amblem

1993-95.

Drugi amblem VRS 1993-1995.
Odlukom Narodne skupštine srpskog naroda u BiH 12.5.1992. godine formirana je Vojska Srpske Republike BiH. Za komandanta glavnog štaba vojske postavljen je general Mladić.
12.5.1992. godine VRS brojala je 215.671 boraca, to je bilo 16% ukupne populacije Srpskog stanovništva u BiH. Poginulo, zvanično 23.184 borca VRS i to je negdje 11% populacije koja je bila angažovana u ratu.

Naredbom komandanta GŠVRS iz februara 1993. godine izmjenama i dopunama o organizaciji VRS uvodi se nova oznaka VRS.