Prnjavorska lpbr u brojkama

Brojno stanje po organizaciji i formaciji TO – BRIGADA 

Amblem brigade na prvom postrojavanju radi davanja zakletve, oktobar 1992. godine

Amblem brigade na prvom postrojavanju radi davanja zakletve, oktobar 1992. godine

kako je nazvan ovaj sajt, učinjen je pokušaj da se objasni nastanak i razvoj [1]  Vojske Republike Srpske, da se prikaže brojno stanje ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, a kasnije  Prnjavorske lake pješadijske brigade i drugih matičnih jedinica koji su se popunjavali sa pripadnicima vojske sa teritorije opštine.

Biće prikazan kratki ratni put ratnih jedinica Vojske Republike Srpske u odbrani slobode, teritorije i stvaranju Republike Srpske, gdje su se borili i ginuli ratnici sa ovog područja.

Jezgro Vojske Republike Srpske sa područja opštine sačinjavala je Prnjavorska laka pješadijska brigada

Tomić Srđan, oktobar 2011. godine

[1] Istraživanja brojnog stanja pojedinih ratnih jedinica prikupljanjem podataka, grupisanju i prikazivanju tabelama i grafikonima, i na kraju statističkim metodama utvrditi statističke pokazatelje brojnog stanja.

Ratni put prnjavorske brigade prikazan je u rukopisu Borbeni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade 1991-1995. iz 1997. godine. Pri obradi borbenih dejstava učinjen je osvrt na borbe i bitke većeg značaja u kojima su učestvovali pripadnici VRS sa područja opštine, zavisno od raspoloživih i prikupljenih podataka iz štambe i litelature