Radnički bataljon Prnjavor

28 godina od formiranja Radničkog bataljona VRS

U sastavu 1.okbr 1.KK VRS u odbrani Donjeg Svilaja i 1.lpbr Prnjavor u odbrani Vitkovaca

Iz ratnog dnevnika bataljona:

12.5.1995. godine (petak)

 • Ministarstvo odbrane – odsjek Prnjavor izvršilo je pozivanje v/o za 9,00 časova u cilju formiranja Radničkog bataljona za izvršavanje zadataka postavljenog od više komande VRS. Uz rad radnika iz odsjeka ministarstva izvršeno je formiranje 1. i 2. čete sa komandnim kadrom. Taj dan su date informacije i upute za predstojeću smotru bataljona  zakazanu za 14.5.1995. godine (subota).

13.5.1995. godine (subota)

 • Komandant bataljona sa užim dijelom komande, komandirima četa i vodova, izvršio je izviđanje u zoni odbrane u Donjem Svilaju i na licu mjesta dao konkretne zadatke i odredio raspored jedinica.

14.5.1995. godina (nedjelja)

 • U 9,00 časova pripadnici bataljona su bili u krugu fabrike „Unis“ gdje je otpočeo rad po četama. Vršena je saopštavanje pozadinskih zadataka za izvršavanje zadataka u drugoj smjeni. Održan je sastanak komande bataljona.

15.5.1995. godine (ponedjeljak)

Vršene su pripreme od strane komande, a posebno pom. k-danta za pozadinu za odlazak jedinice na teren.

16.5.1995. godine (utorak), u sastavu 1.okbr 1.KKVRS

 • U 8.00 časova v/o su stigli na zborno mjesto Tvornica „Unis“ sa naoružanjen i opremom. U isto vrijeme došli su i vozači sa vozilima (autobusi, kamioni, kombi). Komandiri četa izvršili su smotru i prozivanje prozvanih, te obavljene druge radnje za pokret jedinice.
 • Pokret jedinice pravcem Prnjavor – Derventa – Modriča – Kukosavlje – Donji Svilaj izvršen je u 10,30 časova. Bataljon se javio predpostavljenoj komandi ( zona odgovornosti 1.okbr 1.KK VRS pukovnika Milana Dupljanina, odnosno stigao u Donji Svilaj u 13.00 časova.
 • Poslije iskrcavanja v/o su sa komandirima izvršili zaposjedanje položaja za odbranu, i izvođenje aktivnosti u rejonu odbrane.

17.7.1995. godine (srijeda)

 • U toku dana, i narednih dana u smjeni, vršene su redovne aktivnosti u okviru postavljenog zadatka. Takođe su obavljeni poslovi na stvaranju uslova za život jedinice na terenu.

18.5.1995. godine (četvrtak)

 • Preduzimaju se , i dalje, sve aktivnosti i mjere za izvršavanje postavljenog zadatka. Komandant i pom. k-danta za OBP odlaze na osmatračnicu na koti 203 (kadar). Na granici mirno, tek u predvečernim satima (oko 18 sati) sa neprijateljske strane  ispaljeno je nekoliko metaka, što će biti redovna pojava u vrijeme smjene jedinice. Pojačana budnost u četama

Bataljon je lakog tipa sa tri pješadijske čete i nekoliko oruđa za podršku, sredstava veze i pozadinski vod.

Vojnički sastav je od starijih godišta, preko 45 godina.

Od naoružanja bataljon je, u julu,  raspolagao sa:

 • puška PAP M59/66 komada 165 sa oko 18.900 metaka,
 • puška AP  komada 20
 • PM M53 7,9mm komada 10 sa 4.500 metaka,
 • PKT 7,62mm komada,
 • ručni bacač M57 komada10,
 • top BsT komada 2

 

Svilaj

Vitkovci

Od 9.11-.1995. godine do 19.1.1996. godine bataljon je u sastavu 1.lpbr Prnjavor u zoni odgovornosti Vitkovci, Dobojsko ratište, na desnom krilu.

Pregled strukture brojnog stanja bataljona po kategoriji v/o:

kategorija    svega     %    mobilizacija    popuna    Prosek
vojnici 1325 88,16% 836 489 45,14
podoficiri 137 9,12% 84 53 45,55
oficiri 41 2,73% 28 13 45,55
Ukupno 1.503 100,00% 948 555 45,41

 

Mobilisano 948 pripadnika, još je popunjeno sa 555 pripadnika, što je ukupno bilo na rasporedu u bataljonu 1.503 pripadnika. Kroz smjene u rejonu odbrane bataljona  bilo je raspoređeno 181 borac. Ukupno kroz bataljon je prošlo 1.684 pripadnika. Prosjek godina života je preko 45 godina, stariji pripadnici bataljona koji su u prosjeku naoružani sa poluautomatskim puškama, manji broj automatskih pušaka, PMM53, rbM57, BsT, PKT  za čuvanje i odbranu sjeverne granice Republike Srpske od 16.5.1995. godine do 9.11.1995. godine, kada ulazi u sastav Prnjavorske lake pješadijske brigade u z/o Vitkovci, Dobojsko ratište do 19.1.1996. godine, kada je izvršena demobilizacija bataljona.

Pregled strukture bataljona po vojnoj pošti i kategoriji vojnih lica

Vojna pošta svega %   vojnici   podoficiri   oficiri   Prosek
7225/tg-1 Banja Luka-1.okbr 961 63,94% 843 93 25 45,28
7225/tg-a Banja Luka 3 0,20% 3 48,48
7519 Prnjavor- 1.lpbr 539 35,86% 479 44 16 45,01
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41 46,26

 

 

 

 

Pregled strukture bataljona prema nacionalnoisti

Narodnost   svega % voj   podf     of   Starost
Srbi 1427 94,94% 1257 129 41 45,19
Hrvati 11 0,73% 9 2 48,71
Muslimani 5 0,33% 5 41,63
Ukrajinci 52 3,46% 48 4 44,05
Česi 4 0,27% 4 48,59
Crnogorci 4 0,27% 2 2 51,35
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41 46,59

Pregled starosne strukture bataljona :

godine života svega     % vojnici   podf   oficiri
20 do 29 godina 79 5,26% 70 9
30 do 39 godina 271 18,03% 230 28 13
40 do 49 godina 669 44,51% 602 50 17
50 do 59 godina 481 32,00% 423 50 8
preko 60 godina 3 0,20% 3
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41

Pregled strukture bataljona prema mjestu stanovanja:

Naselje svega      % vojnici   podoficiri   oficiri   Starost
Babanovci 13 0,86% 11 2 52,26
Banja Luka 2 0,13% 2 45,18
Brezik 8 0,53% 8 43,39
Čivčije 4 0,27% 4 42,41
Čorle 8 0,53% 8 46,51
Crkvena 15 1,00% 15 49,37
Doline 4 0,27% 4 40,63
Donja Ilova 19 1,26% 17 2 45,37
Donja Mravica 21 1,40% 18 3 46,53
Donji Galjipovci 14 0,93% 13 1 47,94
Donji Palačkovci 18 1,20% 18 43,32
Donji Smrtići 44 2,93% 44 47,77
Donji Štrpci 87 5,79% 80 7 44,57
Donji Vijačani 69 4,59% 62 7 44,77
Drenova 21 1,40% 21 38,86
Gajevi 1 0,07% 1 35,25
Galjipovci 3 0,20% 3 48,70
Gornja Ilova 24 1,60% 22 2 47,87
Gornja Mravica 35 2,33% 35 43,88
Gornji Galjipovci 13 0,86% 13 47,68
Gornji Palačkovci 44 2,93% 39 3 2 46,36
Gornji Smrtići 111 7,39% 98 9 4 47,45
Gornji Štrpci 80 5,32% 73 7 44,46
Gornji Vijačani 42 2,79% 42 44,91
Grabik Ilova 45 2,99% 44 1 50,05
Gusak 1 0,07% 1 42,12
Hrvaćani 26 1,73% 24 2 45,90
Jadovica 1 0,07% 1 56,73
Jasik 2 0,13% 2 40,25
Karać 4 0,27% 4 45,39
Kokori 11 0,73% 9 2 45,69
Konjuhovci 3 0,20% 3 43,33
Kremna 30 2,00% 28 2 46,54
Kulaši 27 1,80% 20 7 44,65
Lišnja 2 0,13% 2 57,73
Lužani 6 0,40% 5 1 36,93
Maćino brdo 8 0,53% 5 3 44,66
Mlinci 2 0,13% 2 37,01
Mračaj 12 0,80% 8 4 47,05
Mravica 1 0,07% 1 51,36
Naseobina Hrvaćani 2 0,13% 2 50,46
Naseobina Lišnja 8 0,53% 7 1 42,87
Novo Selo 7 0,47% 5 2 47,31
Okolica 33 2,20% 33 43,69
Orašje 14 0,93% 9 5 49,33
Otpočivaljka 2 0,13% 2 42,41
Pečeneg Ilova 21 1,40% 18 3 43,94
Popovići 20 1,33% 20 46,08
Potočani 31 2,06% 26 5 46,21
Prnjavor 306 20,36% 227 50 29 43,25
Prosjek 20 1,33% 20 47,90
Ratkovac 27 1,80% 20 2 5 42,65
Šarinci 31 2,06% 28 3 44,21
Šereg Ilova 22 1,46% 22 46,57
Šibovska 4 0,27% 4 38,08
Skakavci 1 0,07% 1 35,12
Srpovci 15 1,00% 15 48,99
Velika Ilova 43 2,86% 43 45,11
Vršani 15 1,00% 15 43,63
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41 45,23