Prnjavorčani u Austrougarskoj Vojsci

U susret  godišnjice oslobođenja Prnjavora u Velikom ratu

SPISAK POGINULIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH AUSTROUGARSKIH VOJNIKA SA PODRUČJA PRNJAVORSKOG SREZA

Derventa 2020.

U izdanju štampe Grafika iz Devente, objavljena je 2020. godine, knjiga Veroljuba Maletića iz Srpca: SPISAK POGINULIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH AUSTROUGARSKIH VOJNIKA SA PODRUČJA PRNJAVORSKOG SREZA

Iz uvoda knjige:

Prošao je vijek od Velikog rata, ili kako su ga kasnije prozvali 1. svjetskog rata, prošlo je i obilježavanje stogodišnjice početka i završetka rata, a jedan veliki broj ljudi skoro da nije ni pomenut, a kamo li da je dobio mjesto koje mu pripada u istoriji. Istorijske prilike sa početka dvadesetog vijeka uslovile su da se na suprostavljenim stranama u Velikom ratu nađu pripadnici jednog naroda – Srbi iz Kraljevine Srbije i Srbi iz Bosne i Hercegovine, koja je bila pod okupacijom Austro-Ugarske monarhije. Ne ulazeći u detalje nametnutih podjela,

cilj ove monografije je da od  zaborava otme imena naših predaka koji su vršili svoju vojničku dužnost, po naredbi vlasti države čiji su podanici bili.
Ovde su obuhvaćeni samo oni koji su u tom ratu, kao pripadnici austrougarske vojske, poginuli, nestali ili bili zarobljeni. Neki od ljudi koji se nalaze na ovom spisku, kasnije su iz zarobljeništva upućeni na solunski front u sastav Srpske vojske.
Svakako da je broj onih koji su učestvovali u ratu, bili ranjavani, ali preživjeli i vratili se kući, neuporedivo veći. Sigurno je da ima još dosta onih koji su stradali u ratu, ali ne nalaze se na spisku. Razlog tome je što su mnogi mobilisani i odmah poslani na neki od frontova, a arhiva tih ratnih jedinica nije sačuvana, tako da nisu poznati ni gubici koje su te jedinice imale.
Spisak poginulih, zarobljenih i nestalih austrougarskih vojnika sa područja prnjavorskog sreza obuhvata preko 1000 imena, od kojih uz većinu stoji jedinica u kojoj se vojnik nalazio, mjesto
u kome je rođen, godina rođenja, kao i datum pogibije, logor u kome je bio zarobljen, ili samo stoji da je vojnik nestao, a na kraju datum kada je objavljena Lista gubitaka.
Ratno ministarstvo u Beču je od početka rata 1914. godine, pa sve do početka 1919. godine redovno objavljivalo Liste gubitaka. Zahvaljujući tim listama, nastao je i ovaj spisak. Pored toga u
izradi spiska korišteni su i podaci pronađeni u Arhivu Republike Srpske.

Prije samih spiskova dat je kratak pregled nastanka vojnih jedinica u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom okupacijom, sa akcentom na 2. bosanskohercegovačkom puku, čiji je mobilizacijski okrug bio područje Banjaluke, gdje je pripadao i prnjavorski srez. Treba napomenuti da su prnjavorskom srezu tada pripadala i sva sela današnje srbačke opštine koja se nalaze sa desne strane Vrbasa, u području Župe, kao i nekoliko župskih sela koja su danas u sastavu laktaške opštine. Radi lakšeg razumjevanja i snalaženja prilikom pregledavanja spiskova na samom početku nalaze se skraćenice koje su korištene u zvaničnim austrijskim listama.
Takođe, tu je i borbeni kalendar jedinica čiji pripadnici su bili vojnici koji se nalaze na spisku, pa je po datumima pogibije, zarobljavanja ili nestanka, moguće u borbenom kalendaru naći
na kom frontu i u kojoj bici je to bilo.
Za one koji žele još više i detaljnije da se upoznaju sa istorijatom jedinica u kojima su služili naši preci, tu je pregled nastanka jedinica, kao i komandanti koji su komandovali tim jedinicama.
Na kraju monografije nalazi se foto album pripadnika 2. bosanskohercegovačke regimente, kao i kopije nekoliko pisama, dokumenata i dopisnica iz tog perioda.
SKRAĆENICE
a. armija
asp. Kadet
A.O.K. vrhovno armijsko zapovjedništvo
aud. Intruktor
b. ili baon bataljon
  …….

BOSANSKI SRBI U AUSTROUGARSKOJ VOJSCI

Kako je Bosna i Hercegovina bila jedini dio pod upravom Austro-Ugarske u kojem su Srbi bili najbrojnija grupa stanovništva, Srbi su i u bosanskohercegovačkim trupama činili skoro polovinu ljudstva u jedinicama. 1911. godine su od ukupno 54.140 vojnih obveznika u Bosni i Hercegovini, 24.617 vojnika (oko 45.5 posto ) bili Srbi . U dopunskom okrugu Banja Luka
činili su sa 9.399 ljudi čak 63,9 posto vojnih obveznika . Dana 31.januara 1913. godine je u matičnim knjigama četiri bosanskohercegovačka pješadijska puka i Lovačkog bataljona ukupno bilo zavedeno 39.956 ljudi. Od toga je bilo 15.907, dakle 39.8 posto, srpskopravoslavne vjere.
U oficirskom korpusu su, slično kao i muslimanski pripadnici snaga, Srbi iz Bosne i Hercegovine slabo zastupljeni. Istina, statistike iz 1913. godine govore da je u bosanskohercegovačkoj
pješadiji i „lovcima“ ukupno bio 61 „grko-orijentalni“ oficir, od toga 35 aktivnih; oni, međutim, većim dijelom nisu bili domaće stanovništvo. Uglavnom su dolazili iz Vojne krajine i imali su tu
prednost da su znali jezik i da su bili iste vjere kao i većina njihovih vojnika.
U vezi s ovim interesantno je i ono što je jugoslovenski vojni ataše u Beču, pukovnik Kaluđerčić, 1937. godine rekao svom njemačkom kolegi, generalporučniku Wolfgangu Muffu. Naime,
ispričao mu je kako je svojevremeno „po naredbi Beograda“ postao austrougarski oficir: „Nizovi uglednih mladih Bošnjaka su postali austrougarski oficiri kako bi u njihovim redovima bilo
ljudi nastrojenih Velikoj Srbiji.“
Kako se, početkom rata 1914. godine, veliki broj pripadnika 2. pješadijskog puka kome su pripadali i vojnici mobilisani u
26 prnjavorskom srezu, masovno predavao srpskoj vojsci, ubrzo je ova jedinica poslana na istočni front. Međutim, i tamo dolazi do predaje, prvenstveno srpskih vojnika 2. puka, ruskoj vojsci, koja ih nakon predaje ili zarobljavanja, i boravka u logorima širom
Rusije, oprema i šalje na solunski front srpskoj vojsci. Zbog svega navedenog komanda austrougarske vojske prebacuje 2. pjesadijski puk, u kome su većinu činili Srbi, na italijanski front. Veliki broj naših predaka sa područja prnjavorskog sreza ostavio je kosti na „Sočanskom frontu“, gdje se odigralo 12 velikih bitaka. Drugi bosanskohercegovački puk, uz ostale austrijske jedinice, uspio je da spriječi Italijane da prodru i zauzmu Trst. Za naše ljude, iz ovih krajeva, posebno otežavajuća okolnost bio je planinski reljef i visoki alpski vrhovi, gdje su se vodile bitke, ali ni to ih nije spriječilo da pokažu svoje vojno umijeće i ispolje neviđenu hrabrost.
To je posebno iskazano u bici za planinski vrh Monte Meletti.


Na Monte Meletti (Fior) je u akciji bio bosanskohercegovački Pješadijski puk br. 2, zajedno sa austrougarskim pješadijskim pukovima br. 11 i 27 u združenoj 11. pješadijskoj brigadi.
Ova brigada je bila dio 6. pješadijske divizije pod zapovjedništvom generala kneza Aloisa Schoenburga-Hartensteina, odnosno dio III („željeznog“) korpusa iz Graca. Svi navedeni korpusi su bili iz Štajerske, stoga se u Štajerskoj njeguje sjećanje na bitke za Monte Melettu, ne samo zato što je u Gracu godinama bio stacioniran 2. bosanskohercegovački puk.
Krajem maja i početkom juna austrougarske trupe su polako nadirale sa sjevera. Kako bi se otvorio put za Bassano i Venecijansku dolinu, morao se zauzeti masiv Monte Melette (1.824 metara nadmorske visine). 5. juna je počeo napad sa zapada, iz Val Miela. Štajerski puk (Pješadijski puk br. 27) na sjeveru i pripadnici 2. bosanskohercegovačkog pješadijskog puka južno od njih, hrabro su napredovali pod snažnom talijanskom odbranbenom
paljbom, koja je dijelom dolazila i sa krila, ali su naveče, umorni, morali odustati. 6. juna je gusta magla spriječila bilo kakva ratna dejstva, a 7. je napad iznova počeo, iako je gusta magla skoro onemogućavala artiljerisjku podršku. Tek oko 18 sati se magla razišla. Snage su napredovale pod snažnom odbrambenom vatrom Talijana, uprkos gubicima koje je im nanijela sopstvena artiljerija, čija podrška je, zbog teškog terena, polučila žrtve i na strani 2. bh puka. Konačno je „jurišnoj trupi“ – III bataljonu pod komandom potpukovnika Steve Duića – pošlo za rukom da u 20.45 sati u borbi „prsa u prsa“, zauzme vrh Monte Meletta i da odbije talijanske portunapade. Borbe su se vodile do duboko u noć.
U ovim borbama poginulo je 208 vojnika 2. bh puka, te 1.233 talijanska alpinca pukova 1 i 5. Borbe su dijelom bile veoma žustre. Tokom poslednjih sati borbi za vrh, vjerovatno, na
obje strane nije bilo zarobljenika. Kao su mnogi oficiri pali ili bili teško ranjeni, često su napade vodili podoficiri. Sve korištene jedinice su izvještavale o herojstvima pojedinaca, koje su mladi
vojnici učinili dijelom samoinicijativno. Zbog bitaka poput te za Monte Melettu (i odlikovanja za vojnike koji su u njima učestvovali), bosanskohercegovački Pješadijski puk br. 2 važi za najhrabriji puk austrougarske vojske. U svakom slučaju drži rekord u austrougarskoj armiji s 42 zlatne medalje za hrabrost. I kapetan Gojkomir Glogovac, koji je 1917. godine kao prvi i jedini bosanskohercehovački oficir za vrijeme rata odlikovan Viteškim križom Vojnog ordena Marije Terezije (Ritterkreuz des Militaer-Maria-Theresien-Ordens), bio je Srbin iz Drugog bosanskohercegovačkog puka. 

Knjiga se može kupiti u knjižarama u Prnjavoru.

Spisak se odnosi na sadašnju teritoriju opštine Prnjavor.

SPISAK

 1. Adamović Mihajlo, LstJag., bh. FJB. Nr. 1, ErsKomp., Lepenica, 1894, ratni zarobljenik u Kozlovu, Rusija, 1.8.1916.
 2. Ahmetović Ibrahim, Inft., TitGefr., bh. IR. Nr.2, 10. Komp., Lišnja, 1892, nestao, 12.5.1915.
 3. Ahmić Islam, Inft., bh. IR. Nr.2, 14. Komp., Lišnja, 1889, nestao, 12.5.1915.
 4. Ahmić Mustafa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Lišnja, 1894, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 5. Ahmić Rašid, Jag., bh. FJB. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 1, 5. Komp., Lišnja, 1885, nestao, 9.2.1917.
 6. Aleksić Stojan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Skakavci, 1893, nestao, 15.1.1916.
 7. Amisić Savo, TrainSold., TrainDiv. Nr. 16, Galjipovci, 1872-24.8.1917., 30.11.1917.
 8. Andrić Miloš, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Prnjavor, 1893, nestao, 15.1.1916.
 9. Andrić Peje Stevo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Prijebljezi, 1881, ratni zarobljenik u Laischew, Rusija, 27.1.1916.
 10. Aničić Jakov, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1859, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 11. Aničić Marko, Infst., bh. IR. Nr. 4, 2. Komp., Prnjavor, 1895, nestao, 20.1.1917.
 12. Aršinović Smaila Mehmed, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Lišnja, 1893, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 9.2.1916.
 13. Aulić Stevo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Hrvaćani, 1896, nestao, 15.1.1916.
 14. Aulić Stjepan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Prnjavor, 1894, nestao, 15.1.1916.
 15. Babić Ante, Inft., bh. IB. Nr. V/3, 2. Komp., Štrpci, 1879-10.1.1916., 22.2.1916.
 16. Babić Ilija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Svinjar, 1897, nestao, 15.1.1916.
 17. Babić Jovo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Prnjavor, 1889, nestao, 12.5.1915.
 18. Bajić Lazara Risto, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, ErsBaon, Čorle, 1889, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 19. Bajić Meho, Jag, bh. FJB, Nr.6, 2. Komp, Galjipovci, 1888- nestao., 16.5.1916.
 20. Bajić Risto, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Čorle, 1889, nestao, 12.5.1915.
 21. Bajić Vid, Inft., IR. Nr. 2, 13. Komp., Ilova, 1895, nestao, 15.1.1916.
 22. Barić Ibrahim, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp, Prnjavor, 1893, nestao, 17.9.1915.
 23. Barumčić Petar, Sapp., SappB. Nr. 9, 7. Komp., Prnjavor, 1893, ratni zarobljenik u Asinari, Italija, 10.9.1918.
 24. Basato Živko, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Kulaši, 1889, nestao, 5.5.1915.
 25. Bašić Trivo, ResInft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Štrpci, 1885, nestao, 16.7.1915.
 26. Bečar Muharem, Infst., bh. IR. Nr. 3, 6. Komp., Lišnja, 1893, nestao, 28.11.1916.
 27. Bećirević Mujo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Lišnja, 1886, nestao, 16.7.1915.
 28. Biber Risto, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Popovići, 1881, nestao, 24.2.1915.
 29. Bijelić Teodor, Jag, bh. FJB. Nr.6, a komp, Štrpci, 1888- nestao., 16.5.1916.
 30. Bilanović Muharem, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Lišnja, 1892, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 31. Bilić Dušan, Infst., bh. IR. Nr. 3, 12. Komp., Milosavci, 1895, nestao, 10.5.1917.
 32. Bjegac Josef, Infst., bh. IR. Nr.2, Gumjera, 1893, ratni zarobljenik u Ostuni, Brindizi, Italija, 23.11.1916.
 33. Bjelić Alekse Đorđo, SanKorp., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Kremna, 1881, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.2.1916.
 34. Bjelić Đuro, ResKorp., bh. IR. Nr. 2, Kremna, 1881, ratni zarobljenik u Skobeljevu, Rusija, 6.4.1917.
 35. Blatešić Jovice Novak, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Mravica, 1885, ratni zarobljenik, Evaknationsspital Nr. 28 in Wladimir, Rusija, 25.2.1916.
 36. Bogdanović Mirko, Inft., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik, 20.3.1915.
 37. Bojanovski Anton, Infst., bh. IR. Nr. 2, Rakovac, 1891, ratni zarobljenik u Rusiji, 23.11.1916.
 38. Bojić Deto, Jag., bh. FJB. Nr. 2, Galjipovci 1885., nestao, 28.4.1917.
 39. Bojić Marko, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Potočani, 1882, ratni zarobljenik u Kaščinu, Rusija, 1.9.1915.
 40. Bojić Nedo, Kan., ScheinwErsBaon, Crkvena, 188026.4.1917., 32.7.1918.
 41. Bojić Vid, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Crkvena, 1883, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 42. Boker Giovanni, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Štivor, 1895, nestao, 15.1.1916.
 43. Bokur Teodor, jag., bh. FJB. Nr. 8, Štrpci, 1888, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 44. Bokur Tomo, Korp., bh. IR. Nr. 2, Štrpci, 1886, ratni zarobljenik, 20.3.1915.
 45. Bokur Vid, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Štrpci, 1890, ratni zarobljenik u Ufa, Rusija, 1.9.1915.
 46. BokurMile, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Štrpci ,1878-24.6.1917. (Im Festungsspital in Cattaro), 14.5.1918.
 47. Božić Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Rakovac, 1883, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 48. Božić Gligo, Infst., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Drenova, 1894, ratni zarobljenik u Rusiji, 19.6.1917.
 49. Božić Stjepo, Inft., bh. IR. Nr. 3, 14. Komp., Čivčije, 1890, nestao, 15.3.1915.
 50. Božunović Petar, bh. IR. Nr. 2, Tabak Ilova, 1887, zarobljen na istočnom frontu, pričalo se da je ostao u Rusiji i zasnovao tamo porodicu
 51. Božunović Vaso, Infst., bh. IR. Nr. 2, Ilova šereg, 1892, ratni zarobljenik u Kijevu, Rusija, 23.11.1916.
 52. Branković Ostoja, Jag., bh. FJB. Nr. 6, 1. Komp., Povelič, 1887, nestao, 11.6.1917.
 53. Brekalo Pero, LstInft., bh. IR. Nr. 4, 5. Baon., 2. Komp., Prnjavor, 1889, nestao, 15.1.1916.
 54. Brković Dušan, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 96, 1. Komp., Štrpci, 1899, nestao, 8.11.1917.
 55. Brković Savo, Prnjavor, 1891, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 56. Brković Vid, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, MilArbAbt. 13, Prnjavor, 1894-16.11.1916., 18.5.1917.
 57. Budak Petar, Strassenarbeiter, 1864, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 58. Budulica Josef, Infst., bh. IR. Nr. 3, Potočani-Gusak, 1890, ratni zarobljenik, 26.11.1918.
 59. Bukovica Đurađ, Patrf., TitUnterjag., bh. FJB., 7. Komp., Mravica, 1888, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 60. Bukovica Jefto, Inft., bh. IR. Nr.2, 14. Komp. Čorle, 1893, nestao, 17.9.1915.
 61. Burić Filip, Prnjavor, ratni zarobljenik, umro 15.2. u 7. Rezervnoj vojnoj bolnici u Nišu, 4.9.1915.
 62. Burić Todor, Inft., bh. IR. Nr.2, 8.Komp., Štrpci, 1894, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 63. Burzi Johann, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Prnjavor, 1892, zarobljen, 9.8.1915.
 64. Cehić Huesin, Unterjag. TitZugsf., bh. FJB., 4. Komp., Prnjavor, 1885-1914, poginuo, 6.11.1914.
 65. Cehić Muje Salko, Jag., bh. FJB. Nr. 4, zugeteilt dem SturmB. Nr. 36, Sturmkomp., Štivor, 1885-27.6.1918., 26.11.1918.
 66. Cučić Nedo, Inft., bh. IR. Nr.2, 3. Komp., Prnjavor, 1894-19.5.1915., 30.6.1915.
 67. Čaušević Mujo, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, 2. Komp., Prnjavor, 1886, nestao, 3.11.1917.
 68. Čavić Jove Marko, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, 1. ErsKomp., Štrpci, 1881, ratni zarobljenik u Potenci, Italija, 27.4.1916.
 69. Čehić Idriz, Infst., IR. Nr. 16, 1. Komp., Prnjavor, 1882, nestao, 21.11.1917.
 70. Čereković Vaso, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1889, ratni zarobljenik u Taškentu, Rusija, 23.11.1916.
 71. Čerkita Mitar, Jag., bh. FJB. Nr.6, B komp, Čorle, 1884- nestao., 16.5.1916.
 72. Čolić Blagoja, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Štrpci, 1884, ratni zarobljenik u Poljskoj bolnici broj 37 u Kalugi, Rusija, 5.10.1916.
 73. Čolić Nedo, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Mravica, 1883, ratni zarobljenik (Reserve-Militar spital Nr. 5 in Skoplje, Serbien), 15.8.1915.
 74. Čolić Pejo, LstJag., bh. FJB. Nr. 1, 3. Komp., Kulaši, 1893, ratni zarobljenik u Shillowskij Rudnik, Rusija, 20.1.1917.
 75. Čolić Stjepan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Kulaši, 1895, nestao, 15.1.1916.
 76. Čustić Jusuf, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Lišnja, 1892, nestao, 12.5.1915.
 77. Ćehić Salko, Inft. Bh. IR. Nr. 2, 2. Komp, Prnjavor, 1885- nestao, 12.2.1915.
 78. Ćejvan Hasan, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Prnjavor, 1887, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 9.2.1916.
 79. Ćejvan Himzo, Jag., bh, FJB. Nr. 1, 2. Komp, Prnjavor, 1882., ratni zarobljenik u Rusiji, 29.5.1916.
 80. Ćetojević Boško, LstJag., bh. FJB. Nr. 1, 4. Komp., Mlinci, 1895, ratni zarobljenik u Birjutsch, Rusija, 20.1.1917.
 81. Ćetojević Mike Milorad, Jag., bh. IR. Nr. 2, bh. Jagerkomp., Mračaj, 1889, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 82. Ćirković Đurađa Vid, InfstTitGefr., bh. IR. Nr. 2, MGKomp. IV, Kokori, 1893, nestao, 4.9.1917.
 83. Ćirković Nedo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Kokori, 1888, ratni zarobljenik u Nišu, 15.12.1914.
 84. Ćuran Sulejman, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Prnjavor, 1896, nestao, 15.1.1916.
 85. Ćustić Ahmet, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Lišnja, 1891, nestao, 16.7.1915.
 86. Ćustić Smajo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Lišnja, 1894., nestao, 29.5.1915.
 87. Dabić Mitar, Inft., bh. IB. Nr. V/2, 17. Komp., Prnjavor, 1897, nestao, 3.2.1916.
 88. Dakić Marko, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, Potočani, 1887, ratni zarobljenik u Vereinigtes, Rusija, 7.6.1917.
 89. Dakić Nikola, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Potočani, 1891, ratni zarobljenik u Ostuni, Brindizi, Italija, 23.11.1916.
 90. Dalpra Giovanni, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, Štivor, 1885, ratni zarobljenik u Taškentu, Rusija, 23.11.1916.
 91. Dalpra Ivan, bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1887 (Gestorben am 12.4.1918. im konigl. preuss. Feldlaz. 216, Stadt Walk, Livland.), 3.1.1919.
 92. Dalsasso Nikola, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Štivor, nestao, 14.9.1915.
 93. Daničić Đurađ, Infst., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Šarinci, 1896, ratni zarobljenik u Rusiji, 19.6.1917.
 94. Daradan Aleksa, Zivil-Strassen Arb., Štrpci, 18727.2.1915. Militar-reservespital in Niš (Laut Meldung des serbischen roten Kreuzes), 9.3.1917.
 95. Dautović Marko, Inft., bh. IR. Nr.2, 2.Komp, Prnjavor 1892., nestao, 17.9.1915.
 96. Dautović Salih, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8 Komp., Inađol, 1888, ratni zarobljenik u Orenburgu, Rusija, 1.9.1915.
 97. Davidović Risto, Prnjavor, 1896, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 98. Debeljak-Dešić Đurađ, ErsRes. Mravica, 1891, ratni zarobljenik u Merwu, Rusija, 21.6.1916.
 99. Debeljak Stojko, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Mravica, 1881, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 100. Dedić Osman, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Prnjavor, 1895, nestao, 15.1.1916.
 101. Dedukić Muho, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Lišnja, 1889, nestao, 16.7.1915.
 102. Dedukić Savo, Infst., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Lišnja, 1887, ratni zarobljenik u Rusiji, kao ratni invalid vraćen kući, 29.4.1918.
 103. Derajić Ante, Korp., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Vijačani, 1883, nestao, 12.5.1915.
 104. Dević Damjan, Infst., bh. IR. Nr. 2 Crkvena, 1889, ratni zarobljenik u Taškentu, Rusija, 23.11.1916.
 105. Dević Ilija, LstInfst ., bh. IR. Nr. 2, Štrpci, 1892, ratni zarobljenik u Čistopolju, Kazanj, Rusija, 23.11.1916.
 106. Dević Jovan, Prnjavor, 1861, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 107. Dević Petar, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1859, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 108. Dević Simeon, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 79, 3. Komp., Štrpci, 1880., poginuo 28.7.1917., 24.4.1918.
 109. Didić Muharem, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Babanovci, 1892, nestao, 24.2.1915.
 110. Dizdarević Sulejman, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Crkvena, 1897, nestao, 15.1.1916.
 111. Dokić Marko, Inft., bh. IR. Nr. 2, Potočani, 1887, ratni zarobljenik, 20.3.1915.
 112. Dokić Spasoje, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 3.Komp., Potočani, 1889, nestao, 25.7.1916.
 113. Dosić Bego, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Lišnja, 1890- nestao, 29.8.1916.
 114. Dragić Lazar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Orašje, 1893, ratni zarobljenik, 9.8.1915.
 115. Dragomirović Teodor. Jag., bh. FJB. Nr. 8, Kokori, 1887, ratni zarobljenik u S. Maria,Italija, 6.4.1917.
 116. Dragosav Petra Stojan, bh. IR. Nr. 2, Velika Ilova, 1887, nestao u ratu
 117. Dragosavljević Risto, Jag., bh. FJB. Nr. 6, Prnjavor, 1898, nestao, 9.3.1917.
 118. Dubočanin Luka, Inft., bh. IR. Nr. 2, Kremna, 1881, nestao, 20.3.1915.
 119. Dubravac Risto, Trainsold., TrB. Nr. 15, Kokori, 187116.4.1918., 14.8.1918.
 120. Dujaković Nedo, Infst., bh. IR. Nr. 2, Mravice, 1888, ratni zarobljenik u Ostuni, Brindizi, Italija, 23.11.1916.
 121. Dujanić Tomo, ResGefr., bh. IR. Nr. 2, Rakovac, 1883, ratni zarobljenik u Kijevu, Rusija, 23.11.1916.
 122. Dukić Dušan, Infst., IR. Nr. 16, MGA. II, Prnjavor, 1885, nestao, 10.1.1917.
 123. Dukić Milivoj, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Vijačani, 1889, nestao, 16.7.1915.
 124. Dušanić Ćetoje Spasoja, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Mravica, 1881, u zarobljeništvu u Firenci, Belvedere, Italija, 18.5.1917.
 125. Dušanić Glišo, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 2. Komp., Rakovac, 1888, nestao, 20.7.1916.
 126. Džaferović Ejub, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, 4. Komp., Prnjavor, 1883, nestao, 3.11.1917.
 127. Džaferović Hasib, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1885, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.3.1917.
 128. Džaferović Ibrahim, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1889, poginuo 11.9.1914., 31.10.1917.
 129. Džimić Idriz, LstInfst., k. k. LstIB. Nr. 165, 5. Komp., Lišnja, 1880-17.7.1916., 24.10.1916.
 130. Đaković Marko, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Drenova, 1880- nestao, 23.12.1915.
 131. Đaković Pavo, Inft., bh. IR. Nr. 4, 5. Baon., 2. Komp., Drenova, 1886-12.10.1915., 15.1.1916.
 132. Đehanović Dušan, Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 133. Đekić Vaso, Inft. Bh. IR., Nr. 2, 2.Komp, Mravica, 1894., nestao, 17.9.1915.
 134. Đođić Huse, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Prnjavor, 1890, nestao, 3.11.1915.
 135. Đukić Savo, Jag., bh. FJB. Nr.3, 2. Komp.,, Ilova 1879- nestao, 23.12.1915.
 136. Đukić Savo, LstJag., bh. FJB. Nr. 3, 4. Komp, Palačkovci, 1880., poginuo 12.5.1917., 14.8.1917.
 137. Đurđević Jefto, Inft., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 188923.12.1914., 20.3.1915.
 138. Đurić Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Gornji Smrtići, umro 22.7.1915., 14.9.1915.
 139. Đurić Marko, Infst., bh. IR. Nr. 2, Drenova, 1879, ratni zarobljenik u Rusiji, 18.5.1917.
 140. Đurić Milivoj, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Mravica, 1893, nestao, 2.6.1915.
 141. Egić Dušan, Inft., bh. IR. Nr. 2, Milosavci, 1893, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.8.1916.
 142. Emrić Alija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Prnjavor, 1887, nestao, 8.7.1915.
 143. Feremić Risto, Prnjavor, 1852, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 144. Fischer Josef, Infst., IR. Nr. 6, 3. Komp., Glogovac, 1896-5.11.1916., 14.4.1917.
 145. Gačić Boško, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 3, MGKomp., VII, Prosjek, 1895, nestao, 24.8.1917.
 146. Gajanić Trivo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Kremna, 1896, nestao, 15.1.1916.
 147. Gajić Stojan, Infst., bh. IR. Nr. 2, Ilova, 1874, nestao, 5.6.1917.
 148. Gaković Ivan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Drenova, 1895, nestao, 15.1.1916.
 149. Galka Josef, LstInfst., k. k. LstBezKmdo. Nr. 17, zugeteilt dem k. k. LstIT. Nr. 51., 3. Komp., Kunova, 1877, nestao, 15.12.1917.
 150. Gavranić Dmitar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Popovići, 1883, nestao, 12.5.1915.
 151. Gavranić Stojko, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Kulaši, 1892, nestao, 15.1.1916.
 152. Gavrić Đurađ, Infst., bh. IR. Nr. 2, Drenova, 1893, ratni zarobljenik u Kozlovu, Rusija, 12.5.1917.
 153. Gavrić Đuro, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 17, MGKomp., IV, Vujnovir, 1891, nestao, 16.11.1917.
 154. Gavrić Jakov, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Gornji Smrtići, 1893, nestao, 3.6.1916.
 155. Gigović Husein, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Lišnja, 1896, nestao, 15.1.1916.
 156. Glavendekić Đuro, Inft., bh. IR. Nr. 2, Paramije, 1885, nestao, 20.3.1915.
 157. Glaviak Jakob, Inft., Konjuhovci, nestao Rusija, 2.1.1915.
 158. Gonić Jefto, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 79, 7. Komp., Crkvena, 1890, nestao, 24.8.1918.
 159. Grabović Dmitar, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Svinjar, 1883, nestao, 5.5.1915.
 160. Grahovac Sretina, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Prnjavor, 1890, nestao, 12.10.1916.
 161. Gravrac Simo, LstInft., bh. IR. Nr. 4, 5. Baon, 2. Komp., Prnjavor, 1885, nestao, 15.1.1916.
 162. Grebenarević Ramo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Prnjavor, 1886, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 163. Grešta Ivo, Unterjag., bh. FJB Nr. 5, 4. Komp., Devetina, 1893, nestao, 28.7.1917.
 164. Grumic Kopija, Prnjavor, 1898, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 165. Grumić Dušan, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, Brusnik, 1889, ratni zarobljenik u Narni, Italija, 12.5.1917.
 166. Grumić Mirko, Infst., bh. IR. Nr. 2, Drenova, 1894, ratni zarobljenik u Rusiji, 12.5.1917.
 167. Gunjević Mihajlo, Inft., FsrgsIBaon. Nr. 8, 1. Komp., Prnjavor, 1888, nestao, 21.3.1916.
 168. Gunjić Mihajlo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Lišnja, 1881, nestao, 24.2.1915.
 169. Hadžibojić Abid, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Galjipovci, nestao, 16.6.1915.
 170. Hadžibojić Muho, LstJag., bh. FJB. Nr. 7, Galjipovci, 1883-25.11.1917., 11.11.1918.
 171. Hahn Adam, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp, Glogovac, 1892-7.6.1916., 29.8.1916.
 172. Haličić Haris, InfstTitGefr., bh. IR. Nr. 2, Baukomp., Lišnja, 1887-30.9.1917., 14.12.1917.
 173. Halić Avdo, Jag., bh. FJB. 7. Komp., Lišnja, 1893, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 174. Halić Mustafa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp. Lišnja, 1877, nestao, 3.11.1915.
 175. Halilić Hrisa, Inft., bh. IR. Nr.2, 13. Komp., Lišnja, 1888, nestao, 5.5.1915.
 176. Halilić Huse Mujo, Infst., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Lišnja, 1896-16.11.1917., 5.3.1918.
 177. Halilić Salih, Inft., bh. IR. Nr. 2, Lišnja, 1891, nestao, 20.3.1915.
 178. Halilović Ahmet, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Lišnja, 1896, nestao, 3.11.1915.
 179. Halilović Huso, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Lišnja, nestao, 14.9.1915.
 180. Halilović Salko, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., 1885- nestao, 23.12.1915.
 181. Hamzić Hasan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Konjuhovci, nestao, 29.12.1915.
 182. Hamzić Hifzo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Konjuhovci, 1890, nestao, 16.7.1915.
 183. Hamzić Jašar, JagTitPatrf., bh. FJB. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 1, 8. Komp., Konjuhovci, 1890, nestao, 9.2.1917.
 184. Harač Nikolaj, LstInft., IR. Nr. 30, 4. Komp., Prnjavor, 1893, nestao, 17.4.1917.
 185. Harkevicz Mihal, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1862, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 186. Haverljuk Mihaly, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1897, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 187. Herbik Kajetan, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1864, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 188. Herić Selim, Inft., bh. FreiwKorps, Halbbat. Rittm. Kostetzky, Prnjavor, nestao ,(Zugeteilt dem bh. GendKorps), 8.1.1916.
 189. Hodžić Ramo, Inft., bh. IR. Nr.2, 3. Komp., Prnjavor, 1892., nestao,17.9.1915.
 190. Husaković Adolf, Jag., bh. FJB. Nr. 5, 1. Komp., Konjuhovci, 1886, nestao, 28.7.1917.
 191. Huskić Halil, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp, Galjipovci, 1892- nestao, 29.8.1916.
 192. Huskić Huse Meho, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Galjipovci, 1891, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 193. Huskić Mehmed, Oberjag., bh. FJB., 3. Komp., Prnjavor 1890, nestao, 9.2.1915.
 194. Ignjatić Damjana Stojan, Geft., bh. IR. Nr. 2, MGKomp., IV, Ilova, 1885-23.12.1917., 13.3.1918.
 195. Ignjatić Ljubomir, Infst., bh. IR. Nr. 2, Prijebljezi, 1899, ratni zarobljenik, umro 27.12.1915. u Juderka, Rusija, 26.11.1918.
 196. Ignjatić Mirko, GefrTitKorp., bh. IR. Nr.2, 10. Komp., Papažani, 1882-2.12.1914., 1918.
 197. Ignjatović Ljubomir, Inft., bh. UIR. Nr. 2, 3. Komp., Prijebljezi, 1889, ratni zarobljenik u Schuja, Rusija, 28.4.1915.
 198. Ihtiarević Salko, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, 4. ErsKomp., 1884, ratni zarobljenik u Borisoglebsku, Rusija, 15.8.1915.
 199. Ilić Jovo, Infst., bh. IR. Nr. 2, 21. Komp., Prnjavor, 1883-22.8.1916., 16.1.1917.
 200. Ilišković Milan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Drenova, 1894, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 201. Imamović Osman, Korp., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1875-10.2.1918., 26.11.1918.
 202. Imanović Abdulah, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Prnjavor, 1888, nestao, 12.5.1915.
 203. Iriškić Muharem, Inft. Bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Galjipovci, 1892- nestao, 29.8.1916.
 204. Islamović Islam, Inft., bh. IR. Nr.2, 15. Komp, Prnjavor, 1876, nestao, 17.9.1915.
 205. Ivančević Vid, LstInfst., IR. Nr. 96, 14. Komp., Hrvaćani, 1893., umro 25.2.1918., 13.6.1918.
 206. Ivanić Jovan, Branešci, 1915 Niš, 8.6.1915.
 207. Ivanović Ilija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Prnjavor, 1892- nestao, 28.3.1916.
 208. Janković Đorđe, ResInft., k. u. LIR. Nr. 28, 11. Komp., Prnjavor, 1887, nestao, 14.12.1914.
 209. Janković Lazara Glige, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, ErsBaon., Šarinci, 1890, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 210. Janković Pavo, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Vijačani, 1885, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 211. Janković Stojko, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Šarinci, 1885- 15.12.1916., 13.9.1917.
 212. Janković Teodora Risto, Inft, IR. Nr.45, 6. Komp., Vijačani, 1891- nestao., 24.11.1914.
 213. Janjić Nedo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Čivčije, 1895, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 214. Jasinović Stevan, LstINfst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1877-26.10.1915., 23.11.1916.
 215. Jaskot Johann, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Rakovac, 1885, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 216. Jašarević Ariz, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Konjuhovci, 1896, nestao, 3.11.1915.
 217. Jecelin Josef, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Prnjavor, 1896-8.9.1915., 3.11.1915.
 218. Jeftić Boško, Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 219. Jeftić Nikola, Infst., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Otpočivaljka, 1886, ratni zarobljenik u Italiji, 19.6.1917.
 220. Jelić Jove Simeun, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Pečeneg Ilova, 1893, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 221. Jelić Teodor, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 3. Komp., Velika Ilova, 1879, nestao, 7.5.1917.
 222. Jerinić Risto, Zivilarbeiter, Štrpci, 1866, tot(Wurde vom srrbischen Roten Kreuz als in Kraljevo am 30.1.1915.), 16.2.1917.
 223. Jokić Đurađa Vid, Inft., bh. IR. Nr. 2, ErsBaon, Velika Ilova, 1891, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 224. Jokić Kosta, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Čorle, 1895, nestao, 3.11.1915.
 225. Jokić Obrad, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Lišnja, 1888, nestao, 20.10.1915.
 226. Josipović Jovo, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Kunova, 1884, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 227. Jotić Savko, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Otpočivaljka, 1895- nestao, 29.8.1916.
 228. Jovanović Tomo, Infst., bh. IR. Nr. 2, Šarinci, 1889, ratni zarobljenik u Veslajoj Gori, Jekatarenoslav, Rusija, 12.5.1917.
 229. Jovičić Jovo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Kremna, nestao, 14.9.1915.
 230. Jovičić Stevan, Prnjavor, 1897, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 231. Jugović Novak, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Šarinci 1892- nestao, 29.8.1916.
 232. Jung Heinrich, ResKorp., TitZugsf., IR. Nr. 78, 4. Komp., Glogovac, 1884, nestao, 12.11.1914.
 233. Jusupović Miko, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Štrpci, 1886-10.9.1914., 16.7.1915.
 234. Jusupović Tomo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Štrpci, 1889, nestao, 29.5.1915.
 235. Kajinović Vaskrsija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Štrpci, 1895, nestao, 15.1.1916.
 236. Kalaba Dujo, Infst., IR. Nr. 22, 20. Komp., Prnjavor, 1880, nestao 30.12.1916.
 237. Kalaba Đurađ, Inft., kh. IR. Nr. 4, 5. Baon, 3. Komp., Velika Ilova, nestao, 15.1.1916.
 238. Karić Mehmed, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Mravica, 1894, nestao, 29.5.1915.
 239. Kebić Kunjo, Jag. Bh. FJB. Nr. 8, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 3, Mravica, 1883- nestao, 10.12.1917.
 240. Kebić Šerifa Osman, Int., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Mravica, nestao, 8.1.1916.
 241. Kecman Lazar, Inft., bh. IR. Nr. 4, 5. Baon., 1. Komp., Prnjavor, 1887, nestao, 15.1.1916.
 242. Kendža Johann, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp, Rakovac, 1896- nestao, 29.8.1916.
 243. Keser Dragić, Infst., bh. IR. Nr. 2, Štrpci, 1887, ratni zarobljenik u Kozlovu, Rusija, 12.5.1917.
 244. Kitić Jovo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Palačkovci, 1872, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 245. Kitić Teodor, Jag. Bh. FJB. Nr. 8, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 3, Kremna 1881- nestao, 10.12.1917.
 246. Klich Karl, Infst., IR. Nr. 35, 10. Komp., Kunova, 1891,nestao, 26.2.1917.
 247. Klikić Meho, Infst., bh. IR. Nr.2, zugeteil dem IR Nr.79, 1. Komp, Galjipovci, 1875-12.1.1918., 9.7.1918.
 248. Kline Anton, OffDiener, bh. IR. Nr. -2, MGKomp, Ralutinac 1889-2.1.1918., 23.3.1918
 249. Klokić Osmo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Lišnja, 1888, nestao, 15.12.1915.
 250. Knežević Maksima Stevan, bh. IR. Nr. 2 grupa u Siklošu, Pečeneg Ilova, 1895-7.5.1917.
 251. Knežević Savo, Inft., bh. IR. Nr. 1, V./3. Komp., Velika Ilova, 1893, nestao, 11.8.1915.
 252. Kojčinović Ilija, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1874, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 253. Kojić Mirko, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Prnjavor, 1886, nestao, 8.7.1915.
 254. Kolar Stevo, ErsResZugsf., bh. IR. Nr. 2, Povelič, 1888, ratni zarobljenik u Taškentu, Rusija, 23.11.1916.
 255. Komadina Ilije Jovan, bh. IR. Nr. 2, Svinjar, 1895- 30.3.1918., umro u vojnoj bolnici u Beču
 256. Korkarić Ibro, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Lišnja, 1894, nestao, 29.5.1915.
 257. Korpunović Jovo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Drugovići, 1890, nestao, 12.5.1915.
 258. Kotorčić Atif, Inft., bh. IR. Nr.2, 3.Komp, Prnjavor, 1895., nestao,17.9.1915.
 259. Koturčić Muharem, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Prnjavor, nestao, 15.12.1915.
 260. Kovačević Blagoja, Inft., bh. IR. Nr.2, 1. Komp, Rajčevci, 1896- nestao., 29.8.1916.
 261. Kovačević Damjan, Zivilarbeiter, Gornji Smrtići, 1877, iz zarobljeništva u Srbiji prebačen u Romans, Francuska, 18.5.1917.
 262. Kovačević Filip, Gornji Smrtići, zarobljen 1.12. u Šapcu, interniran u Niš, 3.5.1916.
 263. Kovačević Gano, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Svinjar, 1894, nestao, 11.4.1918.
 264. Kovačević Mika, LstUnterjag., bh. FJB. Nr. 6, 4. Komp., Štrpci, 1893, poginuo 23.8.1917., 31.10.1917.
 265. Kovačević Muho, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Štrpci, 1894., nestao, 29.5.1915.
 266. Kovačević Nikole Teodor, Korp., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Vijačani, 1892, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 267. Kovačević Pero, Infst., bh. IR. Nr. 2, 22. Komp., Papažani, 1897, nestao, 20.3.1917.
 268. Kovačević Petar, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Hrvaćani, 1881, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 269. Kovačević Riste Stojan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Gornji Smrtići, 1881, ratni zarobljenik u Potenci, Italija, 27.4.1916.
 270. Kovačević Spasoja, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Hrvaćani, 1889, nestao, 16.7.1915.
 271. Kovačević Trive Petar, Korp., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Palačkovci, 1890, ratni zarobljenik u Simbirsku, Rusija, 21.4.1915.
 272. Kovačević Vasilije, Inft., Gornji Smrtići, umro 16.1.1915. u Kraljevu, 3.5.1916.
 273. Kovalsky Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Devetina, ratni zarobljenik, 25.7.1916.
 274. Kovjanić Filip, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1858, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 275. Krajišnik Luka, Mravica, umro 24.1.1915. u 7. Rezervnoj vojnoj bolnici u Nišu, 3.5.1916.
 276. Krajišnik Miho, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Lišnja, 1887, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 277. Krajišnik Murat, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Konjuhovci, 1896, ratni zarobljenik, 11.11.1915.
 278. Krajišnik Selim, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Konjuhovci, 1873, nestao, 15.1.1916.
 279. Kresojević Antonije, LstJag., FJB. Nr. 7, zugeteilt dem FJB. Nr. 1, 2. Komp., Palačkovci, 1894, nestao, 28.11.1916.
 280. Kresojević Đurađ, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Drenova, 1882, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.3.1917.
 281. Kresojević Marko, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Kremna, 1889, nestao, 12.5.1915.
 282. Kresojević Ostoja, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Drenova, 1894, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 283. Kresojević Stanko, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, ErsBaons., Drenova, 1889, ratni zarobljenik u Grajvoronu, Rusija, 7.7.1915.
 284. Kresojević Vid, Inft., bh. IR. Nr. 2, MGKomp., Povelič, 1894-11.2.1917., 5.8.1918.
 285. Krilović Jozo, Jag., bh. FJBaon., 3. Komp., Selište, 1892, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 286. Krkić Redžo, Jag., bh. FJB. Nr. 1, 7. Komp., Prnjavor, 1887, ratni zarobljenik u Rusiji, 25.5.1916.
 287. Ksesko Jan, Tragtierf., GebVerpflK. Nr. 3, II. Staffel, Rakovac, nestao, 15.7.1915.
 288. Kudrić Blagoja, Korp., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Tabak Ilova, 1891, poginuo, 16.7.1915.
 289. Kulašević Stjepan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Kulaši, nestao, 8.1.1916.
 290. Kunić Ahmet, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Prnjavor, 1888, nestao, 3.11.1915.
 291. Kurić Šaban, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Lišnja, 1894, nestao, 7.1.1916.
 292. Kusić Savo, InfstTitGefr., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Svinjar, 1893-5.7.1916., 12.10.1916.
 293. Kusić Teodor, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Vijačani, 1883, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 294. Kusmić Muharem, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Lišnja, 1891, ratni zarobljenik u Kijevu, Rusija, 23.11.1916.
 295. Kusturić Aleksa, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, zugeteilt dem IR. Nr. 79, 12. Komp., Vijačani, 1880-21.8.1917., 28.9.1918.
 296. Kuzmanović Ćetoje, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Prnjavor, poginuo 10.11.1915., 15.12.1915.
 297. Kuzmanović Jove Jefto, Inft., bh. IR. Nr. 2, ErsBaon, Vijačani, 1891, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 298. Kuzmanović Mihajlo, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Vijačani, 1882, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 299. Kuzmanović Mile, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Gusak, 1889, ratni zarobljenik u Rusiji, 8.3.1916.
 300. Kuzmanović Pejo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Gusak, 1888, nestao, 15.12.1915.
 301. Lach Michael, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Rakovac, 1886-27.11.1914., 24.2.1915.
 302. Lanea Aleksa, Prnjavor, umro 5.1.1915. u 7. Rezervnoj vojnoj bolnici u Nišu, 27.9.1915.
 303. Lapić Marko, Prnjavor, 1857, ratni zarobljenik u Nišu,
 304. 5.1915.
 305. Lazić Andrija, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 306. Legezynski Josefa Lukas, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Devetina, 1890, ratni zarobljenik u Simbirsku, Rusija, 21.4.1915.
 307. Lehić Boško, Prnjavor, 1896, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 308. Lekić Mlađan, Jag., bh. FJB., 3. Komp., Prosjek, 1887, nestao, 6.11.1914.
 309. Lelić Omer, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Mravice, 1890, nestao, 30.6.1915.
 310. Letica Marijan, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Prnjavor, 1881- nestao, 29.8.1916.
 311. Ličinar Stojan, Infst., IR. Nr. 16, 3. Komp., Prnjavor, 1883, nestao, 20.1.1917.
 312. Ličinar Savo, InfstTitGefr., bh. JR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 3, 9. Komp., Lepenica, 1879, nestao, 11.6.1917.
 313. Lipljanac Aleksa, ResKorp., bh. IR. Nr. 2, Mravica, 1881, iz zarobljeništva u Srbiji prebačen u Asinara, Italija, 18.5.1917.
 314. Lisičić Jelisija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Palačkovci, 1877, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 315. Lučić Petar, Infst., bh. IR. Nr. 3, 3. Komp., Devetina, 1882, nestao, 23.11.1916.
 316. Ludziak Stanislav, LstPatrfTitUnterjag., FJB. Nr. 7, 1. Komp., Prnjavor, 1897, nestao, 31.10.1917.
 317. Ljubojević Lekso, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Gusak, 1881, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 318. Ljubović Sulejman, Infst., bh. IR. Nr. 3, Prnjavor, 1884-26.1.1918., 15.4.1918.
 319. Mačinković Ante, Infst., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Drenova, 1875, nestao, 12.10.1916.
 320. Majić Ivan, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, Karać, 1881, ratni zarobljenik u Šilovski-Rudnik, Jekatarinoslav, Rusija, 12.5.1917.
 321. Majstorović Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Prnjavor, 1894- nestao, 29.8.1916.
 322. Malešević Aćim, Infst., bh. IR. Nr. 2, Velika Ilo-
 323. va, 1888, iz zarobljeništva u Srbiji prebačen u Asinara, Italija, 18.5.1917.
 324. Malešević Marko, Infst., bh. IR. Nr. 2, Velika Ilova, 1888, ratni zarobljenik u Asinaru, Italija, 12.5.1917.
 325. Malešević Nedo, Infst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1896. ,ratni zarobljenik u Orvistu, Italija, 5.10.1916.
 326. Malešević Nikola, Infst., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Čivčije, 1897-20.10.1916., 5.6.1917.
 327. Malešević Nikola, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Lišnja, 1884, nestao, 4.7.1916.
 328. Malešević Tomo, Infst., ErsBaon. F. Wach-u. Hilfsdienste Sarajevo, Čivčije, 1867-19.4.1918., 14.8.1918.
 329. Malešević Vasilij, Infst., bh. IR. Nr. 2, Pečeneg Ilova, 1880, ratni zarobljenik u Trapani, Italija, 12.5.1917.
 330. Maletić Blagoje, bh. IR. Nr. 2, Štrpci, pogunio 1914.
 331. Malić Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1881, nestao, 20.3.1915.
 332. Malić Jovo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Šturlić, 1895, nestao, 15.1.1916.
 333. Malić Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Mravica, 1894, ratni zarobljenik, 3.8.1915.
 334. Malić Riste Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Gornji Smrtići, 1878, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 335. Malić-Totić Vasilija Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Vijačani, 1881, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 336. Malinović Vase Đuro, bh. IR. Nr. 3, 3. Komp., Velika Ilova, 1888-1.10.1916.
 337. Malinović Vase Teodor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Velika Ilova, 1883, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 338. Manns Peter, Korp., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Svinjar, 1883, nestao, 4.9.1917.
 339. Marčiković Stefan, Inft., bh. IR. NR. 2, 3. Komp., Drenova, 1894, nestao, 15.1.1916.
 340. Marčinkovsky Anton, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 78., 4. Komp., Sjinjeva, 1896, nestao, 30.11.1917.
 341. Marek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 17, 5. Komp., Prnjavor, 1896, ratni zarobljenik u Rusiji, 10.8.1916.
 342. Marianović Stevan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Orašje, 1890, nestao, 29.5.1915.
 343. Marić Mato, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Kulaši, 1896-18.4.1917. , 19.6.1917.
 344. Marić Tomo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Kulaši, 1889-8.6. nestao., 29.8.1916.
 345. Marijić Gligor, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1894, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 346. Marin Stojan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp, Prnjavor 1890-20.7.1915., 17.9.1915.
 347. Marinković Filip, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Čivčije, 1888, nestao, 12.5.1915.
 348. Marinković Filipa Jovo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Skakavci, 1886, ratni zarobljenik u Ardatovu, Rusija, 9.2.1916.
 349. Marinković Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, Stab, Čivčije, 1891, nestao, 29.5.1915.
 350. Marinković Vaskrsija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Skakavci, 1897, nestao, 15.1.1916.
 351. Marinković Vaso, Jag., bh. FJB. Nr.3, 2. Komp, Skakavci 1875., nestao, 28.4.1917.
 352. Marinović Mato, Inft.,bh. IR. Nr.2, 2. Komp, Prnjavor 1892-nestao, 17.9.1915.
 353. Marković Dušan, Inft., bh. IR. Nr.2, StbsAbt., Prnjavor, nestao, 17.9.1915.
 354. Marković Kosta, Feldw., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Prnjavor, 1886, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 355. Marković Mitar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Prnjavor, 1873- nestao, 29.8.1916.
 356. Maroš Meho, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Prnjavor, 1889, nestao, 5.5.1915.
 357. Marot Michal, Unterjag., bh. FJB. Nr. 6, 3. Komp., Rakovac, 1888, nestao, 13.11.1917.
 358. Martić Đorđo, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 4, Svinjar, 1888-15.12.1916., 26.2.1917.
 359. Martić Vaso, Svinjar, ratni zarobljenik u Nišu, 17.6.1915.
 360. Martić Vladimir, Inft., IR. Nr. 68, 3. Komp., Svinjar, 1895, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 361. Marx Stanislav, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 78, 12. Komp., Kunova, 1881, nestao, 30.11.1917.
 362. Masić Hasan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp, Prnjavor, 1894- nestao, 17.9.1915.
 363. Mašić Ibro, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem k. u. LIR. Nr. 33, Babanovci, 1884-28.12.1916., 18.5.1917.
 364. Mašić Jašar, Jag., bh. FJB. Nr. 8, 4. Komp., Babanovci, 1898, nestao, 11.5.1918.
 365. Mašinović Maše, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Lepenica, 1897, nestao, 15.1.1916.
 366. Matijević Mato, Inft., bh. IR. Nr. 3, 9.Komp., 1889, nestao, 7.10.1915.
 367. Meatijerić Josefa Josef, Infst., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Gumjera, 1898, nestao, 3.1.1919.
 368. Merko Franz, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Rakovac, 1886, nestao, 22.11.1915.
 369. Mešić Selim, bh. Freiw., bh. GendKps., Prnjavor, 1884, nestao, 29.1.1915.
 370. Miazgo Martin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Prnjavor, 1892-18.10.1915., 22.11.1915.
 371. Mihajlović Gavro, Infst., bh. IR. Nr. 2, Stab, Palačkovci, 1894, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.3.1917.
 372. Mihajlović Jakov, LstJag., bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Povelič, 1884-15.8.1916., 27.3.1917.
 373. Mihajlović Jovo, Povelič, umro 10.1.1915. u 7. Rezervnoj vojnoj bolnici u Nišu, 17.9.1915.
 374. Mihajlović Lazar, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Palačkovci, 1888, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.3.1917.
 375. Mihajlović Tešo, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1862, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 376. Mihajlović Vaso, Inft., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 188523.12.1914., 20.3.1915.
 377. Mijatović Simo, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Vijačani, 1896-2.8.1915., 13.10.1915.
 378. Mikić Đuro, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Orašje, 1895, nestao, 3.11.1915.
 379. Mikić Mike Savo, Gefr. Bh. IR. Nr.2, Orašje, 1892- nestao. Rusija zarobljeništvo, 28.3.1916.
 380. Mikić Ostoja, Gefr., bh. IR. Nr. 2, Orašje, 1889, ratni zarobljenik u Asinaru, Reparto Fornelli, Italija, 12.5.1917.
 381. Mikić Ostoja, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Orašje, 1893, nestao, 3.11.1915.
 382. Mikić Pejo, Jag., bh. FJB. 4. Komp., Orašje, 1883, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 383. Mikić Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Orašje, 1895, nestao, 3.11.1915.
 384. Mikić Rade, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Orašje, 1893, nestao, 3.11.1915.
 385. Miladić Đorđo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Prosjek, 1897- nestao, 29.8.1916.
 386. Miladić Gavre Stojko, bh. IR. Nr. 2, Velika Ilova, 1877, nestao u ratu
 387. Miladić Rade, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12.Komp., Ilićani, 1896- nestao, 29.8.1916.
 388. Miladinović Ostoja, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Galjipovci, 1892, ratni zarobljenik u Čistopolju, Rusija, 23.11.1916.
 389. Miladinović Ostoja, LstInfst., bh. IR. Nr.3, Tabak Ilova, 1873-25.1.1918., 29.1.1919.
 390. Miladinović Stojan, Inft.bh. IR. Nr.2, 3. Komp, Ilova Tabak, 1894- nestao, 17.9.1915.
 391. Miladinović Vase Jelisija, Jag. bh. FJB. Nr. 6, Otpočivaljka, 1878, ranjen na Sankt Maria, Italija, umro u Poljskoj bolnici 11.8.1917.
 392. Miladinović Vid, Inft., bh. IR. Nr.2, 3. Komp, Ilova Tabak, 1891- nestao, 17.9.1915.
 393. Milanković Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Palačkovci, 1894, ratni zarobljenik, 29.5.1915.
 394. Milanković Vaskrsija, Infst., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Mravica, 1893, ratni zarobljenik u Rusiji, 19.6.1917.
 395. Milanović Đurađa Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Mravica, 1882, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 396. Milanović Đure Gligo, Oberjag., bh. FJB. Nr. 3, 3. Komp., Mravica, 1886-2.10.1916., 7.5.1917.
 397. Milanović Petar, ResInfst., bh. IR. Nr. 2, Mravica, 1882, ratni zarobljenik u Skobelovu, Rusija, 23.11.1916.
 398. Milašinović Stojan, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 3, 11. Komp., Šeškovci, 1886-27.5.1917., 24.8.1917.
 399. Milić Dimitrija, Inft., bh. IR. Nr.2, 14.Komp., Drenova, 1891- nestao, 17.9.1915.
 400. Milić Stojan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Drenova, 1895, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 401. Milijaš Jakov, Jag. Bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Palačkovci, 1877- nestao, 23.12.1915.
 402. Milijaš Mihajlo, Prnjavor, 1869, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 403. Milinčić Gavro, Zivilist, Smrtići, ratni zarobljenik u Nišu, 9.6.1915.
 404. Milinčić Glige Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Velika Ilova, 1886, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 405. Milinčić Jovo, Zivilist, Smrtići, ratni zarobljenik u Nišu, 9.6.1915.
 406. Milinčić Maksim, Infst., bh. IR. Nr. 3, 6. Komp., Otpočivaljka, 1895, nestao, 20.3.1917.
 407. Milinčić Nedo, Inft., bh. IR. Nr. 2, Gornji Smrtići, 1888, nestao, 20.3.1915.
 408. Milivojević Novak, LstINfst., bh. IR. Nr. 2, Mravica, 1895, ratni zarobljenik u Ostuni, Brindizi, Italija, 23.11.1916.
 409. Milković Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Svinjar, 1890, nestao, 12.5.1915.
 410. Milošević Đurađa Novak, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Brezik, 1884, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 8.3.1916.
 411. Milutin Kosta, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Štrpci, 1889, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 412. Milutinović Simeun, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Povelič, 1883, ratni zarobljenik u Rusiji, 20.1.1916.
 413. Miljanović Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, Mravica, 1882, nestao, 20.3.1915.
 414. Mislatič Huso, Inft., bh. IR. Nr.2, 2. Komp, Prnjavor, 1893- nestao, 17.9.1915.
 415. Mišković Risto, Gefr., bh. IR. Nr. 2, Drugovići, 1890, ratni zarobljenik u Taškentu, Rusija, 23.11.1916.
 416. Mitanović Kosta, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1866, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 417. Mitrić Đuro, Inft. Bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Prnjavor, 1886- nestao, 29.8.1916.
 418. Mitrić Pave Simo, Korp., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Velika Ilova, 1888, ratni zarobljenik u Merwu, Rusija, 6.5.1916.
 419. Mitrović Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Ilova, 1891, nestao, 3.11.1915.
 420. Mitrović Vid, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Gornji Smrtići, 1883, nestao, 16.7.1915.
 421. Mladanović Mlađan, Infst., IR. Nr. 22, Prnjavor, nestao, 27.3.1917.
 422. Modić Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, ErsBaon, Galjipovci, 1892, ratni zarobljenik u Rusiji, 15.8.1915.
 423. Montibeller Andreas, inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Štivor, 1886, nestao, 15.1.1916.
 424. Moranković Mustava, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp, Prnjavor, 1886- nestao, 17.9.1915.
 425. Moravac Dragoljub, Infst., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Vijačani, 1897, nestao, 12.10.1916.
 426. Moravac Nikola, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Šarinci, 1890, nestao, 16.7.1915.
 427. Moravac Petar, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1897, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 428. Moravac Simeun, Inft., TitGefr., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Vijačani, 1882, ratni zarobljenik u Čarkovu, Rusija, 20.1.1916.
 429. Morinelli Andrija, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Štivor, 1897, ratni zarobljenik u Ostuni, Brindizi, Italija, 23.11.1916.
 430. Morovin Đuro, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp, Prnjavor, 1891- nestao, 17.9.1915.
 431. Muhić Redžo, Inft., bh. IR. Nr.2, 2. Komp, Glogovac, 1892- nestao, 17.9.1915.
 432. Mujaković Mehe Hasan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. ErsKomp., Prnjavor, 1893, ratni zarobljenik, , Evaknationsspital Nr. 28 in Wladimir, Rusija, 25.2.1916.
 433. Mujanić-Rukić Emin, LstJag., bh. FJB. Nr. 8, Lišnja, 1889-22.7.1916., 7.6.1917.
 434. Mujić Mujo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Babanovci, 1893, nestao, 29.5.1915.
 435. Mujić Osman, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Babanovci, 1885., umro 6.2.1918., 12.8.1918.
 436. Muminović Huseina Omer, Korp., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Kobaš, 1887, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 437. Musić Meho, Infst., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Prnjavor, 1889, nestao, 12.10.1916.
 438. Mušanović Osman, Inft., bh. IR. Nr.2, 4. Komp, Konjuhovci, 1888- nestao, 17.9.1915.
 439. Mušić Sejdo, LstPatrf., bh. GJB. Nr. 6, 4. Komp., Babanovci, 1881, nestao, 10.10.1917.
 440. Mušinović Emin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Konjuhovci, 1890, nestao, 30.9.1915.
 441. Mušinović Mustava, LstPatrf., bh. FJB. Nr. 6, 4. Komp., Konjuhovci, 1877, nestao, 10.10.1917.
 442. Mušinović Salke Jašar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Konjuhovci, 1893, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 443. Nagradić Bjelan, Infst., IR. Nr. 96, 3./XIX. Marschkomp., Kremna, 1884, nestao, 30.12.1916.
 444. Nastić Đurađ, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Palačkovci, 1893, nestao, 9.8.1915.
 445. Nedić Damjan, StrArb., Prnjavor, 1853, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 446. Nedić Marko, StrArb., Prnjavor, 1860, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 447. Nikolesić Blagoja, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Tabak Ilova, 1887, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.3.1917.
 448. Nikolić Aleksa, LstInft., bh. IR. nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 78, 2. Komp., Svinjar, 1873, nestao, 28.12.1917.
 449. Nikolić Ostoja, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, 4. Komp., Kor-
 450. ovi, 1884-30.3.1917., 14.8.1917.
 451. Nikolić Vaso, StrArb., Prnjavor, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 452. Novaković Đuro, ResTragtierfuhrer, TrainB. Nr. 16, Tabak Ilova, umro 22.8.1915., 4.12.1917.
 453. Novaković Marinko, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, Tabak Ilova, 1887, ratni zarobljenik u St. Kaachka, Rusija, 4.8.1916.
 454. Novaković Stevo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Povelič, 1890, nestao, 15.12.1915.
 455. Nježić Nikola, Infst., IR. Nr. 97, 16. Komp., Svinjar, 1880, nestao, 5.10.1916.
 456. Nježić Savo, infst., IR. Nr. 79, Štrpci, 1878-19.3.1917., 19.10.1918.
 457. Nježić Vaskrsija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Vijačani, 1884, nestao, 12.5.1915.
 458. Odobašić Softe Selim, Inft.,bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik u Astračanu, Rusija, 21.4.1915.
 459. Okanović Adil, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Mravica, 1887, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 460. Okanović Idriz, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Prnjavor, 1886, nestao, 3.8.1915.
 461. Opačić Ljubomir, Inft., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1894, ratni zarobljenik u Milazzo, Italija , 13.7.1916.
 462. Orynski Alexander, Gefr., IR. Nr. 15, 6. Komp., Gajevi, 1894, nestao, 30.10.1917.
 463. Osti Giovanni, Inft., bh. IR. Nr. 2, Štivor, 18913.1.1915., 20.3.1915.
 464. Osti Narcista, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Štivor, 1887, nestao, 16.7.1915.
 465. Pačariz Jelisija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Donji Smrtići, 1890-7.6.1916., 29.8.1916.
 466. Palić Alija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., 1888- nestao. Rusija, 29.8.1916.
 467. Palikuća Blagoja Milan, Infst., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Lepenica, 1884-11.1.1918., 1.5.1918.
 468. Pandžić Novak, Jag., bh. FJB. Nr. 5, 2. Komp., Prnjavor, 1895, nestao, 28.7.1917.
 469. Panić Nikola, Inft., bh. IR. Nr. 2, Mlinci, 18933.12.1914., 20.3.1915.
 470. Pecikoza Jusuf, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 5, 7. Komp., Lišnja, 1879-21.-31.8.1917., 17.10.1917.
 471. Pejaković Kosta, Svinjar, ratni zarobljenik u Nišu, 17.6.1915.
 472. Pejaković Mihajlo, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Svinjar, 1865, ratni zarobljenik u Novo Usensku, Samara, Rusija, 12.5.1917.
 473. Pejaković Stevan, Svinjar, ratni zarobljenik u Nišu, 17.6.1915.
 474. Pejašinović Strijo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Vijačani, 1890, ratni zarobljenik u Čarkovu, Rusija, 20.1.1916.
 475. Pejičić Marko, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 476. Pejić Mile, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Šereg Ilova, 1884, nestao, 16.7.1915.
 477. Pejić Pejo, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Srpovci, ratni zarobljenik, 17.6.1915.
 478. Pekić Mehmed, Jag., b. h. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Lišnja, 1885-22.5.1916., 4.7.1916.
 479. Pekija Vladimir, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Prnjavor, 1893-8.9.1915., 3.11.1915.
 480. Pentić Simo, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 481. Perković Ilija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Kulaši, 1892, nestao, 29.5.1915.
 482. Perković Ivan, Kad., k. u. k. Schw. FAR. Nr. 36, Batt. 1, Kulaši, 1898, nestao, 2.10.1918.
 483. Peternoster Anton, Infst., bh. IR. Nr. 2, Štivor, 1875, nestao, 5.6.1917.
 484. Petković Đurađ, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. ErsKomp., Prnjavor, 1891, ratni zarobljenik u Schazk, Rusija, 7.7.1915.
 485. Petković Jovice Mirko, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Svinjar, 1890, ratni zarobljenim u Simbirsku, Rusija, 21.4.1915.
 486. Petrović Dimitrija Stanko Infst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1890- nestao zarobljeništvo u Rusiji, 10.6.1918.
 487. Petrović Jevrem, ResInft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Popovići, 1887, nestao, 24.2.1915.
 488. Petrović Petar, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, Vijačani, 188526.11.1915., 4.4.1917.
 489. Petrović Petar, Inft., bh. Ibaon. Nr. V/2, 19. Komp., Prnjavor, 1885-26.11.1915., 3.2.1916.
 490. Petrović Vaskrsija, Gefr., Vijačani, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 16.4.1915.
 491. Peulić Tane, Infst., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Vijačani, 1883, nestao, 3.1.1919.
 492. Peulić Tomo, Inft. Bh. IB. Nr. V/2, Komp. A., Vijačani 1880- nestao., 28.3.1916.
 493. Pezer Andrija, ResKorp., bh. IR. Nr. 2 zugeteilt dem IR. Nr. 96 3. Komp., Galjipovci, 1881, poginuo između 16. I 31. 7. 1917., 13.9.1917.
 494. Pezer Mlađen, LstINfst., bh. IR. Nr. 2, Galjipovci, 1894, ratni zarobljenik u Čistopolju, Rusija, 23.11.1916.
 495. Piljagić Tešan, Velika Ilova, 1867, umro 15.1.1918. u Lebringu
 496. Pivašević Simeon, Inft., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1891, nestao, 20.3.1915.
 497. Popadić Marko, Inft., bh. IR. Nr.2, 16. Komp., Potočani, 1896- nestao, 29.8.1916.
 498. Popadić Milan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Potočani, 1895, nestao, 8.7.1915.
 499. Popović Bogdan, Inft., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik, 20.3.1915.
 500. Popović Dimitrija, LstINfst., bh. IR. Nr. 2, Brezovljani, 1893, nestao, zarobljen i evakuisan u bolnicu broj 36 u Kalugi, Rusija, 23.11.1916.
 501. Popović Dušan, offizierdiener, bh. FJB. Nr. 1, 1. Komp., Prnjavor, 1885., ratni zarobljenik u Rusiji, 29.5.1916.
 502. Popović Milovan, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1891, ratni zarobljenik u Skoblevu, Fergana, Rusija, 23.11.1916.
 503. Popović Simo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Drenova, 1886- nestao, 29.8.1916.
 504. Popović Teše Nikola, Infst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, umro 29.1.1918., 1.5.1918.
 505. Porča Ibro, Korp., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Prnjavor, 1888- nestao, 29.8.1916.
 506. Porča Meho, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, 2. Komp., Konjuhovci, 1889, nestao, 12.10.1917.
 507. Porča Muharem, Korp., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp, Prnjavor 1887- nestao, 17.9.1915.
 508. Porča Muharem, Zugsf., bh. IR. Nr. 2 . 11. Komp., 1889- nestao, 29.8.1916.
 509. Potocki Valentin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Devetina, 1886, nestao, 29.5.1915.
 510. Predagović Lazo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Miloševci, 1888- nestao, 29.8.1916.
 511. Predragović Mitar, Infst., bh. IR. Nr. 2, Milosavci, 1875-17.1.1916., 13.9.1917.
 512. Preradović Gligor, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Vijačani, 1886, nestao, 29.5.1915.
 513. Preradović Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Vršani, 1890, nestao, 12.5.1915.
 514. Preradović Nedo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Šarinci, 1870- nestao,29.8.1916.
 515. Preradović Todor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 18. Komp., Štrpci, 1881, nestao, 12.11.1915.
 516. Prolić Dmitar, Infst., bh. IR. Nr. 3, Prnjavor, 188730.9.1917., 7.2.1918.
 517. Radešić Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Milosavci, 1893, nestao, 29.5.1915.
 518. Radinović Mile, Inft., bh. InfB. Nr. V/2, 17. Komp., Hrvaćani, 1887, nestao, 29.12.1915.
 519. Radomir Đorđo, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Povelič, 1883- nestao, 30.3.1916., pobjegao iz srpskog zarobljeništva
 520. Radomir Vida Teodor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Povelič, 1880, ratni zarobljenik u Astračanu, Rusija, 24.2.1915.
 521. Radonić Milan, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Mravica, 1894, ratni zarobljenik u Pavlovsku, Woroneš, Rusija, 12.5.51917.
 522. Radujković Vinko, Infst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1891, nestao, 9.3.1917.
 523. Rajlić Nikola, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Svinjar, 1875., umro 3.2.1916. u Asinaru u italijanskom ratnom zarobljeništvu, 14.8.1917.
 524. Rak Spasim, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp, Prnjavor 1894- nestao, 17.9.1915.
 525. Rakić Ostoja, Infst., bh. IR. Nr. 4, 2. Komp., Prnjavor, 1897, nestao, 26.2.1917.
 526. Rakić Vasilije, Korp., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Prijebljezi, 1881, nestao, 16.7.1915.
 527. Ratković Ilija, Inft., bh. IR. Nr. 2, Donji Smrtići, 1881, nestao, 20.3.1915.
 528. Regula Ostoja, ResJag., bh. FJB., 1. Marschkomp., Povelič, 1880, nestao, 30.12.1914.
 529. Repić Jovana Stanko, Infst., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Vršani, 1891, nestao, 12.10.1916.
 530. Repić Jovo, LstTrSold., IR. Nr. 93, StbsbAt., Čifčije, 1877-22.11.1917., 7.2.1918.
 531. Repić Marko, Inft., bh. IR. Nr. 2, Vršani, 1893, ratni zarobljenik u Merwu, Rusija, 21.6.1916.
 532. Repić Teodora Stojko, Čorle, 1873-8.6.1917. umro u vojnoj bolnici u Mostaru od tuberkuloze, svjedoci vidjeli krst sa njegovim imenom na vojničkom groblju u Mostaru
 533. Rezwickij Andreas, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Slatina, 1891-10.9.1915., 3.11.1915.
 534. Rover Ignaz, Korp., bh. IR. Nr. 2 ,5. Komp., Štivor, 1888, nestao, 15.1.1916.
 535. Rusenković Ibro, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Prnjavor, 1893, nestao, 29.5.1915.
 536. Ruščukić Ibrahim, Infst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1893, ratni zarobljenik u Kijevu, Rusija, 23.11.1916.
 537. Sabenagić Emin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Babanovci, 1893, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 538. Sajil Stanislav, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Prnjavor, 1893, nestao, 9.8.1915.
 539. Samardžić Stojan, Jag., bh. FJB. 5. Komp., Palačkovci, ratni zarobljenik, 22.8.1915.
 540. Samardžija Simo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 10. Komp., Velika Ilova, nestao, 15.8.1915.
 541. Samaz Mihajlo, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Skučani, 1884, nestao, 12.5.1915.
 542. Samborski Paul, Patrf., DR. Nr. 2, Rakovac, 1888, nestao, 26.2.1917.
 543. Samčević Vase Vid, Zivill pri IR. Nr. 2, Čorle, 1891 -18.11.1915., umro u Postojni
 544. Sančanin Ivan, Infst., IR. Nr. 22, 20. Komp., Prnjavor, 1885, nestao, 30.12.1916.
 545. Sančanin Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Velika Ilova, 1890, nestao, 29.5.1915.
 546. Sančanin Jovan, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, Stab, Velika Ilova, 1891-27.8.1916., 31.3.1917.
 547. Sančanin Marko, Jag., FJB. Nr. 31, Ilova, 189310.10.1916., 26.7.1917.
 548. Sančanin Risto, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Grabik Ilova, 1893, nestao, 17.7.1915.
 549. Sančanin Stevo, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 1. Komp., Ilova, 1888, nestao, 25.7.1916.
 550. Sandić Jefto, Inft. IR. Nr. 66, 7. Komp., Crkvena, 1891- nestao, 21.1.1915.
 551. Sandić Nikola, Jag., bh. FJB. Nr. 8, Crkvena, 1880, ratni zarobljenik u S. Maria, Italija, 6.4.1917.
 552. Sandić Pejo, Infst., bh. IR. Nr.2, 12. Komp, Crkvena, 1885 – nestao, 1918
 553. Sanković Luka, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Ilićani, 1887, ratni zarobljenik u Tschernyj-Jar, Rusija, 4.8.1916.
 554. Sanković Petar, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh.
 555. Nr. 3, 9. Komp., Ilićani, 1883, nestao, 11.6.1917.
 556. Sanković Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Ilićani, 1886, nestao, 16.7.1915.
 557. Sanković Petar, Inft., bh. IR. Nr. 4, 5. Baon., 1. Komp., Ilićani, 1884-24.10.1915., 15.1.1916.
 558. Sanković Vid, LstJag., b. h. FJB. Nr. 6, 4. Komp., Ilićani, nestao, 30.10.1917.
 559. Sarić Gavro, Prnjavor, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 560. Savić Niko, Jag., bh. FJB., 4. Komp., Lišnja, 1885, zarobljen, 6.11.1914.
 561. Savić Nikola, jag., bh. FJB., 2. Komp., Lišnja, 1885, nestao, 11.2.1915.
 562. Savić Pejo, Infst., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Hrvaćani, 1887, nestao, 4.9.1917.
 563. Savković Aleksa, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1860, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 564. Savković Jovan, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1860, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 565. Savković Lazara Cvijan, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Štrpci, 1880-15.10.1916., 11.6.1917.
 566. Savković Todor, Strassenarbeiter, Prnjavor, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 567. Savković Tome Boško, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 6, MGKomp. I, Paramije, 1897-16.6.1918., 4.12.1918.
 568. Sekulić (Kablinić) Aleksa, LstInfst., bh. IR. Nr.2, Ilova, 1883-7.11.1915., 13.11.1916.
 569. Sekulić Jefto, Prnjavor, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 570. Sekulić Kosta, Prnjavor, 1877, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 571. Sibinčić Gavro, Jag., bh. IR. Nr. 2 ,, bh. Jagkomp., Donji Smrtići, 1890, ratni zarovljenik u Asinari, Italija (ranije u Skobeljevu, Rusija), 23.11.1916.
 572. Sibinčić Milan, Inft., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1885, ratni zarobljenik u Potenci, Italija, 27.4.1916.
 573. Siegismondi Josef, Sapp., SappB. Nr. 9, Štivor, 1892, ratni zarobljenik u Asinari, Italija, 11.11.1918.
 574. Sikimić Marko, Prnjavor, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 575. Simić Jove Savo, Offiziersdiener, bh. IR. Nr. 3, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 5, 4. Komp., Ilova, 1897., nestao, 14.8.1917.
 576. Simić Lazar, Inft., bh. IR. Nr. 3, 12. Komp., Prnjavor, 1895, nestao, 6.11.1915.
 577. Simić Stanko, Prnjavor, 1884, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 578. Skapski Alexander, LstInft., IR. Nr. 30, 4. Komp., Kokorski Lug, 1897, nestao, 17.4.1917.
 579. Sladić Dmitar, ResInft., IR. Nr. 93, RgtsStb., Povelič, 1877, nestao, 27.9.1915.
 580. Slijepčević Blaž, Infst., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Palačkovci, 1891-29.12.1917., 13.3.1918.
 581. Smiljanić Simeon, Jag., bh. FJB. Nr. 6, 3. Komp., Otpočivaljka, 1888, nestao, 13.9.1917.
 582. Smiljanić Simeon, LstJag., bh. FJB. Nr. 6, 3. Komp., Srđevići, 1889, nestao, 17.10.1916.
 583. Softić Ismet, Infst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik, vojna bolnica u Kijevu, Rusija, 23.11.1916.
 584. Softić Uzeir, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Babanovci, 188510.11.1917., 14.8.1918.
 585. Solaja Miloš, Prnjavor, 1895, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 586. Sotelli Giovanni, LstInfst., IR. Nr. 17, zugeteilt dem
 587. k. LIR. Nr. 14, 6. Komp., Štivor, 1885-23.7.1916., 16.2.1917.
 588. Spasojević Nede Petar, Korp., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Mravica, 1887, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.2.1916.
 589. Stanojević Božo, Infst., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Palačkovci, 1897, nestao, 12.10.1916.
 590. Stanojević Petar, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 78, 2. Komp., Šarinci, 1894, nestao, 22.12.1917.
 591. Stefanović Dmitar, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Prnjavor, 1882-16.-19.5.1915., 30.6.1915.
 592. Stegić Ljubomir, KompTamb., bh. IR. Nr. 2, Prijeb-
 593. ljezi, 1890, ratni zarobljenik u Borisogljebsku, Tambow, Rusija, 12.5.1917.
 594. Stevanović Miho, LstInft., bh. IR. Nr. 3, 2. Komp., Velika Ilova, 1886, nestao, 6.11.1915.
 595. Stevanović Stevan, ErsRes., bh. IR. Nr. 2, ErsBaon., Velika Ilova, 1886, ratni zarobljenik u Nišu, 7.7.1915.
 596. Stojčević Stojan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Grabik Ilova, 1895-14.11.1915., 15.1.1916.
 597. Stojčić Jovo, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Smrtići, 1893, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 598. Stojković Milan, Unterjag., bh. FJB. Nr. 3, 3. Komp., Svinjar, 1880, nestao, 7.5.1917.
 599. Stojković Rade Gligo, LstInfst., k. U. LstInfBaon Nr. III/26, Vijačani 1881;tot (3.-4./11.1915), 28.4.1917.
 600. Stojnić Stojan, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Prnjavor 186526.1.1917., 18.1.1918.
 601. Stopinski Thomas, Korp., bh. IR. Nr. 2, Rakovac, 1887, nestao, 20.3.1915.
 602. Strukel Anton, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 1, 30. Komp., Ralutinac, 1877, nestao, 20.10.1917.
 603. Stupar Stevo, Korp., bh. IR. Nr. 2, Skakavci, 1886, ratni zarobljenik u Ardatovu, Rusija, 23.11.1916.
 604. Subić Dujak, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1881, ratni zarobljeni u Skobelovu, Rusija, 23.11.1916.
 605. Subić Mihajlo, Inft., bh. IR. Nr. 2, MGA., Kokori, 1890, nestao, 12.5.1915.
 606. Subotić Nikola, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 1891- nestao zarobljeništvo u Rusiji, 10.6.1918.
 607. Suchotzki Nikola, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Palačkovci, nestao, 20.10.1915.
 608. Sulasić Mustafa, Infst., bh. IR. Nr. 2, Lišnja, 186923.7.1917., 18.1.1918.
 609. Suzlovski Marko, StrArb., Prnjavor, 1869, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 610. Šabić Alija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Prnjavor, 1885, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.7.1916.
 611. Šabić Ibrahim, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Prnjavor, 1889, nestao, 29.5.1915.
 612. Šefčik Jakob, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 3. Komp., Martinac, 1871, nestao, 25.7.1916.
 613. Šeferović Muho, Infst., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Lišnja,
 614. ratni zarobljenik u Rusiji, 7.9.1916.
 615. Šefić Mustafa, Jag., bh. FJB. Nr. 6, 2. Komp., Lišnja, 1884, nestao, 11.6.1917.
 616. Šestić Dušan, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Prnjavor, 1892, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 617. Škvarok Mihaly, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1874, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 618. Šmit Rudolf, Inft., bh. IR. Nr. 2, Glogovac, 1891, nestao, 20.3.1915.
 619. Šorić Jakov, Prnjavor, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 620. Šubić Ilija, ResInft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Šiškovci, 1886, ratni zarobljenik u Bjelogorodu, Rusija, 7.7.1915.
 621. Šuman Đurađa Petar, Korp., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Hrvaćani, 1880, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 622. Šuman Ostoja, Jag., bh. IR. Nr. 2, bh. Jagerkomp., Hrvaćani, 1888, ratni zarobljenik u Rusiji, 20.1.1916.
 623. Šušak Teodor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Mravica, 1890, nestao, 16.7.1915.
 624. Tabaković Himzo, Infst., bh. IR. Nr. 2, Lišnja, 1890, ratni zarobljenik u Đenovi, Italija, 5.10.1916.
 625. Tabaković Meho, Zugsf., bh. FJB. Nr. 6, 1. Komp., Lišnja, 1892, nestao, 17.10.1916.
 626. Tasić Petar, civil, Prnjavor, ratni zarobljenik umro u vojnoj bolnici u Kraljevu 5.8.1915., 14.10.1915.
 627. Tatarović Teodora Lazo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. ErsKomp., Lužani, 1894, ratni zarobljenik u Merwu, Rusija, 6.5.1916.
 628. Tešić Boško, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Velika Ilova, 1889, nestao, 12.5.1915.
 629. Tešić Gligo, LstInft., IR. Nr. 2, Velika Ilova, 189116.11.1915., 16.8.1916.
 630. Tešić Luka, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Mravica, 1890, nestao, 12.5.1915.
 631. Tešić Mihajlo, Inft., bh. IR. Nr. 4, 5. Baon., 2. Komp., Ilova, 1888, nestao, 15.1.1916.
 632. Tešić Stojan, ResInft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Velika Ilova, 1881, ratni zarobljenik u Astračanu, Rusija, 24.2.1915.
 633. Tešić Trivun, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Otpočivaljka, 1880-16.11.1915., 15.1.1916.
 634. Tešnjak Ibro, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Prnjavor, 1884, nestao, 8.7.1915.
 635. Tica Mustafa, Jag., bh. FJB. Nr. 8, 2. Komp., Mravica, 1870, nestao, 30.11.1917.
 636. Tihomirović Alekse Nedo, LstInfst., IR. Nr. 53, 2. Komp., Mravica, 1895, nestao, 9.8.1917.
 637. Todorović Davida Simon, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt
 638. dem IR. Nr. 78, 2. Komp., Povelič, 1882, nestao, 3.1.1919.
 639. Todorović Ignjatija, Prnjavor, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 640. Todorović Nedo, LstINfst., IR. Nr. 97, Štrpci, 18934.6.1916., 19.5.1917.
 641. Todorović Vaskrsija, Inft., bh. IR. Nr. 2, Grabik Ilova, 1887, nestao, 20.3.1915.
 642. Tomaš Đurađ, Korp., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Štrpci, 1886, ratni zarobljenik u Rusiji, 19.6.1917.
 643. Tomičić Spasoja, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Prnjavor, 1895, nestao, 22.8.1915.
 644. Tominčić Mitar, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Štrpci, 1892, ratni zarobljenik u Gorodišče, Rusija, 23.11.1916.
 645. Topić Đorđo, LstInfst., bh. IR. Nr. 1, 8. Baukomp., Velika Ilova, 1889., poginuo 22.5.1917., 14.8.1917.
 646. Topić Gavro, bh. IR. Nr. 2, Ilova, 1880, 1916. mobilisan, nestao, nije se vratio kući
 647. Topić Kosta, Jag., bh. FJB., 7. Komp., Velika Ilova, 1879-31.8.1915., 13.10.1915.
 648. Topić Nikola, Infst., bh. IR. Nr. 3, 6. Komp., Palačkovci, 1895, nestao, 20.3.1917.
 649. Topić Rade, ResKorp., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Prnjavor, 1886, ratni zarobljenik (Garnisonsspital in Kragujevac), 15.8.1915.
 650. Topić Teodor, Jag., bh. FJB. Nr. 3, Velika Ilova, poginuo 31.10.1916. u Plincu
 651. Torić Suljo, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 5. Komp., Prnjavor, 1892, nestao, 29.5.1915.
 652. Tosec Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Palačkovci, 1895, nestao, 15.1.1916.
 653. Tošić Đurađ, Infst., bh. IR. Nr. 12, 12. Komp., Otpočivaljka, 1871, nestao, 12.10.1916.
 654. Tošić Jovo, Jag., bh. FJB. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 1, 5. Komp., Palačkovci, 1894, nestao, 9.2.1917.
 655. Totić Nede Ilija, Infst., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Vijačani, 1869- nestao zarobljeništvo u Rusiji, 10.6.1918.
 656. Trivičević Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Štrpci, 1886- nestao, 12.2.1915.
 657. Trnjanin Bego, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Prnjavor, 1893, nestao, 3.11.1915.
 658. Tubić Dušan, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem bh. IR. Nr. 3, 11. Komp., Povelič, 1890, nestao, 25.5.1917.
 659. Tubić Simeun, Inft., bh. IR. Nr. 2, MGA., Prnjavor, 1889, nestao, 12.5.1915.
 660. Tupić Rade, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Prnjavor, 1886, nestao, 29.5.1915.
 661. Turčinović Mustafa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Lišnja, 1887, nestao, 11.11.1915.
 662. Turić Hasan, Jag., bh. FJB. Nr.6, 2. Komp, Prnjavor, 1885 – nestao., 16.5.1916.
 663. Tutnjilović Đorđo, ErsResInfst., bh. IR. Nr. 2, Svinjar, 1886, ratni zarobljenik u Kijevu, Rusija, 23.11.1916.
 664. Valardo Augustin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Štivor, 1890, nestao, 16.7.1915.
 665. Vasić Dušan, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Mlinci, nestao, 17.6.1915.
 666. Vasić Ignjo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Galjipovci, 1887, nestao, 29.4.1915.
 667. Vasić Jovo, Prnjavor, 1878, ratni zarobljenik u Nišu,
 668. 5.1915.
 669. Vasić Mihajlo, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Prnjavor, 1884- nestao, 29.8.1916.
 670. Vasić Petar, Prnjavor, ratni zarobljenik u Nišu,
 671. 5.1915.
 672. Vasić Risto, ResInft.vor bh. IR. Nr. 2, 6. Komp., Galjipovci, 1882, ratni zarobljenik u Grajvoronu, Rusija, 7.7.1915.
 673. Vasić Savo, Prnjavor, 1897, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 674. Vasić Teodor, Prnjavor, zarobljen, umro 5.1.1915. u 3. vojnoj bolnici u Valjevu, 3.10.1915.
 675. Vasić Teodor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Štrpci, 1896- nestao., 29.8.1916.
 676. Vasilić Živka Svetozar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Gornji Smrtići, 1891, ratni zarobljenik u Nikolsku, Rusija, 8.3.1916.
 677. Vejić Mihajlo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Štrpci, 1894, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 678. Vek-Paneš Rose Rastislav, Krp., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Glogovac, 1890, ratni zarobljenik u Merwu, Rusija, 6.5.1916.
 679. Veselinović Stevan, Korovi, zarobljen 1.12. u Šapcu, interniran u Niš, 3.5.1916.
 680. Vidić Kostadin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 1. ErsKomp., Palačkovci, 1894, ratni zarobljenik u Rusiji, 4.2.1916.
 681. Vikar Jan, Infst., bh. IR. Nr. 2, 11. Komp., Palačkovci, 1896, nestao, 6.4.1917.
 682. Vikar Johann, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Jadovica, 1894, ratni zarobljenik, 29.5.1915.
 683. Vinčić Mirko, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Prnjavor, ratni zarobljenik, 17.6.1915.
 684. Vinčić Nede Jovan, IR. Nr. 52, 13. Komp., Gornji Smrtići, 1879, zarobljen između Bužaća i Černovice, 1919. vratio se iz Rusije
 685. Vinčić Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Gornji Smrtići, 1884, nestao, 12.5.1915.
 686. Vinčić Simeun, bh. IR. Nr. 2, Tabak Ilova, 1871-
 687. 9.1918., umro u Udinama, Italija
 688. Vinčić Tanasije, Gornji Smrtići, zarobljen 1.12. u Šapcu, interniran u Niš, 3.5.1916.
 689. Vlk Jaroslav, Zugsf., bh. FJB., 1. Komp., Glogovac, 1888, ratni zarobljenik u Tjumenu, Tobolsk, Rusija , 6.11.1914.
 690. Vlk Rastislav, Gefr., bh. IR. Nr. 2, 1. Komp., Glogovac, 1890, ratni zarobljenik u Rusiji, 9.3.1917.
 691. Vočar Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Prnjavor, 1890, nestao, 16.7.1915.
 692. Vojkin Franko, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1876, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 693. Volandza Henriko, Inft., bh. IR. Nr. 2, Štivor, 189223.12.1914., 20.3.1915.
 694. Vranić Boško, Prnjavor, 1899, ratni zarobljenik u Nišu, 18.5.1915.
 695. Vrhovac Gavre Filip, Inft., bh. IR. Nr. 2, RgtsStb., Mračaj, 1890, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 696. Vrhovac Jefto, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Galjipovci, 1891, ratni zarobljenik, 30.6.1915.
 697. Vrhovac Mito, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Kokori, 1890, nestao, 12.5.1915.
 698. Vrhovac Mlađen, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Kokori, 1893, ratni zarobljenik u Rusiji, 12.5.1917.
 699. Vrhovac Tanasija, Unterjag., bh. FJB. Nr. 6, 1. Komp., Kokori, 1880, nestao, 13.9.1917.
 700. Vrhovac Tanasija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 13. Komp., Kokori, 1888, nestao, 12.5.1915.
 701. Vrhovac Teodor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 16. Komp., Mračaj, 1882, ratni zarobljenik u Rusiji, 2.4.1916.
 702. Vrhovac Todor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Vlaknica, nestao, 14.9.1915.
 703. Vrhovac Vaskrsija, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Palačkovci, 1894, nestao, 29.5.1915.
 704. Vučić Sredoje, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 79, Vijačani, 1897, nestao, 19.5.1917.
 705. Vujičić Novak, ResInft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Vijačani, 1881, ratni zarobljenik u Skoplju (Serbien), 28.4.1915. 985. Vujičić Petar, Jag., bh. FJB. Nr. 3, 2. Komp., Vijačani, 1880, nestao, 10.5.1917.
 706. Vujić Nikola, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Svinjar, nestao, 14.9.1915.
 707. Vujinović Aleksa, Inft., bh. IR. Nr. 2, Svinjar, 18883.12.1914., 20.3.1915.
 708. Vujinović Jovan, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Ilova, 189515.9.1915., 3.11.1915.
 709. Vujinović Stevana Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. ErsKomp., Velika Ilova, 1885, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 710. Vukajlović Bože Todor, Inft., bh. IR. Nr. 2, 12. Komp., Štrpci, 1880, ratni zarobljenik u Ašabadu, Rusija, 25.2.1916.
 711. Vukajlović Dragutin, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Prnjavor, 1887, nestao, 3.11.1915.
 712. Vukašinović Petar, Inft., bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Prijebljezi, 1894, nestao, 29.5.1915.
 713. Vukomanović Dragan, Jag., bh. FJB., 6. Komp., Prnjavor, ratni zarobljenik, 17.6.1915.
 714. Vukomanović Lazar, LstInfst., bh. IR. Nr. 2, Mravica, 1894, ratni zarobljenik u Pavlovsku, Voroneš, Rusija, 12.5.1917.
 715. Vuković Nedo, Inft., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Vijačani, 1895, nestao, 15.1.1916.
 716. Zaharuk Jurko, Infst. (Tragtierfuhrer), IR. Nr. 73., 10. Komp., Prnjavor, 1895, nestao, 9.9.1916.
 717. Zamurski Jakob, Inft., bh. IR. Nr. 2, 14. Komp., Svinjar, 1893-2.9.1915., 3.11.1915.
 718. Zawada Albert, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., Devetina, 1885, nestao, 5.5.1915.
 719. Zec Avram, Korp., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 78, MGKomp. IV, Lišnja, 1890, nestao, 30.11.1917.
 720. Zec Ibrahim, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Lišnja, 1889, nestao, 3.11.1915.
 721. Zec Mustafa, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Lišnja, 1889, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 722. Zec Šabid, Jag., bh. FJB. Nr. 1 BaonsStb., Lišnja, 1895., poginuo 31.3.1918., 12.8.1918.
 723. Zejnić Derviš, Infst., bh. IR. Nr. 2, 3. Komp., Mravica, 1888, ratni zarobljenik u Rusiji, 19.6.1917.
 724. Zejnić Latif, Inft., bh. IR. Nr. 2, 2. Komp., Mravica, 1894, nestao, 15.1.1916.
 725. Zembik Stefan, Strassenarbeiter, Prnjavor, 1859, ratni zarobljenik u Nišu, 8.4.1915.
 726. Zembliković F. Gefr. Bh. IR. Nr. 2, 7. Komp., Devetina, 1884, nestao, 29.5.1915.
 727. Zenibikević Karo, Zugsf., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Devetina, 1891, nestao, 29.5.1915.
 728. Zich Johann, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp., 1896, nestao, 3.11.1915.
 729. Zorić Stojan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 15. Komp, Ilova Tabak, 1893- nestao, 17.9.1915.
 730. Zukančić Huso, Inft., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Lišnja, 1889- nestao, 12.2.1915.
 731. Zukančić Meho, Jag., bh. FJB., 7. Komp., Lišnja, 1895, ratni zarobljenik, 3.11.1915.
 732. Zukanović Džemal, Infst., bh. IR. Nr. 2, 4. Komp., Galjipovci, 1896, ratni zarobljenik u Rusiji, 19.6.1917.
 733. Živanić Đuro, Zivilist, Smrtići, ratni zarobljenik u Nišu, 9.6.1915.
 734. Živanić Gligorije, Zivilist, Smrtići, ratni zarobljenik u Nišu, 9.6.1915.
 735. Živanić Marjan, Gornji Smrtići, ratni zarobljenik u Nišu, 17.6.1915.
 736. Živanić Tanasija, Infst., bh. IR. Nr. 2, zugeteilt dem IR. Nr. 5, 8. Komp., Smrtići, 1897., nestao, 14.8.1917.
 737. Živković Aleksandar, LstInfst., IR. Nr. 97, Lišnja, 1896-7.6.1916., 13.4.1917.
 738. Živković Jovan, Inft., bh. IR. Nr. 2, 9. Komp., Mravica, nestao, 14.9.1915.
 739. Živković Savo, Infst., bh. IR. Nr. 3, 9. Komp., Prnjavor, 1874, nestao, 7.5.1917.
 740. Živković Todor, Gefr., bh. IR. Nr. 2, Skikomp., 1/48, Brezik, 1894-13.9.1916., 30.11.1916.
 741. Žižak August, Inft., bh. IR. Nr. 2, 8. Komp., Galjipovci, 1891, nestao, 30.6.1915.
 742. Žižak Filip, Infst., bh. IR. Nr. 2, Vijačani, 187111.4.1917., 29.4.1918.
 743. Žulj Petar, Prnjavor, 1889, ratni zarobljenik u Nišu,18.5.191    Veroljub Maletic 1sr-srbi-bih_spisak