Prnjavor

Zavičajni muzej 2022.

Zgrada komande 1.lpbr i ŠTO Prnjavor, sekretarijata i odsjeka MO i boračkih udruženja u toku rata.