zgada komande

Izrada planova i procjena

1.9.2012.

Tomić Srđan, Prnjavor

mob 065/996-148

Radio u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu opštinske uprave ,opštine Prnjavor, 051/660-674

Planom civilne zaštite opštine (zaštite i spasavanja) se planiraju mjere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posljedica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema CZ, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i djelovanje u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbjeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja obavezno sadrži sljedeće cjeline:
1) pripravnost
2) mobilizacija i aktiviranje;
3) Plan preventivnog djelovanja (zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;)
4) Plan hitnog odgovora-mjere civilne zaštite;
5) Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu procene ugroženosti i usvaja nakon usvajanja procjene , a redovno se usklađuje sa izmjenama procjene ugroženosti.
Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u cjelini se ponovo izrađuje i donosi izmjenom propisa, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj mjeri promjenile i ranije u skladu sa procjenom ugroženosti.
Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procjene ugroženosti.

Propisi za izradu plana i procjene na sajtu https://www.ruczrs.net/?page_id=80

Praktična izrada planova, programa i procjena uz primjenu priručnih baza podataka, kao u sljedećim primjerima:

Procjena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području opštine predstavlja polazni dokument za izradu planske dokumentacije u oblasti zaštite i spašavanja. Obaveza izrade ovog dokumenta utvrđena je starim Zakonom o civilnoj zaštiti RS Izvod iz Zakona o CZ i novim Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 121/12) i novom
i Uredbom o sadržaju i načinu izrade plana zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 68/13)

Skupština opštine Prnjavor na 10. sjednici održanoj 26.9.2017. godine usvojila je novu procjenu http://opstinaprnjavor.net/wp-content/uploads/2017/01/broj-25.pdf

Tabelarni primjer plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava u opštini u 2011. godiniOp_plan_poplavе

Tabelarni primjer plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od snježnih padavina i snijega od interesa za opštinu u 2011/2012 godini op_plan_snijeg_2011

Tabelarni primjer plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od požara na posdučju opštine u 2012 godini Op_plan_pozar

Tabelarni primjer plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od zemljotresa na području opštine u 2017-2019. godini Op_plan_zemljotresi

http://opstinaprnjavor.net