Doboj

Matuzići

prednji kraj odbrane brigade Ušće prema Matuzićima 1994.godine,
U mjestu Karuše, južno od Doboja, počela je 19.3.1993. godine borba snaga 2.oklopne brigade VRS puk Slavka Lisice sa osam tenkova i više transportera. Cilj je bio da spoji oklopna vozila i pješadiju, te da produže prema Karušama, Jelahu i Tesliću, a jedan od ciljeva je bio da se spoje sa snagama na Ozrenu. Tokom tri dana borbe, uništeno je šest tenkova i tri transportera, koje su odvlačile i remontovale, a na njihovo mjesto dovlačili nove tenkove.

Već prvi tenkovi su zaustavljeni, a nakon tri dana je počelo povlačenje snaga VRS.

U borbi je poginulo šest boraca ARBiH.