Doboj Prsten 1994.

30 godina od operacije „Prsten“

Dolaskom sa Benkovačkog ratišta 1.lpbr Prnjavor je u odmaranju. 3.pb organizuje smotru i druženje sa ručkom, uz prisustvo predstavnika brigade i nosilaca opštinske vlasti, u restoranu Automoto Prnjavor. Komandant bataljona k1k Tomić Srđan, bilo je ovo prvo okupljanje nakon formiranja bataljona u junu 1992. godine, u cilju pripreme bataljona za izvršavanje narednih zadataka u borbi za odbranu RS i jedinstvu sa svim snagama opštine Prnjavor do kraja rata. (, Naš zavičaj Prnjavor  i  Naš zavičaj Prnjavor

Dobojsko ratište (akcija „Prsten“)

Stanovi z/o 1.lpbr

U operaciji „Prsten“ 1.lpbr Prnjavor razmješta se u širi rejon s. Stanova, a na osnovu zapovjesti str.pov.br. 01-152/94 od 7.2.1994. godine. Dolaskom u ovu zonu izvodi se neprekidno izviđanje na liniji dodira. Uočen je borbeni raspored i jačina neprijatelja, raspored borbenih sredstava i minskih polja. Utvrđen je pravac napada. Naš lijevokrilni je 3. pbr Banja Luka, a desni naš susjed je Krnjinska lp brigada. Pravac napada brigade tt. 280 – Puračić – Svaline – Rajovača.

Dio komande vrši Izviđanje na pravcu prema s.Sivši, gdje Vukovi, kao 2.pč sa dijelovima 3. i 2.pb izvode značajni ispad u liniju odbrane neprijatelja u rejonu Bandere.

Prema odluci komandanta lpbr u noćnim satima gotovost za napad 18.2.1994. godine u 2.00 časova „Vukovi“ treba da probiju liniju odbrane u rejonu Bandere, a 2. i 3. bataljon da iskoriste početni uspjeh i krenu dalje  u dubinu neprijatelja, 1. bataljon dobija zadatak u brigadnoj rezervi.

3.pb aktivno učestvuje iza BG Vukova i izviđača u probijanju linije odbrane protivnika prema s. Sivši.

2.pb ima zadatak osiguranje bokova i na lijevom krilu sa oko 15-20 boraca sa PK bataljona za OBP ppor Vrhovac Dragan.

Uvodi se 1.bataljon sa komandantom radi smjene Vukova, 3.pb i dijelova 2.pb.

Stanovi, zona lpbr

Inače, prije svitanja 18.2.1994. godine kreće operacija „Prsten“. Početni uspjeh ostvaren, „Vukovi“ sa dijelovima 3.pb, su upali u liniju odbrane neprijatelja, pobijeno je nekoliko neprijateljskih vojnika, a 12 vojnika je zarobljeno. Pri njihovom izvlačenju na polazne položaje došlo je do nerazumnih poteza pojedinih pripadnika „Vukova“.

Početni uspjeh trebao je iskoristiti 2. i dio 3. bataljon, koji je ostao na polaznom položaju, uz oklijevanje – prolazili su sati, na lice mjesta izašao je general Talić.

video, 1994. „Prsten“

Od Gradiške lpbr , koja je bila u rezervi OG Doboj,  zahtijevano je da uvede svoje snage i nastave dejstva u pravcu s.Matuzići. Počela su izviđanja i pametovanje, Gradiška brigada ne uvodi jedinice, ostavljeni dijelovi 2. i 3. bataljon tapkaju na mjestu, a iz rezerve brigade Prva četa 1. bataljon ulazi u liniju odbrane neprijatelja da zamijene „Vukove“ i dio 3.pb.

Neprijatelj je uspeo konsolidovati svoje redove tenkovima i minobacačima, počeo je granatirati našu dostignutu liniju napada. U toku napada nismo imali ni teže povrijeđenih, a čim smo stali imalo smo poginulih i teško ranjenih boraca, neodlučnost i samoupravljanje pojedinih starješina kumovalo je neuspjehom.

video 1.lpb1994.

Operacija „Prsten“ doživjela je neuspjeh, nismo složno radili, početnih uspjeha imale su i ozrenske jedinice kao i 16. kmtbr, ali to su bili samo početni uspjesi i ništa više. U borbama gine komandir 1.pješadijske čete 1. pb zastavnik Blagojević Ljubo i Golić Nedeljko ,a ima i više ranjenih boraca iz 1.i 3.pb i „Vukova“

Od 2.- 6.3.1994. godine,  3.pb učestvuje u izvođenju borbenih aktivnosti u rejonu Makljenovac (ušće), gdje izvršava prelazak r. Usore preko mosta prema Matuzićima, ali bez borbe.

Matuzići

Gubici 18.2.1994.godine na Dobojskom ratištu u operaciji  „Prstenu“ 11 lakše ranjenih, 4 teže ranjenih i 2 poginula borca brigade.[1]u rejona Bandera i na pravcu s.Sivše:

Dogadjaj   Dejstvo Prezime Ime Rođen   jedinica
rana MES-a DANOJEVIĆ DUŠKO 1974 1.lpb
povreda MES-a ĐUKIĆ ŽIVOJIN 1953 1.lpb
povreda MES-a FINA PERICA 1974 1.lpb
povreda MES-a ILIŠKOVIĆ SLAVIŠA 1964 1.lpb
povreda MES-a JEVTIĆ BOŽO 1955 1.lpb
povreda MES-a MALEŠEVIĆ MILORAD 1955 1.lpb
povreda MES-a ŠTULAC BRUNO 1971 1.lpb
rana streljačko ŠUĆUR ZORAN 1971 rjVV
rana MES-a TRIVALIĆ GORAN 1974 3.lpb
rana MES-a TRIVUNOVIĆ MILORAD 1958 1.lpb
povreda MES-a VUJASINOVIĆ VESELKO 1956 1.lpb
poginuo MES-a BLAGOJEVIĆ LJUBO 1965 1.lpb
rana streljačko DRAGOJEVIĆ BRATISLAV 1975 1.lpb
povreda MES-a JANKOVIĆ BRUNO 1971 1.lpb
rana MES-a PETROVIĆ ČEDO 1960 1.lpb
rana MES-a POPADIĆ MIROSLAV 1953 2.lpb
rana MES-a PRODANOVIĆ ŽELJKO 1963 1.lpb
rana streljačko RADIĆ MILAN 1954 rjVV
rana MES-a TRIVALIĆ SLAVIŠA 1973 3.lpb
rana streljačko VUKAJLOVIĆ DRAGAN 1963 rjVV
poginuo MES-a GOLIĆ NEDELJKO 1954 1.lpb

 

[1] Isto, str. 22