Dnevne arhive: 27. maj 2024.

Dan nestalih RS

Obilježen dan poginulih, zarobljenih i nestalih Prnjavor 27. maj 

Prema programu rješavanja pitanja u oblasti BIZ za 2024. godinu u gradu Prnjavoru vršen je  pomen i služen parastos poginulim i nestalim borcima i civilima sa prostora grada Prnjavora, i položeni vijenci i cvijeće kod gradskog spomen obilježja. Istovremeno je obilježen i Dan gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.

Prema podacima ove gradske organizacije još 30 vodi se kao  nestali boraci sa područja opštine Prnjavor.

Nastavite sa čitanjem

Ozren maj 1995.

29 godina od Ozrenskog ratišta. Stanje u zoni odgovornosti 1.lpbrigade Prnjavor

Svinjašnica, Ozren

Na Podsijelovu svakodnevne borbe, muslimani tuku liniju odbrane brigade artiljerijom, a sa manjim grupama pokušavaju prodor kroz našu odbranu. 1. prnjavorska lp brigada je dobro opterećena.

 

 

Jedan broj naših boraca nalazi se na Oraškom ratištu, zbog toga ne puštamo borce na odmor sa Ozrena. Po naredbi komandanta brigade ppuk Vlade, bataljoni su dužni da izdvoje jedan broj boraca najmanje jačine voda u rezervu. Na Podsijelovu ima samo 20 policajaca u brigadnoj rezervi. Rezervne jedinice su formirale 1. i 3. bataljon, a 2. bataljon nije formirao bataljonsku rezervu, iako je dobio naređenje da je obavezan formirati bataljonsku rezervu. Nastavite sa čitanjem