Prnjavorska brigada

Brojno stanje po organizaciji i formaciji TO –

1.prnjavorska laka pješadijska brigada 1.KK VRS 1991.- 96.

Amblem lpbr

kako je nazvan ovaj sajt, učinjen je pokušaj da se objasni nastanak i razvoj [1]  Vojske Republike Srpske, da se prikažu podaci o brojnom stanju ratnih jedinica Teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, a kasnije  1.prnjavorske lake pješadijske brigade i drugih matičnih jedinica koji su se popunjavali sa pripadnicima vojske sa teritorije opštine u 1. krajiškom korpusu VRS.

Ratni put lpbr

Biće prikazan kratki ratni put ratnih jedinica Vojske Republike Srpske u odbrani slobode, teritorije i stvaranju Republike Srpske, gdje su se borili i ginuli ratnici sa ovog područja, kao i njenog mjesta i uloge u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Da se od zaborava otrgne sjećanje na bitke i borbe koje je brigada vodila

Jezgro Vojske Republike Srpske sa područja opštine sačinjavala je Prnjavorska laka pješadijska brigada

Iako je prošla dvadeset godina od početka rata u BiH i odbrane naše otadžbine RS, još uvijek ima dosta pitanja koja traže odgovor. Mi, učesnici tih događaja, imamo potrebu i moralnu obavezu  da iznesemo vjerodostojne podatke o ovim događajima.  Treba govoriti, jer razvijanje kulture sjećanja, jačanje duha nacije, informisanje javnosti, posebno omladine, koje nisu imale priliku da o požrtvovanosti i herojstvu svoje vojske čuju, mogu samo doprinijeti poštovanju patriotskih vrijednosti našeg naroda. Bez poštovanja prošlosti, bez osjećanja čvrste povezanosti sa njom, nema ni budućnosti.

Brigada je u sajtu prikazana i kroz njene simbole, ratnu zastavu i amblem, a posebno i dva odlikovanja brigade od predsjednika Republike Srpske.

Ratni put prnjavorske brigade prikazan je u rukopisu Borbeni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade 1991-1995. iz 1997. godine. Pri obradi borbenih dejstava učinjen je osvrt na borbe i bitke većeg značaja u kojima su učestvovali pripadnici VRS sa područja opštine, zavisno od raspoloživih i prikupljenih podataka iz štambe i litelature i podataka iz ratnih jedinica sa područja opštine Prnjavor.

[1] Istraživanja brojnog stanja pojedinih ratnih jedinica na osnovu baze podataka . Prema informacionom sistemu štaba TO samo u  odredu je evidentirano 459 pripadnika. Godišnje se vrši ažuriranje na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka. Kroz statističke pokazatelje brojnog stanja, najznačajnih obilježja. Dobivenih rezultata u vidu frekvencija pojedinih obiježja, srednje vrijednosti, procentualnih veličina, korelacija i pojedinih analiza i slično.

Tomić Srđan, oktobar 2011. godine