Arhive oznaka: prava

Boračka prava

Broj korisnika prava BIZ u opštini sa stanjem 30.9.2019. godine- 6.257

RVI – LIČNA INVALIDNINA 1.080

 

 

 

 

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 30.9.2018. godine 6.387

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 31.10.2017. godine 6.452

15.11.2019.

Skupština opštine Prnjavor razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ

I OVE GODINE MANJI BROJ KORISNIKA  PRAVA

Prema podacima iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite zaključno sa 30.9.2019. godine, Odjeljenje za boračko-invalidsku  zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava prema pregledu  broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:

Kategorija 31.10.2017. 30.9.2018. 30.9.2019.[1] Indeks 19/18 % učešća[2]
RVI 1.106 1.102 1.080 98,00% 3,14%
članova PPB 512 483 455 93,16% 1,30%
članova umrlih RVI 55 59 55 93,22% 0,16%
korisnika posebno mjesečno primanje 26 25 24 96,00% 0,06%
CŽR 29 29 28 96,55% 0,08%
Aktivni kategorisani borci

4.728

4.691 4.615 98,37%

13,43%

UKUPNO 6.452 6.452 6.257 97,93% 18,21%

[1] opšti trend je smanjenje broja korisnika. Samo po osnovu umrlih do 30.9.2019. godine prestalo je pravo za 68 korisnika , i to 19 porodične invalidnine i 17 za RVI i 28 kategorisanih boraca. Inače od 1991. do 2019. godine  umrlo je 1.342 korisnika prava na području opštine.

[2] U odnosu na broj stanovnika opštine od 34.357 po zadnjem popisu stanovništva opštine.

PRAVA BORACA

Utvrđen status i kategorija borca za 5.473 lica. Od ovog broja neaktivno je 745 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).

rbr NAZIV PRAVA 10/2017. 9/2018. 9/2019.

Indeks18/17

1. Godišnji borački dodatak 1.469 1.412 1.295 91,71%
2. Mjesečni borački dodatak 764 822 983 199,58%
3. Naknada odlikovanom borcu  (50%) 56 55 55 100%
4. Naknada odlikovanom borcu  (70%) 4 4 4 100%
5. Zdravstvena zaštita 12 17 22 129,41%
6. Mjesečno novčano primanje[3] 6 12 200%
UKUPNO:

2.305

2.316 2.371

102,37%

[3] Radi se o borcima koji u smislu propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju, ne mogu ostvariti pravo na starosnu penziju jer ne ispunjavaju propisane uslove. Mjesečno novčano primanje iznosi 187,84 KM, a pripada od 1.jula 2018. godine, bez obzira kada je zahtjev podnesen.

Do sada je evidentirano 8.360 učesnika rata ili 24,33% u odnosu na popis stanovnika opštine Prnjavor.

Ukupan broj aktivnih rješenja o statusu i kategoriji borca je 4.618, po sledećim kategorijama:

 • borci 1. kategorije  1.810
 • borci 2. kategorije     256
 • borci 3. kategorije     339
 • borci 4. kategorije     435
 • borci 5. kategorije     298
 • borci 6. kategorije     399 i
 • borci 7. kategorije  1.081

PRAVA VOJNIH INVALIDA ZA  1.080 LICA

rbr NAZIV PRAVA 10/2017. 9/2018. 9/2019.         indeks
1. Lična invalidnina 1. kategorije 11 10 9 90,90%
2. Lična invalidnina 2. kategorije 62 61 61 100%
3. Lična invalidnina 3. kategorije 25 24 23 95,83%
4. Lična invalidnina 4. kategorije 66 64 62 96,87%
5. Lična invalidnina 5. kategorije 94 93 91 97,84%
6. Lična invalidnina 6. kategorije 179 174 171 98,27%
7. Lična invalidnina 7. kategorije 125 124 122 98,36%
8. Lična invalidnina 8. kategorije 248 243 234 96,29%
9. Lična invalidnina 9. kategorije 209 213 212 99,53%
10. Lična invalidnina 10. kategorije 87 96 95 110,34%
UKUPNO: 1.106 1.102 1.080[5]  98,95%


Broj korisnika prava članova porodice poginulog borca je 450
, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 1.010, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca[4] ostvaruje 372 korisnika, kao i 60 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu. Uvidom u tabele se primjećuje da se smanjuje broj korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu.

[4] U 2019. godini posmrtno je dodjelјeno 4 odlikovanja (SGRS 55 od 28.6.2019. godini ), u 2018. godini (SGRS, broj 60 od 4.7.2018.g.) 8, u 2017. godini (SGRS, broj (SGRS, broj 62 i 86/17), 12 a u 2016. godini  12 Medalјa zasluga za narod, ukazom predsjednika Republike Srpske za opštinu Prnjavor.

372 korisnik porodičnih prava sa priznatim pravom odlikovanog borca po odlikovanjima u 2018. godini u opštini

 1. Medalja majora Milana Tepića  11
 2. Medalja zasluga za narod        307
 3. Oredne Milkoša Obilića                3
 4. Srebrena medalja za hrabrost   12
 5. Zlatna medalja za hrabrost         25

 

Nadležno odjeljenje opštinske uprave  vodi 574 kao poginuli borci, a pravo na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 372 korisnika.

Boračka organizacija opštine Prnjavor, javno je objavila da, vodi podatke za 626 poginulih i nestalih boraca ili 1,33%  od ukupnog stanovništva opštine po popisu od 1991. godine i pored toga što opština Prnjavor nije bila u zoni borbenih dejstava.[6]

Na osnovu ukaza predsjednika Republike Srpske , broj 01-1220/94 od 28.06.1994. godine pripadnicima Prnjavorske brigade i Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročit primjer junaštva, a istovremeno su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju poštovanje i isticanje, Predsjednik Republike Srpske dodjeljuje odlikovanja  ORDEN MILOŠA OBILIĆA.

Broj korisnika invalidske penzije, kod kojih je uzrok invalidnosti povreda zadoboijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u oklonostima  oružanih sukoba, odnosno bolest koja je uzročno-poslednično vezana za te sukobe:

Pregled broja korisnika invalidske penzije:

status % INV.PEN. 100% 30% 40% 50% 60% 70%
Kategorisani borac 5 8,62% 5
RVI 52 89,66% 28 13 3 3 3 1 1
RVI MUP 1 1,72% 1
UKUPNO 58 100,00% 31 13

U odnosu na procenat uzoroka invalidnosti (povreda ili bolest) na ukupnu invalidnost, najviše je bez procenta i 100%

Tomić Srđan

[1] Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor u 2019. godini , usvojena na 28.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 15.11.2019. godine .

U Republici Srpskoj, prema podacima MInistarstva rada i boračko invalidske zaštite u oktobru 2017. g. , ima 32.537 korisnika ličnih invaldnina (3,39% RVI opštine Prnjavor).

Ličnu invalidninu I kategorije prima 514 lica (ili 2,14% opštine), II kategorije 1.238 ( 5%), III kategorije 913 ( 2,73%), IV kategorije 1.900 ( 3,47%), V kategorije 2.548 (3,68%), VI kategorije 4.210 ( 4,25%), VII kategorije 4.553 ( 2,74%), VIII kategorije 6.355 ( 3,90%), IX kategorije 6.891 ( 3,03%) i X kategorije 3.415 ( 2,54%). Vidljivo je da je više od polovine RVI su nižim kategorijama invaliditeta (podaci iz časopisa RVI RS broj 4 od decembra 2017. godine).

Visina lične invalidnine po kategorijama korisnika iznosi:

 • Prva kategorija 754,26 KM ili 130% od osnovice
 • Druga kategorija 580,20 KM ili 100% od osnovice
 • Treća kategorija 319,11 KM ili 55% od osnovice
 • Četvrta kategorija 237,88 KM ili 41 % od osnovice
 • Peta kategorija 208,87 KM ili 36% od osnovice
 • Šesta kategorija 139,25 KM ili 24% od osnovice
 • Sedma kategorija 104,44 Km ili 18% od osnovice
 • Osma kategorija 52,22 KM ili 9% od osnovice
 • Deveta kategorija 34,81 KM ili 6% od osnovice
 •  Deseta kategorija 29,01 KM ili 5 % od osnovice

Osnovica za obračun mjesečnih primanja, utvrđuje se u procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada početkom svake godine, u sladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu.
Osnovica za obračun primanja po kojoj se sada vrši obračun mjesečnih primanja iznosi 580,20 KM.
Pored prava na ličnu invalidninu ratni vojni invalid prve kategorije ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 100% od osnovice, a ratni vojni invalid prve kategorije kod kojeg postoji oštećenje organizma koje ima za posledicu nepokretnost ili potpuno slјepilo ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 120% od osnovice. Vojni invalid druge, treće i četvrte kategorije kome je oštećenje organizma nastupilo nezavisno od vojnog invaliditeta, a koje je, zajedno sa vojnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma vojnog invalida prve kategorije takođe imaju pravo na dodatak i pomoć. Vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć imaju pravo i na dopunsko materijalno obezbjeđenje, a vojni invalidi od druge do četvrte kategorije koji nemaju dodatak za njegu i pomoć takođe imaju pravo na dopunsko materijalno obezbjeđenje u manjem novčanom iznosu RVI od prve do šeste kategorije imaju pravo i na ortopedski dodatak koji se utvrđuje u procentu i zavisi od stepena oštećenja organizma.

Ortopedski dodatak utvrđuje se u procentu od osnovice i iznosi:

 • I stepena 168,26 KM ili 29% od osnovice
 • II stepena 127,64 KM ili 22% od osnovice
 • III stepena 81,23 KM ili 14% od osnovice
 • IV stepena 40,61 KM ili 7% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida koji ima dodatak za njegu i pomoć
iznosi:

 • RVI I kategorije 469,96 KM ili 81% od osnovice
 • RVI II kategorije 290,10 KM ili 50% od osnovice
 • RVI III kategorije 278,50 KM ili 48% od osnovice
 • RVI IV kategorije 191,47 KM ili 33% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida od druge do četvrte kategorije
koji nema pravo na dodatak za njegu i pomoć iznosi:

 • RVI II kategorije 232,08 KM ili 40% od osnovice
 • RVI III kategorije 174,06 KM ili 30% od osnovice
 • RVI IV kategorije 116,04 KM ili 20% od osnovice

Porodična invalidninu po osnovu poginulog borca za jednog korisnika iznosi 348,12 KM ili 60% od osnovice, a za dva korisnika iznosi 464,16 ili 80% od osnovice.
Porodična invalidninu poslije smrti vojnog invalida I i II kategorije iznosi 261,09 ili 45% od osnovice , poslije smrti vojnog invalida III i IV kategorije iznosi 203,07 ili 35% od osnovice a poslije smrti vojnog invalida V, VI i porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida VII kategorije kao stečeno pravo iznosi 174,06 ili 30% od osnovice.

Ako porodičnu invalidninu prima više korisnika svakom od njih pripada jednak dio od ukupnog iznosa invalidnine.  Uvećana i povećana porodična invalidnina iznosi 783,28 KM.

[5]  1.080 RVI ili 3,39% u odnosu na ukupan broj 31.834 u evidenciji RVI u RS. Podatak ministra RBIZ u Prnjavoru 10.9.2019. godine

[6] U odnosu na broj stanovnika opštine po zadnjem popisu stanovništva od  34.357 stanovnika.

Boračka prava u opštini

Broj korisnika prava BIZ u opštini sa stanjem 30.9.2018. godine 4.389

RVI – LIČNA INVALIDNINA 1.102

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 31.12.2017.g.-4.452

Uručeni ključevi stanova za 14 porodica poginulih i RVI

Objavljeno: 

​Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović danas su u Prnjavoru uručili ključeve stanova za 14 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, čime je kompletiran projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u ovoj opštini.

Vrijednost radova je 392.237 KM. Izgradnju objekta finansiralo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Opština Prnjavor je u projektu, obezbjeđenjem lokacije, građevinske i upotrebne dozvole, tehničke dokumentacije i infrastrukture objekta učestvovala sa oko 220.000 KM.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je Vlada Srpske u programu od 2008. do 2018. godine u opštinu Prnjavor uložila oko 4,5 miliona KM na ime stambenog zbrinjavanja.

„Zbrinuto je 357 korisnika – urađeno je 68 stanova i dodijeljeno je 289 novčanih pomoći u iznosu do 8.000 KM“, naveo je Savanović.

Prema njegovim riječima, u Prnjavor je do sada uloženo oko 6,5 miliona KM kada se uzmu u obzir i druga izdvajanja za tu opštinu, uključujući oko 360.000 KM za socijalno zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez posla u procesu stečaja i likvidacije iz tri preduzeća gđe je bilo oko 325 radnika, te izdvajanja za banjsku rehabilitacija, jednokratne novčane pomoći, zapošljavanje posredstvom Zavoda.

Savanović je naveo da će biti procijenjene potrebe opštine Prnjavor po svim elementima i da su Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo spremni da pomognu u poboljšanju životnog standarda.

On je podsjetio da u Republici Srpskoj još jedan broj porodica poginulih i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije nije stambeno zbrinut.

„Najvjerovatnije će nova Vlada usvojiti novu uredbu koja će to definisati i riješićemo njihov problem. Od 1999. do 2018. godine zbrinuli smo 8.274 korisnika u Republici Srpskoj – urađeno je 3.360 stambenih jedinica i dodijeljeno je 4.914 jednokratnih pomoći do 8.000 KM“, precizirao je Savanović.

On je naglasio da je Vlada Srpske pokazala odgovornost prema porodicama koje su najzaslužnije za stvaranje Republike Srpske.

„Oko 90 odsto slučajeva je riješeno, a ostatak će najvjerovatnije biti riješen u narednom mandatnom periodu. Potpuno ćemo zbrinuti porodice poginulih i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije kako je Zakon o pravima boraca i porodica poginulih predvidio“, rekao je Savanović.

U opštini Prnjavor ovo je druga zgrada namijenjena za trajni smještaj boračkih kategorija. U martu 2010. godine stanove je dobilo 40 porodica, a vrijednost tog projekta iznosila je više od 2.700.000 KM.

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА ЗА 14 ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ И РВИ

6.11.2018.

Skupština opštine Prnjavor razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ

I OVE GODINE MANJI BROJ KORISNIKA  PRAVA

Prema podacima iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite zaključno sa 30.9.2018. godine, Odjeljenje za boračko-invalidsku  zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava prema pregledu  broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:

Kategorija 31.10.2016. 31.10.2017. 30.9.2018.[1] Indeks*18/17 % učešća[2]
RVI 1.166 1.106 1.102 99,63% 2,30%
članova PPB 535 512 483 94,33% 1,40%
članova umrlih RVI 60 55 59 107,27% 0,17%
korisnika posebno mjesečno primanje 26 26 25 96,15% 0,07%
CŽR 30 29 29 100% 0,08%
Aktivni kategorisani borci 4.743

4.728

4.691

99,21% 13,65%
Ukupno: 6.548 6.452 6.389 99,02% 18,58%

[1] opšti trend je smanjenje broja korisnika. Samo po osnovu umrlih do 30.9.prestalo je pravo za 18 korisnika porodične invalidnine i 38 za RVI i kategorisanih boraca.

[2] U odnosu na broj stanovnika opštine od 34.357 po zadnjem popisu stanovništva opštine.

PRAVA BORACA

Utvrđen status i kategorija borca za 5.473 lica. Od ovog broja neaktivno je 745 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).

rbr NAZIV PRAVA 10/2016. 10/2017. 9/2018. Indeks18/17
1. Godišnji borački dodatak 1.518 1.469 1.412 96,11%
2. Mjesečni borački dodatak 702 764 822 107,59%
3. Naknada odlikovanom borcu  (50%) 56 56 55 98,21%
4. Naknada odlikovanom borcu  (70%) 4 4 4 100%
5. Zdravstvena zaštita 9 12 17 141,66%
6. Mjesečno novčano primanje[3] 6
Ukupno:

2.289

2.305 2.316

100,07%

[3] Radi se o borcima koji u smislu propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju, ne mogu ostvariti pravo na starosnu penziju jer ne ispunjavaju propisane uslove. Mjesečno novčano primanje iznosi 187,84 KM, a pripada od 1.jula 2018. godine, bez obzira kada je zahtjev podnesen.

Do sada je evidentirano 8.359 učesnika rata ili 24,32% u odnosu na popis stanovnika opštine Prnjavor.

Ukupan broj aktivnih rješenja o statusu i kategoriji borca je 4.691, po sledećim kategorijama:

 • borci 1. kategorije  1.838
 • borci 2. kategorije     260
 • borci 3. kategorije     347
 • borci 4. kategorije     439
 • borci 5. kategorije     295
 • borci 6. kategorije     403 i
 • borci 7. kategorije  1.109

PRAVA VOJNIH INVALIDA ZA  1.102 LICA

rbr NAZIV PRAVA 10/2016. 10/2017. 9/2018. indeks
1. Lična invalidnina 1. kategorije 10 11 10 90,90%
2. Lična invalidnina 2. kategorije 63 62 61 98,38%
3. Lična invalidnina 3. kategorije 28 25 24 96,00%
4. Lična invalidnina 4. kategorije 68 66 64 96,96%
5. Lična invalidnina 5. kategorije 91 94 93 98,93%
6. Lična invalidnina 6. kategorije 188 179 174 97,20%
7. Lična invalidnina 7. kategorije 133 125 124 99,20%
8. Lična invalidnina 8. kategorije 253 248 243 97,98%
9. Lična invalidnina 9. kategorije 248 209 213 101,91%
10. Lična invalidnina 10. kategorije 84 87 96 110,34%
Ukupno: 1.166 1.106 1.102 99,63%


Broj korisnika prava članova porodice poginulog borca je 479
, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 1.044, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca[4] ostvaruje 358 korisnika, kao i 66 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu.Uvidom u tabele se primjećuje da se smanjuje broj korisnika prava na ličnu invalidninu.

[4] U 2018. godini posmrtno je dodjelјeno 8 odlikovanja (SGRS broj 60 od 4.7.2018.g.), a u 2017. godini (SGRS broj 62 i 86) još 12 , u 2016. godini posmrtno je dodjelјeno 13 odlikovanjaMedalјa zasluga za narod, ukazom predsjednika Republike Srpske za opštinu Prnjavor.

358 korisnik porodičnih prava sa priznatim pravom odlikovanog borca po odlikovanjima u 2018. godini u opštini

 1. Medalja majora Milana Tepića  11
 2. Medalja zasluga za narod        307
 3. Oredne Milkoša Obilića                3
 4. Srebrena medalja za hrabrost   12
 5. Zlatna medalja za hrabrost         25

Nadležno odjeljenje opštinske uprave  vodi 574 kao poginuli borci, a pravo na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 358 korisnika.

Boračka organizacija opštine Prnjavor, javno je objavila da, vodi podatke za 626 poginulih boraca.

Na osnovu ukaza predsjednika Republike Srpske , broj 01-1220/94 od 28.06.1994. godine pripadnicima Prnjavorske brigade i Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročit primjer junaštva, a istovremeno su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju poštovanje i isticanje, Predsjednik Republike Srpske dodjeljuje odlikovanja  ORDEN MILOŠA OBILIĆA.

Tomić Srđan

[1] Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor u 2018. godini , usvojena na 20.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 6.11.2018. godine .

U Republici Srpskoj, prema podacima MInistarstva rada i boračko invalidske zaštite u oktobru 2017. g. , ima 32.537 korisnika ličnih invaldnina (3,39% RVI opštine Prnjavor). Ličnu invalidninu I kategorije prima 514 lica (ili 2,14% opštine), II kategorije 1.238 ( 5%), III kategorije 913 ( 2,73%), IV kategorije 1.900 ( 3,47%), V kategorije 2.548 (3,68%), VI kategorije 4.210 ( 4,25%), VII kategorije 4.553 ( 2,74%), VIII kategorije 6.355 ( 3,90%), IX kategorije 6.891 ( 3,03%) i X kategorije 3.415 ( 2,54%). Vidljivo je da je više od polovine RVI su nižim kategorijama invaliditeta (podaci iz časopisa RVI RS broj 4 od decembra 2017. godine).

Visina lične invalidnine po kategorijama korisnika iznosi:

 • Prva kategorija 754,26 KM ili 130% od osnovice
 • Druga kategorija 580,20 KM ili 100% od osnovice
 • Treća kategorija 319,11 KM ili 55% od osnovice
 • Četvrta kategorija 237,88 KM ili 41 % od osnovice
 • Peta kategorija 208,87 KM ili 36% od osnovice
 • Šesta kategorija 139,25 KM ili 24% od osnovice
 • Sedma kategorija 104,44 Km ili 18% od osnovice
 • Osma kategorija 52,22 KM ili 9% od osnovice
 • Deveta kategorija 34,81 KM ili 6% od osnovice
 •  Deseta kategorija 29,01 KM ili 5 % od osnovice

Osnovica za obračun mjesečnih primanja, utvrđuje se u procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada početkom svake godine, u sladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu.
Osnovica za obračun primanja po kojoj se sada vrši obračun mjesečnih primanja iznosi 580,20 KM.
Pored prava na ličnu invalidninu ratni vojni invalid prve kategorije ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 100% od osnovice, a ratni vojni invalid prve kategorije kod kojeg postoji oštećenje organizma koje ima za posledicu nepokretnost ili potpuno slјepilo ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 120% od osnovice. Vojni invalid druge, treće i četvrte kategorije kome je oštećenje organizma nastupilo nezavisno od vojnog invaliditeta, a koje je, zajedno sa vojnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma vojnog invalida prve kategorije takođe imaju pravo na dodatak i pomoć. Vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć imaju pravo i na dopunsko materijalno obezbjeđenje, a vojni invalidi od druge do četvrte kategorije koji nemaju dodatak za njegu i pomoć takođe imaju pravo na dopunsko materijalno obezbjeđenje u manjem novčanom iznosu RVI od prve do šeste kategorije imaju pravo i na ortopedski dodatak koji se utvrđuje u procentu i zavisi od stepena oštećenja organizma.

Ortopedski dodatak utvrđuje se u procentu od osnovice i iznosi:

 • I stepena 168,26 KM ili 29% od osnovice
 • II stepena 127,64 KM ili 22% od osnovice
 • III stepena 81,23 KM ili 14% od osnovice
 • IV stepena 40,61 KM ili 7% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida koji ima dodatak za njegu i pomoć
iznosi:

 • RVI I kategorije 469,96 KM ili 81% od osnovice
 • RVI II kategorije 290,10 KM ili 50% od osnovice
 • RVI III kategorije 278,50 KM ili 48% od osnovice
 • RVI IV kategorije 191,47 KM ili 33% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida od druge do četvrte kategorije
koji nema pravo na dodatak za njegu i pomoć iznosi:

 • RVI II kategorije 232,08 KM ili 40% od osnovice
 • RVI III kategorije 174,06 KM ili 30% od osnovice
 • RVI IV kategorije 116,04 KM ili 20% od osnovice

Porodična invalidninu po osnovu poginulog borca za jednog korisnika iznosi 348,12 KM ili 60% od osnovice, a za dva korisnika iznosi 464,16 ili 80% od osnovice.
Porodična invalidninu poslije smrti vojnog invalida I i II kategorije iznosi 261,09 ili 45% od osnovice , poslije smrti vojnog invalida III i IV kategorije iznosi 203,07 ili 35% od osnovice a poslije smrti vojnog invalida V, VI i porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida VII kategorije kao stečeno pravo iznosi 174,06 ili 30% od osnovice.

Ako porodičnu invalidninu prima više korisnika svakom od njih pripada jednak dio od ukupnog iznosa invalidnine.  Uvećana i povećana porodična invalidnina iznosi 783,28 KM.

[2] U odnosu na broj stanovnika opštine po zadnjem popisu stanovništva od  34.357 stanovnika.

Boračka prava u 2017.

Skupština opštine Prnjavor razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ

MANJI BROJ KORISNIKA  PRAVA

Prema podacima iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite zaključno sa 31.10.2017. godine, Odjeljenje za boračko-invalidsku  zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava sljedećem statističkom pregledu  broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:

Kategorija 31.12.2015. 31.10.2016. 31.10.2017. Indeks*17/16 % učešća[2]
RVI 1.176 1.166 1.106 94,85% 3,21
članova PPB 555 535 512 95,70% 1,49
članova umrlih RVI 68 60 55 91,66% 0,16
korisnika posebno mjesečno primanje 28 26 26 100% 0,07
CŽR 32 30 29 96,66% 0,08
Aktivni kategorisani borci 4.778 4.743 4.728 99,68% 13,46
Ukupno: 6.637 6.548 6.452 98,85% 18,77

PRAVA BORACA

rbr NAZIV PRAVA 2015. 10/2016. 10/2017. Indeks*17/16
1. Godišnji borački dodatak 1.509 1.518 1.469 96,77%
2. Mjesečni borački dodatak 622 702 764 108,83%
3. Naknada odlikovanom borcu  (50%)[3] 56 56 56 100%
4. Naknada odlikovanom borcu  (70%) 4 4 4 100%
5. Zdravstvena zaštita 7 9 12 133,33%
Ukupno: 2.198 2.289 2.305

Utvrđen status i kategorija borca za 5.473 lica. Od ovog broja neaktivno je 745 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).

Do sada je evidentirano 8.351 učesnika rata ili 24,30% u odnosu na popis stanovnika opštine Prnjavor.

Ukupan broj aktivnih rješenja o statusu i kategoriji borca je 4.728, po sledećim kategorijama:

 • borci 1. kategorije   1.860
 • borci 2. kategorije      264
 • borci 3. kategorije      343
 • borci 4. kategorije      444
 • borci 5. kategorije      293
 • borci 6. kategorije      407 i
 • borci 7. kategorije   1.117

PRAVA VOJNIH INVALIDA za  1.106 lica

rbr NAZIV PRAVA 2015. 10/2016. 10/2017. indeks
1. Lična invalidnina 1. kategorije 10 10 11 110%
2. Lična invalidnina 2. kategorije 64 63 62 98,41%
3. Lična invalidnina 3. kategorije 28 28 25 89,28%
4. Lična invalidnina 4. kategorije 68 68 66 97,06%
5. Lična invalidnina 5. kategorije 92 91 94 103,29%
6. Lična invalidnina 6. kategorije 189 188 179 95,21%
7. Lična invalidnina 7. kategorije 134 133 125 93,98%
8. Lična invalidnina 8. kategorije 253 253 248 98,02%
9. Lična invalidnina 9. kategorije 250 248 209 84,27%
10. Lična invalidnina 10. kategorije 85 84 87 103,57%
UKUPNO 1.173 1.166 1.106

Uvidom u tabele se primjećuje da se smanjuje broj korisnika prava na ličnu invalidninu.

Broj korisnika prava članova porodice poginulog borca je 512, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 1.070, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca [3] ostvaruje 358 korisnika, kao i 66 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu.

Nadležno odjeljenje opštinske uprave  vodi 574 kao poginuli borci, a pravo na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 358 korisnika.

Boračka organizacija opštine Prnjavor, javno je objavila da, vodi podatke za 626 poginulih boraca.

Na osnovu ukaza predsjednika Republike Srpske , broj 01-1220/94 od 28.06.1994. godine pripadnicima Prnjavorske brigade i Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročit primjer junaštva, a istovremeno su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju poštovanje i isticanje, Predsjednik Republike Srpske dodjeljuje odlikovanja  ORDEN MILOŠA OBILIĆA.

Tomić Srđan

[1] Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor u 2017. godini , jednoglasno usvojena na 13.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 12.12.2017. godine .

U Republici Srpskoj, prema podacima Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite u oktobru 2017. g. , ima 32.537 korisnika ličnih invalidnina (3,39% RVI opštine Prnjavor). Ličnu invalidninu I kategorije prima 514 lica (ili 2,14% opštine), II kategorije 1.238 ( 5%), III kategorije 913 ( 2,73%), IV kategorije 1.900 ( 3,47%), V kategorije 2.548 (3,68%), VI kategorije 4.210 ( 4,25%), VII kategorije 4.553 ( 2,74%), VIII kategorije 6.355 ( 3,90%), IX kategorije 6.891 ( 3,03%) i X kategorije 3.415 ( 2,54%). Vidljivo je da je više od polovine RVI su nižim kategorijama invaliditeta (podaci iz časopisa RVI RS broj 4 od decembra 2017. godine).

[2] U odnosu na broj stanovnika opštine po zadnjem popisu stanovništva od  34.357 stanovnika.

[3]  U 2016. godini posmrtno je dodijeljeno 13 odlikovanja, a u 2017. godini još  29  Medalja zasluga za narod, ukazom predsjednika Republike Srpske za opštinu Prnjavor.

Pomoć za PPB, RVI i borce VRS u ratu

Stalna pomoć porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida  boraca VRS od strane opštine Prnjavor

VIŠEKRATNA  POMOĆ OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine kaže:

 • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca lpbr:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

RJEŠAVANјE STAMBENIH PITANјA UČESNIKA OVOG RATA NA PRNјAVORSKOJ OPŠTINI

Skupština opštine je krajem 1992. godine stambeno pitanje učesnika ovog rata detalјnije regulisala posebnom odlukom, a Izvršni odbor opštine je, početkom 1993. godine, na osnovu ovlašćenja Skupštine. donio Pravilnik o uslovima kreditiranja stambene izgradnјe.

BO

Na prijedlog Opštinskog udruženja učesnika rata od 1990-1994. godine Izvršni odbor opštine je imenovao komisiju za stambena pitanja boraca, kao prvostepeni organ za razmatranje zahtjeva i njihovo rješavanje. zatim na osnovu odluke odredio stanove za raspodelu, a Fond solidarnosti opštine Prnjavor odobrio određena sredstva za dodelu stambenih kredita.

Pored navedenih vidova rješavanja stambenih pitanja boraca, ovi problemi rješavani su i davanjem novčane pomoći i pomoći u građevinskom materijalu u izgradnji stambeno porodičnih objekata, kao i dodjelom na privremeno korištenje napuštenih kuća na području naše opštine. Zavisno od veličine stambenog fonda i broja napuštenih stanova, neka preduzeća su rješavala stambena pitanja supruga com palih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su zaposleni u preduzeću. Na osnovu saznanja, konstatovano je da je i na taj način riješeno dosta slučajeva, a u većem broju slučajeva je racionalnijom raspodjelom pobolјšana  stambena situacija, što je omogućeno izmjenama Zakona o stambenim odnosima.

Preduzeća i ustanove su dodjeljivali stanove na osnovu vlastitih kriterija, kao što je stambena situacija, broj članova domaćinstva i drugo. Iako u ratu nema intezivnije stambene gradnje, jedan broj boraca odlučio se da obezbijedi lokaciju za gradnju stambeno-porodične kuće. Imajući u vidu takav način rješavanja stambenih pitanja boraca, u opštinskim propisima su izvršene dopune za pribavlјanje građevinskih placeva kao i lokacija za izgradnju poslovnih objekata. I na ovaj način riješen je jedan broj zahtjeva, a prednost je data porodicama palih boraca i teškim ratnim vojnim invalidima.Polovinom aprila ove godine Komisija za stambena pitanja boraca raspisala je konkurs za dodjelu kredita za stambenu izgradnju i na ovaj konkurs prijavilo se 361 borac ili porodica poginulih boraca. Od 361 zahtjeva, 72 su zahtjevi porodica palih boraca, 126 podnosilaca su ranjeni borci, a 163 zahtRva su od strane ostalih boraca. na osnovu odluke o dodjeli stanova i kredita, kao i Pravilnika o uslovima kreditiranja stambene izgradnje. Komisija je pristupila rješavanju podnesenih zahtjeva na taj način što je sve zahtjeve razvrstala po prioritetima. Učinjeno je to jer su različita mRrila za vrednovanje pordinih kategorija učesnika na konkursu.

Prema iznosu raspoloživih sredstava (200.000 dinara) Komisija je sačinila rang listu, prema kojoj je udovolјeno zahtjevima 46 porodica, sa ukupnim iznosom od 98 hilјada dinara, od čega 27 hilјada bez obaveze vraćanja. Takođe je udovolјeno zahtjevima 26 ratnih vojnih invalida sa ukupnim iznosom od 66 hilјada dinara, od čega 7.500 bez obaveze vraćanja i zahtjevima 18 boraca sa ukupno 36 hilјada dinara.

Zbog teške stambene situacije jednog broja boraca i potrebe zbrinjavanja njihovih porodica, kao i stvaranja bolјih uslova za vrijeme dok se nalaze na odmoru, između sm’ena, korišćena je mogućnost da se takva situacija rješava i privremenim smještajem zainteresovanih u napuštene kuće na području OPŠTINe. Na taj način je odgovarajuća služba smjestipa 131 porodicu boraca. Istim načinom su privremeno riješena pitanja nekih porodica palih boraca, naročito u slučajevima kada je obezbjeđeno zaposlenje za suprugu palog borca. U poslјednje vrijeme je na ovaj način riješeno i nekoliko slučajeva smještaja dječe palih boraca, koja pohađaju srednju školu u Prnjavoru, a rodom su sa područja naše opštine.

U vezi sa ovakvim načinom smeštaja bitno je naglasiti da se radi o privremenom smještaju, kao i da postoje stavovi republičkih organa, da se napuštene kuće ne mogu dodjelјivati stanovništvu sa podru-ja opštine, već prema republičkim propisima, samo određenim kategorijama građana.

NOVA KOMISIJA ZA STAMBENA PITANјA BORACA

Na prijedlog Opštinskog udruženja boraca ovog rata Izvršni odbor opštine imenovao je Komisiju  za stambena pitanja boraca u novom sastavu:

Simić Milutin – predsjednik i članovi: Vuković Gojko, Rudonjić Pero, Trivalić Duško

Na istoj sjednici Izvršni odbor opštine usvojio je prijedlog Udruženja boraca da se roditelјima palih boraca koji po ranije raspisanom konkursu nisu dobili kredit. već su predviđeni za narednu fazu, dodijeli po 1.500 dInara pomoći iz budžeta opštine na ime stambenih potreba.

U ZAHVALNOST POGINULIMPORCIMA OD PREDUZEĆA RIBNJAK

Oni koje pamćenje služi, sjećaju se da su zaposleni u Mješovitom preduzeću “Ribnjak-Prnjavor“, za Nikolјdan prošle godine, porodicama poginlih srpskih boraca, odvojili po 50KM.  Za prošlogodišnji Nikolјdan-to  je inače krsna slava prnjavorskih ribara – bez kućne glave, bilo je 186 porodica. Ovog Nikolјdana, u ime zaposlenih, direktor preduzeća, magistar Nedelјko Jugović, porodicama je uručio po 50 dinara. Ovaj put, broj porodica bez najsposobnije glave, veći je za 94, što znači da je svoj život za mir i slobodu srpskog naroda, dalo ukupno 280 boraca prnjavorskog kraja.

DODJELA POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠITA NA KORIŠĆENJE

Udružnju učesnika rata od 1990. godine obratio se izvjestan broj boraca, zainteresovanih za dodjelu na korištenje polјoprivrednog zemlјišta, koje je u državnoj svojini. Izvršni odbor Opštine je na prijedlog Udruženja donio zaklјučak kojim je saglasan da se zemlјište vanpolјoprivrednog kompleksa i urbanističkih redova može ustupiti privremeno, odnosno na rok od jedne do pet godina, na korištenje zainteresovanim licima.

pod određenim uslovima, korišćenje će se omogućiti porodicama palih boraca i borcima. Zemlјište se do jedne godine korišćenja ustupa besplatno, a na duži period uz simboličnu naknadu od 5 dinara po dunumu godišnje. Uz saglasnost i mišlјenje boračke organizacije, zemlјište će dodjelјivati imovinskopravna služba opštine. Opštinska uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisaće konkurs za dodjelu zemlјišta u decembru ove godine i sprovesti, kako bi u prolјetnoj sjetvi zemlјište moglo da se koristi.

USVOJEN PROGRAM MJERA ZA PREVAZILAŽENјE PROBLEMA U VEZI SA IZVRŠAVANјEM ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Polazeći od potrebe za jačanjem pravne, materijalne i moralne discipline i doslјednog izvršavanja obaveza prema opštini, Republici Srpskoj i Vojsci Republike Srpske, Izvršni odbor opštine na sjedniči održanoj poslјednjeg dana oktobra donio je poseban Program mjera kojima su predviđene mjere i to za:

 1. Neizvršavanje poreskih i drugih obaveza prema Opštini i Republici od strane privatnih i državnih preduzeća i samostalnih radnji ‘oduzimanje rješenja za rad, raskidanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i građevinskog zemlјišta, plјenidba imovine i robe, mobilizacija rdnika odobrenih u radnu obavezu i dr./.
 2. Neprijavlјivanje zaposlenih radnika, odnosno zapošlјavanje bez rešenja o radnoj obavezi /oduzimanje rješenja za rad, raskidanje ugovora o zakupu, vojna mobilizacija, prekršajne prijave..].
 3. Otvaranje firmi od strane dezertera [izvršiće se kontrola i ako se utvrde takvi slučajevi, oduzeće se rješenje za rad i izvršiti mobilizacija svih vojno sposobnih radnika u takvim slučajevima].
 4. Zapošlјavanje većeg broja radnika od broja odobrenog po ratnoj sistematizaciji ju okviru čega će se utvrditi stvarno potreban broj radnika, imajući u vidu stepen korištnja kapacitta, a gdje god je to moguće zamjenu mlađih radnika starijim muškarcima i ženama, kao i vojnim obveznicima koji su duže vremena u jedinicama[
 5. Neizvršenje obaveza od strane preduzeća čije je sjedište u Saveznoj Republici Jugoslaviji. i na teritoriji Opštine imaju radnju, poslovnu jedinicu i slično ‘izvršiti razrez poreza za finan• siranje Vojske Republike Srpske, a zbog neplaćanja poduzeti mjere kao i prema drugim subjektima].

6.Neizvršenje obaveza radnika na privremenom radu u inostranstvu po osnovu posebnog poreza u konvertibilnoj valuti i opštinskog samodoprinosa ,ćug iz 1992. i 1993. godine po 100 njemačkih maraka poreza mjesečo i 30 maraka mjesečno samodoprinosa za lokalne puteve, pri čemu odbiti izdavanje raznih isprava, oduzimanje putnih isprava, plјenidbe pokretne i nepokretne imovine, mobilizacija i drugo’.

 1. Kontrola angžovanosti vojnih obvezika, i to onih koji imaju otvoreno učešće u ratu, a ne odlaze u jedinice, ili su po bilo kom osnovu pušteni iz jedinica. Ovo stanje će se utvrditi putem spiskova boraca i dezertera, uspostavlјanjem kartoteka u Odsjeku minstarstva odbrane i ratnim jedinicama, putem vojne policije i dr.

Za izvršenje navedenih mjera i zadatka zaduženi su resorni opštinski organi, organi milicije, vojne policije, odbrane, sudovi,inspekcijski i poreski organi, svako u okviru svojih ovlašćenja i zajednički uz koordinaciju od strane Izvršnog odbora opštine.

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA PORODICE PALIH BORACA I TEŠKE RATNE VOJNE INVALIDE

Jedan broj porodica palih boraca na osnovu rješenja ovog Sekretarijata za pitanje boraca i žrtava rata ostvarili su pravo na porodičnu invalidninu, ali već šest mjeseci se isplata po rješenjima ne vrši jer invalidnine sa Pala kasne, što se odnosi i na ratne vojne invalide.

Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju i činjenicu da je poslјednja jednokratna pomoć dijelјena sredinom jula ove godine, kao i da su se svi ovi slučajevi desili poslije juna mjeseca, Udruženje boraca ovog rata predložilo je da se izvrši isplata jednokratne pomoći ove kategorije porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima od 1. do 4. grupe koji nisu primili invalidninu ni za jedan mjesec do sada.

Izvršni odbor Opštine prihvatio je prijedlog udruženja boraca i odobrio isplatu jednokratne pomoći u visini od 150 dinara pomoći, za što će biti angažovano oko 10.000 dinara.

STIPENDIJA ZA UČENIKE I STUDENTE

Na sjednici odbornici Skupštine opštine  donijeli su odluku o stipendiranju učenika i studenata.- Prema ovoj odluci predviđa- se stipendiranje učenIka i studenata  djece poginulih boraca, djece teških ratnih vojnih invalida ..(od 1 .-do 4.:) grupe, zatim učenika i studenata. koji se školuju za deficitarna zanimanja, a stipendija se može odobriti i  talentovanim učenicimai s1udentima.

Visinu stipendije, listu deficitarnih zanimanja i druga pitanja u vezi sa stipendijama utvrđuje Izvršni odbor opštine.

Takođe je pomenutom odlukom utvrđeno da će Opština na početku školske  godine obezbijediti sredstva za nabavku udžbenIka djeci palih boraca, koja pohađaju osnovne i srednje škole.

Treba napomenuti  da je i Republika Srpska pitanje stipendiranja učenika i studenata regulisala  Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, ali njegova potpuna primjena zavisi od stvorenih materijaliih pretpostavki,

Izvršni odbor opštine na osnovu ovlašćenja iz odluke o stipendijama utvrdio je da stipendija za Decu palih boraca -učenika srednjih–škola iznosi 50 dinara, a za studente 100 dinara mjesečno. Do sada je odobreno 29 stipendija za učenike srednjih škola i dvije stipendije za studente. Istovremeno Izvršni odbor  je zaključio da  će stIpendiranјe  učenika i studenata deficitarnih zanimanja početi iduće godine kada se za te potrebe predvide sredstva u budžetu za 1995. godinu . u tu svrhu biće raspisan  konkurs kako bi zainteresovani mogli podnijeti zahtjeve.

REZIME

Opština Prnjavor je u saradnji sa Opštinskim udruženjem boraca rata od 1991.-1994. godine, otpočela sa dodjelom jednokratnih pomoći svim boračkim kategorijama građanja kad doprinos jačanja socijalnog i materijalnog stanja pomenutih kategorija i podršci jedinicama VRS u odbrani RS.

Izvršena je dodjela osnovnih vidova pomoći:

 • stambenih kredita za rešavanje stambenih pitanja za 46 porodica PB sa ukupnim iznosom od 98.000 dinara, od čeka 27 hiljada bez obaveza vraćanja,
 • stambenih kredita za 26 RVI sa ukupnim iznosom od 66 hiljada dinara, od čega 7,500 dinara bez obaveze vraćanja, i
 • stambenih kredita za 18 boraca sa iznosom od  36 hiljada dinara.
 • privremeni smještaj u napuštene kuće za 131 porodicu, djece poginulih boraca koji pohađaju srednju školu.
 • zapošljavanje supruga poginulih boraca,
 • dodjela građevinskih placeva, kao i lokacija za igradnju poslovnih objektata,
 • dodjela novčane pomoći i pomoći u građevinskom materijalu
 • dodjela 29 stipendija za djecu poginilih boraca i RVI i dvije za studente, po 50 dinara za učenike i 100 dinara za studente.