Arhive oznaka: 18.9.2019.

18.9.2019.

VRS

I ove godine sjećamo se dana 18.9.1991. godine, kada je izvršena mobilizacija jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, 13.10.1991.godine, prva borbena dejstva i formiranje 1.prnjavorske lake pješadijske brigade, 28.5.1992.godine.

Opet, je trebalo ponovo braniti slobodu srpskog  naroda, ali i stvaranje Republike Srpske.

I sada djeca  rastu slobodno u RS.

(foto VRS iz 18.9.2018. godine)