Formiranje 4.lpb

U Prnjavoru formiran 4.lpb 1.lpbr Prnjavor

Od preostalih jedinica M3 na teritoriji opštine Prnjavor, 7.9.1992. godine, naredbom komandanta 1.lpbr uz saglasnost komande 1.KK, formiran je 4. laki pješadijski bataljon 1.lp brigade.

Za komandanta bataljona imenovan je k1k Ranko Gnjatović.

Novoformirani 4. bataljon sačinjavaju borci uglavnom starijeg godišta, te se bataljon i dalje zadržava na prostoru opštine Prnjavor kao brigadna rezerva.

Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika).

Mobilisano 1.343 pripadnika, a kroz jedinice bataljona prošlo 2.473 pripadnika. U aktivnoj zoni b/d bilo je 192  boraca ove jedinice, a prošlo kroz b/d 752 pripadnika.

Prnjavor 1992. godine