Okupljanje boraca lpbr Prnjavor

Povodom 30 godina od mobilizacije i formiranja lake pješadijske brigade Prnjavor, okupila se grupa boraca sa komandom brigade i položila vijenac na spomenik Odbrambeno-otadžbinskom ratru u Prnjavoru.

Prema brojnom stanju komande brigade, po formaciji 25 lica (19 oficira, 3 podoficira i 3 vojnika), mobilisano je 25 članova komande, a raspoređeno u toku rata još 24 pripadnika. Ukupno raspoređeno, prošli kroz komandu, 49 boraca. Od toga 1 nastradao u saobraćajnom udesu, 1 poreda u saobraćanom udesu, i bolest 3 pripadnika. Poslije rata umrlo je 15 članova komande brigade.