Prnjavorska lpbr u brojkama

Brojno stanje po organizaciji i formaciji TO – BRIGADA 

Amblem brigade na prvom postrojavanju radi davanja zakletve, oktobar 1992. godine

Amblem brigade na prvom postrojavanju radi davanja zakletve, oktobar 1992. godine

 

kako je nazvan ovaj sajt, je pokušaj da se na jedan statistički pregled[1] prikaže brojno stanje ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, a kasnije  Prnjavorske lake pješadijske brigade i drugih matičnih jedinica koji su se popunjavali sa pripadnicima vojske sa teritorije opštine.

Biće prikazan kratki ratni put ratnih jedinica u odbrani slobode, teritorije i stvaranju Republike Srpske.

brojno stanje pripadnika teritorijalne odbrane opštine Prnjavor – Prnjavorske lake pješadijske brigade

Tomić Srđan, oktobar 2011. godine

[1] Cilj istraživanja je utvrđivanje brojnog stanja pojedinih ratnih jedinica prikupljanjem podataka, grupisanju i prikazivanju tabelama i grafikonima, i na kraju statističkim metodama utvrditi statističke pokazatelje brojnog stanja.