amblem

Prnjavor

Osnovana 1998. godine kao NVO- Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Svetosavska broj 12. Prnjavor, tel/fak 051 663-618. Prvi predsjednik Borislav Peulić, a sada Kerezović Željko, sin poginulog borca VRS.