Arhive oznaka: 1.okbr VRS

31 godina od oslobođenja Broda

Ovoga mjeseca  je 31 godišnjica obilježavanja oslobođenja Broda, 6.10.1992. godine.

PRNJAVORSKA BRIGADA OMOGUĆILA UVOĐENJE JEDINICA VRS U OSLOBAĐANJU BRODA

most na r.Ukrini

Borbe za oslobođenje Broda otpočele su iznenadnim upadom boraca osinjske lpbr na zauzimanju dva rova na obodnom kanalu na magistralnom mostu r. Ukrine kod Žeravca, što je prnjavorska brigada u naletu iskoristila za zauzimanje daljih rovova i izbijanje na s. Zborište i omogućila uvođenje ostalih pješadijskih i oklopnih jedinicaTG-3 kroz njen raspored i naprijed prema Brodu. Nastavite sa čitanjem

Orašje 1995.

Proboj na Oraškom ratištu 28 godina kasnije

Na Podsjelovu, relativan mir, a 7.5.1995. godine, dobijamo teleks od 1. KK, str.pov.broj 06-302/95 – jedinica „Vukova“ stavlja se na raspolaganje 1. KK i upućuje na Oraško ratište. Po prijemu ovog teleksa komandant Vlado donosi odluku da na Oraško ratište uputi borbenu grupu ,pored „Vukova“ uputi i izviđače, sanitet, dio jedinice voda MB 120mm, dio POV-a, dio veze, inženjerije i dio k-de brigade- IKM brigade sa NŠ, u sastav 1. okbr 1. KK.

Linija probijena u rejonu Lovačke kuće

Orašje zadatak borbene grupe brigade maj 1995.

Na oraškom ratištu vode se žestoke borbe, naši borci, izviđači i „Vukovi“,  uspijevaju probiti liniju odbrane neprijatelja, uzimaju oko 30 rovova, neprijatelju nanose velike gubitke, a napad je išao pravcem s. Lepnica – s. Vidovice u rejonu lovačke kuće, uvodi se grupa tenkova i oklopnih transportera sa nosačem mosta. Pogođen je jedan neprijateljski tenk. vode se žestoke borbe. Zatišje. Nastavite sa čitanjem

Radnički bataljon Prnjavor

27 godina od formiranja Radničkog bataljona VRS

U sastavu 1.okbr 1.KK VRS u odbrani Donjeg Svilaja i lpbr Prnjavor u odbrani Vitkovaca

Iz ratnog dnevnika bataljona:

12.5.1995. godine (petak)

 • Ministarstvo odbrane – odsjek Prnjavor izvršilo je pozivanje v/o za 9,00 časova u cilju formiranja Radničkog bataljona za izvršavanje zadataka postavljenog od više komande VRS. Uz rad radnika iz odsjeka ministarstva izvršeno je formiranje 1. i 2. čete sa komandnim kadrom. Taj dan su date informacije i upute za predstojeću smotru bataljona  zakazanu za 14.5.1995. godine (subota).

13.5.1995. godine (subota)

 • Komandant bataljona sa užim dijelom komande, komandirima četa i vodova, izvršio je izviđanje u zoni odbrane u Donjem Svilaju i na licu mjesta dao konkretne zadatke i odredio raspored jedinica.

14.5.1995. godina (nedjelja)

 • U 9,00 časova pripadnici bataljona su bili u krugu fabrike „Unis“ gdje je otpočeo rad po četama. Vršena je saopštavanje pozadinskih zadataka za izvršavanje zadataka u drugoj smjeni. Održan je sastanak komande bataljona.

15.5.1995. godine (ponedjeljak)

Vršene su pripreme od strane komande, a posebno pom. k-danta za pozadinu za odlazak jedinice na teren.

16.5.1995. godine (utorak), u sastavu 1.okbr 1.KKVRS

 • U 8.00 časova v/o su stigli na zborno mjesto Tvornica „Unis“ sa naoružanjen i opremom. U isto vrijeme došli su i vozači sa vozilima (autobusi, kamioni, kombi). Komandiri četa izvršili su smotru i prozivanje prozvanih, te obavljene druge radnje za pokret jedinice.
 • Pokret jedinice pravcem Prnjavor – Derventa – Modriča – Kukosavlje – Donji Svilaj izvršen je u 10,30 časova. Bataljon se javio predpostavljenoj komandi ( zona odgovornosti 1.okbr 1.KK VRS pukovnika Milana Dupljanina, odnosno stigao u Donji Svilaj u 13.00 časova.
 • Poslije iskrcavanja v/o su sa komandirima izvršili zaposjedanje položaja za odbranu, i izvođenje aktivnosti u rejonu odbrane.

17.7.1995. godine (srijeda)

 • U toku dana, i narednih dana u smjeni, vršene su redovne aktivnosti u okviru postavljenog zadatka. Takođe su obavljeni poslovi na stvaranju uslova za život jedinice na terenu.

18.5.1995. godine (četvrtak)

 • Preduzimaju se , i dalje, sve aktivnosti i mjere za izvršavanje postavljenog zadatka. Komandant i pom. k-danta za OBP odlaze na osmatračnicu na koti 203 (kadar). Na granici mirno, tek u predvečernim satima (oko 18 sati) sa neprijateljske strane  ispaljeno je nekoliko metaka, što će biti redovna pojava u vrijeme smjene jedinice. Pojačana budnost u četama

Bataljon je lakog tipa sa tri pješadijske čete i nekoliko oruđa za podršku, sredstava veze i pozadinski vod.

Vojnički sastav je od starijih godišta, preko 45 godina.

Od naoružanja bataljon je, u julu,  raspolagao sa:

 • puška PAP M59/66 komada 165 sa oko 18.900 metaka,
 • puška AP  komada 20
 • PM M53 7,9mm komada 10 sa 4.500 metaka,
 • PKT 7,62mm komada,
 • ručni bacač M57 komada10,
 • top BsT komada 2

 

Svilaj

Vitkovci

Od 9.11-.1995. godine do 19.1.1996. godine bataljon je u sastavu lpbr Prnjavor u zoni odgovornosti Vitkovci, Dobojsko ratište, na desnom krilu.

Pregled strukture brojnog stanja bataljona po kategoriji v/o:

kategorija    svega     %    mobilizacija    popuna    Prosek
vojnici 1325 88,16% 836 489 45,14
podoficiri 137 9,12% 84 53 45,55
oficiri 41 2,73% 28 13 45,55
Ukupno 1.503 100,00% 948 555 45,41

 

Mobilisano 948 pripadnika, još je popunjeno sa 555 pripadnika, što je ukupno bilo na rasporedu u bataljonu 1.503 pripadnika. Kroz smjene u rejonu odbrane bataljona  bilo je raspoređeno 181 borac. Ukupno kroz bataljon je prošlo 1.684 pripadnika. Prosjek godina života je preko 45 godina, stariji pripadnici bataljona koji su u prosjeku naoružani sa poluautomatskim puškama, manji broj automatskih pušaka, PMM53, rbM57, BsT, PKT  za čuvanje i odbranu sjeverne granice Republike Srpske od 16.5.1995. godine do 9.11.1995. godine, kada ulazi u sastav Prnjavorske lake pješadijske brigade u z/o Vitkovci, Dobojsko ratište do 19.1.1996. godine, kada je izvršena demobilizacija bataljona.

Pregled strukture bataljona po vojnoj pošti i kategoriji vojnih lica

Vojna pošta svega %   vojnici   podoficiri   oficiri   Prosek
7225/tg-1 Banja Luka-1.okbr 961 63,94% 843 93 25 45,28
7225/tg-a Banja Luka 3 0,20% 3 48,48
7519 Prnjavor- 1.lpbr 539 35,86% 479 44 16 45,01
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41 46,26

 

 

 

 

Pregled strukture bataljona prema nacionalnoisti

Narodnost   svega % voj   podf     of   Starost
Srbi 1427 94,94% 1257 129 41 45,19
Hrvati 11 0,73% 9 2 48,71
Muslimani 5 0,33% 5 41,63
Ukrajinci 52 3,46% 48 4 44,05
Česi 4 0,27% 4 48,59
Crnogorci 4 0,27% 2 2 51,35
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41 46,59

Pregled starosne strukture bataljona :

godine života svega     % vojnici   podf   oficiri
20 do 29 godina 79 5,26% 70 9
30 do 39 godina 271 18,03% 230 28 13
40 do 49 godina 669 44,51% 602 50 17
50 do 59 godina 481 32,00% 423 50 8
preko 60 godina 3 0,20% 3
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41

Pregled strukture bataljona prema mjestu stanovanja:

Naselje svega      % vojnici   podoficiri   oficiri   Starost
Babanovci 13 0,86% 11 2 52,26
Banja Luka 2 0,13% 2 45,18
Brezik 8 0,53% 8 43,39
Čivčije 4 0,27% 4 42,41
Čorle 8 0,53% 8 46,51
Crkvena 15 1,00% 15 49,37
Doline 4 0,27% 4 40,63
Donja Ilova 19 1,26% 17 2 45,37
Donja Mravica 21 1,40% 18 3 46,53
Donji Galjipovci 14 0,93% 13 1 47,94
Donji Palačkovci 18 1,20% 18 43,32
Donji Smrtići 44 2,93% 44 47,77
Donji Štrpci 87 5,79% 80 7 44,57
Donji Vijačani 69 4,59% 62 7 44,77
Drenova 21 1,40% 21 38,86
Gajevi 1 0,07% 1 35,25
Galjipovci 3 0,20% 3 48,70
Gornja Ilova 24 1,60% 22 2 47,87
Gornja Mravica 35 2,33% 35 43,88
Gornji Galjipovci 13 0,86% 13 47,68
Gornji Palačkovci 44 2,93% 39 3 2 46,36
Gornji Smrtići 111 7,39% 98 9 4 47,45
Gornji Štrpci 80 5,32% 73 7 44,46
Gornji Vijačani 42 2,79% 42 44,91
Grabik Ilova 45 2,99% 44 1 50,05
Gusak 1 0,07% 1 42,12
Hrvaćani 26 1,73% 24 2 45,90
Jadovica 1 0,07% 1 56,73
Jasik 2 0,13% 2 40,25
Karać 4 0,27% 4 45,39
Kokori 11 0,73% 9 2 45,69
Konjuhovci 3 0,20% 3 43,33
Kremna 30 2,00% 28 2 46,54
Kulaši 27 1,80% 20 7 44,65
Lišnja 2 0,13% 2 57,73
Lužani 6 0,40% 5 1 36,93
Maćino brdo 8 0,53% 5 3 44,66
Mlinci 2 0,13% 2 37,01
Mračaj 12 0,80% 8 4 47,05
Mravica 1 0,07% 1 51,36
Naseobina Hrvaćani 2 0,13% 2 50,46
Naseobina Lišnja 8 0,53% 7 1 42,87
Novo Selo 7 0,47% 5 2 47,31
Okolica 33 2,20% 33 43,69
Orašje 14 0,93% 9 5 49,33
Otpočivaljka 2 0,13% 2 42,41
Pečeneg Ilova 21 1,40% 18 3 43,94
Popovići 20 1,33% 20 46,08
Potočani 31 2,06% 26 5 46,21
Prnjavor 306 20,36% 227 50 29 43,25
Prosjek 20 1,33% 20 47,90
Ratkovac 27 1,80% 20 2 5 42,65
Šarinci 31 2,06% 28 3 44,21
Šereg Ilova 22 1,46% 22 46,57
Šibovska 4 0,27% 4 38,08
Skakavci 1 0,07% 1 35,12
Srpovci 15 1,00% 15 48,99
Velika Ilova 43 2,86% 43 45,11
Vršani 15 1,00% 15 43,63
Ukupno 1503 100,00% 1325 137 41 45,23