amblem

Amblem URVI – Udruženje RVI opštine Prnjavor osnovano maja 2007. godine. U Prnjavoru broji oko 710 članova, a na nivou RS oko 14.000 članova. Predsjednik od odsnivanja je Dragan Vrhovac, RVI, bio zamjenik komandanta 2.pb u 1.lpbr Prnjavor.Teže ranjen na Ozrenu.