Mobilizacijski plan TO

Pregled ratne oragnizacije TO i popuna ličnim i zajedničkim MS- MOB 8

mobuilizacija

Planiranje mobilizacije ratnih jedinica TO opštine činilo jednu od osnovnih funkcija rukovođenja i komandovanja mobilizacijom i sam tok izvršenja mobilizacije RJ TO , rasčlanjuju na ratne zadatke, snage i sredstva za izvršenje tih zadataka, po mjestu i vemenu izvršenja. Od 1973. godine do danas, planiranje i izvršenje mobilizcije RJ obavlja prema [1].Pravilu, Uputstvo o sprovođenju odredbama PRAMOS_a, naredbi i dr. U radu se daje mogući prikaz modela za izrade plana mobilizacije na nov način, primenom računarske tehnike čime se obezbeđuje izrada plana u skladu sa situacijom u realnom vremenu.

1) Dokumenta planiranja Mob-1-I-sto

 • Mobilizacijska procjena obuhvata analizu prema t.137. Pravila;
 • zapovjest za mob OpSTOsep1991
 • plan PoOb mobRJ8450
 • Šema organizacijsko-formacijske strukture niže i osnovne jedinice, t.148. pravila,mob8-štabTO

  Šema OpŠTO

  Šema Odreda TO tipa I četnog sastava sa dvije teritorijalne i prateće čete.

 • Izvod iz ratne formacije (obrazac Mob-8)

  služi za davanje pregleda lične formacije osnovne jedinice po dužnostima i pripadanja ličnih i zajedničkih materijalnih sredstava pojedinica i jedinica [2]. Na osnovu izvoda iz ratne formacije starješina osnovne jedinice, ili komandiri vodova , dijele i zadužuju materijalna sredstva tokom izvršenja mobilizacije

Naziv                                    Opis naziva                        Osnovna jedinica      Formacija    Sleduje      Ima         -/+
  01 Ratna organizacija OpŠTO
       Komanda štaba TO            22 oficira, 1 pof i 1 voj                OpŠTO               24             24           24         0
  02 Ratna organizacija zšč TO
       Komanda stana                 1 pof sv                                     Zaštitno-štabna četa              15             15           15  0
       Komanda zšč                    2 of                                              Zaštitno-štabna četa               2               2             2  0
       teleprinterista-šifrer          2 podof                                      Zaštitno-štabna četa               2               2             2  0
       Vod veze                         1 podof                                        Zaštitno-štabna četa              20             20           20  0
       Zaštitni vod                     1 of                                              Zaštitno-štabna četa              17             17           17  0
                                                                                                                                                         56             56           56  0
  03 Ratna organizacija OdTO
       1. pješadijska četa            3 of, 7 pof i 83 voj                    Odred TO                            93             93         128   -35
       2. pješadijska četa            3 of, 7 pof i 83 voj                       Odred TO                         93             93         113   -20
       Izviđačko odjeljenje          1 vodnik ko                                   Odred TO                          10             10           10  0
       Komanda odreda TO         6 of,4 pof i 2 voj                             Odred TO                      13             13           13  0
       Kurirsko odjeljenje            1 desetar ko                                  Odred TO                            7               7             7  0
       Odjeljenje veze                1 vodnik ko                                   Odred TO                              9               9             9  0
       Pionirsko odjeljenje          1 vodnik ko                                   Odred TO                              9               9             9  0
       Pozadinski vod                 of 1, 4 pod i 31 voj                          Odred TO                            36             36           36  0
       Prateća četa                    4 of, 3 pod, 66 voj                           Odred TO                            73             73           73  0
                                                                                                                                              343           343         398  -55
  04 Ratna organizacija pdv
       Komanda idv                       2 of                                     Protivdiverzantski vod             2               2             2  0
       Odjeljenje RB pdv             1 podofcir; 3 rb                   Protivdiverzantski vod             9               9             7  2
       Protivdiverzantsko odjeljenje4 pod                           Protivdiverzantski vod           24             26           26 -2
                                                                                                                                                 35             37           35  0
  06 Ratna organizacija PBTO
       Intendantski vod              1 pod                                           PoBTO                                15             15           15  0
       Komanda pbto                 2 of                                              PoBTO                                  2               2             2  0
       Pozadinsko odjeljenje pbto 1 vod                                          PoBTO                              7               7             6  1
       Sanitetski vod                  1 pod                                           PoBTO                                12             12           12  0
       Tehnički vod                    1 pod                                           PoBTO                                15             15           15  0
                                                                                                                                                     51             51           50  1
  07 Ratna organizacija NČTO
       Komanda nastavne čete TO 2 of                                        Nastavna četa TO                   2               2             1  1
                                                                                                                                                           2               2             1  1
  08 Ratna organizacija RjŠTO Prnjavor
       Komanda RjŠTO Prnjavor   12 of 14 pod i 172 vojnika             RjŠTO Prnjavor           5               5             5     0
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      ima 10 rb                                      RjŠTO Prnjavor                45             45           22 23
       Samostalna četa i vod TO   2pč 24, 3 k-diri sv-                          RjŠTO Prnjavor           34             34           26  8
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Prnjavor               176           176         780   -604
                                                                                                                                                260           260         833  -573
  09 Ratna organizacija RJŠTO Potočani
       Komanda RjŠTO Potočani   12 of 14 pod i 172 vojnika      RjŠTO Potočani                 5               5           18   -13
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      po ima 8 rb                                   RjŠTO Potočani               50             50           18 32
       Samostalna četa i vod TO   1pč 14, 4 k-diri sv- 8                        RjŠTO Potočani           36             36           18 18
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Potočani            192           192         252   -60
                                                                                                                                                 283           283         306  -23
  10 Ratna organizacija RjŠTO Šibovska
       Komanda RjŠTO Šibovska   12 of 14 pod i 172 vojn      RjŠTO Šibovska                      5               5           18   -13
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      ima 4 rb                                        RjŠTO Šibovska              45             45           18 27
       Samostalna četa i vod TO   1pč 14, 3 k-diri sv- 6                        RjŠTO Šibovska           34             34           16 18
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Šibovska                   176           176         174  2
                                                                                                                                            260           260        226           34
  11 Ratna organizacija RjŠTO Donji Vijačani
       Komanda RjŠTO Donji   12 of 14 pod i 172 vojnika     RjŠTO Donji Vijačani                5               5             4  1
       Vijačani
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      nema                                           RjŠTO Donji Vijačani         55             55             0 55
       Samostalna četa i vod TO   1pč 10, 5 k-diri sv- 10                      RjŠTO Donji Vijačani   38             38           20 18
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Donji Vijačani   308           308         182       126
                                                                                                                                                        406     406     206    200
  111  Pješadijsko naoružanje-lično       
       Automat                    M56 ili drugi 7,62mm                      Odred TO                              0             39           39   -39
       Automat                    M56 ili drugi 7,62mm                      Protivdiverzantski vod             6               6             6  0
       Automat                   M56 ili drugi 7,62mm                      RjŠTO Prnjavor                       0             36           36   -36
       Pištolj                     7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Zaštitno-štabna četa               2               2             2  0
       Pištolj                        7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                              7               7             7  0
       Pištolj                        7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                              2               2             2  0
       Pištolj                        7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                            12             12           12  0
       Pištolj                          7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                              3               3             3  0
       Pištolj                   7,62mmM57 i TT, poluautomatski      Protivdiverzantski vod             3               3             6 -3
       Pištolj                     7,62mmM57 i TT, poluautomatski      PoBTO                                  2               2             2  0
       Pištolj                      7,65mmM70 (j) ,poluautomatski        OpŠTO                                  0               3           20   -20
       Puška                      7,62mmM70, automatska                 Odred TO                           307               0         307  0
       Puška               7,62mmM70, automatska                 RjŠTO Donji Vijačani            215               0             0       215
       Puška                    automatska 7,62mmM70                 OpŠTO                                15             15           20 -5
       Puška                        automatska 7,62mmM70                 Zaštitno-štabna četa              52             11           11 41
       Puška                      automatska 7,62mmM70                 Protivdiverzantski vod           33             20           20 13
       Puška                        automatska 7,62mmM70                 PoBTO                                48               7             7 41
       Puška                 automatska 7,62mmM70                 RjŠTO Prnjavor                   368             30           30       338
       Puška                        M76, poluautomatska, snajperska     Odred TO                              4               4             1  3
       Puška                     M76, poluautomatska, snajperska     Protivdiverzantski vod             4               4             4  0
       Puška                         obična M48 7,9mm                         Zaštitno-štabna četa               0               4             4 -4
       Puška                    obična M48 7,9mm                         Odred TO                              0             25         285   -285
       Puška                           obična M48 7,9mm                         PoBTO                                  0               1             1 -1
       Puška                      obična M48 7,9mm                         RjŠTO Prnjavor                       0           282         282   -282
       Puška                             obična M48 7,9mm                         RjŠTO Potočani                   206           206         206  0
       Puška                       obična M48 7,9mm                         RjŠTO Šibovska                      0           204         204   -204
       Puška                    obična M48 7,9mm                         RjŠTO Donji Vijačani                0           215         215   -215
       Puška                        poluatomatska M59/66                   OpŠTO                                  1               1             1  0
       Puška                       poluatomatska M59/66                   Zaštitno-štabna četa               0             37           37   -37
       Puška                        poluatomatska M59/66                   Odred TO                              0             57         102   -102
       Puška                      poluatomatska M59/66                   Protivdiverzantski vod             0             13           13   -13
       Puška                             poluatomatska M59/66                   PoBTO                                  0               1             1 -1
       Puška                        poluatomatska M59/66                   RjŠTO Prnjavor                       0             20           20   -20
       Puška                    poluatomatska M59/66                   RjŠTO Potočani                     30             30           30  0
       Puška                         poluautomatska, snajperska             Odred TO                              6               6             6  0
       Puškomitraljez            M53 7,9mm                                   RjŠTO Prnjavor                       0             10           10   -10
       Puškomitraljez             M53 7,9mm                                   RjŠTO Potočani                     10             10           10  0
       Puškomitraljez        M53 7,9mm                                   RjŠTO Donji Vijačani                    0               6        6       -6
       Puškomitraljez             M72 7,62mm                                 Zaštitno-štabna četa               1               1             1  0
       Puškomitraljez               M72 7,62mm                                 Odred TO                                 20            1       22   -2
       Puškomitraljez               M72 7,62mm                                 Odred TO                                  21       21           21  0
       Puškomitraljez             M72 7,62mm                                 Protivdiverzantski vod             3               3             3  0
       Puškomitraljez             M72 7,62mm                                 PoBTO                                  1               1             1  0
       Puškomitraljez              M72 7,62mm                                 RjŠTO Prnjavor                     20               1             1 19
       Puškomitraljez                 M72 7,62mm                                 RjŠTO Potočani                      4               4             4  0
       Puškomitraljez              M72 7,62mm                                 RjŠTO Šibovska                     12               6             6  6
       Puškomitraljez               M72 7,62mm                                 RjŠTO Donji Vijačani                6               0             0  6
       Puškomitraljez              Zbrojevka“                                    RjŠTO Prnjavor                       0               9             9 -9
                                                                                                                                                  1424      1381       2036  -612
  1111 Streljačka municija
       Metak 7,62mm                 automat M56                                Odred TO                    11700    5850 1140    10560
       Metak 7,62mm                 automat M56                                Protivdiverzantski vod  1800           900        1800  0
       Metak 7,62mm                 automat M56                                RjŠTO Prnjavor           10800          5400      10800  0
       Metak 7,62mm                 PM                                              Zaštitno-štabna četa      300           600         600   -300
       Metak 7,62mm                 PM                                              Odred TO               6300        12600      25200   -18900
       Metak 7,62mm                 PM                                              Protivdiverzantski vod 900        1800        3600   -2700
       Metak 7,62mm                 PM                                              PoBTO                            300           600        1200   -900
       Metak 7,62mm                 PM                                              RjŠTO Prnjavor               300             60        1200   -900
       Metak 7,62mm                 PM                                              RjŠTO Potočani            1200          2400        4800   -3600
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   OpŠTO            4500      4500      500       4000
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   Zaštitno-štabna četa  3300    3300    3300  0
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   Protivdiverzantski vod 6000    6000   6000  0
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   PoBTO                  2100          2100        2100  0
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          OpŠTO                                60             60           60  0
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          Zaštitno-štabna četa  1110          1110        1200   -90
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          Odred TO                1710          1710      11700   -9990
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          Protivdiverzantski vod   780      780        2600   -1820
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          PoBTO                                60           60         300   -240
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          RjŠTO Prnjavor                 600    600        4000   -3400
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          RjŠTO Potočani                900     900        4500   -3600
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        OpŠTO                         288           288         288  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        Zaštitno-štabna četa    64           64           64  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        Odred TO                    768           768         768  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        Protivdiverzantski vod 96             96           96  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        PoBTO                           64             64           64  0
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         Odred TO         13050        10875      21750   -8700
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         PoBTO                           30             75         150   -120
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Prnjavor      6120     5300      42300  -36180
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Potočani      6180    15450    30900   -24720
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Šibovska       6120   15300    30600   -24480
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Donji Vijačani 6450  16125  32250   -25800
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Prnjavor                 120       120        1200   -1080
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Potočani               120           120     1200   -1080
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Šibovska                120      120      14400   -14280
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Donji Vijačani       120        120        7200   -7080
       Metak 7,9mm                  PM“Zbrojevka“                               RjŠTO Prnjavor        2700      5400      10800   -8100
       Metak 7,9mm                  Snp                                              Odred TO                       180           180         900   -720
                                                                                                                                  97310     131795   281530  -184220
  1112 Protivoklopna municija
       Mina BsT                         75mm                                          Odred TO                            32             40           32  0
       Mina BsT                         82mm                                          Odred TO                            32             40           32  0
       Mina za RB                      M57                                             Odred TO                            16             16         192   -176
       Mina za RB                      M57                                             RjŠTO Prnjavor                     16             16         800   -784
       Mina za RB                      M57                                             RjŠTO Potočani                     16             16           64   -48
       Mina za RB                      M57                                             RjŠTO Šibovska                     32             32           32  0
                                                                                                                                             144           160       1152  -1008
  1114 Minobacačka municija
       Mina za MB                     MB 82mm                                     Odred TO                        60             60         720   -660
  113  Bombe i fišeklije
       Bomba                            Ručne, odbrambene                       OpŠTO                                  4               4             4  0
  113 Bombe i fišeklije
       Bomba                            ručna protivoklopna                        Odred TO                              0             30             1 -1
       Fišeklija                           univerzalna jednodje                      OpŠTO                      643           643             4       639
                                                                                                                                                     643           673      5       638
  114  Pješadijsko naoružanje-zajedničko
       BsT                                 82mm                                          Odred TO                              2               2             4 -2
       MB                                 60mmM57                                    Odred TO                              2               2             2  0
       MB                                 82mmM-69 i M-69A                       Odred TO                              6               6             6  0
       Mitraljez                         7,9mmM53                                   Odred TO                            33             33           20 13
       Mitraljez                         M84                                             Odred TO                            12               1             1 11
       RB                                  M57                                             Odred TO                              0             24           24   -24
       RB                                  M57                                             Protivdiverzantski vod             0               3             3 -3
       RB                                  M57                                             RjŠTO Prnjavor                       0             10           10   -10
       RB                                  M57                                             RjŠTO Potočani                      0               8             8 -8
       RB                                  M57                                             RjŠTO Šibovska                      0               4             4 -4
       RB                                  M57                                             RjŠTO Donji Vijačani                1               1             1  0
       RRB                                osa 90mm M79                              Zaštitno-štabna četa               1               1             0  1
       RRB                                osa 90mm M79                              Odred TO                            24               1             4 20
       RRB                                osa 90mm M79                              Protivdiverzantski vod             4               1             0  4
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Prnjavor                     45               0             0 45
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Potočani                     50               0             0 50
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Šibovska                     45               0             0 45
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Donji Vijačani              55               0             0 55
       RRB                                zolja 64mm M80                            Odred TO                            30             30           48   -18
                                                                                                                                                       310     127      135     175
  117  Instrumenti zajednički
       Busola                            lakog tipa                                      Odred TO                              1               1             1  0
  118  Automobili teretni
       Automobil                       putničko-terensko do 8 sjedišta         Odred TO                       1               1             1  0
       Automobil                       putničko-terensko do 8 sjedišta         Protivdiverzantski vod   4               4             4  0
       Automobil                       teretni do 5t                                  OpŠTO                                  1               7             1  0
       Automobil                       teretni do 5t                                  Odred TO                              1               7             1  0
                                                                                                                                                          7             19             7  0
  120  Specijalna vozila
       Automobil                       specijalni, sanitet                            Odred TO                              4               4             1  3
  122  Autoprikolice
       Sanitetska kolica               priključna vozila                             Odred TO                              1                             2 -1
  123 Bicikli i motocikli
       Motocikli                         bez prikolice                                  Odred TO                              2               2             2  0
  127  Kompleti specijalnog alata
       Alat                                KT spec. Alat za TOD                       Odred TO                              1               1             1  0
       Alat                                specijalni za LR pje                          Odred TO                              1               1             4 -3
                                                                                                                                                         2               2             5 -3
  128  Inžinjerijska sredstva opšte namjene
       Ašov                               sklapajući u navlaci                         Odred TO                  532           532             4       528
       Sekira                             inžinjerijski                                    Odred TO                       28             10           24         4
                                                                                                                                              560           542         28       532
  129  Pionirska sredstva
       Indikator                         električnih prepreka                       Odred TO                              5               5             6 -1
       Komplet                          za miniranje i razmi                         Protivdiverzantski vod       1               1             1  0
                                                                                                                                                           6               6             7 -1
136  Stoka i pribor
       Jahaći pribor                    sedlo                                            OpŠTO                                  1               3             1  0
       Jahaći pribor                    sedlo                                            Odred TO                              2               1             2  0
       Konj                               jahaći                                           Odred TO                                  2               2             2  0
       Konj                               tovarni teški                                  Odred TO                              8               4             8  0
       Konj                               tovarni teški                                  Odred TO                              4               4           16   -12
       Konj                               tovarni teški                                  Odred TO                              7               7             8 -1
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              8               8             7  1
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              1               1             1  0
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              1               2             1  0
       Zaprežna kola                  dvokolica                                      Odred TO                              8               8             7  1
       Zaprežna kola                  dvokolica                                      Odred TO                              4               4             8 -4
       Zaprežna kola                  dvokolica                                      Odred TO                              4               4             8 -4
                                                                                                                                                   70             68         109  -39
  171  Sredstva lične zaštite
       Ogrtač zaštitni                  ABHO                                           OpŠTO                                24             24           24  0
       Zaštitna maska                 za ljude                                        OpŠTO                                24             24           24  0
                                                                                                                                                     48             48           48  0
  172  Sredstva za RHDD
       Dektektor radiološki          DR-3                                            OpŠTO                                  1               1             1  0
       Dozimetar lični                 LD                                               OpŠTO                                23             23           24 -1
                                                                                                                                                     24             24           25 -1
  201  Obroci ljudske i stočne hrane
       Obrok                             konzervirani za KoV                        OpŠTO                                23             23           23  0
       Obrok                             tekući br 1                                    OpŠTO                                   23             23           24 -1
                                                                                                                                                    46             46           47 -1
  202  Kuhinje i kuhinjska oprema
       Pribor za jelo                   M-69                                            OpŠTO                                23             23           24 -1
  205  Hidrotehnička sredstva
       Sud za vodu od 20 lit                                                            OpŠTO                                  1               1             1  0
  206  Odjeća, obuća i lič oprema za starješine
       Odjeća                            za starješine KoV                            OpŠTO                                23             23           23  0
  207  Odjeća, obuća i lič oprema za vojnike
       Odjeća                            za vojnike KoV                               OpŠTO                                  2               2             1  1
  208  Spec-zašt-i radna lična sredstva
       Mantil sanitetska              SMB                                             OpŠTO                                  2               2             0  2
  210  Logorska i posteljna oprema
       Ćebe vojničko                                                                     OpŠTO                                  1               1             3 -2
       Vreće za spavanje             ili krevet poljski tip JNA                    OpŠTO                       23             23           22  1
                                                                                                                                                    24             24           25 -1
  214  Pribor kancelarijski
       Kancelarija ratna               k-de bat.-brig                                 OpŠTO                           1               1             1  0
       Kaseta ručna                                                                           OpŠTO                                  2               2             1  1
       Mašina pisaća                  portab sa kutijom                           OpŠTO                              1               1             1  0
                                                                                                                                                      4               4             3  1
  312 Lična sredstva sanitetskih organa
       Komplet                          Snk-4 za rad ljekara                         OpŠTO                                  1               1             0  1

2) Dokumenta realizacije

a) zapovjest za mob OpSTOsep1991 – sadrži:

• Aktivnosti neprijatelja;
• izvršenje mob štaba;
• izvršenje mob susjednih jedinica;
• borbeno osiguranje mob zborišta;
• dotur MS i opreme iz skladišta RMR;
• organizacija ishrane, SnOb, snabdijevanje vodom i PPZ;
• formiranje vojnog kolektiva;
• komandno mjesto štaba;
• smotra štaba;
• tablica signala;.

b) Mobilizacijski plan svake ratne jedinice.
c) Formacijska knjiga starješina.

Literatura
[1] Pravilo o mobilizaciji oružanih snaga SFRJ, Vojna štamparija, Beograd, 1973.                            [2] Izvod iz ratne fomacije broj T-411.010 / lična i materijalna /OpŠTO – I varijanta.

ZAKLJUČAK. Mobilizacijski plan ratnih jedinica TO opštine bio je izrađen kvalitetno i funkcionalno prema važelim pravilima. Brojno stanje jedinica TO prema knjigama formacije iznosilo 511, a popuna sa 564 ili 110% pripadnika manevarskih jedinica TO . Plan prostrornih jedinica rejonskih štabova TO po mjesnim zajednica iznosio je 1209 pripadnika, a popuna je izvršena sa 1571 ili 130%. Ukupne snage TO opštine u mobilizaciji iznosile su 1720 pripadnika, popuna izvršena sa 2135 ili 124%

Obilježavanje proboja Koridora 1992.

21.6.2020.

Obilježavanje 28 godina od proboja „Koridora života“

Na Dugoj Njivi kod Modriče danas je obilježeno 28 godina od proboja „Koridora života“ čime je prekinuta 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom.

Susret Prvog krajiškog i Istočnobosanskog korpusa u operaciji Koridor 1992, kojim su spojeni istočni i zapadni dijelovi Republike Srpske, dogodio se 26. juna 1992. godine oko 16.00 časova, na liniji Živkovo Polje-Filomena-rječica Tolisa.

Jedinice TG-1 25.06.1992. neprijateljski napad su dočekale spremne i odbile ga u jednosatnoj borbi, bez sopstvenih gubitaka. Komanda TG-1 je zbog pretpljenih gubitaka i pada morala izvukla iz borbe 7/16. Kmtbr i postavila ga na desni bok radi zaštite od eventuvalnog napada iz pravca Gradačca. Umjesto ove jedinice u napad  su uvedeni : 1.bataljon VP (-1) (dvije čete vojne policije) i 1. prnjavorska lpbr, popunjena sa 340 boraca. Odluka za napad nije mijenjana. Nakon odbijenog protivnapada i izvršenih priprema, dio glavnih snaga TG-1 nastavi je sa napadom i oslobodio selo Živkovo Polje, a sa pomoćnim snagamaje potpuno oslobođena Kužnjača i izbilo se na prednji kraj odbrane sela Tartevci i Riječani Donji. Gubici:jedan lakše ranjen. (iz knjige Operacija koridor-92 , general Novica Simić, Boračka organizacija RS Banja luka, mart 2011. godine, str.178)

23.6.2019.

„Koridor života“ najveća uspješna operacija VRS

Objavljeno: 

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da je u akciji „Koridor života“ srpska strana u jednom trentuku angažovala više od 54.000 vojnika i da je to bila najveća uspješna borbena operacija Vojske Republike Srpske /VRS/ u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Milunović je danas na Dugoj Njivi kod Modriče, na obilježavanju 27 godina od probijanja „Koridora života“ u Posavini, napomenuo da je ova akcija tako nazvana, jer je trebalo odblokirati oko milion ljudi koji su bili u okruženju i izgubili vezu sa maticom Srbijom.

„Prijetila nam je humanitarna katastrofa“, rekao je Milunović novinarima.

Prema njegovim riječima, snage VRS i SAO Krajine dobile su bitku protiv hrvatsko-muslimanskih snaga, jer su se borile za svoje najbliže, ognjišta, čast i slobodu.

„Neprijatelj je bio osuđen na neuspjeh. Htjeli su da nam uzmu slobodu i teritorije, a i živote“, rekao je Milunović, koji je bio ranjen u proboju Koridora.

Milunović je rekao da su u akciji deblokade učestvovali VRS i snage SAO Krajine.

„Neprijatelj je imao od 20.000 do 25.000 vojnika, od čega je poginulo njih 1.261, dok su imali 6.250 ranjenih. VRS i snage SAO Krajine su imali 413 poginulih i 1.505 ranjenih“, rekao je Milunović.

Vojna operacija „Koridor 92“ trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i RSK sa ostalim djelovima Srpske i Srbijom.

Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i RSK.

Akciju „Koridor 1992“ izvele su združene jedinice VRS i RSK protiv vojnih i paravojnih snaga muslimansko-hrvatske koalicije. Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja i obezbjeđivanje „Koridora“ završena je 6. oktobra 1992. godine.

U akciji „Koridor 92“, koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, dok je ranjeno 1.505 boraca.

KOMENTAR

Mjesto na Dugim njivama kod Modriče, gdje je bio IKM 1.KK, na kome je general Talić , 1.7.1992. godine, izdao zadatke starješinama Prnjavorske lake pješadiske brigade za realizaciju druge faze Koridora, za oslobađanje Odžaka i proboj prema r.Savi.

Mišinci 16.6.2019. godine

Paramije

31.5.2020.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ SELA PARAMIJE MJESNE ZAJEDNICE NASEOBINA LIŠNJA

Kod  spomenika Na raskrsnici puteva u selu Paramije , mjesne zajednice Naseobina Lišnja 31.5.2020. godine u 12.00 časova , uz prisustvo velikog broja mještana i gostiju organizovan je prvi put samostalno, skroman pomen, parastos i obilježavanje 5 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz sela Paramije, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 21.9.2015. godine. Spomenik izgrađen 21.9.2000 godine.

Ugrađeno je 4  lika  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

 • 4 lika poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  2 borca
 2. VP 7127 Derventa  2 borca

Poginuli, zaroblјeni, umrli:

 • Zona borbenih dejstava, poginuli  4 borca

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Paramije

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni, identifikovani  2 borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Paramije

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Čorle

Sahranjeni – grobna mjesta:

 1. Opština Prnjavor  4 borca

Paramije   3   borca

 • Zona b/d  3 borca, Čorle  1   borc

Protokol vodi predsjednik Mjesne Boračke organizacije

 POŠTOVANE PORODICE POGINULIH, ZAROBLjENIH I UMRLIH BORACA, CIJENјENI NOSIOCI VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR, ČASNI OČE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, DRAGI GOSTI, DAME I GOSPODO, BRAĆO I SESTRE

 ZBOG POZNATIH RAZLOGA IZAZVANIM EVIDEMIJOM VIRUSA, A RADI ZAŠTITE STANOVNIŠTVA UZ PRISUSTVO OGRANIČENOG BROJA GRAĐANA OBILjEŽAVAMO PETU GODIŠNјICU OD OTKIVANјA SPOMEN-OBILjEŽJA POSVEĆENOG POGINULIM IZ PARAMIJA.

ZA SLOBODU, ZA SPAS SVOGA RODA, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU: 

 1. GLAVENDEKIĆ ĐOKO
 2. RAKIĆ RADENKO
 3. JEVTIĆ MILOVAN
 4. VUKOMANOVIĆ DARKO

 U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ODAJMO POŠTOVANјE POGINULIM, ZAROBLjENIM I UMRLIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Cvijeće i vijence položili su:

 1. POZIVAM PORODICE POGINULIH BORACA 

 

 1. DELEGACIJA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIKA BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE D

 

 1. ZAJEDNIČKU DELEGACIJU OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a PRNјAVOR 

 

POSLIJE POLAGANјA CVIJEĆA  VOĐA PROTOKOLA:

 

ZAJEDNO SA SVEŠTENSTVOM SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE POMOLIMO GOSPODU BOGU, ZAPALIMO SVIJEĆE I UZ VJERSKI OBRED POMENEMO IMENA NAŠIH JUNAKA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNO BRAĆO

 

 

 

Poginuli, zaroblјeni pripadnici  ratnih jedinica Voj

Crkvena

24.5.2020.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE CRKVENA

I ove godine, skromnije,kod spomenika pored grobljanskog Hrama Crkvena u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 8. godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Crkvena, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 24.5.2012. godine,

Ugrađeno je 13 likova pripadnika Vojske Republike Srpske. 12 poginulih pripadnika VRS i 1 zarobljeni pripadnik VRS.

 

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE CRKVENA

2.6.2019.

Kod spomenika pored grobljanskog Hrama Crkvena u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 7. godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Crkvena, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 24.5.2012. godine,

Ugrađeno je 13 likova pripadnika Vojske Republike Srpske. 12 poginulih pripadnika VRS i 1 zarobljeni pripadnik VRS.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  12 boraca
 2. VP 7127 Derventa  1 borac
 3. VP 7101 Banja Luka 1 borac

Ukupno pripadnici 3 ratne jedinice Vojske Republike Srpske

Ukupno stradali  14 boraca Vojske Republike Srpske

Na spomen obilјežje – upisano – ugrađeni likovi  13 boraca Vojske Republike Srpske

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Crkvena

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci  5    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Crkvena

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, tijelo pronađeno, povrat položaja ……………….. 1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Crkvena

Porodica živi na području Mjesne zajednice. I pored nastojanja rukovadstva Mjesne boračke organizacije, upis na spomen obilјežje od strane porodice nije odobren – poginuli ČUPELjIĆ BRANISLAV

 1. Van zone borbenih dejstava, nervno rastrojstvo, samoubistvo  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Crkvena

 1. Van zone borbenih dejstava, na odmoru kod kuće, poginuo čisteći oružje  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Crkvena

 1. Van zone borbenih dejstava, umro u bolnici od moždanog udara  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Crkvena

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci  2    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, Crkvena, groblјe Drenjik

 1. Van zone borbenih dejstava, povratak od kuće u jedinicu, pog. u saobraćaju  1    borac

Sahranjeni: opština Banja Luka, groblјe Ramići

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni  1    borac

Zaroblјeni

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  10  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  4   borca

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  12  boraca

Groblјe Crkvena    10    boraca

 • Zona borbenih dejstava  7 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  3  borca

Crkvena, groblјe Drenjik   2      borca

 • Zona borbenih dejstava  2    borca
 1. Opština Banja Luka     1   borac

Groblјe Ramići     1      borca

 • Van zone borbenih dejstava  1    borac
 1. Nepoznato     1   borac
  • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni 1    borac

Protokol vodi predsjednik Mjesne Boračke organizacije

POŠTOVANE PORODICE POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA, RATNI VOJNI INVALIDI, BORCI VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE, ČASNI OČE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, DRAGI GOSTI, DAME I GOSPODO, BRAĆO I SESTRE

JUNACI OPŠTINE PRNјAVOR, POKAZALI SU DA SU NјIHOVI POGLEDI U BUDUĆNOST I ŽELjA BILI SLOBODA ZA SVE NAS, ZA NAŠU DJECU I NAŠA POKOLjENјA, ALI ONI ZBOG KOJIH SMO OVDJE DANAS I ZBOG KOJIH SE STALNO OKUPLjAMO, U ODBRAMBENO-OTADžBINSKI RAT OTIŠLI SU OD SVOJIH NAJMILIJIH, NISU SE VRATILI, A SVOJE ŽIVOTE POLOŽILI SU ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE OTADžBINE, NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

 U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA, ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAMO DUŽNU POČAST, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. ŠAJINOVIĆ SVETO
 2. OSTOJIĆ ŽIVKO
 3. SANDIĆ RANKO
 4. MARIĆ NEBOJŠA
 5. ČUPELjIĆ MILADIN
 6. PANIĆ ILIJA
 7. LUKENIĆ BRANISLAV
 8. SANDIĆ BORISLAV
 9. OSTOJIĆ SINIŠA
 10. MARIĆ MIROSLAV

 SA PONOSOM NA NјIHOVA DJELA, SA TUGOM ZA NјIHOVE PATNјE, POMENIMO I

 1. SANDIĆ RADOMIRA i
 2. DEVIĆ SLAVKA 

NAŠE JUNAKE KOJI SU PRILIKOM IZGRADNјE, NA OVO SPOMEN – OBILjEŽJE UPISANI KAO ZAROBLjENI, A KOJI SU 22.05.2013. GODINE IDENTIFIKOVANI KAO POGINULI BORCI VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE.

NA OVO SPOMEN-OBILjEŽJE UPISAN JE I:

 1. KALABIĆ MILOMIR, ZAROBLjENI BORAC O ČIJOJ SUDBINI DO DANAS NEMA SAZNANјA.

 ŽIVOT NA BRANIKU OTADžBINE POLOŽIO JE I:

 ČUPELjIĆ BRANISLAV

 NAŠ MJEŠTANIN, KOJI NIJE UPISAN NA OVOM SPOMEN-OBILjEŽJU I PORED DOBRE VOLjE ORGANIZATORA OVE AKTIVNOSTI.

 U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Polaganje cvijeća i vijenaca: 

 1. PORODICE POGINULIH BORACA DA POLOŽE CVIJEĆE
 2. DELEGACIJA NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR, BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE CRKVENA 
 • ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a

 

Obilježavanje Dana 27.mtbr i osinjske lpbr


12.5.2020.

obilježavanje 12
May132020

Povodom 12.maja Dana Vojske Republike Srpske i 13.maja dana 27.motorizovane i Osinjske lake pješadijske brigade u Derventi je danas služen parastos i položeni vijenci na Centralnom spomen obilježju za 608 poginulih boraca sa područja opštine.                                                            Parastos je služio protojerej stavrofor Radojica Ćetković, a vijence su položili načelnik opštine te delegacije Opštinske boračke organizacije Derventa, starješina VRS, porodica poginulih boraca i nestalih civila, Policijske stanice u Derventi i boračkih organizacija  Broda i Prnjavora.

U uvodnom obraćanju predsjednik Opštinske boračke organizacije Čedo Vujičić je je rekao da je Vojska RS nastala prije 28 godina sa osnovnim zadatkom da spasi i zaštiti srpski narod te  da je naša vječna obaveza da čuvamo uspomenu na one,koji su štiteći srpski narod, položili svoje živote ,da se sa ponosom i  tugom sjećamo njihovih likova i imena ,čuvamo i izgrađujemo Derventu i Republiku Srpsku.                            „Vojska RS je u istorijskim okolnostima, koje su bile nametnute srpskom narodu, odgovorila izazovu i spasila srpski narod i teritoriju,a istovremeno je dala ključni doprinos u formiranju i opstanku RS. Naravno ti visoki ciljevi su vrlo skupi i plaćeni su sa 23.731 životom, a od toga je 608 poginulih boraca iz Dervente ili ima vezu sa Derventom. Kad je riječ o 27. i Osinjskoj brigadi mi iz Dervente smo ponosni na uloge koje su te dvije brigade imale tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata i njihov značaj je svakako veliki. Poznato je da je 27. brigada učestvovala u borbama na gotovo svim ratištima Republike Srpske i da je davala ključni doprinos u odbrani srpskog naroda tamo gdje je njegov opstanak bio ugrož en. J edna od najvažnijih operacija bilo je probijanje koridora, oslobađanje Dervente, Broda ,učešće u zaštiti naroda na tesličkom ratištu ,zatim u srednjoj Bosni, Vlasenici i zapadno krajiškom ratištu“,rekao je Vujičić.

U borbama  za oslobođenje Republike Srpske 27.brigada je imala 438 poginulih boraca ,73 borca su stradala u drugim okolnostima i 13 boraca je nestalo i još uvijek nisu pronađeni dok je Osinjska  brigada imala 104 poginula i više stotina ranjenih. Osinjska brigada je nastala kao izraz potrebe naroda sa južnog dijela opštine da se zaštiti  i odbrani od opasnosti koja je u proljeće 1992.godine bila prilično izvjesna i realna .Ona je učestvovala u operacijama za oslobađanje Dervente i Broda i na još nekim ratištima ali je u proljeće 1994.godine rasformirana i integrisana u 27. brigadu.

„Ovo je danas dan 27.i Osinjske lake brigade ,nažalost u ovim okolnostima ovo je prilično skromno ali sa puno srca i puno duše,s puno ljubavi  na uspomenu  na sve drage ljude kojih danas nema .Hvala veliko i neka im je svima vječna .Na nama je da danas ispoštujemo tu ideju očuvanja Republike Srpske, da zdušno gradimo pošteno  i srcem Derventu koja u Republici Srpskoj na mjestu koje joj pripada, na solidno visokom mjestu. Ovo pokazuje da nisu uzalud poginuli. To je jedna satisfakcija nama da radeći ovaj posao opravdamo povjerenje svojih sugrađana,a vječita zahvalnost tim dragim ljudima i njihovim porodicama kojima oni najviše manjkaju.Uvažamo porodice poginulih boraca , invalidima takođe pružamo podršku u skladu sa određenim mogućnostima“, rekao je načelnik Simić u izjavi za medije.

Obilježavanje Dana vojske RS i dana derventskih brigada je organizovano u skladu sa mjerama koje je propisala Vlada RS i Republički štab za vanredne situacije.

U ime Boračke organizacije opštine Prnjavor vijenac su položili ratni komandanti bataljona u 27.mtbr i načelnik OBIZ.

Iz obraćanja presjednika Boračke organizacije Derventa.Derventa DanVRS-27mtbr-Oslpbr2020

12.5.2018.

Obilježavanje Dana 27.motorizovane i Osinjske lake pješadijske brigade,

Centralno spomenik otadžbinskog rata u centru Dervente

Delegacija Boračke organizacije opštine Prnjavor povodom 12.maja Dana Vojske Republike Srpske i 13. maja Dana 27.motorizovane i Osinjske lake pješadijske brigade, u Derventi je 12. maja položila je vijenac na Centralnom spomen obilježju za 608 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja opštine… derventa.ba

 

Borci iz Prnjavora bili su okosnica brigade, što govore i početni podaci. Brojno stanje pripadnika VRS sa područja opštine Prnjavor u 327.mtb od prvih velikih pozivanja 5.10.1991. godine do 19.05.1992. godine iznosilo je 1.094 boraca  [3] Mobilisano je 918 vojnika, 131 podoficira i 45 oficira. Kroz starješinske dužnosti od komamdira voda do komandanta brigade prošlo je  78 starješina. 8 je poginulo, što čiti 1% poginulih boraca brigade do 19.maja 1992.godine. Ranjeno je 21 borac, povrijeđenih 4 i bolesnih 1. Boraca na kraju rata njih 210 imaju statrus  RVI, 4 nestalih boraca, 5 umrlih boraca, i 51 umrla borca poslije rata.Prosjek starosti 30 godina.

Od 20.05.1992. godine stvaranjem VRS u 27.mtbr 1.KK bilo je raspoređeno je 2.777 boraca . Mobilisano je 2.423 vojnika, 257 podoficira i 93 oficira. Poginulo je  124, ranjeno 493 i povređeno 130 boraca

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije opštine Derventa Čedo Vujičić je u svom obraćanju,istakao da je Vojska Republike Srpske bila izraz želje i potrebe srpskog naroda i jedan od ključnih i odlučujućih faktora u nastanku i očuvanju Republike Srpske.

27.brigada je jedna od najvećih brigada VRS. Široj javnosti je poznata kao Derventska ili kao 327. motorizovana brigada, a nastala je 13. maja 1992. godine. Objedinjenih, pisanih i javnosti dostupnih tragova o nastanku, djelovanju i kraju brigade nažalost nema, ali građe još uvijek ima na sve strane, a najviše u glavama neposrednih aktera nastanka i ratnog puta brigade.

Prvi komandant brigade, nakon 13. maja 1992. godine, bio je potpukovnik Ratko Grahovac. Nakon Grahovca, komandanti brigade bili su pukovnik Trivo Vujić, koji je poginuo 30.juna 1992. godine, a zatim potpukovnik Stanko Baltić, pukovnik Boško Peulić, a posljedni ratni komandant bio je pukovnik Rajko Radulović. Na čelu brigade u dva navrata bio je i potpukovnik, kasnije general, Ljubomir Obradović, koji je tu dužnost obavljao s pozicije načelnika štaba brigade.

Formacija brigade se mijenjala u zavisnosti od potreba i stanja na terenu, a kraj rata dočekala sa četri motorizovana bataljona, nekoliko samostalnih četa, te ostalim jedinicama. Borci su bili iz Dervente, Broda Prnjavora, Banja Luke i mnogih drugih mjesta, te jedan broj dobrovoljaca iz Srbije, a u sastavu brigade bila je i četa „Meša Selimović“, koju su uglavnom činili Boišnjaci iz Dervente i Broda.

Sve zadatke koji je pred brigadu postavila nadležna komanda, borci su izvršili, a učestvovali su u operacijama u proboju koridora, oslobođenje Dervente, zatim na ratištima kod Gradačca, Doboja, Vlasenice, Zavidovića, Maglaja, Teslića, Sarajeva, Bihaća, Ključa, Sanskog mosta … Za doprinos očuvanju srpskog naroda i nastanku Republike Srpske odlikovana je Karađorđevom zvijezdom drugog reda.

Tokom četri ratne godine, prema nepotrđenim informacijama, 438 boraca ove brigade izgubio je živote i skoro svaki drugi pripadnik je ranjen.

Osinjska brigada nastala je na temeljima osamnaeste partizanske brigade, a formirana je s ciljem izvođenja odbrambenih zadataka. U sastav brigade ušli su dobrovoljci iz sela Pojezna,  Donji i Gornji Cerani, Donja i Gornja Osinja i Crnča.

Prvi ratni zadatak brigada je dobila 22. marta1992. godine, a radilo se o odbrani srpskih naselja na liniji dugoj 22 kilometra: Kaurska obala – Tešića bare – Tomasovo brdo – Kneževići – Malojčani – Mišinci (Cer) – Čolno brdo (Mala Sočanica) – isključno Torine (Tisovac). Komandu brigade činilo je svega osam rezervnih oficira među kojima je najstariji bio kapetan prve klase. U junu za komandanta brigade dolazi aktivno vojno lice s činom majora. U nastavku ratnog puta brigada je učestvovala u borbama za oslobađanje Dervente i proboj koridora, kao i na mnogim drugim ratištima na kojima je dala ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske. Izgubila je 104 borca, a više od 600 boraca je teže i lakše ranjeno. Brigada je odlikovana Medaljom Petra Mrkonjića, a 1. marta 1994. godine ljudstvo je integrisano u 27.brigadu.

[3]  Podaci nisu sravnjeni sa vob-8 brigade.

Kraj 1.korpusa Vojske Republike Srpske

VRS u 2004. godini

Zakonom o odbrani i oružanim snagama BiH ukinuto je ministarstvo odbrane i Vojska Republike Srpske 2005. godine i 1.1.2006. godine formiran 3. Republike Srpske puk i 6. pješadijska brigada iz sastava VRS u okviru oružanih snaga BiH, kao zajedničke oružane snage BiH.

Reorganizacija VRS u 2004. godini[1] :

 • dvije divizije VRS (ukinuti korpusi),
 • jedna mehanizovana brigada VRS,
 • jedan puk ViPVO,
 • logistička baza,
 • centar usavršavanja starješina,
 • komandni bataljon ( umjesto prištabskih jedinica)
 • GŠ VRS u kasarni „Kozara“ i Zalužani
 • 4000 profesionalnih vojnika
  • 3891 u VRS, a
  • ostalo u MORS i ZOS
 • broj ratnih jrdinica -vojnih pošta smanjen za dvije trećeine,
 • završena tehnička reforma vojske u okviru odbrambenonog sistema BiH i nova organizaciona struktura oružanih snaga sa standardima NATO,2005 IX str.7-9
 • novi činovi u VRS brigadni general:  jedan u GŠ i komandant 15.mtbr,
 • generali: genera major i general potpukovnik
 1. divizija VRS

Ukinut 1. Korpus VRS, u ratu 1. krajiški korpus, koji je osnovan 18.3.1992. godine, a rasformiran 22.4.2004. godine. Brojao 108.000 pripadnika, u 46 brigada-pukova i 6 samostalnih bataljona.

 • Divizija je formirana 22.4.2004. godine  preformiranjem 1. i 2. korpusa i dijela jedinica IBK.,
 • lokacija kasarna „Kozara“ Banja Luka,
 • OFS: komanda divizije, 11. kč, 11. CO, 14.pbr, 17.pbr, 11.okbr, 12.mpoap, 11. lap PVO, 11. inžb, 11.LoB, i poligon „Manjača“

5. divizija VRS

 • Divizija je formirana 22.4.2004. godine  preformiranjem 5. korpusa i dijela jedinica HK, SRK, DK, i dijela IBK.,
 • lokacija komande Sokolac,
 • OFS: komanda divizije, 55. kč, 55. CO, 14.pbr, 53.pbr, 55.pbr, 57.mtbr, 55.mpoap, 55. lap PVO, 55.mabr, 55. inžb, 55.LoB, i poligon „Kalinovik“

15.mhbr VRS kasarna Bijeljina, komandant general Stamenko Novaković, 2008 V str.6-7

1.puk ViPVO

 • puk je formiran 22.4.2004. godine  preformiranjem korpusa V i PVO VRS,
 • lokacija komande je kasarna „Krajiških brigada“ Zalužani, Banja Luka,
 • OFS: komanda puka, lbe, vlogb, mhle, bVOJ,

1.LoB VRS

 • baza je formirana 22.4.2004. godine  preformiranjem glavne LoB i NLo bataljona
 • lokacija komande kasarna „Kozara“,
 • OFS: komanda baze, 1.LoC, 2.LoC,3.LoC, 4.Loc , VMC Banja Luka, VMC Sokolac, TROM Doboj.

Centar za usavršavanje starješina „Rajko Balać“

 • centar je formiran 22.4.2004. godine  preformiranjem CVŠ „Rajko Balać“,
 • lokacija komande centra kasarna „Krajiških brigada“ Zalužani, Banja Luka.

Generalštab VRS prestao da postoji krajem 2007. godine. Zadnji načelnik GŠ VRS je bio general Dragan Vuković (2005-2007) Vojska.2012 V str.4-5

Prema pregledu OMO Prnjavor stanje popune vojnih obveznika rezervnog sastava sa područja opštineu ratne jedinice VRS 30.juna 2004.godine je bilo 99% , a u oktobru iste godine  su povučeni svi planovi popune RJ VRS rezervnim sastavom.

VP/RJ STANJE Kategorija v/o SVEGA
Oficira Podoficira Vojnika
1 2 3 4 5 6
RJ 5051 VP 1220 Panirano 12 6 58 76
Popunjeno 7 6 70 83
% 58,33% 100,00% 120,69% 109,21%
RJ 5053 VP 1590 Panirano 16 2 210 228
Popunjeno 11 5 220 236
% 68,75% 250,00% 104,76% 103,51%
RJ 5054 VP 2002 Panirano 6 6 147 159
Popunjeno 3 6 154 163
% 50,00% 100,00% 104,76% 102,52%
RJ 6076 VP 1850 Panirano 22 15 301 338
Popunjeno 24 14 318 356
% 109,09% 93,33% 105,65% 105,33%
RJ 6079 VP 2210 Panirano 152 62 1475 1689
Popunjeno 77 55 1552 1684
% 50,66% 88,71% 105,22% 99,70%
RJ 8001 VP 7044 Panirano 13 17 110 140
Popunjeno 3 17 113 133
% 23,08% 100,00% 102,73% 95,00%
RJ 8038  VP 7496 Panirano 1 1
Popunjeno 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RJ 8056 VP 7484 Panirano 5 6 32 43
Popunjeno 1 7 37 45
% 20,00% 116,67% 115,63% 104,65%
RJ 8057 VP 1963 Panirano 1 28 29
Popunjeno 1 29 30
% 0,00% 100,00% 103,57% 103,45%
RJ 8081 VP 7106 Panirano 4 3 58 65
Popunjeno 3 3 58 64
% 75,00% 100,00% 100,00% 98,46%
RJ 8098 VP 7353 Panirano 11 11
Popunjeno 11 11
% 0,00% 0,00% 39,29% 37,93%
RJ 8101 VP 7101 Panirano 6 85 91
Popunjeno 6 89 95
% 0,00% 100,00% 104,71% 104,40%
RJ 8117  VP 7152 Panirano 25 25 28 78
Popunjeno 3 3
% 0,00% 0,00% 10,71% 3,85%
RJ 8184 VP 7272 Panirano 2 5 81 88
Popunjeno 2 5 85 92
% 100,00% 100,00% 104,94% 104,55%
RJ 8258  VP 7222-1 Panirano 2 6 83 91
Popunjeno 3 6 88 97
% 15,00% 100,00% 106,02% 106,59%
UKUPNO Planirano 259 160 2708 3127
Popunjeno 134 131 2827 3092
% 51,74% 81,88% 104,39% 98,88%
Po ugovoru 9 5 26 40

Prvi ministar ministarstva odbrane BiH je Nikola Radovanović ppuk, iz kabineta predsjednika RS.

O ORUŽANIM SNAGAMA BIH

Jedinstvene Oružane snage Bosne i Hercegovine uspostavljene su 01.01.2006. godine, nakon provedene reforme odbrambenog sistema i prenosa nadležnosti u oblasti odbrane sa entitetskih na državni nivo.2005 IX str.4-6

Komanda i kontrola nad Oružanim snagama BiH

Donošenjem i implementacijom Zakona o odbrani BiH, država Bosna i Hercegovina je postala odgovorna za osiguranje transparentne, demokratske i civilne kontrole nad Oružanim snagama BiH.

Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH ima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje odluke donosi konsenzusom. Lanac komandovanja i kontrole nastavlja se do ministra odbrane BiH, zatim preko načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, komandanta Operativne komande i komandanta Komande za podršku do podređenih komandanata komandi i jedinica Oružanih snaga BiH.

Veličina Oružanih snaga BiH

Veličina i struktura Oružanih snaga BiH određena je Odlukama Predsjedništva BiH. Tako je utvrđeno da Oružane snage BiH trebaju imati 16.000 pripadnika i to:

 • 10.000 profesionalnih vojnih lica (generali, oficiri, podoficiri i vojnici)
 • 1.000 civilnih lica na službi u Oružanim snagama BiH
 • 6.000 pripadnika rezervnog sastava

Broj pripadnika Oružanih snaga i Ministarstva odbrane je ograničen Zakonom o budžetu institucija BiH kao i međunarodnim obavezama BiH, na način da se popuna može vršiti do maksimalnih 10.011 pripadnika. Odlukama Predsjedništva BiH je, pored veličine, strukture i lokacija komandi i jedinica, utvrđena i nacionalna zastupljenost u Oružanim snagama BiH.

KAKO JE UGAŠENA VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE

[1]Izjava zamjenika načelnika GŠVRS  đeneralmajor Stamenko Novakomić u Glasu Srpske 2004. godine. i str.28. Vojska, list 3.pješadijskog RS puka, maj 2009. godine

Giodišnjice stradanja-pomeni

U svim mjesnim zajednicama opštine Prnjavor održavaju se redovni godišnji pomeni poginulim srpskim junacima i obilježavaju značajni datumi iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Pomen, parastos i godišnjice otkrivanja spomenika poginulim pripadnucima VRS u mjesnim zajednicama  organizuje se na osnovu programa kojeg je usvojila skupština opštine Prnjavor.