Arhive oznaka: iv

Formiranje izviđačkog voda

31 godina od formiranja

IZVIĐAČKOG VODA 1.prnjavorske lake pješadijske brigade

Izviđački vod brigade  formiran prema formaciji kao prištabska jedinica, izvršavao zadatke izviđanja, odnosno prikupljanja podataka o neprijatelju. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada.

Prefomiran od protiv-diverzantskog voda – PDV TO opštine . Vod je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio, i sa vojnom policijom  i jedina rezerva komandanta brigade. Formacijski 31 pripadnika (1 oficir, podoficir i ostalo izviđači). Mobilisano u jedinicu 55 boraca, raspoređeno još 50 borca, kao mladi , časni i pošteni borci sa prosjekom starosti 24 godine.

pripadnici izviđačkog voda lpbr 2022.

Prvi komandir vod Milinčić Predrag, Savić Miroljub, sv1k Bogoljub Sanćanin, a zadnji vod Đukić Radenko, zamjenik Dragan Kovačević.

izviđači 2022.

Vukovi

Kao značajna prištabska jedinica zajedno sa vojnom policijom brigade učestvao je u svim značajnim borbenim dejstvima brigade od Koridora, Odžaka, Broda, Teslića, Doboja,Benkovca,  Ozrena, Novog Grada u neposrednoj borbi sadejstvujući bataljonima brigade. U početku vod nije u potpunosti funkcionisao, i dolaskom sv Sančanina i popunom novih boraca, avusta 1994. godine, vod dobija značajnu borbenu sposobnost i borbenu aktivnost.

Brojno stanje PDV brojalo je 73 boraca, 10 poginulo, 13 RVI, 3 ranjena i 4 umrla poslije rata. Skoro svaki 7 je poginuo, a 5 ranjen. Prosjek starosti 26 godina. Brojno stanje izviđačkog voda 102 boraca. Poginulo 8, RVI 23, 10 ranjeno i 4 umrli poslije rata. Svaki 12 pripadnik jedinice je poginuo,  a skoro svaki 3 ranjen. Prosjek starosti pripadnika jedinice 23,5 godina. Nastavite sa čitanjem