Doboj 1992.

31 godina od Dobojskog ratrišta

Bandera – Smajine vode – Blaževića brdo – Pašići – Jevadžije – Ćemani – Gojakovac.

Stanovi

Brigada dobija novi zadatak i 14.12.1992. godine posjeda položaje u zoni odbrane na Dobojskom ratištu: Bandera – Smajine vode- Blaževića brdo – Pašići- Jevadžije- Ćemani -Gojakovac.

Komanda brigade smještana je u selu Donja Grabovica. 3.pb u rejonu Cerovice.

U z/o brigade nema značajnijih borbenih dejstava, zona odbrane dobro je organizovana, vrše se povremena izviđanja prednjeg kraja protivnika, uz sadejstvo brigadnih izviđača, a neprijatelj povremeno dejstvuje na položaje. Vrši se privođenje boraca koji su samovoljno napustili jedinice i popunjava se linija odbrane brigade. 13.12. 1992 godine u PKM bataljona dolaze nove zimske uniforme za borce. Borci Dobojske brigade napustili liniju, koju sada pokriva 1.pb.

video, Prnjavor, novembar 1993.

U Prnjavoru 18.12.1992. godine održana je osnivačka skupština Udruženja boraca 1991- 92. godine, za predsjednika izabran k1k Ratko Desić, ranjeni k-dant 3.pb,  prisutni su i delegati iz naše brigade.

Usljedili su vjerski praznici i pokloni i posjete iz KSS i privrednika sa područja opštine Prnjavor.

Stanovi

Stanovi

 

 

 

 

 

U brigadi dolazi do manjih kadrovskih promjena. Na dužnost načelnika bezbijednosti u komandi brigade 8.12.1992. godine postavljen je major Živojin Kuzmanović, a na mjesto komandanta 1. bataljona k1k Nikola Merlović.

Vozuća

Zbog izuzetno teške situacije na Vozućkom ratištu, po naređenju pretpostavljene k-de OG Doboj, 70 dobrovoljaca 1. i 3. bataljona i vojna policija s komandantom Vladom Živkovićem odlaze preko  Ozrena, na  Vozućko ratište, kako bi pomogli u stabilizaciji linije i spriječili masovno iseljavanje stanovništva sa Ozrena i Vozuće.

 

 

U toku dana 19.12.1992. godine po naređenju komandanta brigade, komandant 3.pb sa 2.pč 3.pb upućuje se u rejon Vozuće, opština Zavidovići na uspostavljanju linije odbrane na pravcu Ljeskovac (1017m) i jedna pješadijska četa 1.pb sa vodom mb82mm i  komandantom brigade i zamjenikom komandanta 1.pb  vod Tubak zauzima položaje na kosi Stolići preko r. Krivaje iznad s.Stog. Zavidovići [1]

Cerovica

Dana 5.1.1993. godine izvlači se 2.pč  3.pb sa Ljeskovca, Vozućko ratište i ulazi u sastav 3.pb u rejonu odbrane s. Gojakovac, kod Doboja.[2]

Dolazi do pregrupisavanje snaga i 3.pb preuzima liniju odbrane Putnikovo brdo – Stanovi.

za Putnikovo brdo

Na Vozućko ratište preko Ozrena,  11.1.1993. godine , oko 15,00 časova odlazi kompletan 1. bataljon, gdje posjeda liniju odbrane iznad Stoga, a na brdu Stolići, dok 2. pb i 3. pb i dalje ostaju u zoni odbrane širi rejon Stanovi – Gojakovac. Deo položaja 1. lpb preuzeli borci Knjinske lp brigade.

 

 

Prema evidenciji, brigada u ovo vrijeme broji 1.150 boraca. 3pb po spisku ima 219 boraca.

Krajem januara 1993. godine od komande 1. KK stiže novo naređenje – LPBR upućuje se na kraći odmor, a već 3.2.1993. godine brigada se upućuje na Brčansko ratište bez 1. bataljona, koji je na Vozućoj.  Zadatak brigade je operacija „Struja“.

Borbeni put 1.lpbr strana 17.

GLAS BORCA U 1. BATALJONU

Broj 2, II 1995.str.5.

Tvrđava, maj 1997. godina, str.3                                          Srpski borac 21.6.1999 str.26

Banja Luka 2017.

Krajem decembra 1992. godine na Vozućko ratište, u rejonu Podvolujak-Stolić, raspoređen je 3. bataljon 1. prnjavorske lpbr VRS, što je ulilo samopouzdanje borcima ovog kraja. strana 216.[2]

Nenada M.Cvetkovića ,

Gubici brigade:

7 ranjavanja , ostalo povreda i bolesti

vrsta Dejstvo Datum Prezime Ime Rođen Mjesto НЈ
rana MES-a 12.12.1992. TULIĆ VIDOSLAV 1973 Samjine vode 1.lpb
samoranjavanje streljačko 12.12.1992. MILIĆ SLOBODAN 1972 Prnjavor 1.lpb
bolest oboljenja 22.12.1992. MILEUSNIĆ LJUBOMIR 1939 Sijekovac 2.lpb
samoranjavanje streljačko 28.12.1992. ĐEKANOVIĆ NEBOJŠA 1966 Kulaši 2.lpb
bolest oboljenja 10.1.1993. ĐUMIĆ RADE 1959 Stanovi pionv
povreda udes/udar 12.1.1993. SANČANIN BOGOLJUB 1971 Derventa rjVV
bolest oboljenja 14.1.1993. ĆETOJEVIĆ RANKO 1954 Stanovi 2.lpb
bolest oboljenja 16.1.1993. SUBOTIĆ GOJKO 1961 Potočari 2.lpb
samoranjavanje streljačko 18.1.1993. RADANIĆ NEDELJKO 1963 Potočari 2.lpb
umro oboljenja 18.1.1993. HOLOD SLAVKO 1949 Potočari 2.lpb
rana MES-a 20.1.1993. SARIĆ DRAGOMIR 1955 Stog 1.lpb
samoranjavanje streljačko 20.1.1993. RADANIĆ NENAD 1965 Donji Vijačani 2.lpb
bolest oboljenja 24.1.1993. LUKIĆ BRANE 1961 Stog-Vozuća 1.lpb
bolest oboljenja 28.1.1993. VUKOVIĆ SLAVKO 1954 Potočari 2.lpb
rana MES-a 4.2.1993. RADOSAVAC MILORAD 1969 Kašić rjVV

 

[1] Maršuta pravcem: Stanovi – Doboj – Kakmuž – petrovo selo – manastir Ozren – Tumare- Podcijelovo – Borovci – Kesten – Lozna – Kamenica i Stog. Put dug oko 90 km i treba najmanje 6 sati prevoza po zimskom hladnom vremenu.

Poslije rata Udruženje Srba iz Vozuće tradicionalno organizuju Marš egzodusa Srba sa Ozrena i Vozuće u dužini od 22 km od s.Tumara do crkve u s. Stogu. Pravcem Tumare- Brijesnica Gornja – Kvrga – Malčići – Borovci- Lozna – Kamenica – Stog.

[2] U knjizi Bitka za Vozuću (1992-1995), Nenada M.Cvetkovića , Doboj, 2012. godine na strani 73. tačno je da je krajem decembra 1992. godine, po naređenju, komandant lpbr Prnjavor uputio jednu pješadijsku četu i odjeljenjem mb82mm sa komandantom 1.bataljona, koja je bila raspoređena na vijenac Stolić, dok je 2.pješadijska četa 3.lpb sa komandantom bataljona raspoređena na Kameničku premet, Ljeskovac u pravcu s. Gostović.

Spomenik u Cerovici