Tomić Srđan

31. mart 2024.

Demobilizacija 31.3.1996. godine 1.lpbr Prnjavor

Naređenjem OG-1  od 6.1.1996. godine brigada se na Dobojskom ratištu u zoni odgovornosti Vitkovci – Gojakovac, povukla u dubinu teritorije,

Linija razgraničenja kontroliše  patrolama. Konačno razgraničenje, a pod kontrolom IFOR-a i poljskog bataljona završeno je 19.1.1996. godine.

Iz zone borbenih dejstava izvučeno je sve teško naoružanje i prebačeno u Prnjavor na remont. Vojska se privikava  na novu organizaciju rada, patrolima od Gojakovca do Žerkovine na rijeci Usori.

Period razgraničenja prošao je bez i jednog incidenta. Konačno, 21.03.1996. godine i posljednji borac povukao se iz zone razdvajanja. Do 31.03.1996. godine razduženi su gotovo svi borci. Sa radom nastavljaju pojedinci koji moraju svu opremu i naoružanje uskladištiti.

Prnjavor

Kraj četvorogodišnjeg rata najzad je došao.[1]

Tokom rata raspoređeno u osnovne ratne jedinice 1. lpbr Prnjavor  preko 6.400 boraca. Mobilisanih i prvom popunom iz drugih jedinica  raspoređeno je preko 4.500 borca. Sa prekomandama od 2.000 , prošlo kroz jedinice brigade oko 8.400 boraca.

Brojno stanje MTS na kraju rata solidno i zadovoljavajuće: automatskih pušaka 7,62mm 1.316 kom (formacija 947)  i 40 hiljada metaka; PAP 7,62mm 308 kom; PM 7,62mm M84 27, (formacija 27), a 27 hiljada metaka i  M72 135 kom. PM 7,9mm M53 19 kom sa 17 hiljada metaka, pištolj 7,62mm 59. teretnih 27, putničkih 21, od toga 10 sanitetskih; autobus 1, autocisterna 1, PK 4; sredstava veze 76 kom,  PKT 56- 55km; MKŠK 2, KzU 11. i rezervi goriva 700l.

Od sredstava podrške brigada je raspolagala: 6 MB 120mm po formaciji, dvije haubice 105mm, top T-12, top B1, BsT-a (formacija 18), POLK 9K11( formacija 4); LRL 128mm (formacija 12), , top PAT 20/3;20/1,formacija 4,  PAR S-2M (formacija 3). Bataljonska podrška sa : 17 MB 82mm(formacija 18), 4 MB60mm (formacija 18); tri PAM 12,7mm.

Troškovi rata.Opština Prnjavor je obezbjeđivala pozadinsko snabijevanje jedinica VRS, posebno prnjavorskih, gdje je utrošeno 4.328.552 marke. (Tvrđava, broj 21, april 2000. str.6)

Interesantno je da je u toku rata Vlada RS isplaćivala akontacije ili naknade za vajnićke plate, tako na primjer za april 1994. godine isplaćena je plata pripadnicima 1.lpbr u iznosu od 55.675,00

Jedinica

Oficiri Podoficiri Vojnici na komandnim dužnostima Vojnici Svega Iznos
1.pb 3 38 0 259 300 15.060,00
2.pb 2 27 0 278 307 15.075,00
3.pb 1 32 0 213 246 11.295,00
4.lpb 2 3 6 206 217 2.745,00
pozč 2 10 0 68 80 4.140,00
Komanda i priš.jed. 15 15 0

 

108 138 7.360,00
Ukupno 25 125 6 1.132 1.288

55.675,00

Za oficire: starješine na dužnostima komandanta , pomoćnika komandanta u čunu major, K1K,kapetan, poručnik i  ppor 70,00

Za podoficire ; referente i komandire četa i vodova  60,00

Za vojnike na dužnostima četa i vodova u 4.lpb 50,00

Za vojnike do 50,00, u 4.lpb 20,00

Naknade za mjesec isplaćuje se samo za dane boravka u jedinici i iznosi:

  1. Naknada vojnom obvezniku iznosi 120.000 din dnevno.
  2. Vrijednost boda za starješine iznosi 3.300,00 dinara. Tabela u prilogu.
  3. Naknada za izvođenje b/d iznosi 20.000,00 dinara dnevno

[1] Prema izvještaju o sanitetskim gubicima  brigade, načelnika SnSl  brigade, broj 08-398/96 od 5.3.1996. godine. 49 nestalo pripadnika brigade, poginulo u b/d 152, poginula van b/d 31, ukupno 183; povređeno 998: teže ranjeno u b/d 320, teže ranjeno van b/d 9, lakše ranjeno u b/d 543, lakše ranjeno van b/d 4, povređeno u saobraćaju 2, samoranjavanje 30, povrede  detonacijom 63 i ostale povrede 27.

Komandant 1.KKVRS General – potpukovnik Momir Talić u interviju Krajiški vojnik 6.6.1996. str.7 kaže RATA, IPAK NEĆE BITI,

gen.puk Momir Talić

DOBITNICI ILI GUBITNICI: Za mene nema nikakvih nedoumica, mi smo rat dobili. Ostvarili smo dva osnovna cilјa: zaštitili smo srpski narod od pokolјa kakve je doživlјavao u istoriji ratova na ovim prostorima, a isto je bilo spremano i ovoga puta, i drugo, stvorili smo srpsku državu koja je skoro pola bivše Bosne i Hercegovine, imamo svoje školstvo, pravosuđe, vojsku, policiju, pravo da biramo svoju vlast, imamo svoj Ustav, zakone..

Na ovaj način mi smo dosanjali san  mnogih generacija prije nas i sad valјa mudro, pametno i iznad svega strplјivo graditi Republiku Srpsku. Siguran sam da ćemo uspjeti. Znam da lјudi često pričaju i pitaju da li’ je moglo drugačije, da li je moglo više. Možda je i moglo. Na to će odgovor dati istorija, ali ni danas ni ubuduće ne smije se zaboraviti protiv koga smo sve ratovali, koliko je tu raznih vojski bilo protiv nas, kakve su bile međunarodne okolnosti… Sve su to elementi bez kojih nema ozbilјne analize

Glas borca 1.lpbr Prnjavor