knjiga

Memoari, 2021. Miroslav Vojvodić, str. vodnik, Banja Luka, 2021. godine. Opisao ratni put 3.pješadijskog bataljona Prnjavorske brigade. Bio borac, vodnik u 1.pješadijskoj četi i pomoćnik komandanta 3.lpb za bezbjednost. Umro 25.1.2022.godine, ranjavan, imao status RVI 8 kategorije. Odlikovan Srebrenom medaljom za hrabrost 1994. godine