Arhive oznaka: Malovan

Ozren juli 1995.

21.7. VELIKI NAPAD ABiH NA 1.LPBR NA OZRENSKOM RATIŠTU 1995. GODINE

Stanje u zoni odgovornosti Prnjavorske brigade

Svinjašnica

Na Podsijelovu svakodnevne borbe, muslimani tuku liniju odbrane brigade artiljerijom, a sa manjim grupama pokušavaju prodor kroz našu odbranu. Brigada je dobro opterećena. Jedan broj naših boraca nalazi se na odmoru sa Ozrena.

podsijelovo

p/k odbrane lpbr

l/o Nikolino brdo – s.Čevaljuša posjeda 2.pb , 1. pb posjeda od s.Čevaljuše – tt685. IKM, Gorjani- Gaj – k. 551 (isklj.), a 3. pb zauzima položaje na k.551 – Vis – i 6 rovova na Malovanu bPJP MUP  CJB Doboj Nastavite sa čitanjem