Stradanje boraca 327.mtbr

Pregled stradalnih boraca  prema kategoriji stradanja

Brojno stanje raspoređenih boraca u 327.mtbrJA  je 1.109 pripadnika od pozivanja-mobilizacije 5.10.1991. godine  do preformacije (19.5.1992.) formiranjem 27.mtbr VRS sa područja opštine Prnjavor.

U tom periodu brigada ima gubitaka od 32 borca, ili 3% u odnosu na broj raspoređenih u brigadi. Prosječna starost 32 godine života. Najveći gubiti kod boraca je od rana od dejstva MES mina, granata i dr neprijatelja.

Dogadjaj svega     % vojnici podficiri    oficiri
bolest 1 3,13% 1
poginuo 7 21,88% 6 1
povreda 4 12,50% 4
rana 20 62,50% 17 2 1
Ukupno 32 100,00% 28 2 2

1.2.1992. godine nastradao prvi pripadnik 327.mtbr sa područja opštine Prnjavor na izvršenju zadatka u rejonu Ribnjaka Prnjavor. Najviše stradalih ima u kategoriji vojnika preko 50%.

Pregled strukture stradalih prema ratnoj jedinici

Događaj svega      % vojnici    podficiri   oficiri jedinica
bolest 1 3,13% 1 3.mtb
poginuo 5 15,63% 4 1 3.mtb
poginuo 1 3,13% 1 had
poginuo 1 3,13% 1 pozb
povreda 1 3,13% 1 1.mtb
povreda 1 3,13% 1 3.mtb
povreda 1 3,13% 1 ks
povreda 1 3,13% 1
rana 2 6,25% 2 1.mtb
rana 1 3,13% 1 2.mtb
rana 4 12,50% 4 3.mtb
rana 2 6,25% 2 4.mtč
rana 2 6,25% 2 čvp
rana 1 3,13% 1 inžb
rana 1 3,13% 1 larv
rana 7 21,88% 4 2 1 rjVV
Ukupno 32 100,00% 28 2 2

 

7 boraca poginulo a 20 boraca povrijeđeno, 2 oficira ostalo vojnici. Najviše stadalnika je u jedinici „Vukovi sa Vučijaka“

Gubici prema dejstvu b/s i kategoriji [1] povređivanja

Kategorija svega      % MES-a bolest strelj-  

udar

zaroblj
Glava i vrat 5 15,63% 3 2
Grudni koš 3 9,38% 1 2
Trbuh i karlica 2 6,25% 1 1
Kičma 1 3,13% 1
Ekstremiteti 16 50,00% 8 8
Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) 3 9,38% 1 2
Еkshumacija 2 6,25% 1 1
Ukupno 32 100,00%

Pet poginulih boraca u zoni b/d, od kojih jedan oficir

Povrijeđeni borci prema vrsti dejstava

Dogadjaj    svega    % MES-a streljačko udes/    oboljenja     zarobljen
bolest 1 3,13% 1
poginuo 7 21,88% 2 3 1 1
povreda 4 12,50% 1 2 1
rana 20 62,50% 11 9
ukupno 32 100,00% 14 12 3 2 1

3% u odnosu na brojno stanje jedinice, 11 % na broj povrijeđivanja boraca sa područja opštine do 20.maja 1992. godine.

Protivnik je neznatno više koristio dejstva artiljerije u odnosu na pješadijska dejstva.

Teška dva ranjavanja i povređivanje i jedno smrtno ranjavanje.

Prema strukturi starosti povrijeđenog borca, najviše od 30-39 godina života

godine života svega     % poginuo rana povreda bolest
15-19 godina 1 3,13% 1
20 do 29 godina 13 40,63% 2 9 2
30 do 39 godina 14 43,75% 3 9 1 1
40 do 49 godina 3 9,38% 1 1 1
preko 60 godina 1 3,13% 1
ukupno 32 100,00% 7 20 4 1

Pregled prema vremenu i mjestu stradanja

Dogadjaj Prezime Ime Rođen Datum Mjesto jedinica
poginuo NOVAKOVIĆ BOŽO 1957 1.2.1992. Ribnjak pozb
rana ANČIĆ ŽIVKO 1956 2.4.1992. Kostreš 3.mtb
rana LEBURIĆ BRANE 1954 3.4.1992. Kostreš 3.mtb
povreda ANIČIĆ ŽIVKO 1958 3.4.1992. Kostreš 1.mtb
poginuo VIDIĆ MILISAV 1955 4.4.1992. Kosterš 3.mtb
bolest AULIĆ MIROSLAV 1956 5.4.1992. Kostreš 3.mtb
rana SUVAJAC BRANIMIR 1971 7.4.1992. Derventa čvp
rana NJEŽIĆ DUŠKO 1960 9.4.1992. Derventa 1.mtb
rana ZERA SLAVKO 1954 12.4.1992. kasarna 1.mtb
poginuo ĐURAŠ RANKO 1922 23.4.1992. Čardak 3.mtb
rana KLJEČANIN NOVAK 1961 23.4.1992. Kasarna 3.mtb
rana ČAVIĆ ĐURO 1956 24.4.1992. Kulavice 2.mtb
rana ŠIKANIĆ ŽELJKO 1966 2.5.1992. Markovac rjVV
rana SIKIMIĆ ZORAN 1955 2.5.1992. Pavlovo brdo inžb
rana ŠIKARAC MIRO 1968 2.5.1992. Markovac rjVV
rana CVIJANOVIĆ BORKO 1969 2.5.1992. Bijelo brdo rjVV
rana DAMJANOVIĆ SLAVIŠA 1974 2.5.1992. Bijelo brdo rjVV
rana KONDIĆ MILORAD 1958 3.5.1992. Kuljenovci 3.mtb
povreda AKSENTIĆ NIKOLA 1971 4.5.1992. Ribnjak
rana DARADAN PREDRAG 1972 5.5.1992. kasarna 4.mtč
rana DARADAN PREDRAG 1972 5.5.1992. Derventa 4.mtč
rana ŠUŠKOVIĆ DRAGAN 1970 7.5.1992. Čajir rjVV
poginuo VIDIĆ DOBRIVOJE 1957 9.5.1992. Lužani had
poginuo TRIVIČEVIĆ MIROSLAV 1949 12.5.1992. Derventa 3.mtb
poginuo STOJČIĆ BRANISLAV 1962 12.5.1992. Derventa 3.mtb
rana MILANKOVIĆ RANKO 1952 12.5.1992. Derventa rjVV
rana JOVANIĆ NEBOJŠA 1967 12.5.1992. Derventa rjVV
poginuo SMILJANIĆ DRAGOLJUB 1962 13.5.1992. Kasarna 3.mtb
povreda GAVRIĆ ŽIVORAD 1946 13.5.1992. Rabić 3.mtb
rana PALIKUĆA LJUBIŠA 1960 17.5.1992. Pjevalovac larv
povreda MALEŠEVIĆ MLADEN 1965 18.5.1992. Bijelo brdo ks
rana MALEŠEVIĆ NEBOJŠA 1966 10.8.1992. Markovac čvp

 

[1]  Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102

Krajiški vojnik  od 6.6.1996. str.40-41 u rublici Priznanja  imena za pamćenje KOMANDANT TRIVO, pogibija komandanta 327. mtbr JA pukovnika Trivuna Vijića