Policijska stanica Prnjavor u ratu

Rezervna stanica milicije/policije Prnjavor u ratu

Prema mobilizacijom planu i odbrambenim pripremama Stanice javne bezbjednosti Prnjavor u svakoj većoj mjesnoj zajedinici opštine bilo je planirano formiranje Ratne stanice milicije do 20 pripadnika, odnosno patrolnog sektora- rejona. Prema raspoloživim podacima stanje je:

 • 22 mjesne zajednice opštine, grada Prnjavor,
 • prema podacima odsjeka MO Prnjavor u 1991. godini na rasporedu u jedinici milicije SJB Prnjavor bilo 250 pripadnika.
 • raspoređeno u SJB Prnjavor 395 pripadnika u odsjeku MO Prnjavor: 10 oficira, 30 podoficira i 335 vojnika. U decembru 1995. godine bilo raspoređeno 56 pripadnika PS Prnjavor,
 • mobilisano u septembru 1991 – 1995. godine u SJB 259 lica, pripadnika. U RJ milicije-policije oko 321 pripadnika, koji su učestvovali u zoni borbenih dejstava kao 3.bataljon milicije/policije ,  a tri i više puta 534 pripadnika u zoni b/d, još mobilisano u odjeljenja i odsjeka SJB 138 za vršenje redovnih policijskih i upravnih poslova. Ukupno raspoređeno 329 pripadnika MUP i sa prekomandama (više puta raspoređivani) preko 700 pripadnika PS policajaca i službenika. Domicilno 372, izbjeglo 3 i 10 raseljeno lice. Ženskog pola samo 9 pripadnika i službenika.
 • oficira 10, podoficira 30 i 335  vojnika,
 • na kraju rata : vodnici 17, zastavnik 2, potporučnik 2, poručnik 5, K1K 1 i major 1
 • kroz policijsku stanicu Prnjavor i bataljon policije CJB Banjaluka prošlo oko 400 pripadnika policije Prnjavor.
 • prosjek starosti pripadnika SJB iznosi 29 godina života. Najmlađi sa 19, a najstariji sa 47 godina života. Standardna devijacija starosti je 6,575, a varijansa 43,24 godina.

Grad Prnjavor na kraju rata brojao je 286 pripadnika  MUP-a Republike Srpske

Organizacija stanice javne bezbjednosti opštine Prnjavor, kasnije policijske stanice  vršena je kroz tadašnji pravilnik o organizaciji i sistematizaciji MUP BiH, osnosno Republike Srpske od 4.4.1992. godine sa prilagođenom struktiurom radnih mjesta:

 • komandir stanice
 • zamjenik komanadira stanice
 • 2 pomoćnika komandira
 • oko 15 vođe patrolnih sektora-rejona u RSM u mjesnim zajednicama: Prnjavor, Šibovska, Naseobina Lišnja, Čorle, Potočani, Hrvaćani, Kokori, Donji Vijačani, Kulaši, Štrpci, Smrtići, Velika Ilova,Donji Vijačani, Šarinci, Lišnja,
 • 5 dežurnih milicionera u stanici,
 • oko 25 milicionera,
 • 1 milicionar za MTS i evidencije
 • načelnik stanice
 • odjeljenje za sprečavanje i otkrivanje kriminaliteta sa 9 izvršilaca poslova i zadataka, i
 • odjeljenje za pravne i upravne poslove i zadatke sa osam izvršilaca.

Ratna oranizacija vršena je kroz formaciju Brigade milicije CSB Banja Luka sa tri bataljona milicije, kao posebne jedinice policije.

SJB Prnjavor tokom rata davala je jedan pješadijski vod u sastavu čete policije: Gradiška, Srbac, Prnjavor i Laktaši, 3. bataljona policije

Policija

Grupa   Svega % mobilisano   popuna
vojnici 355 89,87% 248 107
podoficiri 30 7,59% 11 19
oficiri 10 2,53% 7 3
ukupno 395 100% 266 129

Pripadnici policije izvršavali borbene zadatka na ratištima : Derventa, Brod, Doboj, Orašje, Obudovac, Zavidovići, Grahovo, Glamoč, Sanski Most i Ključ.

Policija

Prema raspoloživim podacima pripadnici redovne i rezerve milicije, odnosno policije i službenici u SJB prema učešću u ratu, pregled je :

Stanje Svega % vojnici   podoficiri    oficiri
u zoni  b/d 207 52,41% 183 20 4
van zone b/d 188 47,59% 172 10 6
ukupno 395 100,00% 355 30 10

Prema godini rata stanje raspoređenosti u ratnu jedinicu Policijske stanice MUP-a Prnjavor u odnosu na kategoriju vojnih lica, mobilisanih pripadnika stanice i raspoređenih:

godina Svega    % vojnici     podoficiri    oficiri
1991 90 22,78% 82 3 5
1992 139 35,19% 134 3 2
1992 46 11,65% 36 9 1
1993 18 4,56% 15 3
1993 24 6,08% 18 4 2
1994 9 2,28% 8 1
1994 13 3,29% 9 4
1995 10 2,53% 9 1
1995 42 10,63% 40 2
1996 4 1,01% 4
Ukupno 395 100% 355 30 10

Broj raspoređenih u jedinicama policije može se uočiti manju domobilizaciju u 1994. godini  u odnosu na 1993. i više u 1995. godini, što ukazuje na dinamiku broja raspoređenih zbog gubitaka u toku godine

Spomenik u krugu PS Prnjavor

SJB Prnjavor -slava

Dogadjaj Ukupno     %
rana 39 69,64%
povreda 6 10,71%
bolest 5 8,93%
poginuo 5 8,93%
samoubistvo 1 1,79%
Ukupno 56 100%

Pregled starosne strukture RJ policijske stanice Prnjavor

godine života Svega % vojnici    podoficiri   oficiri
15-19 godina 13 3,29% 13
20 do 29 godina 226 57,22% 203 16 7
30 do 39 godina 127 32,15% 113 12 2
40 do 49 godina 29 7,34% 26 2 1
ukupno 395 100% 355 30 10

57% pripadnika je starosne dobi 20 – 29 godina života

Pregled strukture po kategoriji pripadnika policije po mjestu stanovanja-patrolnog sektora-rejona:

Mjesto Svega % vojnici   podoficiri   oficiri
Babanovci 8 2,03% 8
Hrvaćani 8 2,03% 5 3
Kokori 8 2,03% 6 1 1
Konjuhovci 8 2,03% 7 1
Kremna 15 3,80% 11 3 1
Lišnja 2 0,51% 2
Maćino brdo 4 1,01% 4
Naseobina Lišnja 7 1,77% 7
Okolica 12 3,04% 12
Orašje 2 0,51% 2
Donja Mravica 11 2,78% 11
Palačkovci 6 1,52% 6
Pečeneg Ilova 3 0,76% 2 1
Popovići 18 4,56% 15 3
Potočani 8 2,03% 8
Prnjavor 107 27,09% 90 10 7
Smrtići 25 6,33% 24 1
Velika Ilova 3 0,76% 3
Vršani 2 0,51% 2
Čorle 5 1,27% 5
Donji Galjipovci 3 0,76% 3
Šarinci 5 1,27% 3 2
Šibovska 10 2,53% 10
Štrpci 27 6,84% 25 2
Donji Vijačani 16 4,05% 14 2
Drenova 6 1,52% 6
Galjipovci 5 1,27% 5
Gornja Mravica 21 5,32% 20 1
Gornji Vijačani 5 1,27% 5
Prnjavor 35 8,86% 34 1
Ukupno 395 100% 355 30 10

U odnosu na nacionalnost, stanje je:

Nacionalnost    Svega      % vojnici   podoficiri   oficiri
Srbi 382 96,71% 342 30 10
Muslimani 1 0,25% 1
Ukrajinci 12 3,04% 12
ukupno 395 100% 355 30 10

Prema pregledu vojnih činova:

čin Svega      % vojnici     podoficiri   oficiri
vez čina 282 71,39% 277 4 1
vojnik na KD 6 1,52% 5 1
razvodnik 25 6,33% 24 1
desetar 42 10,63% 42
mlađi vodnik 6 1,52% 6
vodnik 18 4,56% 1 16 1
vodnik 1 klase 2 0,51% 2
stariji vodnik 4 1,01% 3 1
stariji vodnik 1 klase 2 0,51% 2
zastavnik 3 0,76% 3
potporučnik 4 1,01% 4
kapetan 1 0,25% 1
ukupno 395 100,00% 355 30 10

Kod oficira stanje je poslije rata.

U odnosu na komandnu dužnost u brigadi policije MUP RS.

dužnost Svega     % vojnici   podoficiri    oficiri
bez KD 376 95,19% 349 23 4
komandiri četa 2 0,51% 2
komandiri vodova 8 2,03% 2 5 1
zamjenik komandira voda 1 0,25% 1
komandiri odjeljenja 6 1,52% 3 2 1
referenti 1 0,25% 1
komandiri samostalnih odjeljenja 1 0,25% 1
ukupno 395 100,00% 355 30 10

 

Pregled komandnih dužnosti u posebnim jedinicama policiji sa prekomandama:

dužnost Svega  % vojnici   podoficiri   oficiri
bez KD 710 91,61% 666 35 9
komandant bataljona 1 0,13% 1
zamjenik kom.bataljona 1 0,13% 1
komandir čete 8 1,03% 1 7
zamjenik komandira čete 3 0,39% 1 2
komandir voda 33 4,26% 18 12 3
zamjenik komandira voda 1 0,13% 1
komandir odjeljenja 15 1,94% 9 4 2
referenti 1 0,13% 1
komandir samostalnog odjeljenja 2 0,26% 2
ukupno 775 100% 696 51 28

Pregled brojnog stanja u 29 ratnim jedinica MUP-a RS sa područja grada.

jedinica Svega    % vojnici     podoficiri    oficiri
3193 SJB Prnjavor 394 82,95% 354 30 10
CJB Banja Luka 1 0,21% 1
CJB Doboj 2 0,42% 2
CJB Grahovo 1 0,21% 1
CJB Kupres 1 0,21% 1
CJB Petrovac 1 0,21% 1
CSB Drvar 1 0,21% 1
MUP RS 1 0,21% 1
NC Jahorina 5 1,05% 5
PS Okučani 1 0,21% 1
SDB Banja Luka 3 0,63% 3
SJB Banja Luka 5 1,05% 5
SJB Derventa 4 0,84% 3 1
SJB Doboj 1 0,21% 1
SJB Drvar 12 2,53% 12
SJB Glamoč 3 0,63% 3
SJB Grahovo 9 1,89% 8 1
SJB Jajce 1 0,21% 1
SJB Ključ 8 1,68% 8
SJB Krupa na Uni 1 0,21% 1
SJB Kupres 1 0,21% 1
SJB Laktaši 1 0,21% 1
SJB Petrovac 7 1,47% 7
SJB Prijedbor 1 0,21% 1
SJB Sanski Most 3 0,63% 3
SJB Sarajevo 1 0,21% 1
SJB Sokolac 1 0,21% 1
SJB Vogošća 1 0,21% 1
specbr policije 4 0,84% 4
Ukupno 475 100% 432 33 10

Specijalna brigada Ministarstva unutarnjih poslova Republike srpske[1]

Istorija

Specijalna brigada policije MUP-a Republike srpske je nastala 1992. godine od Srba koji su napustili tadašnje Specijalne jedinice MUP-a BiH. Početkom aprila 1992. godine 34 pripadnika zvanične vladine Specijalne jedinice MUP-a BiH, srpske nacionalnosti pod vodstvom Milenka Karišika, zamjenika komandanta, lojalnih SDS-u tada vladajućoj partiji srpskog naroda u BiH, napustilo je bazu u Krteljima pored Sarajeva, sa opremom, oružjem i vozilima. Prvo pojavljivanje su imali 5. aprila na Vracama prilikom napada na školu MUP-a BiH. Nakon 6 sati borbe zauzeli su školu i zarobili profesore, kursiste i đake nesrpske nacionalnosti, koji su kasnije razmenjeni. Od prebeglih specijalaca formira se Specijalna brigada MUP-a a Milenko Karišik postaje prvi komandant. Na teritoriji pod kontrolom srpskih snaga u BiH na dobrovoljnoj osnovi su regrutovani novi pripadnici jedinice. Veoma mobilna i dobro opremljena, jedinica je učestvovala u svim operacijama koje je izvodila Vojska Republike Srpske. Drugi komandant u toku rata je bio general Goran Sarić koji je na tom mestu ostao sve do rasformiranja 1998 i njenog preimenovanja u Specijalnu jedinicu MUP-a RS. Za zasluge na srpskoj strani u ratu u BiH Radovan Karadžić je odlikovao brigadu Ordenom Nemanjića, najvećim odlikovanjem Republike Srpske za vojne zasluge.

Organizacija

Specijalna brigada policije je organizovana kao manevarska jedinica, namenjena za brza dejstva i antiterorističko reagovanje te zaštitu predsednika Republike Srpske pod čijom direktnom komandom se jedinica nalazila. Raspoređena je po teritorijalnom principu u 9 odreda i baza duž cele teritorije BiH pod srpskom kontrolom. Od mirnodopske uloge specijalne policije pretvorena je u formaciju koja je sadejstvovala sa VRS u svim ofanzivnim i protivdiverzantskim djelovanjima.

Odredi:

 • I – Sarajevo
 • II – Šekovici
 • III – Trebinje
 • IV – Doboj
 • V – Banjaluka
 • VI – Prijedor
 • VII- Bijeljina
 • VIII – Ilidža
 • IX – Srbinje

Centar za obuku: Jahorina

Komandana baza: Janja kod Bijeljine

Sa područja opštine u sastavu specijalne brigade MUP-a RS bilo je raspoređeno 9 policajaca.

[1] Autor: Borislav Maksimović