Policijska stanica Prnjavor u ratu

Rezervna stanica milicije Prnjavor u ratu

Prema mobilizacijom planu Stanice javne bezbjednosti Prnjavor u svakoj mjesnoj zajedinici opštine bilo je planirano formiranje Ratne stanice milicije sa 3-5 pripadnika.

 • 22 mjesne zajednice opštine ,
 • raspoređeno u RJ milicije 529 pripadnika u odsjeku MO Prnjavor: 15 podoficira i 514 vojnika. U decembru 1995. godine bilo raspoređeno 218 pripadnika PS Prnjavor,
 • mobilisano u septembru 1991 – 1995. godine u RJ milicije-policije 306 pripadnika, a još popunjeno sa 2 pripadnik policijske stanice Prnjavor. Ukupno raspoređeno 308 pripadnika i sa prekomandama (više puta raspoređivani) 226 pripadnika,
 • oficira 9, podoficira 26 i 273  vojnika,
 • vodnici 17, zastavnik 2, potporučnik 2, poručnik 5, K1K 1 i major 1
 • kroz policijsku stanicu Prnjavor i bataljon policije CJB Banjaluka prošlo 533 pripadnika policije Prnjavor.

Policija

kategorija svega % Prosek    mob    popuna
vojnici 273 88,60% 28,71 270 2
podoficiri 26 8,47% 28,75 26
oficiri 9 2,93% 30,10 9
Ukupno 308 100,00% 29,19 306 2

Pripadnici policije izvršavali borbene zadatka na ratištima : Derventa, Brod, Doboj, Orašje, Obudovac, Zavidovići, Grahovo, Glamoč, Sanski Most i Ključ.

Policija

Prema godini rata stanje raspoređenosti u ratnu jedinicu Policijske stanice MUP-a Prnjavor u odnosu na kategoriju vojnih lica:

Godina    Svega     % vojnici    podoficiri    oficiri
1991 6 1,95% 6
1992 197 63,96% 179 10 8
1993 39 12,66% 30 8 1
1994 29 9,42% 25 4
1995 37 12,01% 33 4
ukupno 308 100,00% 273 26 9

 

Broj raspoređenih u jedinicama policije može se uočiti manju domobilizaciju u 1994. godini  u odnosu na 1993. i 1995. godini, što ukazuje na dinamiku broja raspoređenih zbog gubitaka u toku godine

Spomenik u krugu PS Prnjavor

SJB Prnjavor -slava

Pregled starosne strukture RJ policijske stanice Prnjavor

godine života svega      % vojnici    podoficiri    oficiri   Prosek
15-19 godina 11 3,58% 11 19,52
20 do 29 godina 174 56,68% 152 16 6 24,92
30 do 39 godina 108 35,18% 97 10 2 34,09
40 do 49 godina 14 4,56% 13 1 42,52
Ukupno 308 100,00% 273 26 9 30,26

60% pripadnika je starosne dobi 20 – 29 godina života

Pregled strukture po kategoriji pripadnika policije po mjestu stanovanja:

Naselje svega % vojnici pofoficiri oficiri   Prosek
Babanovci 5 1,63% 5 31,06
Brezik 1 0,33% 1 20,62
Čorle 4 1,30% 4 27,26
Doline 1 0,33% 1 30,02
Donja Ilova 6 1,95% 6 30,43
Donja Mravica 9 2,93% 9 26,63
Donji Galjipovci 2 0,65% 2 32,39
Donji Palačkovci 2 0,65% 2 21,29
Donji Smrtići 4 1,30% 4 31,22
Donji Štrpci 5 1,63% 5 26,05
Donji Vijačani 11 3,58% 9 2 26,20
Drenova 5 1,63% 5 28,52
Galjipovci 1 0,33% 1 28,64
Gornja Ilova 3 0,98% 3 28,43
Gornja Mravica 18 5,86% 17 1 26,06
Gornji Galjipovci 4 1,30% 4 31,87
Gornji Palačkovci 3 0,98% 3 25,70
Gornji Smrtići 16 5,21% 15 1 26,09
Gornji Štrpci 15 4,89% 13 2 27,02
Gornji Vijačani 5 1,63% 5 27,24
Hrvaćani 4 1,30% 2 2 28,08
Jasik 1 0,33% 1 21,49
Kokori 4 1,30% 3 1 27,64
Kremna 5 1,63% 3 2 27,58
Kulaši 4 1,30% 3 1 28,29
Lišnja 1 0,33% 1 33,05
Lužani 4 1,30% 4 24,61
Maćino brdo 3 0,98% 3 25,34
Mračaj 4 1,30% 4 30,52
Nas. Babanovci 1 0,33% 1 36,71
Naseobina Lišnja 1 0,33% 1 30,08
Novo Selo 1 0,33% 1 29,43
Okolica 10 3,26% 10 28,07
Pečeneg Ilova 1 0,33% 1 19,50
Popovići 11 3,58% 9 2 25,86
Potočani 5 1,63% 5 27,56
Prnjavor 106 34,20% 90 8 7 31,22
Prosjek 2 0,65% 1 1 26,90
Puraći 1 0,33% 1 23,00
Ratkovac 7 2,28% 6 1 30,95
Šarinci 5 1,63% 3 2 30,04
Šereg Ilova 1 0,33% 1 34,16
Skakavci 1 0,33% 1 25,30
Srbija 1 0,33% 1 19,68
Velika Ilova 1 0,33% 1 26,55
Vršani 3 0,98% 3 26,90
Ukupno 308 100,00% 272 26 9 27,64

Specijalna brigada Ministarstva unutarnjih poslova Republike srpske[1]

Istorija

Specijalna brigada policije MUP-a Republike srpske je nastala 1992. godine od Srba koji su napustili tadašnje Specijalne jedinice MUP-a BiH. Početkom aprila 1992. godine 34 pripadnika zvanične vladine Specijalne jedinice MUP-a BiH, srpske nacionalnosti pod vodstvom Milenka Karišika, zamjenika komandanta, lojalnih SDS-u tada vladajućoj partiji srpskog naroda u BiH, napustilo je bazu u Krteljima pored Sarajeva, sa opremom, oružjem i vozilima. Prvo pojavljivanje su imali 5. aprila na Vracama prilikom napada na školu MUP-a BiH. Nakon 6 sati borbe zauzeli su školu i zarobili profesore, kursiste i đake nesrpske nacionalnosti, koji su kasnije razmenjeni. Od prebeglih specijalaca formira se Specijalna brigada MUP-a a Milenko Karišik postaje prvi komandant. Na teritoriji pod kontrolom srpskih snaga u BiH na dobrovoljnoj osnovi su regrutovani novi pripadnici jedinice. Veoma mobilna i dobro opremljena, jedinica je učestvovala u svim operacijama koje je izvodila Vojska Republike Srpske. Drugi komandant u toku rata je bio general Goran Sarić koji je na tom mestu ostao sve do rasformiranja 1998 i njenog preimenovanja u Specijalnu jedinicu MUP-a RS. Za zasluge na srpskoj strani u ratu u BiH Radovan Karadžić je odlikovao brigadu Ordenom Nemanjića, najvećim odlikovanjem Republike Srpske za vojne zasluge.

Organizacija

Specijalna brigada policije je organizovana kao manevarska jedinica, namenjena za brza dejstva i antiterorističko reagovanje te zaštitu predsednika Republike Srpske pod čijom direktnom komandom se jedinica nalazila. Raspoređena je po teritorijalnom principu u 9 odreda i baza duž cele teritorije BiH pod srpskom kontrolom. Od mirnodopske uloge specijalne policije pretvorena je u formaciju koja je sadejstvovala sa VRS u svim ofanzivnim i protivdiverzantskim djelovanjima.

Odredi:

 • I – Sarajevo
 • II – Šekovici
 • III – Trebinje
 • IV – Doboj
 • V – Banjaluka
 • VI – Prijedor
 • VII- Bijeljina
 • VIII – Ilidža
 • IX – Srbinje

Centar za obuku: Jahorina

Komandana baza: Janja kod Bijeljine

Sa područja opštine u sastavu specijalne brigade MUP-a RS bilo je raspoređeno 9 policajaca.

[1] Autor: Borislav Maksimović