zastava

ratna zastava 1.lpbr

Prnjavor, hotel „Nacional“, prijem ratne zastave. Zastavu drže pripadnici vojne policije brigade (Ivanović i komandir Španić). Ispod lijevo, potporučnici Šikarac i Lukić komandant i zamjenik odreda „Vukova sa Vučijaka“ i načelnik veze brigade Tošić.