Amblem BO

Popovići

24 godine od otkrivanja spomenika.PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Spomenik u Kulašima

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

23.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 26.6.1999. godine,

Ugrađeno je 21 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  7  boraca
 2. VP 7127 Derventa  4  boraca
 3. VP 7013 Doboj  2  boraca
 4. VP 7007 Banja Luka 1  boraca
 5. VP 7322/17 Banja Luka  1  boraca
 6. VP 8840/77 Banja Luka  1  boraca
 7. VP 7312/9A Petrovo  1  boraca
 8. VP 7590 Sarajevo  1  boraca
 9. VP 7446 Drvar  1  boraca
 10. VP TO Okučani  1  boraca
 11. VP nepoznato  1    borac

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje   21 borac – pripadnici RJ

 • 20 poginuli borci – RJ VRS
 • 1 poginuli borac – RJ TO Okučani

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  6 boraca

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  3 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, selo Kremna

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Kremna

Saobraćaj, status porodice poginulog utvrđen kao uzročno posledična veza

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

Sahranjeni: opština Stanari, selo Osredak – mjesno groblјe sela Kulaši

 • Porodica jednog poginulog živi u selu Kulaši – domicilno stanovništvo
 • Porodica drugog poginulog živi u selu Kremna – kategorija izgjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Stanari, selo Bukovica Velika

 • Porodica živi u selu Kulaši – kategorija izbjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

Sahranjeni: Federacija BiH

 • Jedan poginuli – opština Maglaj, groblјe Bočinja – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila u Doboj
 • Drugi poginuli – opština Drvar, Šobića groblјe – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili sa područja opštine Prnjavor
 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici  1 borac

Sahranjeni: Federacija BiH – opština Maglaj, groblјe Brusnica – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila sa područja opštine Prnjavor

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od rana istog dana umrli  1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor,

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor

 1. Stradali, način i okolnosti nepoznato  1 borac

Porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili na područje opštine Doboj – supruga sa djecom

Raspoloživi osnovni podataka datih od porodice Mjesnoj BO. Nema korisnika prava na  opštini Prnjavor

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  19  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  1   borac
 • Nepoznato  1   borac

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  12  boraca

Groblјa Popovići i Kulaši   10  boraca

 • Zona borbenih dejstava  10 boraca

Groblјa Kremna    2   borca

 • Zona borbenih dejstava    1    borac
 • Van zone borbenih dejstava   1    borac
 1. Opština Stanari   3   borca

Groblјe Osredak (pripada i selu Kulaši)     2   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca

Groblјe Velika Bukovica     1   borca

 • Zona borbenih dejstava    1    borac
 1. Federacija BiH     3   borca

Opština Maglaj    2   borca

Groblјe Bočinja       1    borac

 • Zona borbenih dejstava    1 borac

Groblјe Brusnica      1    borac

 • Zona borbenih dejstava    1 borac

Opština Drvar     1   borac

Šobića groblјe      1    borac

 • Zona borbenih dejstava   1 borac
 1. Republika Hrvatska    2   borca

Groblјa Hrvatska     2   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca
 1. Nepoznato    1   borac

Groblјe nepoznato    1   borac

 • Zona ili van zone borbenih dejstava    1    borac   – nepoznato

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

 ŠESTOTINA DVADESET ŠEST JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAJMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. ĆUĆIĆ BRANKO
 2. DRAGANIĆ MIROSLAV
 3. ŠPANIĆ JOVAN
 4. LAZAREVIĆ RANKO
 5. SIMIĆ MILENKO
 6. VUKADINOVIĆ MILE
 7. VUKADINOVIĆ VIDOMIR
 8. JOVIĆ RANKO
 9. ZEKIĆ RATKO
 10. OGORELICA MILAN
 11. BOJIĆ MARINKO
 12. SMILjANIĆ DUŠKO
 13. NOVARLIĆ PREDRAG
 14. JOVIĆ RATKO
 15. TRNINIĆ MARINKO
 16. RADONјIĆ PETAR
 17. SUBOTIĆ MILAN
 18. BIBER MILADIN
 19. PANČIĆ BOŽIDAR
 20. MILANKOVIĆ RANKO i
 21. MARTINOVIĆ ŽELjKO

Vijence i cvijeće pored spomenika položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. DELEGACIJA GRADA PRNјAVOR I PREDSTAVNIKA BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE POPOVIĆI
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA GRADSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a,

PO ZAVRŠETKU OVOG DOGAĐAJA DELEGACIJA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a PRNјAVOR, GRADONAČELNIKA  I BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR POLOŽIĆE VIJENAC NA SPOMEN PLOČU ZA PET PALIH BORACA NARODNO OSLOBODILAČKOG RATA IZGRAĐENOJ U NEPOSREDSNOJ BLIZINI OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

 

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

DANA 26.6.1999. GODINE, ODNOSNO PRIJE 24 GODINE SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

 UPISAN JE DVADESETJEDAN POGINULI PRIPADNIK VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ JEDANAEST RATNIH JEDINICA: 1.LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 7 BORACA; 327/27. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 4 BORACA; VP 7013 DOBOJ – 2 BORCA; VP 7007 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7322/17 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 8840/77 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7312/9A PETROVO – 1 BORAC; VP 7590 SARAJEVO – 1 BORAC; VP 7446 DRVAR – 1 BORAC; TO OKUČANI – 1 BORAC; OZRENSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 1 BORAC.

DVANAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: POPOVIĆI I KULAŠI – 10 BORACA, KREMNA – 2 BORCA

NA PODRUČU OPŠTINE STANARI SAHRANјENA SU TRI BORCA – GROBLjE OSREDAK – 2 BORCA I VELIKA BUKOVICA – 1 BORAC.

NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH SAHRANјENA SU 4 BORCA: OPŠTINA MAGLAJ – 2 BORCA; GROBLjE BOČINјA – 1 BORAC I BRUSNICA – 1 BORAC, OPŠTINA DRVAR – ŠOBIĆA GROBLjE – 1 BORAC I OZREN – 1 BORAC.

NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE SAHRANјENA SU DVA BORCA.

DVADESET BORACA POGINULO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN BORAC POGINUO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA. 

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA POPOVIĆI – KULAŠI, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN ČUVAJU OD ZABORAVA DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

ZAHVALNOST I NOSIOCIMA VLASTI GRADA PRNјAVOR KOJI I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SVOJIM PRISUSTVOM ODAJU POŠTOVANјE I PRIZNANјE JUNACIMA REPUBLIKE SRPSKE I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

SVI ZAJEDNO NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O NAŠIM JUNACIMA, JUNACIMA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVUJU OVOM ČINU.

JOŠ JEDNOM, ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.