Ozren

Svinjašnica, Ozren

lijevo krilo, prednji kraj brigade prema Svinjašnjici ,Kestenu i Malovanu 1994-1995. slikano sa Nikolinog brda, desnog krila brigade, rastojanje oko 6km