Okupljanje pripadnika vojne policije

30.4.2022.

Povodom 30 godina od mobilizacije i formiranja voda vojne policije lake pješadijske brigade Prnjavor, okupili se pripadnici vojne policije u restoranu kod Milutina u Prnjavoru.

Tokom rata mobilisano 74 pripadnika, a još raspoređeno prekomandama 26 boraca.

Galerija ratnih fotografija pripadnika vojne policije