Veza

Realizacija Radio-televizija Republike Srpske.

Na godišnjicu  4.2.1993.godine u borbama rejon Kašić  –  Benkovačko ratište poginulo je pet pripadnika Vukovi sa Vučijaka,  a teško je ranjen komandant „Vukova sa Vučijaka“ poručnik VELJKO MILANKOVIĆ. [1]

Dokumentarni film „Vukovi sa Vučijaka“

32 godina od formiranja Prve dobrovoljačke jedinice VRS i 31 godina od pogibije komandanta „Vukova sa Vučijaka“ prnjavor

13.2.2022.

Želja da se živi u slobodi sa svojim narodom, svojom porodicom i u svojoj državi stvorila je, u okolini Prnjavora, prvu dobrovoljačku jedinicu u proteklom Otadžbinsko-odbrambenom ratu, Vukove sa Vučijaka.Vukovi su, dokazavši se borbama u Zapadnoj Slavoniji, na početku rata, izrasli u elitnu jedinicu.Kao takvi, Vukovi, nisu odgovarali tadašnjim političko-policijskim strukturama Bosne i Hercegovine.

Nakon povratka iz Zapadne Slavonije,  14 i 15.11.1991.god. MUP BiH organizuje hapšenje komandanta Veljka Milankovića i većine boraca iz jedinice. Vukovi uspijevaju da odbace lažne optužbe. Čim su oslobođeni, ne izgubivši moral, ponovo odlaze u Zapadnu Slavoniju da pomognu braći u borbi protiv neprijatelja.

22.6.1992. godine, po naređenju generala Momira Talića, zaslugama u ratnim akcijama, Vukovi sa Vučijaka formirani su kao Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. To je bila velika čast za pripadnike te jedinice.Učestvovali su u brojnim akcijama – oslobađanju Dervente, proboju Koridora, oslobađanju Cera, Dobor Kule, Modriče, Bijelog Brda, Kašića, bitkama na Gradačcu, Ozrenu i mnogim drugim ratištima. Jedinicom je komandovao legendarni komandant,  poručnik Veljko Milanković. Za izuzetne junačke podvige u oružanim borbama koje predstavljaju naročit primjer junaštva i služe kao uzor budućim generacijama kako se treba boriti za Republiku Srpsku, Vukvi su, tokom rata, odlikovani ordenom Miloša Obilića, a u miru Karađorđevom zvijezdom Republike Srpske prvog reda. Komandant Vukova, poručnik Veljko Milanković, takođe je odlikovan ordenom Miloša Obilića.

Kroz bataljon je prošlo oko 700 boraca, od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno.

Radio-televizija Republike Srpske u maju 2020. godine ušla je u realizaciju dokumentarnog filma „Vukovi sa Vučijaka“. Intervjuisana su 24 sagovornika, većinom pripadnika Vukova. Udruženje „Vukovi sa Vučijaka“ sa predsjednikom Slavišom Milankovićem na čelu pružilo je nesebičnu pomoć ekipi RTRS-a u pripremanju i realizaciji filma – organizovanjem snimanja, ustupanjem velikog dijela arhivskih snimaka, fotografija, novinskih članaka, konsultacijama… Film je premijerno emitovan 13.2.2022. godine u 20.10 časova.

sajtovi o Vukovima:

  1. Vukovi sa Vučijaka
  2. Vukovi sa Vučijaka 1992.
  3. Vukovi sa Vučijaka 1993.
  4. Stradanje boraca „Vukovi sa Vučijaka“VRS
  5. Poginuli pripadnici „Vukovi sa Vučijaka“
  6. Brojno stanje „Vukovi sa Vučijaka“ VRS
  7. Priča o čoporu- Vukovi sa Vučijaka
  8. Godišnjica formiranja „Vukovi sa Vučijaka“
  9. „Vukovi sa Vučijaka “ u fotografijama

Brojno stanje 641 pripadnika Vukova sa Vučijaka koji su bili raspoređeni po vojnim poštama i godinama rata , prema prikupljenim podacima.

Najviše bilo raspoređeno u 1.lpbr Prnjavor 416 ili 65% pripadnika


Sigurno je da je brojno stanje „Vukova sa Vučijaka“  bilo veće, jer su dolazili dobrovoljci koji su isti dan napuštali jedinicu, pripadnici jedinice koji su bili na obuci, pripadnici koji nisu bili punoljetni, tako da četne starješine i referenti komande Vukova nisu evidentirali i upisivali u spisak jedinice.

[1] MIODRAG (Nedeljko) SLIJEPČEVIĆ, rođen 16.6.1968. godine Donji Vijačani, opština Prnjavor. Poginuo u borbama 4.2.1993. godine rejon Kašić – Benkovačko ratište. Pripadnik Vukova sa Vučijaka 27. Mtbr. Sahranjen Vijačani – Prnjavor.

MARKO (Ostoja) IRIĆ, rođen 29.6.1960. godine Han Kola, grad Banjaluka. Poginuo u borbama 4.2.1993. godine rejon Kašić – Benkovačko ratište. Pripadnik Vukova sa Vučijaka 27. Mtbr. Sahranjen Han Kola – Banjaluka.

MIROSLAV (Borko) MILIČEVIĆ, rođen 4.11.1968. godine Donja Mravica, opština Prnjavor. Poginuo u borbama 4.2.1993. godine rejon Kašić – Benkovačko ratište. Pripadnik Vukova sa Vučijaka 27. Mtbr. Sahranjen Mravica – Prnjavor.

MILADIN (Nenad) KRESOJEVIĆ, rođen 29.8.1962. godine Han Kola, grad Banjaluka. Poginuo u borbama 4.2.1993. godine rejon Kašić – Benkovačko ratište. Pripadnik Vukova sa Vučijaka 27. Mtbr. Sahranjen Han Kola – Banjaluka.

ŽELJKO (Blagoje) TODORIĆ, rođen 9.3.1971. godine Raškovci, tadašnja opština Doboj, danas Stanari. Poginuo u borbama 4.2.1993. godine rejon Kašić – Benkovačko ratište. Pripadnik Vukova sa Vučijaka 27. Mtbr. Sahranjen Raškovci – Stanari.