Prnjavorska brigada

Brojno stanje po organizaciji i formaciji TO – BRIGADA 

Amblem brigade na prvom postrojavanju radi davanja zakletve, oktobar 1992. godine

kako je nazvan ovaj sajt, učinjen je pokušaj da se objasni nastanak i razvoj [1]  Vojske Republike Srpske, da se prikaže brojno stanje ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, a kasnije  1.prnjavorske lake pješadijske brigade i drugih matičnih jedinica koji su se popunjavali sa pripadnicima vojske sa teritorije opštine.

Biće prikazan kratki ratni put ratnih jedinica Vojske Republike Srpske u odbrani slobode, teritorije i stvaranju Republike Srpske, gdje su se borili i ginuli ratnici sa ovog područja.

Jezgro Vojske Republike Srpske sa područja opštine sačinjavala je Prnjavorska laka pješadijska brigada

Iako je prošla dvadeset godina od početka rata u BiH i odbrane naše otadžbine RS, još uvijek ima dosta pitanja koja traže odgovor. Mi, učesnici tih događaja, imamo potrebu i moralnu obavezu  da iznesemo vjerodostojne podatke o ovim događajima.  Treba govoriti jer razvijanje kulture sjećanja, jačanje duha nacije, informisanje javnosti, posebno omladine, koje nisu imale priliku da o požrtvovanosti i herojstvu svoje vojske , mogu samo doprinijeti poštovanju patriotskih vrijednosti našeg naroda. Bez poštovanja prošlosti, bez osjećanja čvrste povezanosti sa njom, nema ni budućnosti.

[1] Istraživanja brojnog stanja pojedinih ratnih jedinica kroz statističke pokazatelje brojnog stanja.

Ratni put prnjavorske brigade prikazan je u rukopisu Borbeni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade 1991-1995. iz 1997. godine. Pri obradi borbenih dejstava učinjen je osvrt na borbe i bitke većeg značaja u kojima su učestvovali pripadnici VRS sa područja opštine, zavisno od raspoloživih i prikupljenih podataka iz štambe i litelature