Arhive oznaka: pomoć

Tomić Srđan

23. juna 2021.

21 GODINA DODJELE POMOĆI OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA GRAĐANA

NASTAVAK DODJELE POMOĆI

Skupština je 23.6.2021. godine razmatrala izvještaj o realizaciji programa za rješavanje pitanja u oblasti boraćko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za prošlu godinu i usvojila programa za ovu godinu.[1]

Dodjela pomoći boračkim kategorijama otpočela je još u ratu kada opštine kroz razne vidove pomoći omogućuje poboljšanje materijalnog i socijalnog stanja navedenih kategorija.

Poslije rata nastavljeno je sa pružanjem pomoći opštine boračkim kategorijama i od 24.4.2000. godine opština organizovano  pristupa dodjeli pomoći kroz normativno uređenje ove oblasti. Donosi se prvi program mjera za rješavanje pitanja u oblasti BIZ, koji je objavljen u Službenom glasniku opštine Prnjavor.

Kasnije, osnov za donošenje Programa je bio zaklјučak Narodne skupštine Republike Srpske od 2004. godine u kome  Narodna skupština Republike Srpske predlaže opštinama da u skladu sa svojim mogućnostima prošire obim prava[2] predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, da obezbjede sredstva za ostvarivanje tih prava i propišu postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja.

Cilј donošenja Programa je omogućavanje realizacije programskih zadataka i aktivnosti organizacija i udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obilјežavanje značajnih datuma za opštinu Prnjavor, kao i obezbjeđivanje dodatnih prava građanima iz reda boračke populacije, uvažavajući tešku materijalnu i socijalnu situaciju i teškoće pri ostvarivanju osnovnih egzistencijalnih potreba ove kategorije društva. Imajući u vidu poseban doprinos u izgradnji Republike Srpske i opstanku srpskog stanovništva na ovim prostorima, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca, a u cilјu trajnog obilјežavanja i podsjećanja na isti, kroz Program je planirano i investiciono održavanje spomenika i spomen-obilјežja.

Budžeta  opštine Prnjavor za 2020. godinu planirana su sredstva za rad i djelovanje šest boračkih organizacija i udruženja opštine Prnjavor sa preko 200 hiljada KM:

Pregled realizacije budžetske pozicije

Rebalans 2019.

Rebalans   2020.

Izvršenje 2020.

Boračka organizacija opštine Prnjavor

95.000,00

100.000,00

100.000,00

Boračka organizacija opštine Prnjavor-finansiranje obaveza iz ranijeg perioda

30.000,00

27.000,00

27.000,00

Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor

23.400,00

26.000,00

16.900,00

Organizacija porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor

27.900,00

31.000,00

20.150,00

Udruženje „Vukovi sa Vučijaka“

6.300,00

7.000,00

5.600,00

Udruženje SUBNOR-a Prnjavor

4.500,00

5.000,00

4.000,00

Udruženje SUBNOR-a Prnjavor-budžetska rezerva

0,00

834,00

834,00

Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“

4.500,00

5.000,00

4.000,00

Ukupno grant

191.600,00

201.834,00

178.484,00

Pregled budžetske pozicije-sredstva za obilјežavanja značajnih datuma

2017.

godina

2018.

godina

2019. godina

2020. godina

u Odjelјenju za boračko-invalidsku zaštitu

12.672,20

Realizacija sredstava boračkih udruženja

21.145,72

21.452,87

14.378,00

Na svim ovim aktivnostima polagani su vijenci i cvijeće. Isto tako polagani su i vijenci kod sahrana kategorisanih boraca, RVI i članova porodica poginulih boraca.

Pregled realizacije budžetske pozicije

2017.godina

2018.godina

2019.godina

2020.godina

Sredstva za ostale troškove obilјežavanja značajnih datuma (za troškove vijenaca, cvijeća, svijeća, prevoz i dr.)

3.141,00

3.721,50

3.771,12

2.739,59

RELALIZACIJA OSTALIH AKTIVNOSTI BORAČKIH UDRUŽENјA 

      1. Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“ opštine Prnjavor učestvovalo u ešalonu povodom Dana RS; prisustvo parastosu poginulim u Sijekovcu i oslobođenju Broda  kao zastavni vod. 420,00
2. Aktivnosti vezane za pobolјšavanje materijalnog položaja i liječenje članova  Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“ opštine Prnjavor i donacija za Udruženje  Vukovi sa Vučijaka. 1.500,00
3. Opremanje i održavanje spomen sobe i kancelarije Udruženja Vukovi sa Vučijaka . 500,00
 

4.

 

U organizaciji udruženja „Vukovi sa Vučijaka“ u 2020. godini realizovane su planske aktivnosti: obilјežavanje Dana RS, dana 14.2.2020. godišnji pomen i parastos ratnom komandantu Velјki Milankoviću, učestvovanje u obilјežavanju Dan Boračke organizacije RS  i izrade zastave jedinice „Vukovo sa Vučijaka“ za porodice poginulih boraca u iznosu od 1.600,00 KM, i  28.6.2020. Vidovdan (parastos poginulim borcima VRS i Krsna slava hrama na Vučijaku i VRS) u iznosu 300,00 KM. 1.900,00
5. Aktivnosti vezane za pobolјšavanje materijalnog položaja članova udruženja i njihovih porodica, ako i porodica poginulih pripadnika jedinice Vukovi sa Vučijaka. 2.300,00
6. Udruženje RVI opštine Prnjavor, zajedno sa udruženjima iz Banja Luke, Gradiške i Laktaša,  učestvovali sa 22 RVI u ešalonu Saveza RVI koji je brojao 100 RVI RS. 691,00
  7. U organizaciji OOSUBNOR-a realizovane su aktivnosti obilјežavanja 27. jula 1941. godine u mjesnoj zajednici Prosjek kod spomenika NOR-a, Dan ustanka u NOR-u, u iznosu od 150,00 KM. 150,00
Ukupno 7.461,00

Obilјežavanjem navedenih aktivnosti nastoji se njegovati tekovine Odbrambeno- otadžbinskog rata, a svim gore navedenim aktivnostima prisustvovali su predstavnici opštine Prnjavor.

Budžetom opštine predviđena su sredstva za realizaciju prava obuhvaćenih isplate jednokratne novčane pomoći borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.

 

Godina Korisnika Isplaćen  iznos
2013. 178 47.930,00
2014. 109 26.400,00
2015. 101 28.021,00
2016. 200 48.300,00
2017. 217 53.240,00
2018. 159 40.200,00
2019. 141 39.200,00
2020. 165 48.491,00
UKUPNO 1270 331.782,00

Ukupno pomoć pojedincima planirano i realizovano u iznosu od 48.491,00 KM, i to za:

 • U slučaju smrti članova porodice poginulih i nestalih boraca, smrti ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije – invalidnosti od 100% do 80%, smrti demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, 1. i 2. kategorije od  23.000,00 KM,
 • U svrhu liječenja i kupovine lijekova odobravana je pomoć u visini do 300,00 KM. Realizovana su sredstva od  9.750,00 KM ,
 • Pomoć za ublažavanje teškog materijalnog položaja odobravana je u visini do 300,00 KM. S obzirom na sve težu materijalnu i socijalnu situaciju građana iz reda boračke populacije sve veći je broj zahtjeva po ovom osnovu, a koji se odnose na rješavanje osnovnih egzistencijalnih problema, tako da je u okviru ove stavke realizovan iznos od 11.950,00 KM,
 • Pomoć djeci poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i djeci ratnih vojnih invalida 1. i 2. kategorije invaliditeta, prilikom odlaska na ekskurziju, u završnoj godini školovanja, odobravana je u visini do 400,00 KM
 • Pomoć djeci poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i djeci ratnih vojnih invalida 1. i 2. kategorije invaliditeta, prilikom odlaska na ekskurziju, u završnoj godini školovanja, odobravana je u visini do 400,00 KM,
 • Realizacija jednokratne novčane pomoći – izmirenje dijela troškova za priklјučak na vodovodnu mrežu za porodice poginulih boraca i za troškove liječenja RVI, u skladu sa zaklјučkom načelnika opštine iz budžetske rezerve isplaćeno je 3.791,00 KM  za  porodice poginulih boraca.
 • Prošle godine nije vršena realizacija usluga za organizovanje ručka za članove porodica poginulih i nestalih boraca, zvanice i goste kod organizovanja pomena, parastosa poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2020. godinu u skladu sa epidemiološkom situacijom i mjerama republičkog štaba. Utrošeno je 1.102,00 KM za nabavku zastava kod spomenika u mjesnim zajednicama, u skladu sa zaklјučkom i odlukom načelnika opštine o  načinu realizacije sredstava za organizovanju parastosa poginulim borcima VRS u mjesnim zajednicama u 2020. godini.

  PARASTOSI POGINULIM BORCIMA VRS

  BO

  Boračka organizacije opštine Prnjavor , u saradnji sa opštinom , organizovala je parastose poginulim borcima VRS u svim mjesnim zajednicama, na godišnjicu izgradnje spomenika sa 565 poginulih boraca VRS, sa manjim brojem prisutnih  lica,:

  r.br Mjesna zajednica Lokacija-selo Datum  realizacije Vrijeme realizacije
  ŠIBOVSKA Šibovska- CENTAR 19.08.2020. 13:00

  2.

  PRNјAVOR

  Krug policijske stanice

  04.04.2020. 10:00

  3.

  POTOČANI Odluka organizatora  02.05.2020. 12:00

  4.

  PRNјAVOR Prostor pored bisti narodnih heroja 12.05.2020. 13:00
  5. BABANOVCI Babanovci- Pored omladinskog doma 17.05.2020. 12:00
  6. DONјA MRAVICA I OKOLICA Okolica- pored Omladinskog doma 24.05.2020. 12:00
  CRKVENA Crkvena- pored Omladinskog doma 24.05.2020. 13:30
  GORNјI  VIJAČANI Gornji Vijačani- CENTAR 07.06.2020. 12:00
  ORAŠJE-NOVO SELO Orašje- CENTAR 07.06.2020. 15:00
  ŠTRPCI Štrpci- CENTAR 07.06.2020. 13:30
  DRENOVA Donja Drenova na zidu Osnovne škole, Gornja Drenova pored Omladinskog  doma 14.06.2020. 16:00
  NASEOBINA LIŠNјA -PARAMIJE Paramije- raskrsnica Čorle Careva Gora (Glavendekići) 31.05.2020. 12:00
  HRVAĆANI-PROSJEK Prosjek- pored CRKVE 14.06.2020. 12:00
  POPOVIĆI-KULAŠI Kulaši, centar, u blizini OŠ 21.06.2020. 12:00
  KREMNA-VUČIJAK Spomen Hram Vučijak- u neposrednoj blizini 28.06.2020. 11:00
  MAĆINO BRDO Maćino brdo- pored o. doma 05.07.2020. 15:00
  SMRTIĆI-DONјI SMRTIĆI Donji Smrtići- pored OŠ 05.07.2020. 13:00
  GUSAK-GAJEVI Gusak- CENTAR 14.07.2020. 14:00
  DONјI VIJAČANI Vijačani – centar, na zidu mjesne kancelarije 19.07.2020. 12:00
  NOVO NASELjE POTOČANI Potočani- Centar Novog naselјa 19.07.2020. 16:00
  POTOČANI Potočani- CENTAR, pored SO palih boraca NOR-a 19.07.2020. 17:00
  VELIKA  ILOVA Velika Ilova-pored Osnovne škole 21.07.2020. 11:00
  SMRTIĆI-GORNјI SMRTIĆI Gornji Smrtići-Centar, pored Osnovne škole 21.07.2020. 14:00
  VRŠANI Vršani-Centar, pored Osnovne škole 26.07.2020. 12:00
  DONјI GALjIPOVCI Donji Galјipovci-pored Crkve 26.07.2020. 10:30
  PALAČKOVCI Palačkovci – centar 26.07.2020. 14:00
  GORNјA MRAVICA Gornja Mravica-pored  Mjesne kancelarije 02.08.2020. 14:00
  NASEOBINA LIŠNјA Naseobina Lišnja-pored Osnovne škole i Crkve 02.08.2020. 12:00
  HRVAĆANI Hrvaćani-Centar. Krsna slava 09.08.2020. 11:30
  ŠARINCI

   

  Šarinci-Centar, pored Omladinskog doma 09.08.2020. 14:00
  PRISOJE Prisoje-Centar, pored Osnovne škole 16.08.2020. 14:00
  ČORLE Čorle-Centar, pored Omladinskog doma 30.08.2020. 13:00
  KREMNA Kremna- Lužani na zidu groblјanskog hrama 21.09.2020. 10:00
   

   

  PEČENEG ILOVA Pečeneg Ilova-pored Osnovne škole 04.10.2020. 13:00
   

   

  POPOVIĆI Popovići- Španići pored crkve 12.10.2020. 10:00
  GRABIK ILOVA Grabik Ilova, pored Crkve 14.10.2020.          11:00
  OTPOČIVALjKA-MRAČAJ Centar Otpočivalјka 14.10.2020. 12:00
   

   

  PRNјAVOR-LjUBIĆ Ljubić 17.10.2020. 12:00
  KOKORI Kokori – pored Osnovne škole i Skakavci 19.10.2020. 14:00
  PRNјAVOR Prnjavor-kod Gradskog prav. groblјa 04.12.2020. 12:00

  Pregled budžetske pozicije

  2017.

  godina

  2018.

  godina

  2019. godina

  2020. godina

  Sredstva za organizovanje parastosa poginulim borcima VRS u mjesnim zajednicama

  32.300,00

  29.234,70

  29.999,25

  1.102,00

  Prisustvovanje funkcionera opštine obilјežavanju značajnih datuma i događaja oslobodilačkih ratova:

  načelnik opštine

  Načelnik opštine, u ime opštine, u toku godine prisustvovao je na  16 parastos poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata i NOR-a i obilјežavanju značajnih datuma i događaja oslobodilačkih ratova, te tom prilikom u ime opštine sa predstavnicima boračkih organizacija i udruženja opštine, na spomenike i spomen obilјežja izvršili polaganje 16 vijenca. Predsjednik opštine 12 polaganja, potpredsjednik skupštine 7 polaganja, zamjenik načelnika ujedno i predsjednik Udruženja „Vukova sa Vučijaka“  26 polaganja, načelnik odjelјenja za boračko-invalidsku zaštitu 41 prisustva.

  Obilјežavanju značajnih datuma  oslobodilačkih ratova i parastosa redovno su prisustvovali i polagali vijence na spomenike predsjednici ili predstavnici boračkih organizacija ili udruženja iz oblasti boračke populacije, Kola srpskih sestara i druga udruženja.

  Sredstva namijenjena održavanju i izgradnji spomenika i spomen-obilјežja (poseban dio)

  Spomenik u Prnjavoru

  Rebalansom budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu, na poziciji 412500-troškovi održavanja spomen-obilјežja u mjesnim zajednicama, planirano je 7.000,00 KM, a utrošeno 6.870,00 KM , poziciji Izgradnja i rekonstrukcija spomen obilјežja u mjesnim zajednicama još 13.530,14 KM , i iz budžetske rezerve 600,00 KM za dodatne radove na spomeniku NOR-a na Ljubiću,   ukupno utrošeno u 2020. godini  21.000,00 KM i namijenjena su izgradnji i održavanju spomenika i spomen-obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor ( Odluka o davanju saglasnosti na Listu spomenika i spomen- obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 14/14) i prijedloga plana održavanja spomenika i spomen obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor u 2020. godini.

  Radovi na investicionom održavanju spomenika i spomen-obilјežja izvedeni su u mjesnim zajednicama: Palačkovci, Donji Smrtići, Štrpci, Maćino Brdo, Hrvaćani, Orašje, Potočani, Gusak-Gajevi, Vršani, Donji Vijačani, Šarinci, Prisoje, Jasik, Babanovci, Gornji Smrtići, Pečeneg Ilova, Šibovska, Velika Ilova, Naseobina Lišnja, Čorle, Otpočivalјka, Kokori, i Prnjavor u iznosu od 6.870,00 KM , koji se nalaze na Listi spomenika i spomen-obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor

  Na poziciji izgradnja i rekonstrukcija spomen-obilјežja u mjesnim zajednicama Gornja Mravica, Otpočivalјka-Mračaj i Kokori rebalansom budžeta planirano je 13.590,00 KM.

  • rekonstrukcija spomen obilјežja i izrada potpornog zida u mjesnoj zajednici Otpočivalјka-Mračaj u iznosu od 10.667,32 KM,
  • izrada odvodnih površinskih voda kod spomen obilјežja u mjesnoj zajednici Kokori u iznosu od 2.862,82 KM.
  • završeni radovi na popločavanje-sanaciji prilaza kompleksu spomenika OOR, NOR-a i RGP u mjesnoj zajednici Gornja Mravica,
  • završeni radovi na izgradnji spomenika NOR-a na Ljubicu u iznosu od 600,00 KM.

   

  Pregled realizacije budžetske pozicije 2017. 2018. 2019. 2020. godina

  Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju spomenika poginulim borcima

  21.132,82

  1.154,00 + 14.037,00

  1.000,00

  13.530,14 i 600,00

   

  Pregled  realizacije budžetske pozicije 2017.
  godina
  2018.
  godina
  2019. godina 2020. godina

  Troškovi održavanja spomen obilјežja u mjesnim zajednicama

  7.475,62

  5.919,50

  9.800,00

  6.870,00

   

  • aktivnosti nabavke i podjele udžbenika za djecu ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, u 2020. godini, u osnovnim i srednjim školama i to na poziciji 415200- sredstva za nabavku udžbenika i ostale organizovane aktivnosti planirano je 6.000,00KM za 69 djece boraca VRS i RVI, u iznosu 143,50 KM. Korisnike je izabrala Boračka organizacija opštine Prnjavor i Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor.
  • Organizovan je i prevoz službenim vozilom opštine pojedini korisnika članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u zdravstvene ustanove, osposoblјene za provođenje određene rehabilitacije, a sve u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2020. godinu. U saradnji dva udruženja porodica i ratnih vojnih invalida opštine , uz prisustvo načelnika odjelјenja, ministra rada i BIZ sa delegacijom , organizovana je posjeta sa ručkom korisnika banje u banji Kulaši.
  Pregled realizacije budžetske pozicije 2017.
  godina
  2018.
  godina
  2019. godina 2020. godina

  Sredstva za nabavku udžbenika i za ostale organizovane aktivnosti za djecu  boraca VRS i RVI

  5.938,50

  5.970,50

  6.220,00

  8.143,50

   

  • Po zahtjevu kabineta Predsjednika Republike, kabinet načelnika u saradnji sa Boračkom organizacijom opštine i Opštinskom organizacijom porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor  organizovao je u Domu kulture 6.10.2020. godine, uručenje 10 odlikovanja porodicama posthumno odlikovanih boraca sa područja opštine Prnjavor uz prisustvo izaslanika predsjednika Republike Srpske.
  • Na poziciji 415200-sredstva za ostale troškove obilјežavanja značajnih datuma (za troškove 118 vijenca, cvijeća, svijeća, državnih zastava,) planirana su u iznosu 3.000,00 KM, a realizovana u iznosu od 2.739,59 KM. Nabavka vijenaca i cvijeća izvršena je u skladu sa Odlukom o načinu utroška sredstava sa budžetske pozicije 415200 – sredstva za ostale troškove obilјežavanja značajnih datuma (za troškove vijenaca, cvijeća, svijeća i dr.)
  • Po zahtjevu Boračke organizacije opštine, predstavnici opštine, boračkih udruženja i ratnih jedinica prisustvovali su obilјežavanju Dana 27.mtbr Derventa i osinjske brigade, 5.2020.godine, Dan oslobađanja Dervente, prisustvo obilјežavanju 102 godina od oslobođenja Prnjavora u    Prvom svjetskom ratu  21.11.2020. godine parastosu i pomenu u crkvi na Vučijaku i polaganjem cvijeća na spomenku u Šibovskoj.
  • Posjeta 10 korisnika banjske rekreacije sa opštine  banji Kulaši u organizaciji Opštinske organizacije zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor i Udruženja RVI opštine u saradnji sa Ministarstvom rada i BIZ.
  • Prisustvo sahrana umrlog borca, RVI  i člana PPB i u saradnji sa Boračkom organizacijom i polaganje 17 vijenaca.
  • Preko Ministarstva rada i BIZ upućeni su zahtjevi za dodjelu __jednokratnih novčanih pomoći za liječenje boračkih kategorija. Odobreno je 700,00 KM za borca 1 kategorije i RVI. Dostavlјeno je i 6 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za socijalne slučajeva stambenu izgradnju. Riješen jedan zahtjev, negativno.
  • Preko Odjelјenja za prostorno uređenje, primjena Odluke o subvenciji troškova legalizacije bespravno izgrađenih objekata za 9 boračkih kategorija građana u ukupnom iznosu od 22.777,98 KM, „Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 22/18.
  • Boračka organizacija u saradnji sa Kolom srpskih sestara daje značajan doprinos rješavanju teških socijalnih slučajeva kroz izgradnju porodične kuće za porodicu poginulih boraca -Vasić Dragan, borac i RVI. Preko Javnog preduzeća Šume Republike Srpske izvršena je nabavka ogrevnog drveta u količini od 1100m2 za građane iz reda boračke populacije.
  • Isplaćeni grantovi boračkim udruženjima :
  Naziv realizacije budžetske pozicije 2017.
  godina
  2018.
  godina
  2019. godina 2020. godina
  Boračka organizacija opštine Prnjavor 125.204,90 128.380,00 89.300,00 100.000,00
  Boračka organizacija opštine Prnjavor-finansiranje obaveza iz ranijeg perioda 0,00 23.400,00 30.000,00 27.000,00
  OO porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor 28.000,00 27.900,00 27.900,00 20.150,00
  Udruženje RVI opštine Prnjavor 24.000,00 23.400,00 23.400,00 16.900,00
  Udruženje SUBNOR-a 6.121,20 5.818,00 4.500,00 4.000,00
  Udruženje SUBNOR-a-rezerva 2.000,00 834,00
  Udruženje Vukovi sa Vučijaka 7.200,00 4.500,00 6.300,00 5.600,00
  Udruženje građana „Veterani RS“ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00
  11.700,00 9.000,00 187.900,00 178.484,00

  Odlukom o stipendiranju učenika i studenata[3] kojom je utvrđeno pravo stipendiranja učenika i studenata iz reda građana boračke populacije (djeca ratnih vojnih invalida od 1. do 6. kategorije i djeca poginulih boraca VRS – uvećana stipendija). Za 2020. godinu iznos stipendije je 150,00 KM za studente, i  70,00 KM za učenike.[4]

  Godina Korisnika Isplaćen  iznos
  2016. 80 učenika, 45    studenata 77.085,00
  2017. 69 učenika, 46    studenata       105.900,00
  2018. 64 učenika, 46 studenata 105.900,00
  2019. 45 učenika, 32 studenta 79.500,00
  2020. 45 učenika 32 studenta 48.000,00
  UKUPNO 303 učenika, 201 studenata 416.385,00

  ZAKLjUČAK

  Za realizaciju Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2020. godinu planirano je u iznosu od 295.300,00 KM, a u skladu sa rebalansom budžeta 270.241,00 KM. Realizovano je 244.996,00 KM. Iznos od 14.378,00 KM za realizovane programske aktivnosti boračkih organizacija i udruženja, što je omogućilo ostvarivanje postavlјenih cilјeva pri donošenju istog. U tom smislu realizovane su planirane aktivnosti udruženja i organizacija iz oblasti boračko-invalidske zaštite u okviru odobrenih budžetskih sredstava i epidemiološkog situaciji i mjerama republičkog štaba za vanredne situacije.

  Ostvarivanjem dodatnih prava i dodjelom jednokratnih novčanih pomoći i drugih olakšica, u određenoj mjeri, ublažena je teška materijalna situacija i omogućeno djelimično prevazilaženje problema pri ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite, a naročito se pokazalo kao opravdano pružanje pomoći pri sahranama lica obuhvaćenih Pravilnikom o uslovima i postupku odobravanja i isplate jednokratne novčane pomoći borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.

  Završetkom projekta izgradnje spomenika poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata RS na području opštine, do sada je izgrađeno 38 spomenika i spomen-obilјežja poslјednjeg rata, za koje je potrebno nastaviti sa održavanjem i u narednoj godini. U odjelјenju se vodi evidencija o 61 izgrađenom spomeniku poginulim borcima oslobodilačkih ratova prema sačinjenoj Lista spomenika i spomen obilјežja od velikog značaja za jedinicu lokalne samouprave, koju je potrebno dopuniti.

  Budžeta opštine Prnjavor za 2020.godinu, pored aktivnosti navedenih programom, planirana su i realizovana sredstva u oblasti boračko- invalidske zaštite u iznosu od:

  Rekapitulacija
  Rebalans
  Izvršenje
  Grant boračkim organizacijama i udruženjima
  201.800,00
  178.450,00
  Rekonstrukcija i održavanje spomenika
  7.000,00
     6.870,00
  Nabavka vijenaca, cvijeća, zastava i dr
  3.000,00
     2.739,59
  Nabavka udžbenika i za ostale organizovane aktivnosti
  8.200,00
     8.143,50
  Organizovanje parastosa poginulim borcima VRS
     1.200,00
    1,102,00
  Jednokratne novčane pomoći pojedincima
  48791,00
    48.491,00
  Ukupno
  300.028,00
  244.695,19

  Odjelјenje za boračko-invalidsku zaštitu, nosilac aktivnosti u ovoj oblasti,  će i dalјe nastaviti, pored ostvarivanja prava za korisnike, obezbjeđujući veći nivo socijalne  zaštite, sprovodeći programe i projekte i druge aktivnosti vezane za oblast boračko-invalidske zaštite,  a opština Prnjavor i dalјe izdvaja značajna sredstva, čime se doprinosi čuvanju uspomene, tradicije i iskazivanju dužnog poštovanja prema ovoj kategoriji stanovništva.

Pregled davanja boračkim udruženjima iz budžeta opštine Prnjavor u periodu od 2009. do 2020. godine:

BU_skr 2009_budzet 2010_budzet 2011_budzet 2012_budzet 2013_budzet 2014_budzet
BO 123.800,00 92.699,83 220.599,79 181.770,00 92.547,95 75.378,00
URVI 40.000,00 37.599,90 19.999,97 33.200,00 22.230,66 21.940,00
OOPZB 31.998,67 30.079,95 12.750,00 33.050,00 18.199,96 17.160,00
UVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UVRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBNOR 8.348,00 7.520,00 6.000,00 4.980,00 4.581,96 4.921,80
BO-rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupno 204.146,67 167.899,68 259.349,76 253.000,00 137.560,53 119.399,80

 

2015_budzet 2016_budzet 2017_budzet 2018_budzet 2019_budzet Budzet_2020 Ukupno
89.737,83 109.920,00 95.204,90 100.380,00 100.800,00 100.000,00 1.382.838,30
18.930,20 16.537,50 24.000,00 23.400,00 23.400,00 26.000,00 307.238,23
22.023,94 20.194,00 28.000,00 27.900,00 27.900,00 31.000,00 300.256,52
13.050,00 16.250,00 7.200,00 7.200,00 6.300,00 7.000,00 57.000,00
0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 18.500,00
4.793,00 4.325,00 6.121,20 5.818,00 6.500,00 5.000,00 68.908,96
0,00 29.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 27.000,00 144.000,00
148.534,97 196.226,50 195.026,10 197.198,00 199.400,00 201.000,00 2.278.742,01

[1]Program je objavljen u Službenom glasniku opštine Prnjavor, broj 27 od 29.6.2021. godine.

[2] Odjeljenje ostvaruje 6.202 korisnika prava sa područja opštine za koje je isplaćeno iz budžeta republike za prošlu godinu 5.105.945,70 КM (1061 RVI, 430 članova PPB, 55 umrlih RVI, 23 korisnika PMP, 29 CŽR, 4604 aktivni kategorisani borci. Evidentirano 8361 učesnik rata ili 24,33%u odnosu na popis stanovnika opštine).

[3] Opština Prnjavor stipendira ukupno 251 studenta i učenika, za šta je iz opštinskog budžeta izdvojeno 300.000,00. Dok je npr u  opštini Derventa za stipendije učenika i studenata izdvojeno 170.000,00 КM.

[4] Preko  Odjeljenja za LER i društvene djelatnosti

Boračka prava

Broj korisnika prava BIZ u opštini sa stanjem 30.9.2019. godine- 6.257

RVI – LIČNA INVALIDNINA 1.080

 

 

 

 

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 30.9.2018. godine 6.387

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 31.10.2017. godine 6.452

15.11.2019.

Skupština opštine Prnjavor razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ

I OVE GODINE MANJI BROJ KORISNIKA  PRAVA

Prema podacima iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite zaključno sa 30.9.2019. godine, Odjeljenje za boračko-invalidsku  zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava prema pregledu  broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:

Kategorija 31.10.2017. 30.9.2018. 30.9.2019.[1] Indeks 19/18 % učešća[2]
RVI 1.106 1.102 1.080 98,00% 3,14%
članova PPB 512 483 455 93,16% 1,30%
članova umrlih RVI 55 59 55 93,22% 0,16%
korisnika posebno mjesečno primanje 26 25 24 96,00% 0,06%
CŽR 29 29 28 96,55% 0,08%
Aktivni kategorisani borci

4.728

4.691 4.615 98,37%

13,43%

UKUPNO 6.452 6.452 6.257 97,93% 18,21%

[1] opšti trend je smanjenje broja korisnika. Samo po osnovu umrlih do 30.9.2019. godine prestalo je pravo za 68 korisnika , i to 19 porodične invalidnine i 17 za RVI i 28 kategorisanih boraca. Inače od 1991. do 2019. godine  umrlo je 1.342 korisnika prava na području opštine.

[2] U odnosu na broj stanovnika opštine od 34.357 po zadnjem popisu stanovništva opštine.

PRAVA BORACA

Utvrđen status i kategorija borca za 5.473 lica. Od ovog broja neaktivno je 745 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).

rbr NAZIV PRAVA 10/2017. 9/2018. 9/2019.

Indeks18/17

1. Godišnji borački dodatak 1.469 1.412 1.295 91,71%
2. Mjesečni borački dodatak 764 822 983 199,58%
3. Naknada odlikovanom borcu  (50%) 56 55 55 100%
4. Naknada odlikovanom borcu  (70%) 4 4 4 100%
5. Zdravstvena zaštita 12 17 22 129,41%
6. Mjesečno novčano primanje[3] 6 12 200%
UKUPNO:

2.305

2.316 2.371

102,37%

[3] Radi se o borcima koji u smislu propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju, ne mogu ostvariti pravo na starosnu penziju jer ne ispunjavaju propisane uslove. Mjesečno novčano primanje iznosi 187,84 KM, a pripada od 1.jula 2018. godine, bez obzira kada je zahtjev podnesen.

Do sada je evidentirano 8.360 učesnika rata ili 24,33% u odnosu na popis stanovnika opštine Prnjavor.

Ukupan broj aktivnih rješenja o statusu i kategoriji borca je 4.618, po sledećim kategorijama:

 • borci 1. kategorije  1.810
 • borci 2. kategorije     256
 • borci 3. kategorije     339
 • borci 4. kategorije     435
 • borci 5. kategorije     298
 • borci 6. kategorije     399 i
 • borci 7. kategorije  1.081

PRAVA VOJNIH INVALIDA ZA  1.080 LICA

rbr NAZIV PRAVA 10/2017. 9/2018. 9/2019.         indeks
1. Lična invalidnina 1. kategorije 11 10 9 90,90%
2. Lična invalidnina 2. kategorije 62 61 61 100%
3. Lična invalidnina 3. kategorije 25 24 23 95,83%
4. Lična invalidnina 4. kategorije 66 64 62 96,87%
5. Lična invalidnina 5. kategorije 94 93 91 97,84%
6. Lična invalidnina 6. kategorije 179 174 171 98,27%
7. Lična invalidnina 7. kategorije 125 124 122 98,36%
8. Lična invalidnina 8. kategorije 248 243 234 96,29%
9. Lična invalidnina 9. kategorije 209 213 212 99,53%
10. Lična invalidnina 10. kategorije 87 96 95 110,34%
UKUPNO: 1.106 1.102 1.080[5]  98,95%


Broj korisnika prava članova porodice poginulog borca je 450
, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 1.010, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca[4] ostvaruje 372 korisnika, kao i 60 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu. Uvidom u tabele se primjećuje da se smanjuje broj korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu.

[4] U 2019. godini posmrtno je dodjelјeno 4 odlikovanja (SGRS 55 od 28.6.2019. godini ), u 2018. godini (SGRS, broj 60 od 4.7.2018.g.) 8, u 2017. godini (SGRS, broj (SGRS, broj 62 i 86/17), 12 a u 2016. godini  12 Medalјa zasluga za narod, ukazom predsjednika Republike Srpske za opštinu Prnjavor.

372 korisnik porodičnih prava sa priznatim pravom odlikovanog borca po odlikovanjima u 2018. godini u opštini

 1. Medalja majora Milana Tepića  11
 2. Medalja zasluga za narod        307
 3. Oredne Milkoša Obilića                3
 4. Srebrena medalja za hrabrost   12
 5. Zlatna medalja za hrabrost         25

 

Nadležno odjeljenje opštinske uprave  vodi 574 kao poginuli borci, a pravo na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 372 korisnika.

Boračka organizacija opštine Prnjavor, javno je objavila da, vodi podatke za 626 poginulih i nestalih boraca ili 1,33%  od ukupnog stanovništva opštine po popisu od 1991. godine i pored toga što opština Prnjavor nije bila u zoni borbenih dejstava.[6]

Na osnovu ukaza predsjednika Republike Srpske , broj 01-1220/94 od 28.06.1994. godine pripadnicima Prnjavorske brigade i Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročit primjer junaštva, a istovremeno su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju poštovanje i isticanje, Predsjednik Republike Srpske dodjeljuje odlikovanja  ORDEN MILOŠA OBILIĆA.

Broj korisnika invalidske penzije, kod kojih je uzrok invalidnosti povreda zadoboijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u oklonostima  oružanih sukoba, odnosno bolest koja je uzročno-poslednično vezana za te sukobe:

Pregled broja korisnika invalidske penzije:

status % INV.PEN. 100% 30% 40% 50% 60% 70%
Kategorisani borac 5 8,62% 5
RVI 52 89,66% 28 13 3 3 3 1 1
RVI MUP 1 1,72% 1
UKUPNO 58 100,00% 31 13

U odnosu na procenat uzoroka invalidnosti (povreda ili bolest) na ukupnu invalidnost, najviše je bez procenta i 100%

Tomić Srđan

[1] Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor u 2019. godini , usvojena na 28.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 15.11.2019. godine .

U Republici Srpskoj, prema podacima MInistarstva rada i boračko invalidske zaštite u oktobru 2017. g. , ima 32.537 korisnika ličnih invaldnina (3,39% RVI opštine Prnjavor).

Ličnu invalidninu I kategorije prima 514 lica (ili 2,14% opštine), II kategorije 1.238 ( 5%), III kategorije 913 ( 2,73%), IV kategorije 1.900 ( 3,47%), V kategorije 2.548 (3,68%), VI kategorije 4.210 ( 4,25%), VII kategorije 4.553 ( 2,74%), VIII kategorije 6.355 ( 3,90%), IX kategorije 6.891 ( 3,03%) i X kategorije 3.415 ( 2,54%). Vidljivo je da je više od polovine RVI su nižim kategorijama invaliditeta (podaci iz časopisa RVI RS broj 4 od decembra 2017. godine).

Visina lične invalidnine po kategorijama korisnika iznosi:

 • Prva kategorija 754,26 KM ili 130% od osnovice
 • Druga kategorija 580,20 KM ili 100% od osnovice
 • Treća kategorija 319,11 KM ili 55% od osnovice
 • Četvrta kategorija 237,88 KM ili 41 % od osnovice
 • Peta kategorija 208,87 KM ili 36% od osnovice
 • Šesta kategorija 139,25 KM ili 24% od osnovice
 • Sedma kategorija 104,44 Km ili 18% od osnovice
 • Osma kategorija 52,22 KM ili 9% od osnovice
 • Deveta kategorija 34,81 KM ili 6% od osnovice
 •  Deseta kategorija 29,01 KM ili 5 % od osnovice

Osnovica za obračun mjesečnih primanja, utvrđuje se u procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada početkom svake godine, u sladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu.
Osnovica za obračun primanja po kojoj se sada vrši obračun mjesečnih primanja iznosi 580,20 KM.
Pored prava na ličnu invalidninu ratni vojni invalid prve kategorije ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 100% od osnovice, a ratni vojni invalid prve kategorije kod kojeg postoji oštećenje organizma koje ima za posledicu nepokretnost ili potpuno slјepilo ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 120% od osnovice. Vojni invalid druge, treće i četvrte kategorije kome je oštećenje organizma nastupilo nezavisno od vojnog invaliditeta, a koje je, zajedno sa vojnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma vojnog invalida prve kategorije takođe imaju pravo na dodatak i pomoć. Vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć imaju pravo i na dopunsko materijalno obezbjeđenje, a vojni invalidi od druge do četvrte kategorije koji nemaju dodatak za njegu i pomoć takođe imaju pravo na dopunsko materijalno obezbjeđenje u manjem novčanom iznosu RVI od prve do šeste kategorije imaju pravo i na ortopedski dodatak koji se utvrđuje u procentu i zavisi od stepena oštećenja organizma.

Ortopedski dodatak utvrđuje se u procentu od osnovice i iznosi:

 • I stepena 168,26 KM ili 29% od osnovice
 • II stepena 127,64 KM ili 22% od osnovice
 • III stepena 81,23 KM ili 14% od osnovice
 • IV stepena 40,61 KM ili 7% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida koji ima dodatak za njegu i pomoć
iznosi:

 • RVI I kategorije 469,96 KM ili 81% od osnovice
 • RVI II kategorije 290,10 KM ili 50% od osnovice
 • RVI III kategorije 278,50 KM ili 48% od osnovice
 • RVI IV kategorije 191,47 KM ili 33% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida od druge do četvrte kategorije
koji nema pravo na dodatak za njegu i pomoć iznosi:

 • RVI II kategorije 232,08 KM ili 40% od osnovice
 • RVI III kategorije 174,06 KM ili 30% od osnovice
 • RVI IV kategorije 116,04 KM ili 20% od osnovice

Porodična invalidninu po osnovu poginulog borca za jednog korisnika iznosi 348,12 KM ili 60% od osnovice, a za dva korisnika iznosi 464,16 ili 80% od osnovice.
Porodična invalidninu poslije smrti vojnog invalida I i II kategorije iznosi 261,09 ili 45% od osnovice , poslije smrti vojnog invalida III i IV kategorije iznosi 203,07 ili 35% od osnovice a poslije smrti vojnog invalida V, VI i porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida VII kategorije kao stečeno pravo iznosi 174,06 ili 30% od osnovice.

Ako porodičnu invalidninu prima više korisnika svakom od njih pripada jednak dio od ukupnog iznosa invalidnine.  Uvećana i povećana porodična invalidnina iznosi 783,28 KM.

[5]  1.080 RVI ili 3,39% u odnosu na ukupan broj 31.834 u evidenciji RVI u RS. Podatak ministra RBIZ u Prnjavoru 10.9.2019. godine

[6] U odnosu na broj stanovnika opštine po zadnjem popisu stanovništva od  34.357 stanovnika.

Boračko udruženje rata

Stalne aktivnosti na  pomoći porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida  boraca VRS od strane opštine Prnjavor

POMOĆI OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine kaže:

 • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca lpbr:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

ODRŽANA GODIŠNјA SKUPŠTINA OPŠTINSKOG UDRUŽENјA BORACA RATA OD 1990-1994,

BO

Koncem novembra ove godine održana je Skupština udruženja boraca ovog rata na kojoj je razmatran i usvojen izvještaj o radu Udruženja u periodu između dvije Skupštine, o radu Izvršnog odbora Udruženja i radnih i tijela.

Stanje po oblastima djelovanja boračkog udruženja:

MATERIJALNI POLOŽAJ

Na nivou Republike Srpske regulisane su invalidnine za ratne vojne invalide. primanja za članove porodica palih boraca. koje su isplaćene za mjesec juni 1994. godine. Primanja boraca su regulisana vojnim propisima. ali su beznačajna i neredovna. Pošto najveći broj nema drugih primanja, onda je jasno da je materijalni položaj svih kategorija na niskom nivou.

Zgrada SO-e i ratnog predsjedništva

Na nivou opštine poduzimane su odgovarajuće mjere za pobolјšanje materijalnog položar, posebno članova porodica palog borca i RVI. tako da su Izvršni odbor opštine i Fond solidarnosti odobravali sredstva za jednokratnu pomoć najugroženijim obezbjeđena su sredstva za nabavku udžbenika i školskog pribora za decu palih boraca, za prevoz učenika u škole, za vozne karte članovima palih boraca. za sahrane poginulih boraca i za jednokratne pomoći ranjenim borcima, obezbjeđena su sredstva za spomenike palim borcima. te sredstva i za stambene kredite porodica palih boraca, RVI i borcima.

Međutim, zbog nepristizanja sredstava u Fond solidarnosti. u Fondu nema više obezbjeđenih sredstava tako da će u narednom periodu biti daleko teža situacija. Ostali izvori sredstava se usmjeravaju za potrebe ratnih jedinica, tako da će mogućnost

STAMBENA PROBLEMATIKA

Prema zakonu o pravima RVI i porodica palog borca, pravo na stan imaju članovi uže porodice palog borca, vojni invalidi i članovi uže porodice vojnog invalida. Treba konstatovati da na nivou Republike Srpske da sada nisu obezbjeđena sredstva za ostvarivanje navedenih prava.

Izvršni odbor opštine je početkom 1993. godine formirao Komisiju za rješavanje stambenih pitanja boraca i dao na raspolaganje 43 stana. a Fond solidarnosti obezbijedio je 200.000.- dinara za dodjelu stambenih kredita.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita boraca utvrđena je Zakonom o Vojsci Republike Srpske i tu nema značajnih problema. Problemi se pojavlјuju kod korištenja zdravstvene zaštite od strane članova porodica boraca VRS. Naime. i pored stavova da članovi uže porodice boraca VRS(supruga i Deca) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu bez plaćanja troškova u praksi se neke zdravstvene ustanove toga ne pridržavaju. Naročito, je izražen problem kod nabavke lijekova kojih nema u Humanitarnoj apoteci. Što se tiče rada Humanitarne apoteke, ocjenjeno je da je njeno formiranje dalo značajne rezultate i da je ostvarena potpuna kontrola korišćenja ovog vida pomoći.

ZAPOŠLjAVANјE INVALIDA

Zbog ratnog stanja. blokade i ukupne ekonomske veliki broj radnika u državnom sektoru privređivanja nalazi se na tv. “čekanju“, tako da su šanse za novo zapošlјavanje male. No, i pored toga preduzete su neke aktivnosti. tako da su neki RVI zaposleni kao portiri, a od preduzeća su prikuplјeni podaci o slobodnim radnim mjestima gde se radi uglavnom o deficitarnim strukama.

OSTALI VIDOVI POMOĆI

zgrada Štaba TO, sada i zgrada boračke organizacie

Radi omogućavanja zainteresovanih iz sve tri kategorije da stvore kakve – takve uslove za rad, rukovodstvo ovog Udruženja se obratilo Izvršnom odboru opštine da se po POVOLjNIJIM uslovima izdvajaju u zakup napušteni poslovni prostori, lokacije za podizanje poslovnih objekata, izdavanje u zakup neobrađenog polјoprivrednog zemlјišta i dodela zemlјišta za izgradnju porodično – stambenih fa.

Izvršni odbor opštine je prihvatio ove zahtjeve i svojim zaklјučcima regulisao postupke oko rješavanja ove problematike. Tako su na konkursu za dodjelu placeva. najviše placeva po početnoj cijeni dobili članovi porodica palog borca, RVI i borci, a Udruženju je dato na raspolaganje 12 poslovnih prostora za dodjelu po početnoj cijeni.

Donijet je zaklјučak da se može izdavati pod zakup državno polјoprivredno zemlјište, a korisnici tog zemlјišta “ Ratar“ i “ Vučijak“ će odrediti koje se zemlјište ustupa za te svrhe. Imovinsko pravna služba Opštine će provoditi postupak.

Pomoć za PPB, RVI i borce VRS u ratu

Stalna pomoć porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida  boraca VRS od strane opštine Prnjavor

VIŠEKRATNA  POMOĆ OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine kaže:

 • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca lpbr:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

RJEŠAVANјE STAMBENIH PITANјA UČESNIKA OVOG RATA NA PRNјAVORSKOJ OPŠTINI

Skupština opštine je krajem 1992. godine stambeno pitanje učesnika ovog rata detalјnije regulisala posebnom odlukom, a Izvršni odbor opštine je, početkom 1993. godine, na osnovu ovlašćenja Skupštine. donio Pravilnik o uslovima kreditiranja stambene izgradnјe.

BO

Na prijedlog Opštinskog udruženja učesnika rata od 1990-1994. godine Izvršni odbor opštine je imenovao komisiju za stambena pitanja boraca, kao prvostepeni organ za razmatranje zahtjeva i njihovo rješavanje. zatim na osnovu odluke odredio stanove za raspodelu, a Fond solidarnosti opštine Prnjavor odobrio određena sredstva za dodelu stambenih kredita.

Pored navedenih vidova rješavanja stambenih pitanja boraca, ovi problemi rješavani su i davanjem novčane pomoći i pomoći u građevinskom materijalu u izgradnji stambeno porodičnih objekata, kao i dodjelom na privremeno korištenje napuštenih kuća na području naše opštine. Zavisno od veličine stambenog fonda i broja napuštenih stanova, neka preduzeća su rješavala stambena pitanja supruga com palih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su zaposleni u preduzeću. Na osnovu saznanja, konstatovano je da je i na taj način riješeno dosta slučajeva, a u većem broju slučajeva je racionalnijom raspodjelom pobolјšana  stambena situacija, što je omogućeno izmjenama Zakona o stambenim odnosima.

Preduzeća i ustanove su dodjeljivali stanove na osnovu vlastitih kriterija, kao što je stambena situacija, broj članova domaćinstva i drugo. Iako u ratu nema intezivnije stambene gradnje, jedan broj boraca odlučio se da obezbijedi lokaciju za gradnju stambeno-porodične kuće. Imajući u vidu takav način rješavanja stambenih pitanja boraca, u opštinskim propisima su izvršene dopune za pribavlјanje građevinskih placeva kao i lokacija za izgradnju poslovnih objekata. I na ovaj način riješen je jedan broj zahtjeva, a prednost je data porodicama palih boraca i teškim ratnim vojnim invalidima.Polovinom aprila ove godine Komisija za stambena pitanja boraca raspisala je konkurs za dodjelu kredita za stambenu izgradnju i na ovaj konkurs prijavilo se 361 borac ili porodica poginulih boraca. Od 361 zahtjeva, 72 su zahtjevi porodica palih boraca, 126 podnosilaca su ranjeni borci, a 163 zahtRva su od strane ostalih boraca. na osnovu odluke o dodjeli stanova i kredita, kao i Pravilnika o uslovima kreditiranja stambene izgradnje. Komisija je pristupila rješavanju podnesenih zahtjeva na taj način što je sve zahtjeve razvrstala po prioritetima. Učinjeno je to jer su različita mRrila za vrednovanje pordinih kategorija učesnika na konkursu.

Prema iznosu raspoloživih sredstava (200.000 dinara) Komisija je sačinila rang listu, prema kojoj je udovolјeno zahtjevima 46 porodica, sa ukupnim iznosom od 98 hilјada dinara, od čega 27 hilјada bez obaveze vraćanja. Takođe je udovolјeno zahtjevima 26 ratnih vojnih invalida sa ukupnim iznosom od 66 hilјada dinara, od čega 7.500 bez obaveze vraćanja i zahtjevima 18 boraca sa ukupno 36 hilјada dinara.

Zbog teške stambene situacije jednog broja boraca i potrebe zbrinjavanja njihovih porodica, kao i stvaranja bolјih uslova za vrijeme dok se nalaze na odmoru, između sm’ena, korišćena je mogućnost da se takva situacija rješava i privremenim smještajem zainteresovanih u napuštene kuće na području OPŠTINe. Na taj način je odgovarajuća služba smjestipa 131 porodicu boraca. Istim načinom su privremeno riješena pitanja nekih porodica palih boraca, naročito u slučajevima kada je obezbjeđeno zaposlenje za suprugu palog borca. U poslјednje vrijeme je na ovaj način riješeno i nekoliko slučajeva smještaja dječe palih boraca, koja pohađaju srednju školu u Prnjavoru, a rodom su sa područja naše opštine.

U vezi sa ovakvim načinom smeštaja bitno je naglasiti da se radi o privremenom smještaju, kao i da postoje stavovi republičkih organa, da se napuštene kuće ne mogu dodjelјivati stanovništvu sa podru-ja opštine, već prema republičkim propisima, samo određenim kategorijama građana.

NOVA KOMISIJA ZA STAMBENA PITANјA BORACA

Na prijedlog Opštinskog udruženja boraca ovog rata Izvršni odbor opštine imenovao je Komisiju  za stambena pitanja boraca u novom sastavu:

Simić Milutin – predsjednik i članovi: Vuković Gojko, Rudonjić Pero, Trivalić Duško

Na istoj sjednici Izvršni odbor opštine usvojio je prijedlog Udruženja boraca da se roditelјima palih boraca koji po ranije raspisanom konkursu nisu dobili kredit. već su predviđeni za narednu fazu, dodijeli po 1.500 dInara pomoći iz budžeta opštine na ime stambenih potreba.

U ZAHVALNOST POGINULIMPORCIMA OD PREDUZEĆA RIBNJAK

Oni koje pamćenje služi, sjećaju se da su zaposleni u Mješovitom preduzeću “Ribnjak-Prnjavor“, za Nikolјdan prošle godine, porodicama poginlih srpskih boraca, odvojili po 50KM.  Za prošlogodišnji Nikolјdan-to  je inače krsna slava prnjavorskih ribara – bez kućne glave, bilo je 186 porodica. Ovog Nikolјdana, u ime zaposlenih, direktor preduzeća, magistar Nedelјko Jugović, porodicama je uručio po 50 dinara. Ovaj put, broj porodica bez najsposobnije glave, veći je za 94, što znači da je svoj život za mir i slobodu srpskog naroda, dalo ukupno 280 boraca prnjavorskog kraja.

DODJELA POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠITA NA KORIŠĆENJE

Udružnju učesnika rata od 1990. godine obratio se izvjestan broj boraca, zainteresovanih za dodjelu na korištenje polјoprivrednog zemlјišta, koje je u državnoj svojini. Izvršni odbor Opštine je na prijedlog Udruženja donio zaklјučak kojim je saglasan da se zemlјište vanpolјoprivrednog kompleksa i urbanističkih redova može ustupiti privremeno, odnosno na rok od jedne do pet godina, na korištenje zainteresovanim licima.

pod određenim uslovima, korišćenje će se omogućiti porodicama palih boraca i borcima. Zemlјište se do jedne godine korišćenja ustupa besplatno, a na duži period uz simboličnu naknadu od 5 dinara po dunumu godišnje. Uz saglasnost i mišlјenje boračke organizacije, zemlјište će dodjelјivati imovinskopravna služba opštine. Opštinska uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisaće konkurs za dodjelu zemlјišta u decembru ove godine i sprovesti, kako bi u prolјetnoj sjetvi zemlјište moglo da se koristi.

USVOJEN PROGRAM MJERA ZA PREVAZILAŽENјE PROBLEMA U VEZI SA IZVRŠAVANјEM ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Polazeći od potrebe za jačanjem pravne, materijalne i moralne discipline i doslјednog izvršavanja obaveza prema opštini, Republici Srpskoj i Vojsci Republike Srpske, Izvršni odbor opštine na sjedniči održanoj poslјednjeg dana oktobra donio je poseban Program mjera kojima su predviđene mjere i to za:

 1. Neizvršavanje poreskih i drugih obaveza prema Opštini i Republici od strane privatnih i državnih preduzeća i samostalnih radnji ‘oduzimanje rješenja za rad, raskidanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i građevinskog zemlјišta, plјenidba imovine i robe, mobilizacija rdnika odobrenih u radnu obavezu i dr./.
 2. Neprijavlјivanje zaposlenih radnika, odnosno zapošlјavanje bez rešenja o radnoj obavezi /oduzimanje rješenja za rad, raskidanje ugovora o zakupu, vojna mobilizacija, prekršajne prijave..].
 3. Otvaranje firmi od strane dezertera [izvršiće se kontrola i ako se utvrde takvi slučajevi, oduzeće se rješenje za rad i izvršiti mobilizacija svih vojno sposobnih radnika u takvim slučajevima].
 4. Zapošlјavanje većeg broja radnika od broja odobrenog po ratnoj sistematizaciji ju okviru čega će se utvrditi stvarno potreban broj radnika, imajući u vidu stepen korištnja kapacitta, a gdje god je to moguće zamjenu mlađih radnika starijim muškarcima i ženama, kao i vojnim obveznicima koji su duže vremena u jedinicama[
 5. Neizvršenje obaveza od strane preduzeća čije je sjedište u Saveznoj Republici Jugoslaviji. i na teritoriji Opštine imaju radnju, poslovnu jedinicu i slično ‘izvršiti razrez poreza za finan• siranje Vojske Republike Srpske, a zbog neplaćanja poduzeti mjere kao i prema drugim subjektima].

6.Neizvršenje obaveza radnika na privremenom radu u inostranstvu po osnovu posebnog poreza u konvertibilnoj valuti i opštinskog samodoprinosa ,ćug iz 1992. i 1993. godine po 100 njemačkih maraka poreza mjesečo i 30 maraka mjesečno samodoprinosa za lokalne puteve, pri čemu odbiti izdavanje raznih isprava, oduzimanje putnih isprava, plјenidbe pokretne i nepokretne imovine, mobilizacija i drugo’.

 1. Kontrola angžovanosti vojnih obvezika, i to onih koji imaju otvoreno učešće u ratu, a ne odlaze u jedinice, ili su po bilo kom osnovu pušteni iz jedinica. Ovo stanje će se utvrditi putem spiskova boraca i dezertera, uspostavlјanjem kartoteka u Odsjeku minstarstva odbrane i ratnim jedinicama, putem vojne policije i dr.

Za izvršenje navedenih mjera i zadatka zaduženi su resorni opštinski organi, organi milicije, vojne policije, odbrane, sudovi,inspekcijski i poreski organi, svako u okviru svojih ovlašćenja i zajednički uz koordinaciju od strane Izvršnog odbora opštine.

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA PORODICE PALIH BORACA I TEŠKE RATNE VOJNE INVALIDE

Jedan broj porodica palih boraca na osnovu rješenja ovog Sekretarijata za pitanje boraca i žrtava rata ostvarili su pravo na porodičnu invalidninu, ali već šest mjeseci se isplata po rješenjima ne vrši jer invalidnine sa Pala kasne, što se odnosi i na ratne vojne invalide.

Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju i činjenicu da je poslјednja jednokratna pomoć dijelјena sredinom jula ove godine, kao i da su se svi ovi slučajevi desili poslije juna mjeseca, Udruženje boraca ovog rata predložilo je da se izvrši isplata jednokratne pomoći ove kategorije porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima od 1. do 4. grupe koji nisu primili invalidninu ni za jedan mjesec do sada.

Izvršni odbor Opštine prihvatio je prijedlog udruženja boraca i odobrio isplatu jednokratne pomoći u visini od 150 dinara pomoći, za što će biti angažovano oko 10.000 dinara.

STIPENDIJA ZA UČENIKE I STUDENTE

Na sjednici odbornici Skupštine opštine  donijeli su odluku o stipendiranju učenika i studenata.- Prema ovoj odluci predviđa- se stipendiranje učenIka i studenata  djece poginulih boraca, djece teških ratnih vojnih invalida ..(od 1 .-do 4.:) grupe, zatim učenika i studenata. koji se školuju za deficitarna zanimanja, a stipendija se može odobriti i  talentovanim učenicimai s1udentima.

Visinu stipendije, listu deficitarnih zanimanja i druga pitanja u vezi sa stipendijama utvrđuje Izvršni odbor opštine.

Takođe je pomenutom odlukom utvrđeno da će Opština na početku školske  godine obezbijediti sredstva za nabavku udžbenIka djeci palih boraca, koja pohađaju osnovne i srednje škole.

Treba napomenuti  da je i Republika Srpska pitanje stipendiranja učenika i studenata regulisala  Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, ali njegova potpuna primjena zavisi od stvorenih materijaliih pretpostavki,

Izvršni odbor opštine na osnovu ovlašćenja iz odluke o stipendijama utvrdio je da stipendija za Decu palih boraca -učenika srednjih–škola iznosi 50 dinara, a za studente 100 dinara mjesečno. Do sada je odobreno 29 stipendija za učenike srednjih škola i dvije stipendije za studente. Istovremeno Izvršni odbor  je zaključio da  će stIpendiranјe  učenika i studenata deficitarnih zanimanja početi iduće godine kada se za te potrebe predvide sredstva u budžetu za 1995. godinu . u tu svrhu biće raspisan  konkurs kako bi zainteresovani mogli podnijeti zahtjeve.

REZIME

Opština Prnjavor je u saradnji sa Opštinskim udruženjem boraca rata od 1991.-1994. godine, otpočela sa dodjelom jednokratnih pomoći svim boračkim kategorijama građanja kad doprinos jačanja socijalnog i materijalnog stanja pomenutih kategorija i podršci jedinicama VRS u odbrani RS.

Izvršena je dodjela osnovnih vidova pomoći:

 • stambenih kredita za rešavanje stambenih pitanja za 46 porodica PB sa ukupnim iznosom od 98.000 dinara, od čeka 27 hiljada bez obaveza vraćanja,
 • stambenih kredita za 26 RVI sa ukupnim iznosom od 66 hiljada dinara, od čega 7,500 dinara bez obaveze vraćanja, i
 • stambenih kredita za 18 boraca sa iznosom od  36 hiljada dinara.
 • privremeni smještaj u napuštene kuće za 131 porodicu, djece poginulih boraca koji pohađaju srednju školu.
 • zapošljavanje supruga poginulih boraca,
 • dodjela građevinskih placeva, kao i lokacija za igradnju poslovnih objektata,
 • dodjela novčane pomoći i pomoći u građevinskom materijalu
 • dodjela 29 stipendija za djecu poginilih boraca i RVI i dvije za studente, po 50 dinara za učenike i 100 dinara za studente.