Dnevne arhive: 16. jun 2024.

Kremna

6 godine od otkrivanja spomenika. PARASTOS I POMEN POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE KREMNA

Spomenik u Kremni. Vučijak.

Kod spomenika u blizini crkvenog hrama na Vučijaku u Kremni  u 16.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Kremna, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora. Nastavite sa čitanjem

Amblem BO

Paramije

9 godina od otkrivanja spomenika.PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ SELA PARAMIJE MJESNE ZAJEDNICE NASEOBINA LIŠNJA

Spomenik u Paramijama

Kod  spomenika na raskrsnici puteva u selu Paramije , mjesne zajednice Naseobina Lišnja u 11,30 časova , uz prisustvo velikog broja mještana i gostiju organizovan pomen, parastos i obilježavanje  godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz sela Paramije, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora. Nastavite sa čitanjem

Tomić Srđan

16. jun 2024.

32 godina od preformacije odreda TO Prnjavor u 1.pb 1.lpbr Prnjavor

Struktura popune ratne jedinice TO opštine Prnjavor

Kroz odred je prošlo   890 pripadnika od mobilizacije 18.9.1991. godine sa prelaskom preko r. Save 13.10.1991. godine na Zapadno – Slavonsko ratište do preformacije (16.6.1992.) sa popunom i prekomandama.

U početku mobilisano je u septembru  320  pripadnika u odred. Rijeku Savu prelazi  326 mobilisanih pripadnika i još kasnije  251 mobilisanih  boraca. Na rasporedu u odredu bilo 586 boraca,  zatim je raspoređeno kroz popunu još 253 boraca.

Značajno je da je 194 pripadnika odreda od mobilizacije 18.9.1991.godine, koji su tada bili  pretpočinjeni 2.partbrTO, i prešli r.Savu 13.10.1991. godine u ušli u sastav 329.okbrJNA kao odred-bataljon TO [1]

Pregled strukture raspoređenih pripadnika odreda TO opštine prema kategoriji

Grupa svega %   mob     popuna    Prosek Starosti
vojnici 454 77,47% 447 7 28,79
podoficiri 101 17,24% 95 6 30,23
oficiri 30 5,29% 29 1 33,27
ukupno 585 100% 571 15 30,76

Prema prikupljenim podacima u odredu je mobilisano 571 boraca, u toku rata još je bilo popunjeno  prvi put sa 14 boraca što ukupno na brojnom stanju iznosi 585 boraca. Prekomandama je bilo rapoređeno još 253 boraca koji su došli u odred. Prema vojnoj pošti TO opštine je bilo 321, a u vojnoj pošti 329.okbr 265 pripadnik. Ova metodologija brojnog stanja je da se isključi mogućnost dupliranja prvog  raporeda u odredu.

godina svega % Vojna pošta  vojnici  podof.  oficiri
1991 216 36,86% 8840 Banja Luka 172 38 6
1991 320 54,78% T-22206 Prnjavor 241 56 23
1992 49 8,36% 8840 Banja Luka 41 7 1
ukupno 585 100% 454 101 31

 

 

 

Iz tabele je karakteristično da kod oficira u mobilizaciji odreda 1991. godine bilo 24, a samo je 6 ili  25 % oficira prešlo r. Savu. U odnosu na formaciju odreda od 18 oficira, ovo je bilo nedovoljno, jer su bile česte prekomande i napuštanja tako da su komandne dužnosti vodili i desetari vojnika. Podoficira je po formaciji sledovalo 28 a popuna izvršena, u toku rata 101 podoficira, bilo je i novih unapređenja. Kod vojnika sleduje po formaciji  297 vojnika, a izvršena popuna  454 vojnika. i na kraju po formaciji je sledovalo 434 pripadnika a izvršena popuna u toku rata 586 boraca odreda TO Prnjavor.

Ukupno u odred je bilo rapoređeno u osnovnim jedinicama (čete, vodovi, samostalna odjeljenja) 863 boraca. (npr. moja dužnost je bia prvo u komandi odreda, a kasnije druga, u .pješadijskoj četi).

Da je kroz odred sa svim prekomandama u odredu je prošlo 871 boraca za osam mjeseci borbi. Prosječna starost borca je bila 31 godina.

Pregled strukture rasporeda pripadnika odreda prema kategoriji lica i nižim jedinicama odreda do preformacije:

jedinica svega %     vojnika    podoficira     oficira Starost
komanda 18 3,08% 2 7 9 37,91
veza 12 2,05% 10 2 27,29
izviđači 18 3,08% 12 5 1 26,69
kuriri 16 2,74% 11 5 31,20
pioniri 12 2,05% 11 1 31,65
1. četa 174 29,74% 145 24 5 28,06
2.četa 207 35,21% 167 34 6 28,89
prateća četa 83 14,19% 63 12 8 29,94
pozadinski vod 46 7,86% 33 11 2 30,90
ukupno 586 100% 454 101 31 30,28

Najveća izvršena popuna je u 2.pješadijskoj četi sa 35% Nastavite sa čitanjem