Boračka udruženja grada Prnjavora

Aktivnosti boračkih udruženja

BOBoračka organizacija opštine,

 

 

Prnjavor

Opštinska organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalh civila,

 

 

 

Amblem URVI

Udruženje RVI opštine,

 

 

 

Amblem „Vukovi sa Vučijaka“

Udruženje „Vukovi sa Vučijaka“,

 

 

 

 

Veterani RS

Udruženje građana „Veterani RS“,

 

 

 

Udruženje djece poginulih boraca VRS,

osvrs

Opštinski odbor starješina VRS,

 

 

 

veterani OOR

Udruženje građana “ Veterani odbrambeno otadžbinskog rata“.

 

 

 

Amblem lpbr

Udruženje 1.bataljon Prnjavorske brigade