Arhive oznaka: migracije

Brojno stanje jedinica TO opštine

Brojno stanje  ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, i na ZSR i Brodskom dijelu ratišta RS

Broj boraca u ratnim jedinicama TO opštine

U 1991. i 1992.  godini , istraživanjem je utvrđena popuna od preko  pet hiljada  boraca koji su mobilisani u ratne oružane snage JNA i jedinice  TO opštine Prnjavor do preformacije u maju 1992. godine. Mobilisani čine 99,76%,  pripadnika muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 18 ili 0,24% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice.

Mobilisano je u ratne jedinice TO opštine 3.731 borac, kasnije kroz popunu raspoređeno je još 1.666 boraca, kroz prekomande 313 boraca. Ukupno kroz jedinice TO opštine Pnjavor prošlo je 5.710 boraca

Pregled strukture izvršenja popune pripadnika TO Prnjavor po ratnim jedinicama i mjesecu mobilizacije 1991-92:

jedinica svega % sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. ape. maj
2.mtb 39 1,12% 39
2.OdTO 581 16,63% 92 338 151
3.OdTO 12 0,34% 12
hab122 38 1,09% 23 13 2
lpav 56 1,60% 20 23 13
mb120 5 0,14% 1 3 1
odredTO 571 16,35% 320 51 44 111 5 5 26 2 7
OpŠTO 17 0,49% 7 7 1 2
PbTO 39 1,12% 11 17 11
pdv 27 0,77% 3 2 11 10 1
pionv 16 0,46% 3 3 10
pov 13 0,37% 3 4 6
rjšto 15 0,43% 9 1 1 1 3
rjtomz 1788 51,19% 935 201 32 21 13 26 106 303 151
rjVV 168 4,81% 6 108 54
vT-12 24 0,69% 1 18 5
vvp 17 0,49% 17
zšč 67 1,92% 12 1 24 14 16
ukupno 3493 100% 1286 255 76 133 19 31 335 860 498

Preko 50% pripadnika TO opštine mobilisano je na početku rata, septebra 1991. godine. U 1991. godini moblisano je operativni dio jedinica TO (Odred, PDV, štab i prištabska jedinica zaštitno-štabna četa TO). U mjesnim zajednicama mobilisane su samostalne pješadijske čete i vodovi. 1992. godine vrši se domobilizacija jedinica TO i prefomiranje u druge jedinice TO. 2. odred TO, vojna policija i njihovo uključivanje u b/d na Derventskom ratištu.

Nastavite sa čitanjem