Mesečne arhive: april 2023

Ranjeni, povređeni i bolesni borci VRS

Pogled na 3.029 povređenih u opštini Prnjavor

2022.

Prema prikupljenim podacima došlo se do 3.029 povređenih pripadnika vojske i policije sa područja opštine Prnjavor u jugoslovenskom ratu 1991-1995. godine raspoređenih u 146 vojne pošte.

Boračka organizacija opštine Prnjavor i opština Prnjavor kod obilježavanja značajnih datuma opštine  organizuje služenje parastosa i pologanja  vijenca za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor, kao i sjećanje na sve ranjene, povređene i bolesne borce sa područja opštine.

Na osnovu podataka iz informacije o ostvarivanju prava ratnih vojnih invalida u[1] opštini Prnjavor na dan 30.9.2022. godine, od 3.029 povređenih u ratu, ukupan broj korisnika prava na ličnu invalidninu je 1.021 lica ili 34%, odnosno 3,36% u RS,  razvrstanih u deset kategorija utvrđenih po procentu oštećenja organizma po osnovu ranjavanja, povređivanja i bolesti, i to:

 • Lična invalidnina 1 kategorije 8
 • Lična invalidnina 2 kategorije 57
 • Lična invalidnina 3 kategorije 22
 • Lična invalidnina 4 kategorije 55
 • Lična invalidnina 5. kategorije 83
 • Lična invalidnina 6 kategorije 166
 • Lična invalidnina 7 kategorije 117
 • Lična invalidnina 8 kategorije 220
 • Lična invalidnina 9 kategorije 200
 • Lična invalidnina 10 kategorije 93

Ukupan broj prava koja ostvaruju ova lica je 1.597, među kojima 274 lica ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa zdravstvenom zaštitom, a ostala prava se odnose na ortopedski dodatak od 1. do 4. stepena, dodatak na njegu i pomoć, te 2. i 3. stepena i dopunsko materijalno obezbjeđenje invalidima od prve do četvrte kategorije. Navedena prava ostvaruju se po zahtjevu stranke izuzev u slučajevima kada se radi o privremenim rješenjima, gdje se postupak vodi po službenoj dužnosti, po isteku roka privremenosti.

Nastavite sa čitanjem

BO

Izbori u Boračkoj organizaciji

U 34 mjesne boračke oranizacije opštine provode  se izbori za organe boračke organizacije

Održani izbori u Mjesnoj boračkoj organizaciji Kremna

Danas je u Mjesnoj boračkoj organizaciji Kremna izabrano novo rukovodstvo mjesne boračke organizacije:

Za predsjednika MBO Kremna izabran je Goran Šarčević, za predsjednika iz reda porodica poginulih boraca izabran je Savo Jović, a za predsjednika ratnih vojnih invalida izabran je Momir Vuković.

Vlado Žunić prijedlog za predsjednika BO opštine Prnjavor

Poginuli, nestali i umrli borci VRS opštine

Sjećanje na 650 nastradalih u opštini Prnjavor

2022.

Prema prikupljenim podacima došlo se do 650 nastradalih pripadnika vojske i policije sa područja opštine Prnjavor u jugoslovenskom ratu 1991-1995. godine raspoređenih u 102 vojne pošte.

Boračka organizacija opštine Prnjavor i opština Prnjavor kod obilježavanja značajnih datuma opštine  organizuje služenje parastosa i pologanja  vijenca za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

Na osnovu podataka iz informacije o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca [1] opštini Prnjavor na dan 30.9.2022. godine, broj korisnika prava članova porodice poginulog borca je manji i iznosi 381, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 887, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 336 korisnika, kao i 55 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu.
U 2018. godini broj korisnika prava članova porodica poginulih i nestalih boraca bilo je 483, što je više 27% u odnosu na 2022. godinu.
U odnosu na dan 5.12.2003. godine broj korisnika prava članova prodnične invalidnine je bio 1.062 korisnika, a odnosio se na broj poginulih, umrlih i nestalih u evidenciji od 616. Prema broju korisnika u 2022. godini je 179%, odnosno smanjenje više od pola broja korisnika u odnosu na 2003. godinu, 20 godina kasnije.

Nastavite sa čitanjem

Prnjavor-policija

4.4.2023.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA POLICIJSKE STANICE MUP-a REPUBLIKE SRPSKE PRNJAVOR

20 godina od otkrivanja spomenika

2022.

Kod  spomenka u krugu Policijske stanice Prnjavor u 10.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje  godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima  SJB  Prnjavor, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora. Nastavite sa čitanjem

Policijska stanica Prnjavor u ratu

Rezervna stanica milicije Prnjavor u ratu

Prema mobilizacijom planu Stanice javne bezbjednosti Prnjavor u svakoj mjesnoj zajedinici opštine bilo je planirano formiranje Ratne stanice milicije sa 3-5 pripadnika.

 • 22 mjesne zajednice opštine ,
 • raspoređeno u RJ milicije 529 pripadnika u odsjeku MO Prnjavor: 15 podoficira i 514 vojnika. U decembru 1995. godine bilo raspoređeno 218 pripadnika PS Prnjavor,
 • mobilisano u septembru 1991 – 1995. godine u RJ milicije-policije 306 pripadnika, a još popunjeno sa 2 pripadnik policijske stanice Prnjavor. Ukupno raspoređeno 308 pripadnika i sa prekomandama (više puta raspoređivani) 226 pripadnika,
 • oficira 9, podoficira 26 i 273  vojnika,
 • vodnici 17, zastavnik 2, potporučnik 2, poručnik 5, K1K 1 i major 1
 • kroz policijsku stanicu Prnjavor i bataljon policije CJB Banjaluka prošlo 533 pripadnika policije Prnjavor.

Nastavite sa čitanjem