Arhive oznaka: kalendar

Veza

2022.

Skupština opštine Prnjavor usvojila program u oblasti BIZ.

Kalendar obilježavanja značajnih datuma organizacija i udruženja građana opštine iz oblasti boračko-invaliske zaštite u 2023. godini:

Realizacija Programa sa 3.12.2022. godine i početak realizacije za 2023.godinu

BOBoračke organizacije i boračkih udruženja u saradnji sa Odjeljenjem za boračko-invalidsku zaštitu Nastavite sa čitanjem