graf

Brojno stanje ratnih jedinica TO opštine sa popunom iz opštine Prnjavor u 1991. godini sa 2.044 boraca, u 1992. sa 3.310 boraca, ukupno mobilisano i popunjeno 5.350 boraca u 30 ratnih jedinica TO opštine