Vučijak

Spomen hram na Vučijaku Prnjavor. Osvećenje 28.5.2000.g.
U Hramu na spomen pločama uklesana su imena 427 poginulih i nestalih boraca VRS sa područja opštine.
31.5.2022. g je Dan krštenja Spomen hrama Vučijak, i prvi put u programu skupštine o obilježavanju značajnih datuma opštine u oblasti BIZ za 2022. godinu.