Arhive kategorija: Parastosi

Popovići

23.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 20 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

 

Otkrivanje spomenika izvršeno je 26.6.1999. godine,

Ugrađeno je 21 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  7  boraca
 2. VP 7127 Derventa  4  boraca
 3. VP 7013 Doboj  2  boraca
 4. VP 7007 Banja Luka …………. 1  boraca
 5. VP 7322/17 Banja Luka ………………………………………………………………………….. 1  boraca
 6. VP 8840/77 Banja Luka ………………………………………………………………………….. 1  boraca
 7. VP 7312/9A Petrovo ………………………………………………………………………………. 1  boraca
 8. VP 7590 Sarajevo …………………………………………………………………………………. 1  boraca
 9. VP 7446 Drvar………………………………………………………………………………………. 1  boraca
 10. VP TO Okučani …………………………………………………………………………………….. 1  boraca
 11. VP nepoznato ………………………………………………………………………………………. 1    borac

 

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje…………………….   21 borac – pripadnici RJ

 • 20 poginuli borci – RJ VRS
 • 1 poginuli borac – RJ TO Okučani

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………… 6 boraca

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici ………………………………………. 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS ………………. 3 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………… 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, selo Kremna

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuli …………………………………………………………… 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Kremna

Saobraćaj, status porodice poginulog utvrđen kao uzročno posledična veza

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………… 2 borca

Sahranjeni: opština Stanari, selo Osredak – mjesno groblјe sela Kulaši

 • Porodica jednog poginulog živi u selu Kulaši – domicilno stanovništvo
 • Porodica drugog poginulog živi u selu Kremna – kategorija izgjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………… 1 borac

Sahranjeni: opština Stanari, selo Bukovica Velika

 • Porodica živi u selu Kulaši – kategorija izbjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………… 2 borca

Sahranjeni: Federacija BiH

 • Jedan poginuli – opština Maglaj, groblјe Bočinja – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila u Doboj
 • Drugi poginuli – opština Drvar, Šobića groblјe – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili sa područja opštine Prnjavor
 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici ………………………………………. 1 borac

Sahranjeni: Federacija BiH – opština Maglaj, groblјe Brusnica – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila sa područja opštine Prnjavor

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od rana istog dana umrli …………………………. 1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor,

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………… 1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor

 1. Stradali, način i okolnosti nepoznato ……………………………………………………………. 1 borac

Porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili na područje opštine Doboj – supruga sa djecom

Raspoloživi osnovni podataka datih od porodice Mjesnoj BO. Nema korisnika prava na  opštini Prnjavor

 

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava ………………………………………………………………………….. 19  boraca
 • Van zone borbenih dejstava ……………………………………………………………………… 1   borac
 • Nepoznato ……………………………………………………………………………………………. 1   borac

 

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor …………………………………………………………………………………… 12  boraca

Groblјa Popovići i Kulaši …………………………………………………………….   10  boraca

 • Zona borbenih dejstava ………………………………………… 10 boraca

Groblјa Kremna…………………………………………………………………………   2   borca

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   1    borac
 • Van zone borbenih dejstava ……………………………………   1    borac
 1. Opština Stanari ……………………………………………………………………………………..    3   borca

Groblјe Osredak (pripada i selu Kulaši) …………………………………………    2   borca

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   2    borca

Groblјe Velika Bukovica …………………………………………………………….    1   borca

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   1    borac
 1. Federacija BiH ………………………………………………………………………………………    3   borca

Opština Maglaj ………………………………………………………………………..    2   borca

Groblјe Bočinja ……………………………………………………….      1    borac

 • Zona borbenih dejstava …………………………..   1 borac

Groblјe Brusnica ……………………………………………………..      1    borac

 • Zona borbenih dejstava …………………………..   1 borac

Opština Drvar ………………………………………………………………………….    1   borac

Šobića groblјe ………………………………………………………..      1    borac

 • Zona borbenih dejstava …………………………..   1 borac
 1. Republika Hrvatska ………………………………………………………………………………..    2   borca

Groblјa Hrvatska ………………………………………………………………………    2   borca

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   2    borca
 1. Nepoznato ……………………………………………………………………………………………    1   borac

Groblјe nepoznato ……………………………………………………………………    1   borac

 • Zona ili van zone borbenih dejstava ………………………….   1    borac   – nepoznato

 

Datum otkrivanja spomen-obilјežja ……………………………………………………………… 26.06.1999. godine

Datum obilјežavanja godišnjice:       24.06.2018. godine  – datum obilјežavanja do 2017. godine – prva nedelјa prije Vidovdana, 2017. godine druga nedelјa prije Vidovdana, 2018. godine i dalјe – prva nedelјa prije Vidovdana

 

HIMNA

 

Protokol vodi predsjednik Mjesne Boračke organizacije

 

POŠTOVANE PORODICE POGINULIH BORACA, RATNI VOJNI INVALIDI, BORCI VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE, ČASNI OČE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, DRAGI GOSTI, DAME I GOSPODO, BRAĆO I SESTRE

 

ŠESTOTINA DVADESET ŠEST JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

 

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAJMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

 

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. ĆUĆIĆ BRANKO
 2. DRAGANIĆ MIROSLAV
 3. ŠPANIĆ JOVAN
 4. LAZAREVIĆ RANKO
 5. SIMIĆ MILENKO
 6. VUKADINOVIĆ MILE
 7. VUKADINOVIĆ VIDOMIR
 8. JOVIĆ RANKO
 9. ZEKIĆ RATKO
 10. OGORELICA MILAN
 11. BOJIĆ MARINKO
 12. SMILjANIĆ DUŠKO
 13. NOVARLIĆ PREDRAG
 14. JOVIĆ RATKO
 15. TRNINIĆ MARINKO
 16. RADONјIĆ PETAR
 17. SUBOTIĆ MILAN
 18. BIBER MILADIN
 19. PANČIĆ BOŽIDAR
 20. MILANKOVIĆ RANKO i
 21. MARTINOVIĆ ŽELjKO

 

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

 

Poslije minute ćutanja

 

Vođa protokola

 

NEKA IM JE VJEČNA SLAVA I HVALA

 

(Vođa protokola se prekrsti)

 

Vođa protokola – pozvati

 

 1. POZIVAM PORODICE POGINULIH BORACA DA POLOŽE CVIJEĆE

 

 • Ako je prisutan predsjednik Skupštine opštine Prnjavor

 

 1. POZIVAM _______________________ (nosioci funkcija Republike Srpske)
 2. POZIVAM NAČELNIKA OPŠTINE, PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR DA POLOŽE CVIJEĆE

 

 • Ako nije prisutan predsjednik Skupštine opštine Prnjavor – pozivanje izvršiti na sledeći način:

 

POZIVAM NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR SA DELEGACIJOM DA POLOŽI CVIJEĆE

 

 1. POZIVAM PREDSJEDNIKA BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIKA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE POPOVIĆI – KULAŠI I PREDSJEDNIKA OO SUBNOR-a PRNјAVOR DA POLOŽE CVIJEĆE
 • Ukoliko načelnik opštine u delegaciji položi cvijeće zajedno sa predsjednikom Boračke organizacije – Vlado Živković, cvijeće u ime Boračke organizacije, Mjesne boračke organizacije i OO SUBNOR-a polažu:

 

 • U IME BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR, MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE POPOVIĆI – KULAŠI I OO SUBNOR-a PRNјAVOR POZIVAM:

 

 1. ___________________ (SRĐANA TOMIĆA ILI PREDSTAVNIK POGINULIH BORACA)

I

 1. RADU RADONјIĆA

 

 1. PREDSJEDNIKA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE POPOVIĆI – KULAŠI

 

DA POLOŽE CVIJEĆE

 

 1. POZIVAM ZAJEDNIČKU DELEGACIJU OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA I UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR DA POLOŽE CVIJEĆE

 

 1. POZIVAM ________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. POZIVAM ________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. PO ZAVRŠETKU OVOG DOGAĐAJA DELEGACIJA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a PRNјAVOR, NAČELNIKA OPŠTINE I BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR POLOŽIĆE VIJENAC NA SPOMEN PLOČU ZA PET PALIH BORACA NARODNO OSLOBODILAČKOG RATA IZGRAĐENOJ U NEPOSREDSNOJ BLIZINI OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

 

POSLIJE POLAGANјA CVIJEĆA  VOĐA PROTOKOLA:

 

POZIVAM VAS DA SE ZAJEDNO SA SVEŠTENSTVOM SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE POMOLIMO GOSPODU BOGU, ZAPALIMO SVIJEĆE I UZ VJERSKI OBRED POMENEMO IMENA NAŠIH JUNAKA.

 

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

 

DANA 26.06.1999. GODINE, ODNOSNO PRIJE DEVETNAEST GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

 

UPISAN JE DVADESETJEDAN POGINULI PRIPADNIK VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ JEDANAEST RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 7 BORACA; 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 4 BORACA; VP 7013 DOBOJ – 2 BORCA; VP 7007 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7322/17 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 8840/77 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7312/9A PETROVO – 1 BORAC; VP 7590 SARAJEVO – 1 BORAC; VP 7446 DRVAR – 1 BORAC; TO OKUČANI – 1 BORAC; OZRENSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 1 BORAC.

 

DVANAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: POPOVIĆI I KULAŠI – 10 BORACA, KREMNA – 2 BORCA

 

NA PODRUČU OPŠTINE STANARI SAHRANјENA SU TRI BORCA – GROBLjE OSREDAK – 2 BORCA I VELIKA BUKOVICA – 1 BORAC.

NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH SAHRANјENA SU 4 BORCA: OPŠTINA MAGLAJ – 2 BORCA; GROBLjE BOČINјA – 1 BORAC I BRUSNICA – 1 BORAC, OPŠTINA DRVAR – ŠOBIĆA GROBLjE – 1 BORAC I OZREN – 1 BORAC.

NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE SAHRANјENA SU DVA BORCA.

 

DVADESET BORACA POGINULO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN BORAC POGINUO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA.

 

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

 

(VOĐA PROTOKOLA SE PREKRSTI)

 

VOĐA PROTOKOLA

 

 • OBRAĆANјE

(PRIJE POČETKA AKTIVNOSTI UTVRDITI OBRAĆANјE)

 

POŠTOVANI PRIJATELjI I SVI VI KOJI CIJENITI PROŠLOST, KOJI CIJENITE DJELA NAŠIH JUNAKA, U IME ORGANIZATORA DANAŠNјE AKTIVNOSTI, ŽELIM DA SE ZAHVALIM NA PRISUSTVU, DA SE ZAHVALIM ŠTO ZAJEDNO SA NAMA ZAJEDNO SA PORODICAMA NAŠIH JUNAKA PRISUSTVUJETE OVOM ČINU I NA TAJ NAČIN ODAJETE DUŽNO POŠTOVANјE NAJBOLjIM SINOVIMA REPUBLIKE SRPSKE.

 

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA POPOVIĆI – KULAŠI, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN ČUVAJU OD ZABORAVA DJELA NAŠIH HEROJA.

 

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

 

ISKAŽIMO NEIZMJERNU ZAHVALNOST NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SVOJIM PRISUSTVOM ODAJU POŠTOVANјE I PRIZNANјE JUNACIMA REPUBLIKE SRPSKE I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

 

SVI ZAJEDNO NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O NAŠIM JUNACIMA, JUNACIMA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVUJU OVOM ČINU.

 

JOŠ JEDNOM, ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.

Prosjek

23.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE HRVAĆANI-PROSJEK

Kod spomenika u blizini Srpske pravoslavne crkve u Prosjeku u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 16 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Hrvaćani, selo Prosjek , koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 14.6.2003. godine,

Ugrađeno je 12 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor ………………………………………………………………………………….. 6 boraca
 2. VP 7127 Derventa …………………………………………………………………………………. 2    borca
 3. VP 7372 Banja Luka ………………………………………………………………………………. 1    borac
 4. VP 8304 Banja Luka ………………………………………………………………………………. 1    borac
 5. VP Jasenovac ………………………………………………………………………………………. 1    borac
 6. Demobilisani borac ………………………………………………………………………………… 1       lice

 

Ukupno pripadnici  …………………………………………           5 ratnih jedinica Vojske Republike Srpske

i jedan demobilisani borac

 

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje…………………….       11 boraca Vojske Republike Srpske

i jedan demobilisani borac

 

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………. 2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS ……………. 2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli na putu do bolnice ………………………. 1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Van zone borbenih dejstava, na odmoru poginuli u saobraćaju ………………………… 2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac, umrli ………………………………….. 1       lice

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………. 2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS ……………. 1    borac

Sahranjeni: opština Laktaši, groblјe Klašnice

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ………………………………………………………………. 1    borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska, Okučani, groblјe Novi Varoš

 

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………………………………………..    9  boraca
 • Van zone borbenih dejstava ……………………………………………………………………… 2   borca
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac …………………………………………… 1       lice

 

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor …………………………………………………………………………………… 10       lica

Groblјe Prosjek ………………………………………………………………………..    8       lica

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   5 boraca
 • Van zone borbenih dejstava …………………………………….. 1 borac
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac ………….. 1 lice

Prnjavor, gradsko groblјe …………………………………………………………..    2   borca

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   3    borca
 • Van zone borbenih dejstava, civil ………………………………. lice

Prnjavor, gradsko groblјe …………………………………………………………..    3   borca

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   2    borca
 1. Opština Laktaši ……………………………………………………………………………………… 2   borca

Groblјe Klašnice ………………………………………………………………………    1   borac

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   1    borac
 1. Republika Hrvatska ………………………………………………………………………………..    1   borac

Okučani, groblјe Novi Varoš………………………………………………………..   1   borac

 • Zona borbenih dejstava …………………………………………   1    borac

 

Datum otkrivanja spomen-obilјežja ……………………………………………………………. . 14.06.2003. godine

Datum obilјežavanja ……………………………………………………………….. ….  prva nedelјa poslije Duhova

 

HIMNA

 

Protokol vodi predsjednik Mjesne Boračke organizacije

 

POŠTOVANE PORODICE POGINULIH BORACA, RATNI VOJNI INVALIDI, BORCI VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE, ČASNI OČE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, DRAGI GOSTI, DAME I GOSPODO, BRAĆO I SESTRE

 

MNOGO JE JUNAKA NARODA OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO A NIJE VRATILO, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE REPUBLIKE SRPSKE.

 

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA OVDJE SMO DA SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

 

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 

 1. NOVKOVIĆ NOVICA
 2. PAJIĆ DRAGIŠA
 3. PETKOVIĆ NEDELjKO
 4. MANDIĆ DOJČIN
 5. MANDIĆ VELjKO
 6. TEŠANOVIĆ MOMIR
 7. TEŠANOVIĆ VUKAŠIN
 8. GLIGORIĆ PERO
 9. DANјKO PAVLE
 10. POPOVIĆ MARINKO
 11. MIHAJLOVIĆ MILAN i
 12. MANDIĆ VUJADIN

 

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

 

Poslije minute ćutanja

 

Vođa protokola

 

NEKA IM JE VJEČNA SLAVA I HVALA

 

(Vođa protokola se prekrsti)

 

Vođa protokola – pozvati

 

 1. POZIVAM PORODICE POGINULIH BORACA DA POLOŽE CVIJEĆE

 

 • Ako je prisutan predsjednik Skupštine opštine Prnjavor

 

 1. POZIVAM NAČELNIKA OPŠTINE I PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR DA SA DELEGACIJOM POLOŽE CVIJEĆE

 

 • Ako nije prisutan predsjednik Skupštine opštine Prnjavor – pozivanje izvršiti na sledeći način:

 

POZIVAM NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR SA DELEGACIJOM DA POLOŽI CVIJEĆE

 

 1. POZIVAM PREDSJEDNIKA BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR, ZAMJENKA PREDSJEDNIKA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE PROSJEK I PREDSJEDNIKA OO SUBNOR-a PRNјAVOR DA POLOŽE CVIJEĆE
 • Ukoliko načelnik opštine u delegaciji položi cvijeće zajedno sa predsjednikom Boračke organizacije – Vlado Živković, cvijeće u ime Boračke organizacije, Mjesne boračke organizacije i OO SUBNOR-a polažu:

 

 • U IME BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR, MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE PROSJEK I OO SUBNOR-a PRNјAVOR POZIVAM:

 

 1. ___________________ (SRĐANA TOMIĆA ILI PREDSTAVNIK POGINULIH BORACA)

I

 1. RADU RADONјIĆA

 

 1. DA ZAJEDNO      (ZAMJENIK PREDSJEDNIKA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE)             

 

POLOŽIMO CVIJEĆE

 

 1. POZIVAM ZAJEDNIČKU DELEGACIJU OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA I UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR DA POLOŽE CVIJEĆE

 

 1. CVIJEĆE NA SPOMEN-OBILjEŽJE PALIM BORCIMA NARODNO-OSLOBODILAČKOG RATA BIĆE POLOŽENO NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI PORED OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

 

POSLIJE POLAGANјA CVIJEĆA  VOĐA PROTOKOLA:

 

POZIVAM VAS DA SE ZAJEDNO SA SVEŠTENSTVOM SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE POMOLIMO GOSPODU BOGU, ZAPALIMO SVIJEĆE I UZ VJERSKI OBRED POMENEMO IMENA NAŠIH JUNAKA.

 

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

 

DANA 14.06.2003. GODINE, ODNOSNO PRIJE PETNAEST GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA SLOBODU SVIH NAS I SLOBODU OVIH PROSTORA.

 

UPISAN JE JEDAN DEMOBILISANI BORAC I JEDANAEST POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ PET RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA –  6 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 2 BORCA, VP 7372 BANјA LUKA – 1 BORAC, VP 8304 BANјA LUKA – 1 BORAC I VP JASENOVAC – 1 BORAC.

 

DESET POGINULIH ILI UMRLIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: PROSJEK – 7 BORACA I 1 DEMOBILISANI BORAC I GRADSKO GROBLjE PRNјAVOR – 2 BORCA.

 

DVA POGINULA BORCA ČIJE PORODICE ŽIVE NA PODRUČJU SELA PROSJEK UPISANA SU NA OVOM SPOMEN-OBILjEŽJU OD KOJIH JE JEDAN SAHRANјEN U GRADSKOM GROBLjU PRNјAVOR, A JEDAN POGINULI BORAC SAHRANјEN JE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PODRUČJU OPŠTINE OKUČANI, GROBLjE NOVI VAROŠ.

 

DEVET BORACA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, DVA BORCA POGINULI SU VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN DEMOBILISANI BORAC UMRO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA.

 

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

 

(VOĐA PROTOKOLA SE PREKRSTI)

 

VOĐA PROTOKOLA

 

DRAGA BRAĆO I SESTRE, U SVOJE IME, U IME ORGANIZATORA ODRŽAVANјA OVOG DOGAĐAJA, UPUĆUJEM ZAHVALNOST ŠTO I DANAS KAO I RANIJIH GODINA ZAJEDNO SA NAMA, ZAJEDNO SA PORODICAMA NAŠIH POGINULIH BORACA I NA TAJ NAČIN CIJENITE PROŠLOST I ODAJETE PRIZNANјE NAJBOLjIM SINOVIMA REPUBLIKE SRPSKE.

 

POŠTOVANI PRIJATELjI I POŠTOVAOCI DJELA NAŠIH JUNAKA, U IME ORGANIZATORA DANAŠNјE AKTIVNOSTI, ŽELIM DA SE ZAHVALIM NA PRISUSTVU, DA SE ZAHVALIM ŠTO ZAJEDNO SA NAMA ZAJEDNO SA PORODICAMA NAŠIH JUNAKA PRISUSTVUJETE OVOM ČINU I NA TAJ NAČIN ODAJETE DUŽNO POŠTOVANјE NAJBOLjIM SINOVIMA REPUBLIKE SRPSKE.

 

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA PROSJEK, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

 

NEIZMJERNO SE ZAHVALIMO NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SA NAMA I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

 

NE ZABORAVIMO PROŠLOST, PRIČAJMO O HRABROSTIMA NAŠIH JUNAKA, JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

 

JOŠ JEDNOM, ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.

BO

Šibovska

24.3.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE ŠIBOVSKA

Kod  spomen-kompleksa u blizini osnovne škole u Šibovskoj 24.3.2019. godine u 13.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 15 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz sela Šibovska, Donja Ilova i Šereg Ilova  mjesne zajednice Šibovska, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 24.3.2004. godine.

Ugrađeno je 15  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

36 likova pali borci NOR-a 1941,-1945.,

 

 

12 likova Srpski dobrovoljci 1912.-1918.,  i

13 likova poginulih pripadnika Vojske u otadžbini 1941.1945.

 

Iz protokola obilјežavanja godišnjice izgradnje SPOMEN KOMPLEKSA i parastosa Mjesne boračke organizacije Šibovska – 24.3.2019. godine –

Protokol vodi:  Želјko Božunović, predsjednik Mjesne boračke organizacije Šibovska.

Izgrađen spomen – kompleks koji se sastoji od 6 spomen obilježja i to:

 • Centralno spomen obilježje izgrađeno u centru spomen-kompleksa prema putu
 • Spomen obilježje lijevo u prvom redu gledano sa puta – ugrađeno 7 likova poginulih boraca
 • Spomen obilježje desno u prvom redu gledano sa puta – ugrađeno 8 likova poginulih boraca
 • U drugom redu gledano sa puta u dubini tri spomen obilježja

Ugrađeno:

 • 15 likova poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Poginuli, pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske – upisani na spomen-obilježje:

 • VP 7127 Derventa  7 boraca                                                                      zona b/d  6 poginulih boraca                                                                      van zone b/d 1 poginuli borac
 • VP 7519 Prnjavor 6 boraca                                                                                zona b/d  5 poginulih boraca                                                                          van zone b/d 1  poginuli borac
 • VP 7377 Sarajevo 1 borac                                                                                  zona b/d  1   poginuli borac
 • TO Okučani  1 borac                                                                                           zona b/d 1     poginuli borac

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane upisanih na spomen – obilјežje:

 • Zona borbenih dejstava, poginuli 2 borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šibovska

 • Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

U borbenim dejstvima nestao, po povratku sa neprijatelјske teritorije neznajući da se radi o pripadniku RJ VRS, ubijen od saborca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šibovska

 • Zona borbenih dejstava, poginuli 2 borca  Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šereg Ilova
 • Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli bolnica 1 borac Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šereg Ilova
 • Zona borbenih dejstava, poginuli  3 borca                                 Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova
 • Zona borbenih dejstava, poginuli 1 borac                                                      Teško ranjen u zoni borbenih dejstava, prilikom odlaska u bolnicu uhvaćen od ustaša, ubijen, grobnica pronađena                       Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova
 • Zona borbenih dejstava, poginuli  1   borac                                                    U pratnji teško ranjenog sina prema bolnici, u zoni borbenih dejstava, uhvaćen od ustaša, ubijen, grobnica pronađena                      Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova
 • Van zone borbenih dejstava, poginuli  1   borac

Prilikom povratka u jedinicu ranjen, istog dana umro u bolnici     Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova

 • Van zone borbenih dejstava, poginuli  1   borac

Za vrijeme boravka kod kuće na odmoru izvršio samoubistvo     Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova

 • Zona borbenih dejstava, poginuli  1  borac                                           Sahranjeni: opština Derventa

Ukupno stradali – poginuli borci VRS, upisani na spomen-obilјežju  15 poginulih

Stradali – upisani na spomen – obilјežje:

 • zona b/d  12 poginulih boraca
 • van zone b/d 3 poginula borca                                                                   Sahranjeni – upisani na spomen-obilјežje, grobna mjesta u:       Opština Prnjavor 14 poginulih boraca                                                           Donja Ilova   7 boraca                                                                                       zona b/d  5 poginulih boraca                                                                           van zone b/d 2  poginula borca                                                                 Šibovska   4   borca                                                                                             zona b/d  4 poginula borca                                                                              Šereg Ilova   borca                                                                                          zona b/d 3 poginula borca

PRIJE 27 GODINA, ODNOSNO 24.3.1992. GODINE PO NAREDBI OPŠTINSKOG ŠTABA PRNјAVOR, JEDINICE TERITORIJALNE ODBRANE RASPOREĐENE SU NA GRANICE SJEVERNOG DIJELA OPŠTINE PRNјAVOR, PREMA OPŠTINI DERVENTA RADI ODBRANE NAŠEG NARODA I TERITORIJE OPŠTINE PRNјAVOR.

TA ISTORIJSKA ODLUKA, BILA JE TO U STVARI I ODLUKA KOJOM JE OSTVAREN OSNOVNI CILj ZAŠTITE OD AGRESORA PREMA NARODIMA U REPUBLICI SRPSKOJ, ALI TADA U PRVOM REDU OPŠTINE PRNјAVOR.

ŠIBOVSKA – BILO JE TO MJESTO SA KOGA JE DJELOVAO REJONSKI ŠTAB TERITORIJALNE ODBRANE BILA JE U STVARI CENTAR OKUPLjANјA, A POTOM I POLASKA JEDINICA, MATERIJALNO TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME NA UTVRĐENI REJON RAZMJEŠTAJA.

I UPRAVO ZBOG TOGA 24. MART ODLUKOM SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR PROGLAŠEN JE ZA DAN OPŠTINE PRNјAVOR.

SRPSKA ISTORIJA I SLOBODA, VJEKOVIMA – UVIJEK SE KRVLjU BRANILA.

I ZATO SJEĆAJMO SE NAŠIH NAJMILIJIH KOJI SU OD MAJKI, OČEVA, SUPRUGA, DJECE, PRIJATELjA, SVOJIH DJEVOJAKA U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU REPUBLIKE SRPSKE RADI SLOBODE ZA SVE NAS, ISPRAĆENI OD SVOJIH KUĆA, ALI SE NISU VRATILI, NEGO SU OSTAVILI SVOJE GLAVE ŠIROM NAŠE OSLOBOĐENE ZEMLjE, A KADA SE RAT ZAVRŠIO OSTARJELI I IZNEMOGLI RODITELjI SE NADALI I ČEKALI, ALI NISU DOČEKALI DA IM SE DJECA VRATE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I DANAS SMO OVDJE DA IM SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI ZA BUDUĆNOST SVOJIH PORODICA, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

NA OVOM SVETOM MJESTU ZAJEDNIČKI ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM I ZAROBLjENIM U SVIM ODBRAMBENO – OTADžBINSKIM RATOVIMA, KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE U BORBI SA SVOJIM DOJUČERAŠNјIM KOMŠIJAMA, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA.

ZA REPUBLIKU SRPSKU ZA SPAS SVOGA RODA, ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. BAJIĆ LjUBOMIR
 2. SARIĆ DUŠKO
 3. POPADIĆ GORAN
 4. NOVIĆ PERICA
 5. USORAC NEDELjKO
 6. RISTIĆ BOGOLjUB
 7. BLAGOJEVIĆ SLAVKO
 8. ZORIĆ DUŠKO
 9. USORAC PETAR
 10. MALINIĆ GORAN
 11. VUKOVIĆ ŽELjKO
 12. BOŽUNOVIĆ VID
 13. VUKIĆ NEDELjKO
 14. JUGOVIĆ DRAGAN       I
 15. JUGOVIĆ NEDELjKO

JOŠ UVIJEK SU SVJEŽI I NEIZBRISIVI TRAGOVI I IZ PRVOG I IZ DRUGOG SVJETSKOG RATA, TRAGOVI  KADA SU MNOGI SINOVI SA OVOG PODRUČJA TAKOĐE SLOBODU ŽIVOTIMA BRANILI, TADA OD NALETA FAŠISTIČKIH I OSTALIH NEPRIJATELjSKIH HORDI.

SJETIMO SE I NAŠE BRAĆE I SABRAĆE KOJI SU U PROTEKLIM VREMENIMA POLOŽILI SVOJE ŽIVOTE ZA SLOBODU SVOGA NARODA.

POGINULI I UMRLI SRPSKI BORCI OD 1912 DO 1918. GODINE

 1. SARIĆ GAVRO,
 2. MILINČIĆ PETAR,
 3. MILINČIĆ NEDO,
 4. ZORIĆ ILIJA,
 5. LAPIĆ MARKO,
 6. SUVAJAC PETAR,
 7. BOŽUNOVIĆ VASO,
 8. MILADINOVIĆ VID,
 9. USORAC TRIVUN,
 10. KITIĆ TEODOR,
 11. KITIĆ STEVAN i
 12. BJELANOVIĆ MILE

PALI BORCI NOR-a OD 1941. DO 1945. GODINE:

 1. NOVAKOVIĆ LjUBO,
 2. TUBONјIĆ JELISIJA,
 3. SIMIĆ SLAVKO,
 4. MILADINOVIĆ PETAR,
 5. ČAPLjAK TRIVUN,
 6. ČAPLjAK LAZAR,
 7. RADULOVIĆ VID,
 8. MIHAJLOVIĆ VUKAŠIN,
 9. SIMIĆ MILAN,
 10. ŠMULjA RANKO,
 11. ĆETOJEVIĆ LjUBO,
 12. USORAC STOJAN,
 13. USORAC RADE,
 14. USORAC MIRKO,
 15. KITIĆ GAVRO,
 16. GUNјEVIĆ VID,
 17. BOŽUNOVIĆ STANKO,
 18. ČAPLjAK DUŠAN,
 19. KITIĆ LjUBOMIR,
 20. SLIJEPČEVIĆ SRETKO,
 21. GARIĆ BRANKO,
 22. MAJSTOROVIĆ DAMJAN,
 23. NOVAKOVIĆ ILIJA,
 24. ĐUKARIĆ BLAGOJE,
 25. AKSENTIĆ PETAR,
 26. ŠMULjA PANTE,
 27. KUDRIĆ MLAĐAN,
 28. KUDRIĆ RADE,
 29. AUGUSTINI ANDRIJA,
 30. MONTIBELER ĐOVANI,
 31. MILADINOVIĆ ĐORĐO,
 32. BOŽUNOVIĆ DANILO,
 33. VASIĆ SAVO,
 34. STARČEVIĆ NEDELjKO,
 35. POPOVIĆ RANKO i
 36. ČOLIĆ RANKO

ŽRTVE FAŠISTIČKOG TERORA OD 1941. DO 1946. GODINE:

 1. BOŽUNOVIĆ STOJKO
 2. BOŽUNOVIĆ ŠPIRO
 3. BOŽUNOVIĆ NOVAK
 4. BOŽUNOVIĆ TRIVUN
 5. BOŽUNOVIĆ ĐURO
 6. BOŽUNOVIĆ STOJAN
 7. BOŽUNOVIĆ RADE
 8. GALIĆ MLAĐAN
 9. GALIĆ ILIJA
 10. GALIĆ NEDO
 11. AKSENTIĆ NOVAK
 12. AKSENTIĆ SAVO
 13. AKSENTIĆ STOJAN
 14. AKSENTIĆ SIMEUN
 15. ĐUKARIĆ MITAR
 16. ĐUKARIĆ NEDO
 17. ĐUKARIĆ VITOMIR
 18. TABAKOVIĆ MUHAMED
 19. TEŠIĆ DUŠAN
 20. SIMIĆ MIRKO
 21. RADULOVIĆ MILOŠ
 22. RADULOVIĆ VOJKO
 23. LAPIĆ MILAN
 24. ŽIVANIĆ MILOŠ
 25. JUGOVIĆ NEDO
 26. ŠMULjA NIKOLA
 27. TOMIĆ RAJKO
 28. ŠMULjA MIRKO
 29. ČAPLjAK TRIVO
 30. SAMARDžIĆ TEODOR
 31. TOMIĆ ŽARKO
 32. GALIĆ MILKA
 33. ĐUKARIĆ BOSILjKA i
 34. ĐUKARIĆ ZORKA

PRIPADNICI VOJSKE U OTADžBINI OD 1941. DO 1945. GODINE:

 1. GUNјEVIĆ OSTOJA,
 2. GUNјEVIĆ NOVAK,
 3. ZORIĆ NEDO,
 4. ILIŠKOVIĆ JOVAN,
 5. KALINIĆ DUŠAN,
 6. KITIĆ ALEKSANDAR,
 7. NOVAKOVIĆ MILAN,
 8. SAMAC LjUBO,
 9. SUVAJAC MIRKO,
 10. ČAPLjAK SAVO,

CIVILNE ŽRTVE OTADžBINSKOT RATA OD 1941. DO 1945. GODINE:

 1. KALINIĆ VIDOSAVA,
 2. KITIĆ ZDRAVKO i
 3. KALINIĆ MILAN

U MIRU KOJI PODARIŠE SVI NAŠI MUČENICI I NAŠI STRADALNICI MINUTOM ĆUTANјA ODAJMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA.

POSLIJE POLAGANјA CVIJEĆA  I ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRATIO SE VOĐA PROTOKOLA:

DANA 24.3.2004. GODINE, A PROŠLO JE 15 GODINA OD KADA JE SAGRAĐEN I OTKRIVEN OVAJ SPOMEN-KOMPLEKS, SPOMEN KOMPLEKS POSVEĆEN HEROJIMA IZ MJESNE ZAJEDNICE ŠIBOVSKA, A I ŠIRE, KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU SVOGA NARODA I OVIH PROSTORA.

SPOMEN-KOMPLEKS SAČINјEN JE OD 6 U SJENCI RASPOREĐENIH PLOČA KOJE NA SVOJ NAČIN ŠALjU PORUKE.

NA ČETIRI SU ISPISANA IMENA I LIKOVI NAJBOLjIH SINOVA NAŠEG NARODA, KOJIMA JE SLOBODA, ALI I ŽIVOT ILI SMRT, BILI JEDINO OPREDJELjENјE.

U GORNјEM CENTRALNOM DIJELU KOMPLEKSA NA IDEJU NAŠEG PROSLAVLjENOG RATNOG KOMANDANTA – SADA POKOJNOG – NEDELjKA SUVAJCA PEPE POSTAVLjENA JE NEISPISANA PLOČA, UKRAŠENA STIHOVIMA PJESNIKA:

„SVE NA OVOM KAMENU PIŠE, NEKA NAS MILUJU ROSE I OBASJA JUTARNјE SUNCE, … NEKA NAS NE BUDE NIKADA, OVDE VIŠE …“ 

(„JOŠ ČUJEM JAUKE,“N.ILIŠKOVIĆ)

ZA SVE NAS, PORUKA JE JASNA I BILA BI TO ISTORIJSKA PREKRETNICA DA OVA PRAZNA PLOČA NIKADA NE BUDE ISPISANA IMENIMA I DA NIKADA, NIGDJE I NIKO OD NARAŠTAJA KOJI DOLAZE, NE BUDE U OBAVEZI DA GRADI NOVE KOMPLEKSE.

JOŠ JEDNOM ŽELIM DA NAGLASIM DA SU TE DAVNE 1992. GODINE BAŠ SA OVIH PROSTORA NAJBOLjI SINOVI NAŠIH NARODA KRENULI NA PUT STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE KOJA JE NјIHOVO DJELO, SA OBAVEZOM DA MI ŽIVI ČUVAMO I SAČUVAMO UPRAVO TU NAŠU  REPUBLIKU SRPSKU JER ONA JE ODRAZ ŽELjE I POTREBE SRPSKOG NARODA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA ŠIBOVSKA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

UPUTIMO NEIZMJERNU I ISKRENU ZAHVALNOST NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS SA NAMA, ALI KOJI UVIJEK KAO I PRETHODNIH GODINA OBEZBIJEDIŠE FINANSIJSKA SREDSTVA ILI I DRUGU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE DANAŠNјIH AKTIVNOSTI.

SVI KOJI SU DANAS SA NAMA – SVI MI KOJI NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, UVIJEK, ALI NA SVAKOM MJESTU PRIČAJMO O  HRABROSTIMA NAŠIH JUNAKA, JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, PODIGNIMO GLAS DANAS, ALI I NA SVAKOM MJESTU, ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

DANAS OVDJE, UVIJEK ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE

Cvijeće i vijence su položili:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA
 2. NAČELNIK OPŠTINE PRNјAVOR SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINSKE BORAČKE ORANIZACIJE I ZAMENIKOM NAČELNIKA OPŠTINE
 3. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SA DELEGACIJOM ODBORNIKA
 4. PREDSJEDNIK MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE SA NAČELNIKOM ODJELJENJA BIZ I PREDSJEDNIKOM OOSUBNOR-a 
 5. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA I UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR 
 6. DELEGACIJA NOR-a, 
 7. DELEGACIJA PRIPADNIKA VOJSKE U OTADžBINI I SRPSKIH DOBROVOLjACA,
 8. DELEGACIJA OSNOVNE ŠKOLE PETAR KOČIĆ ŠIBOVSKA
BO

Babanovci

12.5.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE BABANOVCI

Kod  spomenka ispred Društvenog doma u Babanovcima 12.5.2019. godine u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 15 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Babanbovci, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 20.3.2005. godine.

Ugrađeno je 8  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor 8 boraca

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni–razmijenjeni–identifikovani  2   borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuli, odmor kod kuće, porodična svađa 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, nesretnim slučajem, poginuli od struje 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Naseobina Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, umrli uoči napada neprijatelјa – srčani udar  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Naseobina Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, tijelo u povratku položaja pronađeno  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci, Doline

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova

Stradali:

 • Zona b/d  7 poginulih boraca
 • Van zone b/d, odmor kući, porodična svađa 1    poginuli borac
 • Sahranjeni – grobna mjesta u:                                                                    Babanovci  4  borca
 • Zona b/d  3 poginula borca
 • Van zone b/d  1 poginuli borac

Babanovci, Naseobina Babanovci  2  borca                                                          Zona b/d  2 poginula borca

Babanovci, Doline 1   borac

 • Zona b/d 1 poginuli borac

Donja Ilova   1   borac

 • Zona b/d  1 poginuli borac

Iz protokola mjesne boračke organizacije Babanovci:

MNOGO JE JUNAKA NAŠIH NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU OTIŠLI I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SU SVOJE ŽIVOTE POLOŽILI ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

 U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I DANAS SMO OVDJE DA IM SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVOJIH PORODICA, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

 ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU: 

 1. BLAGOJEVIĆ SLAVKO
 2. HOLOD SLAVKO
 3. KOVALjEVSKI SLAVKO
 4. ŠLAPAK PETAR
 5. BUNIĆ MIROSLAV
 6. TAMBUR BOŽO
 7. ŠAHBAZ MERSAD
 8. KITANOVIĆ DRAGAN
BO

Okolica – Donja Mravica

19.5.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE OKOLICA I DONJA MRAVICA

Kod  spomenka ispred Društvenog doma na Ceru 19.5.2019. godine u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 18 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Okolica i Donja Mravica, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 27.5.2001. godine.

Ugrađeno je 16  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  10 boraca
  • Donja Mravica   6 borac
  • Okolica  4   borac
 2. VP 7127 Derventa  4    borac
  • Donja Mravica  2   borac
  • Okolica  2   borac
 3. VP 3193 SJB Prnjavor  1    borac
  • Donja Mravica  1   borac
 4. VP 7463 Petrovac  1    borac
  • Petrovac  1   borac

Ukupno po Mjesnim zajednicama:

 1. Donja Mravica     9 boraca
 2. Okolica  6  boraca
 3. Petrovac  1    borac

Ukupno pripadnici    4 ratne jedinice Vojske Republike Srpske

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje 16 boraca Vojske Republike Srpske

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  4    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donja Mravica

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci  4    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Mravica

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Okolica

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Okolica

 1. Van zone borbenih dejstava, odmor kući, nesretnim slučajem-samoubistvo  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Okolica

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Van zone borbenih dejstava, u bolnici umro od moždanog udara  1    borac

U borbenim dejstvima teško ranjen, kao nesposoban oslobođen iz jedinice – demobilisan, RVI 2. kategorije 100%, umro u bolnici – moždani udar

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Gornja Mravica

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, proglašeni za umrle  2    borac

Sahranjeni: sudbina nije poznata

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici 1    borac

Sahranjeni: opština Petrovac

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  14  boraca
 • Van zone borbenih dejstava 2   borca

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  13  boraca

Groblјe Donja Mravica    8 boraca

 • Zona borbenih dejstava  8 boraca

Groblјe Okolica  3   borca

 • Zona borbenih dejstava  3    borca

Prnjavor, gradsko groblјe    1   borac

 • Zona borbenih dejstava  1    borac

Groblјe Gornja Mravica    1   borac

 • Van zone borbenih dejstava  1    borac
 1. Opština Bosanski Petrovac     1   borac

Groblјe Petrovac     8 boraca

 • Zona borbenih dejstava  1    borac
 1. Nepoznato   2   borca
  • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni 2    borca

Iz protokola mjesne boračke organizacije:

MNOGO JE JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU OTIŠLI I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SU SVOJE ŽIVOTE POLOŽILI ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA DANAS SMO OVDJE DA IM SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVOJIH PORODICA, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. MILOSAVAC VLADO
 2. RADONјIĆ DRAGAN
 3. SARIĆ DRAGOLjUB
 4. RADONјIĆ VLADO
 5. ĐERIĆ BORIVOJE
 6. MILIČEVIĆ MIROSLAV
 7. ŽIVKOVIĆ LjUBOMIR
 8. JANјIĆ LjUBIŠA
 9. BIJELIĆ MILAN
 10. BREZOVSKI ZDRAVKO
 11. AULIĆ ZORAN
 12. ĐURĐEVIĆ ĐURO
 13. SUVAJAC ZORAN
 14. ŽIVKOVIĆ MILAN
 15. MITROVIĆ MOMIR i
 16. RADONјIĆ GRUJO

Vijence i cvijeće položili su na spomenik:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA
 2. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR, ZAMJENIK NAČELNIKA I PREDSTAVNIK BORAČKE ORGANIZACIJE
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA,  UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIK OOSUBNOR-a

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

DANA 27.05.2001. GODINE, ODNOSNO PRIJE 18 GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

UPISANO JE ŠESNAEST POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ ČETIRI RATNE JEDINICE: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA –  10 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 4 BORACA, VP 3193 SJB PRNјAVOR – 1 BORAC I VP 7463 PETROVAC – 1 BORAC

TRINAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: DONјA MRAVICA – 8 BORACA, OKOLICA – 3 BORCA, GRADSKO GROBLjE PRNјAVOR – 1 BORAC I GORNјA MRAVICA – 1 BORAC,

ZA DVA ZAROBLjENA BORCA SUDBINA NEPOZNATA.

JEDAN POGINULI BORAC ČIJA JE PORODICA POSLIJE IZBJEGLIŠTVA ŽIVJELA NA PODRUČJU OVIH MJESNIH ZAJEDNICA SAHRANјEN JE NA PODRUČJU BOSANSKOG PETROVCA.

ČETRNAEST BORACA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, OD ČEGA JE DVANAEST POGINULIH I DVA ZAROBLjENA BORCA ČIJA SUDBINA NIJE POZNATA, A DVA BORCA SU STRADALI VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA – JEDAN POGINUO, A JEDAN OD POSLEDICA BOLESTI UMRO.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR SU MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE OKOLICA I DONјA MRAVICA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

UPUTIMO NEIZMJERNU I ISKRENU ZAHVALNOST NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS SA NAMA, KOJI I OVE GODINE KAO I PRETHODNIH GODINA OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE DANAŠNјIH AKTIVNOSTI, ALI OBEZBIJEDIŠE SREDSTVA DA SE KONAČNO UREDI OVO SPOMEN-OBILjEŽJE.

MI KOJI SMO OVDJE I KOJI NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O HRABROSTIMA NAŠIH JUNAKA, JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, I NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

DANAS OVDJE, UVIJEK ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.

BO

Crkvena

2.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE CRKVENA

Kod  spomenka ispred crkve  u mjesnom groblju 6.2.2019. godine u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 7 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Crkvene, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 24.5.2012. godine.

Ugrađeno je 13  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zarobljeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  12 boraca
 2. VP 7127 Derventa 1    borac
 3. VP 7101 Banja Luka  1 borac

Ukupno pripadnici  3 ratne jedinice Vojske Republike Srpske

Ukupno stradali     14 boraca Vojske Republike Srpske

Na spomen obilježje – upisano – ugrađeni likovi   13 boraca Vojske Republike Srpske

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Crkvena

 1. Zona borbenih dejstava, zarobljeni, razmijenjeni kao poginuli borci 5  borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblje Crkvena

 1. Zona borbenih dejstava, zarobljeni, tijelo pronađeno, povrat položaja  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblje Crkvena

Porodica živi na području Mjesne zajednice. I pored nastojanja rukovadstva Mjesne boračke organizacije, upis na spomen obilježje od strane porodice nije odobren – poginuli ČUPELJIĆ BRANISLAV

 1. Van zone borbenih dejstava, nervno rastrojstvo, samoubistvo  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblje Crkvena

 1. Van zone borbenih dejstava, na odmoru kod kuće, poginuo čisteći oružje  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblje Crkvena

 1. Van zone borbenih dejstava, umro u bolnici od moždanog udara  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblje Crkvena

 1. Zona borbenih dejstava, zarobljeni, razmijenjeni kao poginuli borci  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Crkvena, groblje Drenjik

 1. Van zone borbenih dejstava, povratak od kuće u jedinicu, pog. u saobraćaju  1    borac

Sahranjeni: opština Banja Luka, groblje Ramići

 1. Zona borbenih dejstava, zarobljeni  1    borac

stradali:

 • Zona borbenih dejstava  10  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  4   borca

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  12  boraca

Groblje Crkvena  10    boraca

 • Zona borbenih dejstava  7 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  3    borca

Crkvena, groblje Drenjik     2      borca

 • Zona borbenih dejstava  2    borca
 1. Opština Banja Luka    1   borac

Groblje Ramići    1      borca

 • Van zone borbenih dejstava  1    borac
 1. Nepoznato     1   borac
  • Zona borbenih dejstava, zarobljeni  1    borac

 

 

 

 

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

JUNACI OPŠTINE PRNJAVOR, POKAZALI SU DA SU NJIHOVI POGLEDI U BUDUĆNOST I ŽELJA BILI SLOBODA ZA SVE NAS, ZA NAŠU DJECU I NAŠA POKOLJENJA, ALI ONI ZBOG KOJIH SMO OVDJE DANAS I ZBOG KOJIH SE STALNO OKUPLJAMO, U ODBRAMBENO-OTADŽBINSKI RAT OTIŠLI SU OD SVOJIH NAJMILIJIH, NISU SE VRATILI, A SVOJE ŽIVOTE POLOŽILI SU ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANJE NAŠE OTADŽBINE, NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANJA NA NJIH I NJIHOVA DJELA, ZAHVALIMO SE ZA UČINJENO, ODAMO DUŽNU POČAST, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELJIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILJEŽJU UPISANI SU:

 1. ŠAJINOVIĆ SVETO
 2. OSTOJIĆ ŽIVKO
 3. SANDIĆ RANKO
 4. MARIĆ NEBOJŠA
 5. ČUPELJIĆ MILADIN
 6. PANIĆ ILIJA
 7. LUKENIĆ BRANISLAV
 8. SANDIĆ BORISLAV
 9. OSTOJIĆ SINIŠA
 10. MARIĆ MIROSLAV

SA PONOSOM NA NJIHOVA DJELA, SA TUGOM ZA NJIHOVE PATNJE, POMENIMO I

 1. SANDIĆ RADOMIRA i
 2. DEVIĆ SLAVKA

NAŠE JUNAKE KOJI SU PRILIKOM IZGRADNJE, NA OVO SPOMEN – OBILJEŽJE UPISANI KAO ZAROBLJENI, A KOJI SU 22.05.2013. GODINE IDENTIFIKOVANI KAO POGINULI BORCI VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE.

NA OVO SPOMEN-OBILJEŽJE UPISAN JE I:

 1. KALABIĆ MILOMIR

ZAROBLJENI BORAC O ČIJOJ SUDBINI DO DANAS NEMA SAZNANJA.

ŽIVOT NA BRANIKU OTADŽBINE POLOŽIO JE I:

 1. ČUPELJIĆ BRANISLAV

NAŠ MJEŠTANIN, KOJI NIJE UPISAN NA OVOM SPOMEN-OBILJEŽJU I PORED DOBRE VOLJE ORGANIZATORA OVE AKTIVNOSTI.

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANJA ISKAŽIMO POŠTOVANJE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Vijence su položili:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA
 2. NAČELNIK OPŠTINE PRNJAVOR, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNJAVOR I U IME BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNJAVOR I PREDSJEDNIK MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE CRKVENA 
 1. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLJENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNJAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a

DANA 24.05.2012. GODINE, ODNOSNO PRIJE SEDAM GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILJEŽJE, POSVEĆENO POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

UPISANO JE TRINAEST POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ TRI RATNE JEDINICE: LAKA PRNJAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA –  11 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 1 BORAC I VP 7101 BANJA LUKA – 1 BORAC.

JEDAN PRIPADNIK LAKE PRNJAVORSKE BRIGADE NIJE UPISAN NA OVOM SPOMEN-OBILJEŽJU

DVANAEST POGINULIH SAHRANJENO JE U GROBLJIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR: CRKVENA – 10 BORACA, CRKVENA – GROBLJE DRENJIK – 2 BORCA, NA PODRUČJU OPŠTINE BANJA LUKA – GROBLJE RAMIĆI – 1 BORAC

I POSLIJE DVADESETČETIRI GODINE JEDAN BORAC SE JOŠ UVIJEK VODI KAO ZAROBLJENI PRIPADNIK VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE.

DEVET BORACA POGINULO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, JEDAN JE ZAROBLJEN, A ČETIRI SU POGINULI VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA U SARADNJI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNJAVOR JE MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA CRKVENA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NJEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

UPUTIMO ZAHVALNOST SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

NEIZMJERNO I ISKRENO SE ZAHVALIMO NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNJAVOR KOJI SU UVIJEK KAO I DANAS SA NAMA, ALI KOJI I OVE KAO I PRETHODNIH GODINA OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANJE DANAŠNJIH AKTIVNOSTI.

ŽRTVE NAŠIH JUNAKA, OPOMINJU NAS DA NE ZABORAVIMO PROŠLOST, I ZATO NA SVAKOM MJESTU PRIČAJMO O HRABROSTIMA HEROJA I MUČENIKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANJA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS, ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANJU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZBOG TOGA NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU

BO

Štrpci

2.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE ŠTRPCI

Kod  spomenka ispred Društvenog doma u Štrpcima 2.6.2019. godine u 14.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 18 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Štrpci, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 24.5.2001. godine.

Ugrađeno je 42  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7127 Derventa  13 boraca
 2. VP 7519 Prnjavor  13 boraca
 3. VP 3193 SJB Prnjavor  1    borac
 4. VP 8033 Banja Luka, inžinjerijski puk 1    borac
 5. VP 7225 Brod 1    borac
 6. VP 7668 Doboj  1    borac
 7. Dobojska brigada 1    borac
 8. Osinjska Srpska brigada  1    borac
 9. VP 7266 Sarajevo  1    borac
 10. VP 7063 Lukavica  1    borac
 11. VP 7029 Petrovo   1    borac
 12. VP 7029 Petrovo, 4. Olpbr  1    borac
 13. VP 7531 Grahovo  1    borac
 14. Civilna žrtva rata 2        lica
 15. Demobilisani borac Vojske Republike Srpske  1       lice

Ukupno pripadnici    13 ratnih jedinica Vojske Republike Srpske dva civilna lica, jedan demobilisani borac

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje  37 boraca Vojske Republike Srpske

dva civilna lica, jedan demobilisani borac

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  5    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Ruževci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Ruževci

 1. Zona borbenih dejstava, teže ranjeni, umro u bolnici od zadobijenih rana  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, poginuli, tijelo pronađ., povr. pol.  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS 1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Gornji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici     1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

 1. Zona borbenih dejstava, umrli na spavanju  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Ruževci

 1. Van zone borbenih dejstava, na zadatku, policija, obezbjeđenje, poginuo  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Gornji Štrpci

 1. Van zone borbenih dejstava, na odmoru kod kuće poginuo od saborca  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Gornji Štrpci

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuo u saob.u, povrat iz jed. kući na odmor   1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Ruževci

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuo kod kuće kao demobilisani borac  1       lice

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, poginuli, tijelo pronađ., povr. pol.  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Podgajci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, poginuli, tijelo pronađ., povr. pol.  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Podgajci

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, istog dana umrli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli, izvršili samoubistvo  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Gaginci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli, ranjen od saborca, umrli bolnica  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Smrečik, eshumacija Lozna

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Podgajci

 1. Zona borbenih dejstava, teže ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Podgajci

 1. Zona borbenih dejstava, teže ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Zona borbenih dejstava, teže ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Van zone borbenih dejstava, umrli prirodnom smrću od bolesti pluća  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Donji Štrpci, groblјe Podgajci

 1. Van zone borbenih dejstava, samoubistvo na odmoru kod kuće  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Štrpci

 1. Van zone borb. dejstava, civil, zarob. kod kuće, ubijen, razm. kao poginuli    2       lice

Sahranjeni: Republika Srbija, groblјe na području opštine Kovin

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, proglašeni za umrle  1    borac

Zaroblјeni, proglašeni za umrle

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane – nisu upisani na spomen-obilјežje, potrebno izršiti upis na spomen-obilјežje:

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Gornji Štrpci, groblјe Spasovište

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  32   borca
 • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni    1   borac
 • Van zone borbenih dejstava  5   borca
 • Van zone borbenih dejstava, civil  1       lice
 • Van zone borbenih dejstava, civilna žrtva rata  2       lica

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  38       lica

Groblјe Gornji Štrpci    20       lica

 • Zona borbenih dejstava  16 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  3 borca
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac  1 lice

Donji Štrpci     18  boraca

 • Zona borbenih dejstava  16 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  2 boraca
 1. Republika Srbija     2       lica

Groblјe na području opštine Kovin     2       lica

 • Van zone borbenih dejstava, CŽR  1 lice
 1. Nepoznato     1   borac
  • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni  1    borac

MNOGO JE JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO A NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAJMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. BOŽIĆ NENAD
 2. TRIVIČEVIĆ MIROSLAV
 3. PRODANOVIĆ VLADIMIR
 4. BOKUR RADE
 5. BOKUR ŽELjKO
 6. PETRUŠIĆ DRAGOLjUB
 7. SAVKOVIĆ MILAN
 8. STARČEVIĆ ZORAN
 9. ČOLIĆ ŽELjKO
 10. STOKANOVIĆ ŽELjKO
 11. JUSUPOVIĆ DRAGAN
 12. GATARIĆ BRANKO
 13. STOKANOVIĆ VOJISLAV
 14. GAŠIĆ NIKOLA
 15. KOVALj FRANC
 16. HABIJANEC ĐURO
 17. MARIĆ STANOJE
 18. VASIĆ PETAR
 19. STANIĆ VIDOMIR
 20. SOPRENIĆ BOŽO
 21. SOPRENIĆ VINKO
 22. KESER MILORAD
 23. VUKAJLOVIĆ MILORAD
 24. MUSIĆ ŽELjKO
 25. SAVKOVIĆ ŽIVKO
 26. DOMUZ PERO
 27. JUGOVIĆ RAJKO
 28. DANČUK DRAŽEN
 29. SOPRENIĆ NOVO
 30. POPADIĆ VLADO
 31. BUDAK SLAVKO
 32. LAZIĆ RANKO
 33. HABIJANEC DARKO
 34. BOJANOVIĆ ĐOKO
 35. PALIKUĆA MIRO
 36. MILIJAŠ DANKO
 37. PRODANOVIĆ MILORAD
 38. GAŠIĆ PETAR
 39. GAŠIĆ OLIVER
 40. DEMONјIĆ GORAN i

41. DOSTANIĆ  LjUBO

Vijence su položili:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA,  
 2. NAČELNIK OPŠTINE I PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR  I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE,
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA , UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIK OO SUBNOR-a PRNјAVOR 

DANA 24.05.2001. GODINE, ODNOSNO PRIJE 18 GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA

UKUPNO JE UPISANO 42 LICA ODNOSNO UPISANI SU: JEDNO CIVILNO LICE – KAO DEMOBILISANI BORAC, DVA POGINULA KAO CIVILNE ŽRTVE RATA I TRIDESET SEDAM POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ DVANAEST RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 13 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 13 BORCA, VP 7029 PETROVO – 2 BORCA, VP 3193 SJB PRNјAVOR – 1 BORAC, VP 8033 BANјA LUKA – INŽINјERIJSKI PUK – 1 BORAC, VP 7225 BROD – 1 BORAC, VP 7668 DOBOJ – 1 BORAC, DOBOJSKA BRIGADA – 1 BORAC, OSINјSKA SRPSKA BRIGADA – 1 BORAC, VP 7266 SARAJEVO – 1 BORAC, VP 7063 LUKAVICA – 1 BORAC, , VP 7531 GRAHOVO – 1 BORAC.

TRIDESET OSAM POGINULIH ILI UMRLIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: GORNјI ŠTRPCI – 19 BORACA I JEDAN DEMOBILISANI BORAC, DONјI ŠTRPCI – 18 BORACA.

DVA LICA POGINULA SU KAO CIVILNE ŽRTVE RATA I SAHRANјENI SU U REPUBLICI SRBIJI NA PODRUČJU OPŠTINE KOVIN

ZA JEDNOG ZAROBLjENOG BORCA SUDBINA NEPOZNATA.

TRIDESETTRI BORCA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, OD ČEGA SU TRIDESETDVA POGINULA I JEDAN ZAROBLjENI BORAC ČIJA SUDBINA NIJE POZNATA, PET BORACA POGINULO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA, KAO DEMOBILISANI BORAC POGINULO JE JEDNO LICE, A DVA LICA POGINULA SU KAO CIVILNE ŽRTVE RATA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA ŠTRPCI, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

NEIZMJERNO SE ZAHVALIMO NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SA NAMA I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O NAŠIM JUNACIMA, JUNACIMA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

JOŠ JEDNOM, ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.

Vijenac je položen i poginulim borcima NOR-a

BO

Drenova

9.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE DRENOVA

Kod  spomenka ispred Društvenog doma u Gornjoj Drenovi 9.6.2019. godine u 17.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 21 godišnjice od otkrivanja spomen ploče u Donjoj i Gornoj Drenovi  i 3 godine od izgradnje spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Drenova, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 12.6.2016. godine,

 

 

 

a dvije spomen-ploče otkrivene 14.6.1998. godine  u Donjoj Drenovi na zidu osnovne škole i pored doma u Gornjoj Drenovi.

 

Ugrađeno je 11 likova  poginulih i nestalih  pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  8 boraca
 2. VP 7127 Derventa  2   borca
 3. VP 7322 Banja Luka  1   borac

Ukupno pripadnici  3 ratne jedinice VRS

Ukupno stradali i upisani na 2 spomen ploče, Gornja i Donja Drenova  11 boraca Vojske Republike Srpske

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje, Gornja Drenova, pored omalidskog doma  10 boraca Vojske Republike Srpske

(nije upisan poginuli borac Vojske Republike Srpske – GRUMIĆ JADRANKO)

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  4   borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Drenova

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  2   borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Drenova

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od rana umrli istog dana  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Drenova

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  1   borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, Drenova, groblјe Begluk

 1. Van zone borbenih dejstava, odmor kući, poginuo u porodičnoj svađi  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Drenova

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, proglašeni za umrle  1   borac

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  10 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  1   borac

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  10  lica

Groblјe Drenova  9 boraca

 • Zona borbenih dejstava  8 boraca
 • Van zone borbenih dejstava 1 borac

Prnjavor, gradsko groblјe    1   borac

 • Zona borbenih dejstava  1   borac
 1. Nepoznato, na zahtjev porodici, proglašeni za umrle   1   borac
  • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni  1   borac

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

JUNACI OPŠTINE PRNјAVOR, BILI SU PRIMJER HEROJSTVA I JUNAŠTVA, A  ŽELjA ZA SLOBODOM ZA SVE NAS, ZA NAŠU DJECU I NAŠA POKOLjENјA, ONI ZBOG KOJIH SMO OVDJE DANAS I ZBOG KOJIH SE STALNO OKUPLjAMO, U ODBRAMBENO-OTADžBINSKI RAT OTIŠLI SU OD SVOJIH NAJMILIJIH I NISU SE VRATILI – SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE OTADžBINE, NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA, ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAMO DUŽNU POČAST, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA.

ZA REPUBLIKU SRPSKU ZA SLOBODU, ZA SPAS SVOGA RODA, ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. BLATEŠIĆ ŽELjKO
 2. BOŽIĆ LjUBOMIR
 3. BARUKČIĆ GORAN
 4. BLAGOJEVIĆ LjUBO
 5. BOŽIĆ ZORAN
 6. TODIĆ MARKO
 7. MILIĆ SLOBODAN
 8. MIRECKEJ IVICA
 9. VUKOMANOVIĆ ŽELjKO i
 10. MAČINKOVIĆ JOSIP

ŽIVOT NA BRANIKU OTADžBINE POLOŽIO JE I:

 1. GRUMIĆ JADRANKO

NAŠ MJEŠTANIN, KOJI NIJE UPISAN NA OVOM SPOMEN-OBILjEŽJU I PORED DOBRE VOLjE ORGANIZATORA OVE AKTIVNOSTI.

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Vijence i cvijeće pored spomenika položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. ZAMJENIK NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSTAVNIK BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE DRENOVA
 3. ZAJEDNIČKU DELEGACIJU OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a,
 4. OSTALI

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

DANA 14.06.1998. GODINE, ODNOSNO PRIJE DVADESETJEDNE GODINE SAGRAĐENE SU I OTKRIVENE DVIJE SPOMEN PLOČE, JEDNA U DONјEM DIJELU DRENOVE, A DRUGA U GORNјEM DIJELU DRENOVE, A 12.06.2016. GODINE, ODNONO PRIJE TRI GODINE OTKRIVENO JE SPOMEN – OBILjEŽJE U GORNјEM DIJELU DRENOVE POSVEĆENO POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE DRENOVA, KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVIH NAS I SLOBODU OVIH PROSTORA.

NA SPOMEN OBILjEŽJU UPISANO JE DEVET POGINULIH I JEDAN ZAROBLjENI BORAC VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE, A NA SPOMEN PLOČE UPISAN JE I JOŠ JEDAN POGINULI BORAC, ODNOSNO UKUPNO JEDANAEST BORACA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ TRI RATNE JEDINICE.

DESET POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR.

ZA JEDNOG ZAROBLjENOG BORCA, KOJI JE NA ZAHTJEV PORODICE PROGLAŠEN ZA UMRLOG SUDBINA JE NEPOZNATA.

DESET BORACA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN BORAC POGINUO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

DRAGA BRAĆO I SESTRE, U SVOJE IME, U IME ORGANIZATORA OVOG DOGAĐAJA, UPUĆUJEM ZAHVALNOST ŠTO STE I DANAS KAO I RANIJIH GODINA ZAJEDNO SA NAMA, ZAJEDNO SA PORODICAMA NAŠIH POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I ŠTO NA TAJ NAČIN CIJENITE PROŠLOST I ODAJETE PRIZNANјE NAJBOLjIM SINOVIMA REPUBLIKE SRPSKE.

ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA DRENOVA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

UPUTIMO ZAHVALNOST SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

NEIZMJERNO I ISKRENO SE ZAHVALIMO NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU UVIJEK KAO I DANAS SA NAMA, ALI KOJI I OVE KAO I PRETHODNIH GODINA OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE DANAŠNјIH AKTIVNOSTI.

ŽRTVE NAŠIH JUNAKA, OPOMINјU NAS DA NE ZABORAVIMO PROŠLOST, I ZATO NA SVAKOM MJESTU PRIČAJMO O HRABROSTIMA HEROJA I MUČENIKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS, ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZBOG TOGA NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

 

BO

Orašje – Novo selo

16.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE ORAŠJE – NOVO SELO

Kod  renoviranog spomenka na lokaciji centar Orašja, u neposrednoj blizini osnovne škole 16.6.2019. godine u 16.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 18 godišnjice od otkrivanja spomen od izgradnje spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Orašje i Novo selo, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

 

Otkrivanje spomenika izvršeno je 17.6.2001. godine,

 

Ugrađeno je 14 likova: 12  poginulih   pripadnika Vojske Republike Srpske i 2 civilne žrtve rata.

 

 

 

 

Vijenac je položen i kod renoviranog spomenika palim borcima NOR-a.

 

 

 

BO

Gornji Vijačani

16.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE GORNJI VIJAČANI

Kod  spomenka na prostoru između osnovne škole i Srpske pravoslavne crkve u Gornjim Vijačanima 16.6.2019. godine u 12.30 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 16 godišnjice od izgradnje spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Gornji vijačani, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

 

Otkrivanje spomenika izvršeno je 19.10.2003. godine

 

Ugrađeno je 12 likova  poginulih   pripadnika Vojske Republike Srpske i 1 civilna žrtva rata.