Prnjavor

Zavičajni muzej 2022..Zgrada komande 1.lpbr i ŠTO Prnjavor, SOiO, sekretarijata i odsjeka MO i boračkih udruženja u toku rata.