Brojno stanje 327.mtbr

327.motorizovana brigade JA 1.KK 

kasarna

Brojno stanje brigade je 1.012 pripadnika od mobilizacije 5.10.1991. godine  do preformacije (19.5.1992.) formiranjem 27.mtbr VRS[1] sa područja opštine Prnjavor.

816 mobilisano u brigadu,i 196 boraca 4.mtč koja je branila kasarnu u maju1992.,

Prošlo kroz  brojno stanje brigade 1.030 boraca, 6 boraca poginulo.

22.12.1991.

Organizaciono-formacijska struktura brigade je po formaciji JA bataljonskog sastava: 4 pješadijska-motorizovana bataljona  sa divizijonima-četama za podršku, komandom , prištabskim jedinicama ( veze, izviđačko i vojnu policiju)  i pozadinski bataljon.

Pregled mobilisanih v/o po ratnim jedinicama brigade:

ratna jedinica svega % 1991 1992
1.mtb 24 3,89% 4 20
2.mtb 17 2,76% 3 14
3.mtb 405 65,64% 220 185
4.mtb 2 0,32% 2
4.mtč 38 6,16% 38
čv 5 0,81% 5
čvp 9 1,46% 1 8
had122 8 1,30% 6 2
inžb 16 2,59% 3 13
k-dabr 3 0,49% 1 2
ks 4 0,65% 4
ladPVO 14 2,27% 4 10
mpoad 27 4,38% 13 14
pozb 34 5,51% 9 25
rjVV 2 0,32% 2
9 1,46% 9
Ukupno mobilisanih u mtbr 617 100,00% 264 353

Pregled mobilisanih 617 boraca prema kategoriji vojnih lica

Grupa Ukupno % 1991 1992
vojnici 518 7,13% 206 312
podoficiri 68 0,94% 41 27
oficiri 31 0,43% 17 14
ukupno 617 8,49% 264 353

Pregled  brojnog stanja po nižim ratnim jedinicama brigade

 

NJ jedinica of pof voj svega
1. k-da 4 4 26 34
2. ov 0
3. 1.mtč 2 3 133 138
4. 2.mtč 2 4 100 106
5. 3.mtč 2 7 159 168
6. 4.mtč 0
7. poč 1 12 13
8. mb82mm 1 4 27 32
9. mb120mm 1 3 26 30
10. Zeničani 2 29 31
11. lpav-S-2M 4 4
12. pozv 12 3 45 60
popunjeno 24 31 561 616
sleduje A/R 36 16 665 717
66,7% 193,8% 84,4% 85,9%
iz Prnjavora 32 57 370 459
133% 184% 66% 75%

Najbrojnija ratna jedinica u 327.mtb koja se popunjava sa v/o sa područja opštine je 3.mtb. Prema podacima brojnog stanja iz 1992. stanje je:

Popuna ljudstvom iz Prnjavora u 3.mtb iznosila je 75 odsto, dok je popuna izvršena sa 85,9% od ratne A formacije.

Pregled  prema struktura vojnih lica:

ratna jedinica svega % 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
1.mtb 24 3,89% 1 5 13 1 4
2.mtb 17 2,76% 10 4 2 1
3.mtb 405 65,64% 10 171 173 39 11 1
4.mtb 2 0,32% 1 1
4.mtč 38 6,16% 4 19 11 3 1
čv 5 0,81% 1 4
čvp 9 1,46% 5 4
had122 8 1,30% 2 5 1
inžb 16 2,59% 3 6 7
k-dabr 3 0,49% 3
ks 4 0,65% 1 1 2
ladPVO 14 2,27% 1 8 5
mpoad 27 4,38% 18 6 3
pozb 34 5,51% 2 6 15 6 5
rjVV 2 0,32% 1 1
9 1,46% 6 2 1
ukupno 617 100,00% 22 259 254 59 22 1

Pregled prema nacionalnosti vojnih obveznika u brigadi:

Narodnost svega % vojnika podoficira oficira
Srbi 585 94,81% 490 65 30
Hrvati 8 1,30% 7 1
Muslimani 1 0,16% 1
Ukrainci 22 3,57% 19 2 1
Česi 1 0,16% 1
ukupno 617 100,00% 518 68 31

Pregled komandne dužnosti

 
Komandne duznosti svega %
pomoćnik komandanta brigade 3 2,54%
komandant bataljona 3 2,54%
zamjenik komandanta bataljona 3 2,54%
pomoćnik komandanta bataljona 6 5,08%
komandir čete 24 20,34%
zamjenik komandira čete 6 5,08%
komandir voda 60 50,85%
referenti 6 5,08%
četne/baterijske starješine 4 3,39%
komandir samostalnog odjeljenja 3 2,54%
Ukupno 118 100,00%

Pregled komandne dužnosti prema godini i kategoriji: vojnici, podoficiri i oficiri za 118 lica

 
GRUPA Komande duznosti svega % 1991 1992
3 komandir čete 3 2,54%   3
3 zamjenik komandira čete 1 0,85%   1
3 komandir voda 6 5,08%   6
3 referenti 1 0,85%   1
3 četne/baterijske starješine 2 1,69%   2
3 komandir samostalnog odjeljenja 1 0,85%   1
4 zamjenik komandanta bataljona 1 0,85%   1
4 pomoćnik komandanta bataljona 1 0,85%   1
4 komandir čete 5 4,24%   5
4 zamjenik komandira čete 2 1,69%   2
4 komandir voda 33 27,97% 5 28
4 referenti 3 2,54% 1 2
4 četne/baterijske starješine 1 0,85%   1
4 komandir samostalnog odjeljenja 2 1,69%   2
5 pomoćnik komandanta brigade 3 2,54% 1 2
5 komandant bataljona 3 2,54% 2 1
5 zamjenik komandanta bataljona 2 1,69% 1 1
5 pomoćnik komandanta bataljona 5 4,24% 1 4
5 komandir čete 16 13,56% 5 11
5 zamjenik komandira čete 3 2,54%   3
5 komandir voda 21 17,80% 8 13
5 referenti 2 1,69%   2
5 četne/baterijske starješine 1 0,85%   1
  Ukupno 118 100,00% 24 94

Pregled raspoređenih pripadnika 327.mtb sa područja opštine Prnjavor koji su prošli kroz jedinicu:

ratna jedinica svega % 1991 1992
1.mtb 40 3,95% 4 36
2.mtb 21 2,08% 4 17
3.mtb 478 47,23% 240 238
4.mtb 2 0,20% 2
4.mtč 195 19,27% 195
5.mtč 1 0,10% 1
čv 6 0,59% 6
čvp 11 1,09% 3 8
had122 10 0,99% 6 4
2 0,20% 2
inžb 25 2,47% 3 22
k-dabr 3 0,30% 1 2
ks 5 0,49% 5
ladPVO 17 1,68% 4 13
1 0,10% 1
mpoad 28 2,77% 14 14
pozb 39 3,85% 10 29
rjVV 113 11,17% 113
15 1,48% 15
Ukupno rapoređeno 1.012 100,00% 289 723

Pregled prema planovima razvoja ratnih jedinica JNA u nadležnosti Opštinskog sekretarijata za narodnu odbranu Prnjavor, 1991. godine

327.mtbr Ima sleduje oficira podoficira vojnika
1.mtb 24 935 26 31 878
2.mtb 17 935 26 31 878
3.mtb 405 935 26 31 878
4.mtb 2 935 26 31 878
4.mtč 38 152      
čv 5
čvp 9
had122 8
inžb 16
k-dabr 3
ks 4
ladPVO 14
mpoad 27
pozb 34
rjVV 2
9
Ukupno 617