Arhive oznaka: poginuli

Stradanje boraca 327.mtbr

Pregled stradalnih boraca  prema dejstvu i kategoriji i RJ
Grupa Dogadjaj Dejstvo Kategorija svega % jedinica
3 rana     1 4,00% 3.mtb
3 rana     4 16,00% rjVV
3 rana MES-a Glava i vrat 1 4,00% larv
3 rana MES-a Glava i vrat 1 4,00% rjVV
3 rana MES-a Ekstremiteti 1 4,00% 1.mtb
3 rana MES-a Ekstremiteti 1 4,00% 3.mtb
3 rana streljačko Trbuh i karlica 1 4,00% 3.mtb
3 rana streljačko Ekstremiteti 1 4,00% 1.mtb
3 rana streljačko Ekstremiteti 1 4,00% čvp
3 rana streljačko Ekstremiteti 1 4,00% rjVV
3 povreda     1 4,00% ks
3 povreda MES-a Ekstremiteti 1 4,00% 1.mtb
3 povreda udes Glava i vrat 1 4,00%
3 povreda udes Kičma 1 4,00% 3.mtb
3 poginuo     1 4,00% 2.mtb
3 poginuo     1 4,00% 3.mtb
3 poginuo streljačko Grudni koš 1 4,00% 3.mtb
3 poginuo streljačko Grudni koš 1 4,00% čmb
3 poginuo udes Glava i vrat 1 4,00% pozb
3 ranjen-smrtno     1 4,00% 3.mtb
5 rana MES-a   1 4,00% rjVV
5 poginuo     1 4,00% 3.mtb
        25 100,00%

7 boraca poginulo a 18 boraca povrijeđeno, 2 oficira ostalo vojnici

Poginuli borci prema dejstvu b/s i kategoriji povređivanja

 

G Svega % Dejstvo Kategorija
3 2 33,33%    
3 2 33,33% streljačko Grudni koš
3 1 16,67% udes Glava i vrat
5 1 16,67%    
  6 100,00%  

Pet poginulih boraca u zoni b/d, od kojih jedan oficir

Povrijeđeni borci prema vrsti dejstava
Oblik Dogadjaj Dejstvo Svega %
rana 5 26,32%
1 rana MES-a 4 21,05%
1 rana streljačko 3 15,79%
2 rana MES-a 1 5,26%
2 rana streljačko 1 5,26%
povreda 1 5,26%
1 povreda MES-a 1 5,26%
1 povreda udes 1 5,26%
2 povreda udes 1 5,26%
3 ranjen-smrtno 1 5,26%
19 100,00%

5,15% u odnosu na brojno stanje jedinice, 12,26% na broj povrijeđivanja boraca sa područja opštine do 20.maja 1992.

Teška dva ranjavanja i povređivanje i jedno smrtno ranjavanje.

Prema kategoriji povrijeđivanja
Dogadjaj Kategorija Svega %
rana 6 31,58%
rana Glava i vrat 2 10,53%
rana Trbuh i karlica 1 5,26%
rana Ekstremiteti 5 26,32%
povreda 1 5,26%
povreda Glava i vrat 1 5,26%
povreda Kičma 1 5,26%
povreda Ekstremiteti 1 5,26%
ranjen-smrtno 1 5,26%
19 100,00%

Prema starosti povrijeđenog borca

Dogadjaj Starost Svega %
rana 15-19 godina 1 5,26%
rana 20 do 29 godina 6 31,58%
rana 30 do 39 godina 6 31,58%
rana 40 do 49 godina 1 5,26%
povreda 20 do 29 godina 2 10,53%
povreda 30 do 39 godina 1 5,26%
povreda 40 do 49 godina 1 5,26%
ranjen-smrtno 30 do 39 godina 1 5,26%
19 100,00%

Pregled prema vremenu i mjestu pogibije

Datum Mjesto Opština Dana u ratu Uzrast JEDINICA
1.2.1992. Ribnjak Prnjavor 119 35 pozb
4.4.1992. Bosanski Lužani Derventa 3 37 čmb
23.4.1992. Čardak Derventa 28 70 3.mtb
2.5.1992. Bijelo brdo Derventa 27 20 2.mtb
12.5.1992. Derventa Derventa 10 43 3.mtb
12.5.1992. Derventa Derventa 41 30 3.mtb

Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102

TO

Stradanje boraca TO opštine

Pregled gubitaka

45 Ranjenih pripadnika TO opštine prema ratnoj jedinici, 5 teže ranjeni, prema kategoriji [1]. najviše od dejstva minsko-ekspolozvnih sredstava. 1,23% od brojnog stanja ratnih jedinica TO i 29% od ukupno ranjenih sa područja opštine do 20. maja 1992. godine

Grupa Oblik Dejstvo Kategorija jedinica Svega %
5 1 MES-a Glava i vrat OdTO 1 2,22%
4 2 MES-a Ekstremiteti 2.OdTO 1 2,22%
4 1 MES-a Ekstremiteti OdTO 3 6,67%
4 1 MES-a Glava i vrat OdTO 1 2,22%
4 1 MES-a Glava i vrat rjVV 1 2,22%
3 1 MES-a Glava i vrat OdTO 1 2,22%
3 1 MES-a Ekstremiteti OdTO 2 4,44%
3 1 MES-a Ekstremiteti 2.OdTO 1 2,22%
3 1 MES-a Trbuh i karlica 2.OdTO 2 4,44%
3 1 MES-a Grudni koš rjVV 1 2,22%
3 1 MES-a Grudni koš pdv 1 2,22%
3 1 MES-a Ekstremiteti pdv 1 2,22%
3 1 MES-a Glava i vrat pdv 1 2,22%
3 1 streljačko Grudni koš rjVV 1 2,22%
3 1     2.OdTO 1 2,22%
3       2.OdTO 1 2,22%
3       2.OdTO 4 8,89%
3 1 MES-a Grudni koš 2.OdTO 1 2,22%
3 1 MES-a Ekstremiteti 2.OdTO 4 8,89%
3       2.OdTO 1 2,22%
3 1 MES-a Ekstremiteti rjVV 1 2,22%
3 1 streljačko Trbuh i karlica tomz 1 2,22%
3 1 streljačko Ekstremiteti 2.OdTO 1 2,22%
3 1 streljačko Ekstremiteti OdTO 1 2,22%
3 1 streljačko Ekstremiteti lpav 1 2,22%
3 1 streljačko Ekstremiteti 2.OdTO 2 4,44%
3 1 streljačko Ekstremiteti 2.OdTO 1 2,22%
3 2 MES-a Glava i vrat OdTO 1 2,22%
3 2 MES-a Grudni koš OdTO 1 2,22%
3 2 MES-a Ekstremiteti OdTO 1 2,22%
3 2 MES-a Ekstremiteti OdTO 1 2,22%
3 1 MES-a Ekstremiteti had 3 6,67%
          45 100,00%
Povređeni i bolesni prema kategoriji vojnog lica, ratne jedinice, odliku (lakši ili teži), djestvu vatrenih sredstava i kategoriji stradanja. 54 ranjenih,  lakše, više od bolesti.
Grupa Oblik Dejstvo Kategorija jedinica Svega %
5 1 oboljenja Neuropsihijatrijske bolesti OdTO 1 1,85%
5 1 MES-a Ekstremiteti OdTO 1 1,85%
5 1 oboljenja Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 1 1,85%
4 1 MES-a Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 1 1,85%
4 1 udes/udar Grudni koš larv 1 1,85%
4 1 oboljenja Internističke bolesti OdTO 3 5,56%
4 1 oboljenja Internističke bolesti OdTO 1 1,85%
4 1 oboljenja Zarazni bolesnici OdTO 1 1,85%
4 1 oboljenja Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 5 9,26%
4 1 udes Ekstremiteti OdTO 1 1,85%
3 1 udes Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 1 1,85%
3 1 oboljenja Internističke bolesti OdTO 9 16,67%
3 1 MES-a Ekstremiteti OdTO 1 1,85%
3 1 MES-a Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 1 1,85%
3 1 udes Ekstremiteti tomz 1 1,85%
3 1 MES-a Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 1 1,85%
3 1 oboljenja Internističke bolesti OdTO 1 1,85%
3 1 oboljenja Neuropsihijatrijske bolesti OdTO 5 9,26%
3 1 oboljenja Neuropsihijatrijske bolesti 1.OdTO 1 1,85%
3 1 oboljenja Neuropsihijatrijske bolesti OdTO 1 1,85%
3   MES-a   PbTO 1 1,85%
3 1 oboljenja Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 1 1,85%
3 1 oboljenja Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) OdTO 14 25,93%
          54 100,00%

Pregled poginulih boraca TO opštine prema dejstvu borbenih sredstava i kategoriji povrede106 ranjenih, povređenih i oboljeli pripadnika RJ TO opštine, ili 2,89 od brojnog stanja TO, odnosno 68,39% od ukupno stradalih na području opštine do 20.maja 1992. godine

Grupa Svega % Dejstvo Kategorija
3 2 40,00%    
3 1 20,00% MES-a Grudni koš
3 1 20,00% udes Grudni koš
4 1 20,00%    
 ukupno 5 100,00%  

U zoni b/d poginula 4 a van b/d 1 borac

11,36% u odnosu prema broju poginulih boraca sa područja opštine do 20.5.1992., odnosno 0,16% na brojno stanje pripadnika TO opštine, ili 0,02 odsto od poginulih u VRS.

Spisak povrijeđenih 102 pripadnika TO opštine

[1] Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102

[1] Prema podacima Ministarstva odbrane Republike Srpske iz 1996. godine u Vojsku RS mobilisano oko 300.000, u ratu poginulo 18.392 i ranjena 36.543 vojnika. Trvđava, maj 1997. godina

Brojčano TO opštine (uključujući i odred TO u sastavu 329. okbr JA na ZSR), brojalo je oko 4000 boraca i činilo je oko 2 odsto Vojske Republike Srpske sa 215.671 boraca u momentu formiranja 12.05.1992. godine, poginulo je 23.184 borca ili 11 odsto od brojnog stanja VRS. (Podaci iz interviju ministra RBIZ RS, „Srpskom borcu“, januar/jul 2017. godine).

Poginuli borci ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“

Poginuli prema mjestu i vojnoj pošti

Dva poginula boraca  u zoni borbenih dejstava.

Poginuli borci prema opštini pogibije
Vojna pošta svega % Derventa Gornja Trnava
8840 Banja Luka 1 50,00% 1
T-22206 Prnjavor 1 50,00% 1
100,00%

0,61% poginulih boraca od brojnog stanja jedinice, 4,55% na broj poginulih na opštini do 20.maja 1992.

Poginuli borci svi vojnici

Prema vrsti djestava i kategoriji povreda boraca
DEJSTVO KATEGORIJA MJESTO OPŠTINA
MES-a Grudni koš Gornja Varoš Nova Gradiška
MES-a Grudni koš Derventa Derventa
     
Prema starosti borca
STAROST SVEGA %
20 do 29 godina 1 0,18%
30 do 39 godina 1 0,18%
  2 0,36%
Spisak poginulih boraca
G Prezime ime oca Ime Rođen Adresa Dana u ratu Uzrast
3 BAJIĆ Branko LJUBOMIR 1965 Donja Ilova 2 26
3 BOŽIĆ Božidar NENAD 1958 Donji Štrpci 8 34

Imena poginuh boraca uklesena su na kamene ploče u Spomen-crkvi na Vučijaku, na spomenicima u mjesnim zajednicama gdje su živeli i u Spomen sobi poginulih boraca VRS u Banjaluci.

Poginuli borci odreda

Tri poginula boraca Odreda ТО u zoni borbenih dejstava.

Grupa Oblik B/D Stanje %
Vojnici u zoni borbenih dejstava 1 0,18%
Podoficiri u zoni borbenih dejstava 2 0,37%
   ukupno 3 0,55%

Prema vrsti deјstava i kategoriji povreda[1]

Poginuli u svi u opštini Nova Gradiška

Dejstvo Kategorija Mjesto Opština
streljačko 1 Grudni koš Gornja Varoš Nova Gradiška
MES-a     2 Grudni koš Dragalić Nova Gradiška
  ukupno   3           

Prema starosti

0,55% poginulih boraca od brojnog stanja odreda ТО

Starost Svega %
20 do 29 godina 1 0,18%
30 do 39 godina 2 0,37%
 UKUPNO 3 0,55%

Spisak poginulih boraca odreda

Grupa Prezime ime oca ime rođen Mjesto Dana u ratu Uzrast
4 DUCAN Bogdan TOMISLAV 1957 Prnjavor 149 35
4 MORAVAC Živko NEDELJKO 1959 Šarinci 149 33
3 PRGONJIĆ Veljko ZORAN 1971 Gornja Mravica 14 20

 

 

 

Grupa: 3 vojnici i 4 podoficiri.

Imena poginuh boraca uklesana su na kamene ploče u Spomen-crkvi na Vučijaku, na spomenicima u mjesnim zajednicama gdje su živeli, i u Spomen sobi poginulih boraca VRS u Banjaluci.

[1] Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102