Formiranje potočanske čete

Obilježeno 32 godina okupljanje 1. potočanske čete 2. bataljona 1.prnjavorske lake pješadijske brigade

Drugi odred TO Prnjavor, formiranje

I ove godine u Čorlama, a prošle godine u Crkvenoj, 1.5.2022. godine, kod spomenika otadžbinskog rata  tradicionalno su se okupili pripadnici, borci prve čete (potočanska) 2. odreda TO opštine, kasnije prve čete 2. pješadijskog bataljona 1.lpbr Prnjavor.

14.5.2023.

Počelo se, 13.5.2017. godine, okupljanje je bilo u Čorlama , a iduće godine krajem aprila 2018. godine kod društvenog doma i spomenika u Orašju.

Potočani 2022.

Spomenik u Potočanima

Delegacija čete položila je cvijeće i vijence kod spomenika u Potočanima i na grobove umrlih ratnih komandanata drugog bataljona.

Četa je formira 24.4.1992. godine u Donjim Smrtićima kod škole. Vršena je obuka sadejstva sa tenkovima.

Prve teške borbe četa, u sadejstvu sa „Vukovima“ i tenkovima izvodi 2.5.1992. godine u rejonu Bijelog brda, na čitavom frontu Trstenci, Pjevalovci, Markovac i Babino brdo, kada su ušli u potkovicu neprijatelja. Bilo je 5 mrtvih i 43 ranjenih boraca. I pored velike važnosti ratišta i čvrstine neprijatelja, sadejstvo sa jedinicama i obavještajni podaci  sa naše strane nisu bili dobri i usklađeni.

Kroz četu TO od 23.3.1992.godine, prošlo je 112 boraca. Komandir čete bio voj Repić Ranko, a u 1.pč 2.lpb mobilisano 172 boraca. Poslije rata je izvršena   je kategorizacija za 114  boraca sa pravima koja im pripadaju.

RVI 51, poginula 33, umro 1, umri poslije rata 31.  Četa je dala prvog i zadnjeg komandanta bataljona. Bataljon prošao 32 ratišta u RS i RSK.

Komandiri četa su bili:

ppor Vujučić Petar, k1k Kuzmanović Milorad, k1k Davidović Nedeljko, zast Subić Tomislav, sv Preradović Željko, vod Babić Veselko i vod Čerketa Željko.

Okupljanje potočanske čete

Spomenik u Orašju

U Orašju 12.5.2019. godine, ponovo su se okupili pripadnici 1. pješadijske čete nekadašnjeg Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane Potočani, opštine Prnjavor.

Okupljanje je postalo tradicionalno u mjesecu maju. Vijenci su položeni na grobove umrlih ratnih komandanata majora Segić Nemanje, majora Milorada Kuzmanovića i k1k Nedeljka Davidovića , kao i članu komande 2. bataljona zastavniku Željki Preradoviću.

U toku rata iz sastava 1.pješadijske čete stasali su dva komandanta drugog bataljona u Prvoj prnjavorskoj lakoj pješadijskoj brigadi, major Milorad Kuzmanović i ppor Ranko Popović.

Ponovo okupljanje potočanske čete

Potočani 2018.

Spomenik u Čorlama

U Čorlama, 13.05.2017. godine kod društvenog doma tradicionalno se okupila prva četa (potočanska) 2. odreda TO opštine, kasnije prve čete 2. pješadijskog batoljona lpbr Prnjavor.

 

 

GALERIJA PRIPADNIKA 1.PJEŠADIJSKE ČETE 2.LPB