Arhive oznaka: pomoć

Tomić Srđan

24. februara 2023.

23 GODINA DODJELE POMOĆI OPŠTINE PRNJAVOR BORAČKIM KATEGORIJAMA GRAĐANA

NASTAVAK DODJELE POMOĆI

Skupština je 24.2.2023. godine razmatrala izvještaj o realizaciji programa za rješavanje pitanja u oblasti boraćko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za prošlu godinu i usvojila programa za ovu godinu.[1]

Dodjela pomoći boračkim kategorijama otpočela je još u ratu kada opština kroz razne vidove pomoći omogućuje poboljšanje materijalnog i socijalnog stanja navedenih kategorija.

Poslije rata nastavljeno je sa pružanjem pomoći opštine boračkim kategorijama i od 24.4.2000. godine opština organizovano  pristupa dodjeli pomoći kroz normativno uređenje ove oblasti. Donosi se prvi program mjera za rješavanje pitanja u oblasti BIZ, koji je objavljen u Službenom glasniku opštine Prnjavor.

Kasnije, osnov za donošenje Programa je bio zaklјučak Narodne skupštine Republike Srpske od 2004. godine u kome  Narodna skupština Republike Srpske predlaže opštinama da u skladu sa svojim mogućnostima prošire obim prava[2] predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, da obezbjede sredstva za ostvarivanje tih prava iz budžeta i propišu postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja. Nastavite sa čitanjem

Boračka prava

Broj korisnika prava BIZ u opštini sa stanjem 30.9.2019. godine- 6.257, a 30.9.2022. je 5.923

RVI – LIČNA INVALIDNINA 1.021

 

 

 

 

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 30.9.2018. godine 6.387

Broj korisnika prava BIZ u opštini Prnjavor stanje 31.10.2017. godine 6.452

Skupština opštine Prnjavor i ove godine razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ u opštini.,

I OVE GODINE MANJI BROJ KORISNIKA  PRAVA

Prema podacima iz informacije o otvarivanju prava u BIZ u opštini Prnjavor za 2022. godini, a na osnovu podataka iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite, Odjeljenje za boračko-invalidsku  zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava prema pregledu  broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:

Status korisnika 2019. 2020. 2022.
Ratni vojni invalidi 1080 1021
Članovi porodica poginulih boraca 445 386
Članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida 59 54
Korisnici posebnih mjesečnih primanja 24 20
Civilne žrtve rata 28 25
Aktivni kategorisani borci 4615 4.417
Ukupno: 6257 5.923

 

[1] opšti trend je smanjenje broja korisnika. Samo po osnovu umrlih do 30.9.2019. godine prestalo je pravo za 68 korisnika , i to 19 porodične invalidnine i 17 za RVI i 28 kategorisanih boraca. Inače od 1991. do 2019. godine  umrlo je 1.342 korisnika prava na području opštine.

[2] U odnosu na broj stanovnika opštine od 34.357 po zadnjem popisu stanovništva opštine.

PRAVA BORACA-broj ostvarenih prava na području opštine Prnjavor 

U 2019. utvrđen status i kategorija borca za 5.473 lica. Od ovog broja neaktivno je 745 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).

U 2022. godini ukupno je utvrđen status i kategorija borca za 5.808 lica. Od ovog broja neaktivno je 1.391 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).

r.br NAZIV PRAVA 2019. 2020. 2022.
1. Godišnji borački dodatak 1295 969
2. Mjesečni borački dodatak 983 1219
3. Naknada odlikovanom borcu (50%) 55 52
4. Naknada odlikovanom borcu  (70%) 4 3
5. Zdravstvena zaštita 22 271
6. Mjesečno novčano primanje[3] 12 21
7. Mjesečno novčano primanje nezaposlenih boraca mlađih od 60 godina 187
8. JNP socijalno ugroženim borcima od I -V kategorije, starijim od 60 godina 72
Ukupno 2371 2.794

 

[3] Radi se o borcima koji u smislu propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju, ne mogu ostvariti pravo na starosnu penziju jer ne ispunjavaju propisane uslove. Mjesečno novčano primanje iznosi 187,84 KM, a pripada od 1.jula 2018. godine, bez obzira kada je zahtjev podnesen.

Do sada je evidentirano 8.360 učesnika rata ili 24,33% u odnosu na popis stanovnika opštine Prnjavor.

Ukupan broj aktivnih rješenja o statusu i kategoriji borca je po sledećim kategorijama:

Kategorije borca 2019. 2020. 2022.
borci 1. kategorije 1810 1.735
borci 2. kategorije 256 260
borci 3. kategorije 339 342
borci 4. kategorije 435 431
borci 5. kategorije 298 320
borci 6. kategorije 339 407
borci 7. kategorije 1081 922
Ukupno 4618 4.417

PRAVA VOJNIH INVALIDA ZA LICA

rbr. NAZIV PRAVA 2019. 2020. 2022.
1. Lična invalidnina 1. kategorije 9 8
2. Lična invalidnina 2. kategorije 61 57
3. Lična invalidnina 3. kategorije 23 22
4. Lična invalidnina 4. kategorije 62 55
5. Lična invalidnina 5. kategorije 91 83
6. Lična invalidnina 6. kategorije 171 166
7. Lična invalidnina 7. kategorije 122 117
8. Lična invalidnina 8. kategorije 234 220
9. Lična invalidnina 9. kategorije 212 200
10. Lična invalidnina 10. kategorije 95 93
Ukupno: 1080[5]  1.021

Broj korisnika prava članova porodice poginulog borca u 2019. je 450, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 1.010, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca[4] ostvaruje 372 korisnika, kao i 60 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu. Uvidom u tabele se primjećuje da se smanjuje broj korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu.

[4] U 2019. godini posmrtno je dodjelјeno 4 odlikovanja (SGRS 55 od 28.6.2019. godini ), u 2018. godini (SGRS, broj 60 od 4.7.2018.g.) 8, u 2017. godini (SGRS, broj (SGRS, broj 62 i 86/17), 12 a u 2016. godini  12 Medalјa zasluga za narod, ukazom predsjednika Republike Srpske za opštinu Prnjavor.

372 korisnik porodičnih prava sa priznatim pravom odlikovanog borca po odlikovanjima u 2018. godini u opštini

 1. Medalja majora Milana Tepića  11
 2. Medalja zasluga za narod        307
 3. Oredne Milkoša Obilića                3
 4. Srebrena medalja za hrabrost   12
 5. Zlatna medalja za hrabrost         25

Nadležno odjeljenje opštinske uprave  vodi 574 kao poginuli borci, a pravo na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 372 korisnika.

Boračka organizacija opštine Prnjavor, javno je objavila da, vodi podatke za 626 poginulih i nestalih boraca ili 1,33%  od ukupnog stanovništva opštine po popisu od 1991. godine i pored toga što opština Prnjavor nije bila u zoni borbenih dejstava.[6]

Na osnovu ukaza predsjednika Republike Srpske , broj 01-1220/94 od 28.06.1994. godine pripadnicima Prnjavorske brigade i Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročit primjer junaštva, a istovremeno su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju poštovanje i isticanje, Predsjednik Republike Srpske dodjeljuje odlikovanja  ORDEN MILOŠA OBILIĆA.

Broj korisnika invalidske penzije, kod kojih je uzrok invalidnosti povreda zadoboijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u oklonostima  oružanih sukoba, odnosno bolest koja je uzročno-poslednično vezana za te sukobe:

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( „Službeni glasnik RS, broj 94/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ( „Službeni glasnik RS, broj 94/19) Zavod za zapošljavanje nije više imao obavezu prijavljivnja nezaposlenih lica na zdravstveno osiguranje, tako da se ovom odjeljenju obratio veliki broj naših korinika radi ostvarivanja pomenutog prava. Do sada je izvršena prijava na zdravstveno osiguranje, putem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, za 624 korisnika sa područja naše opštine.

Pravo na prioritet u zapošljavanju i podsticaj za zapošljavanje i samozapošljavanje.  Dosta teškoj situaciji korisnika prava doprinosi i nezaposlenost, gdje je do sada na evidenciji Biroa za zapošljavanje evidentirano, do 30.09.2022 . godine: 68 boraca, 73 djece poginulih boraca i 19 ratnih vojnih invalida. Iz kategorije djece poginulih boraca zaposleno je 14 lica , a iz reda demobilisanih boraca 15 lica. Sredstva iz Programa za samozapošljavanje ostvarilo je 20 boraca i dvoje djece poginulih boraca. Odlukom Vlade je u 2022.godini isplaćena jednokratna novčana pomoć od 1.000,00 KM za 73 lica sa statusom djece poginulih boraca.

Pregled broja korisnika invalidske penzije:

status % INV.PEN. 100% 30% 40% 50% 60% 70%
Kategorisani borac 5 8,62% 5
RVI 52 89,66% 28 13 3 3 3 1 1
RVI MUP 1 1,72% 1
UKUPNO 58 100,00% 31 13

U odnosu na procenat uzoroka invalidnosti (povreda ili bolest) na ukupnu invalidnost, najviše je bez procenta i 100%

Tomić Srđan

[1] Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor u 2022. godini , usvojena na 18.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 7.12.2022. godine .

U Republici Srpskoj, prema podacima MInistarstva rada i boračko invalidske zaštite u oktobru 2017. g. , ima 32.537 korisnika ličnih invaldnina (3,39% RVI opštine Prnjavor).

Ličnu invalidninu I kategorije prima 514 lica (ili 2,14% opštine), II kategorije 1.238 ( 5%), III kategorije 913 ( 2,73%), IV kategorije 1.900 ( 3,47%), V kategorije 2.548 (3,68%), VI kategorije 4.210 ( 4,25%), VII kategorije 4.553 ( 2,74%), VIII kategorije 6.355 ( 3,90%), IX kategorije 6.891 ( 3,03%) i X kategorije 3.415 ( 2,54%). Vidljivo je da je više od polovine RVI su nižim kategorijama invaliditeta (podaci iz časopisa RVI RS broj 4 od decembra 2017. godine).

Visina lične invalidnine po kategorijama korisnika iznosi u 2019.:

 • Prva kategorija 754,26 KM ili 130% od osnovice
 • Druga kategorija 580,20 KM ili 100% od osnovice
 • Treća kategorija 319,11 KM ili 55% od osnovice
 • Četvrta kategorija 237,88 KM ili 41 % od osnovice
 • Peta kategorija 208,87 KM ili 36% od osnovice
 • Šesta kategorija 139,25 KM ili 24% od osnovice
 • Sedma kategorija 104,44 Km ili 18% od osnovice
 • Osma kategorija 52,22 KM ili 9% od osnovice
 • Deveta kategorija 34,81 KM ili 6% od osnovice
 •  Deseta kategorija 29,01 KM ili 5 % od osnovice

Osnovica za obračun mjesečnih primanja, utvrđuje se u procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada početkom svake godine, u sladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu.
Osnovica za obračun primanja po kojoj se sada vrši obračun mjesečnih primanja iznosi 580,20 KM.
Pored prava na ličnu invalidninu ratni vojni invalid prve kategorije ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 100% od osnovice, a ratni vojni invalid prve kategorije kod kojeg postoji oštećenje organizma koje ima za posledicu nepokretnost ili potpuno slјepilo ima pravo na dodatak za njegu i pomoć u visini 120% od osnovice. Vojni invalid druge, treće i četvrte kategorije kome je oštećenje organizma nastupilo nezavisno od vojnog invaliditeta, a koje je, zajedno sa vojnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma vojnog invalida prve kategorije takođe imaju pravo na dodatak i pomoć. Vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć imaju pravo i na dopunsko materijalno obezbjeđenje, a vojni invalidi od druge do četvrte kategorije koji nemaju dodatak za njegu i pomoć takođe imaju pravo na dopunsko materijalno obezbjeđenje u manjem novčanom iznosu RVI od prve do šeste kategorije imaju pravo i na ortopedski dodatak koji se utvrđuje u procentu i zavisi od stepena oštećenja organizma.

Ortopedski dodatak utvrđuje se u procentu od osnovice i iznosi:

 • I stepena 168,26 KM ili 29% od osnovice
 • II stepena 127,64 KM ili 22% od osnovice
 • III stepena 81,23 KM ili 14% od osnovice
 • IV stepena 40,61 KM ili 7% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida koji ima dodatak za njegu i pomoć iznosi:

 • RVI I kategorije 469,96 KM ili 81% od osnovice
 • RVI II kategorije 290,10 KM ili 50% od osnovice
 • RVI III kategorije 278,50 KM ili 48% od osnovice
 • RVI IV kategorije 191,47 KM ili 33% od osnovice

Dopunsko materijalno obezbjeđenje za vojnog invalida od druge do četvrte kategorije
koji nema pravo na dodatak za njegu i pomoć iznosi:

 • RVI II kategorije 232,08 KM ili 40% od osnovice
 • RVI III kategorije 174,06 KM ili 30% od osnovice
 • RVI IV kategorije 116,04 KM ili 20% od osnovice

Porodična invalidninu po osnovu poginulog borca za jednog korisnika iznosi 348,12 KM ili 60% od osnovice, a za dva korisnika iznosi 464,16 ili 80% od osnovice.
Porodična invalidninu poslije smrti vojnog invalida I i II kategorije iznosi 261,09 ili 45% od osnovice , poslije smrti vojnog invalida III i IV kategorije iznosi 203,07 ili 35% od osnovice a poslije smrti vojnog invalida V, VI i porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida VII kategorije kao stečeno pravo iznosi 174,06 ili 30% od osnovice.

Ako porodičnu invalidninu prima više korisnika svakom od njih pripada jednak dio od ukupnog iznosa invalidnine.  Uvećana i povećana porodična invalidnina iznosi 783,28 KM.

U 2022. godini izvršenje novčanih isplata korisnicima prava sa područja opštine iz budžeta RS. Za devet mjeseci isplaćeno je za:

 • vojne invalidnine 3.419.508,10 KM; za CŽR-a 45.703,73 KM; mjesečni borački dodatak 695.649,30 KM; mjesečno novčano primanje boraca sa navršenih 65 godina 44.885,45 KM; mjesečno novčano primanje nezaposlenim borcima mlađim od 60 godina 98.170,06 KM.

Ukupno isplaćeno za devet mjeseci 4.303.916,60 KM.

Osnovica za obračun mjesečnih primanja, utvrđuje se u procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada početkom svake godine, u sladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu. Osnovica za obračun primanja po kojoj se sada vrši obračun mjesečnih primanja iznosi 698,20 KM.

Porodična invalidninu po osnovu poginulog borca za jednog korisnika iznosi 419,22 KM, a za dva korisnika iznosi 558,96. Porodična invalidninu poslije smrti vojnog invalida I i II kategorije iznosi 314,42, vojnog invalida III i IV kategorije iznosi 244,54, vojnog invalida V, VI i VII kategorije kao stečeno pravo iznosi 209,61 KM.

Pravo na prioritet u zapošljavanju i podsticaj za zapošljavanje i samozapošljavanje.  Na evidenciji Biroa za zapošljavanje evidentirano, do 30.09.2022 . godine: 68 boraca, 73 djece poginulih boraca i 19 ratnih vojnih invalida. Iz kategorije djece poginulih boraca zaposleno je 14 lica , a iz reda demobilisanih boraca 15 lica. Sredstva iz Programa za samozapošljavanje ostvarilo je 20 boraca i dvoje djece poginulih boraca. Odlukom Vlade je u 2022.godini isplaćena jednokratna novčana pomoć od 1.000,00 KM za 73 lica sa statusom djece poginulih boraca.

U toku 2022. godine na osnovu odluke Vlade Republike Srpske isplaćeno je za 4.791 borca u dva navrata po 100,00 KM jednokratne novčane pomoći. Ova odluka je pored finansijskog efekta imala i pozitivan efekat na povećanje broja boraca koji su se kategorisali i ostvarili svoja prava, ukupno 81 borac.

[5]  1.080 RVI ili 3,39% u odnosu na ukupan broj 31.834 u evidenciji RVI u RS. Podatak ministra RBIZ u Prnjavoru 10.9.2019. godine

[6] U odnosu na broj stanovnika opštine po zadnjem popisu stanovništva od  34.357 stanovnika.

Tomić Srđan

13. oktobra 2022.

Bila je stalna pomoć porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca VRS od strane opštine Prnjavor

VIŠEKRATNA  POMOĆ OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine u Glasu borca 1.lpbr Prnjavor,  kaže:

 • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca 1.lpbr Prnjavor, XII 1994. godine:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

RJEŠAVANјE STAMBENIH PITANјA UČESNIKA OVOG RATA NA PRNјAVORSKOJ OPŠTINI

Skupština opštine je krajem 1992. godine stambeno pitanje učesnika ovog rata detalјnije regulisala posebnom odlukom, a Izvršni odbor opštine je, početkom 1993. godine, na osnovu ovlašćenja Skupštine. donio Pravilnik o uslovima kreditiranja stambene izgradnјe. Nastavite sa čitanjem

Boračko udruženje rata

Stalne aktivnosti na  pomoći porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida  boraca VRS od strane opštine Prnjavor

POMOĆI OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine kaže:

 • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca lpbr:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

ODRŽANA GODIŠNјA SKUPŠTINA OPŠTINSKOG UDRUŽENјA BORACA RATA OD 1990-1994,

BO

Koncem novembra ove godine održana je Skupština udruženja boraca ovog rata na kojoj je razmatran i usvojen izvještaj o radu Udruženja u periodu između dvije Skupštine, o radu Izvršnog odbora Udruženja i radnih i tijela.

Stanje po oblastima djelovanja boračkog udruženja:

MATERIJALNI POLOŽAJ

Na nivou Republike Srpske regulisane su invalidnine za ratne vojne invalide. primanja za članove porodica palih boraca. koje su isplaćene za mjesec juni 1994. godine. Primanja boraca su regulisana vojnim propisima. ali su beznačajna i neredovna. Pošto najveći broj nema drugih primanja, onda je jasno da je materijalni položaj svih kategorija na niskom nivou.

Zgrada SO-e i ratnog predsjedništva

Na nivou opštine poduzimane su odgovarajuće mjere za pobolјšanje materijalnog položar, posebno članova porodica palog borca i RVI. tako da su Izvršni odbor opštine i Fond solidarnosti odobravali sredstva za jednokratnu pomoć najugroženijim obezbjeđena su sredstva za nabavku udžbenika i školskog pribora za decu palih boraca, za prevoz učenika u škole, za vozne karte članovima palih boraca. za sahrane poginulih boraca i za jednokratne pomoći ranjenim borcima, obezbjeđena su sredstva za spomenike palim borcima. te sredstva i za stambene kredite porodica palih boraca, RVI i borcima.

Međutim, zbog nepristizanja sredstava u Fond solidarnosti. u Fondu nema više obezbjeđenih sredstava tako da će u narednom periodu biti daleko teža situacija. Ostali izvori sredstava se usmjeravaju za potrebe ratnih jedinica, tako da će mogućnost

STAMBENA PROBLEMATIKA

Prema zakonu o pravima RVI i porodica palog borca, pravo na stan imaju članovi uže porodice palog borca, vojni invalidi i članovi uže porodice vojnog invalida. Treba konstatovati da na nivou Republike Srpske da sada nisu obezbjeđena sredstva za ostvarivanje navedenih prava.

Izvršni odbor opštine je početkom 1993. godine formirao Komisiju za rješavanje stambenih pitanja boraca i dao na raspolaganje 43 stana. a Fond solidarnosti obezbijedio je 200.000.- dinara za dodjelu stambenih kredita.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita boraca utvrđena je Zakonom o Vojsci Republike Srpske i tu nema značajnih problema. Problemi se pojavlјuju kod korištenja zdravstvene zaštite od strane članova porodica boraca VRS. Naime. i pored stavova da članovi uže porodice boraca VRS(supruga i Deca) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu bez plaćanja troškova u praksi se neke zdravstvene ustanove toga ne pridržavaju. Naročito, je izražen problem kod nabavke lijekova kojih nema u Humanitarnoj apoteci. Što se tiče rada Humanitarne apoteke, ocjenjeno je da je njeno formiranje dalo značajne rezultate i da je ostvarena potpuna kontrola korišćenja ovog vida pomoći.

ZAPOŠLjAVANјE INVALIDA

Zbog ratnog stanja. blokade i ukupne ekonomske veliki broj radnika u državnom sektoru privređivanja nalazi se na tv. “čekanju“, tako da su šanse za novo zapošlјavanje male. No, i pored toga preduzete su neke aktivnosti. tako da su neki RVI zaposleni kao portiri, a od preduzeća su prikuplјeni podaci o slobodnim radnim mjestima gde se radi uglavnom o deficitarnim strukama.

OSTALI VIDOVI POMOĆI

zgrada Štaba TO, sada i zgrada boračke organizacie

Radi omogućavanja zainteresovanih iz sve tri kategorije da stvore kakve – takve uslove za rad, rukovodstvo ovog Udruženja se obratilo Izvršnom odboru opštine da se po POVOLjNIJIM uslovima izdvajaju u zakup napušteni poslovni prostori, lokacije za podizanje poslovnih objekata, izdavanje u zakup neobrađenog polјoprivrednog zemlјišta i dodela zemlјišta za izgradnju porodično – stambenih fa.

Izvršni odbor opštine je prihvatio ove zahtjeve i svojim zaklјučcima regulisao postupke oko rješavanja ove problematike. Tako su na konkursu za dodjelu placeva. najviše placeva po početnoj cijeni dobili članovi porodica palog borca, RVI i borci, a Udruženju je dato na raspolaganje 12 poslovnih prostora za dodjelu po početnoj cijeni.

Donijet je zaklјučak da se može izdavati pod zakup državno polјoprivredno zemlјište, a korisnici tog zemlјišta “ Ratar“ i “ Vučijak“ će odrediti koje se zemlјište ustupa za te svrhe. Imovinsko pravna služba Opštine će provoditi postupak.