.9.1992. Lipice, Brod. vojnik pvo
8840 Banja Luka DUKIĆ RODOLjUB, rođen 1968.bolest od oboljenja, 13.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa ĐUKIĆ Branislav, rođen 1956.bolest od , 17.4.1994. Vučija planina, Teslić , vojnik lab PVO brigade
7519 Prnjavor ĐUKIĆ Dragan, rođen 1967.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐUKIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 23.9.1992. Lipica, Brod. vojnik haubica
7127 Derventa ĐUKIĆ MIRKO, rođen 1961.povreda od udes, 7.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐUKIĆ MIRKO, rođen 1961.rana od streljačko, 5.7.1993. Dubravice-kremenjaši, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐUKIĆ MIROSLAV, rođen 1967.rana od MES-a, 2.9.1992. Unka, Brod. stariji vodnik tenkista brigade
7127 Derventa ĐUKIĆ Nemanja, rođen 1968.bolest od oboljenja, 6.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐUKIĆ Novica, rođen 1973.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik veza bataljonska
7519 Prnjavor ĐUKIĆ Novica, rođen 1973.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik veza bataljonska
7519 Prnjavor ĐUKIĆ OSTOJA, rođen 1947.rana od MES-a, 9.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik četa mb120mm brigade
7531 Grahovo ĐUKIĆ PETAR, rođen 1966.samoranjavanje od streljačko, 2.6.1992. s.Rujani, Grahovo. desetar protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo ĐUKIĆ PETAR, rođen 1966.rana od , 3.9.1995. Vidovo Selo, Grahovo. desetar protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐUKIĆ RADENKO, rođen 1961.rana od streljačko, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vodnik komandir izviđača
7127 Derventa ĐUKIĆ RADISLAV, rođen 1966.rana od streljačko, 9.2.1993. Tromeđa, Derventa. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka ĐUKIĆ SLAVIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 13.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik strelac u mehanizovanom bataljon
7531 Grahovo ĐUKIĆ VOJISLAV, rođen 1967.rana od MES-a, 7.8.1995. Jadovik, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐUKIĆ ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vodnik 1 klase 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor ĐUKIĆ ŽELjKO, rođen 1970.povreda od MES-a, 18.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vodnik 1 klase vojna policija
7519 Prnjavor ĐUKIĆ ŽIVOJIN, rođen 1953.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐUKIĆ ZORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 3.8.1992. Kalačka, Derventa. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐUMIĆ Borko, rođen 1960.bolest od oboljenja, 27.7.1992. Grk, Brod. razvodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐUMIĆ Borko, rođen 1960.rana od MES-a, 18.7.1995. Vučija planina, Teslić. razvodnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐUMIĆ DARKO, rođen 1970.rana od streljačko, 4.6.1992. Križ, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ĐUMIĆ DEJAN, rođen 1957.rana od MES-a, 9.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
SJB Drvar Đumić Dragomir, rođen 1955.rana od streljačko, 20.12.1992. Bihać, Bihać. desetar pripadnici policije SJB
7127 Derventa ĐUMIĆ MILOŠ, rođen 1951.povreda od udes, 14.7.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐUMIĆ PERICA, rođen 1973.povreda od MES-a, 30.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vodnik vojna policija brigade
7001/45 Prnjavor ĐUMIĆ PERICA, rođen 1973.rana od MES-a, 1.10.1992. Zborište, Brod. vodnik vojna policija brigade
7519 Prnjavor ĐUMIĆ PERICA, rođen 1973.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik, vojna policija brigade
7001/45 Prnjavor ĐUMIĆ RADE, rođen 1959.bolest od oboljenja, 10.1.1993. Stanovi, Doboj. vojnik pionir
7256 Drvar ĐUMIĆ VITOMIR, rođen 1968.rana od , 6.10.1995. Ključ, Ključ. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7404 Kneževo DUNIĆ Muhamed, rođen 1954.bolest od oboljenja, 30.7.1994. , Kneževo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa DUNIĆ SULEJMAN, rođen 1956.rana od MES-a, 31.3.1995. Kosovljak-Previja, Teslić. razvodnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7039 Banja Luka ĐURAŠ BORKO, rođen 1965.rana od MES-a, 8.7.1995. V.Plazenica, Kupres. desetar pionir
7127 Derventa ĐURAŠ BRANE, rođen 1960.rana od MES-a, 25.5.1992. Derventa-kasarna, Derventa. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURAŠ DRAGO, rođen 1968.rana od MES-a, 22.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7039 Banja Luka ĐURAŠ MILENKO, rođen 1957.bolest od oboljenja, 11.3.1992. Banja Luka, Banja Luka. vojnik 1.pionirske čete,
7127 Derventa ĐURAŠ Milosav, rođen 1954.rana od MES-a, 18.7.1992. Sedlić-Markovac, Derventa. vojnik haubičar
7127 Derventa ĐURAŠ VITOMIR, rođen 1958.bolest od oboljenja, 14.11.1995. Vučija planina, Teslić. desetar pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐURAŠ ŽELjKO, rođen 1969.rana od MES-a, 28.9.1992. Unka, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURAŠINOVIĆ BORISLAV, rođen 1952.bolest od , 5.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURĐEVIĆ Brane, rođen 1961.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino Brdo, Derventa. major komande 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa ĐURĐEVIĆ DANKO, rođen 1972.rana od MES-a, 15.7.1992. Begluci, Derventa. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURĐEVIĆ ĐURO, rođen 1966.rana od MES-a, 20.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik, 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURĐEVIĆ MILADIN, rođen 1964.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik poč
7127 Derventa ĐURĐEVIĆ MILADIN, rođen 1964.rana od MES-a, 23.6.1992. kasarna, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐURĐEVIĆ MILIVOJE, rođen 1953.rana od , 1.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐURĐEVIĆ Mladenko, rođen 1965.rana od MES-a, 1.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
2396 Kneževo ĐURĐEVIĆ Predrag, rođen 1966.rana od streljačko, 30.7.1992. Dervišagenci, Kneževo. potporučnik, brigadni izviđači
7001/45 Prnjavor ĐURĐEVIĆ RADENKO, rođen 1965.rana od MES-a, 1.9.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7263 Banja Luka ĐURĐEVIĆ RANKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 28.1.1994. Manjača, Banja Luka. vojnik pozadinskog voda , pozad bataljona
8840 Banja Luka ĐURĐEVIĆ Vitomir, rođen 1960.bolest od oboljenja, 10.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. kapetan komande 1.pješadiskog bataljonaTO
7127 Derventa ĐURĐEVIĆ Vitomir, rođen 1960.bolest od oboljenja, 4.6.1993. Vučija planina, Teslić. kapetan komandant 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURĐEVIĆ VJEKOSLAV, rođen 1962.bolest od , 15.1.1996. Vitkovci, Doboj. desetar četa mb 120mm
7127 Derventa ĐURĐEVIĆ VJEKOSLAV, rođen 1962.bolest od , 25.5.1994. Vučija planina, Teslić. desetar protivoklopne čete 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐURĐEVIĆ ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 8.6.1992. Mišinci-cer, Derventa. desetar vojna policija
7519 Prnjavor ĐURĐEVIĆ ZVJEZDAN, rođen 1971.bolest od oboljenja, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik prateći vod 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7033 Vogošća DURIĆ RAJKO, rođen 1964.rana od , 29.8.1992. Čerkići, Ilijaš. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
77581 Sokolac DURIĆ ŽARKO, rođen 1956.rana od , 8.8.1993. Blažuj, Vareš. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres ĐURIĆ ANĐELKO, rođen 1972.bolest od oboljenja, 1.10.1993. Kupres, vojnik mehanizovana pješadija
7519 Prnjavor ĐURIĆ BORO, rođen 1972.rana od streljačko, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. desetar brigadni izviđač
7519 Prnjavor ĐURIĆ BOŽO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 30.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ BRANISLAV, rođen 1963.povreda od MES-a, 8.9.1992. Bijelo brdo, Derventa. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ DAMIR, rođen 1971.bolest od oboljenja, 12.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ DRAGOLjUB, rođen 1951.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURIĆ DUŠKO, rođen 1967.rana od MES-a, 11.4.1994. Jabučić Polje, Doboj. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo ĐURIĆ GORAN, rođen 1968.rana od MES-a, 18.11.1994. Bradinj, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor ĐURIĆ GORAN, rođen 1975.rana od , 9.10.1995. Živinički kanal, Ključ. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona policije
7127 Derventa ĐURIĆ GORAN, rođen 1971.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURIĆ GORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURIĆ GORAN, rođen 1968.rana od streljačko, 3.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik voda mb
7127 Derventa ĐURIĆ KRSTAN, rođen 1957.rana od streljačko, 26.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURIĆ MARIO, rođen 1976.bolest od oboljenja, 6.4.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ĐURIĆ MILADIN, rođen 1965.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. zastavnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ Milenko, rođen 1971.samoranjavanje od streljačko, 23.12.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka ĐURIĆ MILENKO, rođen 1971.rana od MES-a, 20.12.1991. Medari, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ĐURIĆ MILENKO, rođen 1971.povreda od MES-a, 8.9.1992. Koraće, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ MIROSLAV, rođen 1959.rana od streljačko, 19.7.1992. Markovac, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ NEDELjKO, rođen 1965.rana od streljačko, 29.9.1992. Potočani, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ NEĐELjKO, rođen 1964.samoranjavanje od streljačko, 19.9.1992. Gornji Smrtići, Prnjavor. zastavnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo ĐURIĆ NINKO, rođen 1959.zarobljavanje od zarobljen, 5.9.1995. Lozna, Banovići. potporučnik komande brigade
7127 Derventa ĐURIĆ RADISLAV, rođen 1954.povreda od udes, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik tenkovska četa
7519 Prnjavor ĐURIĆ SLAVIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 29.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ SLAVKO, rođen 1967.rana od MES-a, 13.7.1992. Babino brdo, Derventa. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ VESELINKO, rođen 1972.rana od MES-a, 27.2.1994. Liješnica, Maglaj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ Vlado, rođen 1973.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ĐURIĆ VUKAŠIN, rođen 1955.bolest od , 12.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ĐURIĆ ŽELJKO, rođen 1965.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlići, Derventa. stariji vodnik komandir 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor DURONJIĆ DRAGOMIR, rođen 1964.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona PJP
8840 Banja Luka DURONJIĆ DUŠKO, rođen 1964.povreda od udes/udar, 18.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa DURONJIĆ LjUBOMIR, rođen 1951.bolest od MES-a, 21.7.1992. Derventa, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DURONJIĆ Milanko, rođen 1953.bolest od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DURONJIĆ Milomir, rođen 1957.bolest od oboljenja, 19.9.1993. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vod 4.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DURONJIĆ Nemanja, rođen 1960.rana od MES-a, 16.7.1992. Odžak, vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DURONJIĆ Pero, rođen 1955.bolest od oboljenja, 20.11.1992. Hratkina njiva, Teslić. razvodnik pov 2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DURONJIĆ RADENKO, rođen 1966.rana od streljačko, 31.12.1991. Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa DURONJIĆ Savo, rođen 1951.bolest od , 28.11.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik sanitet 3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DURONJIĆ Slobodan, rođen 1962.povreda od MES-a, 10.8.1992. Grk, Brod. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka DURONJIĆ Slobodan, rođen 1962.povreda od MES-a, 23.5.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7484 Banja Luka DURTKA TOMISLAV, rođen 1976.rana od streljačko, 9.10.1995. Slatina, Teslić. vojnik PVO operator
7519 Prnjavor DUŠANIĆ LjUBOMIR, rođen 1974.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/44 Osinja DUŠANIĆ MILOJKO, rođen 1970.rana od , 22.9.1992. Bosanski Lužani, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7225/tg-1 Banja Luka DUŠANIĆ Nevenko, rođen 1944.bolest od oboljenja, 18.7.1995. Donji Svilaj, Odžak. vojnik 1.čete, radničkog bataljona
7001/45 Prnjavor DUŠANIĆ ZORAN, rođen 1968.rana od MES-a, 8.9.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7529 Kupres DUVNJAK RUŽA, rođen 1973.zarobljavanje od zarobljen, 30.3.1993. Donji Malovan, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor DVORANČIĆ RADOSLAV, rođen 1966.bolest od oboljenja, 1.3.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor DVORANČIĆ VELIBOR, rođen 1971.rana od MES-a, 30.9.1992. Zborište, Brod. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7322 Banja Luka Erceg Miodrag, rođen 1953.rana od streljačko, 10.3.1995. Hercezi, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ERIĆ Ratko, rođen 1950.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, zavidovićI. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor FEDČEŠEN LjUBKO, rođen 1963.rana od MES-a, 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa FINA Dragan, rođen 1973.povreda od MES-a, 11.9.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa FINA Dragan, rođen 1973.rana od streljačko, 18.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik tenkista 1,okb 2.okbr
7519 Prnjavor FINA ILIJA, rođen 1973.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vod PVO
7127 Derventa Fina Pavle, rođen 1948.bolest od oboljenja, 8.4.1995. Vučija planona, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor FINA PERICA, rođen 1974.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka FINA SLAVKO, rođen 1953.povreda od udar, 13.12.1995. Potočani, Vukosavlje. vojnik posada T-122mm had
8840 Banja Luka FURTURA RADE, rođen 1952.bolest od oboljenja, 7.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonato
7001/45 Prnjavor GAČIĆ BORKO, rođen 1960.rana od MES-a, 2.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAČIĆ BRANISLAV, rođen 1964.rana od , 1.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAČIĆ GORAN, rođen 1964.povreda od MES-a, 1.9.1992. Unka, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GAČIĆ ŽIVAN, rođen 1960.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAJANIĆ BRANE, rođen 1954.rana od MES-a, 5.8.1992. Raščići, Derventa. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor GAJANIN SLAVKO, rođen 1973.povreda od MES-a, 1.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa GAJIĆ MIĆO, rođen 1960.rana od streljačko, 1.7.1992. Rabić, Derventa. vodnik haubičar
7519 Prnjavor GAJIĆ MILADIN, rođen 1959.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAJIĆ MILOVAN, rođen 1969.rana od MES-a, 29.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAJIĆ MILOVAN, rođen 1969.rana od MES-a, 21.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAJIĆ MLADEN, rođen 1952.rana od MES-a, 24.9.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor GAJIĆ NENAD, rođen 1966.rana od MES-a, 27.2.1993. Zorani, Šamac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona PJP MUP-a
7127 Derventa GAJIĆ RAJKO, rođen 1970.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlić, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor GAJIĆ SPOMENKO, rođen 1962.rana od streljačko, 15.7.1992. Novo Selo, Odžak. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAJIĆ SRETKO, rođen 1972.bolest od oboljenja, 10.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAJIĆ ZORAN, rođen 1966.rana od streljačko, 16.12.1993. Pridraga-Barabe, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GALAMIĆ SLAVIŠA, rođen 1972.bolest od oboljenja, 27.9.1995. Novi Grad, Novi Grad. vojnik
7519 Prnjavor GALAMIĆ SLAVIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar GALIĆ NIKOLA, rođen 1975.rana od , 14.10.1995. Kondići, Sanski Most. vojnik
7001/45 Prnjavor GARIĆ RADIVOJE, rođen 1967.povreda od MES-a, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik
7531 Grahovo GAŠIĆ MILIVOJKO, rođen 1963.rana od streljačko, 14.2.1994. Mrazovača 162, Bihać. poručnik
7519 Prnjavor GAŠIĆ ŽELjKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 30.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GATARIĆ Branko, rođen 1960.samoranjavanje od streljačko, 21.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GATARIĆ Dragomir, rođen 1954.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GATARIĆ LjUBIŠA, rođen 1972.rana od , 10.2.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GATARIĆ LjUBIŠA, rođen 1972.povreda od , 16.9.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona VV
3193 Prnjavor GATARIĆ MIĆO, rođen 1968.rana od streljačko, 16.8.1994. Šujanac, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona PJP
7519 Prnjavor GATARIĆ MILADIN, rođen 1973.rana od MES-a, 19.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GATARIĆ MILORAD, rođen 1956.bolest od oboljenja, 19.2.1993. Rogozan, Brčko. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka GATARIĆ RANKO, rođen 1967.povreda od MES-a, 21.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka GATARIĆ RANKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 9.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor GATARIĆ RANKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 22.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GATARIĆ ŽELjKO, rođen 1972.bolest od oboljenja, 12.6.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GATARIĆ ŽELjKO, rođen 1969.rana od MES-a, 30.6.1992. Derventa, Derventa. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GATARIĆ ŽIVKO, rođen 1947.bolest od oboljenja, 13.1.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAVRANIĆ MLADEN, rođen 1964.rana od MES-a, 12.12.1993. Ramići, Benkovac. vodnik veza,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GAVRANIĆ SVETO, rođen 1965.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor GAVRANIĆ ŽIVKO, rođen 1953.rana od MES-a, 2.3.1993. Lukići, Brčko. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAVRANIĆ Zvonko, rođen 1958.rana od MES-a, 5.4.1994. Potočani, Doboj. stariji vodnik 1 klase vod PVO
7127 Derventa GAVRIĆ BRACO, rođen 1961.rana od MES-a, 26.10.1992. Koraće, Brod. vodnik komande 3.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor GAVRIĆ DALIBOR, rođen 1974.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAVRIĆ DALIBOR, rođen 1974.rana od MES-a, 26.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GAVRIĆ DRAGO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 31.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAVRIĆ MILOVAN, rođen 1961.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik io,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAVRIĆ MILOVAN, rođen 1961.rana od MES-a, 22.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GAVRIĆ MLADEN, rođen 1962.povreda od MES-a, 9.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Gavrić Neven, rođen 1962.rana od MES-a, 26.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.četa ,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GAVRIĆ PETAR, rođen 1956.rana od MES-a, 2.7.1992. Kasarna, Derventa. vojnik komanda stana brigade
7127 Derventa GAVRIĆ ŽELjKO, rođen 1974.bolest od oboljenja, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7101 Banja Luka GAVRIĆ ŽELjKO, rođen 1974.zarobljavanje od zarobljen, 7.8.1994. Turbe, Travnik. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
3164 Derventa GAVRIĆ ŽIVORAD, rođen 1946.povreda od udes/udar, 13.5.1992. Rabić, Derventa. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GAVRIŠIĆ RADOMIR, rođen 1976.bolest od oboljenja, 28.2.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik artiljerija
7001/45 Prnjavor GAVRIŠIĆ SPOMENKO, rođen 1971.rana od MES-a, 6.10.1992. Novo Selo, Brod. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAZIBARIĆ RANKO, rođen 1957.rana od streljačko, 26.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GAZIBARIĆ RANKO, rođen 1957.rana od streljačko, 23.10.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GLAVENDEKIĆ Arsen, rođen 1951.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GLAVENDEKIĆ Konstadin, rođen 1969.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor GLAVENDEKIĆ NEDELjKO, rođen 1956.rana od MES-a, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GLAVENDEKIĆ STANIŠA, rođen 1970.rana od MES-a, 4.10.1994. Vučija planina, Teslić. desetar kurir
7519 Prnjavor GLIGORIĆ MLADEN, rođen 1973.rana od MES-a, 9.11.1994. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GLIGORIĆ PERO, rođen 1961.rana od MES-a, 17.9.1992. Lužani Bos., Derventa. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7446 Drvar GLOGINJA MILE, rođen 1949.rana od streljačko, 28.11.1994. Grabež Pritočki, Bihać. vojnik vozač saniteta
7127 Derventa GOJIĆ DRAGAN, rođen 1968.rana od MES-a, 17.7.1992. Derventa,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GOJKOVIĆ MIRKO, rođen 1960.rana od MES-a, 9.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GOLIĆ GORAN, rođen 1974.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik izviđač
7001/45 Prnjavor GOLIĆ ILIJA, rođen 1959.rana od MES-a, 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GOLIĆ MILADIN, rođen 1973.povreda od MES-a, 19.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GOLIĆ Milan, rođen 1962.rana od MES-a, 9.6.1995. Čevaljuša, Ozren, Zavidovići. vojnik izviđač
7127 Derventa GOLIĆ NENAD, rođen 1955.rana od MES-a, 26.8.1992. Sedlići, Derventa. vodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GOLIĆ SPASOJE, rođen 1955.rana od streljačko, 24.6.1992. Maksim skok, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7372 Banja Luka GOLIĆ ŽARKO, rođen 1973.rana od MES-a, 27.11.1992. Obudovac, Orašje. vojnik
7519 Prnjavor GOLIĆ ŽELjKO, rođen 1969.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GOSTIMIROVIĆ DARKO, rođen 1973.rana od streljačko, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. razvodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GOSTIMIROVIĆ NENAD, rođen 1972.samoranjavanje od streljačko, 4.11.1995. Gornji Štrpci, Prnjavor. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GOZDENOVIĆ MILADIN, rođen 1960.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. zastavnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7210 Srbac GRABAS DANIJEL, rođen 1974.rana od streljačko, 7.6.1994. Odžina Rupa, Srbobran. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona 1.lpbr Srbac
7127 Derventa GRABAS MARIO, rođen 1970.povreda od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GRABAS MARIO, rođen 1970.rana od MES-a, 5.7.1993. Kremenjaši, Zavidovići. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GRABAS MARIO, rođen 1970.rana od MES-a, 14.7.1993. Kremenjaši, Zavidovići. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GRABAS STEFAN, rođen 1958.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GRABAS VASILj, rođen 1964.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka GRABAS VASILj, rođen 1964.bolest od oboljenja, 6.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7440 Drvar GRABEŽ Marko, rođen 1949.povreda od MES-a, 12.12.1992. Grabež, Bihać. vojnik artiljerac
7446 Drvar Grahovac Vujadin, rođen 1951.bolest od oboljenja, 30.10.1994. Jadovačka uvala, Bihac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar GRAHOVAC ZDRAVKO, rođen 1940.povreda od MES-a, 6.10.1995. Stanić selo, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GRBIĆ ČEDOMIR, rođen 1962.rana od streljačko, 6.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac GRBIĆ DRAGAN, rođen 1961.rana od MES-a, 8.9.1995. Korita, Drvar. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GRBIĆ ENVER, rođen 1959.rana od MES-a, 13.5.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik, poslužilac lad-a PVO
7463 Petrovac GRBIĆ MILE, rođen 1960.bolest od oboljenja, 25.5.1994. Grabež, Bihać. vojnik voda mb
7127 Derventa GRBIĆ MILENKO, rođen 1958.rana od MES-a, 28.9.1992. Čelaruša, Derventa. vojnik haubičar
7463 Drvar GRBIĆ RADENKO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 11.11.1992. NVljK Drvar, 208,2. razvodnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
9162 TO Okučani GRBIĆ SRETO, rođen 1966.rana od MES-a, 25.12.1991. Omanovac, Okučani. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
4470 Drvar GRBIĆ ZORAN, rođen 1970.povreda od , 15.2.1994. Mrazovac-Grabež, Bihać. vojnik  po čete,1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo GRBIĆ ZORAN, rođen 1970.rana od , 2.3.1995. Grabež, Bihać. vojnik
7421 Sanski Most GRUBIŠA BOŠKO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 30.9.1994. Suva Međa, Sanski Most. vojnik komande 6.pbr 1.KK
7404 Kneževo GRUJIĆ BRANE, rođen 1965.rana od MES-a, 12.8.1994. Vlašić, Kotor Varoš. vodnik 1 klase  3.čete,1.pješadijskog bataljona  22.pbr 1.KK
7519 Prnjavor GRUJIĆ BRANE, rođen 1973.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik izviđački vod brigade
7001/45 Prnjavor GRUJIĆ DESIMIR, rođen 1958.rana od MES-a, 15.8.1992. Unka, Brod. stariji vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka GRUJIĆ DESIMIR, rođen 1958.bolest od oboljenja, 3.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. stariji vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljonato
7001/45 Prnjavor GRUJIĆ GLIGO, rođen 1956.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GRUJIĆ GLIGO, rođen 1956.povreda od , 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GRUJIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. stariji vodnik 1 klase vojna policija
7001/45 Prnjavor GRUJIĆ MILADIN, rođen 1962.rana od MES-a, 28.8.1992. Grk, Brod. stariji vodnik 1 klase 2.čete,3.pješadijskog bataljona
SJB Drvar GRUJIĆ MILORAD, rođen 1964.rana od MES-a, 26.6.1995. Glamoč,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona pol
7519 Prnjavor GRUJIĆ VELjKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GRUJIĆ VELjKO, rođen 1952.zarobljavanje od zarobljen, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GRUJIĆ ŽIVOJIN, rođen 1955.povreda od udes/udar, 13.1.1995. Donje Bučije, Teslić. mlađi vodnik inžinjerac u bataljonu
7001/45 Prnjavor GRUMIĆ JADRANKO, rođen 1965.rana od MES-a, 10.7.1992. Odžak, Odžak. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor GRUMIĆ MILORAD, rođen 1960.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vojnik jedinice RSM
7519 Prnjavor GRUMIĆ MLADEN, rođen 1959.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7229 Kupres GRUMIĆ NEDELjKO, rođen 1955.zarobljavanje od zarobljen, 12.9.1995. Pljeva, Šipovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GRUMIĆ RADENKO, rođen 1963.rana od MES-a, 8.6.1995. Čevaljuša, Zavidovići. desetar nišandžija lpav
7001/45 Prnjavor GRUMIĆ RADENKO, rođen 1963.rana od streljačko, 30.9.1992. Zborište, Brod. desetar PAT
7519 Prnjavor GRUMIĆ SRETKO, rođen 1976.rana od streljačko, 29.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor GRUMIĆ SRETKO, rođen 1954.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GULJEVATEJ IGOR, rođen 1972.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GUNIĆ MLADEN, rođen 1956.rana od MES-a, 6.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vodnik komandir voda 2/2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa GUNJEVIĆ DRAGO, rođen 1955.zarobljavanje od zarobljen, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/29 Banja Luka GUNJEVIĆ SRETEN, rođen 1975.rana od MES-a, 6.6.1994. Gornji Piklić, Vozuća. vojnik korpusni izviđač 1.KK
7127 Derventa GUNJIĆ DRAGIŠA, rođen 1973.povreda od MES-a, 26.7.1992. Raščići, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor GUNJIĆ DRAGIŠA, rođen 1973.bolest od oboljenja, 29.6.1993. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GUNJIĆ VLADO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 31.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor GVOZDEMOVIĆ Zdravko, rođen 1974.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7446 Drvar GVOZDENOVIĆ DRAGO, rođen 1947.rana od , 21.11.1994. Pritočki Grabež, Bihać. vojnik pozv 1.pješadijskog  odreda
7463 Petrovac GVOZDENOVIĆ DUŠAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 18.12.1994. Grahovo, Grahovo. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac GVOZDENOVIĆ JOVO, rođen 1971.povreda od udes, 14.11.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa HABIJANEC DARKO, rođen 1972.rana od MES-a, 7.7.1992. Dabor kula, Odžak. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa HAJEK ANTON, rođen 1952.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7519 Prnjavor HAJEK VLADO, rođen 1961.povreda od  MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik okb
7225 Banja Luka HAJEK VLADO, rođen 1961.rana od , 1.9.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa HEMUN MIROSLAV, rođen 1965.rana od MES-a, 17.7.1992. Markovac, Derventa. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor HERCEGOVAC ANĐELKO, rođen 1965.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Homešin Pero, rođen 1961.rana od MES-a, 29.6.1992. Debela obala, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka HOMEŠIN Slavko, rođen 1960.bolest od oboljenja, 2.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7225 Banja Luka HUMENJUK NEBOJŠA, rođen 1973.bolest od oboljenja, 25.2.1996. Banja Luka,  vojnik pozv okb
Jedinica radne obavez HURMIĆ Abdulah, rođen 1941.rana od streljačko, 11.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik JRO
7127 Derventa HUSOVIĆ IZET, rođen 1951.rana od MES-a, 6.8.1995. Previja, Teslić. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IGNJATIĆ DRAGOSLAV, rođen 1959.rana od MES-a, 9.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IGNJATIĆ GORAN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 25.2.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IGNJATIĆ GORAN, rođen 1954.povreda od udes, 16.8.1992. Derventski .Lug, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IGNJATIĆ GOSTIMIR, rođen 1952.rana od , 27.9.1992. Koraće, Brod. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor IGNJATIĆ GOSTIMIR, rođen 1952.povreda od udes, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar  2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IGNJATIĆ LjUBINKO, rođen 1971.rana od MES-a, 5.7.1993. Krenjaši, Zavidovići. vojnik baterija PVO
7127 Derventa IGNJATIĆ LjUBINKO, rođen 1971.povreda od udes, 30.8.1992. Kladari, Derventa. vojnik baterija PVO
7127 Derventa IGNJATIĆ MILADIN, rođen 1957.rana od MES-a, 27.9.1992. Čelaruša, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7590 Sarajevo IGNJATIĆ NEĐELjKO, rođen 1974.rana od streljačko, 6.10.1992. Laze, Rogatica. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona zmtp GŠVRS
8840 Banja Luka IGNJATIĆ NEVENKO, rođen 1960.bolest od oboljenja, 10.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik kurir,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor IGNJATIĆ RATKO, rođen 1941.rana od MES-a, 6.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka IGNJATIĆ Zoran, rođen 1958.bolest od oboljenja, 16.10.1991. Donji Bogićevci, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor IGNJIĆ ŽIVKO, rođen 1955.rana od MES-a, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vodnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7446 Drvar IKIĆ Stevo, rođen 1942.rana od , 1.9.1995. Hrgara, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7372 Banja Luka ILIĆ LjUBIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 12.10.1993. Lepnica, Orašje. vojnik mb
7519 Prnjavor ILIĆ SAVO, rođen 1956.rana od streljačko, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7127 Derventa ILIĆ STANKO, rođen 1958.rana od streljačko, 8.9.1993. Vinište, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka ILIĆ VUJADIN, rođen 1968.povreda od MES-a, 2.4.1992. Gorice, Nova Gradiška. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka ILIĆ VUJADIN, rođen 1968.bolest od oboljenja, 27.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor ILIŠKOVIĆ NEDELJKO, rođen 1948.bolest od oboljenja, 12.8.1994. Donja Bijesnica, Lukavac. kapetan komanda brigade
7001/45 Prnjavor ILIŠKOVIĆ RADENKO, rođen 1967.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ILIŠKOVIĆ RADENKO, rođen 1967.rana od MES-a, 10.7.1992. Cvek, Odžak. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ILIŠKOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1964.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor IRIĆ Marko, rođen 1960.rana od MES-a, 26.9.1992. Koraće, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa IRIĆ Marko, rođen 1960.rana od MES-a, 17.6.1992. Cer, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor IVANČEVIĆ SLAVOLJUB, rođen 1972.rana od MES-a, 10.7.1992. Cvek, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor IVANČEVIĆ SLAVOLJUB, rođen 1972.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo,  Zavidovići. vojnik  komanda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IVANČEVIĆ Zoran, rođen 1972.rana od MES-a, 2.7.1995. Lučevik-Hrastovica, Trnovo. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo IVANKOVIĆ VESELjKO, rođen 1959.rana od MES-a, 24.3.1995. Vranići, Grahovo. mlađi vodnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo IVANOVIĆ BRANKO, rođen 1953.rana od , 1.12.1994. Čelebić, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IVANOVIĆ DUŠKO, rođen 1965.rana od MES-a, 5.8.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa IVANOVIĆ MILENKO, rođen 1952.povreda od MES-a, 20.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik protivoklopnog voda
7519 Prnjavor IVANOVIĆ RADOVAN, rođen 1971.povreda od MES-a, 29.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik voda vojne policije 1.lpbr
7127 Derventa IVANOVIĆ VESELIN, rođen 1952.rana od MES-a, 22.7.1992. Bosanski Lužani, Derventa. vojnik pionirski vod
7127 Derventa IVANOVIĆ Vitomir, rođen 1957.bolest od oboljenja, 5.1.1996. Vučija planina, Teslić. razvodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7372 Banja Luka IVIĆ DRAGAN, rođen 1972.bolest od oboljenja, 18.1.1993. Obudovac, Šamac. vojnik veze 2.krajiške pbr
7127 Derventa JAĆIMOVIĆ NOVO, rođen 1968.rana od , 25.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnikpionirski vod
7519 Prnjavor JAGODIĆ RANKO, rođen 1949.rana od MES-a, 3.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JANJIĆ ANĐELKO, rođen 1951.povreda od udes, 19.3.1993. Koraće, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JANJIĆ GORAN, rođen 1975.rana od streljačko, 5.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka JANJIĆ Gostimir, rođen 1954.bolest od oboljenja, 19.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa JANJIĆ LjUBOMIR, rođen 1954.rana od streljačko, 16.7.1992. Beglući, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres JANJIĆ MILAN, rođen 1951.rana od streljačko, 22.5.1992. Bučevača, Kupres. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7529 Kupres JANJIĆ MILAN, rođen 1951.bolest od oboljenja, 1.11.1995. Kupres, Kupres. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa JANJIĆ MILAN, rođen 1966.rana od MES-a, 17.6.1992. Cer, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor JANJIĆ MILENKO, rođen 1975.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor JANJIĆ MIROSLAV, rođen 1959.rana od , 22.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor JANJIĆ NEDELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 15.4.1992. Pjevalovac, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7272 Banja Luka JANJIĆ RODOLjUB, rođen 1959.rana od streljačkog , 4.11.1992. Čelinac,  desetar veza raketne brigade
7484 Banja Luka JANJIĆ SAŠA, rođen 1973.povreda od , 15.11.1992. Mahovljani, Laktaši. vojnik, bataljon za vhp VB
7127 Derventa JANJIĆ VLADISLAV, rođen 1965.povreda od udes/udar, 29.6.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JANJIĆ VUJADIN, rođen 1963.rana od streljačko, 29.8.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik vozač saniteta 2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JANJIĆ ŽELjKO, rođen 1968.rana od MES-a, 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. poručnik poč komandir voda BsT82mm
7127 Derventa JANJIĆ ŽELjKO, rođen 1968.povreda od MES-a, 22.1.1993. Kraljevo brdo, Maglaj. poručnik poč komandir voda BsT82mm
7519 Prnjavor JANJIĆ Zvonko, rođen 1973.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JANJILOVIĆ Zoran, rođen 1969.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor JANKOVIĆ BRANE, rođen 1961.rana od MES-a, 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vojnik kurir komandanta
7001/45 Prnjavor JANKOVIĆ BRUNO, rođen 1971.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi-Bandera, Doboj. vojnik
7519 Prnjavor JANKOVIĆ BRUNO, rođen 1971.povreda od MES-a, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JANKOVIĆ MIODRAG, rođen 1957.rana od MES-a, 20.4.1995. Krčevine, Zavidovići. vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor JANKOVIĆ MIROLjUB, rođen 1968.rana od MES-a, 24.9.1992. Unka, Brod. vojnik tenkovki vod
7127 Derventa JANKOVIĆ MOMIR, rođen 1959.bolest od oboljenja, 16.2.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik PO operator
7519 Prnjavor JANKOVIĆ OBRAD, rođen 1951.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjce, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor JANKOVIĆ PETAR, rođen 1962.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona CJB
3193 Prnjavor JANKOVIĆ PETAR, rođen 1962.povreda od MES-a, 3.12.1994. Bobići, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona PJP
7127 Derventa JANKOVIĆ RADENKO, rođen 1960.bolest od oboljenja, 14.5.1993. Vučija planina,
Teslić. razvodnik veza 1.mtb
7001/45 Prnjavor JANKOVIĆ Radenko, rođen 1961.rana od streljačko, 18.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona VV. Poginuo u sastavu PJP MUP-a Prnjavor.
7001/45 Prnjavor JANKOVIĆ SRETKO, rođen 1964.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JANKOVIĆ ŽARKO, rođen 1961.rana od MES-a, 22.7.1992. Bosanski Lužani, Derventa. vojnik inćinjerac
7127 Derventa JANKOVIĆ ŽARKO, rođen 1961.rana od MES-a, 31.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik inžinjerac
7001/45 Prnjavor JANKOVIĆ ZORAN, rođen 1962.rana od streljačko, 15.8.1992. Turići, Gradačac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7225/tg-1 Banja Luka JANOTA ŠTEFAN, rođen 1949.bolest od oboljenja, 17.7.1995. Donji Svilaj, Odžak. vojnik .2.čete, radniškog  bataljona pri 1.okbr
Jedinica radne obavez JAŠAREVIĆ Uzeir, rođen 1955.rana od MES-a, 18.7.1995. Podsijelovo, ZavidovićI. 1.lpbr
7001/45 Prnjavor JAŠĆUR Aleksandar, rođen 1973.samoranjavanje od streljačko, 23.3.1994. Dolac,  Maglaj. vojnik .1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JAVORSKI ALOJZ, rođen 1958.rana od MES-a, 9.12.1994. Kosovnjak, Teslić. desetar brigadni inžinjerac
7024 Banja Luka JAVORSKI MIROSLAV, rođen 1976.povreda od udes, 10.1.1996. Vrela, Brod. vojnik
7519 Prnjavor JAVORSKI PERO, rođen 1965.rana od MES-a, 15.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor JAVORSKI PERO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 3.10.1991. Prnjavor,  desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa JAVORSKI VLADO, rođen 1956.rana od MES-a, 9.12.1994. Kosovnjak, Teslić. vojnik pionir
7421 Sanski Most JEFTIĆ MILAN, rođen 1959.rana od streljačko, 24.12.1992. Odžak, Odžak. vojnik izviđač
7127 Derventa Jeftić ZORAN, rođen 1961.rana od streljačko, 15.2.1993. Prnjavor,  stariji vodnik poč
7127 Derventa JELIĆ DRAGAN, rođen 1971.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlići, Derventa. vodnik vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JELIĆ DRAGOLjUB, rođen 1946.bolest od oboljenja, 28.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7446 Drvar JELIĆ MILE, rođen 1961.rana od streljačko, 15.8.1992. Bugojno, Bugojno. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar JELIĆ MIRKO, rođen 1962.rana od , 6.9.1995. Turski Kozjak, Bihać. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr
7001/45 Prnjavor JELIĆ NENAD, rođen 1956.zarobljavanje od zarobljen, 10.7.1992. Brijesnica, Lukavac. stariji vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JELIĆ NENAD, rođen 1956.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik komande 1.pješadiskog bataljona
8840 Banja Luka JELIĆ NENAD, rođen 1956.povreda od udes/udar, 11.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1 klase pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JELIĆ NIKOLA, rođen 1955.rana od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor JELIĆ RADIVOJE, rođen 1950.rana od MES-a, 11.9.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor JELIĆ Stevo, rođen 1953.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka JELIĆ ŽIVADIN, rođen 1964.bolest od oboljenja, 15.10.1991. Donji Bogićevci, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor JELIĆ ŽIVOJIN, rođen 1953.rana od , 11.9.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most JELIČIĆ DRAGAN, rođen 1969.rana od streljačko, 30.10.1994. Kosurske poljane, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac JELIČIĆ STEVAN, rođen 1939.povreda od , 8.9.1995. Korita, Petrovac. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 3.lpbr
7029 Petrovo JELISIĆ SLAVKO, rođen 1952.rana od streljačko, 25.7.1994. Velika Glavica, Zavidovići. vojnik na k-noj dužnosti komandir 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JERINIĆ NEŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 22.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vodnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor JERINIĆ NEŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 14.11.1994. Kesten, Zavidovići. vodnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor JERINIĆ ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 17.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7519 Prnjavor JERINIĆ ZORAN, rođen 1972.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka JEVĐIĆ RADIŠA, rođen 1969.rana od MES-a, 3.1.1992. Medari, Nova Gradiška. vodnik 1 klase tenkista
7127 Derventa JEVĐIĆ RANKO, rođen 1961.rana od MES-a, 10.8.1992. Raščići Bijelo Brdo, Derventa. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JEVTIĆ BOŽO, rođen 1955.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka JEVTIĆ DUŠKO, rođen 1968.bolest od oboljenja, 24.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka JEVTIĆ DUŠKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 17.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor JEVTIĆ MIRKO, rođen 1974.rana od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JEVTIĆ RADOMIR, rođen 1974.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka JEVTIĆ Vinko, rođen 1970.bolest od oboljenja, 1.6.1995. Orašje, vojnik tenkista
7519 Prnjavor JEVTIĆ ŽIVOMIR, rođen 1966.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JOKIĆ DRAGO, rođen 1959.bolest od , 24.1.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOKIĆ MILENKO, rođen 1957.rana od MES-a, 16.7.1992. Bijelo brdo, Čardak, Derventa. vodnik kv mpoad
7404 Kneževo Jokić Vujadin, rođen 1970.rana od , 28.6.1994. Babanovci, Kneževo. vojnik , vozač saniteta 22.pbr
7519 Prnjavor JOSIPOVIĆ IVAN, rođen 1948.bolest od , 12.1.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik  1.čete,1.pješadijskog bataljona
7322 Banja Luka JOSIPOVIĆ RANKO, rođen 1958.rana od MES-a, 28.7.1993. Đukići, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JOTANOVIĆ DRAGAN, rođen 1973.bolest od , 11.9.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik komande stana
7519 Prnjavor JOTANOVIĆ GORAN, rođen 1970.povreda od udes, 26.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vojna policija
4627 Banja Luka JOTANOVIĆ GROZDAN, rođen 1974.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor JOTANOVIĆ GROZDAN, rođen 1974.rana od streljačko, 19.6.1994. Potočani, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOTANOVIĆ MILADIN, rođen 1970.povreda od udes/udar, 29.8.1993. Novi Šeher, Teslić. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOTANOVIĆ PERICA, rođen 1973.rana od , 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik izviđačke čete 27.mtbr
7127 Derventa JOTANOVIĆ RODOLjUB, rođen 1969.rana od streljačko, 30.6.1992. Jakeš, Modriča. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa JOTANOVIĆ STRAJIN, rođen 1966.rana od MES-a, 1.10.1995. Čađavice, Ključ. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor JOTANOVIĆ ŽELJKO, rođen 1969.rana od streljačko, 8.2.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
7519 Prnjavor JOTIĆ MIODRAG, rođen 1958.povreda od udar, 18.10.1995. Ravnice, Novi Grad. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor JOTIĆ NEDELjKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 10.10.1994. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka JOTIĆ VLAJKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 6.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik voda mb 1.pješadiskog bataljonaTO
7127 Derventa JOTIĆ ŽELjKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 28.6.1993. Vučija planina, Teslić. razvodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
3164 Derventa JOVANIĆ NEBOJŠA, rođen 1967.rana od streljačko, 12.5.1992. Derventa, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7225 Banja Luka JOVANOVIĆ MILENKO, rođen 1966.rana od MES-a, 24.8.1993. Cerovica, Doboj. vojnik tenkista
7519 Prnjavor JOVANOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1974.rana od streljačko, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JOVANOVIĆ NENAD, rođen 1953.bolest od oboljenja, 23.4.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JOVANOVIĆ Zoran, rođen 1974.rana od MES-a, 22.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik voda mb 120mm
7519 Prnjavor JOVIĆ Drago, rođen 1955.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7221 Petrovo JOVIĆ JOVAN, rođen 1954.rana od MES-a, 17.4.1994. G.Uličwak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac JOVIĆ JOVO, rođen 1970.rana od MES-a, 29.5.1995. Milinovići, Drvar. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7221 Petrovo JOVIĆ MILADIN, rođen 1965.rana od MES-a, 2.10.1992. Grače, Maglaj. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7221 Petrovo JOVIĆ MILADIN, rođen 1965.rana od MES-a, 19.7.1995. Jablanica, Maglaj. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7013 Doboj JOVIĆ MILENKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 30.11.1993. , . vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo JOVIĆ MIRKO, rođen 1963.bolest od oboljenja, 1.1.1994. Lozna, Banovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIĆ MOMČILO, rođen 1948.rana od MES-a, 20.11.1992. Dubočac, Derventa. vojnik pionirska četa
7221 Petrovo JOVIĆ NADA, rođen 1947.rana od streljačko, 25.10.1992. Jablanica, Maglaj. vojnik komanda brigade 2.olpbr
7127 Derventa JOVIĆ RADENKO, rođen 1964.povreda od MES-a, 19.10.1992. Koraće, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo JOVIĆ RAJKO, rođen 1952.rana od , 6.10.1992. G.Ulišnjak, Maglaj. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona 1.lpbr
7531 Grahovo JOVIĆ STEVAN, rođen 1950.rana od , 2.12.1994. Gubin, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo JOVIĆ Uroš, rođen 1950.rana od , 12.12.1994. Bogdaši, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIĆ VESELKO, rođen 1963.bolest od oboljenja, 25.3.1996. Vučija planina, Teslić.  mlađi vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIĆ VESELKO, rođen 1963.bolest od oboljenja, 17.7.1992. Derventa, Derventa. mlađi vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIĆ Vinko, rođen 1971.rana od MES-a, 4.7.1993. Kremanjaši, Zavidovići. mlađi vodnik  3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIĆ VOJIN, rođen 1956.bolest od oboljenja, 15.4.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIĆ ŽELjKO, rođen 1971.rana od MES-a, 22.1.1993. Kraljevo brdo, Maglaj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIČIĆ DRAGAN, rođen 1967.bolest od oboljenja, 10.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIČIĆ MILKO, rođen 1971.povreda od MES-a, 25.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa JOVIČIĆ MILKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 16.3.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7519 Prnjavor JOVIČIĆ NENAD, rođen 1973.rana od streljačko, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka JOVIČIĆ ŽELjKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 21.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa JOVLJEVIĆ BOGOLjUB, rođen 1970.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JUGOVIĆ BRANE, rođen 1972.rana od MES-a, 7.1.1994. Barabe-Pridraga, Benkovac. vojnik vojna policija
7127 Derventa JUGOVIĆ Danilko, rođen 1958.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor JUGOVIĆ MARKO, rođen 1954.bolest od , 24.11.1992. Markovo brdo, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor JUGOVIĆ MARKO, rođen 1954.povreda od MES-a, 1.9.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JUGOVIĆ MLADEN, rođen 1963.povreda od udes, 21.1.1996. Bijeljina, Bijeljina. desetar pozadinskog voda
7218 Doboj JUGOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1964.bolest od oboljenja, 5.9.1994. Doboj. poručnik komande brigade
3193 Prnjavor JUGOVIĆ RADOSLAV, rođen 1965.rana od MES-a, 26.7.1995. Staretina, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona PJP
Štab CZ Prnjavor JUGOVIĆ RAJKO, rođen 1943.povreda od udes, 23.12.1995. Potočani, Prnjavor. vojnik pripadnik civilne zaštite
7519 Prnjavor JULARIĆ IVO, rođen 1951.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor JULARIĆ IVO, rođen 1951.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
Jedinica radne obaveze JUSIĆ AHMET, rođen 1952.rana od streljačko, 29.9.1995. Nenići, Lukavac.
7127 Derventa JUSUPOVIĆ DESIMIR, rođen 1962.rana od MES-a, 18.3.1993. Koraće, Brod. kapetan komande 3.pješadiskog bataljona
7127 Derventa JUSUPOVIĆ GORAN, rođen 1963.rana od MES-a, 16.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik vezista
7519 Prnjavor JUSUPOVIĆ RADE, rođen 1957.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
SJB Doboj KAJGANIĆ Milenko, rođen 1966.rana od MES-a, 9.6.1992. Johovac, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona policije
7001/45 Prnjavor KAJGANIĆ RADE, rođen 1952.rana od MES-a, 4.10.1992. Novo Selo, Brod. vodnik  pozadinskog voda ,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KAJGANIĆ VLADO, rođen 1945.samoranjavanje od streljačko, 6.10.1992. Zborište, Brod. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7446 Drvar KAJTEZ DARKO, rođen 1974.rana od , 11.11.1994. Turski Kozjan, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč KAJTEZ ĐURAĐ, rođen 1948.bolest od , 5.4.1995. Glamoč,  vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KALABA BOŠKO, rođen 1950.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KALABA BOŠKO, rođen 1950.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlići, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KALABA BOŠKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 25.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa KALABA BRANE, rođen 1960.bolest od MES-a, 1.8.1992. Derventa,  vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KALABA DALIBOR, rođen 1975.rana od MES-a, 30.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vojna policija
7127 Derventa KALABA Novak, rođen 1966.rana od , 3.8.1992. Bijelo brdo,Kalačka, Derventa. vodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KALABA ŽELjKO, rođen 1966.rana od MES-a, 18.9.1992. Kostreš, Derventa. vodnik komande baterije
T-22206 Prnjavor KALABA ŽIVOJIN, rođen 1944.bolest od oboljenja, 25.3.1992. Velika Ilova, Prnjavor. vojnik vod TO MZ
7519 Prnjavor KALABIĆ ČEDOMIR, rođen 1972.rana od MES-a, 19.7.1995. Krčevine, Zavidovići. potporučnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KALABIĆ MILUTIN, rođen 1961.rana od MES-a, 27.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KALABIĆ MILUTIN, rođen 1961.povreda od MES-a, 28.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KALABIĆ MIŠO, rođen 1975.rana od MES-a, 26.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KALABIĆ ZORAN, rođen 1967.bolest od , 29.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor KALAJDŽIĆ MLADEN, rođen 1960.rana od MES-a, 16.11.1994. Sviwašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KALAJDŽIĆ Vidoja, rođen 1949.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KALINIĆ Davor, rođen 1970.rana od streljačko, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KALINIĆ MILUTIN, rođen 1961.rana od , 16.8.1992. kasarna, Derventa. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KALINIĆ SLOBODAN, rođen 1958.bolest od oboljenja, 6.7.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik haubičar
7519 Prnjavor KANJSKI JOSIP, rođen 1963.rana od MES-a, 6.7.1993. Ulice, Brčko. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KANJUGA IVAN, rođen 1958.povreda od , 5.3.1994. Vučija planina, Teslić. desetar
7531 Grahovo KARAGIĆ ILIJA, rođen 1952.rana od MES-a, 22.8.1995. Mokre Poljane, Grahovo. vojnik
7421 Sanski Most KARAKAŠ DUŠKO, rođen 1958.rana od streljačko, 5.10.1995. Bojišta, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac KARANOVIĆ BOŠKO, rođen 1965.rana od MES-a, 18.11.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7446 Drvar KARANOVIĆ SLOBODAN, rođen 1962.rana od MES-a, 14.8.1992. Bugojno, Bugojno. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7235 Drvar KARANOVIĆ ŽARKO, rođen 1948.rana od streljačko, 28.11.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar KARANOVIĆ ZORAN, rođen 1972.rana od MES-a, 6.9.1995. Turski Kozjak, Bihać. vojnik
7519 Prnjavor KARIĆ ACO, rođen 1952.bolest od , 14.12.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7286 Ključ KARLAŠ LAZO, rođen 1956.rana od MES-a, 4.10.1994. Spahića Glavica, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KARTAL HEMKO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 29.4.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7446 Drvar KECMAN JOVICA, rođen 1968.bolest od , 9.5.1995. Grabež, Bihać. razvodnik
7463 Petrovac Kecman Miloš, rođen 1965.samoranjavanje od streljačko, 13.12.1994. Željava, Bihać. vojnik
7463 Petrovac Kecman Miloš, rođen 1965.rana od MES-a, 29.5.1992. Sanica, Ključ. vojnik
7463 Petrovac KECMAN SLOBODAN, rođen 1954.rana od , 8.10.1992. Grabež, Bihać. vojnik
7446 Drvar KECMAN VELIMIR, rođen 1955.bolest od oboljenja, 20.2.1996. Bihać, Bihać. vojnik
7225 Banja Luka KEKEROVIĆ Jugoslav, rođen 1962.rana od MES-a, 12.9.1994. Ćula, Novi Grad. vojnik mehanizovana pješadija 1.okbr
7225 Banja Luka KEKEROVIĆ Jugoslav, rođen 1962.rana od MEs-a , 15.9.1992. G.Liporašće, Gradačac. vojnik mehanizovana pješadija
7127 Derventa KESER DRAGO, rođen 1944.rana od MES-a, 21.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 2.čete,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KESER DRAGO, rođen 1944.rana od MES-a, 13.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik k-dir 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KESER GOJKO, rođen 1960.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KESER GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 9.7.1992. Bos.Lučani, Derventa. desetar
3193 Prnjavor KESER SLAVKO, rođen 1958.rana od MES-a, 15.7.1992. Derventa, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona CJB
7127 Derventa KITIĆ GORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor KITIĆ GORAN, rođen 1971.povreda od udes/udar, 11.11.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa KITIĆ MIROSLAV, rođen 1959.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa KITIĆ NEDELjKO, rođen 1971.rana od streljačko, 31.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik pionirska četa
7001/45 Prnjavor KITIĆ RADE, rođen 1966.rana od streljačko, 8.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor KITIĆ RAJKO, rođen 1964.rana od streljačko, 21.8.1992. Unka, Brod. razvodnik vod PVO
7519 Prnjavor KITIĆ RAJKO, rođen 1964.rana od streljačko, 25.3.1994. Gornji pridjel, Doboj. razvodnik vod PVO
7001/45 Prnjavor KITIĆ RAJKO, rođen 1964.povreda od udes/udar, 10.11.1992. Sijekovac, Brod. razvodnik vod PVO
7001/45 Prnjavor KITIĆ SAŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 31.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik izviđač
7024 Banja Luka KITIĆ SLAVIŠA, rođen 1976.povreda od , 20.9.1995. Gornji Podovi, Sanski Most. vojnik
7519 Prnjavor Kitić Vlajko, rođen 1940.bolest od oboljenja, 20.12.1995. Palačkovci, Prnjavor. vojnik
8840 Banja Luka KITIĆ ZDRAVKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 24.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7491Ilijaš KLEMPIĆ ILIJA, rođen 1958.rana od streljačko, 13.4.1994. Blaž, Ilijaš. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KLJAJIĆ JORDAN, rođen 1960.rana od MES-a, 31.7.1992. Gradac, Derventa. vojnik 4.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KLJAJIĆ JORDAN, rođen 1960.rana od MES-a, 12.8.1992. Gradac, Derventa. vojnik 4.čete,2.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor KLJAJIĆ MILADINKO, rođen 1966.rana od MES-a, 13.7.1992. Omeragići, Derventa. vojnik
3164 Derventa KLJEČANIN NOVAK, rođen 1961.rana od MES-a, 23.4.1992. Kasarna, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KLJUNIĆ LJUBIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KLJUNIĆ LJUBIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 30.9.1992. Zborište, Brod. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor KLJUNIĆ VOJISLAV, rođen 1956.rana od MES-a, 9.6.1992. Mišinci- Cer, Derventa. vojnik četa policije
7225 Banja Luka KNEŠ MIHAJLO, rođen 1955.povreda od udes, 6.9.1993. Novo Selo, Odžak. major tenkista
7446 Drvar KNEŽEVIĆ BOŠKO, rođen 1952.rana od MES-a, 21.11.1994. Mali Kosić, Bihać. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7293 Grahovo KNEŽEVIĆ BOŠKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 14.11.1995. Grahovo, Grahovo. vojnik vod PVO u 2.map 2.KK
7519 Prnjavor KNEŽEVIĆ BRACO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 7.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KNEŽEVIĆ DANKO, rođen 1971.rana od MES-a, 27.7.1995. Hrastovac, Trnovo. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KNEŽEVIĆ DANKO, rođen 1971.rana od MES-a, 9.7.1992. Derventa, Derventa. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KNEŽEVIĆ DOBRINKO, rođen 1957.rana od streljačko, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KNEŽEVIĆ ĐURO, rođen 1953.rana od streljačko, 13.8.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik
7127 Derventa KNEŽEVIĆ ĐURO, rođen 1953.rana od MES-a, 18.4.1993. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7446 Drvar KNEŽEVIĆ DUŠAN, rođen 1951.rana od , 18.11.1992. Grabež, Bihać. vojnik
7127 Derventa KNEŽEVIĆ GORAN, rođen 1964.bolest  15.11.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik sanitet
8840 Banja Luka KNEŽEVIĆ Goran, rođen 1965.bolest od oboljenja, 8.1.1992. Dragalić, Nova gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ Goran, rođen 1965.rana od MES-a, 30.6.1992. Garevac, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ LjUBO, rođen 1971.rana od MES-a, 8.6.1992. Cer, Derventa. vodnik izviđač brigade
7041 Mrkonjić Grad KNEŽEVIĆ MILANKO, rođen 1976.rana od streljačko, 15.9.1995. Ugar, Kneževo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KNEŽEVIĆ MILENKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 6.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ NEĐO, rođen 1966.rana od MES-a, 21.7.1993. Rogozan, Brčko. zastavnik komandir pov
7127 Derventa KNEŽEVIĆ SLAVIŠA, rođen 1969.rana od streljačko, 9.7.1992. Babino brdo, Derventa. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KNEŽEVIĆ SLAVIŠA, rođen 1969.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar pratećeg voda
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ SLAVKO, rođen 1949.rana od MES-a, 31.7.1992. Unka, Brod. razvodnik
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ SLOBODAN, rođen 1968.rana od streljačko, 26.7.1993. Puraći, Brčko. vojnik
7127 Derventa KNEŽEVIĆ VEROLjUB, rođen 1955.bolest od oboljenja, 1.3.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KNEŽEVIĆ VLAJKO, rođen 1951.rana od MES-a, 28.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ ZDRAVKO, rođen 1968.rana od MES-a, 11.8.1992. Unka, Brod. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KNEŽEVIĆ ZDRAVKO, rođen 1952.rana od streljačko, 1.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7051 Doboj KNEŽEVIĆ ŽELJKO, rođen 1968.bolest od oboljenja, 30.4.1996. Doboj, Doboj. vodnik 1 klase komande OG-1 Doboj
7127 Derventa KNEŽEVIĆ ŽELJKO, rođen 1967.rana od MES-a, 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7577 Sarajevo KNEŽEVIĆ ŽELJKO, rođen 1975.rana od MES-a, 9.10.1994. Treskavica, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.gmtbr GŠVRS
7519 Prnjavor KNEŽEVIĆ ŽELJKO, rođen 1967.rana od MES-a, 19.9.1995. Novi grad, Novi Grad. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
T-22206 Prnjavor KOJIĆ DRAGAN, rođen 1965.rana od MES-a, 2.5.1992. Pavlovo brdo, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa KOJIĆ DRAGAN, rođen 1969.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
4795 Beograd KOJIĆ LJUBIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 20.11.1991. Tenj, Tenj. vojnik pionir
7590 Sarajevo KOJIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 26.5.1993. Igman, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
4795 Beograd KOJIĆ VELIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 31.10.1991. Vukovar, Vukovar. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac KOKORUŠ NOVICA, rođen 1962.bolest od oboljenja, 18.10.1995. Bravsko, Petrovac. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOLAK VINKO, rođen 1969.povreda od MES-a, 30.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik
3164 Derventa KONDIĆ MILORAD, rođen 1958.rana od streljačko, 3.5.1992. Kuljenovci, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KONEČNI Antonio, rođen 1972.rana od MES-a, 27.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KONEČNI Antonio, rođen 1972.rana od MES-a, 6.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KONEČNI Antonio, rođen 1972.rana od MES-a, 23.4.1994. Dolac, Maglaj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres KONTIĆ PETAR, rođen 1966.povreda od udes/udar, 17.9.1993. Zanaglina, Kupres. vojnik
7519 Prnjavor KORPAK SLAVKO, rođen 1961.rana od streljačko, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7574 Petrovac Koruga Mile, rođen 1945.bolest od oboljenja, 5.10.1993. Grabež, Bihać. vojnik
7519 Prnjavor KOSAREVIĆ STEFAN, rođen 1955.bolest od oboljenja, 21.11.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor KOSIĆ BORISLAV, rođen 1962.rana od MES-a, 9.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOSIĆ ČEDO, rođen 1955.povreda od udes, 27.1.1994. Pazarić, Maglaj. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOSIĆ ČEDO, rođen 1955.rana od MES-a, 27.6.1992. Kukavice, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOSIĆ ČEDO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 28.4.1994. Derventa,  vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOSIĆ ČEDO, rođen 1955.povreda od udes, 26.11.1993. Paralić, Maglaj. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOSIĆ Dane, rođen 1950.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7586 Banja Luka KOSIĆ DRAGAN, rođen 1974.rana od streljačko, 20.11.1994. Pritoka, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KOSIĆ DRAGOLjUB, rođen 1960.rana od streljačko, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KOSIĆ OZREN, rođen 1970.bolest od oboljenja, 3.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor KOSIĆ SLAVKO, rođen 1953.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOSIĆ ZLATKO, rođen 1967.rana od MES-a, 16.9.1992. Koraće, Brod. potporučnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOSIĆ ZLATKO, rođen 1967.rana od MES-a, 25.9.1992. Potočani, Brod. potporučnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka KOSTECKI DRAGAN, rođen 1961.rana od MES-a, 7.8.1995. Crvene stijene, Kneževo. vojnik mehanizovana četa mb
7519 Prnjavor KOSTECKI MIHAJLO, rođen 1966.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOSTECKI MIHAJLO, rođen 1966.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KOSTREŠEVIĆ GORAN, rođen 1964.bolest od oboljenja, 10.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonato
7519 Prnjavor KOSTREŠEVIĆ NEDELjKO, rođen 1960.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka KOVAČ ASIM, rođen 1967.rana od streljačko, 2.7.1993. Svetleča, Doboj. vojnik mehanizovana pješadija
7127 Derventa KOVAČ Šemsudin, rođen 1972.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVAČEVIĆ BORISLAV, rođen 1970.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar
7127 Derventa KOVAČEVIĆ BORISLAV, rođen 1970.samoranjavanje od streljačko, 28.10.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KOVAČEVIĆ BOŽO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 24.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ Dragan, rođen 1973.samoranjavanje od streljačko, 9.1.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa KOVAČEVIĆ DRAGAN, rođen 1972.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlići, Derventa. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ GORAN, rođen 1972.rana od strelhjačko, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ LjUBIŠA, rođen 1965.povreda od MES-a, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KOVAČEVIĆ LjUBIŠA, rođen 1965.bolest od oboljenja, 31.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik izviđač, 1.pješadijskog bataljonaTO
7029 Petrovo KOVAČEVIĆ MILADIN, rođen 1943.rana od , 29.4.1993. Čevaljuša, Zavidovići. vodnik
7001/45 Prnjavor KOVAČEVIĆ MIRO, rođen 1963.rana od MES-a, 1.8.1992. Žeravac, Derventa. vojnik veza2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ MITAR, rođen 1951.bolest od oboljenja, 17.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ MLADEN, rođen 1956.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor KOVAČEVIĆ MLADEN, rođen 1965.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ MLADEN, rođen 1965.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ MLADEN, rođen 1956.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7538 Jahorina KOVAČEVIĆ NEDELjKO, rođen 1960.rana od MES-a, 17.11.1992. Grebak, Han Pijesak. poručnik vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVAČEVIĆ NOVAK, rođen 1959.bolest od , 4.3.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik
7127 Derventa KOVAČEVIĆ NOVAK, rođen 1959.rana od MES-a, 27.6.1992. Kukavice, Derventa. vojnik
7127 Derventa KOVAČEVIĆ PERO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 30.6.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik protivavijonac
1455 Banja Luka KOVAČEVIĆ RADE, rođen 1965.rana od MES-a, 24.12.1991. Donja Subocka, Pakrac. vojnik hav
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ RADE, rođen 1965.povreda od udes/udar, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa KOVAČEVIĆ RADENKO, rođen 1956.povreda od udes, 7.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ Radislav, rođen 1961.rana od , 23.7.1995. Borovci, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa KOVAČEVIĆ Radislav, rođen 1965.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVAČEVIĆ RADOMIR, rođen 1947.bolest od oboljenja, 4.3.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik vod PVO
7001/45 Prnjavor KOVAČEVIĆ SAVO, rođen 1963.rana od , 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor KOVAČEVIĆ SLAVENKO, rođen 1966.povreda od MES-a, 11.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ SLAVENKO, rođen 1966.povreda od MES-a, 11.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7372 Banja Luka KOVAČEVIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 1.8.1992. Čović polje, Orašje. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KOVAČEVIĆ SLAVOLjUB, rođen 1944.rana od MES-a, 26.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVAČEVIĆ SLOBODAN, rođen 1967.rana od MES-a, 8.6.1992. Cer, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ STEVO, rođen 1969.rana od MES-a, 16.10.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor KOVAČEVIĆ TRIVO, rođen 1964.rana od streljačko, 16.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor KOVAČEVIĆ TRIVO, rođen 1964.rana od MES-a, 2.5.1992. Bijelo brdo, Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVAČEVIĆ VESELKO, rođen 1956.samoranjavanje od streljačko, 30.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. razvodnik po čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KOVAČEVIĆ ŽELJKO, rođen 1975.rana od MES-a, 2.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVAČEVIĆ ZLATKO, rođen 1960.rana od MES-a, 16.8.1992. kasarna, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KOVALJEVSKI MIHAJLO, rođen 1951.rana od streljačko, 15.7.1992. Agići, Derventa. desetar
7531 Grahovo KOVLJENIĆ ROBERT, rođen 1972.bolest od oboljenja, 14.8.1994. Grahovo, Grahovo. vojnik
7531 Grahovo KOVLJENIĆ ROBERT, rođen 1972.povreda od udes/udar, 3.7.1992. Bojmunte, Livno. vojnik
7531 Grahovo KOVLJENIĆ ZORAN, rođen 1970.zarobljavanje od zarobljen, 25.5.1995. Zemunik Dowi, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor Krajišnik Branislav, rođen 1950.bolest od oboljenja, 9.10.1991. Okolica, Prnjavor. vojnik vod TO MZ Mravica
7001/45 Prnjavor KRAJIŠNIK Dobrinko, rođen 1968.rana od MES-a, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KRAJIŠNIK PETAR, rođen 1958.rana od MES-a, 30.9.1992. Zborište, Brod. poručnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7491 Ilijaš KRAJIŠNIK RADMILO, rođen 1960.rana od , 19.11.1993. Crna rijeka, Kalinovik. vojnik
7519 Prnjavor KREMENOVIĆ DRAGAN, rođen 1963.povreda od MES-a, 20.4.1995. Krčevine, Zavidovići. razvodnik
8840 Banja Luka KRESOJEVIĆ ČEDO, rođen 1947.bolest od oboljenja, 18.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. stariji vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7225 Banja Luka KRESOJEVIĆ DALIBOR, rođen 1974.rana od MES-a, 30.5.1995. Čović polje, Obudovac. mlađi vodnik 1.čete,mehanizovanog bataljona
7372 Banja Luka KRESOJEVIĆ GORAN, rođen 1974.rana od MES-a, 7.10.1992. Lepnica, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KRESOJEVIĆ MLADEN, rođen 1956.rana od MES-a, 22.7.1992. Bosanski Lužani, Derventa. mlađi vodnik pionir
7519 Prnjavor KRESOJEVIĆ PETAR, rođen 1965.rana od MES-a, 23.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KRESOJEVIĆ PETAR, rođen 1965.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KRESOJEVIĆ SRETKO, rođen 1969.rana od MES-a, 22.6.1992. kasarna, Derventa. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KRESOJEVIĆ SRETKO, rođen 1969.samoranjavanje od streljačko, 28.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KRIVDIĆ DENIS, rođen 1972.rana od MES-a, 1.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KRIVDIĆ DENIS, rođen 1972.rana od streljačko, 26.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7529 Kupres KRNDIJA VOJISLAV, rođen 1950.zarobljavanje od zarobljen, 16.11.1994. Kurljaj, Kupres. vojnik veza
7519 Prnjavor KRNEČNI SLAVKO, rođen 1975.rana od streljačko, 29.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7225 Banja Luka KRNEČNI STEFAN, rođen 1946.rana od MES-a, 30.9.1992. Zborište, Brod. desetar mehanizovani bataljon
7256 Drvar KRNETA MIRKO, rođen 1944.bolest  22.1.1995. Kupres,  vojnik 2.bvp 2.KK bataljona
7029 Petrovo KRSMANOVIĆ Dušan, rođen 1955.povreda od , 10.8.1995. Klupe, Banovići. vojnik
7029 Petrovo KRSMANOVIĆ Dušan, rođen 1955.povreda od , 23.6.1994. Klupe, BanovićI. vojnik
7063 Lukavica Krtolica Radenko, rođen 1951.zarobljavanje od zarobljen, 14.7.1992. Tarčin, silos, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac KUBURIĆ DRAGO, rođen 1952.povreda od MES-a, 13.3.1992. Grmuša, Bihać. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac KUBURIĆ ZDRAVKO, rođen 1971.rana od MES-a, 15.8.1995. Veliki Cvetnić, Drvar. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7577 Sarajevo KUDRA DRAGAN, rođen 1976.bolest od oboljenja, 22.4.1996. Srbinje, Foča. vojnik inžinjerija brigade
7421 Sanski Most KUDRA RANKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 4.2.1993. Sanski Most, Sanski Most. vojnik
7519 Prnjavor KUDRIĆ Milenko, rođen 1951.bolest od oboljenja, 9.4.1994. Jabućić polje, Doboj. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka KUDRIĆ PREDRAG, rođen 1973.rana od streljačko, 18.6.1995. Čović Polje, Orašje. vojnik oklopna brigada
7202 Borci KUJUNDŽIĆ ZDRAVKO, rođen 1972.rana od MES-a, 18.7.1995. Ribari, Konjic. vodnik k1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most KUKOLJ BOŠKO, rođen 1958.rana od MES-a, 24.9.1995. Lipnik, Sanski Most. vojnik policija MUP RS
7127 Derventa KULENA VLADO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 23.12.1995. Potočani, Teslić. vojnik mašinska inžinjerija
7001/45 Prnjavor KULEŠKO Mihajlo, rođen 1958.rana od MES-a, 29.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KUPREŠAK Zoran, rođen 1967.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka KURELJAK ROMKO, rođen 1964.bolest od oboljenja, 21.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor KURTJAK JOSIP, rođen 1960.povreda od udes, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KURTJAK ZVONKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 23.9.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUSIĆ BOŽO, rođen 1971.povreda od MES-a, 19.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
T-22206 Prnjavor KUSIĆ BOŽO, rođen 1971.rana od MES-a, 15.4.1992. Pjevalovac, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor KUSIĆ BOŽO, rođen 1971.rana od MES-a, 7.7.1992. Dabor kula, Odžak. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor KUSIĆ BRANE, rođen 1955.povreda od udes/udar, 21.11.1992. Kremna, Prnjavor. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka KUSIĆ Branimir, rođen 1973.povreda od MES-a, 8.6.1995. Čović Polje, Orašje. vojnik
7225 Banja Luka KUSIĆ Branimir, rođen 1973.rana od streljačko, 19.11.1993. Svetliča, Doboj. vojnik mb
7225 Banja Luka KUSIĆ DOBRIVOJE, rođen 1970.rana od MES-a, 26.11.1992. Grbavica, Brčko. razvodnik tenkista
7225 Banja Luka KUSIĆ DOBRIVOJE, rođen 1970.povreda od udes/udar, 6.12.1995. kasarna Vrbas, Banja Luka. razvodnik tenkista cvš
7225 Banja Luka KUSIĆ DOBRIVOJE, rođen 1970.rana od MES-a, 13.10.1992. Grbnik, Orašje. razvodnik tenkista
7007 Banja Luka KUSIĆ DUŠKO, rođen 1963.rana od streljačko, 31.5.1993. Sijekovac, Brod. stariji vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljonaPJP
7127 Derventa KUSIĆ GAVRO, rođen 1958.rana od MES-a, 28.12.1993. Liješnica, Maglaj. vodnik veza
7225 Banja Luka KUSIĆ MILAN, rođen 1967.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik mehanizovana pješadija
7225 Banja Luka KUSIĆ MILAN, rođen 1967.rana od MES-a, 30.9.1992. Zborište, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor KUSIĆ NEDELjKO, rođen 1957.povreda od , 20.8.1992. Unka, Brod. mlađi vodnik
7519 Prnjavor KUSIĆ NEVENKO, rođen 1964.rana od MES-a, 9.2.1993. Potočari, Brčko. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUSIĆ NEVENKO, rođen 1964.povreda od udes/udar, 7.12.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KUSIĆ TIHOMIR, rođen 1969.rana od MES-a, 3.10.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KUSIĆ TIHOMIR, rođen 1969.rana od MES-a, 23.6.1992. kasarna, Derventa. vojnik
7225/tg-1 Banja Luka KUSIĆ ŽELjKO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 17.7.1995. Dowi Svilaj, Odžak. vojnik 1.čete,1.radničkog bataljona
7519 Prnjavor KUSTURIĆ MILAN, rođen 1950.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUTENJ GENJO, rođen 1970.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor KUTIĆ LjUBAN, rođen 1959.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ ALEKSA, rođen 1956.rana od MES-a, 21.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ ALEKSA, rođen 1956.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KUZMANOVIĆ BRANE, rođen 1964.bolest od oboljenja, 28.10.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka KUZMANOVIĆ DRAGOMIR, rođen 1971.bolest od oboljenja, 23.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ DRAGOMIR, rođen 1971.rana od MES-a, 6.7.1992. Ada, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ DUŠKO, rođen 1973.rana od streljačko, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ GORAN, rođen 1965.rana od streljačko, 14.1.1994. Benkovac, Benkovac. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ GORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 20.9.1992. Grk, Brod. vojnik pov
7127 Derventa KUZMANOVIĆ GORAN, rođen 1965.rana od streljačko, 19.6.1992. Cer, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa KUZMANOVIĆ LjUBOMIR, rođen 1960.bolest od oboljenja, 29.12.1992. Koraće, Derventa. vodnik komande 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa KUZMANOVIĆ MILADIN, rođen 1953.rana od streljačko, 2.11.1992. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka KUZMANOVIĆ MILIVOJ, rođen 1974.rana od MES-a, 21.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik tenkista
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ MILIVOJ, rođen 1974.samoranjavanje od streljačko, 18.6.1993. Kulaši, Prnjavor. vojnik pozadina Vukova
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ Miroslav, rođen 1958.povreda od MES-a, 28.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vod PVO
7127 Derventa KUZMANOVIĆ NEDELjKO, rođen 1959.rana od MES-a, 29.12.1992. Sibovac, Gradačac. vodnik 1 klase k-dir 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ RADE, rođen 1970.povreda od udes/udar, 21.7.1995. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik voda mb 3.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ RADE, rođen 1970.bolest od oboljenja, 31.8.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KUZMANOVIĆ RADOMIR, rođen 1969.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. desetar poslužilac T-12
7127 Derventa KUZMANOVIĆ Rajko, rođen 1952.bolest od oboljenja, 4.12.1994. Vučija planina, Teslić. stariji vodnik pionirske čete
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ VESELKO, rođen 1974.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa KUZMANOVIĆ VESELKO, rođen 1974.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ VOJIN, rođen 1967.rana od MES-a, 27.7.1992. Modrički Lug, Modriča. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ VOJIN, rođen 1967.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
T-22206 Prnjavor KUZMANOVIĆ VOJIN, rođen 1967.rana od MES-a, 27.4.1992. Bosanski Lužani, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1973.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor KUZMANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1965.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1963.povreda od MES-a, 18.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1971.rana od streljačko, 2.7.1992. Garevac, Modriča. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1971.rana od MES-a, 6.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor KUZMANOVIĆ ZLATKO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 1.10.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
TO Kostajnica LAĐEVIĆ BORISLAV, rođen 1954.rana od streljačko, 23.12.1991. Sunja, Sisak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor LAKIĆ OBRENKO, rođen 1962.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik kv2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LAKIĆ OBRENKO, rođen 1962.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik kv2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor LAKIĆ ZORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 8.6.1992. Mišinci, Derventa. vojnik brigadni izviđač
7536 Han Pijesak LALIĆ TOMISLAV, rođen 1957.bolest od oboljenja, 30.12.1995. Ilijaš, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac LATINOVIĆ MILAN, rođen 1955.rana od streljačko, 9.11.1994. Kolajevac, Krupa na Uni. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac LATINOVIĆ MILAN, rođen 1955.povreda od MES-a, 15.8.1995. Veliki Cvetnić, Drvar. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac LATINOVIĆ PAVAO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 17.11.1995. Krupa, Krupa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac LATINOVIĆ RADE, rođen 1952.rana od MES-a, 26.7.1995. Međigorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 petrovac LATINOVIĆ RAJKO, rođen 1960.rana od MES-a, 15.8.1995. Veliki Cvetnić, Drvar. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LAZAREVIĆ DEJAN, rođen 1954.rana od MES-a, 4.7.1993. Lijšnica, Maglaj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7013 Doboj LAZAREVIĆ MILENKO, rođen 1967.rana od , 20.1.1993. Planama, Maglaj. vojnik
7221 Petrovo Lazarević Milenko, rođen 1967.rana od MES-a, 20.1.1993. Plane, Maglaj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LAZAREVIĆ PETAR, rođen 1957.bolest od oboljenja, 23.1.1996. Vučija planina, Teslić. razvodnik vezista
7519 Prnjavor LAZIĆ DRAGAN, rođen 1951.bolest od oboljenja, 30.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LAZIĆ Goran, rođen 1971.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik
7127 Derventa LAZIĆ LAZAR, rođen 1951.rana od streljačko, 10.11.1994. Previja, Teslić. vojnik POčete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LAZIĆ LjUBOMIR, rođen 1973.rana od MES-a, 18.3.1994. Hatkina njiva, Teslić. stariji vodnik
7519 Prnjavor LAZIĆ LjUBOMIR, rođen 1973.rana od MES-a, 23.7.1993. Rogozan, Brčko. stariji vodnik
7127 Derventa LAZIĆ LjUBOMIR, rođen 1973.povreda od MES-a, 20.9.1992. Čelaruša, Derventa. stariji vodnik
7029 Petrovo LAZIĆ MILAN, rođen 1974.rana od MES-a, 20.8.1994. Klupe, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor LAZIĆ Milenko, rođen 1956.rana od streljačko, 8.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LAZIĆ PETAR, rođen 1961.rana od MES-a, 27.6.1992. Kukavice, Derventa. mlađi vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor LAZIĆ RADIVOJE, rođen 1955.rana od streljačko, 16.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor LAZIĆ RANKO, rođen 1962.rana od streljačko, 16.7.1992. Prud, Odžak. stariji vodnik vojna policija brigade
7519 Prnjavor LAZIĆ SAVO, rođen 1972.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7029 Petrovo LAZIĆ SRETKO, rođen 1951.rana od MES-a, 10.9.1995. Klupe, Zavidovići. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor LAZIĆ VIDOMIR, rođen 1969.rana od streljačko, 20.4.1992. Derventa, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa LAZIĆ VJEKOSLAV, rođen 1966.rana od MES-a, 12.9.1992. Čelaruša, Derventa. vodnik voda brigadnih izviđača
7127 Derventa LAZIĆ VJEKOSLAV, rođen 1966.povreda od MES-a, 29.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vodnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor LAZIĆ ZORAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 7.2.1996. Vitkovci, Doboj. mlađi vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LAZIĆ ZORAN, rođen 1972.bolest od oboljenja, 6.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor LAZIĆ ZORAN, rođen 1972.samopovreda od udes/udar, 10.10.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
3164 Derventa LEBURIĆ BRANE, rođen 1954.rana od streljačko, 3.4.1992. Kostreš, Derventa. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor LEBURIĆ Goran, rođen 1972.bolest od oboljenja, 20.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LEBURIĆ VELIMIR, rođen 1970.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7304 Manjača LEKIĆ STANIŠA, rođen 1971.rana od MES-a , 16.6.1995. Putnikovo Brdo, Doboj. vojnik, komandir-operator mehanizovanog voda
7001/45 Prnjavor LEKIĆ VELIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 22.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik komandir voda 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor LEKIĆ VIDOSLAV, rođen 1952.rana od MES-a, 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LEKIĆ ŽARKO, rođen 1961.rana od MES-a, 14.6.1995. Čevaljuša, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor LEPIR GORAN, rođen 1970.povreda od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
3193 Prnjavor LEPIR GORAN, rođen 1970.rana od streljačko, 23.9.1995. Ličani, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
3193 Prnjavor LEPIR LjUBINKO, rođen 1964.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LEPIR SLOBODAN, rođen 1952.bolest od oboljenja, 31.1.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor LEPIR TOMISLAV, rođen 1965.rana od MES-a, 28.10.1992. Jajce, Jajce. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
3193 Prnjavor LEPIR VELIBOR, rođen 1967.povreda od streljačko, 4.10.1995. Stanić selo, Sanski Most. razvodnik jedinice policije
7446 Drvar LETIĆ MILOVAN, rođen 1949.rana od , 29.3.1993. Grabež, Bihać. vojnik
7001/45 Prnjavor LIČINAR ČEDOVAN, rođen 1957.bolest od oboljenja, 23.6.1992. Drenova, Prnjavor. desetar
8840 Banja Luka LIČINAR DUŠKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 27.5.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor LIČINAR DUŠKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 12.9.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LIČINAR SLOBODAN, rođen 1972.rana od MES-a, 22.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor LIČINAR SLOBODAN, rođen 1972.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa LIHOVIĆ MUHAREM, rođen 1968.bolest od oboljenja, 31.8.1992. Derventa, Derventa. potporučnik  pionirska četa
7001/45 Prnjavor LIPOVČIĆ ZORAN, rođen 1973.rana od streljačko, 12.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LIŠKOVIĆ GORAN, rođen 1969.rana od streljačkog metka, 10.2.1993. Brčko, Brčko. vojnik pozadinske čete
7001/45 Prnjavor LIŠKOVIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik  voda PAT 20/3
7001/45 Prnjavor Ljubojević ČEDO, rođen 1965.rana od streljačko, 25.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. razvodnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Ljubojević GORAN, rođen 1964.rana od MES-a, 17.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Ljubojević MILENKO, rođen 1953.rana od MES-a, 21.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Ljubojević NEVENKO, rođen 1951.rana od MES-a, 25.7.1993. Vinište, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor Ljubojević SINIŠA, rođen 1966.bolest od oboljenja, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LONČAR SAŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 31.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik mašinska inžinjerija
7529 Kupres LUGONJA JOKSO, rođen 1974.bolest od oboljenja, 25.6.1994. Kupres, Kupres. vojnik
7451 Kupres LUGONJA JOVO, rođen 1956.rana od MES-a, 18.9.1995. Krasulje, Sanski Most. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres LUGONJA Savo, rođen 1963.zarobljavanje od zarobljen, 3.11.1994. Ravno, Kupres. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
6817 Banja Luka LUKANOVIĆ BORKO, rođen 1962.rana od MES-a, 12.5.1992. Kukavice, Derventa. desetar pionir
8840 Banja Luka LUKANOVIĆ Goran, rođen 1966.bolest od oboljenja, 26.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa LUKANOVIĆ MILE, rođen 1968.bolest od oboljenja, 1.7.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7013 Doboj LUKANOVIĆ SRETEN, rođen 1939.bolest od oboljenja, 31.8.1993. Jablanica, Maglaj. vojnik
7127 Derventa LUKENDIĆ VLADO, rođen 1950.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vodnik komande 3.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor LUKIĆ BRANE, rođen 1961.bolest od oboljenja, 24.1.1993. Stog, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo LUKIĆ DRAGAN, rođen 1975.bolest od oboljenja, 1.5.1995. , . vojnik
7001/45 Prnjavor LUKIĆ DRAGAN, rođen 1971.rana od streljačko, 4.9.1992. Unka, Brod. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LUKIĆ DRAGAN, rođen 1966.rana od MES-a, 27.7.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa LUKIĆ DRAGAN, rođen 1966.rana od streljačko, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vodnik
7029 Petrovo LUKIĆ IGOR, rođen 1973.rana od , 16.8.1992. Svinjašnica, Zavidovići. stariji vodnik
7029 Petrovo LUKIĆ IGOR, rođen 1973.rana od MES-a, 1.7.1993. Glavica, Zavidovići. stariji vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo LUKIĆ MLADEN, rođen 1958.rana od streljačko, 8.8.1995. Klupe, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor LUKIĆ Predrag, rođen 1950.povreda od MES-a, 19.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor LUKIĆ Slavko, rođen 1972.rana od MES-a, 30.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MAČKOVIĆ SLAVKO, rođen 1960.bolest od oboljenja, 1.9.1995. Novi Grad, Novi Grad. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7304 Manjača MAĐAROVSKI IVICA, rođen 1975.rana od , 18.6.1995. Makljenovljc, Doboj. razvodnik
7001/45 Prnjavor MADŽARIĆ SVETOZAR, rođen 1951.rana od streljačko, 2.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MAGLIĆ MILOVAN, rođen 1963.rana od MES-a, 29.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MAJSTOROVIĆ DUŠKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 20.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik nišandžija bsT
7474 Drvar MAJSTOROVIĆ VELjKO, rođen 1969.rana od MES-a, 8.9.1995. Martin brod, Drvar. vojnik vojna policija brigade
7491 Ilijaš MAKITAN BOŠKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 3.3.1994. Ilijaš, Ilijaš. stariji vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar MAKSIĆ DRAGAN, rođen 1948.rana od MES-a, 1.3.1992. Bihać, Bihać. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
NOR 53. d Maksimović Nikola, rođen 1973.rana od , 15.4.1994. Šija, u oba oka mina, Doboj. vojnik
7484 Banja Luka MAKSIMOVIĆ RANKO, rođen 1970.rana od streljačko, 27.10.1994. Grmuša, Bihać. vojnik
7529 Kupres MALEŠ DAVID, rođen 1955.bolest od oboljenja, 4.3.1996. Manjača, Banja Luka. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7484 Banja Luka MALEŠEVIĆ BRANISLAV, rođen 1974.samoranjavanje od streljačko, 17.2.1993. Aleksandrovac, Laktaši. vojnik vozač u avio jedinici VRS
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ DANKO, rođen 1967.rana od MES-a, 21.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALEŠEVIĆ DARKO, rođen 1970.rana od MES-a, 1.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALEŠEVIĆ DARKO, rođen 1970.rana od streljačko, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALEŠEVIĆ DARKO, rođen 1963.rana od MES-a, 1.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik mpoad
8840 Banja Luka MALEŠEVIĆ JADRANKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 16.10.1991. Gornja Varoš, Nova Gradiška. vojnik telefonista bataljona TO
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ LjUBIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 1.9.1992. Donja Mionica, Gradačac. vojnik
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ LjUBIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 18.8.1992. Grabov Gaj, Gradačac. vojnik
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ LjUBOMIR, rođen 1974.rana od streljačko, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ LjUBOMIR, rođen 1974.rana od MES-a, 1.9.1992. Grk, Brod. vojnik
8840 Banja Luka MALEŠEVIĆ Milorad, rođen 1955.bolest od oboljenja, 14.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. stariji vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MALEŠEVIĆ Milorad, rođen 1955.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. stariji vodnik
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ Milorad, rođen 1955.rana od MES-a, 6.7.1992. Ada, Odžak. stariji vodnik vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3164 Derventa MALEŠEVIĆ MLADEN, rođen 1965.povreda od oboljenja, 18.5.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik komanda stana
8840 Banja Luka MALEŠEVIĆ MLADEN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 5.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik prateća jedinica
3164 Derventa MALEŠEVIĆ NEBOJŠA, rođen 1966.rana od streljačko, 10.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik vojni policajac
7127 Derventa MALEŠEVIĆ Rade, rođen 1953.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor MALEŠEVIĆ RADENKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 27.5.1993. Pečeneg Ilova, Prnjavor. vojnik
7007 Banja Luka MALEŠEVIĆ SINIŠA, rođen 1974.zarobljavanje od zarobljen, 12.9.1994. ]orkovača, Bihać. vojnik izviđačka jedinica
7007 Banja Luka MALEŠEVIĆ SINIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 12.9.1994. ]orkovača, Bihać. vojnik izviđačka jedinica
7053 Banja Luka MALEŠEVIĆ ŽELjKO, rođen 1974.rana od streljačko, 4.9.1992. Mali Razboj, Srbac. vojnik
7127 Derventa MALEŠEVIĆ ŽELJKO, rođen 1971.rana od streljačko, 21.5.1993. Potočani, Derventa. desetar veza bataljona
7001/45 Prnjavor MALEŠEVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1952.bolest od oboljenja, 14.10.1993. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALETIĆ LJUBINKO, rođen 1968.bolest od oboljenja, 27.8.1993. Vučija planina, Teslić. razvodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7304 Derventa MALETIĆ LjUBO, rođen 1955.povreda od udes/udar, 31.3.1993. Stanić Rijeka, Doboj. stariji vodnik komandir tenkovskog voda
7304 Derventa MALETIĆ LjUBO, rođen 1955.rana od MES-a, 15.7.1992. Dosanski Lužani, Derventa. stariji vodnik komandir tenkovskog voda
7304 Derventa MALETIĆ LjUBO, rođen 1955.rana od MES-a, 15.6.1992. Gornji Johovac, Doboj. stariji vodnik komandir tenkovskog voda
7127 Derventa MALETIĆ MIRKO, rođen 1960.rana od streljačko, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALETIĆ MIRKO, rođen 1960.rana od MES-a, 24.7.1993. Vinište, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALETIĆ MIRKO, rođen 1960.rana od MES-a, 5.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MALIĆ DUŠKO, rođen 1968.rana od MES-a, 7.5.1993. Brčko, Brčko. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MALIĆ GORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 18.8.1992. Grabov Gaj, Gradačac. vojnik
7001/45 Prnjavor MALIĆ NEDELjKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 3.9.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALIĆ NEDELjKO, rođen 1957.rana od MES-a, 12.7.1992. Čardak, Derventa. vojnik tenkista
7127 Derventa MALIĆ PREDRAG, rođen 1970.rana od MES-a, 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALIĆ VINKO, rođen 1963.bolest od , 14.9.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor MALIĆ ZORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 15.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik veza,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALINIĆ BORISLAV, rođen 1965.rana od streljačko, 1.10.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik zkč1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MALINIĆ BORISLAV, rođen 1965.rana od MES-a, 24.10.1993. Vinište, Zavidovići. vodnik zkč1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MALINIĆ GORAN, rođen 1968.rana od MES-a, 12.12.1993. Pridraga, Benkovac. stariji vodnik 1 klase zkprotivoklopnog voda2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MALINIĆ GORAN, rođen 1968.rana od streljačko, 9.8.1992. Lužani Bos., Derventa. stariji vodnik 1 klase zkprotivoklopnog voda2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MALINOVIĆ DRAGOSLAV, rođen 1972.rana od MES-a, 10.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MALINOVIĆ PREDRAG, rođen 1972.rana od MES-a, 11.1.1994. Zemunik Gornji, Benkovac. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7446 Drvar MALINOVIĆ RAJKO, rođen 1947.bolest od oboljenja, 14.6.1995. Kihotina, Drvar. vodnik 1 klase
7446 Drvar Malinović Zoran, rođen 1971.rana od MES-a, 30.11.1992. Grabež, bihać. vojnik
7529 Kupres Malušić Dušan, rođen 1965.rana od MES-a, 29.7.1995. Karaula, Kupres. vojnik brigadni izviđač
7001/45 Prnjavor MANDIĆ DOJČIN, rođen 1956.rana od MES-a, 10.7.1992. Ođžak, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MANDIĆ Drago, rođen 1961.rana od MES-a, 6.8.1992. kasarna, Derventa. vojnik inv
7531 Grahovo MANDIĆ RADOMIR, rođen 1950.rana od MES-a, 1.12.1994. Čelebići, Grahovo. vojnik na k-noj dužnosti
7001/45 Prnjavor MANDIĆ SAVO, rođen 1968.rana od MES-a, 1.8.1992. Unka, Brod. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MANDIĆ ŽELjKO, rođen 1965.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vodnik veza
7446 Drvar MARČETA PREDRAG, rođen 1949.rana od MES-a, 6.5.1995. Grabež, Bihać. vojnik
8840 Banja Luka MARIĆ DRAGO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 15.5.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa MARIĆ GORAN, rođen 1964.bolest od oboljenja, 4.9.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik voda po 2.pješadiskog bataljona
7529 Kupres MARIĆ ILIJA, rođen 1937.bolest od oboljenja, 18.12.1994. Kupres, Kupres. vojnik haubićar
3657 Doboj Marić Jasenko, rođen 1970.rana od MES-a, 15.6.1993. Dolac, Zavidovići. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Marić Jasenko, rođen 1970.rana od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar MARIĆ JOVO, rođen 1948.rana od , 8.1.1996. Arapuša, Novi Grad. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MARIĆ MILADIN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 28.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
3193 Prnjavor MARIĆ MILE, rođen 1973.bolest od oboljenja, 13.12.1994. Grahovo, Grahovo. vojnik PJP policije
7001/45 Prnjavor MARIĆ MILENKO, rođen 1959.povreda od MES-a, 17.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
MUP RS MARIĆ MILENKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 15.3.1996. Vlašić, Kneževo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP-a
7127 Derventa MARIĆ MIROSLAV, rođen 1971.rana od streljačko, 9.9.1992. Kuljanovci, Derventa. desetar nišandžija haubički divizion
7001/45 Prnjavor MARIĆ Miroslav, rođen 1975.rana od MES-a, 1.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor MARIĆ PETAR, rođen 1953.bolest od oboljenja, 19.8.1994. Drenova, Prnjavor. desetar voda 4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARIĆ PETKO, rođen 1951.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MARIĆ PETKO, rođen 1951.povreda od MES-a, 10.7.1992. Modrički Lug, Modriča. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo MARIĆ RANKO, rođen 1970.rana od MES-a , 26.7.1994. Đurića Vis, Zavidovići. mlađi vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona 4.olpbr
TO Kupres MARIĆ RISTO, rođen 1941.bolest od zarobljen, 6.4.1992. Ljubiško, Ljubiško. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor MARIĆ Slavko, rođen 1959.bolest od oboljenja, 24.7.1992. Unka, Brod. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MARIĆ VELIŠA, rođen 1971.rana od streljačko, 31.7.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARIĆ VLADIMIR, rođen 1967.rana od MES-a, 9.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa MARIĆ VLADIMIR, rođen 1967.rana od MES-a, 18.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik izviđač brigade
7127 Derventa MARIĆ ŽARKO, rođen 1958.povreda od udes, 14.11.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARIĆ Zdravko, rođen 1964.rana od MES-a, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARIĆ ŽELJKO, rođen 1967.rana od streljačko, 31.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARIĆ ZORAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARINKOVIĆ BORISLAV, rođen 1961.rana od streljačko, 1.7.1992. Rabić, Derventa. desetar veza bataljona
7001/45 Prnjavor MARINKOVIĆ BRANISLAV, rođen 1961.rana od MES-a, 5.8.1993. Purići, Brčko. vojnik
7586 Banja Luka MARINKOVIĆ DRAŠKO, rođen 1974.rana od MES-a, 1.12.1994. Orljani, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona1.studentske lpbr
7127 Derventa MARINKOVIĆ DUŠAN, rođen 1966.rana od streljačko, 30.6.1992. Jakeš, Modriča. vojnik
7001/45 Prnjavor MARINKOVIĆ DUŠAN, rođen 1966.rana od MES-a, 12.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vojnik
8840 Banja Luka MARINKOVIĆ Goran, rođen 1964.bolest od oboljenja, 23.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. poručnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka MARINKOVIĆ Goran, rođen 1964.bolest od oboljenja, 26.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. poručnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ KRSTAN, rođen 1947.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARINKOVIĆ MILAN, rođen 1949.bolest od oboljenja, 27.9.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7286 Ključ MARINKOVIĆ MILIVOJ, rođen 1959.rana od , 6.9.1995. Turski kozjak, . vojnik
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ Milomir, rođen 1970.povreda od MES-a, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARINKOVIĆ MILOVAN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 15.2.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik veza bataljona
7127 Derventa MARINKOVIĆ MIŠLJENKO, rođen 1967.rana od MES-a, 16.6.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik
7127 Derventa MARINKOVIĆ MIŠLJENKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 27.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 31.7.1993. Prnjavor, Prnjavor. vojnik vod ,4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ NENAD, rođen 1970.rana od streljačko, 11.5.1994. Potočani, Doboj. razvodnik
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ NENAD, rođen 1970.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik pov 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MARINKOVIĆ NOVAK, rođen 1947.bolest od oboljenja, 20.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik komande 1.pješadiskog bataljonaTO
7127 Derventa MARINKOVIĆ RADE, rođen 1958.rana od MES-a, 1.10.1995. Čađavica, Ključ. desetar 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MARINKOVIĆ RANKO, rođen 1949.rana od MES-a, 30.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARINKOVIĆ SINIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 31.7.1992. Raščić, Derventa. vojnik
7127 Derventa MARINKOVIĆ SINIŠA, rođen 1971.rana od , 28.8.1992. Begluci, Derventa. vojnik
3193 Prnjavor MARINKOVIĆ SLAĐAN, rođen 1974.rana od MES-a, 26.7.1995. Starače -Podšator, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona MUP
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ VASO, rođen 1967.samoranjavanje od udes, 2.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARINKOVIĆ VESELKO, rođen 1972.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlić, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MARINKOVIĆ VUJADIN, rođen 1969.rana od MES-a, 29.7.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ ŽELjKO, rođen 1962.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ ŽELjKO, rođen 1974.rana od MES-a, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ ŽELjKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 14.2.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ ŽIVADIN, rođen 1968.rana od MES-a, 5.9.1993. Ulice, Brčko. desetar
T-22206 Prnjavor MARINKOVIĆ ŽIVANKO, rođen 1962.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MARINKOVIĆ Zoran, rođen 1969.rana od MES-a, 13.4.1993. Rogozan, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac MARJANOVIĆ BLAŽO, rođen 1968.rana od streljačko, 15.9.1992. Grmuša, Bihać. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARJANOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1976.rana od streljačko, 16.9.1995. Vlasinje, Mrkonjić Grad. vojnik
7519 Prnjavor MARJANOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.samoranjavanje od streljačko, 15.7.1995. Nikolino brdo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor MARJANOVIĆ Slobodan, rođen 1962.rana od MES-a, 9.9.1992. Unka, Brod. razvodnik tenkista
8840 Banja Luka MARJANOVIĆ Slobodan, rođen 1962.bolest od oboljenja, 12.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonato
7421 Sanski Most MARJANOVIĆ STEVO, rođen 1954.rana od MES-a, 19.10.1992. Jajce, Jajce. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most MARJANOVIĆ STOJAN, rođen 1964.rana od MES-a, 22.7.1995. Grabov Gaj, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most MARJANOVIĆ TODOR, rođen 1959.rana od MES-a, 29.9.1995. Dabar, Gradina. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MARJANOVIĆ ZLATIBOR, rođen 1970.rana od MES-a, 27.3.1995. Vlašić, Travnik. vojnik brigadni izviđač
7221 Petrovo MARKOVIĆ BOGOLjUB, rođen 1958.povreda od udes/udar, 7.10.1992. Blizna, Banovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3704 Manjača MARKOVIĆ DARKO, rođen 1975.rana od MES-a, 26.5.1994. Porin, Doboj. vojnik tenkovski izviđač
7312 Petrovo MARKOVIĆ DRAGO, rođen 1956.rana od MES-a, 29.7.1992. Prokopići, Zavidovići. vojnik
7312 Vozuća MARKOVIĆ MILENKO, rođen 1949.rana od MES-a, 10.12.1995. Smrekovača, Banovići. vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Vozuća MARKOVIĆ MILENKO, rođen 1949.zarobljavanje od zarobljen, 10.9.1995. Lozna, Banovići. vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres MARKOVIĆ MIRKO, rođen 1955.rana od MES-a, 4.9.1994. Mračaj, Kupres. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo MARKOVIĆ MLADEN, rođen 1970.samoranjavanje od streljačko, 26.9.1992. Vozuća, Zavidovići. vojnik
7029 Petrovo MARKOVIĆ MLADEN, rođen 1970.rana od MES-a, 11.9.1995. Lozna, Banovići. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa MARKOVIĆ Momir, rođen 1954.rana od MES-a, 18.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARKOVIĆ VEROLjUB, rođen 1973.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARUŠIĆ TVRTKO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 9.9.1995. Novi Grad, Novi Grad. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MARUŠIĆ ZDENKO, rođen 1962.rana od MES-a, 27.7.1995. Brijesnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MAŠIĆ BEHADIL, rođen 1965.povreda od udes/udar, 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MATIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 20.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik
7446 Drvar MATIĆ MILE, rođen 1958.rana od MES-a, 26.12.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MATIĆ NEDELjKO, rođen 1959.povreda od udes, 7.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar MATIĆ SLAVKO, rođen 1967.rana od streljačko, 14.11.1994. Turski Kozjan, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MATIĆ Sretko, rođen 1963.povreda od udes, 7.8.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MAZURKIJEVIĆ Miro, rođen 1964.rana od MES-a, 4.10.1992. Unka, Brod. desetar veza bataljona
7001/45 Prnjavor MENJUK Slavko, rođen 1964.rana od MES-a, 11.7.1992. Mordički Lug, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč MESELDŽIJA RADOVAN, rođen 1959.zarobljavanje od zarobljen, 23.9.1995. Sitnica, Ključ. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč MESELDŽIJA RADOVAN, rođen 1959.rana od MES-a, 27.5.1995. Dinara-Skadimovac, Glamoč. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
SJB Grahovo MIĆIĆ BORISLAV, rođen 1960.rana od MES-a, 4.6.1995. Staretina, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MIĆIĆ Duško, rođen 1972.rana od MES-a, 1.9.1992. Čelaruša, Derventa. vojnik
8840 Banja Luka MIĆIĆ GORAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 10.5.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIĆIĆ GORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 13.5.1994. Potočani, Doboj. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIĆIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 29.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIĆIĆ GORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIĆIĆ GORAN, rođen 1967.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor MIČIĆ DRAGUTIN, rođen 1953.rana od , 19.7.1994. Sviwašnica, Zavidovići. desetar
7519 Prnjavor MIČIĆ DRAGUTIN, rođen 1953.rana od MES-a, 29.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. desetar
7519 Prnjavor MIHAJLOVIĆ MILUTIN, rođen 1957.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa MIHAJLOVIĆ NENAD, rođen 1960.rana od MES-a, 20.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vodnik izviđač
7057 Doboj MIHAJLOVIĆ SLAVOLjUB, rođen 1949.bolest od oboljenja, 19.11.1994. Vozuća, Zavidovići. vojnik strelac komande stana
7001/45 Prnjavor MIJATOVIĆ GOJKO, rođen 1966.rana od MES-a, 10.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Vozuća MIJATOVIĆ JESENKO, rođen 1970.rana od streljačko, 29.8.1992. Lozna, Banovići. vojnik
7519 Prnjavor MIJATOVIĆ MILORAD, rođen 1952.rana od streljačko, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIJATOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1972.samoranjavanje od streljačko, 10.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pvo
7127 Derventa MIJATOVIĆ NEVENKO, rođen 1961.rana od MES-a, 10.6.1992. Cer, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7529 Kupres MIJATOVIĆ NOVO, rođen 1967.rana od MES-a, 30.10.1994. Mala kupa, . vojnik
7127 Derventa MIKA ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. mlađi vodnik, tenkista tč 27.mtbr
7127 Derventa MIKANOVIĆ BRANISLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 2.12.1994. Vučija planina, Teslić. desetar
7127 Derventa MIKANOVIĆ BRANISLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar
7127 Derventa MIKANOVIĆ BRANISLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 10.8.1992. Derventa, Derventa. desetar pionir
7127 Derventa MIKEREVIĆ Nikola, rođen 1953.bolest od oboljenja, 4.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MIKEREVIĆ Nikola, rođen 1953.rana od MES-a, 13.7.1992. Kasarna, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIKIĆ BORKO, rođen 1965.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MIKIĆ BORKO, rođen 1965.povreda od MES-a, 13.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIKIĆ BORKO, rođen 1965.rana od MES-a, 15.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIKIĆ DUŠKO, rođen 1972.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor MIKIĆ IGNJATIJA, rođen 1962.rana od streljačko, 26.8.1992. Unka, Brod. stariji vodnik 1 klase 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIKIĆ IGNJATIJA, rođen 1962.rana od MES-a, 3.6.1993. Brčko, Brčko. stariji vodnik 1 klase 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7024 Banja Luka MIKIĆ SLAVENKO, rođen 1976.bolest od oboljenja, 20.9.1995. Gornji Podovi, Sanski Most. vojnik
7068 Doboj MIKIĆ SLAVIŠA, rođen 1975.rana od streljačko, 5.7.1994. Vila, Doboj. razvodnik vojna policija
7001/45 Prnjavor MIKIĆ VENO, rođen 1953.rana od streljačko, 1.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor MIKIĆ VESELIN, rođen 1972.rana od MES-a, 2.8.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MIKIĆ Zoran, rođen 1971.rana od MES-a, 17.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vojnik
7127 Derventa MILADIĆ BRANE, rođen 1958.rana od MES-a, 16.7.1992. Begluci, Derventa. stariji vodnik sanitet
7127 Derventa MILADIĆ BRANKO, rođen 1962.povreda od udes, 9.4.1993. Trstenci, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILADIĆ BRANKO, rođen 1962.rana od streljačko, 16.7.1992. Begluci, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILADIĆ DRAGO, rođen 1960.rana od MES-a, 6.7.1992. Ada, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILADIĆ PERICA, rođen 1963.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILADIĆ RANKO, rođen 1952.rana od MES-a, 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILADINOVIĆ DUŠKO, rođen 1968.rana od MES-a, 25.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vodnik izviđač
7001/45 Prnjavor MILADINOVIĆ MILORAD, rođen 1961.rana od MES-a, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILADINOVIĆ MIROSLAV, rođen 1963.rana od streljačko, 13.7.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor MILADINOVIĆ MIROSLAV, rođen 1963.rana od MES-a, 2.5.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik izviđač
7127 Derventa MILADINOVIĆ SAVO, rođen 1956.rana od MES-a, 22.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7127 Derventa MILADINOVIĆ Zoran, rođen 1970.samoranjavanje od streljačko, 11.3.1995. Grabik Ilova, Prnjavor. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MILANKOVIĆ ĐORĐO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 21.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
3193 Prnjavor MILANKOVIĆ DRAGAN, rođen 1972.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. desetar jedinice policije
7127 Derventa MILANKOVIĆ DRAGAN, rođen 1972.rana od MES-a, 10.6.1992. Cer, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor MILANKOVIĆ DRAGAN, rođen 1972.rana od MES-a, 16.9.1992. Tramošnica, Gradačac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor MILANKOVIĆ DUŠKO, rođen 1973.rana od MES-a, 17.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor MILANKOVIĆ DUŠKO, rođen 1973.rana od MES-a, 18.8.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa Milanković Goran, rođen 1966.rana od , 25.9.1995. Sitnica,Čađavica, Ključ. vojnik
7519 Prnjavor MILANKOVIĆ LjUBOMIR, rođen 1953.bolest od oboljenja, 29.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7115 Šekovići Milanković Marko, rođen 1969.rana od streljačko, 14.10.1992. Kamenica, Šekovići. vojnik
7127 Derventa MILANKOVIĆ MILOMIR, rođen 1966.povreda od MES-a, 12.8.1992. Markovac, Derventa. vodnik pionir
7127 Derventa MILANKOVIĆ MILOMIR, rođen 1966.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILANKOVIĆ Miroslav, rođen 1962.rana od MES-a, 18.8.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILANKOVIĆ Miroslav, rođen 1962.bolest od oboljenja, 8.3.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
SJB Derventa MILANKOVIĆ MIROSLAV, rođen 1962.rana od MES-a, 16.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik posebne jedinice policije
7001/45 Prnjavor MILANKOVIĆ MIROSLAV, rođen 1972.rana od MES-a, 10.11.1993. Magareća Draga, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILANKOVIĆ MIROSLAV, rođen 1962.rana od MES-a, 19.7.1992. Markovac, Derventa. razvodnik vojna policija
3164 Derventa MILANKOVIĆ RANKO, rođen 1952.rana od MES-a, 12.5.1992. Derventa, Derventa. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljona VV
7001/45 Prnjavor MILANKOVIĆ VELjKO, rođen 1955.povreda od MES-a, 18.8.1992. Grabov Gaj, Gradačac. poručnik komandant vukova
8840 Banja Luka MILANKOVIĆ VELjKO, rođen 1955.rana od MES-a, 27.12.1991. Gornja Trnava, Okučani. poručnik komandant „Vukova sa Vućijaka“
T-22206 Prnjavor MILANKOVIĆ VITOMIR, rođen 1967.rana od MES-a, 8.5.1992. Orljak-Motajica, Derventa. desetar haubičar
8840 Banja Luka MILANKOVIĆ ZORAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 19.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor MILANOVIĆ MILENKO, rođen 1955.rana od MES-a, 10.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILANOVIĆ MOMČILO, rođen 1969.rana od streljačko, 3.9.1995. Čevaljuša, Zavidovići. razvodnik minobacačlija
7519 Prnjavor MILANOVIĆ MOMČILO, rođen 1969.rana od streljačko, 10.9.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik minobacačlija
7491 Ilijaš MILANOVIĆ SAŠA, rođen 1970.rana od MES-a, 20.6.1992. Visoko, Visoko. vojnik
7519 Prnjavor MILANOVIĆ Velibor, rođen 1966.bolest od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik
7519 Prnjavor MILAŠINOVIĆ MILOVAN, rođen 1966.rana od MES-a, 14.8.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILAŠINOVIĆ NEĐO, rođen 1971.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik pov,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILAŠINOVIĆ NEĐO, rođen 1971.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, ZavidovićI. vojnik pov 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILEUSNIĆ LjUBOMIR, rođen 1939.bolest od oboljenja, 22.12.1992. Sijekovac, Brod. kapetan 1 klase
7519 Prnjavor MILIĆ DUŠKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 10.4.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo MILIĆ MILADIN, rođen 1963.rana od streljačko, 2.6.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7312 Petrovo MILIĆ MILADIN, rođen 1963.rana od MES-a, 6.10.1995. Debela kosa, Petrovo. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo MILIĆ OSTOJA, rođen 1954.rana od streljačko, 11.10.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa MILIĆ SLAVKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 30.3.1995. Teslić, Teslić. vodnik 1 klase 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILIĆ SLOBODAN, rođen 1972.samoranjavanje od streljačko, 12.12.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik voda vojne policije
7001/45 Prnjavor MILIĆ Slobodan, rođen 1972.povreda od MES-a, 20.8.1992. Grk, Brod. vojnik vojna policija
7127 Derventa MILIĆ ŽARKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 1.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor MILIĆ ŽELjKO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 13.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7074 Srbobran MILIČEVIĆ LJUBO, rođen 1965.rana od MES-a, 27.4.1993. Urija, Srbobran. vojnik
7127 Derventa MILIJAŠ BLAŽEN, rođen 1968.povreda od MES-a, 12.6.1992. Derventa, Derventa. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILIJAŠ LJUBIŠA, rođen 1970.rana od MES-a, 18.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vodnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor MILIJAŠ NENAD, rođen 1973.rana od MES-a, 20.9.1992. Unka, Brod. vojnik pov
7127 Derventa MILIJAŠ RADOMIR, rođen 1969.rana od MES-a, 24.5.1995. Baćevac, Teslić. vodnik brigadni izviđač
7127 Derventa MILIJAŠEVIĆ LjUBOMIR, rođen 1959.bolest od oboljenja, 8.7.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik veza,1.pješadijskog bataljona
7484 Banja Luka Milijašević Slavko, rođen 1973.bolest od oboljenja, 1.8.1993. Mahovljani, Laktaši. vojnik kuvar
7519 Prnjavor MILIJAŠEVIĆ ŽELjKO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 31.3.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik brigadni vezista
7127 Derventa MILIJAŠEVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1968.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. razvodnik
7519 Prnjavor MILIJEVIĆ BORO, rođen 1966.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILIJEVIĆ BORO, rođen 1966.rana od MES-a, 28.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MILIJEVIĆ MLADEN, rođen 1961.bolest od oboljenja, 10.5.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MILIJEVIĆ STOJAN, rođen 1958.bolest od oboljenja, 19.6.1995. Prnjavor, Prnjavor. vojnik
7127 Derventa MILINČIĆ DRAGOLjUB, rođen 1955.rana od MES-a, 8.9.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILINČIĆ DRAGOLjUB, rođen 1955.rana od MES-a, 28.11.1992. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILINČIĆ DUŠKO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 6.12.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILINČIĆ PERO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 5.1.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILINČIĆ PREDRAG, rođen 1972.rana od MES-a, 1.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MILINČIĆ PREDRAG, rođen 1972.bolest od oboljenja, 15.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MILINČIĆ SINIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 2.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik brigadni izviđač
7001/45 Prnjavor MILINČIĆ Vojislav, rođen 1949.bolest od oboljenja, 27.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7127 Derventa MILINČIĆ Zdeno, rođen 1973.povreda od udes, 2.9.1995. Tromeđa, Derventa. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8860 Sarajevo MILINČIĆ Zdeno, rođen 1973.zarobljavanje od zarobljen, 3.5.1992. Sarajevo, Sarajevo. razvodnik komande stane .2.armije
7127 Derventa MILINČIĆ ŽELjKO, rođen 1964.bolest od oboljenja, 4.2.1994. Vučija planina, Teslić. desetar pozadinskog voda inžinjerijskog bataljona
7127 Derventa MILINČIĆ ZORAN, rođen 1966.rana od MES-a, 11.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILINKOVIĆ PETKO, rođen 1960.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik
7127 Derventa MILINKOVIĆ Velibor, rođen 1971.povreda od udes, 29.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres MILINOVIĆ DRAGAN, rođen 1972.rana odMES-a dejstava , 12.9.1995. Natpolje, Jajce. desetar ladPVO
7529 Kupres Milišić Zoran, rođen 1964.bolest od oboljenja, 21.10.1995. Ribnik, Kupres. vojnik
7127 Derventa MILIVOJAC DRAGAN, rođen 1963.rana od streljačko, 2.7.1992. Potočani, Brod. desetar 2.čete,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILIVOJAC MILENKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 17.3.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILIVOJAC NEBOJŠA, rođen 1975.povreda od udes, 11.11.1995. Mladikovina, Teslić. vojnik protivavijonac
7519 Prnjavor MILOSAVAC DRAGOLjUB, rođen 1959.povreda od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MILOSAVAC RANKO, rođen 1966.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik
7001/45 Prnjavor MILOSAVAC SINIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 23.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor MILOSAVAC ŽELjKO, rođen 1958.rana od MES-a, 18.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILOŠEVIĆ BRANE, rođen 1959.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7256 Drvar MILOŠEVIĆ DANKO, rođen 1973.rana od MES-a, 12.11.1992. Grabež, Bihać. vojnik voda vojne policije
7127 Derventa MILOŠEVIĆ Jovo, rođen 1938.bolest od , 1.1.1993. Koraće, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor MILOŠEVIĆ MILORAD, rođen 1966.rana od MES-a, 2.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor MILOŠEVIĆ MILOVAN, rođen 1967.rana od MES-a, 28.10.1992. Jajce, Jajce. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
8840 Banja Luka MILOŠEVIĆ MILOVAN, rođen 1967.rana od streljačko, 28.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona TO
8840 Banja Luka MILOŠEVIĆ MILOVAN, rođen 1955.bolest od oboljenja, 12.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor MILOŠEVIĆ MILOVAN, rođen 1955.bolest od oboljenja, 1.11.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILOŠEVIĆ MILUTIN, rođen 1964.rana od MES-a, 23.9.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILOŠEVIĆ MILUTIN, rođen 1964.povreda od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILOŠEVIĆ NEDELjKO, rođen 1955.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MILOŠEVIĆ NEDELjKO, rođen 1943.bolest od oboljenja, 22.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MILOŠEVIĆ NEDELjKO, rođen 1955.rana od MES-a, 21.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILOŠEVIĆ PETAR, rođen 1958.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILOŠEVIĆ RADENKO, rođen 1962.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILOŠEVIĆ RADENKO, rođen 1962.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MILOŠEVIĆ SLAVKO, rođen 1959.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar voda mb 1.pješadiskog bataljona
7225 Banja Luka MILOŠEVIĆ VESELKO, rođen 1953.rana od MES-a, 29.8.1992. Kostreš, Derventa. vojnik strelac u mb
7127 Derventa MILOŠEVIĆ ZDRAVKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 4.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7263 Mawača MILOŠEVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1959.bolest od , 6.6.1995. , 92,3. vojnik
7127 Derventa MILOVANOVIĆ MIROSLAV, rođen 1962.rana od MES-a, 19.7.1992. Markovac, Derventa. vodnik 2.čete,4.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MILOVANOVIĆ Mladen, rođen 1960.bolest od oboljenja, 1.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
T-22206 Prnjavor MILUTIN BRACO, rođen 1965.rana od MES-a, 11.5.1992. Derventski Lug, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
T-22206 Prnjavor MILUTIN MILENKO, rođen 1967.rana od MES-a, 15.4.1992. Pjevalovac, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa MILUTIN ŽIVORAD, rođen 1960.rana od streljačko, 9.7.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MILUTINOVIĆ DRAGO, rođen 1956.rana od streljačko, 29.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor MIODANIĆ Ljubko, rođen 1961.bolest od oboljenja, 16.11.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIODRAGOVIĆ VIDANKO, rođen 1975.rana od streljačko, 22.7.1995. Borovci, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7319 Petrovac MIRČIĆ BOŠKO, rođen 1974.rana od , 18.11.1992. Grabež, Bihać. desetar
7531 Grahovo MIRČIĆ MILOVAN, rođen 1947.bolest od oboljenja, 8.6.1995. Čelebić, Grahovo. kapetan
7531 Grahovo MIRČIĆ NEDELjKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 6.7.1993. Grahovo, Grahovo. potporučnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7491 Ilijaš MIRIĆ ZORAN, rođen 1961.rana od streljačko, 27.7.1992. Odžak, Ilijaš. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIRJANIĆ Predrag, rođen 1976.povreda od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor MIRKOVIĆ DRAGAN, rođen 1973.rana od MES-a, 7.3.1993. Vranjevača, Brčko. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIRKOVIĆ NENAD, rođen 1967.rana od streljačko, 9.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MIRKOVIĆ NENAD, rođen 1967.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MIRKOVIĆ RADOVAN, rođen 1958.bolest od oboljenja, 10.7.1994. Sviwašnica, ZavidovićI. mlađi vodnik
7001/45 Prnjavor MISKIN Jovan, rođen 1969.rana od MES-a, 16.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vodnik
7001/45 Prnjavor MITRIĆ DEJAN, rođen 1954.rana od MES-a, 6.8.1992. Unka, Brod. vojnik sanitet
4795 Beograd Mitrić Luka, rođen 1948.rana od MES-a, 13.11.1992. Vukovar, Vukovar. kapetan gardijski pješadijskog bataljona
7127 Derventa MITRIĆ Milenko, rođen 1948.bolest od oboljenja, 15.7.1995. Vučija planina, Teslić. poručnik komande brigade
7519 Prnjavor MITRIĆ Neđeljko, rođen 1954.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MITRIĆ RANKO, rođen 1971.rana od streljačko, 9.12.1994. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MITROVIĆ BRANISLAV, rođen 1974.rana od MES-a, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MITROVIĆ MITAR, rođen 1947.rana od MES-a, 1.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor MITROVIĆ STANISLAV, rođen 1954.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MITROVIĆ SVETISLAV, rođen 1963.rana od MES-a, 19.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa MITROVIĆ SVETISLAV, rođen 1963.povreda od MES-a, 23.9.1992. Lipice, Derventa. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor MITROVIĆ VLADIMIR, rođen 1948.bolest od oboljenja, 31.12.1994. Smrtići, Prnjavor. vojnik 3.čete,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MLAĐENOVIĆ JELENKO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 18.2.1993. Derventa, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka Mlinarski Anton, rođen 1948.bolest od , 15.12.1995. Vikosavlje, Orašje. razvodnik laki sardPVO 1.okbr
7225 Banja Luka Mlinarski Anton, rođen 1948.rana MES od , 7.10.1992. Skugrić, Gradačac. razvodnik laki sardPVO 1.okbr
7127 Derventa MODIĆ DRAGAN, rođen 1968.rana od MES-a, 6.7.1994. Kremenjaši, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MODIĆ DRAGAN, rođen 1968.rana od MES-a, 5.7.1993. Kremenjaši, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MODIĆ DUŠKO, rođen 1966.rana od MES-a, 19.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MODIĆ GORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 26.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik brigadni izvođač
7519 Prnjavor MODIĆ MIRKO, rođen 1969.rana od streljačko, 12.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MODIĆ MIRKO, rođen 1969.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MODIĆ MIRKO, rođen 1969.povreda od MES-a, 21.7.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7419/8 Ilijaš MODIĆ NEDELjKO, rođen 1934.rana od MES-a, 22.6.1995. Nabožić, Ilijaš. desetar
7272 Banja Luka MODIĆ PETAR, rođen 1974.bolest od oboljenja, 6.12.1995. Turjak, Prijedor. mlađi vodnik
7519 Prnjavor MODIĆ SINIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. poručnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MODIĆ SINIŠA, rođen 1971.povreda od udes/udar, 5.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7446 Drvar MORAČA BORISLAV, rođen 1950.rana od , 5.7.1993. Barakovac, Bihać. vojnik
7446 Drvar MORAČA Božidar, rođen 1963.povreda od MES-a, 11.12.1994. Brdo bat, Grahovo. vojnik izviđačka jedinica
7446 Drvar MORAČA NIKOLA, rođen 1941.rana od , 28.11.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar MORAČA ŽARKO, rođen 1954.rana od , 15.11.1994. Mali Kosić, Bihać. desetar
7519 Prnjavor MORAVAC BRACO, rođen 1965.povreda od MES-a, 23.5.1995. Čevaljuša, Zavidovići. desetar
7519 Prnjavor MORAVAC BRACO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 30.11.1995. Prnjavor, Prnjavor. desetar prateći vod,2..pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MORAVAC Brane, rođen 1962.povreda od udes/udar, 23.5.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MORAVAC BRANKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 27.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka MORAVAC BRANKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 7.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MORAVAC DALIBOR, rođen 1975.rana od streljačko, 20.3.1995. Lišnja, Prnjavor. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MORAVAC DRAGAN, rođen 1973.rana od MES-a, 10.5.1995. Lepenica, Orašje. vojnik
7519 Prnjavor MORAVAC DRAGAN, rođen 1973.rana od , 26.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik brigadni izviđač
7001/45 Prnjavor MORAVAC DRAGAN, rođen 1971.rana od streljačko, 11.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7127 Derventa MORAVAC DRAGAN, rođen 1971.rana od , 29.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. desetar
7001/45 Prnjavor MORAVAC DRAGAN, rođen 1973.rana od MES-a, 25.5.1993. Lukići, Brčko. vojnik
T-22206 Prnjavor MORAVAC GORAN, rođen 1970.povreda od udes/udar, 5.11.1991. Vršani, Prnjavor. razvodnik streljački vod MZ Šarinsci
7519 Prnjavor MORAVAC ILIJA, rođen 1951.rana od MES-a, 31.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor MORAVAC LjUBIŠA, rođen 1968.rana od MES-a, 24.9.1992. Unka, Brod. desetar tenkovski vod
7001/45 Prnjavor MORAVAC LUKA, rođen 1942.bolest od oboljenja, 10.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor MORAVAC MILENKO, rođen 1950.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka MORAVAC MLADEN, rođen 1954.rana od udes/udar, 5.12.1994. Klepšić, Obudovac. vojnik mb
7225 Banja Luka Moravac Nebojša, rođen 1969.rana od MES-a, 30.5.1995. Čović mahala, Orašje. vojnik tenkista
7001/45 Prnjavor MORAVAC NEBOJŠA, rođen 1960.bolest od oboljenja, 8.3.1994. Podsijelovo, ZavidovićI. razvodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka MORAVAC NEDELjKO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 7.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik protivoklopne voda 1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka MORAVAC NEDELjKO, rođen 1969.bolest od oboljenja, 25.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka MORAVAC NEDELjKO, rođen 1966.povreda od MES-a, 19.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik protivoklopnog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
T-22206 Prnjavor MORAVAC NEDELjKO, rođen 1969.rana od MES-a, 2.5.1992. Pavlovo Brdo, Derventa. vodnik pdv
7127 Derventa MORAVAC NEDELjKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 30.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik vod tehničkog održavanja
7101 Banja Luka MORAVAC NEDELjKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 31.7.1994. Mali logor, Banja Luka. vojnik pozadinskog voda baze 1.K
7007 Banja luka Moravac Radenko, rođen 1966.bolest od oboljenja, 31.3.1994. Gornji Piklić Vozuća, Zavidovići. vojnik korpusni izviđač 1.KK
7519 Prnjavor MORAVAC RADENKO, rođen 1966.bolest  30.1.1995. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik vod LRL 128mm
7127 Derventa MORAVAC RADOJE, rođen 1967.rana od MES-a, 31.8.1992. Cerik, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7225 Banja Luka MORAVAC SAŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 12.5.1995. Čović Polje, Orašje. vojnik mb 1.okbr
7519 Prnjavor MORAVAC VASILIJA, rođen 1955.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Moravac VESELKO, rođen 1960.rana od MES-a, 12.7.1993. Vrbica, Zavidovići. stariji vodnik protivoklopna baterija
7519 Prnjavor MORAVAC ŽELjKO, rođen 1965.rana od MES-a, 15.7.1995. Nikolino brdo, Zavidovići. razvodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MORAVAC ŽELjKO, rođen 1965.rana od MES-a, 22.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. razvodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MORAVAC ŽELjKO, rođen 1965.rana od streljačko, 30.7.1992. Lužani Bos., Derventa. razvodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor MORAVAC ŽIVADIN, rođen 1976.rana od MES-a, 9.4.1992. Trstenci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor MORAVAC ŽIVADIN, rođen 1976.rana od MES-a, 20.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka MORAVAC ZORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 9.9.1992. Cer, Doboj. desetar vojna policija okbr
7225 Banja luka MORAVAC ZORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 23.9.1992. Porebica, Gradačac. desetar tenkista
7001 Banja Luka MORAVSKI SLAVIŠA, rođen 1975.zarobljavanje od zarobljen, 13.9.1995. Turbe, Travnik. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MORAVSKI TOMICA, rođen 1956.rana od MES-a, 19.7.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik vezista
7127 Derventa MORAVSKI VLADO, rođen 1965.rana od MES-a, 1.1.1993. Glogova, Bratunac. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor MOSORKA STEVO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 27.6.1995. Prnjavor, Prnjavor. desetar veze,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MOSORKA STEVO, rođen 1970.rana od MES-a, 2.8.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor MOSORKA STEVO, rođen 1970.povreda od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo MRKALJEVIĆ ZDRAVKO, rođen 1967.rana od streljačko, 17.8.1992. Jugovac, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa MUSIĆ SLAVIŠA, rođen 1960.povreda od udes/udar, 20.8.1993. Vinište, Teslić. vodnik vezista
7127 Derventa MUSIĆ STANIŠA, rođen 1951.rana od MES-a, 15.1.1996. Zaskok, Teslić. vodnik pionir
8840 Banja Luka NASTIĆ Desimir, rođen 1966.bolest od oboljenja, 19.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
Jedinica radne obavez NEDŽIBI ĐEMAL, rođen 1966.rana od , 27.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik radna jedinica
7127 Derventa NEŠIĆ Ivan, rođen 1960.rana od streljačko, 29.6.1992. Bišnja, Brod. vojnik
7029 Petrovo NIKIĆ MILENKO, rođen 1964.rana od MES-a , 2.9.1995. Karačić, Zavidovići. desetar, vodnik 2.pješadijskog bataljona 2.olpbr
7312 Petrovo NIKIĆ ZLATKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 10.11.1995. Petrovo, Petrovo. vojnik
7001/45 Prnjavor NIKOLIĆ MILANKO, rođen 1968.rana od MES-a, 12.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor NIKOLIĆ SLOBODAN, rođen 1958.bolest od , 7.9.1995. Novi Grad, Novi Grad. vojnik
7127 Derventa NINKOVIĆ LjUBIŠA, rođen 1970.povreda od MES-a, 29.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. desetar brigadni izviđač
7500 Glamoč NINKOVIĆ ŠPIRO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 23.1.1996. Glamoč, Glamoć. vojnik
7063 Lukavica Njegovan Boro, rođen 1939.rana od MES-a, 25.12.1992. Ilidža, Ilidža. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7063 Lukavica NJEGOVAN BRANISLAV, rođen 1971.rana od MES-a, 26.6.1992. Dobrinja, Sarajevo. vojnik
7001/45 Prnjavor NJENJIĆ MIODRAG, rođen 1963.rana od MES-a, 11.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa NJENJIĆ NEDELjKO, rođen 1966.rana od streljačko, 5.1.1993. Glogova, Bratunac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka NJEŽIĆ ALEKSA, rođen 1963.rana od MES-a, 26.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
3164 Derventa NJEŽIĆ DUŠKO, rođen 1960.rana od MES-a, 9.4.1992. Derventa, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor NJEŽIĆ JASMINKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 23.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NJEŽIĆ LjUBIŠA, rođen 1965.rana od MES-a, 5.9.1993. Ulice, Brčko. stariji vodnik intendantski vod
7001/45 Prnjavor NJEŽIĆ MILAN, rođen 1960.rana od MES-a, 8.6.1992. Mišinci, Derventa. vojnik brigadni izviđač
7001/45 Prnjavor NJEŽIĆ MILORAD, rođen 1963.rana od MES-a, 10.7.1992. Cvek, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor NJEŽIĆ Mladen, rođen 1970.rana od MES-a, 8.10.1992. Brod, Brod. vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NJEŽIĆ Mladen, rođen 1970.povreda od MES-a, 10.1.1994. Smiljčić, Benkovac. vodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NJEŽIĆ RADOMIR, rođen 1966.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor NJEŽIĆ VUJADIN, rođen 1971.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona CJB
7001/45 Prnjavor NOVAKOVIĆ MIRO, rođen 1958.rana od MES-a, 15.10.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa NOVAKOVIĆ MLADEN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 21.7.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NOVAKOVIĆ MOMČILO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 24.4.1994. Prnjavor, Prnjavor. poručnik komande brigade
7463 Petrovac NOVAKOVIĆ PETAR, rođen 1957.rana od MES-a, 27.2.1995. Crni Bunari, Petrovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NOVAKOVIĆ RADOVAN, rođen 1951.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa NOVAKOVIĆ SLAVKO, rođen 1971.rana od MES-a, 3.7.1992. kasarna, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NOVAKOVIĆ SLAVKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 7.2.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik voda mb 120
7001/45 Prnjavor NOVAKOVIĆ STANIMIR, rođen 1968.rana od streljačko, 1.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor Novaković Stanko, rođen 1945.bolest od oboljenja, 8.12.1994. Gornji Vijačani, Prnjavor. vojnik
3193 Prnjavor NOVAKOVIĆ VESELKO, rođen 1961.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona MUP-a
7421 Sanski Most NOVAKOVIĆ ZORAN, rođen 1970.povreda od MES-a, 19.9.1995. Majkića uvala, Sanski Most. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most NOVAKOVIĆ ZORAN, rođen 1970.rana od MES-a, 5.5.1995. Batuša, Orašje. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NOVARLIĆ DESIMIR, rođen 1969.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor NOVARLIĆ MILOVAN, rođen 1965.rana od streljačko, 31.8.1992. Cerik, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor NOVARLIĆ MILOVAN, rođen 1965.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor NOVARLIĆ Vojo, rođen 1971.bolest od oboljenja, 5.1.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik
7519 Prnjavor NOVARLIĆ Vojo, rođen 1971.rana od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor NOVARLIĆ ŽIVOJIN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 31.8.1995. Prnjavor, Prnjavor. vodnik
7519 Prnjavor NOVIĆ Savo, rođen 1951.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor NOVKOVIĆ DARKO, rođen 1968.rana od MES-a, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7463 Petrovac NOVKOVIĆ DRAGAN, rođen 1968.rana od MES-a, 8.2.1995. Grmuša, Bihać. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac NOVKOVIĆ PETAR, rođen 1957.rana od MES-a, 27.2.1995. Crni bunari, Grahovo. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac NOVKOVIĆ RADE, rođen 1954.rana od MES-a, 7.1.1995. Crni Lug, Grahovo. razvodnik
3193 Prnjavor NUNIĆ ŽELIMIR, rođen 1965.rana od MES-a, 19.12.1992. Zorani, Orašje. mlađi vodnik
7519 Prnjavor NUŽDIĆ DRAGIŠA, rođen 1969.rana od MES-a, 15.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor NUŽDIĆ MILOVAN, rođen 1975.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa OBRADOVIĆ ČEDO, rođen 1948.povreda od MES-a, 15.7.1992. Agići, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor OBRADOVIĆ RANKO, rođen 1961.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik voda topova PVO
7127 Derventa OKILJ NEDELjKO, rođen 1964.povreda od MES-a, 11.9.1994. Vučija planina, Teslić. razvodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor OLJAČA MILANKO, rođen 1962.rana od streljačko, 12.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP-a
7051 Doboj ORLIĆ DEJAN, rođen 1941.bolest od oboljenja, 31.12.1995. kasarna, Doboj. kapetan 1 klase sanitet komada OG Doboj
7519 Prnjavor ORLIĆ NEDELjKO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 27.12.1994. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor OSTOJIĆ DALIBOR, rođen 1974.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik k-dir 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7454-1 Mostar OSTOJIĆ DARKO, rođen 1972.povreda od MES-a, 2.10.1991. Vukovar, Vukovar. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7491 Ilijaš OSTOJIĆ JOVO, rođen 1947.rana od streljačko, 17.6.1995. Kanjon Misoča, Ilijaš. stariji vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8176 Ključ OSTOJIĆ MILANKO, rođen 1966.rana od MES-a, 25.9.1995. Hripavci, Ključ. vojnik
3193 Prnjavor OSTOJIĆ TOMO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 28.8.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik
7001/45 Prnjavor OSTOJIĆ ŽIVKO, rođen 1964.povreda od udes/udar, 25.5.1992. Crkvena, Prnjavor. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac OŽEGOVIĆ MILAN, rođen 1940.rana od streljačkog , 11.6.1995. Hrgar, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 3.lpbr
7531 Grahovo PAJČIN MIHAJLO, rođen 1946.rana od , 26.8.1995. Ripički klanac, Bihać. desetar
7001/45 Prnjavor PAJIĆ BORKO, rođen 1952.rana od MES-a, 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PAJIĆ BRANISLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar
3422 Banja Luka PAJIĆ LJUBIŠA, rođen 1966.rana od MES-a, 19.11.1991. s.Livaćani, Lipik. vojnik pov mpoad
8840 Banja Luka PAJIĆ MILE, rođen 1970.bolest od oboljenja, 1.6.1992. Drenova, Prnjavor. vojnik
3193 Prnjavor PAJIĆ MILE, rođen 1970.rana od MES-a, 23.12.1994. Bogdaši, Grahovo. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo PAJIĆ MILOVAN, rođen 1965.rana od MES-a, 21.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PAJIĆ PETAR, rođen 1943.bolest od oboljenja, 19.1.1996. Vitkovci, Doboj. desetar vodnik 2.čete,radničkog bataljona
7519 Prnjavor PAJIĆ RADOVAN, rođen 1960.rana od MES-a, 29.5.1995. Svinjašnica, Zavidovići. vodnik
7001/45 Prnjavor PAJIĆ RADOVAN, rođen 1960.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vodnik
8840 Banja Luka PAJIĆ RADOVAN, rođen 1960.rana od streljačko, 23.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka PAJIĆ RADOVAN, rođen 1960.samoranjavanje od streljačko, 10.5.1992. Prosjek, Prnjavor. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor PAJIĆ RADOVAN, rođen 1960.rana od MES-a, 3.6.1993. Rogozan, Brčko. vodnik
7568 Banja Luka PAKUŠEVSKI DRAGAN, rođen 1974.bolest od oboljenja, 27.12.1993. Bihać, Bihać. vojnik raketna jedinica
3164 Derventa PALIKUĆA LjUBIŠA, rođen 1960.rana od MES-a, 17.5.1992. Pjevalovac, Derventa. vojnik larv PVO
7127 Derventa PALIKUĆA Mirko, rođen 1956.rana od MES-a, 13.9.1992. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PALIKUĆA Mirko, rođen 1956.povreda od MES-a, 13.9.1992. Koraće, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PALIKUĆA RANKO, rođen 1972.rana od MES-a, 29.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PALIKUĆA RANKO, rođen 1972.povreda od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PALIKUĆA RANKO, rođen 1972.rana od streljačko, 19.3.1995. Šujanac, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PALIKUĆA ZNAMENKO, rođen 1949.rana od MES-a, 10.8.1992. Račići, Derventa. major komande 1.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor PANČIĆ MIĆO, rođen 1971.rana od streljačko, 18.9.1992. Tramošnica, Gradačac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
TO Okučani PANČIĆ MIĆO, rođen 1971.rana od streljačko, 30.10.1991. Mašićka Šagovina, Nova Gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona VV
TO Okučani PANČIĆ MILANKO, rođen 1957.rana od MES-a, 6.10.1991. Košutarica, Jasenovac. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor PANČIĆ MILANKO, rođen 1957.rana od streljačko, 31.5.1993. Ulice, Brčko. stariji vodnik 1 klase vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka PANČIĆ MILANKO, rođen 1957.bolest od oboljenja, 14.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka PANČIĆ MILANKO, rođen 1957.rana od MES-a, 21.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa PANČIĆ MILE, rođen 1967.rana od MES-a, 8.6.1992. Cer, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka PANČIĆ MILE, rođen 1967.povreda od udes/udar, 8.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor PANČIĆ MIROSLAV, rođen 1971.rana od MES-a, 18.9.1992. Tramošnica, Gradačac. vojnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor PANČIĆ NEVENKO, rođen 1975.rana od MES-a, 12.11.1993. Similjčić, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PANČIĆ NEVENKO, rođen 1975.rana od MES-a, 18.6.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PANIĆ DRAGAN, rođen 1975.rana od MES-a, 23.7.1995. Borovci, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PANIĆ Dragan, rođen 1964.rana od MES-a, 9.6.1992. Cer, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor PANIĆ JELENKO, rođen 1970.rana od streljačko, 3.8.1994. Svinjšnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PANIĆ JELENKO, rođen 1970.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo PANIĆ RADENKA, rođen 1969.rana od MES-a, 26.7.1994. Vozuća, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PANIĆ RADOMIR, rođen 1955.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PANIĆ ŽELjKO, rođen 1963.rana od MES-a, 7.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PANIĆ ŽELjKO, rođen 1963.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PAVKOV DRAGAN, rođen 1961.rana od MES-a, 1.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PAVKOVIĆ BOŽIDAR, rođen 1973.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. potporučnik kč 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PAVLOVIĆ Branislav, rođen 1972.rana od streljačko, 2.6.1992. Derventa, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor PAVLOVIĆ LjUBOMIR, rođen 1950.povreda od , 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vojnik
7029 Petrovo PAVLOVIĆ MILKA, rođen 1963.bolest od oboljenja, 10.9.1995. Vozuća, Zavidovići. vojnik komande brigade
7519 Prnjavor PAVLOVIĆ NENAD, rođen 1954.samoranjavanje od streljačko, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PAVLOVIĆ NENAD, rođen 1954.povreda od udes/udar, 22.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo PAVLOVIĆ STOJKO, rođen 1954.rana od , 7.10.1995. Borova glavica, Maglaj. vojnik
7001/45 Prnjavor PAVLOVIĆ ŽELIMIR, rođen 1975.samoranjavanje od streljačko, 5.12.1992. Čelinac, Čelinac. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljona VV
7127 Derventa PAZALOVIĆ MIROSLAV, rođen 1963.rana od streljačko, 19.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik
7463 Petrovac PEĆANAC Drago, rođen 1959.bolest od , 7.1.1995. Grabež, Bihać. vodnik
7463 Petrovac PEĆANAC MILENKO, rođen 1962.rana od , 28.10.1994. Grmuša, Petrovac. vodnik
7463 Petrovac PEĆANAC MILENKO, rođen 1962.rana od , 15.8.1995. Veliki Cvetnić, Drvar. vodnik
7463 Petrovac Pećanac Milenko, rođen 1965.rana od streljačko, 16.6.1992. Ribički klanac, Petrovac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar PEĆANAC MIRICA, rođen 1956.rana od , 17.4.1995. Grabež, Bihać. vojnik
7463 Petrovac PEĆANAC PERO, rođen 1950.povreda od MES-a, 9.8.1993. Grmuša, Bihać. vojnik
7463 Petrovac PEĆANAC STEVO, rođen 1964.rana od MES-a, 5.5.1995. Crni bunari, Grahovo. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar PEĆANAC ZDRAVKO, rođen 1962.rana od , 17.5.1995. Grabež, Bihać. vojnik
7127 Derventa PEJAKOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 1974.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor PEJAKOVIĆ MIROSLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 14.9.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PEJAKOVIĆ OSTOJA, rođen 1962.bolest od oboljenja, 20.6.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEJAKOVIĆ VELEMIR, rođen 1958.rana od streljačko, 13.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa PEJAŠINOVIĆ ČEDO, rođen 1955.bolest od , 9.12.1995. Vučija planina, Teslić. desetar
7322 Banja Luka PEJAŠINOVIĆ Darko, rođen 1970.povreda od MES-a, 12.9.1992. Kostreš, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEJČIĆ DUŠKO, rođen 1961.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik izviđač,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo PEJIĆ BORISLAV, rođen 1960.bolest od oboljenja, 8.5.1995. Vozuća, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo PEJIĆ BOŠKO, rođen 1967.rana od streljačkog , 18.1.1994. Vozuća, Zavidovići. vodnik  1.čete,2.pješadijskog bataljona 4.olpbr
7092 Petrovo PEJIĆ Milutin, rođen 1968.rana od MES-a, 29.7.1992. Prokopići, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7092 Petrovo PEJIĆ Milutin, rođen 1968.zarobljavanje od zarobljen, 10.9.1995. Lozna, Banovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PEJIČIĆ NEDELjKO, rođen 1954.rana od MES-a, 9.2.1993. Potočari, Brčko. vodnik vodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor PEJIČIĆ ŽELjKO, rođen 1966.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik lpav
7574 Petrovac PEMAC DRAGAN, rođen 1959.rana od MES-a, 22.9.1992. Lohovska brda, Bihać. desetar
7527 Kupres PERIZ NOVICA, rođen 1967.rana od MES-a, 25.6.1992. brda Vučovača, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka PETKOVIĆ DRAGAN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 1.2.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor PETKOVIĆ GORAN, rođen 1975.povreda od MES-a, 29.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETKOVIĆ IGOR, rođen 1973.bolest od oboljenja, 25.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETKOVIĆ MILOVAN, rođen 1958.rana od MES-a, 22.9.1992. Agići, Derventa. vojnik veza
7127 Derventa PETKOVIĆ Mladen, rođen 1965.povreda od MES-a, 7.9.1995. Trnovo, Trnovo. desetar pozadinskog voda
7127 Derventa PETKOVIĆ Mladen, rođen 1965.rana od streljačko, 3.10.1994. Jezero, Teslić. desetar pozadinskog voda
7001/45 Prnjavor PETKOVIĆ MLADEN, rođen 1952.bolest od oboljenja, 29.1.1996. Vitkovci, Doboj. desetar
7519 Prnjavor PETKOVIĆ MLADEN, rođen 1952.povreda od MES-a, 21.7.1994. Čevaljuša, Zavidovići. desetar
7127 Derventa PETKOVIĆ PETKO, rođen 1955.povreda od MES-a, 6.7.1993. Vrbica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETKOVIĆ ZORAN, rođen 1976.bolest od oboljenja, 13.12.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik pozadinskog odjeljenja
7127 Derventa PETREŠIN MIROSLAV, rođen 1957.bolest od oboljenja, 26.12.1995. Vučija planina, Teslić. desetar haubičar
8840 Banja Luka Petrešin Petar, rođen 1960.bolest od oboljenja, 6.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik sanitetsko odjeljenje odreda TO
7225 Banja Luka PETREŠIN Petar, rođen 1944.rana od streljačko, 14.1.1993. Jerenići, Orašje. vojnik mb
7127 Derventa PETREŠIN ROMAN, rođen 1970.rana od MES-a, 3.7.1992. kasarna, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ BOŽIDAR, rođen 1963.povreda od MES-a, 3.8.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETROVIĆ BRANISLAV, rođen 1964.rana od streljačko, 31.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka PETROVIĆ BRANISLAV, rođen 1964.bolest od oboljenja, 6.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ ČEDO, rođen 1960.rana od MES-a, 18.2.1994. Stanovi-Bandera, Doboj. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ DARKO, rođen 1972.rana od MES-a, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor PETROVIĆ Dragan, rođen 1974.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
7404 Kneževo PETROVIĆ DRAGIŠA, rođen 1971.rana od , 24.1.1994. Kraljevo brdo, Maglaj. poručnik izviđač
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ DRAGO, rođen 1966.rana od streljačko, 1.6.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETROVIĆ DRAGOJE, rođen 1962.povreda od MES-a, 18.8.1992. Bijelo brdo, Sedlići, Derventa. vodnik voda mb 3.pješadiskog bataljona
7127 Derventa PETROVIĆ DRAGOJE, rođen 1962.rana od MES-a, 17.7.1992. Babino brdo, Derventa. vodnik voda mb 3.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ DUŠKO, rođen 1949.bolest od , 26.10.1992. Sijekovac, Brod. vojnik
7519 Prnjavor PETROVIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 31.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik na k-noj dužnosti 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETROVIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 16.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETROVIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETROVIĆ MILENKO, rođen 1967.rana od streljačko, 7.7.1992. Dabor Kula, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa PETROVIĆ MILOMIRKA, rođen 1962.bolest od oboljenja, 15.12.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ MILORAD, rođen 1951.rana od MES-a, 14.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETROVIĆ MIŠO, rođen 1963.rana od streljačko, 24.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa PETROVIĆ MOMČILO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 27.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7519 Prnjavor PETROVIĆ NEDELjKO, rođen 1963.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETROVIĆ Nenad, rođen 1970.povreda od udes/udar, 14.11.1994. Vučija planina, Teslić. razvodnik veza bataljona
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ Njegovan, rođen 1971.rana od MES-a, 20.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7519 Prnjavor PETROVIĆ Njegovan, rođen 1971.rana od MES-a, 18.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7312 Petrovo PETROVIĆ PANTO, rođen 1953.rana od streljačko, 11.12.1992. Jugovac, Zavidovići. vojnik brigadni izviđać
7519 Prnjavor PETROVIĆ Rade, rođen 1971.rana od MES-a, 2.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ RADOSLAV, rođen 1973.rana od streljačko, 15.11.1992. Hatkinja njiva, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor PETROVIĆ RAJKO, rođen 1950.rana od MES-a, 29.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ SAVO, rođen 1953.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETROVIĆ SREDO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 23.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor PETROVIĆ VELINKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 12.4.1994. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik
7001/45 Prnjavor PETROVIĆ VINKO, rođen 1959.rana od MES-a, 10.7.1992. Cvek, Odžak. desetar
7322 Banja Luka PETROVIĆ VLADO, rođen 1964.rana od MES-a, 24.6.1992. Živkovo Polje, Mordiča. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona 16.kmtbr
7519 Prnjavor PETROVIĆ VUJADIN, rođen 1971.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETROVIĆ Zdenko, rođen 1975.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETROVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1944.bolest od oboljenja, 13.10.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETRUŠIĆ DRAGOLjUB, rođen 1967.bolest od oboljenja, 25.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PETRUŠIĆ MIRKO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 8.1.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor PETRUŠIĆ NEĐELJKO, rođen 1955.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PETRUŠIĆ NEĐELJKO, rođen 1955.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PETRUŠIĆ SLOBODAN, rođen 1974.samoranjavanje od streljačko, 8.4.1994. Jabučić Polje, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor PETRUŠIĆ SLOBODAN, rođen 1974.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik
7127 Derventa PEULIĆ BOBAN, rođen 1974.rana od MES-a, 18.10.1995. Orijak, Sanski Most. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PEULIĆ BOŠKO, rođen 1947.rana od MES-a, 6.7.1993. Maglaj, Maglaj. pukovnik komande brigade
8840 Banja Luka PEULIĆ DUŠKO, rođen 1969.bolest od MES-a, 10.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor PEULIĆ DUŠKO, rođen 1969.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PEULIĆ GORAN, rođen 1970.povreda od MES-a, 12.8.1992. Gradac, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor PEULIĆ GORAN, rođen 1970.rana od MES-a, 17.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonavv
7519 Prnjavor PEULIĆ JAKOV, rođen 1957.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEULIĆ MILUTIN, rođen 1970.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEULIĆ MIRISLAV, rođen 1959.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEULIĆ MLADEN, rođen 1960.rana od streljačko, 16.7.1995. Nikolino brdo, Zavidovići. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor PEULIĆ NEDELjKO, rođen 1972.rana od MES-a, 17.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik brigadni izviđač
7001/45 Prnjavor PEULIĆ NENAD, rođen 1950.bolest od oboljenja, 31.12.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
T-22206 Prnjavor PEULIĆ PETKO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 10.10.1991. Gornji Vijačani, Prnjavor. razvodnik void TO MZ G.Vijačani
7519 Prnjavor PEULIĆ SINIŠA, rođen 1974.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PEULIĆ SLOBODAN, rođen 1955.rana od MES-a, 29.7.1992. Grk, Brod. zastavnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PEULIĆ SLOBODAN, rođen 1955.rana od MES-a, 11.2.1993. Šumari, Brčko. zastavnik zk1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEULIĆ SRĐAN, rođen 1971.rana od MES-a, 18.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik protivoklopni vod 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PEULIĆ SRETKO, rođen 1959.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. zastavnik komandir 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEULIĆ TANE, rođen 1953.bolest 21.3.1996. Prnjavor, Prnjavor. poručnik
7519 Prnjavor PEULIĆ TIHOMIR, rođen 1951.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor PEULIĆ ŽIVKO, rođen 1951.rana od streljačko, 20.8.1992. Unka, Brod. stariji vodnik veza brigade
T-22206 Prnjavor PEULIĆ ZLATKO, rođen 1970.rana od streljačko, 20.4.1992. Derventa, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7057 Doboj PEULIĆ ZORAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 31.7.1993. Doboj, Doboj. vojnik komande brigade
7001/45 Prnjavor PEULIĆ ZORAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 21.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor PEZER DRAGAN, rođen 1972.rana od streljačko, 23.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
3363 Banja Luka Pezer Dragan, rođen 1972.bolest od oboljenja, 7.10.1991. Velika Buna, Karlovac. vojnik služenje vojnog roka
3363 Banja Luka Pezer Dragan, rođen 1972.zarobljavanje od zarobljen, 7.10.1991. Velika Buna, Karlovac. vojnik služenje vojnog roka
7127 Derventa PEZER DRAGOMIR, rođen 1965.rana od MES-a, 5.8.1992. Kuljenovci, Derventa. vojnik lab
7127 Derventa PEZER DUŠAN, rođen 1963.povreda od udes/udar, 18.8.1995. Derventa, Derventa. vojnik inžinjerija
8840 Banja Luka PEZER DUŠAN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 17.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa PEZER GOJKO, rođen 1963.rana od MES-a, 26.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik
7022 Banja Luka Pezer Miladin, rođen 1956.rana od MES-a, 12.9.1994. Jalumovićeva kosa, Bihać. desetar divizion PVO
7001/45 Prnjavor PEZER NEDELJKO, rođen 1969.bolest od oboljenja, 31.7.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEZER NEDELJKO, rođen 1969.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEZER NOVAK, rođen 1951.bolest od oboljenja, 1.4.1995. Prnjavor, Prnjavor. vojnik komande stana brigade
7519 Prnjavor PEZER OSTOJA, rođen 1947.rana od MES-a, 30.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEZER Radenko, rođen 1959.povreda od udes 22.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka PEZER VOJO, rođen 1965.povreda od udar, 31.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa PEZEROVIĆ ĐOKO, rođen 1958.povreda od udes, 4.7.1993. Komšić, Maglaj. vodnik 1 klase
T-22206 Prnjavor PEZEROVIĆ ĐOKO, rođen 1958.povreda od udes/udar, 13.5.1992. Pjelovac, Derventa. vodnik lpav PVO
7001/45 Prnjavor PEZEROVIĆ NEDELJKO, rođen 1956.rana od MES-a, 25.8.1992. Lužani Bos., Derventa. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PEZEROVIĆ OLIVERA, rođen 1970.rana od udes, 3.4.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik, sanitet 1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar PILIPOVIĆ MILOVAN, rođen 1962.rana od , 17.5.1995. Pritočki Grabež, Bihać. vojnik
7101 Petrovac PILIPOVIĆ RADE, rođen 1941.rana od MES-a, 1.5.1995. Stanići, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka PILJAGIĆ BRANKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 17.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor PILJAGIĆ BRANKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 1.9.1993. Ulice, Brčko. vodnik mb voda
7183 Derventa Piljagić Milenko, rođen 1957.bolest od oboljenja, 15.3.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog odjeljanja
7001/45 Prnjavor PIVAŠEVIĆ NEDELjKO, rođen 1960.rana od streljačko, 18.8.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7353 Banja Luka PIVAŠEVIĆ NEDELjKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 20.3.1996. Banja Luka, Banja Luka. vodnik pitomac CVŠ
7590 Sarajevo PIVAŠEVIĆ RADENKO, rođen 1973.rana od streljačko, 12.4.1993. Skelani, Bratunac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PLAVŠIĆ ALEKSANDAR, rođen 1971.povreda od udes/udar, 29.8.1993. Novi Šeher, Teslić. razvodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa PLAVŠIĆ ŽELjKO, rođen 1964.rana od MES-a, 26.7.1992. Čardak, Derventa. vojnik
7127 Derventa PLAVŠIĆ ŽELjKO, rođen 1964.rana od , 18.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik
7235 Drvar PLEMIĆ RADOMIR, rođen 1973.samoranjavanje od streljačko, 5.4.1993. baza br Drvar, Drvar. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PLIVČEVIĆ ILIJA, rođen 1945.rana od MES-a, 23.8.1992. Unka, Brod. vodnik
7127 Derventa PODGORAC MILENKO, rođen 1955.rana od MES-a, 11.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik
7127 Derventa PODGORAC MILENKO, rođen 1955.rana od MES-a, 8.11.1992. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa POPADIĆ BORO, rođen 1966.rana od streljačko, 8.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor POPADIĆ MILAN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 8.3.1996. Vitkovci, Doboj. mlađi vodnik kuvar
7001/45 Prnjavor POPADIĆ MIROSLAV, rođen 1953.rana od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik vozač k-danta
3193 Prnjavor POPADIĆ Velibor, rođen 1960.rana od MES-a, 15.7.1992. Derventa, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
3193 Prnjavor POPADIĆ Velibor, rođen 1960.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
T-22206 Prnjavor POPADIĆ ŽIVKO, rođen 1954.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor POPADIĆ ZLATKO, rođen 1971.rana od MES-a, 6.7.1992. Ada, Odžak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7004 Banja Luka POPLAŠEN IVAN, rođen 1956.povreda od udes, 17.11.1992. Klašnice, Laktaši. vojnik
3422 Banja Luka POPLAŠEN IVAN, rođen 1956.povreda od , 5.8.1992. Barevo?, Jajce. vojnik
7127 Derventa POPOVIĆ BOGDAN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 25.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik tenkista
7127 Derventa POPOVIĆ BOGOLjUB, rođen 1965.zarobljavanje od zarobljen, 28.12.1994. Smolin, Teslić. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor POPOVIĆ GORDAN, rođen 1960.bolest od oboljenja, 1.10.1991. Prnjavor, Prnjavor. razvodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa POPOVIĆ JOVAN, rođen 1947.bolest od oboljenja, 23.3.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor POPOVIĆ MARINKO, rođen 1974.rana od , 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor POPOVIĆ MILAN, rođen 1951.povreda od MES-a, 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik pionirac 2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa POPOVIĆ MIROSLAV, rođen 1961.rana od MES-a, 22.5.1995. Premet, Teslić. vojnik haubičar
7225 Banja Luka POPOVIĆ NEDO, rođen 1948.rana od MES-a, 1.8.1995. Donji Svilaj, Vukosavlje. desetar 1.čete, radničkog bataljona
7001/45 Prnjavor POPOVIĆ NENAD, rođen 1965.rana od MES-a, 1.9.1992. Donja Mionica, Gradačac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor POPOVIĆ RADOJICA, rođen 1967.rana od MES-a, 17.7.1992. Odžak, Odžak. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa POPOVIĆ RADOMIR, rođen 1958.rana od MES-a, 26.8.1992. Bijelo brdo-Sedlić, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa POPOVIĆ RADOMIR, rođen 1958.rana od MES-a, 22.1.1995. Kraljevo brdo, Maglaj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa POPOVIĆ RODOLJUB, rođen 1972.rana od MES-a, 27.6.1992. Kukavica, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor POPOVIĆ VELIBOR, rođen 1971.rana od MES-a, 1.9.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor POPOVIĆ VELIBOR, rođen 1964.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik
8840 Banja Luka POPOVIĆ VESELKO, rođen 1968.bolest od oboljenja, 1.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7421 Sanski Most POPOVIĆ VID, rođen 1951.rana od MES-a, 8.9.1995. Gornji Dabar, Sanski Most. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7063 Lukavica POPOVIĆ ZORAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 16.8.1995. Lukavica, Sarajevo. vojnik
7421 Sanski Most PRAŠTALO ĐURO, rođen 1959.rana od streljačko, 15.3.1992. Jasenovac, Novska. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most PRAŠTALO MILORAD, rođen 1953.rana od streljačko, 22.4.1992. Bosanska Krupa, Bosanska Krupa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PRATLJAČA RADENKO, rođen 1971.rana od MES-a, 30.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRELIĆ VLADO, rođen 1953.rana od MES-a, 22.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor PRELIĆ VLADO, rođen 1953.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRELIĆ ŽIVOJIN, rođen 1970.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRELIĆ ŽIVOJIN, rođen 1970.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka PRELIĆ ŽIVOJIN, rođen 1970.povreda od udes/udar, 31.12.1991. Dragalić, Nova gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa PRERADOVIĆ ANĐELKO, rođen 1957.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PRERADOVIĆ DRAGAN, rođen 1964.povreda od MES-a, 8.11.1993. Novi Šeher, Teslić. vojnik pionir
7127 Derventa PRERADOVIĆ DRAGOSLAV, rođen 1941.rana od MES-a, 26.8.1992. Pjevalovac, Derventa. vojnik
7127 Derventa PRERADOVIĆ GORAN, rođen 1964.bolest od oboljenja, 25.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ MANE, rođen 1968.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vodnik 1 klase
7001/45 Prnjavor PRERADOVIĆ MILENKO, rođen 1952.povreda od MES-a, 27.6.1992. Garevac, Modriča. vodnik 1 klase k-dir2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PRERADOVIĆ MLADEN, rođen 1962.povreda od udes, 25.7.1992. Lužani Bos., Derventa. zastavnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ MLADEN, rođen 1962.rana od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. zastavnik vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ MLADEN, rođen 1957.rana od streljačko, 11.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PRERADOVIĆ MOMIR, rođen 1963.rana od MES-a, 3.9.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ NEDELJKO, rođen 1954.rana od streljačko, 27.5.1995. Krčevine, Zavidovići. desetar
7127 Derventa PRERADOVIĆ NENAD, rođen 1960.povreda od udes/udar, 29.1.1994. Novi Šeher, Teslić. vodnik 1 klase 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PRERADOVIĆ NENAD, rođen 1960.rana od MES-a, 29.9.1992. Koraće, Derventa. vodnik 1 klase 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PRERADOVIĆ NENAD, rođen 1960.povreda od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik 1 klase 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ OSTOJA, rođen 1944.povreda od MES-a, 5.3.1993. Brčko, Brčko. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PRERADOVIĆ PETAR, rođen 1972.bolest od oboljenja, 15.2.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ PREDRAG, rođen 1961.rana od MES-a, 29.5.1994. Potočani, Doboj. vodnik povoda 1.pješadiskog bataljona
7304 Manjača PRERADOVIĆ RADENKO, rođen 1968.bolest od oboljenja, 16.11.1994. Manjača, Banja Luka. vojnik vozač u okb
7127 Derventa PRERADOVIĆ Radenko, rođen 1967.bolest od oboljenja, 2.4.1995. Vučija planona, Teslić. vojnik vod T-12
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ RADOMIR, rođen 1964.bolest od oboljenja, 27.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ RAJKO, rođen 1946.rana od MES-a, 13.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
8840 Banja Luka PRERADOVIĆ RANKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 25.10.1991. Donji Bogićevci, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor PRERADOVIĆ SVETOZAR, rođen 1949.bolest od , 24.2.1993. Omerbegovača, Brčko. vojnik
7101 Banja Luka PRERADOVIĆ VESELKO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 9.11.1995. Košutarica, Jasenovac. vojnik vod tehničkog održavanja
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ VIDOMIR, rođen 1960.rana od MES-a, 2.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PRERADOVIĆ VLADO, rođen 1943.bolest od oboljenja, 25.7.1994. Vučija planina, Teslić. major komande bataljona
7001/45 Prnjavor PRERADOVIĆ ŽELjKO, rođen 1967.rana od MES-a, 5.8.1993. Purići, Brčko. stariji vodnik k-dir1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor PRERADOVIĆ ŽELjKO, rođen 1967.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. stariji vodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ ŽELjKO, rođen 1967.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik komande 2.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor PRERADOVIĆ ZORAN, rođen 1975.samoranjavanje od streljačko, 4.10.1995. Ravnice, Novi Grad. vojnik minobacačlija
7127 Derventa PRGONJIĆ BORO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 22.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRGONJIĆ MIĆO, rođen 1961.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PRGONJIĆ MILAN, rođen 1970.bolest od oboljenja, 29.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik PVO brigade
7127 Derventa PRGONJIĆ MILOŠ, rođen 1952.rana od MES-a, 7.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor PRGONJIĆ VLADO, rođen 1966.povreda od , 16.8.1993. Ratkovac, Prnjavor. vojnik
7001/45 Prnjavor PRGONJIĆ VLADO, rođen 1966.bolest od , 8.4.1994. Potočani, Doboj. vojnik
4352 Banja Luka PROĆ NIKOLA, rođen 1962.rana od MES-a, 2.12.1991. Bresovčina, Nova Gradiška. vodnik 1 klase veza
TO Okučani PRODANOVIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 7.10.1991. Mlaka, Jasenovac. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa PRODANOVIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. potporučnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor PRODANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1963.rana od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Prosan NENAD, rođen 1943.bolest od oboljenja, 20.2.1996. Prnjavor, potporučnik komande brigade
7519 Prnjavor PUŠIĆ BORKO, rođen 1952.bolest od , 3.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa PUŠIĆ BOŠKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 21.7.1994. Vučija planina, Teslić. desetar
T-22206 Prnjavor PUŠIĆ NEBOJŠA, rođen 1970.bolest od oboljenja, 12.10.1991. Laminci, Gradiška. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor RADANIĆ NEDELjKO, rođen 1963.rana od MES-a, 3.10.1992. Zborište, Brod. vojnik
7519 Prnjavor RADANIĆ NEDELjKO, rođen 1963.samoranjavanje od streljačko, 18.1.1993. Potočari, Doboj. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RADANIĆ NENAD, rođen 1965.samoranjavanje od streljačko, 20.1.1993. Donji Vijačani, Prnjavor. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RADANIĆ VLASTIMIR, rođen 1970.rana od MES-a, 7.4.1994. Liješnica, Maglaj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADANIĆ Zoran, rođen 1974.rana od MES-a, 23.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most RADELJIĆ ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 15.9.1995. Privila, Mrkonjić Grad. vojnik
7446 Drvar RAĐENOVIĆ ZORAN, rođen 1964.rana od MES-a, 14.11.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADIĆ Aleksandar, rođen 1976.rana od streljačko, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7529 Kupres Radić Đorđe, rođen 1966.rana od MES-a, 10.9.1995. Potkraj Vlašić, Kneževo. vojnik izviđač brigadni
7519 Prnjavor RADIĆ ĐORĐO, rođen 1940.bolest od oboljenja, 31.12.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik radnički batalhjon
7127 Derventa RADIĆ DRAGO, rođen 1944.rana od MES-a, 10.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik kv1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADIĆ GOSTIMIR, rođen 1960.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor RADIĆ GOSTIMIR, rođen 1960.bolest od oboljenja, 2.1.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RADIĆ Milan, rođen 1954.rana od streljačko, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik
7001/45 Prnjavor RADIĆ NEDELJKO, rođen 1965.rana od MES-a, 19.8.1992. Grabov Gaj, Gradačac. desetar
7519 Prnjavor RADIĆ Pero, rođen 1963.bolest od oboljenja, 12.4.1994. Doboj, Doboj. vojnik vod PVO
7519 Prnjavor RADIĆ SRETKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 20.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik pvo
7001/45 Prnjavor RADIĆ VELIBOR, rođen 1960.rana od MES-a, 29.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RADINKOVIĆ BRANKO, rođen 1964.povreda od udes/udar, 13.10.1992. Novo selo, Brod. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADIŠIĆ SAŠA, rođen 1970.rana od MES-a, 18.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADIŠIĆ SAŠA, rođen 1970.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RADIŠKOVIĆ MILOVAN, rođen 1956.rana od MES-a, 31.7.1992. Kolibe, Brod. vojnik pionirskog voda
7519 Prnjavor RADIŠKOVIĆ SLOBODAN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 6.11.1995. Novi Grad, Novi Grad. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7372 Banja Luka RADIVOJAC SINIŠA, rođen 1973.rana od , 19.9.1992. Čović Polje, Orašje. vojnik
7519 Prnjavor RADIVOJEVIĆ JELIKA, rođen 1955.povreda od udes, 23.1.1994. Prnjavor,  vojnik
7531 Grahovo RADIVOJŠA DUŠAN, rođen 1946.bolest od , 27.4.1995. Grahovo, Grahovo. vojnik
7161 Bileća RADIVOJŠA OGNJEN, rođen 1973.rana od MES-a, 11.11.1991. Mokošica, Dubrovnik. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7272 Banja luka RADIVOLJEVIĆ NEDELjKO, rođen 1974.bolest od oboljenja, 20.11.1995. Blaško, Laktaši. desetar strelac u bataljonu veze
7519 Prnjavor RADOMIROVIĆ SVETO, rođen 1958.rana od MES-a, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADONJIĆ MILOVAN, rođen 1953.bolest od oboljenja, 13.12.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor RADONJIĆ NEBOJŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP-a
3193 Prnjavor RADONJIĆ NEBOJŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 4.10.1995. Sanski Most, Sanski Most. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP-a
7127 Derventa RADONJIĆ ZORAN, rođen 1966.rana od MES-a, 6.9.1992. Dubočac, Srbac. vodnik poč-a
7519 Prnjavor RADOSAVAC Milorad, rođen 1969.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor RADOSAVAC Milovan, rođen 1969.rana od streljačko, 14.8.1992. Brđani, Gradačac. razvodnik
7001/45 Prnjavor RADOŠEVIĆ PETAR, rođen 1949.bolest od oboljenja, 22.9.1992. Grk, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RADOŠEVIĆ SLOBODAN, rođen 1963.samoranjavanje od streljačko, 21.7.1992. Donjii Vijačani, Prnjavor. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADOVANOVIĆ TOMO, rođen 1950.rana od MES-a, 17.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo RADUJKO NEĐO, rođen 1947.bolest od oboljenja, 14.2.1995. Gubin, Grahovo. vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7341 Drvar Radujko Zdravko, rođen 1962.rana od MES-a, 18.9.1995. Tomine, Sanski Most. kapetan
7519 Prnjavor RADUJKOVIĆ DRAGO, rođen 1967.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik Odred Vukova sa Vučijaka
7127 Derventa RADUJKOVIĆ GORAN, rođen 1964.rana od MES-a, 24.7.1993. Vinište, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RADUJKOVIĆ GORAN, rođen 1964.rana od MES-a, 3.7.1992. kasarna, Derventa. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RADUJKOVIĆ Ostoja, rođen 1971.samoranjavanje od streljačko, 14.6.1995. Brijesnica, Lukavac. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor Radujković Ratko, rođen 1963.bolest od oboljenja, 21.11.1994. Kremna, Prnjavor. vojnik
7353 Banja Luka RADUJKOVIĆ ZORAN, rođen 1973.samoranjavanje od streljačko, 30.4.1995. Pješevica, Bihać. vojnik radista
7066 Blažuj Radulović Branivoje, rođen 1969.zarobljavanje od zarobljen, 20.6.1992. Donja Moštre, Visoko. vojnik
7127 Derventa RADULOVIĆ ČEDOSLAV, rođen 1967.rana od , 3.10.1994. Velika glava, Jezero. vojnik
7463 Petrovac RADULOVIĆ MILANKO, rođen 1961.rana od MES-a, 28.9.1995. Bunarevi, Ključ. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RADULOVIĆ MILANKO, rođen 1948.bolest od , 17.2.1996. Vučija planina, Teslić. razvodnik, komanda stana 27.mtbr
7127 Derventa RADULOVIĆ NENAD, rođen 1971.povreda od MES-a, 28.10.1992. Bijelo brdo, Derventa. desetar brigadni izviđač
7127 Derventa RADULOVIĆ NENAD, rođen 1971.povreda od MES-a, 9.12.1994. Vučija planina, Teslić. desetar vozač u PVO
7519 Prnjavor RADULOVIĆ RADENKO, rođen 1970.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik pov,2.pješadijskog bataljona
7446 Drvar RADULOVIĆ SAVO, rođen 1953.rana od streljačko, 3.5.1992. Pritoka, Bihać. razvodnik mbčete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RADULOVIĆ SLOBODAN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 28.11.1994. Vučija planina, . vodnik brigadni izviđač
7127 Derventa RAJIĆ ANTE, rođen 1943.bolest od , 11.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7127 Derventa RAJIĆ MIROSLAV, rođen 1964.rana od streljačko, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RAJILIĆ MIĆO, rođen 1963.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda „Vukova“
7127 Derventa RAJILIĆ MIĆO, rođen 1963.rana od MES-a, 14.6.1992. Cer, Derventa. vojnik
7127 Derventa RAKIĆ BORISLAV, rođen 1968.rana od MES-a, 3.9.1993. Liješnica, Maglaj. razvodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RAKIĆ MIĆO, rođen 1963.rana od , 14.5.1995. Klepšić, Orašje. vojnik
7519 Prnjavor RAKIĆ MILENKO, rođen 1971.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor RAKIĆ RODOLjUB, rođen 1955.rana od MES-a, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
8840 Banja Luka RAKONJAC IVAN, rođen 1946.bolest od oboljenja, 18.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. potporučnik komande 1.pješadiskog bataljonaTO
7127 Derventa RAMIĆ FADIL, rođen 1963.bolest od oboljenja, 4.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RAPIĆ Predrag, rođen 1972.rana od MES-a, 19.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik veza 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RASTOVIĆ DUŠAN, rođen 1939.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlić, Derventa. vojnik
7127 Derventa RASTOVIĆ DUŠAN, rođen 1939.rana od MES-a, 28.9.1992. Trstenci, Derventa. vojnik
7127 Derventa RATKOVAC SLAVKO, rođen 1957.bolest od oboljenja, 15.7.1992. Derventa, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor REBAČEK MIHAJLO, rođen 1962.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RELJIĆ ŽELIMIR, rođen 1960.rana od MES-a, 22.6.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RELJIĆ ŽELIMIR, rođen 1960.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino Brdo, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor REMIĆ VELIBOR, rođen 1968.rana od streljačko, 23.2.1993. Vranjevača, Brčko. zastavnik komandir voda 2. čete
8840 Banja Luka REPIĆ BRANKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 16.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. stariji vodnik komande 1.pješadiskog bataljonaTO
7127 Derventa REPIĆ DEJAN, rođen 1955.bolest od oboljenja, 15.11.1993. Derventa, vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa REPIĆ MILENKO, rođen 1957.rana od streljačko, 18.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa REPIĆ MILORAD, rođen 1953.povreda od MES-a, 5.11.1992. Derventa, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor REPIĆ PERO, rođen 1954.rana od MES-a, 19.8.1992. Kalačka, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor REPIĆ RADOVAN, rođen 1965.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor REPIĆ Ranko, rođen 1971.rana od MES-a, 2.5.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik pozadinskog voda pozadinske baze TO
7127 Derventa REPIĆ ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlići-Bijelo brdo, Derventa. stariji vodnik
8176 Ključ Ribić Čedo, rođen 1954.rana od streljačko, 4.11.1994. Debeli Oklinak, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RISTIĆ BORKO, rođen 1946.rana od , 15.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. razvodnik
7127 Derventa Ristić Božidar, rođen 1950.rana od MES-a, 28.12.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7013 Doboj RISTIĆ DUŠKO, rođen 1971.rana od MES-a, 7.10.1995. Donji Rakovac, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar RODIĆ ČEDO, rođen 1943.rana od MES-a, 13.5.1995. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ROGIĆ DRAŽENKO, rođen 1974.rana od , 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ROGIĆ RANKO, rođen 1953.bolest od oboljenja, 31.12.1995. RC Kulaši, Prnjavor. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ROGIĆ SLAVOLjUB, rođen 1949.bolest od oboljenja, 8.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ROGIĆ SREĆKO, rođen 1970.rana od streljačko, 3.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ROMANJSKI ŽELjKO, rođen 1974.rana od MES-a, 19.7.1994. Brijesnica, Lukavac. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7446 Drvar ROMIĆ GORAN, rođen 1966.rana od MES-a, 25.11.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar RONDAŠ Duško, rođen 1952.rana od MES-a, 3.12.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ROSIĆ MILUTIN, rođen 1967.rana od MES-a, 7.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo ROSIĆ UROŠ, rođen 1953.rana od MES-a, 7.4.1995. Klupe, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
TO Kupres RUDIĆ PETAR, rođen 1950.bolest od zarobljen, 6.4.1992. Donji Malovan, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor RUDONJIĆ Dragan, rođen 1968.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RUDONJIĆ MILOVAN, rođen 1969.rana od MES-a, 25.7.1992. Odžak, Odžak. vojnik vod PVO lpbr
7519 Prnjavor RUDONJIĆ MILOVAN, rođen 1969.rana od streljačko, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RUDONJIĆ MILOVAN, rođen 1969.rana od streljačko, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik vod PVO lpbr
7127 Derventa RUDONJIĆ SLOBODAN, rođen 1963.bolest od , 19.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7446 Drvar RUJEVIĆ Milan, rođen 1951.rana od MES-a, 24.12.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč RUNJO ŽELjKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 20.9.1994. Glamoč, Glamoč. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RUŽIČIĆ BRANE, rođen 1961.povreda od udes, 19.9.1992. Plalačkovci, Prnjavor. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RUŽIČIĆ BRANE, rođen 1961.rana od MES-a, 13.7.1992. Industrijska zona, Derventa. vojnik tenkista
7127 Derventa RUŽIČIĆ RADOMIR, rođen 1960.povreda od udes/udar, 10.12.1992. Derventa, Derventa. vodnik 1 klase voda vojne policije
7127 Derventa RUŽIČIĆ RADOMIR, rođen 1960.bolest od oboljenja, 24.6.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik 1 klase voda vojne policije
7001/45 Prnjavor RUŽIČIĆ RANKO, rođen 1954.povreda od MES-a, 5.7.1992. Garevac, Modriča. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor RUŽIČIĆ VOJIN, rođen 1952.rana od MES-a, 29.9.1992. Unka, Brod. vojnik k-r1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa RUŽIČIĆ VOJKO, rođen 1953.povreda od MES-a, 18.8.1992. Blaževići, Derventa. vojnik
7127 Derventa ŠABIĆ Izet, rođen 1950.bolest od oboljenja, 5.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac Sabljić Duško, rođen 1960.rana od MES-a, 26.6.1992. Grmuša, Petrovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŠAHBAZ Mersad, rođen 1953.rana od MES-a, 7.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠAJINOVIĆ Aleksandar, rođen 1970.rana od MES-a, 16.7.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ŠAJINOVIĆ RANKO, rođen 1959.bolest od , 9.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor ŠAJINOVIĆ SLAVKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 17.7.1992. Odžak, Odžak. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŠAJINOVIĆ VESELKO, rođen 1960.bolest od oboljenja, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŠAJINOVIĆ VESELKO, rođen 1960.rana od MES-a, 22.7.1993. Purići, Brčko. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SAMAC BRANIMIR, rođen 1962.povreda od udes, 30.1.1995. Potočani, Prnjavor. desetar
7001/45 Prnjavor SAMAC DOBRINKO, rođen 1960.rana od MES-a, 10.8.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SAMAC DOBRINKO, rođen 1960.rana od MES-a, 25.7.1993. Rogozan, Brčko. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SAMAC MIODRAG, rođen 1976.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SAMARDŽIĆ BRANIMIR, rođen 1968.rana od MES-a, 26.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SAMARDŽIĆ ĐURAĐ, rođen 1957.povreda od udes/udar, 25.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor SAMARDŽIĆ Gojko, rođen 1951.bolest od oboljenja, 30.11.1993. Zemunik Gornji, Benkovac. vojnik
7127 Derventa SAMARDŽIĆ MLADEN, rođen 1970.rana od MES-a, 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik izviđač brigade
7519 Prnjavor SAMARDŽIĆ Sredoje, rođen 1958.rana od , 8.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa SAMARDŽIĆ ZORAN, rođen 1970.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar
7286 Ključ SAMARDŽIJA DUŠAN, rođen 1949.rana od , 26.10.1992. Mile, Jajce. vodnik 1 klase
7127 Derventa SAMARDŽIJA MILIVOJE, rođen 1952.rana od MES-a, 15.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
SJB Ključ Samardžija Milorad, rođen 1949.rana od MES-a, 10.7.1995. Bihać, Bihać. vojnik
7127 Derventa SAMARDŽIJA MILUTIN, rođen 1953.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SAMARDŽIJA MILUTIN, rođen 1953.povreda od MES-a, 1.6.1992. Derventski Lug, Derventa. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SAMARDŽIJA SLAVIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik voda vojne policije
7127 Derventa SANČANIN BOGOLjUB, rođen 1971.rana od streljačko, 8.9.1992. Gašnjača, Derventa. poručnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SANČANIN BOGOLjUB, rođen 1971.povreda od udes/udar, 12.1.1993. Derventa, Derventa. poručnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN BRANE, rođen 1969.rana od MES-a, 1.8.1992. Kalačka, Derventa. mlađi vodnik 3.čete,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN Dobrinko, rođen 1960.bolest od oboljenja, 4.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN ĐOKO, rođen 1961.rana od MES-a, 18.10.1992. Koraće, Brod. vojnik inžinjerac
7127 Derventa SANČANIN ĐOKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 22.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN GOJKO, rođen 1939.bolest od , 17.6.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7127 Derventa SANČANIN GOLUB, rođen 1972.rana od MES-a, 30.6.1992. Kukavice, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN GOLUB, rođen 1972.rana od streljačko, 24.2.1994. Novi Šeher, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN GOLUB, rođen 1972.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlići,Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SANČANIN MILUTIN, rođen 1967.rana od streljačko, 31.8.1992. Cerik, Gradačac. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa SANČANIN NEVENKO, rođen 1961.bolest od , 24.8.1992. Derventa 203, Derventa. vojnik
7127 Derventa SANČANIN RADENKO, rođen 1965.rana od MES-a, 26.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN VELEMIR, rođen 1964.bolest od oboljenja, 1.5.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN VELEMIR, rođen 1964.rana od MES-a, 28.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SANČANIN VOJISLAV, rođen 1970.rana od MES-a, 4.8.1993. Dubravice, ZavidovićI. desetar brigadni izviđač
7127 Derventa SANČANIN VOJISLAV, rođen 1970.rana od MES-a, 18.7.1992. Babino brdo, Derventa. desetar izviđač brigade
7519 Prnjavor SANDIĆ BORISLAV, rođen 1963.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar
7484 Banja Luka SANDIĆ DANILKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 13.5.1992. Mostar, Mostar. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SANDIĆ MILOMIR, rođen 1972.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
9227/7 Glina SANDIĆ MILOMIR, rođen 1972.rana od streljačko, 12.12.1991. Glina, Glina. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor SANDIĆ PERO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 14.2.1993. Zorani, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SARIĆ Boro, rođen 1975.rana od MES-a, 30.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SARIĆ BRANE, rođen 1969.bolest od oboljenja, 2.12.1992. Derventa,  vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7024 Banja Luka SARIĆ BRANE, rođen 1976.rana od MES-a, 20.9.1995. Gornji Podovi, Sanski Most. vojnik
7001/45 Prnjavor SARIĆ DRAGOMIR, rođen 1955.rana od MES-a, 20.1.1993. Stog, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor SARIĆ DUŠKO, rođen 1971.rana od MES-a, 15.4.1992. Pjevalovac, Derventa. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3193 Prnjavor SARIĆ JOVAN, rođen 1964.bolest od oboljenja, 31.12.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
7127 Derventa Sarić Milenko, rođen 1972.rana od MES-a, 11.7.1992. Žeravac, Derventa. vodnik vodnik 1.čete,5.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SARIĆ NOVAK, rođen 1945.rana od MES-a, 5.1.1993. Glogova, Bratunac. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SARIĆ OBRAD, rođen 1947.rana od MES-a, 11.8.1992. Derventa, Derventa. razvodnik
7127 Derventa SARIĆ RADAN, rođen 1971.povreda od MES-a, 11.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik vozač u lad-upvo
7001/45 Prnjavor SARIĆ Slobodan, rođen 1967.rana od MES-a, 3.11.1993. Cerovica-Križ, Doboj. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SARIĆ VOJISLAV, rođen 1955.povreda od MES-a, 14.8.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik pom. Nišandžije T-12
7519 Prnjavor SAVANOVIĆ JEFTO, rođen 1948.bolest od oboljenja, 15.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa SAVANOVIĆ ZORAN, rođen 1960.rana od MES-a, 22.9.1992. Lipice, Brod. razvodnik pozadinskog voda
7322 Banja Luka SAVATIĆ DRAGAN, rođen 1975.rana od MES-a, 25.4.1995. Harambašine vod, Kneževo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SAVIĆ BOGOLjUB, rođen 1957.samoranjavanje od streljačko, 3.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor SAVIĆ BOGOLjUB, rođen 1957.rana od MES-a, 8.4.1994. Krečana, Doboj. vojnik
7519 Prnjavor SAVIĆ BOGOLjUB, rođen 1957.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor SAVIĆ DANKO, rođen 1964.rana od streljačko, 8.2.1993. Potočari, Brčko. razvodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SAVIĆ DANKO, rođen 1964.rana od streljačko, 2.10.1992. Zborište, Brod. razvodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SAVIĆ DARKO, rođen 1971.bolest od oboljenja, 11.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7353 Banja Luka SAVIĆ Goran, rođen 1975.povreda od udes, 22.12.1993. Zalužani, Bawa Luka. vojnik
7001/45 Prnjavor SAVIĆ ILIJA, rođen 1974.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik bolničar 2.pješadiskog bataljona
7065 Bihać Savić Jadranko, rođen 1963.rana od streljačko, 11.2.1994. Alibegović Kosa, Bihać. vojnik
8840 Banja Luka SAVIĆ LAZO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 16.4.1992. Dragalić, Nova Gradiška. zastavnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor SAVIĆ LAZO, rođen 1970.rana od streljačko, 28.7.1993. Rogozan, Brčko. zastavnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo Savić Milenko, rođen 1938.bolest od oboljenja, 26.5.1995. Vozuća, Zavidovići. vojnik
4795 Beograd SAVIĆ MIROLjUB, rođen 1972.rana od streljačko, 31.10.1991. Berak, Vukovar. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SAVIĆ NEDELjKO, rođen 1950.povreda od MES-a, 14.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. stariji vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SAVIĆ RAJKO, rođen 1952.povreda od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik 1 klase vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SAVIĆ SLOBODAN, rođen 1968.rana od streljačko, 19.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7312 Vozuća SAVIĆ STOJKO, rođen 1957.rana od , 10.9.1995. Lozna, Banovići. vojnik
7029 Petrovo SAVIĆ STOJKO, rođen 1957.rana od MES-a, 22.7.1995. Pejaković potok, Zavidovići. vojnik
7033 Vogošća SAVIĆ Zoran, rođen 1965.rana od MES-a, 18.9.1992. Žuča, Sarajevo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Vozuća SAVIĆ ZORAN, rođen 1966.rana od , 1.7.1993. Sjenokosi, Vozuća. vojnik
7519 Prnjavor SAVIĆ Zoran, rođen 1960.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7225 Banja Luka SAVKOVIĆ LjUBIŠA, rođen 1969.rana od MES-a, 21.9.1992. Kostreš, Derventa. vodnik tenkisti
7519 Prnjavor SAVKOVIĆ MILE, rođen 1953.povreda od MES-a, 25.7.1993. Ulice, Brčko. stariji vodnik
7519 Prnjavor SAVKOVIĆ MILE, rođen 1953.povreda od MES-a, 28.7.1995. Nikolino brdo, Zavidovići. stariji vodnik
7001/45 Prnjavor SAVKOVIĆ MILE, rođen 1953.rana od MES-a, 27.9.1992. Zborište, Brod. stariji vodnik
7127 Derventa SAVKOVIĆ Nemanja, rođen 1950.rana od , 8.9.1992. Raščićima, Derventa. razvodnik
7001/45 Prnjavor SAVKOVIĆ RANKO, rođen 1972.povreda od MES-a, 5.10.1992. Novo Selo, Brod. vojnik
7519 Prnjavor SAVKOVIĆ VITOMIR, rođen 1954.bolest od oboljenja, 28.4.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SAVKOVIĆ ŽIVKO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 12.7.1992. Derventa,  vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SEGIĆ MILORAD, rođen 1953.bolest od oboljenja, 14.7.1992. Derventa,  vojnik pozadina brigade
7001/45 Prnjavor SEGIĆ NEMANJA, rođen 1948.rana od streljačko, 17.6.1992. Cer, Derventa. kapetan 1 klase, komandant 2.pješadijslkog bataljona 1.lpbr
7127 Derventa SEGIĆ Pero, rođen 1963.rana od MES-a, 5.7.1993. Krnješi, Zavidovići. poručnik komandant 2.lab PVO 27.mtbr
T-22206 Prnjavor SEKULIĆ BOGOLJUB, rođen 1971.rana od MES-a, 15.4.1992. Pjevalovac, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa Sekulić Milutin, rođen 1940.bolest od , 19.8.1992. Derventa, Derventa. vojnik
7127 Derventa SEKULIĆ RANKO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 9.3.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7127 Derventa SEKULIĆ STANKO, rođen 1968.rana od MES-a, 7.7.1993. Zavidovići-Glavica, Zavidovići. vodnik brigadni izviđač
7127 Derventa SEKULIĆ STANKO, rođen 1968.rana od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor SEKULIĆ ŽELjKO, rođen 1972.Povreda od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SEKULIĆ ŽELjKO, rođen 1972.rana od streljačko, 17.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7529 Kupres ŠESTIĆ BRANKO, rođen 1969.rana od , 25.11.1992. Koprivica, Kupres. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠESTIĆ DANKO, rođen 1969.rana od MES-a, 19.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠESTIĆ NEBOJŠA, rođen 1974.bolest od , 6.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor ŠESTIĆ NEDELjKO, rođen 1973.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7101 Banja Luka SIBINČIĆ DRAGAN, rođen 1961.rana od MES-a, 18.9.1992. Kostreš, Derventa. desetar pozadinska baza 1.KK
7127 Derventa SIBINČIĆ DUŠKO, rođen 1970.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo Brdo,Sedlići, Derventa. desetar
T-22206 Prnjavor SIBINČIĆ DUŠKO, rođen 1970.rana od MES-a, 3.5.1992. Pjevalovac, Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIBINČIĆ MILADIN, rođen 1948.rana od MES-a, 27.7.1995. Lučevik, Trnovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIBINČIĆ MILADIN, rođen 1948.povreda od udes, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor SIBINČIĆ MILAN, rođen 1952.bolest od oboljenja, 10.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik
3193 Prnjavor SIBINČIĆ MIODRAG, rođen 1960.povreda od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. razvodnik pjp MUP RS
7183 Derventa SIBINČIĆ PREDRAG, rođen 1970.bolest od oboljenja, 3.4.1995. Vučija planoina, Teslić. mlađi vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
2460/11 Banja Luka SIBINČIĆ RADISLAV, rođen 1973.rana od MES-a, 11.5.1992. Liješće, Brod. vojnik tenkovski vod
7127 Derventa SIBINČIĆ Stanko, rođen 1957.povreda od MES-a, 6.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa SIČANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1972.rana od streljačko, 7.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŠIKANIĆ BRANKO, rođen 1958.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. stariji vodnik sanitet,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠIKANIĆ ŽELJKO, rođen 1966.povreda od udes, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3164 Derventa ŠIKANIĆ ŽELJKO, rođen 1966.rana od MES-a, 2.5.1992. Markovac, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ŠIKARAC BRANE, rođen 1969.rana od streljačko, 30.6.1992. Jakeš, Modriča. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ŠIKARAC MIRO, rođen 1968.rana od MES-a, 4.2.1993. Kašić, Benkovac. poručnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3164 Derventa ŠIKARAC MIRO, rođen 1968.rana od MES-a, 2.5.1992. Markovac, Derventa. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3164 Derventa SIKIMIĆ ZORAN, rođen 1955.rana od MES-a, 2.5.1992. Pavlovo brdo, Derventa. vojnik pionir
7404 Kneževo SIMEUNČEVIĆ DRAGAN, rođen 1970.rana od MES-a, 8.8.1992. Mudruke, Travnik. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor SIMEUNČEVIĆ DRAGOLjUB, rođen 1962.rana od MES-a, 1.10.1995. Štrbine-Čađavice, Mrkonjić Grad. vodnik 1 klase pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor SIMEUNČEVIĆ VLADO, rođen 1954.rana od streljačko, 7.5.1992. Gornji Štrpci, Prnjavor. vojnik samostalna četa TO MZ Štrbci
7029 Petrovo SIMIĆ BOGOLjUB, rođen 1969.povreda od , 10.9.1995. Lozna, Banovići. vojnik
7127 Derventa SIMIĆ BRANE, rođen 1961.rana od MES-a, 15.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
Specbr policije SIMIĆ DRAGAN, rođen 1972.rana od streljačko, 20.3.1994. Hasin Vrh, Bihać. vojnik
7127 Derventa SIMIĆ DRAGAN, rođen 1971.povreda od , 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor SIMIĆ DRAGIŠA, rođen 1968.rana od MES-a, 5.9.1993. Ulice, Brčko. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SIMIĆ DRAGISLAV, rođen 1972.povreda od MES-a, 20.8.1992. Unka, Brod. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ DRAGO, rođen 1950.povreda od udes, 2.9.1992. Orljak, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ DRAGOLjUB, rođen 1952.povreda od MES-a, 2.6.1994. Stog, Zavidovići. stariji vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ DRAGOMIR, rođen 1957.rana od MES-a, 3.8.1992. Kalačko, Derventa. razvodnik
T-22206 Prnjavor SIMIĆ DUŠKO, rođen 1969.rana od streljačko, 25.4.1992. Trstenci, Derventa. desetar vod PVO
3193 Prnjavor SIMIĆ DUŠKO, rođen 1969.povreda od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
8840 Banja Luka SIMIĆ Goran, rođen 1967.bolest od oboljenja, 15.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor SIMIĆ JANKO, rođen 1971.rana od MES-a, 23.7.1995. Borovci, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ JOVAN, rođen 1948.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ LjUBOMIR, rođen 1962.rana od MES-a, 26.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik inžinjerija
7127 Derventa Simić Marinko, rođen 1970.rana od MES-a, 22.6.1992. Osojci, Derventa. vojnik
7127 Derventa SIMIĆ Milenko, rođen 1965.rana od MES-a, 1.7.1992. Bišnja, Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor SIMIĆ MILENKO, rođen 1954.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SIMIĆ MILOVAN, rođen 1962.rana od MES-a, 15.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor SIMIĆ MILOVAN, rođen 1962.rana od MES-a, 5.8.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor SIMIĆ MILUTIN, rođen 1955.rana od MES-a, 2.10.1992. Zborište, Brod. zastavnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SIMIĆ MIRKO, rođen 1943.rana od MES-a, 28.7.1993. Ulice, Brčko. stariji vodnik 1 klase pozadinskog voda
7519 Prnjavor SIMIĆ MIRKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 28.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7022 Banja Luka Simić Mladen, rođen 1974.povreda od MES-a, 15.7.1992. Kostreš, Derventa. vojnik poslužilac PRAGE
7519 Prnjavor SIMIĆ MLADEN, rođen 1954.povreda od udes, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik sanitetsko odjeljenje
7519 Prnjavor SIMIĆ NENAD, rođen 1968.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor SIMIĆ OSTOJA, rođen 1958.rana od MES-a, 21.8.1992. Unka, Brod. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ Predrag, rođen 1963.rana od MES-a, 5.7.1992. Agići, Derventa. vojnik 2.čete,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ RADENKO, rođen 1965.rana od MES-a, 15.1.1996. Zaskok, Teslić. vojnik pionir u inžinjeriji
7312 Vozuća SIMIĆ RADIVOJE, rođen 1961.rana od MES-a, 20.8.1994. Karačić, Zavidovići. vojnik
3193 Prnjavor SIMIĆ Radovan, rođen 1962.bolest od oboljenja, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
7022 Banja Luka Simić Slobodan, rođen 1973.povreda od MES-a, 15.7.1992. Kostreš, Derventa. vojnik poslužilac PRAG-e
7001/45 Prnjavor SIMIĆ VLADO, rođen 1962.rana od MES-a, 19.9.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SIMIĆ ZORAN, rođen 1972.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor SIMUNOVIĆ Radivoje, rođen 1974.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik kurir komandanta
7446 Drvar ŠIPKA MILORAD, rođen 1961.rana od streljačko, 20.2.1993. Grabež, Bihać. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar ŠIPKA NENAD, rođen 1962.bolest od , 1.10.1995. Hrgara, Bihać. vojnik vojne policije 1.drvarske lpbr
7225/tg-1 Banja Luka Šišljagić Sveto, rođen 1950.bolest od oboljenja, 15.7.1995. Svilaj, Odžak. desetar
7127 Derventa SIVULJAK VLADO, rođen 1954.rana od streljačko, 29.4.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik
7263 Manjača ŠKIPINA Vladimir, rođen 1975.povreda od udes/udar, 13.9.1995. Srbobran, Srbobran. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠKOLJIĆ RADOVAN, rođen 1964.bolest od , 26.12.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7446 Drvar ŠKORIĆ JELENKO, rođen 1969.rana od streljačko, 13.11.1994. Turski Kozjan, Bihać. vojnik
7127 Derventa ŠKORIĆ RADENKO, rođen 1971.rana od streljačko, 8.9.1992. Bijelo brdo, Derventa. razvodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7446 Drvar ŠKRBIĆ ANĐELKO, rođen 1967.rana od MES-a, 12.2.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar ŠKRBIĆ ANĐELKO, rođen 1967.rana od MES-a, 2.9.1995. Gornji Dabar, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7256 Drvar ŠKRBIĆ DRAGOSLAV, rođen 1971.zarobljavanje od zarobljen, 14.8.1992. Garački podovi, Drvar. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7529 Kupres ŠKRBIĆ RANKO, rođen 1960.rana od MES-a, 8.10.1995. Mrkonjić Grad, Mrkonjić Grad. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7529 Kupres Škrbić Ranko, rođen 1961.rana od MES-a, 8.10.1995. Mrkonjić Grad, Mrkonjić Grad. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠKRBIĆ VEROLJUB, rođen 1967.rana od streljačko, 4.7.1993. Dubravice-Kremenjaši, Zavidovići. vodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7011 Banja Luka ŠKRIPINA BUDIMIR, rođen 1975.zarobljavanje od zarobljen, 13.9.1995. Srbobran, Srbobar. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7011 Banja Luka Škripina Budimir, rođen 1974.zarobljavanje od zarobljen, 13.9.1995. Jarčište, Srbobran. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7011 Banja Luka Škripina Vladimir, rođen 1975.zarobljavanje od zarobljen, 13.9.1995. Jarčište, Srbobran. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SLADOJEVIĆ MILOVAN, rođen 1957.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SLADOJEVIĆ RADOVAN, rođen 1960.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠLAPAK PETAR, rođen 1947.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ŠLAPAK PETAR, rođen 1947.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
8840 Banja Luka SLATINAC LjUBIŠA, rođen 1971.bolest od oboljenja, 24.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor SLATINAC NEBOJŠA, rođen 1974.rana od streljačko, 14.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SLATINAC PERICA, rođen 1948.rana od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. stariji vodnik 1 klase komande stana brigade
7404 Kneževo SLIJEPČEVIĆ BOGOLjUB, rođen 1952.zarobljavanje od zarobljen, 20.3.1995. Polica-Vlašić, Kneževo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SLIJEPČEVIĆ DRAGOMIR, rođen 1957.bolest od oboljenja, 2.12.1992. Derventa, Derventa. potporučnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SLIJEPČEVIĆ DUŠAN, rođen 1950.rana od MES-a, 10.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor SLIJEPČEVIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 25.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka SLIJEPČEVIĆ GORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 17.1.1995. Novi Grad, Odžak. vojnik pionir u okbr
7127 Derventa SLIJEPČEVIĆ MILOŠ, rođen 1951.rana od streljačko, 14.8.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SLIJEPČEVIĆ MILOŠ, rođen 1966.bolest od oboljenja, 8.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik komandir POV
7519 Prnjavor SLIJEPČEVIĆ NENAD, rođen 1956.rana od streljačko, 26.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SLIJEPČEVIĆ Petko, rođen 1959.rana od , 18.3.1993. Koraće, Brod. razvodnik
7127 Derventa SLIJEPČEVIĆ PREDRAG, rođen 1970.rana od MES-a, 7.8.1993. Dubravice-Vinište, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SLIJEPČEVIĆ Radislav, rođen 1968.rana od MES-a, 5.6.1992. Trstenci,Pjevalovac, Derventa. razvodnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SLIJEPČEVIĆ VLADO, rođen 1950.bolest od udes/udar, 5.3.1995. Podsijelovo, Zavidovići. mlađi vodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SLIJEPČEVIĆ VOJISLAV, rođen 1953.bolest od oboljenja, 8.4.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SLIJEPČEVIĆ ŽELjKO, rođen 1968.rana od streljačko, 19.8.1992. Unka, Brod. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Šljivić SREĆKO, rođen 1971.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik kv 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Šljivić SREĆKO, rođen 1971.samoranjavanje od streljačko, 10.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik kv 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Šljivić VLADO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 31.1.1996. Prnjavor, Prnjavor. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SMILJANIĆ DUŠKO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 24.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
6817 Banja Luka SMILJANIĆ MIODRAG, rođen 1957.rana od streljačko, 30.10.1991. Strug, Okučani. vojnik vozač u inžinjeriji
7029 Petrovo SMILJIĆ MILENKO, rođen 1960.povreda od udes, 10.8.1994. Vozuća, Zavidovići. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo SMILJIĆ MIRKO, rođen 1973.rana od MES-a, 11.2.1995. Jugovac, Vozuća. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SMOLIĆ ŽELjKO, rođen 1964.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik
7519 Prnjavor ŠMUljA DUŠKO, rođen 1963.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Petrovac ŠOBOT Rajko, rođen 1941.rana od MES-a, 25.12.1994. Debeljača, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč Šobot ŽIVKO, rođen 1968.rana od MES-a, 27.8.1995. Palež, Glamoč. poručnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SOFTIĆ Jusuf, rođen 1948.bolest od oboljenja, 1.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka SOPRENIĆ BOŠKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 31.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7450 Pale Soprenić Božidar, rođen 1933.rana od , 30.6.1995. Vogošća, Vogošća. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SOPRENIĆ BOŽO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 23.11.1994. Vučija planina, Teslić. vodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SOPRENIĆ BOŽO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 31.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor SOPRENIĆ LjUBIŠA, rođen 1967.rana od MES-a, 8.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. desetar voda vojne policije
7519 Prnjavor SOPRENIĆ LjUBIŠA, rođen 1967.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar voda vojne policije
7001/45 Prnjavor SOPRENIĆ NOVO, rođen 1949.rana od MES-a, 10.8.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SOPRENIĆ NOVO, rođen 1949.samoranjavanje od streljačko, 14.11.1993. Pržine, Benkovac. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SOPRENIĆ SINIŠA, rođen 1975.rana od MES-a, 20.4.1995. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7304 Manjača SOPRENIĆ ŽELjKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 2.8.1994. Svetleča, Doboj. vojnik mehanizovana pješadija
8840 Banja Luka SOPRENIĆ ŽIVKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 10.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor SOPRENIĆ ŽIVKO, rođen 1962.rana od MES-a, 11.2.1993. Šumari, Brčko. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo ŠORMAZ VLADIMIR, rođen 1940.rana od MES-a, 14.7.1995. Šator, Grahovo. vojnik  čete, peješadijskog bataljona 9.lpbr
7519 Prnjavor ŠPANIĆ GOLUB, rođen 1970.samoranjavanje od streljačko, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. potporučnik vodnik voda vojne policije
7001/45 Prnjavor ŠPANIĆ LjUBENKO, rođen 1964.rana od MES-a, 21.8.1992. Pelagićevo, Gradačac. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ŠPANIĆ MILADIN, rođen 1966.rana od MES-a, 19.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor ŠPANIĆ MILANKO, rođen 1964.rana od streljačko, 20.8.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŠPANIĆ RADENKO, rođen 1972.rana od MES-a, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik vojna policija
7304 Derventa ŠPANIĆ RADIVOJE, rođen 1961.povreda od , 22.8.1992. Markovac, Derventa. razvodnik vodnik tenkista
7304 Derventa ŠPANIĆ RADIVOJE, rođen 1961.rana od MES-a, 18.12.1992. Križ, Doboj. razvodnik vodnik tenkista
7001/45 Prnjavor ŠPANIĆ ZORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik vojna policija
7519 Prnjavor SPASOJEVIĆ Marko, rođen 1941.bolest od oboljenja, 25.4.1994. Prnjavor, Prnjavor. kapetan 1 klase sanitet
7225 Banja Luka SPASOJEVIĆ MILISAV, rođen 1973.bolest od oboljenja, 4.8.1995. RK OMO Prwavor, 168,2. vojnik
7225 Banja Luka SPASOJEVIĆ MILISAV, rođen 1973.bolest od oboljenja, 4.8.1995. Doboj, Doboj. vojnik pozadinskog voda oklopnog bataljona
7127 Derventa SPASOJEVIĆ MIROSLAV, rođen 1960.povreda od udes, 16.7.1992. Derventa, Derventa. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo SPASOJEVIĆ MITAR, rođen 1952.bolest od oboljenja, 25.8.1994. Vozuća, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SPASOJEVIĆ MOMIR, rođen 1956.bolest od 8.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7225/tg-1 Banja Luka SPASOJEVIĆ MOMIR, rođen 1956.rana od MES-a, 17.7.1995. Donji Svilaj, Odžak. stariji vodnik pozadinskog voda radničkog bataljona u 1.okbr 1.KK
7029 Petrovo SPASOJEVIĆ NENAD, rođen 1946.rana od MES-a, 10.9.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SPASOJEVIĆ NENAD, rođen 1952.bolest od 28.1.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik telefonista voda veze
7029 Petrovo SPASOJEVIĆ NENAD, rođen 1946.zarobljavanje od  10.9.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SPASOJEVIĆ SLOBODAN, rođen 1946.bolest od  8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7446 Drvar SRDIĆ DRAGAN, rođen 1964.rana od , 1.12.1992. Grabež, Bihać. vojnik
7500 Glamoč SRDIĆ ĐURAĐ, rođen 1945.rana od MES-a, 25.9.1995. Sitnica, Čađavica. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
4121 Sanski Most SRDIĆ RADOMIR, rođen 1945.bolest od oboljenja, 21.6.1994. Vogošće, Sarajevo. mlađi vodnik
7048 Mrkonjić Grad STAKIĆ MIROSLAV, rođen 1968.rana od MES-a, 16.8.1992. Skela Rika, Jajce. vojnik izviđač
7001/45 Prnjavor STANČIĆ LjUBIŠA, rođen 1973.bolest od oboljenja, 15.8.1992. Unka, Brod. razvodnik vod PVO
8840 Banja Luka STANČIĆ Milenko, rođen 1964.bolest od oboljenja, 18.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7101 Banja Luka STANIĆ BOGDAN, rođen 1955.bolest od oboljenja, 24.4.1996. Banja Luka, . vojnik
7519 Prnjavor STANIĆ DRAGAN, rođen 1949.bolest od oboljenja, 21.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 1 klase pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STANIĆ LAZAR, rođen 1954.rana od MES-a, 18.8.1992. Bijelo brdo,Raščić, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STANIĆ MILENKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 9.10.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STANIĆ MLADEN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 27.12.1994. Podsijelovo, ZavidovićI. vojnik
7304 Manjača STANIĆ RANKO, rođen 1974.rana od MES-a, 25.6.1994. Prljača-Plana, Doboj. mlađi vodnik
7001/45 Prnjavor STANIĆ RANKO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 26.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STANIĆ VLADIMIR, rođen 1956.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa STANIĆ ŽELjKO, rođen 1971.bolest od , 9.3.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor STANIŠIĆ VESELKO, rođen 1967.rana od MES-a, 28.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STANIŠIN ŽIVKO, rođen 1961.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik protivoklopne voda 2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STANIVUKOVIĆ GOJKO, rođen 1968.bolest od oboljenja, 6.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor STANKIĆ BLAGOJE, rođen 1955.rana od , 18.2.1993. Stanovi, Doboj. vojnik
7519 Prnjavor STANKIĆ BLAGOJE, rođen 1955.rana od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
7088 Novi Grad STANKOVIĆ MIHAILO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 1.10.1993. Drvar, Drvar. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7039 Banja Luka STANOJEVIĆ BOGOLjUB, rođen 1967.bolest od oboljenja, 1.5.1992. Doboj, Doboj. desetar pionir
7001/45 Prnjavor STANOJEVIĆ MIROSLAV, rođen 1971.rana od MES-a, 10.7.1992. Odžak, Odžak. desetar
7001/45 Prnjavor STANOJEVIĆ PETAR, rođen 1970.rana od streljačko, 23.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STANOJEVIĆ PETAR, rođen 1970.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik bataljonska veza
7519 Prnjavor STANOJEVIĆ RANKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STANOJEVIĆ VESELKO, rođen 1960.rana od streljačko, 17.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STANOJEVIĆ ZORAN, rođen 1965.rana od MES-a, 1.6.1993. Ulice, Brčko. vojnik brigadna inžinjerija
7127 Derventa STARČEVIĆ DRAGAN, rođen 1965.bolest od oboljenja, 4.4.1995. Vučija planina, Teslić. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor STEFANIŠIN PETAR, rođen 1962.rana od MES-a, 15.2.1994. Spahići, Bihać. vojnik
7001/45 Prnjavor STEFANIŠIN PETAR, rođen 1967.rana od streljačko, 9.7.1993. Purići, Brčko. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŠTEFANJUK SLAVKO, rođen 1960.bolest od oboljenja, 6.10.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 3.pješadiskog bataljona
SJB Drvar STEVANDIĆ MILORAD, rođen 1960.rana od MES-a, 7.12.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,pješadijskog bataljonaMUP
7256 Drvar STEVANDIĆ MILORAD, rođen 1960.rana od MES-a, 26.7.1995. Jablanak-Golija, Glamoč. vojnik voda vojne policije
7446 Drvar STEVANDIĆ MIRKO, rođen 1959.rana od MES-a, 18.11.1992. Grabež, Bihać. vodnik k-dir 1.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor STEVANOVIĆ Milenko, rođen 1962.bolest od oboljenja, 16.4.1992. Velika Ilova, Prnjavor. vojnik samostalna četa TO MZ
7127 Derventa STEVANOVIĆ SLAĐAN, rođen 1973.rana od MES-a, 9.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7127 Derventa STEVANOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1974.bolest od oboljenja, 25.1.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STJEPANOVIĆ NEDELjKO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 5.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOJAKOVIĆ MILE, rođen 1960.rana od MES-a, 29.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOJAKOVIĆ NENAD, rođen 1956.povreda od MES-a, 27.7.1992. Žeravac, Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOJAKOVIĆ RADOJICA, rođen 1963.bolest od oboljenja, 14.2.1996. Vitkovci, Doboj. zastavnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOJAKOVIĆ SAVO, rođen 1944.bolest od oboljenja, 30.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOJAKOVIĆ SLOBODAN, rođen 1958.bolest od oboljenja, 3.8.1994. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik voda mb
7127 Derventa STOJANOVIĆ BORO, rođen 1959.rana od MES-a, 27.3.1994. Beše, Teslić. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJANOVIĆ Darko, rođen 1970.rana od MES-a, 30.6.1992. Duga kosa, Botajica, Modriča. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa STOJČIĆ BORISLAV, rođen 1963.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka STOJČIĆ DRAGAN, rođen 1962.bolest od oboljenja, 6.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor STOJČIĆ DRAGAN, rođen 1964.rana od streljačko, 2.10.1992. Zborište, Brod. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOJČIĆ DRAGAN, rođen 1964.povreda od MES-a, 24.7.1993. Ulice, Brčko. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJČIĆ ĐURAĐ, rođen 1957.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo brdo, Sedlići, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJČIĆ GOSTIMIR, rođen 1974.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7404 Kreževo STOJČIĆ Jovo, rođen 1942.bolest od oboljenja, 15.12.1995. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor STOJČIĆ MILOMIR, rođen 1953.rana od MES-a, 12.5.1992. Derventa, Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa STOJČIĆ NEDELjKO, rođen 1962.rana od MES-a, 26.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik pionirac
7127 Derventa STOJČIĆ Ninko, rođen 1963.rana od MES-a, 29.6.1992. Bišnja, Brod. vojnik
7127 Derventa STOJČIĆ RADISLAV, rođen 1964.povreda od udes, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJČIĆ Spomenko, rođen 1966.bolest od oboljenja, 13.5.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik
7127 Derventa STOJČIĆ ŽIVOJIN, rođen 1954.rana od MES-a, 1.10.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOJČIĆ ZORAN, rođen 1957.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb 120
7127 Derventa STOJIČEVIĆ Milomir, rođen 1963.bolest od oboljenja, 26.3.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJIČEVIĆ NEDELjKO, rođen 1954.rana od MES-a, 1.10.1995. Čađavica, Ključ. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJIČIĆ BUDIMIR, rođen 1972.rana od streljačko, 4.7.1993. Perkovići, Maglaj. desetar vozač saniteta 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOJIČIĆ Vitomir, rođen 1943.bolest od oboljenja, 16.12.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7500 Glamoč STOJISAVLJEVIĆ DRAGAN, rođen 1953.bolest od oboljenja, 13.11.1993. Kujača, Glamoč. vojnik
7500 Glamoč STOJISAVLJEVIĆ VLADO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 28.7.1995. Glamoč, Glamoč. vojnik nišandžija Top-42M
7519 Prnjavor STOJKOVIĆ MILADIN, rođen 1961.bolest od oboljenja, 6.4.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOJKOVIĆ MIROSLAV, rođen 1960.rana od streljačko, 1.8.1992. Unka, Brod. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOJKOVIĆ ŽIVOJIN, rođen 1953.bolest od oboljenja, 2.11.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOJNIĆ DRAGAN, rođen 1965.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STOJNIĆ MILADIN, rođen 1961.povreda od udes, 5.9.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOKANOVIĆ GORAN, rođen 1961.rana od streljačko, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOKANOVIĆ GORAN, rođen 1961.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STOKANOVIĆ GORAN, rođen 1961.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor STOKANOVIĆ VOJISLAV, rođen 1942.povreda od udes, 1.7.1992. Čardak, Modriča. stariji vodnik 1 klase voda mb 2.pješadiskog bataljona
7421 Sanski Most ŠTRBAC BOŠKO, rođen 1955.rana od MES-a, 24.9.1995. Lipnik, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most ŠTRBAC DRAGAN, rođen 1963.bolest od oboljenja, 28.4.1994. Bihać, Bihać. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most ŠTRBAC NOVICA, rođen 1948.bolest od oboljenja, 12.12.1993. Sanski Most, Sanski Most. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STRUHAK ZVONIMIR, rođen 1961.rana od MES-a, 6.12.1993. Bandera, Maglaj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STRUHAK ZVONIMIR, rođen 1961.samoranjavanje od streljačko, 17.5.1993. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa STRUHAK ZVONIMIR, rođen 1961.rana od MES-a, 17.9.1992. Potočani, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor STRUŽINJSKI Miroslav, rođen 1971.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Štulac Bruno, rođen 1971.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7463 Drvar stupar Branko, rođen 1961.rana od MES-a, 9.9.1995. Korita, Drvar. desetar
7519 Prnjavor SUBIĆ DARKO, rođen 1973.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SUBIĆ DAVID, rođen 1954.rana od MES-a, 20.8.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
8840 Banja Luka SUBIĆ Jovan, rođen 1953.rana od MES-a, 28.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor SUBIĆ Jovan, rođen 1953.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa SUBIĆ MLADEN, rođen 1956.bolest od oboljenja, 15.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
8840 Banja Luka SUBIĆ MOMIR, rođen 1966.povreda od udes/udar, 15.6.1992. Drenova, Prnjavor. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor SUBOTIĆ BORKO, rođen 1956.rana od streljačko, 14.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik vod PVO brigade
7127 Derventa SUBOTIĆ DARKO, rođen 1969.bolest od oboljenja, 4.5.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete, inžinjeriskog bataljona
7127 Derventa SUBOTIĆ DARKO, rođen 1969.bolest od oboljenja, 5.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete, inžinjeriskog bataljona
7322 Banja Luka SUBOTIĆ DRAGAN, rođen 1972.bolest od oboljenja, 10.3.1994. Đukići, Brčko. vojnik inžinjerijska
7001/45 Prnjavor SUBOTIĆ GOJKO, rođen 1961.rana od streljačko, 13.10.1992. Prnjavor, Prnjavor. stariji vodnik 1 klase vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SUBOTIĆ GOJKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 16.1.1993. Potočari, Doboj. stariji vodnik 1 klase vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SUBOTIĆ GORAN, rođen 1969.rana od streljačko, 25.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SUBOTIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 1.4.1992. Gorica, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor SUBOTIĆ LjUBIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 23.9.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SUBOTIĆ MIHAJLO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 23.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor SUBOTIĆ MIODRAG, rođen 1960.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SUBOTIĆ MIODRAG, rođen 1960.bolest od oboljenja, 21.5.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor SUBOTIĆ MIROSLAV, rođen 1972.povreda od udes/udar, 31.3.1996. Vitkovci, Vitkovci. desetar voda mb 2.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor SUBOTIĆ MIROSLAV, rođen 1972.rana od MES-a, 22.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar voda mb 2.pješadiskog bataljona
TO Okučani SUBOTIĆ MIROSLAV, rođen 1972.rana od MES-a, 6.10.1991. Košutarica, Jasenovac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3193 Prnjavor SUBOTIĆ NEBOJŠA, rođen 1960.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vojnik
7519 Prnjavor SUBOTIĆ NEDELjKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 22.11.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SUBOTIĆ NOVAK, rođen 1967.povreda od udes, 29.8.1993. Novi Šeher, Teslić. vojnik protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SUBOTIĆ Predrag, rođen 1974.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona
7263 Banja Luka SUBOTIĆ RADISLAV, rođen 1975.bolest od oboljenja, 22.9.1994. Manjača, Banja luka. vodnik raketna brigada
8840 Banja Luka SUBOTIĆ Sretko, rođen 1967.bolest od oboljenja, 24.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. mlađi vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa SUBOTIĆ ŽARKO, rođen 1953.povreda od udes/udar, 25.9.1993. Novi Šeher, Teslić. desetar poč,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka SUBOTIĆ ŽELIMIR, rođen 1967.rana od MES-a, 29.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka SUBOTIĆ ŽELIMIR, rođen 1967.bolest od oboljenja, 15.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonato
7001/45 Prnjavor SUBOTIĆ ZORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 9.2.1993. Omerbegovača, Brčko. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SUBOTIĆ ZORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 29.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vod PVO
7519 Prnjavor SUBOTIĆ ZORAN, rođen 1967.povreda od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SUBOTIĆ ZORAN, rođen 1967.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vodnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŠUĆUR ZORAN, rođen 1971.rana od streljačko, 18.2.1994. Stanari, Doboj. vodnik 1 klase 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor SUKUR MARINKO, rođen 1960.bolest od streljačko, 14.6.1994. Podsijelovo, ZavidovićI. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Šuman Bogdan, rođen 1954.bolest od oboljenja, 31.12.1995. Vitkovci, Derventa. vojnik pozadinskog voda radničkog bataljona
7127 Derventa Šuman Goran, rođen 1969.bolest od oboljenja, 16.11.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Šuman MILAN, rođen 1967.rana od streljačko, 3.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Šuman MLADEN, rođen 1961.samoranjavanje od streljačko, 19.8.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka Šuman MLADEN, rođen 1961.bolest od oboljenja, 6.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor Šuman RADIVOJE, rođen 1971.rana od MES-a, 1.8.1992. Žeravac, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7322 Banja Luka Šuman Velemir, rođen 1971.bolest od oboljenja, 13.5.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor Šuman ŽELjKO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 15.9.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa ŠURLAN SLAVIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 25.5.1992. Derventa,  vojnik pozadinac pozb
7127 Derventa Šušak DANE, rođen 1959.rana od MES-a, 5.1.1993. Glogova, Bratunac. kapetan komande 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa Šušak DANE, rođen 1959.bolest od oboljenja, 4.11.1993. Vučija planina, Teslić. kapetan komande 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor Šušak DARKO, rođen 1972.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Šušak DRAGOLjUB, rođen 1953.bolest od oboljenja, 10.3.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor Šušak DRAŽENKO, rođen 1972.rana od MES-a, 1.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Šušak DRAŽENKO, rođen 1972.povreda od MES-a, 9.11.1994. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Šušak NIKOLA, rođen 1954.bolest od oboljenja, 16.11.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik pozadinskog voda 1.radničkog bataljona
4532 Banja Luka Šušak RADOMIR, rođen 1966.povreda od MES-a , 6.9.1992. Bos.Lužani, Derventa vojnik, vezista RRC
T-22206 Prnjavor ŠUŠKOVIĆ DRAGAN, rođen 1970.rana od streljačko, 20.4.1992. Derventa,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3164 Derventa ŠUŠKOVIĆ DRAGAN, rođen 1970.rana od MES-a, 7.5.1992. Čajir, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor SUVAJAC ALEKSANDAR, rođen 1973.rana od streljačko, 2.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor SUVAJAC BORISLAV, rođen 1974.samoranjavanje od streljačko, 13.10.1995. Ravnice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
3164 Derventa SUVAJAC BRANIMIR, rođen 1971.rana od streljačko, 7.4.1992. Derventa,  vojnik čvp
7127 Derventa SUVAJAC BRANIMIR, rođen 1971.rana od streljačko, 31.7.1993. Dubravice, ZavidovićI. vojnik
7519 Prnjavor SUVAJAC BRANIMIR, rođen 1973.rana od MES-a, 11.1.1994. Narandžići, Benkovac. vodnik vodnik 3.pješadijske čete
7127 Derventa SUVAJAC DUŠKO, rođen 1959.rana od MES-a, 5.10.1992. Potočani, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SUVAJAC DUŠKO, rođen 1959.rana od MES-a, 27.5.1993. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7183 Derventa Suvajac Gojko, rođen 1944.bolest od oboljenja, 8.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa SUVAJAC JELENKO, rođen 1959.rana od MES-a, 28.12.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik pozadinskog voda
8840 Banja Luka SUVAJAC milivoje, rođen 1963.bolest od oboljenja, 26.11.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka Suvajac Milivoje, rođen 1953.bolest od oboljenja, 25.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7304 Derventa SUVAJAC MILORAD, rođen 1972.rana od streljačko, 16.7.1992. Begluci, Derventa. razvodnik tenkista
7127 Derventa SUVAJAC MIRKO, rođen 1944.rana od MES-a, 30.7.1992. Derventski Lug, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor SUVAJAC MIROSLAV, rođen 1968.rana od MES-a, 21.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik kurir
7127 Derventa SUVAJAC NEDELJKO, rođen 1949.rana od streljačko, 27.8.1992. Bijelo brdo-D.Vakuf, Derventa. poručnik komande had-a
7127 Derventa SUVAJAC NEDELJKO, rođen 1949.rana od MES-a, 17.9.1992. Potočani, Brod. poručnik
4002/30 Banja Luka SUVAJAC NEĐELjKO, rođen 1960.rana od , 1.9.1992. Vlašić, Travnik. vojnik
7127 Derventa SVIDERSKI IVAN, rođen 1952.povreda od uganuće 10.8.1992. Markovac, Derventa. stariji vodnik 1 klase, vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŠVRAKA NADEŽDA, rođen 1943.bolest od oboljenja, 29.2.1996. Vučija planina, Teslić. vojnik
7446 Drvar Tadić Mile, rođen 1948.rana od udes/udar, 28.12.1992. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TAMBUR BOŽO, rođen 1967.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TAMBUR VLADO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 7.4.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka TAMBUR VLADO, rođen 1955.bolest od oboljenja, 20.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa TANASIĆ SAVO, rođen 1944.rana od MES-a, 18.8.1992. Bijelo Brdo,Raščić, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TANASIĆ SAVO, rođen 1944.bolest od oboljenja, 1.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa TANASIĆ SLAVKO, rođen 1954.rana od streljačko, 4.12.1993. Bandera, Maglaj. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TATAREVIĆ GORAN, rođen 1970.rana od MES-a, 22.7.1995. Borovnica, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TATAREVIĆ VOJO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 1.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
8840 Banja Luka TATAREVIĆ VOJO, rođen 1949.bolest od oboljenja, 14.6.1992. Drenova, Prnjavor. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor TEPAVČEVIĆ ČEDO, rođen 1950.bolest od oboljenja, 31.12.1994. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TEPIĆ BRANISLAV, rođen 1955.rana od MES-a, 19.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TEPIĆ BRANISLAV, rođen 1955.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TERNOVSKEJ SINIŠA, rođen 1972.rana od MES-a, 5.8.1993. Zavidovići rejon, Zavidovići. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TEŠANOVIĆ SLAVKO, rođen 1962.rana od , 17.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7024 Banja Luka Tešić BRANIMIR, rođen 1976.rana od , 20.9.1995. Gornji Podovi, Sanski Most. vojnik
8840 Banja Luka Tešić DUŠKO, rođen 1969.bolest od oboljenja, 17.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa Tešić Milan, rođen 1958.rana od MES-a, 25.7.1993. Vinište, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka Tešić MILENKO, rođen 1973.povreda od MES-a, 7.8.1992. Pelagićevo, Orašje. vojnik mehanizovanog voda okb
7127 Derventa Tešić MLADEN, rođen 1959.povreda od udes, 11.9.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Tešić MLADEN, rođen 1959.rana od MES-a, 5.12.1993. Bandera, Maglaj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Tešić MLADEN, rođen 1959.rana od MES-a, 19.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Tešić NEVENKO, rođen 1972.rana od MES-a, 15.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Tešić NOVAK, rođen 1961.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik
7127 Derventa Tešić NOVAK, rođen 1961.rana od MES-a, 11.9.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor Tešić OZBILjKO, rođen 1959.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Tešić OZBILjKO, rođen 1959.rana od MES-a, 23.7.1993. Rogozan, Brčko. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Tešić OZBILjKO, rođen 1959.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Tešić Radislav, rođen 1967.rana od prostrela, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Tešić SINIŠA, rođen 1971.rana od MES-a, 8.9.1992. Čelaruša, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Tešić VUJADIN, rođen 1968.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor Tešić VUJADIN, rođen 1968.rana od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TEŠKO MIHAL, rođen 1972.samoranjavanje od streljačko, 11.9.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TIHOMIROVIĆ SLOBODAN, rođen 1960.povreda od MES-a, 30.8.1994. Vučija planina, Teslić. mlađi vodnik izviđač hab-a
7519 Prnjavor TIHOMIROVIĆ VELIMIR, rođen 1965.bolest od oboljenja, 4.9.1995. Novi grad, Novi Grad. desetar 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Timkov ZORAN, rođen 1952.bolest od oboljenja, 28.2.1996. Vučija planina, Teslić. desetar pozadinskog voda
7127 Derventa TODORIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 18.7.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TODORIĆ GORAN, rođen 1967.povreda od MES-a, 16.9.1992. Derventa, Derventa. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TODORIĆ RADISLAV, rođen 1960.bolest od oboljenja, 27.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7404 Banja Luka TODOROVIĆ BUDO, rođen 1956.rana od MES-a, 1.9.1992. Smet kod Vlašić, Kneževo. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TODOROVIĆ GORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 4.10.1992. Zborište, Brod. vojnik
7519 Prnjavor TODOROVIĆ GORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik
7013 Doboj TODOROVIĆ MILOŠ, rođen 1951.rana od MES-a, 22.9.1992. Planama, Maglaj. vojnik
7127 Derventa TODOROVIĆ MLADEN, rođen 1969.rana od MES-a, 12.9.1992. Čelaruša, Brod. razvodnik brigadni izviđač
7057 Doboj TODOROVIĆ NEDELjKO, rođen 1966.povreda od udes, 5.11.1994. Loševice, Lukavac. vojnik
7127 Derventa TODOROVIĆ NENAD, rođen 1969.povreda od MES-a, 9.5.1995. Vučija planina, Teslić. zastavnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TODOROVIĆ NENAD, rođen 1969.rana od MES-a, 26.11.1993. Nekolje, Maglaj. zastavnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TODOROVIĆ NENAD, rođen 1969.rana od MES-a, 28.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa TODOROVIĆ NENAD, rođen 1969.rana od streljačko, 29.6.1992. Bišnja, Brod. zastavnik 1.čete,5.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TODOROVIĆ NENAD, rođen 1969.rana od MES-a, 25.8.1992. Sedlić, Derventa. zastavnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TODOROVIĆ PREDRAG, rođen 1968.rana od streljačko, 16.12.1992. Kunjerac, Bratunac. vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo Todorović Ranko, rođen 1933.rana od MES-a, 11.12.1992. Donja Brijesnica, Lukavac. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7013 Doboj TODOROVIĆ ŽARKO, rođen 1958.povreda od , 14.1.1993. Selište, Maglaj. vojnik
7491 Ilijaš TOJČIĆ JOVO, rođen 1953.bolest od , 31.12.1994. , . vojnik
7127 Derventa TOJČIĆ ZDRAVKO, rođen 1951.bolest od oboljenja, 6.1.1994. Derventa, Derventa. vojnik brigadni inžinjerac
7519 Prnjavor TOMAŠ BRANIMIR, rođen 1973.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik kv3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOMAŠEVIĆ BRANKO, rođen 1966.povreda od udes/udar, 22.8.1993. Maćino Brdo, Prnjavor. vojnik inžinjerija
8840 Banja Luka Tomašević Slobodan, rođen 1955.bolest od oboljenja, 21.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. kapetan 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TOMIĆ BRANISLAV, rođen 1964.bolest od oboljenja, 18.10.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7218 Doboj TOMIĆ LUKA, rođen 1957.rana od MES-a, 1.12.1992. Donja Vrela, Brod. vojnik
7127 Derventa TOMIĆ MILENKO, rođen 1961.povreda od MES-a, 6.12.1993. Bandera, Maglaj. vodnik 1 klase pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOMIĆ MILENKO, rođen 1961.rana od MES-a, 27.5.1993. Koraće, Brod. vodnik 1 klase 1.čete,3.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor TOMIĆ MIODRAG, rođen 1970.rana od MES-a, 18.3.1995. Grhovci, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
3193 Prnjavor TOMIĆ MIODRAG, rođen 1970.rana od MES-a, 12.1.1995. Grkovci, Grahovo. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaMUP
7446 Drvar TOMIĆ NENAD, rođen 1963.rana od , 10.2.1994. Barakovac, Bihać. vojnik
7446 Drvar TOMIĆ NENAD, rođen 1963.rana od , 8.6.1995. Turski Kozjak, Bihać. vojnik
7127 Derventa TOMIĆ SINIŠA, rođen 1969.rana od MES-a, 18.7.1992. Sedlić, Derventa. desetar komande 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa TOMIĆ SINIŠA, rođen 1969.povreda od udes/udar, 26.1.1993. Kasarna, Derventa. desetar komande 1.pješadiskog bataljona
8840 Banja Luka TOMIĆ SRĐAN, rođen 1957.bolest od  24.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. kapetan k-dir 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor TOMIĆ SRĐAN, rođen 1957.povreda  28.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. major komande brigade
7063 Blažuj TOMIĆ VELIMIR, rođen 1962.rana od MES-a, 14.12.1992. Hadžići, Sarajevo. vojnik
7127 Derventa TOMINČIĆ Dragan, rođen 1970.rana od MES-a, 28.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vodnik baterija PVO
7127 Derventa TOPIĆ BORO, rođen 1971.rana od MES-a, 25.6.1992. Derventski Lug, Derventa. desetar
7519 Prnjavor TOPIĆ BRACO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 2.2.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor TOPIĆ BRANE, rođen 1961.bolest  17.8.1995. Prnjavor, Prnjavor. vojnik pozadinac vozač
7127 Derventa TOPIĆ BRANISLAV, rođen 1960.rana od MES-a, 2.1.1993. Novo Selo, Brod. mlađi vodnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TOPIĆ ČEDO, rođen 1956.povreda od udes/udar, 6.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa TOPIĆ ĐURAĐ, rođen 1955.rana od MES-a, 5.7.1992. Kasarna, Derventa. vojnik nišandžija T-12 u pov MPOAD
7127 Derventa TOPIĆ ĐURAĐ, rođen 1955.rana od MES-a, 14.11.1992. Koraće, Brod. vojnik nišandžija T-12 u pov MPOAD
7127 Derventa TOPIĆ GOJKO, rođen 1957.bolest od , 26.2.1995. Vučija planina, Teslić. desetar pov mpoad
7519 Prnjavor TOPIĆ JOCO, rođen 1958.bolest od oboljenja, 2.2.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ LJUBIŠA, rođen 1971.povreda od MES-a, 16.9.1992. Derventa, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ MILADIN, rođen 1968.rana od MES-a, 16.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. razvodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TOPIĆ MILORAD, rođen 1964.rana od MES-a, 16.10.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa TOPIĆ MLADEN, rođen 1971.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa TOPIĆ MOMIR, rođen 1955.rana od MES-a, 9.8.1992. Račići, Derventa. major komande 3.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor TOPIĆ MOMIR, rođen 1950.rana od MES-a, 3.6.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor TOPIĆ Novo, rođen 1966.rana od MES-a, 31.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik protivoklopne vod 2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ OSTOJA, rođen 1957.bolest od oboljenja, 5.3.1996. Vučija planina, Teslić. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TOPIĆ PETAR, rođen 1962.bolest od oboljenja, 29.4.1994. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TOPIĆ Radenko, rođen 1968.rana od MES-a, 15.10.1994. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ RADOSLAV, rođen 1973.rana od streljačko, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TOPIĆ RANKO, rođen 1971.samoranjavanje od streljačko, 27.7.1995. Borovci, Banovići. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ SLOBODAN, rođen 1955.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor TOPIĆ SLOBODAN, rođen 1955.rana od streljačko, 2.5.1992. Lipe, Derventa. vojnik četa TO Velike Ilove
7519 Prnjavor TOPIĆ VID, rođen 1957.rana od MES-a, 28.5.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ VUKAŠIN, rođen 1948.povreda od , 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor TOPIĆ ŽELjKO, rođen 1964.bolest od oboljenja, 21.8.1992. Unka, Brod. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ ŽELjKO, rođen 1962.bolest od oboljenja, 22.2.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPIĆ ŽELjKO, rođen 1962.rana od MES-a, 11.9.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor TOPIĆ ŽIVOJIN, rođen 1971.rana od MES-a, 20.4.1992. Trstenci, Derventa. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor TOPIĆ ZLATKO, rođen 1973.bolest od oboljenja, 11.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOPREK Dragan, rođen 1967.rana od MES-a, 17.7.1992. Derventa, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor TOŠIĆ BOŠKO, rođen 1951.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TOŠIĆ BRANISLAV, rođen 1967.rana od MES-a, 14.9.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor TOŠIĆ DRAGAN, rođen 1965.povreda od MES-a, 29.9.1992. unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor TOŠIĆ DRAGAN, rođen 1972.povreda od MES-a, 11.4.1994. Potočani, Doboj. poručnik komandir veze
7519 Prnjavor TOŠIĆ DRAGAN, rođen 1965.rana od streljačko, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7127 Derventa TOŠIĆ MILAN, rođen 1962.bolest od MES-a, 17.7.1992. Derventa, Derventa. vojnik
7127 Derventa TOŠIĆ MILE, rođen 1959.rana od MES-a, 3.8.1992. Olujić, Derventa. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TOŠIĆ SLAVOLjUB, rođen 1963.rana od MES-a, 20.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TOŠIĆ VELIBOR, rođen 1952.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TOŠIĆ ŽELjKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 22.11.1995. Vučija planina, Teslić. mlađi vodnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TOŠIĆ ZORAN, rođen 1959.rana od MES-a, 19.8.1992. Unka, Brod. vojnik
7001/45 Prnjavor TOTIĆ Voislav, rođen 1950.bolest od oboljenja, 3.11.1992. Brod, Brod. vojnik komande stana brigade
7011 Banja Luka TOTIĆ ŽELjKO, rođen 1975.bolest od , 13.7.1995. , . vojnik
7001/45 Prnjavor TRALJIĆ MARKO, rođen 1957.rana od MES-a, 25.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
1524 Han Pijesak TRIFUNOVIĆ GOSTIMIR, rođen 1972.rana od MES-a, 16.9.1991. Han Prijesak, Han Pijesak. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
4022 Kneževo TRIPIĆ BRANKO, rođen 1966.rana od MES-a, 3.9.1992. Gostilj, Kneževo. vodnik brigadni izviđač
7221 Petrovo TRIPIĆ DRAGAN, rođen 1969.rana od MES-a, 22.11.1992. Ulišnjak, Maglaj. vojnik
7221 Petrovo TRIPIĆ DRAGAN, rođen 1969.rana od MES-a, 7.11.1992. Ulišnjak, Maglaj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo TRIPIĆ MILIVOJ, rođen 1957.rana od MES-a , 4.10.1992. Borik, Maglaj. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona 2.olpbr
7001/45 Prnjavor TRIPIĆ RANKO, rođen 1963.rana od MES-a, 22.7.1993. Rogozan, Brčko. stariji vodnik 1 klase vodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7312 Petrovo TRIPUNOVIĆ PREDRAG, rođen 1953.bolest od , 20.6.1995. , . vojnik
7519 Prnjavor TRIVALIĆ BORKO, rođen 1967.rana od MES-a, 16.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. razvodnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TRIVALIĆ BRANKO, rođen 1956.bolest od oboljenja, 13.3.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TRIVALIĆ DUŠAN, rođen 1950.rana od MES-a, 2.8.1992. Bijelo brdo, Kalačka, Derventa. vodnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVALIĆ DUŠKO, rođen 1961.rana od MES-a, 16.10.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVALIĆ GORAN, rođen 1974.rana od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TRIVALIĆ MILORAD, rođen 1965.povreda od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TRIVALIĆ OBRAD, rođen 1966.bolest od oboljenja, 23.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor TRIVALIĆ OBRAD, rođen 1966.rana od streljačko, 25.11.1992. Slatina, Teslić. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVALIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.povreda od , 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar
7001/45 Prnjavor TRIVALIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVALIĆ VESELKO, rođen 1965.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik 1 klase 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7225/tg-1 Banja Luka TRIVALIĆ Zdravko, rođen 1944.bolest od oboljenja, 17.7.1995. Donji Svilaj, Odžak. vojnik na k-noj dužnosti
7531 Grahovo TRIVAN JOVAN, rođen 1946.bolest od oboljenja, 30.11.1994. Čiprazlija, Livno. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo TRIVAN JOVAN, rođen 1946.zarobljavanje od zarobljen, 30.11.1994. Čiprazlija 146, Livno. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVIČEVIĆ SLAVIŠA, rođen 1969.povreda od MES-a, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVIČEVIĆ VELIBOR, rođen 1970.zarobljavanje od zarobljen, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. poručnik sanitet,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVIČEVIĆ VELIBOR, rođen 1970.bolest od oboljenja, 10.1.1996. Koprivna, Sanski Most. poručnik sanitet,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TRIVIČEVIĆ VELIMIR, rođen 1973.bolest od oboljenja, 28.11.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TRIVIČEVIĆ VELIMIR, rođen 1973.bolest od oboljenja, 17.4.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVUNOVIĆ GORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 9.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TRIVUNOVIĆ MILENKO, rođen 1964.rana od streljačko, 18.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TRIVUNOVIĆ MILORAD, rođen 1958.rana od MES-a, 18.2.1994. Bandera-Stanovi, Doboj. razvodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TUBAK BRANKO, rođen 1961.rana od MES-a, 7.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor TUBAK DOBRIVOJE, rođen 1954.bolest od oboljenja, 22.10.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TUBAK JEVROSIM, rođen 1958.bolest od oboljenja, 6.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7004 Banja Luka TUBAK Miodrag, rođen 1975.rana od MES-a, 19.11.1991. s.Livaćani, Lipik. vojnik pov 1.mpoabr
7263 Manjača TUBAK MIROLjUB, rođen 1974.rana od MES-a, 29.9.1995. Bunari, Ključ. mlađi vodnik tenkista 1.okbr
7377 Banja Luka TUBAK MIROSLAV, rođen 1955.bolest od oboljenja, 16.7.1993. Bawa Luka, Bawa Luka. kapetan 1 klase
7127 Derventa TUBAK PETKO, rođen 1961.rana od streljačko, 29.9.1992. Potočani, Derventa. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor TUBAKOVIĆ SINIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7001/45 Prnjavor TUBAKOVIĆ SINIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 26.2.1994. Stanovi, Doboj. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa TUBONJIĆ DRAGAN, rođen 1969.rana od streljačko, 29.8.1992. Bijelo Brdo, Sedlići, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7577 Kalinovik TUBONJIĆ LjUBIŠA, rođen 1976.rana od streljačko, 2.7.1995. Ljeljena, Kalinovik. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TUBONJIĆ ZORAN, rođen 1974.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TUBONJIĆ ZORAN, rođen 1974.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TULIĆ DRAGOLjUB, rođen 1971.povreda od MES-a, 17.6.1992. Mišinci-Cer, Derventa. vojnik 1.čete 2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor TULIĆ DRAGOLjUB, rođen 1971.rana od MES-a , 15.9.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TULIĆ LjUBIŠA, rođen 1971.rana od streljačko, 23.2.1993. Omerbegovača, Brčko. desetar, vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka TULIĆ NEDELjKO, rođen 1948.rana od MES-a, 25.4.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor TULIĆ VIDOSLAV, rođen 1973.rana od streljačko, 26.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor TULIĆ VIDOSLAV, rođen 1973.rana od MES-a, 12.12.1992. Samjine vode, Stanovi. vojnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor TULIĆ VIDOSLAV, rođen 1973.rana od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa TULIĆ Vitomir, rođen 1966.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. desetar veza bataljona
7063 Lukavica TUPAJIĆ ZDENKO, rođen 1959.rana od MES-a, 4.8.1992. Ilidža, Sarajevo. major
7127 Derventa TURUDIĆ DRAGOLJUB, rođen 1959.povreda od MES-a, 27.7.1995. Hrastovac, Trnovo. mlađi vodnik
7127 Derventa TURUDIĆ ZORAN, rođen 1957.rana od MES-a, 30.6.1992. Jakeš, Modriča. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor UDOVČIĆ PERO, rođen 1956.rana od MES-a, 6.7.1992. Ada, Odžak. desetar
7127 Derventa ULARDŽIĆ BRANISLAV, rođen 1964.povreda od MES-a, 22.10.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa USORAC BORIVOJ, rođen 1960.rana od MES-a, 14.7.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa USORAC Goran, rođen 1972.rana od MES-a, 14.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa USORAC Goran, rođen 1972.rana od MES-a, 23.6.1992. Babino brdo, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor USORAC MILAN, rođen 1950.bolest od oboljenja, 24.2.1995. Prnjavor,  stariji vodnik intendantskog voda
7001/45 Prnjavor USORAC MILENKO, rođen 1944.rana od streljačko, 7.7.1993. Ulice, Brčko. vojnik
7519 Prnjavor USORAC Rajko, rođen 1948.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa USORAC ZDRAVKO, rođen 1971.samoranjavanje od streljačko, 21.9.1992. Derventa, Derventa. vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VAJUKIĆ BORISLAV, rođen 1964.rana od MES-a, 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik izviđač brigade
7127 Derventa VAJUKIĆ NENAD, rođen 1970.rana od streljačko, 9.8.1992. Kostreš, Derventa. desetar izviđač
7519 Prnjavor VAJUKIĆ SLAVKO, rođen 1944.povreda od MES-a, 21.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka VAJUKIĆ SLOBODAN, rođen 1969.samoranjavanje od streljačko, 31.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa VAJUKIĆ SLOBODAN, rođen 1969.bolest od oboljenja, 2.10.1992. Zborište, Brod. vojnik brigadni izviđač
7127 Derventa VAJUKIĆ ZORAN, rođen 1975.rana od MES-a, 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor VARNICA ŽELjKO, rođen 1975.povreda od , 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik
7519 Prnjavor VARNICA ŽELjKO, rođen 1975.povreda od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor VARNICA ŽELjKO, rođen 1975.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik
7127 Derventa VASIĆ ČEDO, rođen 1954.povreda od udes, 15.9.1993. Prnjavor, Prnjavor. poručnik
7001/45 Prnjavor VASIĆ DAMIR, rođen 1970.rana od , 3.11.1993. Cerovica-Križ, Doboj. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
3193 Prnjavor VASIĆ DRAGAN, rođen 1967.povreda od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaCSB
7127 Derventa VASIĆ DRAGAN, rođen 1975.rana od , 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik
7127 Derventa VASIĆ DRAGAN, rođen 1975.rana od , 14.7.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik
7519 Prnjavor VASIĆ DRAGO, rođen 1968.rana od MES-a, 18.8.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VASIĆ DRAŽE, rođen 1973.samoranjavanje od MES-a, 18.1.1995. Čorle, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa VASIĆ ĐURAĐ, rođen 1954.rana od MES-a, 15.8.1993. Vinište, Dubravice, Zavidovići. vojnik 5.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ DUŠAN, rođen 1960.rana od MES-a, 24.3.1994. Dolac, Zavidovići. vojnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor VASIĆ DUŠAN, rođen 1960.rana od streljačko, 7.8.1993. Ulice, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VASIĆ GLIGO, rođen 1950.rana od streljačko, 9.8.1992. Kostreš, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor VASIĆ GOJKO, rođen 1959.rana od MES-a, 8.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. stariji vodnik vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VASIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo brdo,Sedlići, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VASIĆ GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 8.7.1993. Vrbica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ GORAN, rođen 1967.bolest od oboljenja, 10.11.1992. Sijekovac, Brod. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ GOSTIMIR, rođen 1972.rana od MES-a, 27.7.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ JADRANKO, rođen 1961.bolest , 12.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik tenkovski vod 1.lpbr
7001/45 Prnjavor VASIĆ MIJODRAG, rođen 1951.rana od MES-a, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VASIĆ MILENKO, rođen 1965.bolest od oboljenja, 9.3.1996. Vitkovci, Doboj. vojnik pozadinac
7001/45 Prnjavor VASIĆ MILOVAN, rođen 1956.rana od MES-a, 23.8.1992. Grk, Brod. vodnik komande 3.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor VASIĆ MILUTIN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 1.12.1993. Zemunik Gornji, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VASIĆ MIODRAG, rođen 1969.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. desetar izviđač
7001/45 Prnjavor VASIĆ MIODRAG, rođen 1969.rana od MES-a, 14.8.1992. Porebrice, Gradačac. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor VASIĆ MIODRAG, rođen 1969.rana od streljačko, 4.11.1995. Omarska u RR, Prijedor. desetar izviđač
T-22206 Prnjavor VASIĆ NEDELjKO, rođen 1954.rana od streljačko, 2.5.1992. Trstenci-Barakovac, Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ NEĐELJKO, rođen 1950.rana od , 17.9.1992. Kolibe, Brod. vodnik
7001/45 Prnjavor VASIĆ Nenad, rođen 1964.bolest od oboljenja, 25.9.1992. Grk, Brod. vojnik izviđač brigade
4795 Sombor VASIĆ PERICA, rođen 1973.bolest od oboljenja, 17.2.1992. Sombor, vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ PERICA, rođen 1973.bolest od oboljenja, 3.5.1995. Podsijelovo, ZavidovićI. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor VASIĆ RANKO, rođen 1967.rana od MES-a, 27.2.1993. Zorani, Obudovac. desetar
7127 Derventa VASIĆ RANKO, rođen 1954.povreda od udes/udar, 30.8.1992. Derventa,  vojnik PO čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VASIĆ SINIŠA, rođen 1974.rana od , 30.5.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik
7519 Prnjavor VASIĆ SINIŠA, rođen 1974.rana od MES-a, 19.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor VASIĆ SINIŠA, rođen 1974.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik
7519 Prnjavor VASIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.bolest od oboljenja, 1.4.1994. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VASIĆ SLAVIŠA, rođen 1973.rana od MES-a, 7.7.1992. Jakeš, Modriča. vojnik
7127 Derventa VASIĆ Stojan, rođen 1957.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VASIĆ VELIBOR, rođen 1962.rana od , 31.7.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASIĆ ZDRAVKO, rođen 1963.rana od MES-a, 21.8.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VASIĆ ŽELjKO, rođen 1971.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlići-Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VASIĆ ŽIVOJIN, rođen 1968.rana od streljačko, 5.6.1992. Lišnja, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor VASIĆ ŽIVOJIN, rođen 1959.rana od streljačko, 15.2.1993. Omerbegovača, Brčko. desetar
7001/45 Prnjavor VASIĆ ŽIVOJIN, rođen 1959.rana od streljačko, 2.10.1992. Zborište, Brod. desetar protivavijonac
7004 Banja Luka VASILIĆ PERO, rođen 1972.bolest od oboljenja, 30.4.1993. s.Bravinci, Jajce. vojnik
7519 Prnjavor VASILIĆ SINIŠA, rođen 1973.bolest od , 11.12.1995. Vitkovci, Dobok. vojnik
7001/45 Prnjavor VASILIĆ STEVO, rođen 1963.rana od MES-a, 4.10.1992. Zorište, Brod. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VASILIĆ VESELKO, rođen 1970.rana od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VASILIĆ ŽELjKO, rođen 1965.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7074 Donji Vakuf VASILJEVIĆ Špiro, rođen 1965.rana od MES-a, 11.8.1992. Đogati, Travnik. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7051 Doboj Vaskrsić Dubravko, rođen 1959.povreda od MES-a, 15.10.1993. Donje ševarlije, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VEJIĆ NEDELjKO, rođen 1958.bolest od , 19.8.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor VEJINOVIĆ MIROSLAV, rođen 1970.bolest od oboljenja, 26.10.1992. Teslić,  vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
2875/38 Vršac VELJANČIĆ VELIBOR, rođen 1973.rana od MES-a, 6.12.1991. Antunovac Tenjsk, Tenj. vojnik vojna policija
7519 Prnjavor VELJIĆ Ranko, rođen 1976.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
MUP RS Veljković Dragomir, rođen 1972.rana od MES-a, 2.6.1992. Ahvatovci, Ilidža. vojnik 1.čete,1.odreda specijalne policije
7127 Derventa VESELINOVIĆ BORISLAVKO, rođen 1968.rana od MES-a, 26.5.1992. Osojci, Derventa. desetar lard PVO
7519 Prnjavor VESELINOVIĆ GORAN, rođen 1975.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik brigadni izviđač
T-22206 Prnjavor Veselinović Milivoje, rođen 1960.rana od MES-a, 30.4.1992. Pjevalovac, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa VESELINOVIĆ MILOVAN, rođen 1971.rana od MES-a, 28.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor VESELINOVIĆ SLAVIŠA, rođen 1974.rana od , 21.7.1993. Rogozan, Brčko. vojnik
7029 Petrovo VESELINOVIĆ STOJAN, rođen 1951.rana od MES-a, 19.7.1994. Velika Glavica, Zavidovići. desetar
7519 Prnjavor VESELINOVIĆ Velibor, rođen 1975.samoranjavanje od streljačko, 30.5.1995. Čevaljuša, Zavidovići. vojnik izviđač brigadni
7519 Prnjavor VESELINOVIĆ Velibor, rođen 1975.povreda od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor VETMIĆ RADOJICA, rođen 1975.rana od MES-a, 22.6.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7590 Sarajevo VETMIĆ RADOJICA, rođen 1975.samoranjavanje od streljačko, 31.1.1994. Doboj, Doboj. vojnik specijalna jedinica MUP-a Doboj
7519 Prnjavor VIDAČAK ŽELjKO, rođen 1963.rana od MES-a, 30.5.1995. Krčevine, Zavidovići. vodnik 1 klase
7127 Derventa VIDIĆ DESIMIR, rođen 1961.bolest od oboljenja, 30.11.1995. Vučija planina, Teslić. poručnik poč
7127 Derventa VIDIĆ Milomir, rođen 1950.povreda od MES-a, 28.5.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VIDIĆ MIODRAG, rođen 1964.bolest od oboljenja, 28.12.1994. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VIDIĆ MLADENKO, rođen 1959.povreda od MES-a, 26.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vodnik 1 klase 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VIDIĆ MLADENKO, rođen 1959.povreda od MES-a, 22.1.1994. Kraljevo brdo, Maglaj. vodnik 1 klase 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VIDIĆ MLADENKO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 24.7.1992. Begluci, Derventa. vodnik 1 klase 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VIDOVIĆ DRAGAN, rođen 1952.rana od MES-a, 14.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor VIDOVIĆ MIROLjUB, rođen 1969.rana od MES-a, 26.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. mlađi vodnik protivoklopni vod 1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor VIDOVIĆ NENAD, rođen 1962.rana od MES-a, 8.9.1992. Liješće, Brod. vojnik bataljon policije
7127 Derventa VIDOVIĆ PERO, rođen 1946.rana od MES-a, 28.8.1992. Gašnjači, Derventa. vodnik 1 klase 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VIDOVIĆ STANIŠA, rođen 1955.rana od MES-a, 21.11.1994. Radešići, Teslić. vodnik k-dir čete, inž. Bataljona
7519 Prnjavor VIDOVIĆ Stanoje, rođen 1949.bolest od oboljenja, 30.10.1993. Prnjavor,  vojnik
7127 Derventa VIDOVIĆ SVETO, rođen 1969.povreda od , 30.8.1992. Derventa,  vojnik
7127 Derventa VIDOVIĆ ŽELjKO, rođen 1970.rana od MES-a, 31.7.1992. Memići, Derventa. razvodnik brigadni izviđač
7004 Banja Luka VINČIĆ DRAGOLjUB, rođen 1953.bolest od zarobljen, 11.10.1995. Dabrac, Mrkonjić Grad. desetar artiljerac
7004 Banja Luka VINČIĆ DRAGOLjUB, rođen 1953.zarobljavanje od zarobljen, 11.10.1995. Dabrac, Mrkonjić Grad. desetar artiljerac
7127 Derventa VINČIĆ GORAN, rođen 1970.bolest od oboljenja, 1.9.1992. Derventa, vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VINČIĆ JOVAN, rođen 1949.rana od MES-a, 6.8.1992. Unka, Brod. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VINČIĆ Milutin, rođen 1946.povreda od udes, 18.1.1995. Kamenica, Maglaj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VINČIĆ Mladen, rođen 1946.rana od MES-a, 1.7.1992. Derventa,  kapetan 1 klase komandir 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VINČIĆ PREDRAG, rođen 1972.rana od MES-a, 12.9.1995. Bravnice, Teslić. vojnik izviđača brigade
7127 Derventa VINČIĆ STOJAN, rođen 1954.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlić, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7512 Lukavica Vinčić VESELKO, rođen 1957.rana od MES-a, 6.1.1994. Jevrejsko groblje, Sarajevo. poručnik sanitet brigade
3193 Prnjavor VINČIĆ ŽELjKO, rođen 1973.rana od MES-a, 26.7.1995. Međugorje, Glamoč. vojnik
7500 Glamoč VJEŠTICA BOGDAN, rođen 1949.bolest od oboljenja, 22.8.1994. Kupres,  vojnik
8840 Banja Luka VLAJIĆ BORKO, rođen 1966.bolest od oboljenja, 25.12.1991. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljonaTO
8840 Banja Luka VLAJIĆ GORAN, rođen 1967.povreda od udes 20.1.1992. Prnjavor,  vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7372 Banja Luka VLAJIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 10.5.1995. Grebnice, Šamac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor VLAJIĆ GORAN, rođen 1967.povreda od udes/udar, 2.5.1992. Prnjavor, vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7519 Prnjavor VOĆAR IVICA, rođen 1959.bolest od oboljenja, 11.9.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VOĆAR Marko, rođen 1953.bolest od oboljenja, 1.7.1992. Derventa,  vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7322 Banja Luka VOJVODIĆ DALIBOR, rođen 1974.bolest od oboljenja, 18.7.1994. Brčko,  vojnik
7519 Prnjavor VOJVODIĆ MIROSLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 8.7.1994. Podsijelovo, Zavidovići. stariji vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VOJVODIĆ MIROSLAV, rođen 1958.rana od MES-a, 27.7.1992. Unka, Brod. stariji vodnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VOJVODIĆ RADENKO, rođen 1968.rana od MES-a, 18.8.1992. Unka, Brod. desetar
7127 Derventa VOJVODIĆ Savo, rođen 1955.bolest od oboljenja, 7.10.1995. Čađavica, Ključ. desetar 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VOLAŠ DRAGAN, rođen 1969.bolest od oboljenja, 8.2.1995. učija planina, Teslić. vojnik veza bataljona
7127 Derventa VOLAŠ LJUBAN, rođen 1954.rana od streljačko, 9.7.1992. Bos. Lužani, Derventa. vodnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VOLAŠ Milenko, rođen 1956.rana od , 12.8.1995. , . vojnik
7519 Prnjavor VOROTNJAK VLADO, rođen 1958.rana od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor VRAČEVIĆ GORAN, rođen 1973.rana od MES-a, 9.9.1995. Lisičina, Glamoč. desetar pripadnik policije MUP
7127 Derventa VRAČEVIĆ IVANKO, rođen 1956.rana od MES-a, 7.7.1992. Babino Brdo, Derventa. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VRAČEVIĆ JOVICA, rođen 1967.rana od streljačko, 15.11.1992. Hatkina njiva, Teslić. vojnik vojna policija
7519 Prnjavor VRAČEVIĆ LJUBIŠA, rođen 1974.povreda od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VRAČEVIĆ Miroslav, rođen 1955.rana od MES-a, 30.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik
7519 Prnjavor VRAČEVIĆ Radislav, rođen 1964.povreda od MES-a, 19.9.1995. Tunjice, Novi Grad. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7577 Sarajevo VRAČEVIĆ SLAVIŠA, rođen 1975.bolest od oboljenja, 6.6.1995. Kalinovik, Sarajevo. vojnik izviđačka jedinica
7127 Derventa VREJIĆ PERO, rođen 1970.bolest od oboljenja, 18.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VREJIĆ VASILIJA, rođen 1946.rana od MES-a, 26.6.1992. Derventski Lug, Derventa. vojnik 3.čete,4.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor VREJIĆ VASILIJA, rođen 1946.bolest od oboljenja, 18.11.1991. Grabik Ilova, Prnjavor. vojnik jedinice MZ
7001/45 Prnjavor VRHOVAC BRANE, rođen 1965.rana od streljačko, 25.11.1992. Markovo brdo, Teslić. vojnik
7001/45 Prnjavor VRHOVAC BRANE, rođen 1965.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7039 Banja Luka VRHOVAC ČEDOMIR, rođen 1955.bolest od oboljenja, 29.8.1995. Prnjavor,  vojnik
7519 Prnjavor VRHOVAC Danko, rođen 1976.samoranjavanje od streljačko, 13.11.1995. Vitkovci, Doboj. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VRHOVAC DRAGAN, rođen 1951.rana od streljačko, 28.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. potporučnik zamjenik komandanta 2.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor VRHOVAC Dragan, rođen 1964.rana od MES-a, 11.2.1993. Šumari, Brčko. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VRHOVAC Goran, rođen 1966.rana od MES-a , 13.4.1993. Ulice, Brčko. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VRHOVAC GOSTIMIR, rođen 1949.bolest od oboljenja, 17.8.1992. Grk, Brod. stariji vodnik veza
7519 Prnjavor VRHOVAC GOSTIMIR, rođen 1949.bolest od oboljenja, 2.12.1993. Benkovac,  stariji vodnik, vod veze brigade
7519 Prnjavor VRHOVAC JELENKO, rođen 1959.rana od MES-a, 13.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VRHOVAC KOSTADIN, rođen 1957.rana od MES-a, 5.8.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Vrhovac Miladin, rođen 1965.rana od MES-a, 4.7.1993. Liješnica, Maglaj. desetar 3.čete,3.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor VRHOVAC MILORAD, rođen 1959.bolest od oboljenja, 13.10.1991. Laminci, Gradiška. vodnik pionirac bataljona TO
7127 Derventa Vrhovac Mirko, rođen 1945.bolest od oboljenja, 5.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VRHOVAC MLADEN, rođen 1967.rana od MES-a, 22.8.1992. Grk, Brod. vojnik komanda stana
7519 Prnjavor VRHOVAC NEDELjKO, rođen 1959.rana od MES-a, 22.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VRHOVAC NEĐELjKO, rođen 1954.rana od MES-a, 30.7.1992. Donje Kolibe, Brod. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VRHOVAC PERO, rođen 1951.rana od MES-a, 21.8.1992. Markovac, Derventa. vojnik pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VRHOVAC RANKO, rođen 1952.rana od streljačko, 7.7.1993. Dubravice, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VRHOVAC RANKO, rođen 1952.rana od MES-a, 7.8.1992. kasarna, Derventa. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VRHOVAC RANKO, rođen 1961.bolest od oboljenja, 17.10.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Vrhovac SRĐAN, rođen 1965.rana od MES-a, 25.8.1992. Bijelo Brdo-Sedlić, Derventa. poručnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VRHOVAC STOJADIN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 23.10.1993. Gusak, Prnjavor. desetar
7127 Derventa VRHOVAC ZLATKO, rođen 1967.rana od MES-a, 15.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VRHOVAC ZLATKO, rođen 1967.povreda od MES-a, 20.8.1995. Ubovići, Glamoč. desetar 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor Vrhovac Zlatko, rođen 1965.rana od , 22.8.1992. Grk, Brod. vodnik
7519 Prnjavor VRHOVAC ZORAN, rođen 1966.rana od MES-a, 30.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb
7519 Prnjavor VUČANOVIĆ MOMIR, rođen 1958.bolest od , 22.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor VUČANOVIĆ NEDELjKO, rođen 1966.rana od MES-a, 12.8.1992. Liješće, Brod. desetar
7001/45 Prnjavor VUČENOVIĆ BRANE, rođen 1969.rana od , 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor VUČENOVIĆ MILAN, rođen 1969.rana od MES-a, 22.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUČENOVIĆ MILAN, rođen 1969.rana od MES-a, 9.7.1992. Jakeš, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7372 Banja Luka VUČENOVIĆ Slavko, rođen 1963.rana od MES-a, 3.7.1992. s.Milići, Gradačac. mlađi vodnik
7519 Prnjavor VUČENOVIĆ SVETO, rođen 1954.rana od streljačko, 15.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUČENOVIĆ SVETO, rođen 1954.rana od MES-a, 11.2.1993. Potočari, Brčko. vojnik
7001/45 Prnjavor VUČIĆ Vaskrsije, rođen 1937.bolest od oboljenja, 22.3.1994. Donji Vijačani, Prnjavor. vojnik 1.čete,4.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUJASINOVIĆ MILODRAG, rođen 1967.bolest od oboljenja, 10.3.1993. Lukići, Brčko. vodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUJASINOVIĆ NEBOJŠA, rođen 1959.bolest od oboljenja, 10.6.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik voda veze 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor VUJASINOVIĆ RANKO, rođen 1954.rana od MES-a, 19.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUJASINOVIĆ Savko, rođen 1956.rana od MES-a, 1.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUJASINOVIĆ VESELKO, rođen 1956.povreda od MES-a, 15.8.1992. Unka, Brod. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUJASINOVIĆ VESELKO, rođen 1956.povreda od MES-a, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. mlađi vodnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUJASINOVIĆ VLADO, rođen 1966.povreda od MES-a, 4.8.1992. Lužani Bos., Derventa. razvodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUJASINOVIĆ ZORAN, rođen 1970.bolest od oboljenja, 21.11.1994. Prnjavor,  vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo VUJČIĆ PETAR, rođen 1952.povreda od udes/udar, 24.9.1992. Radanovci, Grahovo. vojnik
7421 Sanski Most VUJČIĆ PETAR, rođen 1952.bolest od oboljenja, 5.10.1994. Prijedor,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUJIĆ DANKO, rođen 1970.povreda od , 25.8.1992. Bijelo Brdo, Derventa. vojnik
7127 Derventa VUJIĆ MLADEN, rođen 1971.rana od MES-a, 12.9.1992. Čelaruša, Brod. vodnik izviđač brigade
7127 Derventa VUJIĆ MLADEN, rođen 1971.rana od MES-a, 29.6.1992. Donja Bišnja, Derventa. vodnik izviđač brigade
7519 Prnjavor VUJIĆ RAJKO, rođen 1963.rana od streljačko, 22.4.1993. Stolići, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUJIĆ SLAVIŠA, rođen 1967.povreda od streljačko, 27.9.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik
7001/45 Prnjavor VUJIĆ ZORAN, rođen 1968.rana od MES-a, 27.7.1992. Lužani Bos., Derventa. desetar 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUJIĆ ZORAN, rođen 1968.rana od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar bataljonska veza
7531 Grahovo Vujičić Petar, rođen 1952.povreda od udes/udar, 24.9.1992. Radanovci, Livno. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Vujičić Radomir, rođen 1964.bolest od oboljenja, 2.12.1992. Derventa,  vojnik inžinjerija
7519 Prnjavor VUJIČIĆ RANKO, rođen 1961.rana od MES-a, 1.6.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUJMILOVIĆ GORAN, rođen 1972.rana od MES-a, 9.10.1995. Kalabe, Ključ. vojnik 2.čete,pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor VUKADINOVIĆ RADIVOJE, rođen 1958.bolest od oboljenja, 1.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKADINOVIĆ Vidomir, rođen 1967.samoranjavanje od streljačko, 1.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUKADINOVIĆ ZORAN, rođen 1971.rana od MES-a, 13.7.1992. Odžak,  desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUKAJLOVIĆ DRAGAN, rođen 1963.samoranjavanje od streljačko, 12.9.1992. Unka, Brod. razvodnik
7001/45 Prnjavor VUKAJLOVIĆ DRAGAN, rođen 1963.rana od streljačko, 18.2.1994. Stanovi, Doboj. razvodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKAJLOVIĆ DRAGAN, rođen 1963.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. razvodnik Vukovi
7127 Derventa VUKAJLOVIĆ LjUBOMIR, rođen 1969.rana od MES-a, 18.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa VUKAJLOVIĆ MILADIN, rođen 1969.bolest od 1, 19.10.1992. Derventa,  desetar pionir
7519 Prnjavor VUKAJLOVIĆ MILANKO, rođen 1962.povreda od udes, 20.7.1994. Bijesnica, Lukavac. vodnik 1 klase pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona
7404 Kneževo Vukajlović Pero, rođen 1955.bolest od oboljenja, 26.2.1992. Kneževo,  vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka VUKAJLOVIĆ RADE, rođen 1957.bolest od oboljenja, 24.1.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaTO
7127 Derventa VUKAJLOVIĆ VOJKO, rođen 1965.rana od streljačko, 17.7.1992. Begluci, Derventa. zastavnik  komandir 1.čete,5.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKAJLOVIĆ VOJKO, rođen 1965.rana od MES-a, 28.6.1992. Bišnja, Derventa. zastavnik  komandir 1.čete,5.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUKAŠINOVIĆ BRANKO, rođen 1972.rana od MES-a, 28.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKAŠINOVIĆ BRANKO, rođen 1972.rana od MES-a, 16.7.1995. Nikolino brdo, Zavidovići. vojnik voda mb 2.pješadiskog bataljona
7127 Derventa VUKAŠINOVIĆ Vitomir, rođen 1951.bolest od , 28.12.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKELIĆ MLADEN, rođen 1964.rana od MES-a, 21.7.1995. Krčevine, Zavidovići. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKELIĆ SRETKO, rođen 1967.rana od streljačko, 17.7.1992. Begluci, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka VUKIĆ DRAGOLjUB, rođen 1973.rana od MES-a, 21.9.1992. Kostreš, Derventa. vojnik tenkista
7519 Prnjavor VUKIĆ NEVENKO, rođen 1948.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKIĆ PETAR, rođen 1958.rana od streljačko, 23.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik vozač saniteta
7519 Prnjavor VUKIĆ RANKO, rođen 1954.povreda od MES-a, 28.7.1993. Rogozan, Brčko. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKIĆ RANKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 11.3.1996. Vitkovci, Doboj. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKIĆ SLAVIŠA, rođen 1972.povreda od MES-a, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,2.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka VUKIĆ SLAVIŠA, rođen 1972.bolest od oboljenja, 9.3.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vojnik voda BsT 1.pješadiskog bataljonaTO
7531 Grahovo Vukobrat Borislav, rođen 1950.bolest od oboljenja, 3.2.1996. Čelebić, Livno. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7531 Grahovo VUKOBRAT  JANDRIJA, rođen 1944.rana od , 3.12.1994. Čelebići-Podovi, Livno. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 9.lpbr
7421 Sanski Most VUKOJEVIĆ MILORAD, rođen 1962.rana od MES-a, 21.10.1994. Bibovac, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOMANOVIĆ DRAGIŠA, rođen 1965.rana od streljačko, 25.8.1993. Dubravice, Zavidovići. desetar poč 1.pješadiskog bataljona
7127 Derventa VUKOMANOVIĆ DRAGIŠA, rođen 1965.rana od MES-a, 7.7.1993. Krenjaši-vrbica, Zavidovići. desetar poč 1.pješadiskog bataljona
7519 Prnjavor VUKOMANOVIĆ ZDENKO, rođen 1969.bolest od oboljenja, 27.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 2.čete,1.pješadijskog bataljona
1318/6 Knin VUKOMANOVIĆ ŽELjKO, rođen 1972.rana od MES-a, 26.10.1991. Skradinski zaljev, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKOVIĆ BRANKO, rođen 1958.rana od MES-a, 29.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOVIĆ DRAGAN, rođen 1962.rana od MES-a, 15.9.1992. Lipice, Brod. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKOVIĆ DRAŠKO, rođen 1975.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik voda mb brigade
7519 Prnjavor VUKOVIĆ GOJKO, rođen 1963.rana od MES-a, 29.5.1994. Potočani, Doboj. vodnik voda mb 1.pješadiskog bataljona
7001/45 Prnjavor VUKOVIĆ LjUBOMIR, rođen 1956.rana od MES-a, 18.8.1992. Zborište, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOVIĆ MARINKO, rođen 1946.bolest od , 7.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija 27.mtbr
7127 Derventa Vuković Milan, rođen 1950.bolest od oboljenja, 17.7.1992. kasarna, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOVIĆ MILAN, rođen 1957.rana od MES-a, 15.7.1992. Begluci, Derventa. vojnik lad-a pvo brigade
T-22206 Prnjavor VUKOVIĆ MILORAD, rođen 1960.rana od MES-a, 9.5.1992. Orljak-Motajica, Derventa. vojnik haubičar
7519 Prnjavor VUKOVIĆ MOMIR, rođen 1965.rana od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. desetar, vojna policija brigade
7519 Prnjavor VUKOVIĆ MOMIR, rođen 1966.rana od MES-a, 16.11.1994. Svinjašnica, Zavidovići. potporučnik komandir 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1960.rana od MES-a, 3.9.1993. Liješnica, Maglaj. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1946.bolest od oboljenja, 4.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKOVIĆ SLAVKO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 28.1.1993. Potočari, Doboj. vodnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor VUKOVIĆ SLAVOLjUB, rođen 1967.rana od MES-a, 15.6.1992. Kotorsko, Doboj. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona policije
7001/45 Prnjavor VUKOVIĆ VID, rođen 1966.rana od MES-a, 10.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor VUKOVIĆ VLADO, rođen 1954.bolest od oboljenja, 1.8.1995. Podsijelovo, Zavidovići. desetar 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VUKOVIĆ Zoran, rođen 1968.rana od MES-a, 20.8.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa VULIĆ DRAGAN, rođen 1969.samoranjavanje od streljačko, 15.2.1993. Mravica, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor ZAHIROVIĆ Sulejman, rođen 1965.samoranjavanje od streljačko, 3.12.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŽARIĆ ŽELjKO, rođen 1976.rana od MES-a, 7.10.1995. Vlasinje, Mrkonjić Grad. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7225 Banja Luka ZASTAVNI VASILj, rođen 1959.zarobljavanje od zarobljen, 10.9.1995. Vozuća, Zavidovići. vojnik tehnička služba 1.okbr
7127 Derventa ZEC PERO, rođen 1958.rana od MES-a, 10.8.1992. Raščići, Derventa. vodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ZELENKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1971.rana od MES-a, 14.5.1995. Lepnica, Orašje. vojnik 1.čete,1.pješadijskog odreda VV
7001/45 Prnjavor ZELENKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1971.rana od MES-a, 30.4.1994. Jabučić polje, Doboj. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7519 Prnjavor ZELENKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1971.rana od , 11.6.1994. Potočari, Brčko. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ZELIĆ MIODRAG, rođen 1965.povreda od udara, 28.2.1993. Koraće, Brod. vojnik vod PVO
7127 Derventa ZEMUN BORISLAV, rođen 1961.bolest od oboljenja, 8.11.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
3164 Derventa ZERA SLAVKO, rođen 1954.rana od streljačko, 12.4.1992. kasarna, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
3193 Prnjavor ŽEREBNI SLAVKO, rođen 1959.rana od MES-a, 9.10.1995. Živinički kanal, Ključ. vojnik policija SJB Prnjavor
7519 Prnjavor ŽEREBNI SLAVKO, rođen 1973.rana od MES-a, 20.2.1995. Svinjašnica, Zavidovići. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
1412 Bihać ZGONJANIN Radenko, rođen 1966.rana od , 12.9.1992. Golubić, Bihać. vojnik
7127 Derventa ZIH ZVONIMIR, rođen 1952.rana od MES-a, 6.7.1993. Vinište, Zavidovići. potpukovnik zamjenik komandanta
7127 Derventa ŽIVANIĆ BRANISLAV, rođen 1958.povreda od udes, 31.7.1995. Šibovska, Prnjavor. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŽIVANIĆ BRANKO, rođen 1947.bolest od oboljenja, 11.9.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ ČEDOMIR, rođen 1954.bolest od oboljenja, 20.5.1992. Derventa,  vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ DRAGOLjUB, rođen 1951.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo Brdo-Sedlići, Derventa. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ DRAGUTIN, rođen 1967.povreda od udes, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ DRAGUTIN, rođen 1953.povreda od udes, 21.6.1992. Trstenci, Derventa. desetar pvo,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ DRAGUTIN, rođen 1953.povreda od udes, 1.6.1994. Visić, Zavidovići. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ DRAGUTIN, rođen 1967.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ DRAGUTIN, rođen 1953.rana od MES-a, 15.7.1993. Kremac,Vučija planin, Teslić. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ GORAN, rođen 1967.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlići, Derventa. vodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ Hranislav, rođen 1966.povreda od MES-a, 1.10.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ JOVO, rođen 1967.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo Brdo,Sedlići, Derventa. razvodnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ MIJODRAG, rođen 1975.bolest od oboljenja, 26.6.1995. Vučija planinaka, Teslić. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ MILAN, rođen 1962.rana od , 31.7.1992. s. Sedlići Bijelo Br, Derventa. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa Živanić Milenko, rođen 1967.bolest od oboljenja, 12.7.1993. Vučija planina, Teslić. vojnik inžinjerija
7127 Derventa ŽIVANIĆ MILUTIN, rođen 1949.rana od , 11.2.1993. Dubočac, Srbac. vojnik
7127 Derventa ŽIVANIĆ MIODRAG, rođen 1966.povreda od MES-a, 1.6.1994. Podvolujak, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ NEDELjKO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 7.12.1993. Derventa,  vojnik 2.četa 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ NEĐELjKO, rođen 1967.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik vod PVO 1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ RADISLAV, rođen 1958.bolest od oboljenja, 17.5.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ SLAVIŠA, rođen 1975.rana od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVANIĆ ZLATAN, rođen 1969.rana od MES-a, 31.7.1992. Sedlić Bijelo brdo, Derventa. razvodnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ BOŽO, rođen 1964.rana od MES-a, 21.8.1992. Grabov Gaj, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7127 Derventa ŽIVKOVIĆ ČEDO, rođen 1952.bolest od oboljenja, 7.4.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVKOVIĆ DALIBORKO, rođen 1973.rana od MES-a, 4.8.1995. Previja, Teslić. vojnik brigadni izviđač
7044 Crna rijeka ŽIVKOVIĆ DARKO, rođen 1973.rana od MES-a, 20.10.1992. Crna Rijeka, Han Pijesak. vojnik puka veze GŠVRS
7519 Prnjavor ŽIVKOVIĆ DRAGAN, rođen 1970.rana od MES-a, 27.7.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik vojna policija
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ DRAGAN, rođen 1970.povreda od MES-a, 5.7.1992. Garevac, Modriča. vojnik vojna policija
7519 Prnjavor ŽIVKOVIĆ DRAŠKO, rođen 1975.samoranjavanje od streljačko, 29.5.1995. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik brigadni izviđač
7519 Prnjavor ŽIVKOVIĆ LARI, rođen 1973.povreda od MES-a, 21.11.1994. Podsijelovo, Zavidovići. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ MILAN, rođen 1957.rana od MES-a, 25.5.1993. Lukići, Brčko. razvodnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ MILAN, rođen 1957.rana od MES-a, 4.8.1992. Lužani Bos., Derventa. razvodnik  2.čete,2.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo ŽIVKOVIĆ MIODRAG, rođen 1960.povreda od MES-a, 4.6.1994. Piklić, Vozuća. vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7029 Petrovo ŽIVKOVIĆ MIODRAG, rođen 1960.rana od streljačko, 10.9.1995. Lozna, Banovići. vodnik 1 klase 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVKOVIĆ MIROLjUB, rođen 1969.rana od MES-a, 4.7.1992. Čardak, Derventa. desetar 1.čete,1.pješadijskog bataljona
8840 Banja Luka ŽIVKOVIĆ MLADEN, rođen 1954.bolest od oboljenja, 24.2.1992. Dragalić, Nova Gradiška. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ MLADEN, rođen 1965.rana od MES-a, 12.8.1992. Unka, Brod. mlađi vodnik 2.čete,3.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ MLADEN, rođen 1954.povreda od , 29.9.1992. Unka, Brod. vodnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
T-22206 Prnjavor ŽIVKOVIĆ Mladen, rođen 1971.rana od MES-a, 2.5.1992. Trstenci, Derventa. vojnik pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljonaTO
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1952.rana od streljačko, 28.3.1994. Gornji Pridjel, Doboj. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŽIVKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1973.rana od streljačko, 12.6.1994. Gornji Pridjel, Doboj. vojnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7372 Banja Luka ŽIVKOVIĆ NEDELjKO, rođen 1973.rana od MES-a, 31.7.1992. Bijelo brdo, Derventa. vojnik pitomac CVŠ
7001/45 Prnjavor ŽIVKOVIĆ SLAVKO, rođen 1953.rana od MES-a, 18.9.1992. Unka, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7590 Sarajevo ŽIVKOVIĆ ŽIVADIN, rođen 1976.rana od streljačko, 8.4.1995. Dušanovo, Milići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 65.zmtp
7033 Vogošća ŽIVKOVIĆ ŽIVKO, rođen 1935.rana od MES-a, 10.5.1992. Vogošća, vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIVKOVIĆ ŽIVORAD, rođen 1954.bolest od oboljenja, 8.2.1995. Vučija planina, Teslić. vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ŽIŽAK BOŠKO, rođen 1952.rana od MES-a, 6.7.1994. Svinjašnica, Zavidovići. zastavnik 2.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIŽAK GORAN, rođen 1969.bolest od oboljenja, 14.8.1992. Derventa,  vodnik 1 klase 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIŽAK GORAN, rođen 1969.rana od MES-a, 12.6.1992. Derventa,  vodnik 1 klase 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIŽAK RADOMIR, rođen 1966.rana od streljačko, 11.5.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽIŽAK VASILIJE, rođen 1954.rana od MES-a, 17.8.1992. Lužani Bos., Derventa. vojnik 3.čete,2.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽIŽAK ŽELjKO, rođen 1966.rana od MES-a, 7.8.1992. Derventa, vojnik 2.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ZMIJANAC ZORAN, rođen 1971.bolest od oboljenja, 26.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ZMIJANAC ZORAN, rođen 1971.rana od streljačko, 28.9.1992. Potočari, Derventa. vojnik 1.čete,3.pješadijskog bataljona
7421 Sanski Most ZOBENICA MILAN, rođen 1973.rana od MES-a, 29.9.1992. Koraće, Brod. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 6.pbr
7127 Derventa ZOBIĆ VLADIMIR, rođen 1952.povreda od MES-a, 30.9.1995. Vučija planina, Teslić. desetar 3.čete,1.pješadijskog bataljona
7519 Prnjavor ZORAN MLADEN, rođen 1964.rana od MES-a, 5.9.1993. Ulice, Brčko. vojnik pozadinskog voda pozadinske čete
7446 Drvar ZORIĆ MIROSLAV, rođen 1968.rana od , 17.4.1995. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr
7446 Drvar ZORIĆ VOJIN, rođen 1947.rana od , 6.5.1995. Grabež, Bihać. vojnik pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽUNIĆ BRANO, rođen 1966.rana od streljačko, 20.8.1992. Grk, Brod. stariji vodnik vojna poliicija
7519 Prnjavor ŽUNIĆ ČEDOMIR, rođen 1953.rana od MES-a, 18.12.1993. Pridraga-Barabe, Benkovac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7225 Banja Luka ŽUNIĆ MILE, rođen 1976.rana od MES-a, 29.5.1995. Čović Polje, Obudovac. vojnik mehanizovane čete
7225 Banja Luka ŽUNIĆ MILE, rođen 1976.zarobljavanje od zarobljen, 10.9.1995. Vozuća, Zavidovići. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona
7001/45 Prnjavor ŽUNIĆ MILORAD, rođen 1972.rana od streljačko, 2.9.1992. Brđani, Gradačac. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV
7001/45 Prnjavor ŽUNIĆ MILOVAN, rođen 1974.samoranjavanje od streljačko, 10.10.1992. Prnjavor, Prnjavor. vojnik 1.čete 1.pješadijskog bataljona
7244 Ugljevik ŽUNIĆ MILOVAN, rođen 1974.rana od MES-a, 24.7.1995. Jablanica, vojnik izviđač
7127 Derventa ŽUNIĆ MILOVAN, rođen 1974.rana od MES-a, 16.11.1994. Vučija planina, Teslić. vojnik 4.čete,1.pješadijskog bataljona
7127 Derventa ŽUNIĆ VLADO, rođen 1968.povreda od MES-a, 7.11.1994. Previja, Teslić. vojnik inžinjerija
7421 Sanski Most ZURNIĆ JOVO, rođen 1959.bolest od oboljenja, 29.3.1993. Jajce, desetar voda B-1, 3.pješadiskog bataljona
7362 Prijedor ZURNIĆ JOVO, rođen 1959.rana od MES-a, 30.10.1994. Mala kupreška v, Kupres. desetar voda B-1, 3.pješadiskog bataljona
7421 Sanski Most ZURNIĆ MLADEN, rođen 1958.rana od MES-a, 12.9.1995. Natrolje, Šipovo. vojnik vozač prage 6.pbr
7446 Drvar ZVIZDALO SRETO, rođen 1967.bolest od oboljenja, 29.11.1994. Grabež, Bihać. vojnik 1.čete,1.pješadijskog bataljona 1.lpbr

Prikupljeni podaci nisu sravnjeni sa evidencijom Vob-8 kod nadležnih organa.

Sa statusom RVI ima, prema dostupnim podacima,  32 RVI iz MUP-a RS, poginulih 80, nestalih 7, zarobljenih 2, umrli 4, umrli poslije rata 353, odselili 23, bez statusa: 233 ranjenih, 21 povređenih i 87 bolesnih.

[1]Skupština opštine Prnjavor na 18. sjedinici održanoj dana 7.12.2022. godine razmatrala je i usvojila Informaciju o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, RVI, boraca i CŽR u opštini Prnjavor. Službeni glasnik opštine Prnjavor, broj 33 od 8.12.2022. godine, str.46

2019.

Prema podacima glasila RVI RS, broj 6, avgust 2022. U Republici Srpskoj , po podacima iz oktobra 2021. godine, ima 30.330 RVI.

Pregled prema kategoriji i godini povređivanja

kategoriji Svega % 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
bolest 716 23,64% 70 142 80 131 238 55
povreda 401 13,24% 6 130 39 67 155 4
rana 1802 59,49% 33 825 216 256 469 3
samopovreda 1 0,03% 1
samoranjavanje 61 2,01% 1 17 8 10 25
zarobljavanje 48 1,58% 1 7 1 9 30
Ukupno 3029 100% 111 1.122 344 473 917 62

 

Najviše ima ranjenih boraca oko 60% i to u drugoj godini rata 1992.

Prema kategoriji stanovništva i godini povređivanja

kategorija Svega % 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
domicilno 2587 85,41% 105 1014 297 367 749 55
raseljeno 409 13,50% 5 94 44 103 157 6
izbjeglo 32 1,06% 1 13 3 3 11 1
ostalo 1 0,03% 1
Ukupno 3029 100,00% 111 1122 344 473 917 62

Domicilnog stanovništa-boraca ima preko 85% i raseljenog stanovništva preko 13%, koji žive na području naše opštine

[2] ovi prikupljeni podaci o ranjenim nisu provjereni sa podacima boračkih organizacija i udruženja, lokalnim i republičkim organima, jer nije bilo njihove volje, zbog ograničenja iz zakona o zaštiti informacija. Više puta je pokušano  da se izvrši uvid u podatke koji koriste institucije, ali bez usjpeha. Izvinjavamo se RVI i borcima kod nepotpunih i neprovjerenih podataka u ovom članku.
osnovni podaci o ranjenim, mjestom rođenja, prebivališta, dužnosti u jedinici i vojnoj pošti. Podaci o vremenu i mjestu stradanja  od dejstva streljačkog (pušaka, puškomitraljeza, snajpera,  mitraljeza..), MES-a minsko eksplozivnih sredtava: ručne bombe, tromblonske mine, mine ručnih bacača, protivpješadijske i protivtenkovske mine, minobacačke mine, artiljerijske i tenkovske granate i sl.

Prema vojnoj pošti i kategoriji povređivanja

Vojna pošta  Svega   % rana  povreda   bolest   samopov. samora. zarob.
1318/6 Knin 1 0,03% 1
1412 Bihać 1 0,03% 1
1455 Banja Luka 1 0,03% 1
1524 Han Pijesak 1 0,03% 1
1709 Svilajnac 1 0,03% 1
2396 Kneževo 1 0,03% 1
2424 Petrovac 1 0,03% 1
2460/11 Banja Luka 1 0,03% 1
2875/38 Vršac 1 0,03% 1
3164 Derventa 24 0,79% 19 4 1
3193 Prnjavor 50 1,65% 39 6 5
3363 Banja Luka 2 0,07% 1 1
3422 Banja Luka 4 0,13% 2 2
3657 Doboj 1 0,03% 1
3704 Manjača 1 0,03% 1
4002/30 Banja Luka 1 0,03% 1
4022 Kneževo 1 0,03% 1
4121 Sanski Most 1 0,03% 1
4352 Banja Luka 1 0,03% 1
4470 Drvar 1 0,03% 1
4532 Banja Luka 1 0,03% 1
4627 Banja Luka 1 0,03% 1
4795 Beograd 4 0,13% 4
4795 Sombor 1 0,03% 1
6817 Banja Luka 2 0,07% 2
7001 Banja luka 2 0,07% 1 1
7001/29 Banja Luka 1 0,03% 1
7001/44 Osinja 4 0,13% 3 1
7001/45 Prnjavor 528 17,43% 397 49 66 1 13 2
7004 Banja Luka 4 0,13% 1 2 1
7004 Crna rijeka 1 0,03% 1
7007 Banja Luka 4 0,13% 2 1 1
7011 Banja Luka 4 0,13% 1 3
7013 Doboj 6 0,20% 3 1 2
7022 Banja Luka 3 0,10% 1 2
7024 Banja Luka 5 0,17% 2 2 1
7029 Petrovo 46 1,52% 29 8 5 1 3
7033 Vogošća 7 0,23% 7
7034 Manjača 1 0,03% 1
7039 Banja Luka 5 0,17% 2 3
7041 Mrkonjić Grad 1 0,03% 1
7048 Mrkonjić Grad 1 0,03% 1
7051 Doboj 3 0,10% 1 2
7053 Banja Luka 1 0,03% 1
7057 Doboj 7 0,23% 3 1 3
7063 Blažuj 1 0,03% 1
7063 Lukavica 5 0,17% 3 1 1
7065 Bihać 1 0,03% 1
7066 Blažuj 1 0,03% 1
7068 Doboj 1 0,03% 1
7074 Donji Vakuf 1 0,03% 1
7074 Srbobran 1 0,03% 1
7088 Novi Grad 1 0,03% 1
7092 Petrovo 1 0,03% 1
7101 Banja Luka 5 0,17% 1 3 1
7101 Petrovac 1 0,03% 1
7115 Šekovići 1 0,03% 1
7127 Derventa 859 28,36% 496 130 218 11 4
7161 Bileća 1 0,03% 1
7177 Bijeljina 1 0,03% 1
7183 Derventa 6 0,20% 1 5
7202 Borci 1 0,03% 1
7210 Srbac 1 0,03% 1
7218 Doboj 5 0,17% 4 1
7221 Petrovo 10 0,33% 9 1
7225 Banja Luka 46 1,52% 33 5 6 2
7225/tg-1 Banja Luka 8 0,26% 1 7
7229 Kupres 1 0,03% 1
7235 Drvar 2 0,07% 1 1
7244 Ugljevik 1 0,03% 1
7256 Drvar 5 0,17% 4 1
7263 Banja Luka 2 0,07% 2
7263 Manjača 2 0,07% 1 1
7263 Mawača 1 0,03% 1
7272 Banja luka 3 0,10% 1 2
7286 Ključ 4 0,13% 4
7293 Grahovo 1 0,03% 1
7304 Derventa 6 0,20% 4 2
7304 Manjača 6 0,20% 4 2
7312 Petrovo 12 0,40% 6 6
7312 Vozuća 7 0,23% 6 1
7319 Petrovac 2 0,07% 2
7322 Banja Luka 9 0,30% 4 1 4
7341 Drvar 1 0,03% 1
7353 Banja Luka 3 0,10% 1 1 1
7362 Prijedor 1 0,03% 1
7372 Banja Luka 9 0,30% 8 1
7377 Banja Luka 2 0,07% 1 1
7404 Banja Luka 1 0,03% 1
7404 Kneževo 8 0,26% 5 2 1
7404 Kreževo 1 0,03% 1
7419/8 Ilijaš 1 0,03% 1
7421 Sanski Most 24 0,79% 16 1 7
7440 Drvar 1 0,03% 1
7446 Drvar 56 1,85% 46 2 8
7450 Pale 1 0,03% 1
7451 Kupres 1 0,03% 1
7452 Pale 1 0,03% 1
7454-1 Mostar 1 0,03% 1
7463 Drvar 2 0,07% 1 1
7463 Petrovac 36 1,19% 24 5 5 2
7474 Drvar 1 0,03% 1
7480 Kotor Varoš 1 0,03% 1
7484 Banja Luka 8 0,26% 3 1 3 1
7491 Ilijaš 7 0,23% 5 2
7491Ilijaš 1 0,03% 1
7500 Glamoč 14 0,46% 3 3 7 1
7512 Lukavica 1 0,03% 1
7519 Prnjavor 757 24,99% 421 136 161 27 12
7527 Kupres 2 0,07% 1 1
7529 Kupres 26 0,86% 12 3 7 4
7531 Grahovo 29 0,96% 15 3 8 1 2
7536 Han Pijesak 1 0,03% 1
7538 Jahorina 1 0,03% 1
7568 Banja Luka 1 0,03% 1
7574 Petrovac 2 0,07% 1 1
7577 Kalinovik 2 0,07% 2
7577 Sarajevo 5 0,17% 3 2
7586 Banja Luka 1 0,03% 1
7590 Sarajevo 5 0,17% 4 1
77581 Sokolac 1 0,03% 1
7954 Tuzla 1 0,03% 1
8176 Ključ 2 0,07% 2
8840 Banja Luka 165 5,45% 20 20 123 2
8860 Sarajevo 1 0,03% 1
9062 Pakrac 1 0,03% 1
9069 Vinić 1 0,03% 1
9162 Prijedor 3 0,10% 1 1 1
9162 TO Okučani 1 0,03% 1
9164 Pakrac 1 0,03% 1
9227/7 Glina 1 0,03% 1
9840 Brčko 1 0,03% 1
Jedinica radne obavez 4 0,13% 4
MUP RS 2 0,07% 1 1
NOR 53. d 1 0,03% 1
SJB Derventa 1 0,03% 1
SJB Doboj 1 0,03% 1
SJB Drvar 3 0,10% 3
SJB Grahovo 1 0,03% 1
SJB Ključ 1 0,03% 1
Specbr policije 1 0,03% 1
Štab CZ Prnjavor 1 0,03% 1
T-22206 Prnjavor 50 1,65% 37 3 10
TO Kostajnica 1 0,03% 1
TO Kupres 3 0,10% 3
TO Okučani 4 0,13% 4
146       Ukupno 3.029 100% 1.802 401 716 1 61 48

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *