107.pbr

Nova pješadijska brigada 107.pbr 1.K VRS

1.aprila 1996. godine 1.lpbr Prnjavor i 1.mtb 27.mtbr zvanično mijenja naziv u novu 107.pbr i to u sklopu reorganizacije VRS.

Krajem marta 1996. godine uslijedila je masovna demobilizacija boraca prnjavorske brigade i jedinica 27.mtbr VRS sa područja opštine Prnjavor, nakon koje komanda Prvog korpusa naređuje spajanje ove dvije brigade u jednu koja sada dobija formacijski naziv 107. pješadijska brigada, sa vojnom poštom broj 2210 Srbac.

Tako je u prvoj polovini marta 1996. godine formirana komanda 107. pješadijske brigade na čijem čelu su bili komandant pukovnik Miodrag Suvajac i načelnik štaba potpukovnik Gojko Starčević.

Po novoj formaciji su formirani i komanda stana, vod veze, izviđački vod i četa vojne policije koji su i nadalјe ostali popunjeni lјudstvom u skladu sa formacijom, oficira 36, podoficira 16 i vojnika 667 ukupno 719, sa mobilizacijkim zborištem u s. Velika Ilova, dok su pozadinske i pješadijske jedinice bile popunjene samo potrebnim brojem lјudstva za održavanje i čuvanje naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava.

Komanda Brigade sa prištapskim jedinicama se izmiješta na lokaciju u gradu Srbac, a IKM za Prnjavor u staroj zgradi komande lpbr, a preostali dio lјudstva i jedinica na lokaciju kasarne u Sitnešima, Srbac i Dobroj vodi i Šibovskoj. Sva skladišta naoružanja, minsko-eksplozivnih sredstava i ostalih materijalno-tehničkih sredstava su bila neprekidno obezbjeđivana naoružanom čuvarskom službom i pod stalnom kontrolom komande Brigade.

Naređeno je da se gašenje ratnih sastava jedinica i demobilizacija svih rezervnih starješina i vojnih obveznika izvrši do 19.6.1996. godine, a za funkcionisanje jedinica (izrada planskih dokumenata za obuku i mobilizaciju rezervnog sastava, vođenje personalne dokumentacije, smještaj, održavanje i čuvanje naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava i dr.) trebalo je da se pobrinu predratna profesionalna vojna lica JNA i TO. Sve predviđene aktivnosti obavlјaju  uz angažovanja rezervnih starješina i vojnih obveznika  koji su ostali kao  profesionalna vojna lica.

poručnici Segić, Popović, Krajišnik,Mišić, Vukić

Ratne starješine lpbr postali aktivni poručnici: Segić, Popović, Krajišnik, Mišić, Vukić i pozadi Čubrilović, kasarna Sitneši 1997. godine. 1.pb- motajički bataljon.

Pregled strukture sastava 107.pbr po kategoriji lica i polu sa područja opštine Prnjavor

kategorija    svega      % muški ženski Starost
vojnici 1744 86,34% 1738 6 29,60
podoficiri 213 10,54% 212 1 32,82
oficiri 63 3,12% 63 34,27
Ukupno 2.020 100,00% 2.013 7 32,23

Brigada fromacijski je brojala 4.113 boraca, 3692 vojnika, 183 podoficira i 2389 oficira. Sa područja opštine u brigadu je bilo raspoređeno 2.020 pripadnika ili 49%., u dva pješadijska bataljona i ostale jedinice brigade. Prosjek starosti 32 godine života.

Pregled strukture sastava brigade sa područja opštine Prnjavor po osnovnim jedinicama brigade:

jedinica   svega     % vojnici    podoficiri    oficiri     Starost
1.pb 893 44,21% 756 111 26 30,66
2.pb 735 36,39% 660 58 17 28,36
4.pb 145 7,18% 127 15 3 30,80
čv 10 0,50% 8 2 30,14
čvp 5 0,25% 5 25,24
hab105 48 2,38% 43 2 3 32,90
13 0,64% 10 2 1 25,65
inžb 1 0,05% 1 26,14
inžč 55 2,72% 50 4 1 34,08
k-dabr 8 0,40% 1 2 5 43,72
ks 10 0,50% 7 3 30,00
labPVO 43 2,13% 34 7 2 31,89
pozb 22 1,09% 14 7 1 34,10
tpoab 32 1,58% 28 2 2 33,30
Ukupno 2.020 100,00% 1.744 213 63 31,21

 

Pregled starosne strukture raspoređenih pripadnika sa područja opštine Prnjavor u 107. pbr

Godine života svega     % vojnici podf      oficiri     Starost
15-19 godina 25 1,24% 23 2 19,18
20 do 29 godina 1036 51,29% 937 80 19 25,11
30 do 39 godina 816 40,40% 689 102 25 34,43
40 do 49 godina 138 6,83% 92 30 16 42,80
50 do 59 godina 4 0,20% 2 1 1 51,98
preko 60 godina 1 0,05% 1 65,55
Ukupno 2.020 100,00% 1744 213 63 39,84

 

 

 

 

 

 

 

Pregled starješinskih dužnosti u brigadi

čin Prezime Ime jedinica   VES dužnost
41 MERLOVIĆ NIKOLA k-dabr 31102 3
41 TOMIĆ SRĐAN k-dabr 31102 3
32 TOMAŠ PETAR k-dabr 32144 3
33 KRAJIŠNIK MOMIR k-dabr 31102 3
33 ILIŠKOVIĆ NEDELJKO k-dabr 31098 3
32 SUVAJAC NEDELJKO 1.pb 31102 4
32 TUBAK BRANE 2.pb 31102 4
32 POPOVIĆ RANKO 4.pb 31101 4
41 KALABA LJUBOMIR hab105 31202 4
31 NEDIĆ ZLATOMIR 1.pb 31101 5
32 BLAGOJEVIĆ VLADO 2.pb 31102 5
34 TOMAŠEVIĆ SLOBODAN 4.pb 31102 5
34 ALEKSIĆ PETAR tpoab 31201 5
33 BRKOVIĆ SLAVKO 1.pb 31102 6
32 MIŠIĆ VOJISLAV 1.pb 31102 6
41 PUPOVAC DRAGAN 1.pb 32144 6
21 GAJIĆ BRANKO 1.pb 31102 6
41 TOPIĆ MOMIR 1.pb 31102 6
31 MALEŠEVIĆ RADOMIR 1.pb 31102 6
21 PEJIČIĆ NEDELJKO 2.pb 32402 6
32 MODIĆ SINIŠA 2.pb 31102 6
33 ŽIVKOVIĆ BRANISLAV 2.pb 31102 6
32 ČABRIĆ SLOBODAN 2.pb 31101 6
32 SUBIĆ TOMISLAV 2.pb 31102 6
22 SIMEUNČEVIĆ DRAGOLJUB 2.pb 32144 6
33 DERAJIĆ MILOŠ 1.pb 31201 7
32 BOJIĆ MILAN 1.pb 31102 7
32 DANJKO IVAN 1.pb 31102 7
41 ĐURĐEVIĆ BRANE 1.pb 31102 7
32 JANJIĆ ŽELJKO 1.pb 31102 7
32 NIKIĆ VLASTIMIR 1.pb 31102 7
21 MALINIĆ BORISLAV 1.pb 31101 7
31 PAVKOVIĆ BOŽIDAR 2.pb 31101 7
31 ĐEKIĆ LJUBIŠA 2.pb 31102 7
32 SANČANIN BOGOLJUB 2.pb 31102 7
25 STOJAKOVIĆ RADOJICA 2.pb 31101 7
32 CVIJANOVIĆ ŽELJKO 2.pb 31201 7
11 JOVANOVIĆ MILENKO 4.pb 31102 7
13 PANIĆ NEVENKO 4.pb 31101 7
21 RADOŠEVIĆ OBRAD 4.pb 21102 7
32 BOŽIĆ NEDELJKO hab105 31201 7
32 VELJANČIĆ ČEDOMIR hab105 31202 7
23 DEBELJAK VELIBOR labPVO 31302 7
32 VASIĆ ČEDO 1.pb 31202 8
21 TOPIĆ LJUBIŠA 1.pb 31101 8
32 KITIĆ LJUBOMIR 1.pb 31202 8
22 VIDIĆ MLADENKO 1.pb 31102 8
23 MILINČIĆ BORISLAV 1.pb 31101 8
24 TRIVALIĆ VESELKO 2.pb 31102 8
23 PRERADOVIĆ ŽELJKO 2.pb 31101 8
24 MITRIĆ ZORAN 2.pb 31202 8
32 SIMIĆ SINIŠA 2.pb 31101 8
21 PRERADOVIĆ PREDRAG 2.pb 31102 8
21 KITIĆ BORKO 2.pb 31102 8
24 TOMAŠ MLADEN 2.pb 31101 8
13 VAJUKIĆ NENAD 4.pb 31101 8
22 RUŽIČIĆ GORAN hab105 21202 8
32 HAJEK VLADIMIR 31101 8
32 ŠUMAN BOŽO inžč 31702 8
11 IGNJATIĆ DRAGOSLAV 1.pb 21102 9
21 MARINKOVIĆ JELENKO 1.pb 31102 9
23 BLATEŠIĆ RADENKO 1.pb 31102 9
21 LUKIĆ DRAGAN 1.pb 21102 9
32 SEGIĆ PERO 1.pb 31302 9
14 TEŠIĆ DRAGAN 1.pb 11322 9
22 TOMIĆ MILENKO 1.pb 31001 9
14 SIBINČIĆ PREDRAG 1.pb 31202 9
11 DRINIĆ ĐURO 1.pb 31101 9
32 MITRIĆ MILENKO 1.pb 22141 9
21 BROĆILOVIĆ SLOBODAN 1.pb 31102 9
22 ŽIŽAK GORAN 1.pb 21102 9
32 PETROVIĆ DRAGAN 1.pb 11101 9
22 SAVKOVIĆ DRAGAN 1.pb 31201 9
13 GRABAS MARIO 1.pb 31102 9
21 MARIĆ JASENKO 1.pb 31101 9
21 ĐURAŠ ŽELJKO 1.pb 31702 9
25 TODOROVIĆ NENAD 1.pb 31102 9
21 BURIĆ ŽELJKO 1.pb 31102 9
32 KOVAČEVIĆ SLAVKO 1.pb 31102 9
33 KALABA DUŠKO 1.pb 31102 9
21 MILOVANOVIĆ MIROSLAV 1.pb 31102 9
11 VIDOVIĆ ŽARKO 1.pb 31102 9
32 ŽIVANIĆ DESIMIR 1.pb 31302 9
11 ŽIVANIĆ DESIMIR 1.pb 31102 9
11 TODOROVIĆ SLOBODAN 1.pb 11101 9
21 TEŠKO IVAN 1.pb 31102 9
21 ĐURIĆ MILENKO 1.pb 31101 9
23 PEULIĆ TOMISLAV 1.pb 31209 9
22 DEBELJAK GORAN 1.pb 31102 9
21 RADONJIĆ ZORAN 1.pb 31102 9
23 ŠIKARAC SLOBODAN 1.pb 31102 9
31 KALABIĆ ČEDOMIR 1.pb 31102 9
32 ALEKSIĆ ZORAN 2.pb 31702 9
24 GRUJIĆ MILADIN 2.pb 31102 9
21 SAVKOVIĆ BOŽO 2.pb 31202 9
11 MALEŠEVIĆ BRANE 2.pb 31102 9
21 DANOJEVIĆ DRAGO 2.pb 31102 9
31 VUKOVIĆ MOMIR 2.pb 31101 9
31 NJEŽIĆ ALEKSA 2.pb 31102 9
21 BIJELIĆ ŽELJKO 2.pb 31202 9
21 ŠPANIĆ ŽELJKO 2.pb 31102 9
23 LAZIĆ LJUBOMIR 2.pb 31101 9
24 BABIĆ MILORAD 2.pb 31202 9
12 PRATLJAČIĆ MLADEN 2.pb 11120 9
11 PAJIĆ MILOŠ 2.pb 31102 9
21 BOGIČEVIĆ DRAGIŠA 2.pb 31101 9
24 SANDIĆ VELIMIR 2.pb 31101 9
23 SAVKOVIĆ MILE 2.pb 31302 9
21 KALABA SINIŠA 2.pb 31102 9
21 OSTOJIĆ DALIBOR 2.pb 31101 9
11 STARČEVIĆ ŽELJKO 2.pb 31101 9
11 LAKIĆ OBRENKO 2.pb 31101 9
25 MIĆIĆ ZORAN 2.pb 32143 9
32 SANČANIN BOGOLJUB 4.pb 31102 9
21 ILIŠKOVIĆ RADENKO 4.pb 31102 9
21 KNEŽEVIĆ ŽELJKO 4.pb 11105 9
21 MARIĆ GORAN 4.pb 31102 9
32 TOŠIĆ DRAGAN čv 31805 9
21 SEKULIĆ STANKO 21101 9
31 GRUMIĆ NEDELJKO inžč 31702 9
32 ŠOBOT ŽIVKO labPVO 31302 9
32 STOJČINOVIĆ DRAGOMIR labPVO 31302 9
22 LUKIĆ VLADIMIR pozb 22129 9
24 KRAJIŠNIK DRAGOMIR pozb 22113 9
23 PALIKUĆA DUŠKO pozb 22141 9
21 VUKOVIĆ ALEKSANDAR pozb 22503 9
33 ŠUŠNJAR NIKOLA tpoab 31202 9
23 MORAVAC VESELKO tpoab 31201 9
13 VRAČEVIĆ SAVO 1.pb 21107 10
21 RADIĆ VLADO 1.pb 11326 10
22 PEZEROVIĆ ĐOKO labPVO 21302 10
13 IGNJATIĆ ČEDO labPVO 11301 10
32 VUKOVIĆ ŽIVOJIN pozb 31102 10
33 VUJIĆ VLADO 1.pb 22401 12
23 DRINIĆ SRETKO 1.pb 32144 12
21 KOSTREŠEVIĆ ZORAN 1.pb 21102 12
11 ČOLIĆ DAVOR 1.pb 31902 12
13 HAJEK MIROSLAV 1.pb 12254 12
23 ILIŠKOVIĆ GORAN 1.pb 11901 12
23 KNEŽEVIĆ ZORAN 1.pb 32402 12
23 MILADINOVIĆ NEDELJKO 1.pb 21102 12
21 ŽIVKOVIĆ MIROSLAV 2.pb 21901 12
32 KRAJIŠNIK PETAR 2.pb 31102 12
32 VUKIĆ RODOLJUB 2.pb 31102 12
21 ČERKETA ŽELJKO 2.pb 11903 12
11 JANKOVIĆ ZLATKO 4.pb 11901 12
23 KOSTIĆ KOJO k-dabr 21102 12
11 VUJANOVIĆ VLADO k-dabr 21001 12
23 DAVIDOVIĆ BRANKO k-dabr 31102 12
21 BOŽUNOVIĆ MLADEN 1.pb 21102 13
23 MALIĆ ILIJA 1.pb 21102 13
21 SIMIĆ ŽELJKO 1.pb 21102 13
21 IGNJATIĆ SLAVOJKO 1.pb 21102 13
21 GRUMIĆ ZORAN 2.pb 21101 13
11 RADIĆ BOŽIDAR 2.pb 21101 13
11 ILIŠKOVIĆ SLAVIŠA 2.pb 21102 13
26 DUKIĆ RODOLJUB 2.pb 21001 13
13 ŠIKANIĆ DOBRIVOJE 4.pb 21102 13
23 BLATEŠIĆ PREDRAG 4.pb 21102 13
23 MORAVAC MILADIN tpoab 21101 13
23 ĐURIĆ NEBOJŠA 1.pb 21802 14
21 MUSIĆ SLAVIŠA 1.pb 11801 14
22 SLIJEPČEVIĆ NEDELJKO 2.pb 21801 14
21 ĐUKIĆ RADENKO 2.pb 21102 14
14 MALEŠEVIĆ SLOBODAN hab105 11801 14
23 SIMIĆ NJEGOSLAV inžč 21701 14

Pregled strukture raspoređenih u brigadu po činu

čin svega % vojnici podf. oficiri Starost
bez čina 1413 69,95% 1391 22 29,51
voj na dužnosti 63 3,12% 63 30,86
razvodnik 76 3,76% 75 1 30,07
desetar 180 8,91% 179 1 30,15
mlađi vodnik 31 1,53% 30 1 30,80
vodnik 124 6,14% 6 116 2 31,92
vodnik 1 klase 18 0,89% 18 32,28
stariji vodnik 38 1,88% 38 34,70
stariji vodnik 1 klase 6 0,30% 6 36,50
zastavnik 10 0,50% 10 30,89
potporučik 20 0,99% 1 19 32,27
poručnik 28 1,39% 28 31,79
kapetan 4 0,20% 4 38,38
kapetan 1 klase 6 0,30% 6 41,58
major 3 0,15% 3 44,74
Ukupno 2020 100,00% 1744 213 63 33,76

Pregled strukture po VES-u

VES svega    % vojnici      podoficiri     oficiri    Starost
11101 660 32,67% 620 39 1 29,07
11102 33 1,63% 32 1 25,55
11103 137 6,78% 134 2 1 28,26
11104 134 6,63% 126 7 1 29,97
11105 57 2,82% 47 10 30,22
11107 12 0,59% 10 2 26,74
11108 5 0,25% 5 23,56
11109 38 1,88% 37 1 27,00
11111 1 0,05% 1 27,35
11117 105 5,20% 102 3 30,33
11119 56 2,77% 53 3 31,24
11120 21 1,04% 21 27,56
11121 32 1,58% 30 2 31,70
11122 3 0,15% 2 1 30,84
11201 17 0,84% 17 31,94
11205 3 0,15% 3 27,51
11207 16 0,79% 13 3 31,19
11208 2 0,10% 2 31,44
11209 9 0,45% 9 30,11
11213 1 0,05% 1 32,06
11217 15 0,74% 14 1 30,59
11221 16 0,79% 16 28,84
11223 22 1,09% 22 32,97
11233 1 0,05% 1 29,25
11301 57 2,82% 51 6 30,01
11304 1 0,05% 1 27,93
11314 12 0,59% 12 30,85
11322 2 0,10% 2 25,74
11326 9 0,45% 8 1 27,99
11343 1 0,05% 1 35,21
11701 26 1,29% 24 2 33,93
11704 6 0,30% 6 30,88
11706 3 0,15% 3 42,07
11709 1 0,05% 1 26,14
11725 2 0,10% 2 35,26
11740 2 0,10% 2 34,84
11801 19 0,94% 16 2 1 31,58
11807 4 0,20% 4 32,17
11808 2 0,10% 2 33,18
11810 4 0,20% 3 1 33,19
11812 16 0,79% 16 28,73
11901 4 0,20% 1 3 31,37
11903 2 0,10% 2 37,39
12101 5 0,25% 4 1 36,82
12102 9 0,45% 9 27,39
12106 1 0,05% 1 34,50
12107 3 0,15% 3 35,59
12117 1 0,05% 1 36,73
12118 3 0,15% 3 36,74
12121 5 0,25% 5 37,87
12126 4 0,20% 3 1 33,85
12254 1 0,05% 1 42,97
12401 4 0,20% 4 22,98
12403 33 1,63% 33 31,57
12409 1 0,05% 1 44,20
12418 3 0,15% 2 1 35,84
12501 42 2,08% 38 4 29,96
12503 1 0,05% 1 41,56
12701 140 6,93% 129 11 30,93
13202 1 0,05% 1 21,63
13806 1 0,05% 1 42,84
21001 2 0,10% 1 1 31,38
21101 11 0,54% 2 9 30,69
21102 20 0,99% 5 15 33,51
21107 2 0,10% 1 1 30,54
21109 1 0,05% 1 27,65
21202 1 0,05% 1 28,44
21209 2 0,10% 1 1 30,46
21302 4 0,20% 1 3 37,33
21701 2 0,10% 1 1 36,21
21801 1 0,05% 1 35,85
21802 2 0,10% 2 27,17
21901 1 0,05% 1 32,58
22113 2 0,10% 1 1 37,66
22129 1 0,05% 1 29,50
22141 5 0,25% 4 1 40,39
22143 1 0,05% 1 34,12
22401 2 0,10% 1 1 30,21
22404 1 0,05% 1 34,75
22503 4 0,20% 3 1 32,57
22701 2 0,10% 2 31,93
23211 1 0,05% 1 21,09
31001 1 0,05% 1 34,51
31098 1 0,05% 1 48,12
31101 25 1,24% 6 11 8 28,21
31102 60 2,97% 8 23 29 33,84
31201 6 0,30% 2 4 38,07
31202 11 0,54% 1 5 5 35,96
31209 1 0,05% 1 28,88
31302 6 0,30% 2 4 31,38
31702 4 0,20% 2 2 30,72
31805 1 0,05% 1 23,74
31902 1 0,05% 1 35,30
32143 1 0,05% 1 30,86
32144 4 0,20% 2 2 39,68
32402 2 0,10% 2 38,73
32501 1 0,05% 1 38,61
Ukupno 2020 100,00% 1744 213 63 32,25

Pregled strukture rapoređenih po komandnoj dužnosti

Komandant-komandir svega % vojnici pofoficiri oficiri Starost
bez dužnosti 1703 84,31% 1609 93 1 29,71
pomoćnik komandanta brigade 5 0,25% 5 45,54
komandant bataljona 4 0,20% 4 38,06
zamjenik komandanta 4 0,20% 4 39,58
pomoćnik komandanta 12 0,59% 3 9 36,71
komandir čete 18 0,89% 2 4 12 31,62
zamjenik komandira čete 16 0,79% 1 10 5 31,87
komandir voda 69 3,42% 15 39 15 30,63
1zamjenik komandira voda 5 0,25% 2 2 1 37,32
komandiri odjeljenja 151 7,48% 107 40 4 31,05
referenti 16 0,79% 4 9 3 36,14
četne/baterijske starješine 11 0,54% 3 8 30,63
komandiri samostalnih odjeljanja 6 0,30% 1 5 34,38
Ukupono 2020 100,00% 1744 213 63 34,87

Pregled strukture pripadnika brigade po mjestu stanovanja:

Naselje svega % vojnici podf. oficiri Starost
Babanovci 39 1,93% 33 3 3 31,86
Banja Luka 4 0,20% 2 2 29,20
Brezik 16 0,79% 16 27,69
Čelinac 2 0,10% 1 1 33,05
Čivčije 19 0,94% 17 2 28,00
Čorle 30 1,49% 26 3 1 26,47
Crkvena 26 1,29% 24 2 29,76
Derventa 1 0,05% 1 38,17
Doboj 2 0,10% 2 24,77
Doline 6 0,30% 5 1 30,82
Donja Ilova 60 2,97% 47 13 28,97
Donja Mravica 31 1,53% 29 2 30,25
Donji Galjipovci 25 1,24% 20 4 1 30,77
Donji Palačkovci 39 1,93% 35 4 28,75
Donji Smrtići 40 1,98% 36 4 29,77
Donji Štrpci 74 3,66% 64 10 31,01
Donji Vijačani 95 4,70% 82 11 2 29,89
Drenova 31 1,53% 27 4 29,59
Gajevi 6 0,30% 6 27,45
Galjipovci 1 0,05% 1 21,96
Gornja Ilova 64 3,17% 61 1 2 29,20
Gornja Mravica 35 1,73% 31 2 2 31,86
Gornji Galjipovci 15 0,74% 11 4 30,22
Gornji Grabik 2 0,10% 2 30,35
Gornji Palačkovci 57 2,82% 49 6 2 29,66
Gornji Smrtići 96 4,75% 89 6 1 29,34
Gornji Štrpci 63 3,12% 53 9 1 30,05
Gornji Vijačani 71 3,51% 62 8 1 27,64
Grabik Ilova 48 2,38% 42 6 30,02
Gusak 13 0,64% 12 1 27,95
Hrvaćani 36 1,78% 33 2 1 30,76
Jadovica 6 0,30% 4 2 31,48
Jasik 5 0,25% 4 1 26,90
Karać 2 0,10% 1 1 35,07
Kokori 23 1,14% 22 1 30,72
Konjuhovci 7 0,35% 5 2 33,97
Kremna 48 2,38% 45 3 29,74
Kulaši 16 0,79% 13 3 28,37
Laktaši 2 0,10% 2 22,09
Lišnja 17 0,84% 17 32,28
Lužani 18 0,89% 16 1 1 30,12
Maćino brdo 9 0,45% 7 2 30,76
Mlinci 22 1,09% 20 2 29,55
Mračaj 8 0,40% 7 1 33,41
Mravica 3 0,15% 3 24,97
Naseobina Babanovci 1 0,05% 1 22,96
Naseobina Hrvaćani 1 0,05% 1 37,36
Naseobina Lišnja 6 0,30% 5 1 29,57
Novo Selo 8 0,40% 8 32,71
Okolica 31 1,53% 25 6 31,51
Orašje 19 0,94% 17 2 28,21
Otpočivaljka 21 1,04% 20 1 28,72
Paramije 16 0,79% 16 28,51
Pečeneg Ilova 56 2,77% 48 7 1 29,83
Popovići 48 2,38% 42 6 29,85
Potočani 37 1,83% 33 3 1 29,05
Prnjavor 269 13,32% 209 38 22 32,30
Prosjek 30 1,49% 25 3 2 27,87
Ralutinac 1 0,05% 1 28,14
Ratkovac 30 1,49% 22 6 2 30,43
Šarinci 51 2,52% 45 4 2 30,83
Šereg Ilova 31 1,53% 25 4 2 31,27
Šibovska 15 0,74% 12 2 1 33,33
Skakavci 17 0,84% 16 1 28,10
Srpovci 3 0,15% 3 33,43
Velika Ilova 49 2,43% 42 6 1 29,64
Vršani 47 2,33% 44 3 28,73
Ukupno 2.020 100,00% 1.744 213 63 29,81